Stránky sú venované informáciám o období staršej a strednej doby kamennej (paleolit a mezolit) so zameraním na strednú Európu a hlavne územie Slovenska.