Zabráňte, alebo zvráťte kalcifikáciu ciev, obličiek a mäkkých tkanív!


Prevzatie článku bez povolenia, je hrubé porušenie autorských práv!

Prevzaté od Gábora Szendiho: Osteoporóza-fosamax-bisfosfonát

Vápenatenie rôznych tkanív v organizme je do dnes považovaný za neodvratný problém súvisiaci s vekom. Zistilo sa však, že vápenatenie ciev, obličiek a mäkkého tkaniva je preto také všeobecné, lebo je všeobecný nedostatok vitamínu-K. Aby čerstvé vedecké výsledky poslúžili Vášmu zdraviu urobte pre seba niečo užitočné .

Paradoxom je jav , že na svete, od západného človeka nikto nekonzumuje viac vápnika , a predsa na západe sú ľudia viac postihnutí osteoporózou.


Z diagramu vidieť, že čím viac vápnika konzumujú v danom štáte, tým je väčší pomer zlomenín panvovej kosti.
Západné lekárstvo na to má dve odpovede. Jednou je: zastavenie činnosti kostných buniek, druhou je: ďalej zvyšovať príjem vápnika. Obidva spôsoby sú mechanické, primitívne a vedú ku katastrofe.
Zastavenie činnosti kostných buniek dosahujú užívaním bisfosfonátov. Pretože kostné bunky neustále odbúravajú a budujú kosti, zastavenie-blokovanie ich činnosti spôsobuje, že v prípade zranenia kostí, kosti nie sú schopné sa zregenerovať. V staršom veku, keď predpisujú bisfosfonáty, je obzvlášť viac poškodených zubov odsúdených na vytrhnutie..
Ale rana vytrhnutého zuba sa nevie vyliečiť, odumrie, a zároveň zhubné kostné tkanivo sa rozšíri, vedie k odumretiu celej sánky. ( viď. prípad Fosamaxu; vlastná poznámka: – je to bisfosfonát, ktorý predpisujú na osteoporózu; predpisujú aj chorým na rakovinu; farm firma Aridea, vyrábajúca tento liek bola obžalovaná kvôli zamlčaniu faktu, že prostriedok Fosamax spôsubuje odomretie kostných tkanív, spôsobujúcí tým katastrofálne zdravotné škody pacientom; medzi inými viď. The Journal of Oral Maxillofacial Surgery z r. 2003, kedy Dr. Robert E. Marx sa zmieňuje o 36 prípadoch odumretia kostného tkaniva sánky medzi chorými na rakovinu ; ďalšie bisfosfonáty – Alendromax, Actonel Bonviva, atď.)
Jawbone Decay – Odumretie Sánkovej kosti nateraz majú samostatný syndróm. U mnohých pacientov bolo treba odstrániť celú sánku, a aj v tom lepšom prípade zostali závažné deformity po odstránení odumretých častí. Farmafirma tvrdila, že takémuto nebezpečenstvu sú vystavený v malom množstve len chorí na rakovinu kostí , ktorí dostávajú bisfosfonáty infúziou, ale na dnes je už jasné, že aj orálnym spôsobom aplikované takéto prostriedky, mnohým ľuďom môžu spôsobiť takéto problémy ( Sedghizadet a spol. v r. 2009). Ďalším vážnym dôsledkom vyvolaným aplikáciou bisfosfonátov, je zvýšené riziko zápalu pažeráka (ezofagitída), vredy a rakovina pažeráka (de Groen a spol., 1996; Wysowski, 2009). Nakoniec pretože bisfosfonáty zastavením funkcií kostí v skutočnosti zoslabujú kosti, po viacročnej aplikácii môžu spôsobiť spontánne zlomeniny (Neviaser a spol. 2008).

Zvyšovanie dopľňania vápnika rôznymi potravinovými doplnkami podporujú aj lekári, ale aj do každodenného života sa zahniezdila úvaha, že osteoporóze sa dá predísť alebo sa dá vyliečiť, postupným zvýšením príjmu kalcia. Podľa výsledkov 61 000 žien, z jedného vyšetrenia trvajúcej 13 rokov, riziko zlomenín panvovej kosti a celkového príjmu vápnika bola nasledovná:

Z grafu je dobre vidieť, že zhruba do 5-600 mg celkového príjmu kalcia, postupne klesá riziko zlomenina panvovej kosti, potom ale po zvyšovaní príjmu kalcia sa postupne zvyšuje riziko.
Denný príjem kalcia u prírodných ľudí je ešte aj tohoto menší, ale ich kosti sú oveľa silnejšie od kostí západného človeka.

Doplnenie kalcia – olej do ohňa
Zvýšený príjem vápnika, však má aj viac škodlivých účinkov a jeho účinok sa môže zdať, ako keď priliatie oleja do ohňa. V posledných rokoch bolo zverejnených mnoho súhrnných prác, ktoré sa zmieňujú o tom, že dopľňanie vápnika samo o sebe, a ani s kombináciou vitamínu-D, zvyšuje srdcovú a cievnu kalcifikáciu a riziko srdcovej úmrtnosti o 24% a cievnu mozgovú príhodu o 15% ( Bolland a spol., 2011). Jedno ďalšie vyšetrenie spôsobilo riziko celkovej úmrtnosti o 2,5 násobok, pri celkovom dennom príjme vápnika 1400 mg (Michaelsson a spol., 2013). Vápnik totiž sa neukladá len v cievach, ale aj v mäkkých tkanivách, a preto môže spôsobiť rôzne problémy.
Západné lekárstvo, ako odpoveď vymyslelo, že „opatrne s vitamínom-D, lebo to spôsobuje kalcifikáciu. Niet pochýb o tom, že vitamín-D stimuluje absorpciu vápnika, ale sám o sebe vitamín-D by spôsobil chorobne vysokú hladinu len pri takej brutálnej dávke, ktorú ľudia by mohli prijať len v prípade havárií. Skratka, osvietení lekári začínajú odporúčať vitamín-D v podstatne väčšej dávke, než ako to formulujú oficiálne odporúčania. Vitamín-D našťastie začína prichádzať do módy. Dobrá správa je, že v celku od toho bude klesať úmrtnosť rakoviny, môže nastať pokles kardiovaskulárnych úmrtí, neskôr sa môžu rozvinúť neurodegeneračné choroby ( viď. vitamín-D v obsahovej časti; Zlou správou ale je to, že ani trošku sa nebude meniť výskyt a závažnosť osteoporózy.

Analýzou údajov, v jednom vyšetrení u 61000 žien, došli k takému záveru, že vitamín-D a dopĺňanie vápnika nezlepšilo riziko zlomenín kostí (Michaelson a spol., 2003). Iné údaje zase dosvedčujú to, že vitamín-D znižuje riziko zlomenín kostí. Tento rozpor môže vyriešiť nasledovné odôvodnenie. Keď je nízka hladina vitamínu-D v organizme, absorpcia vápnika v črevách je nízka, preto v krvi poklesne hladina vápnika. Dôsledkom toho, ako odpoveď, parathormón začne stimulovať odbúrávanie kostí, aby takto stabilizovala hladinu vápnika v krvi. Stimulačný odbúravací účinok príštitnej žľazy, teda blokuje vysoká hladina vitamínu-D. Od toho ale aktívne absorbovaný vápnik automaticky neabsorbuje do kostí, t.j. vitamín-D sama o sebe nespevní už zoslabnuté kosti ( Szendi, 2012).
Otázka je, ako vlastne pozostáva stavba kostí a koniec koncov čo spôsobuje osteoporózu, keď ani dodatočné doplnenie vápnika a vitamínu-D, je nedostačujúci k zachovaniu kostnej štruktúry.

