Znížená funkcia štítnej žľazy a rakovina pľúc

 

Preklad, skrátený výpis: Ing. Imrich Galgóczi
Korekcia: Ing. Ján Lisoň

Zdroj: Gábor Szendi: (Sayer Ji) Study: Millions Treated for Hypothyroidism At Risk for Lung Cancer

Rýchlo sa šíri hypotyreóza (znížená funkcia štítnej žľazy), ako aj jej rutinná liečba hormónom T4. Uvedený článok odhaľuje možné desivé riziká, vo svetle ktorých sa zdá byť ešte oveľa viac nezodpovedné, nevšímať si výhody bezgluténovej diéty, alebo paleo diéty (táto ponúka ešte viac výhod). Liečenie choroby hormónom T4 je dobrý biznis pre farmaceutický priemysel, ale chorým v súčasnosti nerieši ich ťažkosti – odhliadnuc od neskorších rizík.

Jedna nová štúdia našla súvislosť medzi syntetickým hormónom, predpísaným pre milióny pacientov (Letrox, L-Thyroxín) a rakovinou pľúc. Takto vystupuje do popredia deštruktívna úloha prediagnostikovania a zbytočnej liečby (nadliečenia), symptómov „chorôb“ súvisiacich s výživovými nedostatkami a vplyvmi škodlivých účinkov chemických látok.

Talianska štúdia s názvom: „Levothyroxine a rakovina pľúc u žien: význam oxidatívneho stresu“, ktorá bola zverejnená v odbornom časopise Reproductive Biology and Endocrinology, odhalila znepokojujúce súvislosti. Je možné že, levothyroxine (T4), ktorý je najčastejšie predpisovaným hormonálnym substitučným liekom na svete na nedostatočnú funkciu štítnej žľazy, miliónom chorých, užívajúcich tento prostriedok, zvýši riziko rakoviny pľúc.

Autori preukázali, že liečenie levothyroxinom (T4) môže indukovať zvýšenú funkciu štítnej žľazy a oxidatívny stres, čo sa považuje za jednu z príčin chronických chorôb a rakoviny.

Štúdia z r. 2010, zisťovala v 18-tich Talianskych regiónoch incidenciu rakoviny prsníkov, hrubého čreva, žalúdka a pľúc, ktorú autori porovnali s počtom predaných T4, s mimoriadnym dôrazom na vekové rozhranie medzi 30 a 84 ročnými ženami. (Táto veková kategória predstavuje 84% spotreby predaného množstva T4, a v 99%-tách koreluje s malígnymi nádormi, vyjmúc z tejto štatistiky vekovú hranicu a fajčiarov). V prípade rakoviny prsníkov, hrubého čreva a žalúdka, súvislosť s predaným T4 nenašli, ale rakovina pľúc už vykazovala signifikantnú koreláciu (p < 0.05).

Popritom, autori zistili aj to, že: „ …znížená funkcia štítnej žľazy – kvôli prítomnosti receptorov hormónu štítnej žľazy na rakovinových bunkách– znižuje agresivitu niektorých druhov rakoviny“. [1]

Zverejnili aj také výskumy, ktoré naznačujú, že zvýšená funkcia štítnej žľazy prispieva k vytvoreniu rakoviny:
• Pri T4 vysvitlo, že – s viacerými endogénnymi faktormi dokopy – je schopná podporovať delenie rakovinových buniek. [2]
• Pred viacerými rokmi spozorovali, že u pacientov s malým karcinómom sa často vytvoria príznaky typické pre zvýšenú funkciu štítnej žľazy (chudnutie, anorexia), ako aj prebytočná produkcia T4 a T3. [3]
• Podľa jedného staršieho klinického pozorovania, je pre pacientov s rakovinou pľúc charakteristická nízka koncentrácia T3, a zvýšený pomer T4/T3 (pomer T4/T3 je približne 20:1 – vlastná poznámka), kvôli poklesu 5′-mono dejodinácii (DI). [4]
• Pri rakovine pľúc je aktivita DI nižšia, ako v periférnych tkanivách pľúc. [5]

Autori uvádzajú aj pokusy na zvieratách, ktoré preukázali, že u myší T4 zvyšuje oxidatívny stres[6] a spontánne metastázy pľúc.[7]

Autori ďalej domysleli výsledky, ku ktorým dospeli:
„ Na základe prehľadu epidemiologických štúdií máme taký dojem, že [12] by sa tento liek mal predpisovať s väčšou opatrnosťou. S prihliadnutím na to, že Taliansko má 60 miliónov obyvateľov, a v roku 2010 sa tam predalo 17,69 miliónov balení LT4, ( o 6% viac, ako v r. 2009), znížená funkcia štítnej žľazy, na ktorý sa tento liek predpisuje, by si vyžadovala väčšiu pozornosť , a to v celoštátnom meradle. Lekári o možných vedľajších účinkoch zvyčajne povedia len toľko, že sú len prechodné a takmer nevyhnutné a väčšinou na ich elimináciu odporúčajú zníženie dávky. Váhu oxidatívneho stresu zatiaľ nikto neskúmal, hoci by to bolo potrebné.“

Záverom potom poukázali na to, že používanie syntetického hormónu T4 sa dá vylúčiť, ak by pacient dostával hormón T3, alebo sušený extrakt štítnej žľazy prasaťa (Armour Thyroid), pretože kvôli hyperoxidom, by bol kontrolovateľný oxidatívny stres.

Súčasná biomedicína je plná rozporov s prediagnostikovanými asymptomickými populáciami a prehnanými liečeniami. V nedávno zverejnenom oznámení odbornej skupiny – z poverenia Národného Inštitútu Rakoviny Talianska- bolo vyhlásené, že dobre známe typy rakoviny prsníkov a prostaty, by sa mali pomenovať tak, aby vyjadrovali benígnosť ( neškodnosť), ako skutočnú povahu týchto chorôb. Takže nielenže milióny ľudí nesprávne diagnostikovali na „rakovinu“, ale následne ich ošetrili rôznymi agresívnymi terapiami (chemo-, a rádioterapiou, ako aj chirurgickými zákrokmi), a teraz je im povedané, že by boli lepšie pochodili bez akýchkoľvek diagnóz a ošetrení!

Pre lepšie pochopenie rizík prediagnostikovania a prehnaného liečenia vo všeobecnosti, je potrebné si uvedomiť, koľko zdravých žien v strednom a staršom veku, premenili na pacientov s osteoporózou a osteopeniou (zníženie kostnej denzity pri porušenej tvorbe osteoidu) zistením hodnoty T-score (meraný rozdiel od priemernej hodnoty optimálneho množstva kostnej hmoty, oproti štandardnej hodnote typickej pre mladý organizmus), ktoré liečili liekmi, alebo ešte lepší príklad je, ako vytvorila cholesterolová hypotéza tridsať miliárd dolárový trh z predaja statínov ročne.

V skutočnosti, vo väčšine prípadov, diagnostikovanie nedostatočnej funkcie štítnej žľazy sa robí u tej populácie, ktorá má základné výživové nedostatky a prichádza do styku s chemickými látkami, alebo u jedincov, ktorí práve prechádzajú nejakou prirodzenou hormonálnou zmenou (napr. teraz porodili). Akútny stres, alebo aj subklinická nedostatočnosť nadobličiek , môže spôsobiť cyklické zoslabenie funkcie štítnej žľazy. Na webe GreenMedInfo.com bolo zverejnených veľa takých štúdií, ktoré informujú o viac než 30 druhov prirodzených živín a minerálov, ktoré môžu napraviť nedostatočnú funkciu štítnej žľazy, ako aj o viac než 30 takých neprirodzených látok ( napr. pohon rakiet, postrekové látky, fluór), ktoré môžu vyvolať zníženú funkciu štítnej žľazy.

Ak nedostatok selénu zohráva jednoznačnú úlohu pri slabej premene T4 na aktívnu formu T3, čo môže viesť k zvýšenej hodnote TSH (hormón stimulujúci štítnu žľazu, stimuluje syntézu a uvoľňovanie hormónov štítnej žľazy thyroxinu – T4 a trijodthyroninu – T3), tak prečo to treba nazývať nedostatočnou funkciou štítnej žľazy? Prečo to nemôžeme nazvať jednoducho len nedostatkom selénu? Alebo, ak fluór, ortuť alebo hocijaká xenobiotická chemická látka v okolí, vedie k zníženej funkcii štítnej žľazy, prečo to nenazývame chemickou otravou? Všade prítomný toxín životného prostredia – perklorát, ktorý je jeden zo súčastí palív prúdových motorov, je prvoradou príčinou hypotyreózy. Napriek tomu, konvenčná endokrinológia to nikdy netestuje.

Pre farmaceutický priemysel je mimoriadne výhodné to, že pri predpisovaní receptov na lieky obsahujúce syntetický T4, sa obyčajne nastavuje užívanie lieku na celý život. Tento liek – aspoň podľa propagácie – je lepší, ako sú tradičné prostriedky vyrobené z extraktu štítnej žľazy ošípaných (napriek tomu, že štítna žľaza ošípaných sa oveľa viac podobá ľudskému, ako hociktorá iná živočíšna). Inak, extrakt štítnej žľazy prasaťa obsahuje veľa iných dôležitých hormónov, napr. T1, T2 a T3, podobne ako aj ľudská štítna žľaza.

Hlavným nedostatkom samostatného podávania T4 je, že sa nebude správne transformovať na T3, ktorý je pre organizmus vhodný a je podstatne aktívnejšou formou hormónu štítnej žľazy. Nahromadený T4 môže viesť ku zvýšenej funkcii štítnej žľazy. Okrem toho je veľké podozrenie aj na skutočnosť, že podávaná syntetická forma T4, navyše blokuje tvorbu prirodzenej formy levotiroxínu (prirodzený T4, vyrobený štítnou žľazou), ktorý je oveľa zdravší. Proces postupne vedie k zakrpateniu, chradnutiu orgánu.

Štúdie naznačujú, že pacienti s hypotyreózou, ošetrení potrebným množstvom T4 k udržaniu normálnej hladiny TSH, majú vyššiu hladinu voľného T4, ako pacienti s podobnou diagnózou, ale bez ošetrenia a liečba nemusí nutne viesť ku zvýšeniu T3.[14] Inými slovami povedané, normalizácia hladiny TSH, ako najhlavnejšieho, merateľného klinického parametra, nemusí nutne viesť k zlepšeniu všeobecnej fyziologickej situácii, alebo k zlepšeniu celkového duševného a telesného stavu pacienta.

Presvedčivé dôkazy máme aj o tom, že sušený extrakt štítnej žľazy prasaťa, produkuje lepšie klinické výsledky, ako syntetický T4, predovšetkým v oblasti poklesu telesnej váhy.[15] [16] Okrem toho, existuje ešte aj tá logická opcia, kde relatívne bezpečne dávkovanie L-tyrozýnu, ako prekurzora tyroxínu (t.j. T4 – vlastná poznámka), podporuje schopnosť organizmu produkovať hormón štítnej žľazy.
V jednej štúdii z r. 2004, toto riešenie u ľudí s normálnou funkciou štítnej žľazy, viedlo k významnému poklesu TSH séra, a v zimných mesiacoch k zlepšeniu celkovej pohody. Oproti tomu, ošetrenie syntetickým T4-T3, viedlo v letných mesiacoch k zhoršeniu nálady, a v zime neviedlo k žiadnemu zlepšeniu. To naznačuje, že podpora funkcie vlastnej štítnej žľazy je z každého hľadiska lepšia, ako je „substitučná“ terapia.

Liratúra:
[1] Hercbergs AH, Ashur-Fabian O, Garfield D: Thyroid hormone and cancer: clinical studies of hypothyroidism in oncology. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2010, 17:432–436.
[2] Meng R, Tang HY, Westfall J, London D, Cao JH, Mousa SA, Luidens M, Hercbergs A, Davis FB, Davis PJ, et al: Crosstalk between integrin ?vß3 and estrogen receptor-? is involved in thyroid hormone-induced proliferation in human lung carcinoma cells. PLoSone 2011, 11:e27547.
[3] Faber J, Poulsen S, Iversen P, Kirkegaard C: Thyroid hormone turnover in patients with small cell carcinoma of the lung. Acta Endocrinol 1988, 118:460–464.
[4] Ratcliffe JG, Stack BH, Burt RW, Radcliffe WA, Spilg WG, Cuthbert J, Kennedy RS: Thyroid function in lung cancer. Brit Med J 1978, 1:210–212.
[5] Wawrzynska L, Sakowicz A, Rudzinski P, Langfort R, Kurzyna M: The conversion to triiodothyronine in the lung: comparison of activity of type I iodotironine 5′ deiodinase in lung cancer with peripheral lung tissues. Monaldi Arch Chest Dis 2003, 59:140–145.
[6] Venditti P, Di Stefano L, Di Meo S: Oxidative stress in cold induced hyperthyroid state. J Exp Biol 2010, 213:2899–2911.
[7] Kinoshita S, Sone S, Yamashita T, Tsubura E, Ogura T: Effects of experimental hyperand hypothyroidism on natural defense activities against Lewis lung carcinoma and its spontaneous pulmonary metastases in C57BL/6 mice. Tokushima J Exp Med 1991, 38:25–35.
[8] van Doorn J, Roelfsema F, van der Heide D: Concentration of thyroxine and 3,5,3′-triiodotyronine in several rat tissue in vivo: the effect of hypothyroidism. Endocrinology 1985, 117:1201–1208.
[9] Otto T, Fandrey J: Thyroid hormone induces hypoxia-inducible factor 1? gene expression through thyroid hormone receptor ß/retinoid x receptor ?-dependent activation of hepatic leukemia factor. Endocrinology 2008, 149:2241–2250.
[10] Hofer T, Desbaillets I, Höpfl G, Wenger RH, Gassmann M: Characterization of HIFD-1 alpha overexpressing Hela cells and implication for gene therapy. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol 2002, 133:475–481.
[11] Wan J, Chai H, Yu Z, Ge W, Kang N, Xia W, Che Y: H1F-1? on angiogenic potential in human small cell carcinoma. Clin Cancer Res 2011, 30:77.
[12] Cesarone MR, Belcaro G, Nicolaides AN, Incandela L, De Sanctis MT, Barsotti A: San Valentino epidemiologic project. Angiology 2000, 51:S65–S68.
[13] Hollowell JG, Staehling NW, Flanders WD, et al. (February 2002). “Serum TSH, T(4), and thyroid antibodies in the United States population (1988 to 1994): National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III)”. J. Clin. Endocrinol. Metab.87 (2): 489–99. PMID 11836274.
[14] K A Woeber. Levothyroxine therapy and serum free thyroxine and free triiodothyronine concentrations. J Endocrinol Invest. 2002 Feb ;25(2):106-9. PMID: 11929079
[15] Thanh D Hoang, Cara H Olsen, Vinh Q Mai, Patrick W Clyde, Mohamed K M Shakir. Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of hypothyroidism: a randomized, double-blind, crossover study. J Clin Endocrinol Metab. 2013 May ;98(5):1982-90. Epub 2013 Mar 28. PMID: 23539727
[16] Alan R Gaby. Sub-laboratory hypothyroidism and the empirical use of Armour thyroid.Altern Med Rev. 2004 Jun;9(2):157-79. PMID: 152536

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 4 = tridsať dve

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť