Geologicko-Paleontologicko-Archeologická Diskusia (skrátene GEPAARD) je konferencia pre odborníkov a amatérov zaoberajúcich sa obdobím najstarších dejín ľudstva. Koná sa s ročnými intervalmi vždy na jar (marec-máj) na vopred dohodnutom mieste, ktoré sa mení podľa dohody organizátorov. Cieľom stretnutia sú prednášky, príspevky a diskusie zamerané na najstaršie obdobie vývoja človeka. Vítané sú príspevky z vedných odborov štúdia najstarších dejín, informácie z nových výskumov v oblasti geológie, geoarcheológie, paleontológie, paleoetnológie a archeológie, výsledky analýz a predbežné správy, rovnako aj príspevky z ďalších príbuzných odborov týkajúcich sa daného obdobia. Dĺžka každej prednášky je obmedzená na 20 minút (15 minút + 5 minút na diskusiu).

Zborníky z konferencie na stiahnutie:

GEPAARD 8 (2019, Piešťany) – zborník abstraktov

GEPAARD 7 (2018, Trenčín) – zborník abstraktov

GEPAARD 6 (2017, Pavlov) – zborník abstraktov

GEPAARD 5 (2016, Poprad) – zborník abstraktov

GEPAARD 4 (2015, Nitra) – zborník abstraktov

GEPAARD 3 (2014, Bratislava) – zborník abstraktov

GEPAARD 2 (2013, Nitra) – zborník abstraktov

GEPAARD 1 (2012, Bratislava) – zborník abstraktov