Úloha vitamínu-K pri osteoporóze
Vitamín-K dloho považovali len ako koagulačný faktor pri zrážaní krvi, aj preto vyvinuli prostriedky s účinkom warfarinu a kumarinu s antikoagulačným účinkom (proti zrážaniu krvi), ktoré slúžili na inhibíciu vitamínu-K. Boli to prostriedky s názvom Syncumar, Warfarin, Marfarin a pod. Dnes je už jasné, že vitamín-K zohráva dôležitú úlohu nie len pri stavbe zdravých kostí, ale aj pri prevencii kalcifikácie ciev a mäkkých tkanív. Pri písaní toho článku som myslel na to, že napíšem sprostredkovateľovi Vitakingu, aby spustili akciu na vitamín-K, čitateľom mojich spravodajstiev. Zaslali mi nasledovný baner a začudovane som videl, že o kalcifikácii sa ani nezmienili.

Ktovie, že sprostredovateľ prečo nereklamuje vitamín-K aj s tým. Odpoveď aj mňa prekvapil, ale takto dotatočne ju považujem za typickú. Existuje jeden zoznam o tom, čo je povolené zverejniť o doplnkoch stravy, a na tom zozname kalcifikácia nefiguruje, teda sprostredkovateľ by dostal pokutu, keby bol zverejnil, že „Ľudia, zachráňte svoje žily a obličky vitamínom-K“.
Na základe toho je zrejmé, že z podobných príčin je zakázané vyhlásiť aj to, že warfarin a kumarin obsahujúci prostriedky zvyšujú problémy kardiovaskulárne chorých ľudí. Napriek tomu že vieme, že je to pravda, ale keď to nie je na „zozname“, dovtedy jeden odborník nemôže nič také tvrdiť. Teda priepasť medzi vedou a každodenným životom umelo vytvárajú .

V čom je problém s warfarinim a kumarinom?

Milióny ľudí berie inhibítor vitamínu-K na riedenie krv, t.j. tabletky s účinkom warfarinu a kumarinu, ktoré vo veľkej miere zrýchľuje u nich proces kalcifikácie a osteoporózu. Okrem toho, posledné štúdia ukázali, že lieky na zriedenie krvi na báze blokovania vitamínu-K, nezlepšuje výhliadky prežitia chorých, dokonca zvyšuje riziko rôznych vnútorných krvácaní (napr. mozgová porážka). V prípade u 24 500 čerstvých infarktov, warfarin nebol o nič lepší ako obyčajný aspirín, ale dva krát bol častejší výskyt vážnych vnútorných krvácaní (Haq a spol., 2010). V 11 štátoch, celkom v 168 kardiologických centrách, uskutočnili vyšetrenia s chorými na srdcové problémy, cieľom ktorých bolo zistiť ochranný účinok warfarinu a aspirínu, ale v celku warfarín sa neukázal lepší os aspirínu (Homma a spol., 2012). Za pochybné krátkodobé výhody prostriedkov obsahujúce warfarin a kumarin, chorí zaplatia vysokú cenu v dlhodobom horizonte. O warfarine a kumarine, ako aj o mnohých liekoch bolo preukázané, že dlhodobo spôsobujú práve to, kvôli čomu ich aplikujú krátkodobo a to za : kardiovaskulárnu úmrtnosť.

Kto berie takýto prostriedok, právom sa môže spýtať, čo môžem urobiť? V žiadnom prípade nie to, že zanecháte aplikáciu prostriedku. Ale veľkým problémom je to, že neexistuje dostupná alternatíva. Sú rôzne antigoagulačné prostriedky, ako napr. dibagratan (Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), ticlopidin (Ticlid, Aclotin,Ticlopidin-Chinoin), clopidogrel (Plavix alebo ditazal (Ventavis), ďalej prostriedky s obsahom kyseliny acetilovej (Acetilsav) (Colfarit, Astrix, Corpyrin, Karderin, Aspirín, Protect, Kardegic, Thrombo ASSP-EP), ktoré nie cez vitamín-K vyvíjajú svôj koagulačný účinok. Žiaľ, tieto prostriedky môžu lekári predpísať len v úzskom okruhu, a samozrejme každá má aj nevýhodu, popri výhodách.Problém warfarínu/kumarínu napriek tomu je treba vyriešiť, otázka je, či lekár v tom bude partnerom. Ako ja vidím, aspirín a omega-3 môže byť alternatíva, o prechode na paleolitné stravovanie ani nehovoriac.

Osteoporózu už dávno považovali za chorobu úzko súvisiacou s vekom. V súčasnej dobe je už ale je jasné, že tento nedostatok môžeme prísať na vrub nedostatku vitamínu-K. V súčasnosti mnohokrát skloňované vyšetrenie, zmieňujúce sa o preukázanej osteoporóze súvisiaci primerane s vekom, na pozostatkoch múmií v Peru, Egypte ako aj u lovcov a zberačov. V skutočnosti nie výsledky múmií žijúcich na poľnohospodárskych plodinách je prekvapujúci, ale len osteoporóza preukázaná v prípade lovcov a zberačov. Autori víťazne konštatovali úsudok, že osteoporóza nie je moderná choroba, ale je to vlastné ľudskému genomu. (Thomson a spol., 2013). Avšak, tomuto zásadne odporujú v 19-20.-tom storočí vykonané pitevné vyšetrenia na prírodných ľuďoch, u ktorých nenašli osteporózu na artériách, a v 19.-tom storočí boli ešte veľmi zriedkavé ischemické ochorenie srdca (stenóza koronárnej tepny). Predpokladá sa , že v nastolených štyroch vyšetreniach, osteoporózu spôsobil z rôznych dôvodov prítomný nedostatok vatamínu-K. Toto tvrdenie, v prípade u ľudí s vysokou spotrebou obilnín a kukurice, nevyžaduje veľa vysvetlenia (Egyptania a Peruánci). Lovci zberači boli z kmeňa Unangon, o ktorých vieme, že konzumujú prevažne ryby a menšie morské živočíchy. Tieto potraviny ovšem obsahujú typicky málo vitamínu-K. Toto vysvetlenie podporuje ten fakt, že s Unangonmi totožným životným štýlom žije kmeň Inuitov – hoci bez príznakov- taktiež je jednoznačne prítomná osteoporóza (Pedersen a spol., 2003).

Úlohu viatmínu-K, pri osteoporóze, sa dobre pochopiť z nasledovných vzťahov. Vitamín-K je potrebný k tomu, aby sa vytvorili tzv. Gla-bielkoviny ( gammacarboxyglutamáty). Tieto sú nepostrádateľné pri tvorbe kostí. Takáto bielkovina je osteocalcin, ktorá sa nachádza vo velkom množstve aj v artériách (artéria je tepna alebo cieva), t.j. tam, kde sa vytvára vápenatenie- osteoporóza. Vápenatenie-osteoporózu blokuje bielkovina MGP ( matrix Gla-protein), ktorá sa nachádza v stenách tepien a aktivizuje ju vitamín-K. V dôsledku toho, u ľudí s nízkou spotrebou vitamínu-K, bude osteoporóza vážna a častá, a častejšie budú umierať na srdcobvé choroby. U ľudí, ktorí berú warfarín alebo kumarín, bude situácia o to vážnejšia, že u nich nie je vôbec pôsobenie vitamínu-K, veď warfarín/kumarín berú na blokovanie vitamínu-K. Klinické vyšetrenia, v prípade u srdcových aj aortálnych chlopní (valva-ventil) vykazovali vážnu kalcifikáciu – vápenatenie u ľudí, ktorí brali warfarín alebo kumarín na blokovanie vitamínu-K (Lerner a spol., 2009); Chatrou a spol., 2012).
Proces kôrnatenia ciev veľmi zrýchľuje cukrovka a disfunkcia obličiek. V prípade pokusov na zvieratách, po šesť týždňovej aplikácii warfarínu, sa vytvorila osteoporóza. V nasledujúich šiestich týždňoch skupinu rozdelili na časť, kt. brali warfarín a na druhú, kt. dostávala veľkú dávku viatamínu-K. V skupine s warfarínom sa ďalej stupňovala osteoporóza, a v skupine s vitamínom-K, po šiestich týždňoch sa o 50% znížila veľkosť už vytvorenej osteoporózy (Schurgers a spol., 2007). V prípade humánných , klinických vyšetreniach našli priamu časovú súvislosť osteoporózy s warfarínom (Schurgers a spol., 2012).


(Zdroj: Schurgers a spol., 2012)

Ochranný faktor vitamínu-K

Z vyšetrení Rotterdame, kde sledovali 4800 ľudí počas 10 rokov, vyšetrovali srdcové a osteoporózne úmrtia v súvislosti v spojení s vitamínom K1 a K2 (Geleijnsen a spol., 2004). Jeden dôležitý účinok, ktorý musíme vyzdvihnúť je, že vitamín K1, ktorý sa nachádza v zelených rastlinách, nemal ochranný účinok. Podľa konzumácie vitamín-K2, vytvorili tri skupiny.
V okruhu s najväčšou konzumáciou vitamínu-K2, oproti skupine s najmenšou konzumáciou vitamínu-K2, bola srdcová úmrtnosť nižšia o 57%, a osteoporóza bola o 52% nižšia.


(zdroj:Geleijnse a spol., 2004).

V druhom vyšetrení taktiež bolo potvrdené, že nie vitamín-K1, ale konzumácia vitamínu-K2, znižuje osteoporózu. V tomto vyšetrení v skupine s najviac konzumujúcou vitamín-K2, bola osteoporóza nižšia o 20% (Bleulens a spol., 2009).
Aortálna stenóza je zvápenatenie chlopní aorty ( kalcifikácia chlopní aorty).

Doposiaľ to považovali za nevysvetliteľnú a nevyliečiteľnú chorobu, ktorá najprv vedie k zväčšeniu ľavej komory, potom k disfunkcii srdca a následnej smrti. Nové vyšetrenia dokazujú, že aj toto je dôsledkom nefunkčnosti antikalcifikačného účinku MGP. MGP by ale zaktivizoval vitamín-K, tj. stenóza aorty , je tiež dôsledkom nedostatku vitamínu-K. Nasledujúci graf znázorňuje, že zo 150 chorých na stenózu aorty, počas vyšetrenia skôr umierali tí, ktorí mali nedostatok vitamínu-K, napr. dôsledkom konzumácie warfarínu (Ueland a spol., 2010).


(Zdroj:Ueland a spol., 2010)

Z grafu je vidieť, že v prípade ľudí s nedostatkom vitamínu-K, počas vyšetrenia trvajúce 40 dní, zomrelo 37%, kým a chorých s lepšou výbavou vitamínu-K, zomrelo len 5%.

Choroba obličiek a nedostatok vitamínu-K
Nedostatok vitamínu-K (alebo obzvlášť v prípade blokovania účinku vitamínu-K) zvyšuje osteoporózu, je to mimoriadne životne dôležitá otázka v prípade takých nepostrádatelných orgánov, ako sú obličky. Osteoporóza obličiek a jej nefunkčnosť, vyžaduje neustálu dialýzu, znižuje kvalitu života a samotný život chorého. Keď niekto popri tom je ešte postihnutý cukrovkou, problém sa vynára exponenciálne.
Chronicky chorí na obličky vo všeobecnosti trpia nedostatkom vitamínov-D a K, obe zhoršujú funkcie obličiek, resp. zvyšuje osteoporózu (Holden a spol., 2010).
V okruhu chorých na obličky je všeobecne väčší výskyt esteoprózy, a častejšia je kardiovaskulárna úmrtnosť súvisiaca s osteoporózou (Drüeke a spol., 2010).

Normálna hodnota GFR ( koeficient schopnosti vylučovania obličiek) je: 100-130 ml/min/1,73m. Z grafu je vidieť, že poškodenie obličiek dobre odzrkadľuje stav ciev-tepien, čím je horšia funkcia obličiek, tým sú viac zvápenatené srdce a artérie. Aj v prípade konečného štádia chorobného stavu obličiek sa dalo pozastaviť zhoršenie stavu s veľkou dávkou vitamínu-K2 (Schieper a spol., 2011; Dalmeijer a spol., 2012).
Aj keď vyšetrenia doposiaľ nepotvrdili, ale silne sa dá predpokladať, že na základe vzoru toho, ako vitamín-K2 spôsobuje zníženie osteoporózie tepien, tak aj funkcie obličiek sa môžu zlepšiť konzumáciou vitamínu-K2.
Isté je to , že ďalšia osteoporóza sa dá zastaviť.

