Zapierané a skresľujúce škodlivé účinky pri liečbe rakoviny

Prevzatie článku bez povolenia je hrubé porušenie autorských práv!

Zdroj: Gábor Szendi; Téma: Dr. Sircus: Oncologists Conceal Toxicity Issues and Bias
Praklad: Zsuzsa Fehér

Konvenčné liečby rakoviny pre ženy s rakovinou prsníka nefungujú. Ženy pohlcuje mašinéria nádorovej terapie a končia s trvalými následkami a bez prísľubu na dlhodobé prežitie .

Konvenčné liečby rakoviny pre ženy s rakovinou prsníka nefungujú. Ženy pohlcuje mašinéria nádorovej terapie, a na konci s trvalými následkami a bez prísľubu na dlhodobé prežitie. Lord Majuris Saatchi urguje zmeny právnych predpisov, týkajúcich sa liečby rakoviny v Anglicku. Súčasnú legislatívu charakterizuje ako „ prekážku k rozvoju liečby rakoviny“ v Anglicku a tvrdí, že lekári sú zdržanlivý k vôli strachu zo súdnych sporov z experimentovania nový metód.

Vo verejnej televízii sa vyjadril nasledovne: „Pre ženy dostupné liečebné metódy sú stredoveké, ponižujúce a neefektívne. Z procesu liečby, ženy považujú za najhoršie nutné zlo, vypadávanie vlasov, napriek tomu, že to je ešte najlepšie. Menej dobré dôsledky sú účinky liekov – nevoľnosť, vracanie, únava – ale ešte aj tieto patria medzi tie lepšie. Medzi naozaj škodlivé patria pôsobenia liekov na imunitný systém, osudné – kritické infekcie môžu zaútočiť na vlastné telo. Pravdepodobnosť úmrtnosti z infekcií je rovnaká, ako pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu. ”

Táto právna norma neumožňuje onkológom, aby zanechali zaužívaný protokol pri liečbe rakoviny. Trest je vážny, môže to znamenať súdy, ale aj stratu zamestnania/alebo stratu oprávnenia podnikať. Akákoľvek odchýlka od zaužívaného protokolu môže viesť k tomu, že ho uznajú vinným za nedbalosť z povolania. Jeho dôsledkom je kruté zaobchádzanie so ženami, dominantne zo strany mužských onkológov a rádiológov.

Lord Saatchi nepreháňal, keď hovoril o stredovekých spôsoboch. Onoho času, týranie žien smerovalo v prevažnej väčšine na ženské prsia, mnoho krát ich jednoducho strhli z hrude. Chirurgovia používajú aspoň skalpel a anestéziu, ale sú ženy, ktoré z titulu prevencie, aby predišli rakovine prsníkov a brutálnemu zaobchádzaniu, jednoducho si nechajú amputovať prsia.

Nečestná onkológia
Konvenčná onkológia nie je úprimná ani sama sebe, takže je veľmi ťažké uveriť, alebo veriť v t, čo onkológovia rozprávajú o rakovine prsníka (alebo iných nádoroch), pretože výsledky výskumov liekov na potvrdenie liečenia systematicky prekrúcajú v záujme toho, aby tajili neistotu a lieky preukázali ako účinnejšie a menej škodlivé.

V januári 2013,v časopise Annals of Oncology bolo publikované štúdium pod názvom „ Zverejnené skreslené údaje týkajúce sa efektívnosti a toxicity liekov pri randomizovaných klinických vyšetreniach rakoviny prsníka žien“, pričinením vedcov z Univerzity Toronto, zistili, že v klinickom vyšetrení č. 164, trojfázové randomizované klinické vyšetrenie, tretinu prípadov kvalifikovali ako pozitívnu napriek tomu, že nezodpovedali pôvodným požiadavkám postavených na začiatku vyšetrenia, pričom zvýrazňovali iné, menej dôležité dôsledky. „Výsledky skreslili, a skreslenia zakrývali“. V určitých vyšetreniach už počas vyšetrenia zmenili pôvodný predpoklad, pravdepodobne preto, lebo z prvých výsledkoch sa dalo predpokladať, že skúška bude neúspešná.

Vedci, u tretine testov našli dôkazy na manipuláciu s výsledkami, týkajúcich sa vedľajších toxických účinkov liekov. V týchto prípadoch, výsledky týkajúce sa škodlivosti, zo súhrnu a zo sumáru vynechali a ukryli v časti s „drobnými písmenami“. Veci schvaľovali finančnú podporu firiem, a vrelo pozmenili účinky niektorých liekov, podľa firemných prianí.

V krátkosti, veľká väčšina onkológie je postavená na lži.. Vedci Nature, v marcovom vydaní, v r. 2012 u 53 základných preklinických prípadoch rakoviny, sa snažili rekapitulvať vyšetrenia. Z 53 sa im podarilo len v šiestich prípadoch. V novej knihe Bad Pfarma, od Dr. Goldacre, upozorňuje na fakt, že farmaceutické firmy výskumy, súvisiace s ich produktami-liekmi, financujú z vlastného vrecka. Skutočný a uznávaný test vedeckých dôkazov je, keď aj nezávislí vedci sú schopní tieto vedecké výsledky zreprodukovať- takí vedci, ktorých si nevyberie a neplatí farmaceutická firma s dopredu stanovenými výskumnými výsledkami.

Lieky testujú takí ľudia, ktorí ich vyrábajú, priebehy výskumov sú plánované nevhodne, skúšobné vzorky sú beznádejne malé, sú zvláštne a nie sú reprezentatívne, aplikované spôsoby analýz preháňajú blahodarné účinky – píše vo svojej knihe Goldarce. Keď sa dopracujú k takým výsledkom, ktoré sa farmaceutickej firme nepáčia, tieto výsledky majú právo zakryť pred lekármi a pacientmi, takto dostaneme stále len skreslené výsledky o skutočných dôsledkoch daného lieku.

Je to systematická trhlina v základoch lekárstva – hovorí Dr. Ben Goldarce.

Erick Turner urobil jeden prieskum ( bol zverejnený v New England Journal of Medicin ) ohľadom všetkých výskumných výsledkov antidepresívnych liekov, ktoré registruje Úrad pre potraviny a liečivá. V prípade výskumov liekov boli úspešné 38, u 37 z nich boli výsledky negatívne. Z výskumov s úspešnými výsledkami, publikovali 37, a z negatívnych len tri.

Pomalá smrť chemoterapiou a rádioterapiou
Úsilie chemoterapie a rádioterapie generuje kmeňové rakovinové bunky (tu), tj. onkológovia spôsobujú rakovinu. Ešte aj Fox News zverejnil článok o tom, že prečo mnoho krát odolávajú chemoterapii a rádioterapii rakovinové choroby v záverečnom štádiu jestvovania. Vieme, že kmeňové rakovinové bunky spôsobujú nové nádory. Tieto kmeňové bunky sú v podstate zodpovedné za obnovenie rakoviny a za vznik nových nebezpečných metastáz.

Rádioterapia je už tak dlhou štandardnou terapiou proti rakovine, že dosť sme sa prekvapili, že môže vytvára kmeňové bunky – vyjadril sa Dr. Chiang Li, vedec Medical School.

Jedna mladá žena,Michaelle Ruiz, diagnostikovaná na rakovinu prsníka, sa takto sťažuje: „ Prešla som cez to, o čom môj lekár sa vyjadruje ako o olympiáde liečenia rakoviny: chirurgické ošetrenie prsníka s cieľom udržať prijateľný vzhľad, chemoterapia, rádioterapia, hormónová terapia, zmrazili mi vajíčka vaječníka na ten prípad, keby som sa stala neplodnou. Po strate mojej matky, som sa hnevala na svet. Odjakživa som bola typickej ženskej postavy, romantická, túžila som po vzťahu. Chcela som sa vydať. Chcela som mnoho detí. Kto ma bude chcieť takto? Po stanovení diagnózy stratíš kontrolu nad vlastným telom. Odvtedy som nikdy nefajčila. Zmenila som diétu. Neustále ti sledujú tvoje telo, vyšetrujú, posudzujú a vkladajú do zariadení transformujúce obrázky. Stávaš sa predmetom toho obdobia, lebo je to len režim prežitia, si závislý od pohodlia a postoja lekára. Cítila som sa ako experimentálna opica. Musela som sa, v záujme prežitia stať necitlivou nezávislou k vlastnému telu.“

Ak ženy túto terapiu prežijú, zvyšuje sa u nich šanca na srdcové ochorenia do takej miery, že ešte aj malá časť lekárov považuje za diskutabilnú vedúcu úlohu chemoterapie.

Napriek dobre známemu rizika, že Antracyklíny, ako základné látky chemoterapeutického ošetrenia, spôsobujú poškodenie srdca. „ Počas liečenia rakoviny prsníka ich vystavujeme niekoľkým veľmi nepekným dôsledkom. Nie len jednému, ale sériám nepekných dôsledkov“ – vysvetľuje Dr. Pamela Douglas, kardiologička Univerzity Duke.

„Rádioterapia nemá dlhodobý prínos pri ošetrení rakoviny prsníkov ani vtedy, ak by sa v mieste ožarovania neobnovila rakovina, všeobecná šanca na prežitie zostáva taká istá, alebo sa trošku zhorší. A napriek tomu, že rádioterapia pomôže len veľmi málo ženám – a v konečnom štádiu zabije veľa z tých, ktorým krátkodobo pomôže – spôsob ošetrenia rakoviny prsníka zostáva štandardou“ – píše lekár, Dr. John R. Lee vo svojej knihe s názvom: To, čo Vám lekár nepovie v súvislosti s vašou rakovinou prsníka.

Neľutujte zvolenú liečbu
Viac než jedna pätina žien, v rannom štádiu rakoviny prsníka povedala, že príliš veľkú zodpovednosť im dali do rúk pri rozhodovaní o ošetrení – títo chorí neskôr, s oveľa väčšou pravdepodobnosťou oľutovali vlastné rozhodnutia, podľa jedného štúdia v USA. Výsledky, ktoré boli zverejnené v Journal of Genertal Internal Medicine , neznamenajú to, že ženy by nemali byť v plnej miere oboznámené so spôsobmi možných liečení, vedci podčiarkujú , oveľa skôr to, že lekári by mali použiť novú komunikačnú stratégiu hlavne u menej gramotných pacientkách.

Niektoré môžu pociťovať obťažný alebo tiesnivý výber medzi ošetreniami, ak im nezabezpečia tie prostriedky, na základe ktorých m ôžu pochopiť azvážiť výhody a nevýhody medzi výberom jednotlivých alternatív“- písal vedúci vedec Jennifer Livaudais so svojimi vedeckými spolupracovníkmi. Jeho vedecká skupina ( Mount Sinai School of Medicine, New York) urobila reportáž s 368 takými ženami hneď po operácii , potom po pól roku s takými, ktoré operovali v rannom štádiu rakoviny prsníka v niektorom z nemocníc v New Yorku . . Väčšina povedala, že mali problémy s porozumením lekárskych informácii, menej než tretina poznala možné výhody chirurgického zákroku, chemoterapie a rádioterapie.

Táto kniha je o láske v lekárstve, a o tom, ako je možné v medicíne zabezpečiť chápavé liečenie rakoviny prsníka, alebo iné druhy rakovín, ktoré sa týkajú pohlavných orgánov mužov.

Onkológovia nedostatočne informujú ženy v rannom štádiu rakoviny prsníka v súvislosti s chorobou alebo ohľadom možností chirurgického zákroku. V januárovom vydaní 2012 časopisu Journal of the American College of Surgeons, vedci zistili, že „ medzi tými , čo prežili rakovinu prsníka , boli veľké nedostatky vo vedomostiach súvisiace s možnosťami chirurgických zákrokov, vrátane obnovy a šance na prežitie.“- hovorí autorka Dr. Clara Lee, vedúca výskumníčka a docentka University of North Carolina School of Medicine (Chapel Hill), vedúca vedeckého oddelenia chirurgických zákrokov.

Z vyšetrených 440 pacientiek menej než polovička (46%) vedela, že nebezpečenstvo miestneho obnovenia rakoviny je v prípade chirurgického zákroku so zachovaním prsníka ( lumpektómia) vyššia než pri úplnom odstránení (mastektómii), a len 56% žien vedelo, že šance na prežitie v oboch prípadoch sú rovnaké.

Veľa žien sa nepamätá, že by sa ich boli spýtali, ktorý spôsob si vyberú. Je faktom, že len menej než polovičku žien (48,6%) sa spýtali, ktorý spôsob by uprednostnili, čo mimoriadne znepokojuje Dr. Claru Lee. „ Iná vec by bola, keby sme sa rozprávali o takej veci, keď jednoznačne existuje vhodná terapia, napr. v prípade zápalu močového mechúra. Ale tu sa rozprávame o takých otázkach, na ktoré nie je z lekárskeho hľadiska v hodná odpoveď a ktorá závisí od preferencie pacienta. V takejto situácii je rozumné sa spýtať chorého, ktoré z alternatív si vyberie.“

Odporúčam každému do pozornosti „Paleolitné stravovanie a choroby našej doby , kapitolu Rakovina.

Milý čitateľ!
Z časovej tiesne, recept doplním dodatočne.
Za porozumenie ďakujem.

Tak teda sľúbený recept od Elmiri Mezei: Opekané mandle s bobuľovým ovocím
http://elmirapaleokonyhaja.blogspot.sk/2013/07/buzaviragos-salata-es-bogyos-gyumolcs.html

Vo veľkej horúčave je hľadisko aj to, aby sme nemuseli sedieť príliš veľa pri šporáku.

K dezertu pre štyri osoby:

15 dkg maliny
15 dkg ostružlín
15 dkg jahôd menších rozmerov
8 ml. kokosovej smotany
5 dkg lúpané, krájané mandle
1 vl. kokosový cukor ( vl. pozn. v núdzi ju môžeme nahradiť Eritritom, pr. Xilitolom)
štipka mletej škorice

Ovocie rozdelíme do štyroch kalích, polejeme kokosovou smotanou. Mendle so sladidlom a škoricou trošku posmažíme, necháme vychladnúť a posypeme ním naplnené kalichy.
Samozrejme môžeme pripraviť aj v kombinácii s iným ovocím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


šesť − = 1

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť