• Kálnica - Kahálovky 2013

  • Moravany nad Váhom - Podkovica 2016

  • Trenčianske Bohuslavice - Pod Tureckom 2017

  • Oravská priehrada 2008-2011