Sumarizácia
Problém z vápenatenie srdcových chlopní, aorty a tepien, ako aj zvápenatenie obličiek, dlho považovali jednoducho za dôsledok starnutia, ktoré z nevysvetliteľných dôvodov, u jedného človeka spôsobuje väčšie, u druhého menšie zdravotné problémy. Z mnoha teórií , je dnes už jasné, že prvoradou príčinou vzniku osteoporózy je nedostatok vitamínu-K. Z rôznych vitamínov-K, sa vynára vitamín-K2, ktorý je podstatne účinnejší oproti vatamínu-K1 (vitamín- K1 sa nachádza rastlinách). Teoreticky vitamín-K, produkuje aj črevná flóra, ale u západného človeka dôsledkom stravovania, jej zloženie posunula špatným smerom. Môže to súvisieť s črevnou flórou, stavanou na báze sacharidov západného spôsobu stravovania. Vyprodukované maličké množstvo vitamínu-K celkovo je nedostatočné, preto je v populácii neustáli nedostatok vitamínu-K. Obvzlášť sťažujúcim faktorom je to, že chorým, trpiacim na kardiovaskulárne problémy, často predpisujú antikoagulačný prostriedok s účinkom zabrániť pôsobenie vitamínu-K, a tieto prostriedky ďalej zrýchľujú dovtedy pomalý chod osteoporóznych procesov.
Takže každému sa odporúča brať vitamín-K2, nech je to už za cieľom prevencie, alebo na zvrátenie patologických stavov. Minimálna dená dávka je 100 mikrogramov, ale v prípade závažných lézií je lepšie použiť vyššiu dávku.

                                                     ——————————————————————————————————————

Na záver ďalší recept od Beáty:    http://www.veseleboruvky.cz/2012/06/blog-post.html#more

Vlastná poznámka: namiesto medu doporučujem použiť  iné sladidlo, napr. Xilit, Eritrit. ( Podľa mňa, ani netreba prisladiť. Aj bez pridaného sladidla je pôžitok 100%-ný).

  ———————————————————————————————————

Použitá literatúra:
• Beulens JW, Bots ML, Atsma F, Bartelink ML, Prokop M, Geleijnse JM, Witteman JC, Grobbee DE, van der Schouw YT. High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification. Atherosclerosis. 2009 Apr;203(2):489-93.
• Bolland MJ, Grey A, Avenell A, Gamble GD, Reid IR. Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events: reanalysis of the Women’s Health Initiative limited access dataset and meta-analysis. BMJ. 2011 Apr 19;342:d2040
• Chatrou ML, Winckers K, Hackeng TM, Reutelingsperger CP, Schurgers LJ. Vascular calcification: the price to pay for anticoagulation therapy with vitamin K-antagonists. Blood Rev. 2012 Jul;26(4):155-66.
• Dalmeijer GW, van der Schouw YT, Magdeleyns E, Ahmed N, Vermeer C, Beulens JW. The effect of menaquinone-7 supplementation on circulating species of matrix Gla protein. Atherosclerosis. 2012 Dec;225(2):397-402.
• de Groen PC, Lubbe DF, Hirsch LJ, Daifotis A, Stephenson W, Freedholm D, Pryor-Tillotson S, Seleznick MJ, Pinkas H, Wang KK. Esophagitis associated with the use of alendronate. N Engl J Med. 1996 Oct 3;335(14):1016-21.
• Drüeke TB, Massy ZA. Atherosclerosis in CKD: differences from the general population. Nat Rev Nephrol. 2010 Dec;6(12):723-35. doi: 10.1038/nrneph.2010.143. Epub 2010 Oct 26.
• Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ, Knapen MH, van der Meer IM, Hofman A, Witteman JC. Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. J Nutr. 2004 Nov;134(11):3100-5.
• Haq SA, Heitner JF, Sacchi TJ, Brener SJ. Long-term effect of chronic oral anticoagulation with warfarin after acute myocardial infarction. Am J Med. 2010 Mar;123(3):250-8.
• Hegsted, D. M.: Calcium and Osteoporosis1 J. Nutr.1986, 116:2316-2319,
• Holden RM, Morton AR, Garland JS, Pavlov A, Day AG, Booth SL. Vitamins K and D status in stages 3-5 chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Apr;5(4):590-7.
• Homma S, Thompson JL, Pullicino PM, Levin B, Freudenberger RS, Teerlink JR, Ammon SE, Graham S, Sacco RL, Mann DL, Mohr JP, Massie BM, Labovitz AJ, Anker SD, Lok DJ, Ponikowski P, Estol CJ, Lip GY, Di Tullio MR, Sanford AR, Mejia V, Gabriel AP, del Valle ML, Buchsbaum R; WARCEF Investigators. Warfarin and aspirin in patients with heart failure and sinus rhythm. N Engl J Med. 2012 May 17;366(20):1859-69.
• Lerner RG, Aronow WS, Sekhri A, Palaniswamy C, Ahn C, Singh T, Sandhu R, McClung JA. Warfarin use and the risk of valvular calcification. J Thromb Haemost. 2009 Dec;7(12):2023-7.
• Michaëlsson K, Melhus H, Bellocco R, Wolk A. Dietary calcium and vitamin D intake in relation to osteoporotic fracture risk. Bone. 2003 Jun;32(6):694-703.
• Michaëlsson K, Melhus H, Bellocco R, Wolk A. Dietary calcium and vitamin D intake in relation to osteoporotic fracture risk. Bone. 2003 Jun;32(6):694-703.
• Michaëlsson K, Melhus H, Warensjö Lemming E, Wolk A, Byberg L. Long term calcium intake and rates of all cause and cardiovascular mortality: community based prospective longitudinal cohort study. BMJ. 2013 Feb 12;346:f228.
• Neviaser, Andrew S MD; Lane, Joseph M MD; Lenart, Brett A BS; Edobor-Osula, Folorunsho MD, MPH; Lorich, Dean G MD, Low-Energy Femoral Shaft Fractures Associated With Alendronate Use. J Orthop Trauma 2008;22:346-350.
• Pedersen HS, Mulvad G, Newman WP 3rd, Boudreau DA. Atherosclerosis in coronary arteries and aorta among Greenlanders: an autopsy study. Atherosclerosis. 2003 Sep;170(1):93-103.
• Schlieper G, Westenfeld R, Krüger T, Cranenburg EC, Magdeleyns EJ, Brandenburg VM, Djuric Z, Damjanovic T, Ketteler M, Vermeer C, Dimkovic N, Floege J, Schurgers LJ. Circulating nonphosphorylated carboxylated matrix gla protein predicts survival in ESRD. J Am Soc Nephrol. 2011 Feb;22(2):387-95.
• Schurgers LJ, Joosen IA, Laufer EM, Chatrou MLL, Herfs M, et al.: Vitamin K-Antagonists Accelerate Atherosclerotic Calcification and Induce a Vulnerable Plaque Phenotype. PLoS ONE, 2012, 7(8): e43229. doi:10.1371/journal.pone.0043229
• Schurgers LJ, Spronk HM, Soute BA, Schiffers PM, DeMey JG, Vermeer C. Regression of warfarin-induced medial elastocalcinosis by high intake of vitamin K in rats. Blood. 2007 Apr 1;109(7):2823-31.
• Sedghizadeh PP, Stanley K, Caligiuri M, Hofkes S, Lowry B, Shuler CF. Oral bisphosphonate use and the prevalence of osteonecrosis of the jaw: an institutional inquiry. J Am Dent Assoc. 2009 Jan;140(1):61-6.
• Szendi G: Napfény vitamin. Jaffa, Budapest, 2012.
• Thompson RC, Allam AH, Lombardi GP, Wann LS, Sutherland ML, Sutherland JD, Soliman MA, Frohlich B, Mininberg DT, Monge JM, Vallodolid CM, Cox SL, Abd el-Maksoud G, Badr I, Miyamoto MI, el-Halim Nur el-Din A, Narula J, Finch CE, Thomas GS. Atherosclerosis across 4000 years of human history: the Horus study of four ancient populations. Lancet. 2013 Apr 6;381(9873):1211-22.
• Ueland T, Gullestad L, Dahl CP, Aukrust P, Aakhus S, Solberg OG, Vermeer C, Schurgers LJ. Undercarboxylated matrix Gla protein is associated with indices of heart failure and mortality in symptomatic aortic stenosis. J Intern Med. 2010 Nov;268(5):483-92.
• Wysowski DK. Reports of esophageal cancer with oral bisphosphonate use. N Engl J Med. 2009 Jan 1;360(1):89-90.

3 Pripomienky: Zabráňte, alebo zvráťte kalcifikáciu ciev, obličiek a mäkkých tkanív!

 1. janigor píše:

  V clanku “Zabráňte alebo zvráťte kalcifikáciu ciev obličiek a mäkkých tkanív!” Som s castou:”V čom je problém s warfarinim a kumarinom?”kde

  je spomenuta len jedina mahrada za tie vsetky jedy Omega-3 a Aspirin ako

  ako prevencia pri antikoagulacnej resp.antiagregacnej liecbe.Ziadny zo znamych liekov neropusti vzniknute trombozy. Pri Fibrinolytickej liecbe

  je tych neziaducich ucinkov este viac.A pritom je viacej vybornych prirodnych latok.Vazeny pan Galgoczi rad by som si s Vami pohovoril.

  Viac rokov sa zaoberam koplementarnou medicinou vlastne s pouzitim doplnkov stravy a phytofarmakami. Poslite mi na Vas najlepsie tel. cislo na pevnu telefonnu linku, alebo mobil. Som rad ze aj na Slovensku zacinaju pisat kriticke a kvalitne clanky k stavu standartnej mediciny??

  Pridavam par linkov:

  http://j-nattokinase.org/en/jnka_nattou_01.html

  http://www.celostnimedicina.cz/warfarin-co-vam-u-lekare-nereknou.htm

  http://www.celostnimedicina.cz/bisfosfonaty-a-vyskyt-vzacne-atypicke-fraktury-femuru.htm

  https://info.hsionlineorders.net/640SHDHD2/WHSIN4BL

  http://serrapeptase.info/

 2. Jana Mikulová píše:

  dobrý večer, ja mám problém opačný – calcifikácia ramena, usádzanie vápnika na ramennej kosti, poraďte ako ho rozpustiť, sú to vqeľké bolesti

  • imro píše:

   Dobrý deň,

   vo všeobecnosti platí – jak na prevenciu, tak aj na zvrátenie nevhodnej kalcifikácie organizmu-, že užívanie komplexu: Mg,vitamínu-A, vitamínu-D3 a vitamínu-K2 (MK4 alebo MK7).
   Vitamín-A by nem al byť syntetický, ale prirodzený. Pozor na multivitamíny, ktoré obsahujú retinyl palmitát alebo retinyl acetát ( preformed retinol) alebo olej z tresčej pečene – poškodzuje zdravie. Namiesto toho treba jesť radšej veľa mrkvy, melón(žltý) a iné žlté ovocie/zeleninu, ktoré obsahujú veľa provitamínu-A, z ktorého organizmus si pre seba vyrobí toľko vitamínu-A, koľko práve potrebuje, a netreba sa báť od predávkovania vitamínom-A, ako je to v prípade alebo treščieho oleja. Čo sa týka horčíka (Mg), najlepšie sa vstrebáva Mg-citrát. Horčík vo forme oxidu ( predávajú ho aj v lekárni) organizmus nevie takmer vôbec zúžitkovať – je nanič.
   O vitamínoch K2 viac môžete čítať na mojom webe : http://www.paleolit.sk/produkty/nature-vitality-k2-d3-forte-60-davok/ alebo http://www.paleolit.sk/produkty/nature-vitality-k-komplex-forte-1000-mcg-60-davok/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


dve × = 12

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť