Zvýšená hladina krvného cukru zvyšuje riziko rakoviny prsníkov a encephalophatiu


Zdroj:
Faloon, W; Huber, L; Schmid, K: ELEVATED GLUCOSE INCREASES INCIDENCE OF BREAST CANCER AND BRAIN SHRINKAGE FEBRUARY 2013 | LIFE EXTENSION | 39-48.

Preložil, poznámky doplnil:
Gábor Szendi

Rakovine prsníkov by sa dalo perfektne predísť, napriek tomu na Slovensku ročne zomiera na túto chorobu cca 750 žien ( údaj z rokov 1993 – 2005,. ŠÚ ). Zhruba u 10% ženskej populácie sa vyskytne rakovina prsníka, kým u prírodných ľudí je to 0%. Nech si nikto nemyslí, že mamografia poskytuje akúkoľvek ochranu pretože tá len detektuje K vlastnému zdraviu neprispievate len tým , že chodíte na preventívne prehliadky, ale aj s tým ,že svojím životným štýlom predchádzate vzniku rakoviny.

Rakovina prsníkov je jedna z najobávanejších chorôb pre ženy[1]

Hoci aj žiarenie vysielaných lúčov mamografie spôsobuje niekoľko prípadov rakovín prsníkov, ročne prejde mamografickou kontrolou[2] 39 miliónov žien, aby v čas , teda v štádiu v hodnom na chirurgický zákrok, detektovali zhubný nádor. Podľa oficiálneho názoru, mamografia zachráni viac životov, ako ktorú spôsobuje sama kontrola.[3,4]

V USA ročne detektujú 200 000 nových prípadov rakoviny prsníkov ( na Slovensku to je cca 2000 – vlastná pozn.), a podľahne jej 40 tisíc žien[5]. To znamená, že velká väčšina žien sa dá zachrániť, chirurgickým mrzačením, zranením ,indukovanou radiáciou, organickými škodami dôsledkom chemoterapie, a za cenu hormonálneho ošetrenia v menopauzálnom veku .
12% amerických žien, je odsúdených na rakovinu prsníka[6], preto prevencia má zmysel, obzvlášť v tedy, keď keď ten istý preventívny krok zároveň zníži demenciu a riziko srdcového záchvatu a pomôže spáliť aj niekoľko kg tuku.

Obrovské množstvo publikvaných štúdií spája vysokú krvnú hladinu cukru – ktorá sa považuje ešte za normálnu hladinu s rizikom rakoviny prsníkov.[7-11]

Tento článok preberie dôkazy a zdôrazňuje dôležitosť udržiavať nízku hladinu krvného cukru v normálnej zóne.

Ako odpoveď na referáty, ktoré sa zmieňujú o tom, že v prípade cukrovky 2.-ho typu je väčšie riziko rakoviny prsníka[12-16], vedci Life Extension vykonali výskum vo vedeckých publikáciách s cieľom zistiť, či je spojenie medzi vyššou „normálnou“ hladinou krvného cukru a rakovinou prsníka.

Našli dvanásť samostatných vyšetrení, ktoré vyšetrovali spojenie medzi rakovinou prsníka a hladinou krvného cukru[12-23]. Z 12-tich vyšetrení v 9-tich našli spojenie medzi hladinou krvného cukru na lačno, ako aj medzi inými poškodenými príznakmi krvnej kontroly a zvýšeným rizikom rakoviny[7-11,17-19,22].

Sumarizáciou tohto vyšetrenia je to, že treba urobiť kroky na zníženie hladiny krvného cukru (ktorá zníži zároveň aj hladinu inzulínu), lebo to pomáha predísť nádorovým ochoreniam, ktoré najčastejšie postihuje ženy.

Kým glukóza zabezpečuje pohonnú látku pre rýchlo sa deliace rakovinové bunky, zatiaľ inzulín hormonálne napomáha ich deleniu.[7,14] Už stále viacerí zdieľajú názor, že zvýšená hladina krvného cukru a inzulínu zvyšuje výskyt a vývoj rakoviny ( viď. príslušnú kapitolu knihy Gábora Szendiho: Paleolitné stravovanie a choroby našej doby) .

Presvedčivé fakty?!
Analýza dvanástich vyšetrení vážne opodstatňuje to, že aj pri „normálnej“ hladine krvného cukru sa dá vykázať zvýšené riziko rakoviny. Napr. v plodnom veku žien, na lačno meraná hladina krvného cukru nad 4,7 mmol/l, znamená dvojnásobné riziko rakoviny prsníka oproti tým, ktorých hladina krvného cukru je pod touto úrovňou.7 V druhom vyšetrení porovnali hladinu 5,6 mmol/l s hladinou krvného cukru s rozpätím medzi 5,6 – 7 mmol/l, a zistili 23%-né zvýšenie rizika rakoviny.[8]

V Taliansku pri vyšetrení 10 633 žien, bolo signifikačné spojenie medzi rakovinou prsníka a hladinou krvného cukru.[9] V skupine s priemernou hladinou 5,3 mmol/l, bolo zvýšenie rakoviny prsníka o 63%, oproti skupine s priemernou hladinou 4 mmol/l.

Autori takto momentovali vlastné výsledky: /citujem/

„…podľa naších výsledkkov zvýšená hladina krvného cukru je v signifikantnom spojení s neskorším výskytom rakoviny prsníkov. Spojitosť platí ako pre – tak aj na postmenopauzálnu vekovú skupinu žien”

Nepriateľom nášho každodenného života je cukor!

V normálnom intervale sa nachádzajúca hladina krvného cukru, je vedúcim-hlavným dôvodom skorej úmrtnosti, len o tom nechce vedieť mainstream lekárstvo.

Nejde len o to, že jednoducho konzumujeme viac uhľohydrátov, ale starnutím pečene, cez glukoneogenézu (výroba cukru z bielkovýn) produkuje stále viac cukru.

U 80% dospelej západnej populácii, je príliš vysoká hladina krvného cukru.[26] Veľká väčšina týchto ľudí nie sú diagnostizovaní cukrovkári, ale hladina ich krvného cukru meraná na lačno, je nad spodnou hladinou normálneho inervalu(4,72 mmol/l), ktorá pri vyšetrení 2000 ľudí, zvyšuje riziko úmrtnosti dôsledkom zlyhania srdca o 40 percent.[27]
Tieto a iné vyšetrenia ukazujú, že u zdravých ľudí, hladina krvného cukru nad spodnou úrovňou v normálnom intervale, majú zvýšené riziko úmrtnosti dôsledkom srdcovocievnych ochorení. Napríklad, kto po jedle má namiesto 4.6 mmol/l zvýšenú hladinu na 5.6 mmol/l,tak má o 27% väčšie riziko zomrieť na mŕtvicu.[28]
Veľký počet vyšetrení dokazuje, že vysoké výkyvy krvného cukru po jedle, drasticky zvyšujú riziko chorôb, ako napr. rakovinu, Alzheimerovú chorobu, zlyhanie obličiek, poškodenie sietnice a oklúziu( uzavretie) ciev.[29-42]

Nasledovná tabulka ukazuje alarmujúce výsledky chorôb , ako dôsledok hladiny krvného cukru nad spodnou hladinou normálneho intervalu (4.7 mmol/l):


Vysoká, ale aj normálna hladina krvného cukru poškodzuje mozog
Publikácie austrálskych vedcov v r. 2012, týkajúcich sa krvnej hladiny cukru blízkej horného intervalu krvného cukru, konštatuje, že spomenutá hladina spôsobuje encefalopatiu.[47,48]
( encefalopatia – obecný názov pre ochorenie mozgu, nezápalového typu – vlastná poznámka)

Encefalopatie sa týka memórie (hippocampus a amygdala ), a inej oblasti dôležitých funkcií.
Atrofie týchto oblastí mozgu spôsobujú zhoršenie memórie.[47,48]

V tomto výskume, neurológovia Národnej Univerzity v Canbere, skenovali mozog 249 šesdesiaťročných pacientov s normálno hladinou krvného cukru, následne vyšetrenie zopakovali po 4 rokoch.

Porovnaním snímok z prvého a druhého skenovania, vedci skonštatovali signifikačnú encefalopatiu u tých pacientov, ktorí mali vysokú hladinu krvného cukru, ktorá ale ešte bola pod hladinou 6,1 mmol/l, a ktorú WHO považuje za hranicu pred stavom cukrovky. Podľa výsledkov vedcov, táto vysoká hladina, ktorá sa považuje ešte za normálnu, spôsobilo 6-10%-ný pokles veľkosti v hippocampuse a amygdale.
Vedúci vedci sa vyjadrili nasledovne: „Chronická vysoká hladina krvného cukru je tá, ktorá najpravdepodobnejšie vysvetľuje horší zdravotný stav mozgu“.[47,48] Vedci upozornili na to, že tieto výsledky nemôžu byť ľahostajné, lebo výsledky encefalopatie mozgu sú drastické.

Čo treba urobiť, aby klesla hladina krvného cukru?
Predovšetkým treba znížiť spotrebu jednoduchých cukrov a škrobov. Znížený príjem uhľohydrátov, má za následok vážny pokles hladiny krvného cukru a inzulínu.[50,51] U mnohých ľudí, pečeň ešte aj takto produkuje veľa cukru. Túto situáciu vyrieši matformín, ktorá blokuje v pečeni glukoneogenézu, a zlepšuje inzulínovú rezistenciu.[55]

Namiesto metformínu by bol dobrý aj extrakt zo zelenej kávy (ale dostať ju len v zahraničí), lebo zníži hladinu krvného cukru56 po jedle o 32%, ale namiesto neho sa dá piť zelená alebo čierna káva. Denne 12 káv, zniži riziko cukrovky 2.-ho typu o 67%.66 Dobre poslúži ešte aj chróm[57], extrakt zo zeleného čaju[59-63] a výťažky určitých škoríc.

Lekári nevidia nebezpečenstvo vo vysokej hladine krvného cukru, ktorú oni považujú za „normálnu hladinu“, ale my môžeme prevziať naše zdravie do vlastných rúk.
Samozrejme, aj tento článok zverejňujem pod tou zámienkou, aby som upriamil pozornosť na to, že paleolitné stravovanie je jedna z najvhodnejších stravovacích spôsobov ( naschval neuvádzam slovo diét, lebo sa vôbec nejedná o diétu, v tom klasickom ponímaní – vlastná poznámka), aby sme tu spomenuté ciele vedeli s ľahkosťou dosiahnúť.

Čo môžeme ešte urobiť?

(Doplnenie od Gábora Szendiho)

Dlhodobo udržať vážne nízku hladinu krvného cukru a inzulínu, sa dá dosiahnúť paleolitným stravovaním. V prípade zistenia rakoviny alebo na podozrenie rakoviny, oplatí sa okamžite prejsť na ketogénový stravovaci režim. K tomu je ale potrebné zabezpečiť postupné doplnenie vitamínov, stopových prvkov a vláknin.

Nesmieme zabudnúť ani na to, že najväčším rizikovým faktorom rakoviny prsníkov a iných rakovín, je nedostatok vitamínu-D. Keď niekto chce predísť rakovine prsníkov, doporučuje sa v krvi udržiavať 60-70 ng/ml hladinu vit.-D ( v mmol/l jednotkách to zodpovedá úrovne 150-175 mmol/ml). V prípade rakoviny, je spoločná zhoda udržiavť krvnú haldinu vit.-D na 100 mmol/ml – (250 mmol/ml).

Vyšetrenia dokazujú aj to, že ďalším rizikovým faktorom rakoviny prsníkov (a iných rakovín), je konzumácia omegy-6 rastlinných olejov, toto doporučujú dietetici, ako „zdravú“ doplnkovú stravu. Omega-6 spôsobuje zápal a stimuluje rast nádorových buniek.

Oproti tomu, omega-3 z rybieho tuku ( nie omega-3 z rastlín) vážne znižuje zápal v tele a má tú silnu vlastnosť, že spomaľuje rast nádorov.

References
1. Available at: http://www.womenshealthresearch.org/site/News2?page=NewsArticle&id=5361&news_iv_ctrl=0&abbr=press_. Accessed October 4, 2012.
2. Availbale at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/16/AR2009111602822.html. Accessed October 4, 2012.
3. Kopans DB. Just the facts: mammography saves lives with little if any radiation risk to the mature breast. Health Phys. 2011;101(5):578-82.
4. Nelson HD, Tyne K, Kaik A, et al. Screening for breast cancer: an update for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2009;151(10):727-37, W237-42.
5. Available at: http://www.cdc.gov/cancer/breast/statistics/. Accessed October 4, 2012.
6. Available at: http://www.cancer.org/Cancer/BreastCancer/DetailedGuide/breast-cancer-key-statistics. Accessed October 4, 2012.
7. Muti P, Quattrin T, Grant BJB, et al. Fasting glucose is a risk factor for breast cancer: A prospective study.Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2002;11(11):1361-8.
8. Mink PJ, Shahar E, Rosamond WD, et al. Serum insulin and glucose levels and breast cancer incidence: The Atherosclerosis Risk in Communities Study. Am J Epidemiol. 2002;156(4):349-52.
9. Sieri S, Muti P, Claudia A, et al. Prospective study on the role of glucose metabolism in breast cancer occurrence. Int J Cancer. 2011;130(4):921-9.
10. Kabat GC, Kim M, Caan BJ, et al. Repeated measures of serum glucose and insulin in relation to postmenopausal breast cancer. Int. J. Cancer: 2009;125:2704-10.
11. Stattin P, Björ O, Ferrari P, et al. Prospective study of hyperglycemia and cancer risk. Diabetes Care. 2007;30(3):561-7.
12. Liao S, Li J, Wei W, et al. Association between diabetes mellitus and breast cancer risk: a meta-analysis of the literature. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(4):1061-5.
13. Larsson SC, Mantzuros CS, Wolk A. Diabetes mellitus and risk of breast cancer: A meta-analysis. Int J Cancer. 2007;121(4):856-62.
14. Xue F and Michels KB. Diabetes, metabolic syndrome, and breast cancer: a review of the current evidence. Am J Clin Nutr. 2007;86(4):s823-35.
15. Gezgen G, Roach EC, Kizilarslanoglu MC, et al. Metabolic syndrome and breast cancer: an overview. J BUON. 2012;17(2):223-9.
16. Vona-Davis L, Howard-McNatt M, and Rose DP. Adiposity, type 2 diabetes and the metabolic syndrome in breast cancer. Obes Rev. 2007;8(5):395-408.
17. Bjorge T, Lukanova A, Jonsson H, et al. Metabolic syndrome and breast cancer in the Me-Can (metabolic syndrome and cancer) Project. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010;19:1737-45.
18. Garmendia ML, Pereira A, Alvarado ME, et al. Relation between insulin resistance and breast cancer among Chilean women. Ann Epidemiol. 2007;17(6):403-9.
19. Rapp K, Schroeder J, Klenk J, et al. Fasting blood glucose and cancer risk in a cohort of more than 140,000 adults in Austria. Diabetologia. 2006;49(5):945-52.
20. Manjer J, Kaaks R, Riboli E, et al. Risk of breast cancer in relation to anthropometry, blood pressure, blood lipids and glucose metabolism: a prospective study within the Malmö Preventive Project. Eur J Cancer Prev. 2001;10(1):33-42.
21. Jee SH, Ohrr H, Sull JW, et al. Fasting serum glucose level and cancer risk in Korean men and women. JAMA. 2005;293(2):194-202.
22. Lawlor DA, Smith GD, and Ebrahim S. Hyperinsulinaemia and increased risk of breast cancer: findings from the British women’s heart and health study. Cancer Causes Control. 2004;15(3):267-75.
23. Osaki Y, Taniguchi S, Tahara A, et al. Metabolic syndrome and incidence of liver and breast cancers in Japan.Cancer Epidemiol. 2012;36(2):141-7.
24. Available at: http://www.cbsnews.com/8301-18560_162-57407294/is-sugar-toxic/?tag=contentMain;contentBody. Accessed October 4, 2012.
25. Col NF, Ochs L, Springmann V, et al. Metformin and breast cancer risk: a meta-analysis and critical literature review. Breast Cancer Res Treat. 2012 Oct;135(3):639-46. Epub 2012 Jul 31.
26. Nichols GA, Hillier TA, Brown JB. Normal fasting plasma glucose and risk of type 2 diabetes diagnosis. Am J Med.2008 Jun;121(6):519-24.
27. Bj?rnholt JV, Erikssen G, Aaser E, et al. Fasting blood glucose: an underestimated risk factor for cardiovascular death. Results from a 22-year follow-up of healthy nondiabetic men. Diabetes Care. 1999 Jan;22(1):45-9.
28. Batty GD, Kivimäki M, Smith GD, Marmot MG, Shipley MJ. Post-challenge blood glucose concentration and stroke mortality rates in non-diabetic men in London: 38-year follow-up of the original Whitehall prospective cohort study. Diabetologia. 2008 Jul;51:1123-6.
29. Bardini G, Dicembrini I, Cresci B, Rotella CM. Inflammation markers and metabolic characteristics of subjects with one-hour plasma glucose levels. Diabetes Care. 2010 Feb;33(2):411-3.
30. Stattin P, Bjor O, Ferrari P, et al. Prospective study of hyperglycemia and cancer risk. Diabetes Care. 2007 Mar;30(3):561-7.
31. Ceriello A. Impaired glucose tolerance and cardiovascular disease: the possible role of post-prandial hyperglycemia. Am Heart J. 2004 May;147(5):803-7.
32. Singleton JR, Smith AG, Bromberg, MB. Increased prevalence of impaired glucose tolerance in patients with painful sensory neuropathy. Diabetes Care. 2001;24(8)1448-53.
33. Beckley ET. ADA scientific sessions: retinopathy found in pre-diabetes. DOC News. 2005 Aug;2(8):1-10.
34. Polhill TS, Saad S, Poronnik SSP, Fulcher GR, Pollock CA. Short-term peaks in glucose promote renal fibrogenesis independently of total glucose exposure. Am J Physiol Renal Physiol. 2004 Aug;287(2):F268-73.
35. Pan WH, Cedres LB, Liu K, et al. Relationships of clinical diabetes and symptomatic hyperglycaemia to risk of coronary heart disease mortality in men and women. Am J Epidemiol. 1986 Mar;123(3):504-16.
36. Barrett-Connor EL, Cohn BA, Wingard DL, Edelstein SL. Why is diabetes mellitus a stronger risk factor for fatal ischemic heart disease in women than in men? The Rancho Bernardo Study. JAMA.1991 Feb 6;265(5):627-31.
37. Coutinho M, Gerstein H, Poque J, Wang Y, Yusuf S. The relationship between glucose and incident cardiovascular events: a metaregression analysis of published data from 20 studies of 95,783 individuals followed for 12.4 years. Diabetes Care. 1999 Feb;22(2):233-40.
38. Wilson PWF, Cupples LA, Kannel WB. Is hyperglycaemia associated with cardiovascular disease? The Framingham Study. Am Heart J. 1991 Feb;121 (2 Pt 1):586-90.
39. de Vegt F, Dekker JM, Ruhe HG, et al. Hyperglycaemia is associated with all-cause and cardiovascular mortality in the Hoorn population: the Hoorn study. Diabetologia. 1999 Aug;42(8):926-31.
40. DECODE Study Group 2001, the European Diabetes Epidemiology Group. Glucose tolerance and cardiovascular mortality: comparison of the fasting and the 2-hour diagnostic criteria. Arch Intern Med. 2001 Feb 12;161(3):397-404.
41. Saydah SH, Miret M, Sung J, Varas C, Gause D, Brancati FL. Post-challenge hyperglycemia and mortality in a national sample of US adults. Diabetes Care. 2001 Aug;24(8):1397-402.
42. Matsuzaki T, Sasaki K, Tanizaki Y, et al. Insulin resistance is associated with the pathology of Alzheimer disease: the Hisayama study. Neurology. 2010 Aug 31;75(9):764-70.
43. Kato M, Noda M, Suga H, et al. Fasting plasma glucose and incidence of diabetes-implication for the threshold for impaired fasting glucose: results from the population-based Omiya MA cohort study. J Atheroscler Thromb. 2009;16(6):857-61.
44. Yamagata H, Kiyohara Y, Nakamura S, et al. Impact of fasting plasma glucose levels on gastric cancer incidence in a general Japanese population: the Hisayama study. Diabetes Care. 2005;28(4):789-94.
45. Gerstein HC, Pais P, Pogue J, et al. Relationship of glucose and insulin levels to the risk of myocardial infarction: a case-control study. J Am Coll Cardiol. 1999;33(3):612-9.
46. Pereg D, Elis A, Neuman Y, et al. Cardiovascular risk in patients with fasting blood glucose levels within normal range. Am J Cardiol. 2010;106(11):1602-5.
47. Cherbuin N, Sachdev P, Anstey KJ. Higher normal fasting plasma glucose is associated with hippocampal atrophy: The PATH Study. Neurology. 2012 Sep 4;79(10):1019-26.
48. Available at: http://www.webmd.com/brain/news/20120904/normal-blood-sugar-levels-may-harm-brain. Accessed October 4, 2012.
49. Cyrus AR, Ho AJ, Parikshak N, et al. Brain structure and obesity. Human Brain Mapp. 2010;31(3):353-364.
50. Heilbronn LK, de Jonge L, Frisard MI, et al. Effect of 6-month calorie restriction on biomarkers of longevity, metabolic adaptation, and oxidative stress in overweight individuals: a randomized controlled study. JAMA. 2006;295(13):1539-48.
51. Malandrucco I, Pasqualetti P, Giordani I, et al. Very-low-calorie diet: a quick therapeutic tool to improve ? cell function in morbidly obest patients with type 2 diabetes. Am J Clin Nutr. 2012;95(3):609-13.
52. Available at: http://www.lef.org/magazine/mag2001/dec2001_cover_spindler_01.html. Accessed October 4, 2012.
53. Available at: http://www.lef.org/magazine/mag2011/jan2011_Glucose-The-Silent-Killer_01.htm?source=search&key=calorie restriction glucose. Accessed October 4, 2012.
54. Available at: http://www.lef.org/magazine/mag95/95jun1.htm?. Accessed October 4, 2012.
55. Hundal RS, Inzucchi SE. Metformin: new understandings, new uses. Drugs. 2003;63(18):1879-94.
56. Nagendran MV. Effect of green coffee bean extract (GCE), high in chlorogenic acids, on glucose metabolism. Poster presentation number: 45-LB-P. Obesity 2011, the 29th Annual Scientific Meeting of the Obesity Society. Orlando, Florida. October 1-5, 2011.
57. Anderson RA. Chromium in the prevention and control of diabetes. Diabetes Metab. 2000;26(1):22-7.
58. Kamenova P. Improvement of insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes mellitus after oral administration of alpha-lipoic acid. Hormones (Athens). 2006;5(4):251-8.
59. Venables MC, Hulston CJ, Cox HR, Jeukendrup AE. Green tea extract ingestion, fat oxidation, and glucose tolerance in healthy humans. Am J Clin Nutr. 2008 Mar;87(3):778-84.
60. Hininger-Favier I, Benaraba R, Coves S, Anderson RA, Roussel AM. Green tea extract decreases oxidative stress and improves insulin sensitivity in an animal model of insulin resistance, the fructose-fed rat. J Am Coll Nutr. 2009 Aug;28(4):355-61.
61. Ramadan G, El-Beih NM, Abd El-Ghffar EA. Modulatory effects of black v. green tea aqueous extract on hyperglycaemia, hyperlipidaemia and liver dysfunction in diabetic and obese rat models. Br J Nutr. 2009 Dec;102(11):1611-9.
62. Qin B, Polansky MM, Harry D, Anderson RA. Green tea polyphenols improve cardiac muscle mRNA and protein levels of signal pathways related to insulin and lipid metabolism and inflammation in insulin-resistant rats. Mol Nutr Food Res. 2010 May;54 Suppl 1:S14-23.
63. Roghani M, Baluchnejadmojarad T. Hypoglycemic and hypolipidemic effect and antioxidant activity of chronic epigallocatechin-gallate in streptozotocin-diabetic rats. Pathophysiology. 2010 Feb;17(1):55-9.
64. Medina MC, Souza LC, Caperuto LC, et al. Dehydroepiandrosterone increases beta-cell mass and improves the glucose-induced insulin secretion by pancreatic islets from aged rats. FEBS Lett. 2006 Jan 9;580(1):285-90.
65. Dhatariya K, Bigelow ML, Nair KS. Effect of dehydroepiandrosterone replacement on insulin sensitivity and lipids in hypoadrenal women. Diabetes. 2005 Mar;54(3):765-9.
66. Zhang Y, Lee ET, Cowan LD, Fabsitz RR, Howard BV. Coffee consumption and the incidence of type 2 diabetes in men and women with normal glucose tolerance: The Strong Heart Study. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011 Jun;21(6):418-23.
67. Available at: http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/stroke/#connection. Accessed October 4, 2012.
68. Ott A, Stoil RP, van Harskamp F, et al. Diabetes mellitus and the risk of dementia. Neurology. 1999;53(9):1937.
69. Volkers N. Diabetes and cancer: Scientists search for a possible link. J Natl Cancer Inst. 2000;92(3):192-94.
70. Walford RL, Harris SB, Gunion MW. The calorically restricted low-fat nutrient-dense diet in Biosphere 2 significantly lowers blood glucose, total leukocyte count, cholesterol, and blood pressure in humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 1992;89(23):11533-7.
71. Kikuchi S, Shinpo K, Takeuchi M, et al. Glycation-a sweet tempter for neuronal death. Brain Res Brain Res Rev. 2003 Mar;41(2-3):306-23.
72. El-Assaad W, Buteau J, Peyot ML, et al. Saturated fatty acids synergize with elevated glucose to cause pancreatic beta-cell death. Endocrinology. 2003 Sep;144(9):4154-63.
73. Maedler K, Spinas GA, Lehmann R, et al. Glucose induces beta-cell apoptosis via upreg- ulation of the Fas receptor in human islets. Diabetes. 2001 Aug; 50(8): 1683-90.
74. Aso Y, Inukai T, Tayama K, Takemura Y. Serum concentrations of advanced glycation endproducts are associated with the develop- ment of atherosclerosis as well as diabetic microangiopathy in patients with type 2 dia- betes. Acta Diabetol. 2000;37(2):87-92.
75. Levi B, Werman MJ. Long-term fructose con- sumption accelerates glycation and several age-related variables in male rats. J Nutr. 1998 Sep;128(9):1442-9.
76. Vlassara H. Advanced glycation end-products and atherosclerosis. Ann Med. 1996 Oct;28(5):419-26. 28.
77. Uribarri J, Cai W, Sandu O, Peppa M, Goldberg T, Vlassara H. Diet-derived advanced glycation end products are major contributors to the body’s AGE pool and induce inflammation in healthy subjects. Ann N Y Acad Sci. 2005 Jun;1043:461-6
78. Esposito K, Nappo F, Marfella R, M et al. Inflammatory cytokine concentrations are acutely increased by hyperglycemia in humans: role of oxidative stress. Circulation. 2002 Oct 15; 106(16):2067-2072.
79. Quagliaro L, Piconi L, Assaloni R, Martinelli L, Motz E, Ceriello A. Intermittent high glucose enhances apoptosis related to oxidative stress in human umbilical vein endothelial cells: the role of protein kinase C and NAD(P)H-oxidase activation. Diabetes. 2003 Nov;52(11):2795-804.
80. Bansilal S, Farkouh ME, Fuster V. Role of insulin resistance and hyperglycemia in the development of atherosclerosis. Am J Cardiol. 2007 Feb 19;99(4A):6B-14B.
81. Johnson RJ, Segal MS, Sautin Y, et al. Potential role of sugar (fructose) in the epidemic of hypertension, obesity and the metabolic syndrome, diabetes, kidney disease, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2007 Oct;86(4):899-906.
82. Teno S, Uto Y, Nagashima H, et al. Association of postprandial hypertriglyceridemia and carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2000 Sep;23(9):1401-6.
83. Lin RY, Reis ED, Dore AT, et al. Lowering of dietary advanced glycation endproducts (AGE) reduces neointimal formation after arterial injury in genetically hypercholes- terolemic mice. Atherosclerosis. 2002 Aug;163(2):303-11.
84. Basta G, Schmidt AM, De Caterina R. Advanced glycation end products and vascular inflammation: implications for accelerated atherosclerosis in diabetes. Cardiovasc Res. 2004 Sep 1;63(4):582-92.
85. Toma L, Stancu CS, Botez GM, Sima AV, Simionescu M. Irreversibly glycated LDL induce oxidative and inflammatory state in human endothelial cells; added effect of high glucose. Biochem Biophys Res Commun. 2009 Dec 18;390(3):877-82.
86. Bonnefont-Rousselot D. Glucose and reactive oxygen species. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2002 Sep;5(5):561-8.
87. Marfella R, Quagliaro L, Nappo F, Ceriello A, Giugliano D. Acute hyperglycemia induces an oxidative stress in healthy subjects. J Clin Invest. 2001 Aug; 108(4):635-6.
88. Ceriello A. Hyperglycaemia: the bridge between non-enzymatic glycation and oxidative stress in the pathogenesis of diabetic complications. Diabetes Nutr Metab. 1999 Feb;12(1):42-6.
89. Hirsch IB, Brownlee M. Should minimal blood glucose variability become the gold standard of glycemic control? J Diabetes Complications. 2005 May-Jun;19(3):178-81.
90. Ceriello A, Motz E. Is oxidative stress the pathogenic mechanism underlying insulin resistance, diabetes, and cardiovascular disease? The common soil hypothesis revisited. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2004 May;24(5):816-23.
91. Shaye K, Amir T, Sholmo S, et al. Fasting glucose levels within the high normal range predict cardiovascular outcome. Am Heart J. 2012;164(1):111-6.

5 Pripomienky: Zvýšená hladina krvného cukru zvyšuje riziko rakoviny prsníkov a encephalophatiu

 1. reinhard píše:

  pannu mariu! naozaj dobry clanok

  nedavno mi napadlo ze by sa teoreticky mohla dat vyuzit ketogenna dieta pri liecbe pacientov v kome
  teraz uvaha: predpokladam ze clovek upadne do komy ak ma poskodeny mozog a je vseobecne zname ze mozog ma celkom slusnu schopnost regeneracie a prave mozog lahsie regeneruje v stave ketozy – kletogenna dieta sa uz vyse 60 rokov pouziva pri liecbe epilepsie ktora tiez vznika pri poskodeni mozgu, podla odporucani sa aplikuje po dobu 2 rokova vraj jej percento uspesnosti uplneho vyliecenia je okolo 50% a zlepsenie je az v 90% pripadov
  takyto pokus na ludoch v kome by bol vsak asi tazko realizovatelny kvoli byrokracii, vseobecnemu odporu lekarov ale aj personalu lebo pacienti by museli byt krmeni namiesto klasickeho podavania glukozy do zil
  ak by sa vyliecilo “len” 5% pacientov aj tak by to stalo za to
  ono je aj otazne ci uz to niekto v minulosti neskusil

 2. reinhard píše:

  este dodam k tej kave

  pre par rokmi ked som sa stravoval beznym sposobom som maval hypoglykemiu, v priebehu svojho zivota som ju mal nieco cez 10 krat, neskor som si vsimol ze som ju mal ked som pil energeticky napoj na lacno v rannych hodinach, z toho som aj neskor usudil ze kofein zrejme zosilnuje ucinok cukru v tom napoji a po asi hodine sa uvolni do krvi slusna vlna inzulinu a dojde k hypoglykemii
  energeticke napoje bez cukru mi to nerobili ale nie som si na 100% isty

  ked som si to uvedomil prestal som ich pit a neskor som zvysil prijem nasytenych tukov a znizil prijem hlavne rafinovanych cukrov
  odvtedy som mal hypoglykemiu 2 razy a to raz znova kvoli energetickemu napoju (som ho dostal zadarmo) a raz ani neviem preco ale v ten den som nic nejedol – co je zvlastne lebo bezne nejem aj cely den az do vecera a nemavam problemy, vtedy som bol v praci nemohol som sa najest a cudoval som sa ze mi to preslo samo este pred prestavkou

  preto si myslim ze kofein moze znizovat hladinu cukru v krvi

  • imro píše:

   Áno, máte pravdu s pitím kávy. Výskumy hovoria o priamej súvislosti zníženia rizika cukrovky 2.-ho typu s množstvom denne vypitej šálky kávy.
   Nedá sa dosť dobrého povedať o káve k tomu, aby nás konečne – vraj v záujme ochrany zdravia ľudí -, tzv. „odborníci“ neodrádzali od jej konzumácie. Ako všeobecne známe zdravotné odporúčania, aj odporovanie konzumácie kávy je úplne neopodstatnené, a je v rozopre s faktami. Okrem množstva výhod, poznáme aj množstvo ochranných účinkov kávy. Uvediem len zopár:
   1.Kombinovaný antioxidačný účinok., 2. Zníženie uloženej glukózy., 3.Zvýšenie citlivosti na inzulín., 4. Mobilizácia glykogénu vo svaloch., 5. Stimuluje oxidáciu tukov vo svaloch., 6. Zníženie zápalovej aktivity enzýmov., 7. Stimulácia tukových buniek a metabolizmu pečene., atď.

   S pozdravom: Imro Galgóczi

 3. Janka Kristinka píše:

  bola som si odmerať v lerárni glukózu v krvi a namerali mi 5,5mmol/l. A na lačno by som mala mať 4,2mmol/l a budem to sledovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


sedem − = 3

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť