William Faloon: Diskusia s názvom testosterón

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Korekcia: Ing. Ján Lisoň
Zdroj: Gábor Szendi; William Faloon: The Testosterone Controversy. LIFE EXTENSION MAGAZINE. June 2012

Úroveň hladiny testosterónu mladých mužov je vysoká, s pribúdajúcimi rokmi ale klesá. Napriek tomu, že čoraz viac štúdií dokazuje pozitívny účinok suplementácie testosterónu v staršom veku, tradičná medicína sa ju ešte stále zdráha aplikovať. Hoci by sa dalo zabrániť/predísť mnohým srdcovým a mozgovým príhodám.
K prevodu čísiel: V prípade testosterónu 1 ng/ml= 3.47 nmol/l a 1 pg/ml=3.47 pmol/l, ďalej 1000 pikogramov=1 nanogramov

Iný názor na túto problematiku môžete čítať v časti Pripomienky.

Vplyvom nízkej hladiny testosterónu narastie obvod pásu1-4, zníži sa inzulínová citlivosť5,6 a zvýši sa riziko kôrnatenia ciev7,8.

Výsledok početného množstva štúdií dokazuje, že testosterón zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní a udržiavaní mladistvého metabolizmu organizmu6,7,13-21, a jedna nedávno zverejnená publikácia priniesla správu o tom, že nízka hladina testosterónu u starších mužov, môže mať priamo fatálnu dohru22.

Je desivé, že klinické štúdie vykonávajú takí lekári, ktorí nemajú ani len tušenie, ako sa dá aj v pokročilom veku zabezpečiť mladistvá hormonálna hladina. Hoci z mnohých štúdií sa človek môže informovať, že ak pomer hladín testosterónu a estrogénu nie sú v rovnováhe, znamená to všeobecne životu nebezpečnú situáciu.
Bunky mužov sú plné receptorov, ktoré aktivuje hormón menom testosterón. Ak napr. pre mozog je k dispozícií dostatok testosterónu na to, aby sa vedel napojiť k týmto receptorom, výsledkom je pocit dobrej pohody a vysoké kognitívne schopnosti23-25.

Ale podobne je to aj v prípade svalov, kostry, nervových tkanív a ciev – testosterón zabezpečuje dôležité riadiace signály, na základe ktorých sú bunky schopné fungovať ako mladistvé bunky8,26-33. Ak poklesne hladina testosterónu, v organizme začnú činnosť rôzne degeneratívne procesy.

Jedna nedávno zverejnená publikácia dokazuje blahodarné účinky testosterónu
Musíme zobrať do úvahy mimoriadne dôležitú súvislosť, ktorá je medzi hladinou testosterónu a rôznymi kardiovaskulárnymi chorobami, napr. medzi infarktom, resp. medzi mŕtvicou. Nedávno zverejnená závažná štúdia porovnala údaje 2416 mužov vo veku medzi 69 a 81 rokov, ktorí nebola poskytnutá žiadna liečba, ktorá by ovplyvnila hladinu ich testosterónu. U týchto mužov sa vykonali krvné testy, zahrňujúce aj jedno komplexné meranie hladiny testosterónu resp. estradiolu (najdôležitejší estrogén).

Prvé pozorovanie ukázalo, že muži, ktorí mali vyššiu hladinu testosterónu, s menšou pravdepodobnosťou trpeli cukrovkou, vysokým krvným tlakom a mali nižší obsah telesného tuku. U mužov, s najnižšou hladinou testosterónu, oproti mužom s vyššou hladinou testosterónu, sa s dvakrát väčšou pravdepodobnosťou vytvorilo kardiovaskulárne ochorenie. Spozorovali aj to, že muži s najvyššou hladinou testosterónu, boli fyzicky najaktívnejší17.

Pozorovanie trvalo 5,1 roka. Z pohľadu hladiny testosterónu, v prvej štvrtine zúčastnených (nad 550ng/dcl), bol pomer výskytu kardiovaskulárnych ochorení o 30% menší, v druhej tri štvrtine zúčastnených ( t.j. pod úrovňou 550ng/dcl), riziko signifikantne rástlo. Z toho sa dá usúdiť, aká je minimálna hladina testosterónu, ktorá už chráni pred infarktom a mŕtvicou.

V tej istej skupine meraná hladina estradiolu sa pohybovala v bezpečnej zóne, a nemala vplyv na výskyt kardiovaskulárnych ochorení.

Údaje pochádzajú z nemocničných výkazov a/alebo z úmrtných listov a týkajú sa mužov, ktorí mali srdcový infarkt, mŕtvicu, zápal koronárnej tepny, chirurgický zákrok bypass, alebo implantáciu stentu (Stent je zariadenie v tvare trubice umiestnený do koronárnych tepien – vlastná poznámka).

Vytvorili štyri skupiny na základe hladiny testosterónu v krvi, ktorá bola nasledovná:
1. štvrtina: celková hladina testosterónu pod hladinou 340 ng/dcl
2. štvrtina: celková hladina testosterónu medzi 340 ng/dcl a 438 ng/ dcl
3. štvrtina: celková hladina testosterónu medzi 439 ng/dcl a 549 ng/dcl
4. štvrtina: celková hladina testosterónu nad 550 ng/dcl.

Zistil sa zaujímavý výsledok, a síce to, že v 1., 2. a 3. štvrtine bolo riziko kardiovaskulárnych ochorení takmer rovnaké, a len vo 4. štvrtine, ( t.j. nad celkovou hladinou 550 ng/dcl testosterónu v krvi) kleslo riziko o 30%.

Čiže pod hladinou 550 ng/dcl celkového testosterónu, muž má v každom prípade väčšiu šancu že ho postihne srdcovo- cievne ochorenie, alebo kvôli nemu aj umrie.

Riziko cerebrovaskulárneho (týkajúci sa mozgových ciev) ochorenia ( prechodný nedostatok krvi alebo upchatie ciev), bolo nižšie taktiež len v štvrtej štvrtine, a síce o 24%. Vedci zdôraznili aj to, že tento rozdiel zostáva aj po eliminácii tradičných rizikových faktorov.

Autori štúdie na základe celkových výsledkov usúdili, že „v prípade starších mužov, tak v prípade kardiovaskulárneho ochorenia s úmrtím, ako aj v prípade bez úmrtia, vyššia hladina testosterónu v sére znižuje riziko spomínaného ochorenia“.17

Väčšina lekárov si neuvedomuje dôležitosť hormonálnej rovnováhy
Ak ste zvedaví, prečo tak veľa pacientov umiera v dôsledku zanedbania lekárskej starostlivosti, tak sa stačí len pozrieť, akých zjavných omylov sa lekári dopustili počas klinických prác.34-36

Dávno známym faktom je, že starší muži majú hyperaktivitu enzýmu s menom aromatáza. Dôsledok je, že v takomto prípade sa príliš veľa testosterónu premení na estrogén.37,38

Z toho dôvodu, u starších mužov nebezpečne narastie hladina estrogénu, a veľmi poklesne hladina testosterónu, hoci sa môže stať aj to, že majú príliš nízku hladinu obidvoch hormónov.39,40

Vysoká hladina estrogénu vo veľkej miere zvýši riziko srdcového infarktu preto, lebo napomáha hromadeniu a zrážaniu trombocytov v cievach. Vysoká hladina estrogénu u mužov, zvyšuje hladinu zápalu organizmu, čo môže viesť k odtrhnutiu nestabilných plakov, a dôsledkom toho k uzavretiu ciev s následkom infarktu.43-45

Teraz si predstavte, že počas jednej štúdie mužom s priemerným vekom 74 rokov, s nízkou hladinu testosterónu ( v priemere 243 ng/dcl), s vysokým krvným tlakom, s nadmernou nadváhou a nízkou fyzickou kondíciou, s cukrovkou, vysokou hladinou LDL cholesterolu, a nízkou fyzickou aktivitou (časť z nich mala nejakú nediagnostikovanú kardiovaskulárnu chorobu), aplikovali krém s vysokým obsahom testosterónu bez toho, že by bol lekár odmeral hladinu estrogénu hoci len jednému z nich.

Takže, štúdiu po 6-12 mesiacoch museli zastaviť, lebo u zúčastnených pacientov so zlým zdravotným stavom, ktorí dostali väčšiu dávku testosterónu ako zvyčajne, sa 4,6-krát častejšie vyskytli nejaké kardiovaskulárne problémy, ako v kontrolnej skupine.46

Cieľom štúdie bolo zistiť, že či vysokým príjmom testosterónu sa dá zlepšiť vytrvalosť a zdatnosť týchto schátraných mužov. Skoršie štúdie totiž naznačovali, že liečba môže byť účinná pri regenerácií svalov. Experiment museli zastaviť kvôli stále vyššiemu počtu výskytu kardiovaskulárnych ochorení.

Autori uznali, že testosterón sa pravdepodobne premení na estrogén a to spôsobuje srdcové problémy, ale v tom prípade je na mieste otázka: prečo teda nezmerali hladinu estrogénu pacientov pred experimentom, a prečo ju nemonitorovali počas štúdie?

Obezita sama o sebe zvyšuje hladinu estrogénu u mužov.38 Dôvodom prečo mužom s nadváhou narastú aj prsia, je, že brušné tukové tkanivá produkujú veľké množstvo spomínaného enzýmu aromatáza, ktorý premieňa testosterón na estrogén. Preto sa mužom s nadváhou a zvýšenou hladinou estrogénu odporúča užívať nejaký inhibítor aromatázy.
Inými slovami, u obéznych mužov užívanie vysokých dávok testosterónu môže spustiť stupňujúcu špirálu vedúcu k produkcii estrogénu, čo zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb predovšetkým preto, lebo napomáha zápalovým procesom a patogénnemu zrážaniu krvi v artériách (trombóza).

Napriek zjavným nedostatkom tejto štúdie, jej výsledky sa stali široko známe vo svete, a mainstreamová medicína – odvolávajúc sa na ňu – odporúča lekárom, aby krémom s obsahom testosterónu liečili opatrne.

Čo je veľmi nešťastná vec, lebo údaje potvrdzujú, že ak hladiny testosterónu a estrogénu sú v mladistvej rovnováhe, výslovne chránia pred kardiovaskulárnymi chorobami. Ale žiaľ, väčšina štúdií sa nezaoberá hladinou estrogénu u mužov napriek tomu, že je preukázateľné spojenie medzi príliš vysokou a príliš nízkou hladinou ich estrogénu.47-52

Nízka hladina testosterónu zvyšuje riziko vzniku ischemickej choroby srdca
O súvislosti medzi nízkou hladinou testosterónu a ischemickou chorobou srdca, magazín Life Extension za posledných desať rokov publikoval viac štúdií.

V jednej napríklad porovnali mužov nad 45 rokov, s ischemickou chorobou srdca, s ich zdravými rovesníkmi. Ukázalo sa, že už aj mierny odklon od žiaducej voľnej hladiny séra testosterónu (pod hladinou 17,3 pg/ml), znamenalo 3,3 krát väčšie riziko predčasnej ischemickej choroby srdca.70

Žiaľ, starší muži, ktorí nedostanú adekvátnu náhradu testosterónu formou lieku alebo stravovacieho doplnku, často majú príliš nízku hladinu voľného testosterónu (pod 10 pg/ml), ktorá ide často ruka v ruke s nízkou, mnoho krát už nebezpečnou hladinou HDL cholesterolu (pod 40-50 mg/dcl). Predsa nedávne štúdie ukazujú aj to, že muži, ktorí majú nízku hladinu séra voľného testosterónu, s vyššou pravdepodobnosťou zomrú následkom kardiovaskulárnej choroby.71,72

Niet teda divu, že aj napriek zvýšenému užívaniu statínov a iných liekov na srdce, mozgová mŕtvica a srdcový infarkt sú stále hlavnými príčinami úmrtia.

Testosterónom proti chronickým chorobám srdca
Medzi príznaky chronického ochorenia srdca patria dýchacie ťažkosti a intolerancia voči fyzickej aktivite. Spôsobuje to zaktivizovanie cytokínov, ktoré sú zodpovedné za trvalý zápalový stav organizmu, ktorý ide ruka v ruke s vážnou stratou svalovej hmoty organizmu. Testosterón zlepšuje anabolické funkcie, rozširuje artérie, zlepšuje činnosť srdca a pôsobí protizápalovo. Väčšina mužov, trpiacich srdcovou chorobou, má nízku hladinu testosterónu.

Zrealizovala sa jedna zaujímavá randomizovaná štúdia, ktorej sa zúčastnilo 20 mužov s priemerným vekom 62 rokov, ktorí počas 12 týždňov, formou injekcií, dostávali buď testosterón alebo placebo. Tí, ktorí užívali testosterón, , dokázali pochodovať 3,5 krát dlhší čas ako muži v skupine s placebom,73 a vo vzťahu k ostatným príznakom, alebo laboratórnym hodnotám súvisiacich s funkciou srdca, dosiahli lepšie výsledky ako tí, ktorí patrili do „placebo skupiny“. Spozorovali aj to, že u členov „testosterónovej skupiny“ nastalo zlepšenie nálady, čo je dôležité, pretože muži s chronickou chorobou srdca mávajú často depresiu. Štúdiu teda ukončili so záverečným konštatovaním, že liečba suplementáciou testosterónu podstatne zlepšuje vytrvalosť, všeobecnú fyzickú zdatnosť a duševný stav.73

Testosterón a riziko mozgovej mŕtvice
Jednou z metód, ktorou sa dá znížiť riziko mŕtvice mozgu je, že u danej osoby sa ultrazvukom zmonitoruje hrúbka zodpovedajúcich krčných tepien, a keď zistia prítomnosť stenózy (zúženie tepny), potom sa riskantným chirurgickým zákrokom napraví „chybné miesto“, aby bol zabezpečený dostatočný prietok krvi do mozgu.

Jedna štúdia zverejnená v American Heart Association v apríli 2004, uvádza, že 195 starším mužom ultrazvukom vyšetrili hrúbku stien krčných tepien najprv v roku 1996, potom v roku 2000, a zároveň aj hladinu voľného testosterónu v krvi. Výsledok bol, že medzi zúčastnenými s nízkou hladinou testosterónu, bola 3,57 krát rýchlejšia progresia vo vývoji hrúbky stien tepien, ako v skupine s vysokou hladinou testosterónu. A bola nezávislá na indexe telesnej hmotnosti, obvode pásu, krvnom tlaku, na prípadne jestvujúcej cukrovky, fajčení, respektíve na vysokej hladiny cholesterolu. Lekári z toho usúdili nasledovné:

„Nízka hladina testosterónu podporuje patologické zhrubnutie steny krčnej tepny, bez ohľadu na ostatné kardiovaskulárne rizikové faktory“.21

Lekári sa nezaoberajú smrteľnými dôsledkami spôsobenými nevyrovnanou hladinou estrogénu
Keď sme v roku 1996 zavolali do Life Extension s cieľom upriamiť ich pozornosť na dôležitosť komplexného merania séra, muži nechápali, že prečo sa im má merať aj hladina estrogénu. V tom čase si totiž každý myslel, že hormón zvaný estrogén, zohráva význam len u žien.

Hladinu estrogénu sme začali u každého merať preto, lebo už v tom čase sme mali k dispozícii také údaje, podľa ktorých môže nevyvážená hladina estrogénu u starnúcich mužov, rádovo zvýšiť riziko vzniku rôznych degeneratívnych chorôb.38,47-52
Za alarmujúce sme považovali správy o tom, že príliš veľa estrogénu sa považuje za rizikový faktor aj pri kôrnatení ciev.74,75 Túto hypotézu potom – o jedno desaťročie neskôr – potvrdili aj klinické výskumy uskutočnené na ľuďoch. U mužov, ešte aj mierne zvýšená hladina estrogénu, dvojnásobne zvyšuje riziko mozgovej mŕtvice, a častejší je aj výskyt ischemickej choroby srdca.43,76,77 Spozorovali aj to, že v prípade benígnej hyperplázie prostaty, alebo rakoviny prostaty u mužov, je pozorovaná vyššia hladinu estrogénu ( čo mnohokrát súvisí s hladinou voľného testosterónu).78-81 Tieto pozorovania neskôr potvrdili aj klinické vyšetrenia.

Ale na strane druhej, u mužov, ani príliš nízka hladina estrogénu nie je dobrá, lebo vedie k osteoporóze, resp. k ľahšej lámavosti kostí.87,88

Faktom je, že 99% mužov nemá ani tušenie o vlastnej hladine estrogénu v krvi, čo v istej miere vysvetľuje to, prečo sa epidemickou rýchlosťou šíri rad chorôb súvisiacich s vekom, čo v základoch otriasa a posúva do úpadku celý systém verejného zdravotníctva spojených štátov.

Odborný časopis americkej lekársko-vedeckej spoločnosti JAMA, zverejnil jednu štúdiu, v ktorej vyšetrili krvnú hladinu estradiolu(estrogén) mužom, ktorí trpeli chronickou srdcovou chorobou, a dospeli k záveru, že spomedzi pacientov patriacich do prvej pätiny ( t.j. s najnižšou hladinou estradiolu), zomrelo ich v 217% častejšie do troch rokov, ako členov skupiny s vyrovnanou hladinou estradiolu, zatiaľ čo u mužov patriacich do hornej pätiny (t.j. s najväčšou hladinou estradiolu), bol tento pomer 133%.39

U pätiny mužov s vyrovnanou hladinou estradiolu – spomedzi ktorých zomrelo najmenej mužov – bol nameraný estradiol medzi 21,80 a 30,11 pg/ml. Prakticky je to presne tá zóna, ktorú Life Extension už dlhé roky považuje za optimálnu.

U mužov, patriacich do hornej pätiny, ktorí zomreli s 133%-ne vyššou pravdepodobnosťou, namerali 37,40 pg/ml alebo viac estradiolu. V najnižšej pätine, čiže kde bol pomer úmrtnosť o 217% vyšší, namerali 12,90 pg/ml alebo nižšiu hodnotu estradiolu.

Dramatický vývoj úmrtnosti mužov s výrazne nízkou alebo výrazne vysokou hladinou estradiolu, poukázal na jeden z veľkých nedostatkov – ale ľahko riešiteľný praxou tradičnej kardiológie – a síce, na závažnosť dôsledkov, ak u starnúcich mužov nebudú laboratórne vyšetrenia rozšírené na meranie hladiny estradiolu v krvi.

A hoci, štúdia bola publikovaná v jednom prestížnom odbornom časopise, veľa lekárov naďalej vykonáva klinické vyšetrenia starších mužov tak, že im nameria celkovú a/alebo voľnú hladinu testosterónu, ale nezmeria hladinu ich estradiolu, ktorá v prípade suplementácie vysokých dávok testosterónu, môže dramaticky narásť.

Nízka hladina testosterónu zvyšuje riziko rakoviny prostaty
Hlavnou príčinou strachu z rakoviny prostaty tkvie v tom, že starnúci muži sú príliš opatrní so suplementáciou testosterónu. Z dôvodu zmiernenia ich obáv, Life Exstension dal onoho času analyzovať všetky dostupné štúdie, ale nenašiel žiadny náznak toho, že by testosterón spôsobil rakovinu prostaty.89-94

Práve naopak, mnohotisíc laboratórnych meraní – realizované v tom roku medzi našimi členmi, skôr potvrdili to, že nízka hladina vytvára náchylnosť na rakovinu prostaty.

Profesor Harwardskej univerzity, Abraham Morgentaler vo svojej knihe s názvom Testosterón pre život, úplne vyvracia akékoľvek mylné predstavy o tom, že by testosterón spôsobil rakovinu prostaty.95 V lekárskej spoločnosti kniha Dr.Morgentalera odpálila bombu, v ktorej množstvom faktov dokazuje, že biopsia u mužov s nízkou hladinou testosterónu, odhalí vyššie percento rakoviny prostaty.

Aby sme ďalej rozptýlili mýtus, podľa ktorého vysoká hladina testosterónu zvyšuje hodnoty PSA ( a tým aj riziko vývinu karcinómu prostaty), nižšie uvádzame dva grafy, ktoré sme vytvorili na základe vlastných meraní, a ktoré jasne ukazujú, že s pribúdajúcimi rokmi ako klesá hladina voľného testosterónu u mužov, tak hodnoty PSA začnú prudko stúpať.
grafy testosteronu a psa

Čo je optimálna hodnota voľnej hladiny testosterónu?
Nedostatok testosterónu sa týka takého množstva mužov, že na základe referenčných laboratórnych výsledkov sa dokonca ešte aj smiešne nízke hodnoty testosterónu zaraďujú do „normálnej“ zóny.

My, v Life Extension sme zvykli odporučiť udržiavať voľnú hladinu testosterónu séra v zóne medzi 20-25 pg/ml.98 Iní odborníci tvrdia, že aj 15 pg/ml je dostačujúce.70

Oproti tomu, v zmysle tradičného laboratórneho názoru, u starnúcich mužov bohato postačuje, ak naša krv obsahuje 6,6 pg/ml testosterónu, čo je absurdne málo.

Tým, že hlavný prúd medicíny ignoruje fakty, že aj s pribúdajúcimi rokmi je potrebné udržiavať hladinu testosterón na vyšších úrovniach, odsudzuje mužov na predčasnú invaliditu alebo smrť.

Keď sme v Life Extension uskutočnili jedno vyšetrenie medzi našimi členmi, u zúčastnených sme v 86%-tách namerali hladiny voľného testosterónu séra pod 15 pg/ml, čo ich zaradilo do kategórie s vysokým rizikom, z pohľadu prakticky všetkých chorôb, súvisiace s pribúdajúcimi rokmi.

Voľný testosterón, je biologicky aktívna forma hormónu. Ak meriame celkovú hladinu testosterónu krvi, bolo by žiaduce, keby táto hladina spadala do mladistvej 700-900 ng/ml zóny. Oproti tomu, tradičné ponímanie považuje za postačujúcu hladinu aj 193 ng/ml, čo je podľa nás neprijateľné.

U starnúcich mužov, nízka hladina estradiolu a nízka hladina testosterónu predpovedá predčasnú smrti
Odkedy je známe, že nízka hladina testosterónu je príčinou mnohých chorôb, obrat doplnkov testosterónu narástol na dvadsať násobok.

V jednom meraní za účasti 3014 mužov, ktorí mali 69-80 rokov, štyri a pol roka sledovali ich hladiny testosterónu a estradiolu, resp. vývoj ich mortality. Vysvitlo, že muži s príliš nízkou hladinou testosterónu, zomreli na nejakú chorobu v 65% skôr, a s nízkou hladinou estradiolu v 54%.40 Ale u tých, ktorí mali hladinu testosterónu ako aj estradiolu príliš nízku, preukázalo sa zvýšenie mortality o 96% oproti tým, u ktorých hodnoty boli v normálnej zóne.40

Táto štúdia, vykonaná na veľkej vzorke zúčastnených, potvrdila skoršie publikované výsledky, podľa ktorých nevyrovnaná hladina testosterónu a/alebo estradiolu, zvyšuje riziko degeneratívnych chorôb a úmrtnosť.6,7,13-18

U žien, estradiol sa syntetizuje vo vaječníkoch a iných reproduktívnych tkanivách.

Pretože muži, anatomicky takéto orgány nemajú, estradiol vytvárajú pomocou takého procesu, kde vplyvom jedeného enzýmu s menom aromatáza, sa testosterón premení na estradiol.

U mužov v pokročilom veku, mnohokrát narastie aktivita spomínaného enzýmu aromatáza, pomocou ktorého sa príliš veľa testosterónu premení na estradiol. Čiže ich hladina testosterónu nebezpečne poklesne, a hladina estradiolu príliš narastie.

Ak činnosť hormónu aromatázy primerane spomalíme, potom hladina estradiolu zostane v bezpečnej zóne, a hladina voľného testosterónu narastie, lebo menej sa z neho aromatizuje na estradiol.

Starnutím klesá hladina testosterónu
Starnutím klesajú hladiny životne dôležitých hormónov, potrebných na udržanie životných funkcií.

Napríklad riziko úmrtnosti mužov jednoznačne rastie s poklesom ich hladiny testosterónu.105-107

Srdcové choroby7,19,63,73,108, osteoporóza109-111 a strata svalovej hmoty112-114, vykazujú jednoznačnú spojitosť s nedostatkom testosterónu tak, ako aj rad chronických13,115 a neurodegeneratívnych problémov18,116. A hoci je to pre väčšinu lekárov prekvapujúce, nedostatok testosterónu zvyšuje aj riziko vzniku rakoviny prostaty.117-121

Poznamenávame ale, že príznaky týkajúce sa nedostatku testosterónu sa prejavujú už oveľa skôr pred tým, ako nám vyhasne život, takými sú napr. psychická porucha, depresia122-125, pokles sexuálneho záujmu126-129 , či všeobecná nepohoda117,130

Dobrou správou zase je, že existuje spôsob, ako napraviť mladistvú hladinu nášho testosterónu, pričom náklady sú minimálne.

Literatúra:
1. Bhasin S, Parker RA, Sattler F, et al. Effects of testosterone supplementation on whole body and regional fat mass and distribution in human immunodeficiency virus-infected men with abdominal obesity. J Clin Endocrinol Metab. 2007 Mar;92(3):1049-57.
2. Chen RY, Wittert GA, Andrews GR. Relative androgen deficiency in relation to obesity and metabolic status in older men. Diabetes Obes Metab. 2006 Jul;8(4):429-35.
3. Abate N, Haffner SM, Garg A, Peshock RM, Grundy SM. Sex steroid hormones, upper body obesity, and insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Oct;87(10):4522-7.
4. Boyanov MA, Boneva Z, Christov VG. Testosterone supplementation in men with type 2 diabetes, visceral obesity and partial androgen deficiency. Aging Male. 2003 Mar;6(1):1-7.
5. Grossmann M, Thomas MC, Panagiotopoulos S, et al. Low testosterone levels are common and associated with insulin resistance in men with diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2008 May;93(5):1834-40.
6. Traish AM, Saad F, Guay A. The dark side of testosterone deficiency: II. Type 2 diabetes and insulin resistance. J Androl. 2009 Jan-Feb;30(1):23-32.
7. Hak AE, Witteman JC, de Jong FH, et al. Low levels of endogenous androgens increase the risk of atherosclerosis in elderly men: the Rotterdam study. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Aug;87(8):3632-9.
8. Jones RD, Nettleship JE, Kapoor D, Jones HT, Channer KS. Testosterone and atherosclerosis in aging men: purported association and clinical implications. Am J Cardiovasc Drugs. 2005 5(3):141-54.
9. Langer C, Gansz B, Goepfert C, et al. Testosterone up-regulates scavenger receptor BI and stimulates cholesterol efflux from macrophages. Biochem Biophys Res Commun. 2002 Sep 6;296(5):1051-7.
10. Herbst KL, Amory JK, Brunzell JD, Chansky HA, Bremner WJ. Testosterone administration to men increases hepatic lipase activity and decreases HDL and LDL size in 3 wk. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2003 Jun;284(6):E1112-8.
11. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT). JAMA. 2002 Dec 18;288(23):2998-3007.
12. Cziraky MJ, Watson KE, Talbert RL. Targeting low HDL-cholesterol to decrease residual cardiovascular risk in the managed care setting. J Manag Care Pharm. 2008 Oct;14(8 Suppl):S3-28; quiz S30-1.
13. Tang YJ, Lee WJ, Chen YT, et al. Serum testosterone level and related metabolic factors in men over 70 years old. J Endocrinol Invest. 2007 Jun;30(6):451-8.
14. Laaksonen DE, Niskanen L, Punnonen K, et al. Sex hormones, inflammation and the metabolic syndrome: a population-based study. Eur J Endocrinol. 2003 Dec;149(6):601-8.
15. Cutolo M, Seriolo B, Villaggio B, Pizzorni C, Craviotto C, Sulli A. Androgens and estrogens modulate the immune and inflammatory responses in rheumatoid arthritis. Ann NY Acad Sci. 2002 Jun;966:131-42.
16. Moffat SD, Zonderman AB, Metter EJ, Blackman MR, Harman SM, Resnick SM. Longitudinal assessment of serum free testosterone concentration predicts memory performance and cognitive status in elderly men. J Clin Endocrinol Metab. 2002 Nov;87(11):5001-7.
17. Ohlsson C, Barrett-Connor E, Bhasin S, et al. High serum testosterone is associated with reduced risk of cardiovascular events in elderly men. J Am Coll Cardiol. 2011 Oct 11;58(16):1674-81.
18. Gouras GK, Xu H, Gross RS, et al. Testosterone reduces neuronal secretion of Alzheimer’s beta-amyloid peptides. Proc Natl Acad Sci USA. 2000 Feb 1;97(3):1202-5.
19. Hogervorst E, Combrinck M, Smith AD. Testosterone and gonadotropin levels in men with dementia. Neuro Endocrinol Lett. 2003 Jun;24(3-4):203-8.
20. Debing E, Peeters E, Duquet W, Poppe K, Velkeniers B, Van Den Branden P. Men with atherosclerotic stenosis of the carotid artery have lower testosterone levels compared with controls. Int Angiol. 2008 Apr;27(2):135-41.
21. Muller M, van den Beld AW, Bots ML, Grobbee DE, Lamberts SW, van der Schouw YT. Endogenous sex hormones and progression of carotid atherosclerosis in elderly men. Circulation. 2004 May 4;109(17):2074-9.
22. Khaw KT, Dowsett M, Folkerd E, et al. Endogenous testosterone and mortality due to all causes, cardiovascular disease, and cancer in men: European prospective investigation into cancer in Norfolk (EPIC-Norfolk) Prospective Population Study. Circulation. 2007 Dec 4;116(23):2694-701.
23. Altschule MD, Tillotson KJ. The use of testosterone in the treatment of depression. N Engl J Med. 1948 239:1036-8.
24. Almeida OP, Yeap BB, Hankey GJ, Jamrozik K, Flicker L. Low free testosterone concentration as a potentially treatable cause of depressive symptoms in older men. Arch Gen Psychiatry. 2008 Mar;65(3):283-9.
25. Cherrier MM, Plymate S, Mohan S, et al. Relationship between testosterone supplementation and insulin-like growth factor-I levels and cognition in healthy older men. Psychoneuroendocrinology. 2004 Jan;29(1):65-82.
26. Marin P, Krotkiewski M, Björntorp P. Androgen treatment of middle-aged, obese men: effects on metabolism, muscle and adipose tissues. Eur J Med. 1992 Oct;1(6):329-36.
27. Snyder PJ, Peachey H, Hannoush P, et al. Effect of testosterone treatment on bone mineral density in men over 65 years of age. J Clin Endocrinol Metab. 1999 Jun;84(6):1966-72.
28. Kenny AM, Kleppinger A, Annis K, et al. Effects of transdermal testosterone on bone and muscle in older men with low bioavailable testosterone levels, low bone mass, and physical frailty. J Am Geriatr Soc. 2010 Jun;58(6):1134-43.
29. Malkin CJ, Pugh PJ, Morris PD, Asif S, Jones TH, Channer KS. Low serum testosterone and increased mortality in men with coronary heart isease. Heart. 2010 Nov;96(22):1821-5.
30. Ahlbom E, Prins GS, Ceccatelli S. Testosterone protects cerebellar granule cells from oxidative stress-induced cell death through a receptor mediated mechanism. Brain Res. 2001 Feb 23;892(2):255-62.
31. Pike CJ, Carroll JC, Rosario ER, Barron AM. Protective actions of sex steroid hormones in Alzheimer’s disease. Front Neuroendocrinol. 2009 Jul;30(2):239-58.
32. Hogervorst E, Bandelow S, Combrinck M, Smith AD. Low free testosterone is an independent risk factor for Alzheimer’s disease. Exp Gerontol. 2004 Nov-Dec;39(11-12):1633-9.
33. Ready RE, Friedman J, Grace J, Fernandez H. Testosterone deficiency and apathy in Parkinson’s disease: a pilot study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004 Sep;75(9):1323-6.
34. Boutron, I., Dutton, S., Ravaud, P., and D.G. Altman. 2010. Reporting and interpretation of randomized controlled trials with statistically nonsignificant results for primary outcomes. JAMA. 303(20): 2058-64.
35. Leape LL, Brennan TA, Laird N, et al. The nature of adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice Study II. N Engl J Med. 1991 324(6):377-84.
36. Available at: http://www.amcp.org/data/jmcp/CE_V7_61-68.pdf. Accessed Jan. 16, 2012.
37. Cohen PG. Obesity in men: the hypogonadal-estrogen receptor relationship and its effect on glucose homeostasis. Med Hypotheses. 2008 70(2):358-60.
38. Zumoff B. Hormonal abnormalities in obesity. Acta Med Scand Suppl. 1988 723:153-60.
39. Jankowska EA, Rozentryt P, Ponikowska B. Circulating estradiol and mortality in men with systolic chronic heart failure. JAMA. 2009 May 13;301(18):1892-901.
40. Tivesten A, Vandenput L, Labrie F, et al. Low serum testosterone and estradiol predict mortality in elderly men. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Jul;94(7):2482-8.
41. Mohamad MJ, Mohammad MA, Karayyem M, Hairi A, Hader AA. Serum levels of sex hormones in men with acute myocardial infarction. Neuro Endocrinol Lett. 2007 Apr;28(2):182-6.
42. Cao J, Zou H, Zhu BP, et al. Sex hormones and androgen receptor: risk factors of coronary heart disease in elderly men. Chin Med Sci J. 2010 Mar;25(1):44-9.
43. Barud W, Palusinski R, Beltowski J, et al. Relation between markers of inflammation and estradiol in older men. Med Sci Monit. 2010 Dec;16(12):CR593-7.
44. Boyle JJ. Association of coronary plaque rupture and atherosclerotic inflammation. J Pathol. 1997 Jan;181(1):93-9.
45. Pugh PJ, Channer KS, Parry H, Downes T, Jone TH. Bio-available testosterone levels fall acutely following myocardial infarction in men: association with fibrinolytic factors. Endocr Res. 2002 Aug;28(3):161-73.
46. Basaria S, Coviello AD, Travison TG, et al. Adverse events associated with testosterone administration. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):109-22.
47. Suzuki K, Ito K, Ichinose Y, Kurokawa K, Suzuki T. Endocrine environment of benign prostatic hyperplasia prostate size and volume are correlated with serum estrogen concentration. Scand J Urol Nephrol. 1995 Mar;29(1):65-8.
48. Lindholm J, Eldrup E, Winkel P. Variability in plasma oestrogen concentrations in men with a myocardial Infarction. Dan Med Bull. 1990 Dec;37(6):552-6.
49. Usuki F, Nakazato O, Osame M, Igata A. Hyperestrogenemia in neuromuscular diseases. J Neurol Sci. 1989 Feb;89(2-3):189-97.
50. Small M, MacRury S, Beastall GH. Oestradiol levels in diabetic men with and without a previous myocardial infarction. Q J Med. 1987 Jul;64(243):617-23.
51. Phillips GB. Evidence for hyperestrogenemia as the link between diabetes mellitus and myocardial infarction. Am J Med. 1984 Jun;76(6):1041-8.
52. Klaiber EL, Broverman DM, Haffajee CI, Hochman JS, Sacks GM, Dalen JE. Serum estrogen levels in men with acute myocardial infarction. Am J Med. 1982 Dec;73(6):872-81.
53. Available at: http://www.webmd.com/heart-disease/news/20100622/high-testosterone-may-raise-heart-risk. Accessed March 19, 2012.
54. Assmann G, Nofer JR. Atheroprotective effects of high-density lipoproteins. Annu Rev Med. 2003 54:321-41.
55. Attia N, Nakbi A, Smaoui M, et al. Increased phospholipid transfer protein activity associated with the impaired cellular cholesterol efflux in type 2 diabetic subjects with coronary artery disease. Tohoku J Exp Med. 2007 Oct;213(2):129-37.
56. Wu FC, von Eckardstein A. Androgens and coronary artery disease. Endocr Rev. 2003 Apr;24(2):183-217.
57. Traish AM, Abdou R, Kypreos KE. Androgen deficiency and atherosclerosis: The lipid link. Vascul Pharmacol. 2009 Nov-Dec;51(5-6):303-13.
58. Cucuianu M, Coca M, Hancu N. Reverse cholesterol transport and atherosclerosis. A mini review. Rom J Intern Med. 2007 45(1):17-27.
59. Yeap BB, Almeida OP, Hyde Z, et al. In men older than 70 years, total testosterone remains stable while free testosterone declines with age. Eur J Endocrinol. 2007 May;156(5):585-94.
60. Wilson PW, Anderson KM, Harris T, Kannel WB, Castelli WP. Determinants of change in total cholesterol and HDL-C with age: the Framingham Study. J Gerontol. 1994 Nov;49(6):M252-7.
61. Eckardstein A, Wu FC. Testosterone and atherosclerosis. Growth Horm IGF Res. 2003 Aug;13 Suppl AS72-S84.
62. Nettleship JE, Jones TH, Channer KS, Jones RD. Physiological testosterone replacement therapy attenuates fatty streak formation and improves high-density lipoprotein cholesterol in the Tfm mouse: an effect that is independent of the classic androgen receptor. Circulation. 2007 Nov 20;116(21):2427-34.
63. Jankowska EA, Biel B, Majda J, et al. Anabolic deficiency in men with chronic heart failure: prevalence and detrimental impact on survival. Circulation. 2006 Oct 24;114(17):1829-37.
64. Kapoor D, Malkin CJ, Channer KS, Jones TH. Androgens, insulin resistance and vascular disease in men. Clin Endocrinol (Oxf). 2005 Sep;63(3):239-50.
65. Barrett-Connor E, Khaw KT, Yen SS. A prospective study of dehydroepiandrosterone sulfate, mortality, and cardiovascular disease. N Engl J Med. 1986 Dec 11;315(24):1519-24.
66. Moriyama Y, Yasue H, Yoshimura M, et al. The plasma levels of dehydroepiandrosterone sulfate are decreased in patients with chronic heart failure in proportion to the severity. J Clin Endocrinol Metab. 2000 May;85(5):1834-40.
67. Herrington DM. Dehydroepiandrosterone and coronary atherosclerosis. Ann NY Acad Sci. 1995 Dec 29;774:271-80.
68. Feldman HA, Johannes CB, Araujo AB, et al. Low dehydroepiandrosterone and ischemic heart disease in middle-aged men: prospective results from the Massachusetts Male Aging Study. Am J Epidemiol. 2001 Jan 1;153(1):79-89.
69. Thijs L, Fagard R, Forette F, Nawrot T, Staessen JA. Are low dehydroepiandrosterone sulphate levels predictive for cardiovascular diseases? A review of prospective and retrospective studies. Acta Cardiol. 2003 Oct;58(5):403-10.
70. Turhan S, Tulunay C, Gulec S, et al. The association between androgen levels and premature coronary artery disease in men. Coron Artery Dis. 2007 May;18(3):159-62.
71. Militaru C, Donoiu I, Dracea O, Ionescu DD. Serum testosterone and short-term mortality in men with acute myocardial infarction. Cardiol J. 2010 17(3):249-53.
72. Vikan T, Schirmer H, Njolstad I, Svartberg J. Endogenous sex hormones and the prospective association with cardiovascular disease and mortality in men: the Tromso Study. Eur J Endocrinol. 2009 Sep;161(3):435-42.
73. Pugh PJ, Jones RD, West JN, Jones TH, Channer KS. Testosterone treatment for men with chronic heart failure. Heart. 2004 Apr;90(4):446-7.
74. Jeppesen LL, Jorgensen HS, Nakayama H, Raaschou HO, Olsen TS, Winther K. Decreased serum testosterone in men with acute ischemic stroke. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1996 Jun;16(6):749-54.
75. Phillips GB, Pinkernell BH, Jing TY. The association of hypotestosteronemia with coronary artery disease in men. Arterioscler Thromb. 1994 May;14(5):701-6.
76. Abbott RD, Launer LJ, Rodriguez BL, et al. Serum estradiol and risk of stroke in elderly men. Neurology. 2007 Feb 20;68(8):563-8.
77. Wranicz JK, Cygankiewicz I, Rosiak M, Kula P, Kareba W. The relationship between sex hormones and lipid profile in men with coronary artery disease. Int J Cardiol. 2005 May 11;101(1):105-10.
78. Krieg M, Nass R, Tunn S. Effect of aging on endogenous level of 5 alpha-dihydrotestosterone, testosterone, estradiol, and estrone in epithelium and stroma of normal and hyperplastic human prostate. J Clin Endocrinol Metab. 1993 Aug;77(2):375-81.
79. Gann PH, Hennekens CH, Longcope C, Verhoek-Oftedahl W, Grodstein F, Stampfer MJ. A prospective study of plasma hormone levels, nonhormonal factors, and development of benign prostatic hyperplasia. Prostate. 1995 Jan;26(1):40-9.
80. Shibata Y, Ito K, Suzuki K, et al. Changes in the endocrine environment of the human prostate transition zone with aging: simultaneous quantitative analysis of prostatic sex steroids and comparison with human prostatic histological composition. Prostate. 2000 Jan;42(1):45-55.
81. Prins GS, Huang L, Birch L, Pu Y. The role of estrogens in normal and abnormal development of the prostate gland. Ann N Y Acad Sci. 2006 Nov;1089:1-13.
82. Prins GS, Korach KS. The role of estrogens and estrogen receptors in normal prostate growth and disease. Steroids. 2008 Mar;73(3):233-44.
83. Matsuda T, Abe H, Suda K. Relation between benign prostatic hyperplasia and obesity and estrogen. Rinsho Byori. 2004 Apr;52(4):291-4.
84. Ho CK, Nanda J, Chapman KE, Habib FK. Oestrogen and benign prostatic hyperplasia: effects on stromal cell proliferation and local formation from androgen. J Endocrinol. 2008 Jun;197(3):483-91.
85. Singh PB, Matanhelia SS, Martin FL. A potential paradox in prostate adenocarcinoma progression: oestrogen as the initiating driver. Eur J Cancer. 2008 May;44(7):928-36.
86. Giton F, de la Taille A, Allory Y, et al. Estrone sulfate (E1S), a prognosis marker for tumor aggressiveness in prostate cancer (PCa). J Steroid Biochem Mol Biol. 2008 Mar;109(1-2):158-67.
87. Mellström D, Vandenput L, Mallmin H, et al. Older men with low serum estradiol and high serum SHBG have an increased risk of fractures. J Bone Miner Res. 2008 Oct;23(10):1552-60.
88. Pernow Y, Hauge EM, Linder K, Dahl E, Sääf M. Bone histomorphometry in male idiopathic osteoporosis. Calcif Tissue Int. 2009 Jun;84(6):430-8.
89. Miner MM, Seftel AD. Testosterone and ageing: what have we learned since the Institute of Medicine report and what lies ahead? Int J Clin Pract. 2007 Apr;61(4):622-32.
90. Tan RS, Salazar JA. Risks of testosterone replacement therapy in ageing men. Expert Opin Drug Saf. 2004 Nov;3(6):599-606.
91. Rhoden EL, Averbeck MA, Teloken PE. Androgen replacement in men under-going treatment for prostate cancer. J Sex Med. 2008 Sep;5(9):2202-8.
92. Morgentaler A. Testosterone replacement therapy and prostate cancer. Urol Clin North Am. 2007 Nov;34(4):555-63.
93. Raynaud JP. Prostate cancer risk in testosterone-treated men. J Steroid Biochem Mol Biol. 2006 Dec;102(1-5):261-6.
94. Gooren L. Androgen deficiency in the aging male: benefits and risks of androgen supplementation. J Steroid Biochem Mol Biol. 2003 Jun;85(2-5):349-55.
95. Morgentaler A. Testosterone for Life. McGraw-Hill; 2008.
96. Schatzl G, Madersbacher S, Thurridl T, et al. High-grade prostate cancer is associated with low serum testosterone levels. Prostate. 2001 Apr;47(1):52-8.
97. Hoffman MA, DeWolf WC, Morgentaler A. Is low serum free testosterone a marker for high grade prostate cancer? J Urol. 2000 Mar;163(3):824-7.
98. Faloon W. Physician’s guide: Using blood tests to safely induce weight loss. Life Extension Magazine. 2009 Jun;15(6):42-63.
99. Leder BZ, Rohrer JL, Rubin SD, Gallo J, Longcope C. Effects of aromatase inhibition in elderly men with low or borderline-low serum testosterone levels. J Clin Endocrinol Metab. 2004 Mar;89(3):1174-80.
100. Ta N, Walle T. Aromatase inhibition by bioavailable methylated flavones. J Steroid Biochem Mol Biol. 2007 Oct;107(1-2):127-9.
101. Campbell DR, Kurzer MS. Flavonoid inhibition of aromatase enzyme activity in human preadipocytes. J Steroid Biochem Mol Biol. 1993 Sep;46(3):381-8.
102. Kellis JT Jr, Vickery LE. Inhibition of human estrogen synthetase (aromatase) by flavones. Science. 1984 Sep 7;225(4666):1032-4.
103. Saarinen NM, Warri A, Makela SI, et al. Hydroxymatairesinol, a novel enterolactone precursor with antitumor properties from coniferous tree (Picea abies). Nutr Cancer. 2000 36(2):207-16.
104. Wang C, Makela T, Hase T, Adlercreutz H, Kurzer MS. Lignans and flavonoids inhibit aromatase enzyme in human preadipocytes. J Steroid Biochem Mol Biol. 1994 Aug;50(3-4):205-12.
105. Shores MM, Matsumoto AM, Sloan KL, Kivlahan DR. Low serum testosterone and mortality in male veterans. Arch Intern Med. 2006 Aug 14;166(15):1660-5.
106. Laughlin GA, Barrett-Connor E, Bergstrom J. Low serum testosterone and mortality in older men. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Jan;93(1):68-75.
107. Shores MM, Moceri VM, Gruenwals DA, et al. low testosterone is associated with decreased function and increased mortality risk: a preliminary study of men in a geriatric rehabilitation unit. J Am Geriatr Soc. 2004 52:2077-81.
108. English KM, Mandour O, Steeds RP, Diver MJ, Jones TH, Channer KS. Men with coronary artery disease have lower levels of androgens than men with normal coronary angiograms. Eur Heart J. 2000 Jun;21(11):890-4.
109. Tuck SP, Francis RM. Testosterone, bone and osteoporosis. Front Horm Res. 2009 37:123-32.
110. Arver S, Lehtihet M. Current guidelines for the diagnosis of testosterone deficiency. Front Horm Res. 2009 37:5-20.
111. Cawthon PM, Ensrud KE, Laughlin GA, et al. Sex hormones and frailty in older men: the osteoporotic fractures in men (MrOS) study. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Oct;94(10):3806-15.
112. Kamel HK, Maas D, Duthie EH, Jr. Role of hormones in the pathogenesis and management of sarcopenia. Drugs Aging. 2002 19(11):865-77.
113. Marcell TJ, Harman SM, Urban RJ, et al. Comparison of GH, IGF-I, and testosterone with mRNA of receptors and myostatin in skeletal muscle in older men. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2001 Dec;281(6):E1159-E64.
114. Bhasin S, Storer TW, Berman N, et al. Testosterone replacement increases fat-free mass and muscle size in hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab. 1997 Feb;82(2):407-13.
115. Maggio M, Basaria S, Ceda GP, et al. The relationship between testosterone and molecular markers of inflammation in older men. J Endocrinol Invest. 2005 28(11Suppl Proceedings):116-9.
116. Lu PH, Masterman DA, Mulnard R, et al. Effects of testosterone on cognition and mood in male patients with mild Alzheimer disease and healthy elderly men. Arch Neurol. 2006 Feb;63(2):177-85.
117. Morgentaler A, Rhoden EL. Prevalence of prostate cancer among hypogonadal men with prostate-specific antigen levels of 4.0 ng/mL or less. Urology. 2006 Dec;68(6):1263-7.
118. Banach-Petrosky W, Jessen WJ, Ouyang X, et al. Prolonged exposure to reduced levels of androgen accelerates prostate cancer progression in Nkx3.1; Pten mutant mice. Cancer Res. 2007 Oct 1;67(19):9089-96.
119. Hoffman MA, DeWolf WC, Morgentaler A. Is low serum free testosterone a marker for high grade prostate cancer? J Urol. 2000 Mar;163(3):824-7.
120. Rhoden EL, Morgentaler A. Testosterone replacement therapy in hypogonadal men at high risk for prostate cancer: results of 1 year of treatment in men with prostatic intraepithelial neoplasia. J Urol. 2003 Dec;170(6 Pt 1):2348-51.
121. Morgentaler A, Bruning CO 3rd, DeWolf WC. Occult prostate cancer in men with low serum testosterone levels. JAMA. 1996 Dec 18;276(23):1904-6.
122. Almeida OP, Yeap BB, Hankey GJ, Jamrozik K, Flicker L. Low free testosterone concentration as a potentially treatable cause of depressive symptoms in older men. Arch Gen Psychiatry. 2008 Mar;65(3):283-9.
123. Pope HG Jr, Cohane GH, Kanayama G, Siegel AJ, Hudson JI. Testosterone gel supplementation for men with refractory depression: a randomized, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry. 2003 Jan;160(1):105-11.
124. Seidman SN, Rabkin JG. Testosterone replacement therapy for hypogonadal men with SSRI-refractory depression. J Affect Disord. 1998 Mar;48(2-3):157-61.
125. Barrett-Connor E, Von Mühlen DG, Kritz-Silverstein D. Bioavailable testosterone and depressed mood in older men: the Rancho Bernardo Study. J Clin Endocrinol Metab. 1999 Feb;84(2):573-7.
126. Saad F, Gooren LJ, Haider A, Yassin A. A dose-response study of testosterone on sexual dysfunction and features of the metabolic syndrome using testosterone gel and parenteral testosterone undecanoate. J Androl. 2008 Jan-Feb;29(1):102-5.
127. Wang C, Cunningham G, Dobs A, et al. Long-term testosterone gel (AndroGel) treatment maintains beneficial effects on sexual function and mood, lean and fat mass, and bone mineral density in hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab. 2004 May;89(5):2085-98.
128. Arver S, Dobs AS, Meikle AW, Allen RP, Sanders SW, Mazer NA. Improvement of sexual function in testosterone deficient men treated for 1 year with a permeation enhanced testosterone transdermal system. J Urol. 1996 May;155(5):1604-8.
129. Davidson JM, Camargo CA, Smith ER. Effects of androgen on sexual behavior in hypogonadal men. J Clin Endocrinol Metab. 1979 Jun;48(6):955-8.
130. Amore M. Partial androgen deficiency and neuropsychiatric symptoms in aging men. J Endocrinol Invest. 2005 28(11 Suppl Proceedings):49-54.
131. Lerchbaum E, Pilz S, Boehm BO, Grammer TB, Obermayer-Pietsch B, März W. Combination of low free testosterone and low vitamin D predicts mortality in older men referred for coronary angiography. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Feb 22. doi: 10.1111/j.1365-2265.2012.04371.x.

10 Pripomienky: William Faloon: Diskusia s názvom testosterón

 1. palo píše:

  30.5.2016 bol v KE kongres a tam odznela prednáška “Známy a neznámy testosterón” autori Fillo, Blažíček…a je pravda, že tam boli podobné závery, ale sú v tejto práci nezrovnalosti…
  pozor na prevody jednotiek…v SI jednotka ng/dcl je neprípustná!!!!!
  Ešte k prevodu jednotiek: V prípade testosterónu 1 ng/ml= 3.47 nmol/l a 1 pg/ml=3.47 pmol/ml….musí byť 3,47 pmol/l !!!
  Skutočne pozor na jednotky (nad 550ng/dcl), bol pomer výskytu kardiovaskulárnych ochorení o 30% menší, v druhej tri štvrtine zúčastnených ( t.j. pod úrovňou 550ng/dcl), riziko signifikantne rástlo.

  Vytvorili štyri skupiny na základe hladiny testosterónu v krvi, ktorá bola nasledovná:
  1. štvrtina: celková hladina testosterónu pod hladinou 340 ng/dcl
  2. štvrtina: celková hladina testosterónu medzi 340 ng/dcl a 438 ng/ dcl
  3. štvrtina: celková hladina testosterónu medzi 439 ng/dcl a 549 ng/dcl
  4. štvrtina: celková hladina testosterónu nad 550 ng/dcl.
  ( t.j. nad celkovou hladinou 550 ng/dcl testosterónu v krvi
  ……20-25 pg/nm aj tu je chyba!!!!

  …..V tom čase si totiž každý myslel, že hormón zvaný estrogén, – v krvi sa meria estradiol !!!
  Prečo nespomínate dihydrotestosterón ktorý vznika pôsobením 5-alfa reduktázy z testosterónu ? Veď DHT je ten prevít, ktorý robí proliferáciu buniek v prostate !!!! Blokovanie 5-alfa reduktázy pomocou napr. Saw Palmeto znižujete DHT. Ani jedna citovaná práca to nespomínala ??????

  • imro píše:

   Zdravím pán Palo!
   Ďakujem za pripomienku, preklepy merných jednotiek som opravil. SI sa v USA nepoužíva, článok nemám právo pozmeňovať, preto som na začiatku uviedol prevodné jednotky na tunajšie používané.
   Neviem či ste si všimli alebo nie, ale článok mal za cieľ poukázať predovšetkým na riziká kardiovaskulárnych a mozgových chorôb, a len okrajovo sa dotkol témy prostaty.
   Áno, vieme o tom že americkí Indiáni už dávno používajú plody a korene palmy Saw Palmetto na ošetrenie rôznych močových chorôb, ale vedecké výskum (1,2,3) nepovažujú extrakt Saw Paletto na ošetrenie BPH (benign prostatic hyperplasia), za o nič lepšie od placebo. Preto druhým dôvodom, prečo nespomínajú Saw Paletto, môže byť aj tento fakt, ale podľa mňa skôr kvôli vybranej téme.
   [ 1.Tacklind, J; MacDonald, R; Rutks, I; Wilt, TJ (2009). Tacklind, James, ed. “Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia”. Cochrane database of systematic reviews (Online) (2): CD001423. doi:10.1002/14651858.CD001423.pub2. PMC 3090655. PMID 19370565.
   2.Bent S, Kane C, Shinohara K, et al. (February 2006). “Saw palmetto for benign prostatic hyperplasia”. N. Engl. J. Med. 354 (6): 557–66. doi:10.1056/NEJMoa053085. PMID 16467543.
   3.Dedhia RC, McVary KT (June 2008). “Phytotherapy for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia”. J. Urol. 179 (6): 2119–25. doi:10.1016/j.juro.2008.01.094. PMID 18423748. ]
   S pozdravom!

 2. palo píše:

  Pozdravujem, ale sú práce, ktoré dokazujú priaznivý efekt Saw palmeto na zníženie aktivity 5-alfa reduktázy a dokonca aj aromatázy. Ak sú vysoké hladiny testosterónu je riziko, že vznikne vysoká hladina dihydrotestosterónu a to nie je dobré. Imro čo sa týka dodržiavania sústavy SI IFCC teraz začala ťaženie na užívanie jednotiek podľa SI. Dúfam, že keď budete publikovať v budúcnosti niečo o obezite, tak čitateľom nebudete udávať všetko v librách a palcoch. Môžem potvrdiť, že užívanie Saw palmeto znižuje hladinu dihydrotestosterónu. Dihydrotestosterón sa dá presne zmerať pred užívaním aj po.
  Reakcia : Neviem či ste si všimli alebo nie, ale článok mal za cieľ poukázať predovšetkým na riziká kardiovaskulárnych a mozgových chorôb, a len okrajovo sa dotkol témy prostaty. Imro liečením pacientov s iCI, alebo CAD nemôžete pripustiť zvýšenia rizika rakoviny prostaty.

  • imro píše:

   Pozdravujem Palo,
   Žiaľ, nebol som na kongrese v KE, hoci ma zaujímali niektoré témy z programu. Človek právom predpokladá, že tam vysoko kvalifikovaní odborníci vyrukujú s najnovšími smermi, trendami výskumu v danej oblasti. Palo, ak sa odvolávate na dihydrotestosterón, ako na hlavného činiteľa proliferácie benígneho zväčšenia prostaty(BzP), potom mi je jasné, že odborníci v danej téme nesledujú pokroky vo svete. Inhibítory enzýmu 5-alfa-reduktázy (finasterid, dutasterid), boli vyvinuté na základe zistenia, že u mužov z genetického dôvodu, narodený s absenciou enzým alfa-reduktáza, sa počas ich života nevyvinula prostata, a že vonkajšie pohlavné znaky sa u nich vyvinuli až v čase dospievania, t.j. dihydrotestosterón zohráva oveľa dôležitejšiu úlohu vo vývoji vonkajších a vnútorných pohlavných orgánoch, čiže aj pri raste prostaty. ( viac o tom môžete čítať tu:Marks LS, Mostaghel EA, Nelson PS. Prostate tissue androgens: history and current clinical relevance. Urology. 2008 Aug;72(2):247-54.).
   Nezdá sa byť logické, že BzP a rakovina prostaty sa u mužov vo veľkej miera vzniká v tedy, keď pribúdajúcimi rokmi klesajú hladiny androgénov (testosterón és dihydrotestoszterón). Podľa Vašej teórie o vysokej hladine endrogénov ( ktorá je typická u mužov v mladom veku), by mal byť výskyt Bzp a rakoviny prostaty častý, ale našťastie nie je to tak! Ani klasická kastrácia ani chemická, nezastavia progresiu BzP ani rakovinu prostaty, t.j. nadarmo zastavia tvorbu testosterónu a dihydrotestosterónu, bude neúčinný, lebo v prípade dihydrotestosterónu sa vyvinie kastrálna rezistencia (Lee, Rj; Smith, MR: Initial systemic therapy for castration sensitive prostate cancer. UpToDate, 2016 márc. http://www.uptodate.com/contents/initial-systemic-therapy-for-castration-sensitive-prostate-cancer?source=see_link). Hladina cirkulujúceho testosterónu v sére, nie je v spojení s merateľnou hladinou dihydrotestosterónu v prostate, a ani s rizikokom BzP a rakovinou prosdtaty (Marks LS, Mostaghel EA, Nelson PS. Prostate tissue androgens: history and current clinical relevance. Urology. 2008 Aug;72(2):247-54).
   Dihydrotestosterón sám, je len predpokladom, nie príčinou BzP. (Walsh PC, Hutchins GM, Ewing LL. Tissue content of dihydrotestosterone in human prostatic hyperplasis is not supranormal. J Clin Invest. 1983 Nov;72(5):1772-7) a ( van der Sluis TM, Vis AN, van Moorselaar RJ, Bui HN, Blankenstein MA, Meuleman EJ, Heijboer AC. Intraprostatic testosterone and dihydrotestosterone. Part I: concentrations and methods of determination in men with benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. BJU Int. 2012 Jan;109(2):176-82).
   Hoci dihydrotestosterón nie je príčinou, ale predpoklad BzP (ktorú indukujú civilizačné vplyvy), pomocou prírodných drogov a liekov prostredníctvom zníženia dihydrotestosterónu, BzP sa dá účinne predchádzať, resp. ošetriť. Je však dôležité znížiť aj činnosť aromatáz enzýnu, lebo hladina estrogénu rokmi a obezitou rastie.
   Dobre badať aj v tomto prípade ignoráciu lekársko-vedeckých teoretikov ohľadom prác, spochybňujúce androgénovú teóriu, len preto, aby teória zostala udržiavaná.
   Podrobne budem písať v pripravovanom článku na túto tému.

   • palo píše:

    Pozdravujem Imro, Vašu snahu o informácie verejnosti oceňujem a fandím jej. Nemá však význam sa dohadovať cez web a určite väčšinu čitateľov to nezaujíma do podrobnosti Pozvem Vás na kongres a prednesiete podobnú prednášku a budeme diskutovať. Vlasstné skúsenosti s pacientami určite nemáte, ale namety do diskusie sú podnetné. Viete, že nemáte celkom presné informácie? Existuje totiž možnosť merať DHT v prostatickom tkanive pomocou imScan ( mikroskop s možnosťou vyhodnocovania pomocou MS/MS ). Ak ste scíčaný tak si pozrite US TAsk Force….nedoporučujú skríning rakoviny prostaty (je to drahé…to je pravda a existuje overdiagnosis aj to je pravda a potom overtretment aj to je pravda), ale ak sa skríning nerobí stúpa o 21% mortalitai na rakovinu prostaty….aj to je krutá prsvds a to už nie je sranda.
    Tomuto však nerozumiem čo ste napísal :Dobre badať aj v tomto prípade ignoráciu lekársko-vedeckých teoretikov ohľadom prác, spochybňujúce androgénovú teóriu, len preto, aby teória zostala udržiavaná. Podrobne budem písať v pripravovanom článku na túto tému.
    Mohol by som Vám doporučiť trochu skromnosti a tiež niektoré veci si doštudovať…..môžete to brať ako doporučenie od niekoho, kto má viacej ako 440 publikácií ( neignoruje vedecké poznatky , skôr naopak)…To že som Vás kritizoval nebrte to v zlom a držím Vám palce aby sa Vám edukácia pacientov v budúcnosti darila-lebo veda, výskum a prax je už taká a mala by byť vždy v prospech pacientov

    • imro píše:

     Milý Palo, súhlasím s Vami s malou zmenou, predstavitelia vedy, výskumu a praxe, by mali slúžiť v prospech ľudí.
     Najlepšie by bolo, keby môj web (a podobné) nebol. To, že je to opačne, za to môže situácia, ktorá sa vytvorila vo verejnom zdravotníctve, ale aj vo vede – Vám to netreba vysvetľovať, ako sa „robia“ štúdiá, vedecké práce a pod.
     Áno, nie je sranda, keď niekto pohráva so životom druhého, a to už vôbec nie, keď s mojím, alebo so životom niekoho z mojich najbližších, tak mi prepáčte, že siaham za krajnú výrečnosť myšlienok. Keď sedím u lekára a manželkou, kt. má SM, a zisťujem, že lekár/lekárka „in situ“ má iný cieľ (ona provízie, ja zdravie manželky), ako liečiť, potom sú prinajmenej miestne aj pikantnejšie vyjadrenia myšlienok.
     Nepodceňujte čitateľov, keď píšete, že ich podrobnosti nezaujímajú- mám iné skúsenosti. Ja môžem obhájiť svoju teóriu jedine uvedením podrobností, odvolávaní a pod. ( v opačnom prípade by to boli lena prázdne slová) Palo, netvrdil som, že DHT sa nedá merať, a ani to, že je zbytočné sa zaoberať s DHT. Len sú veci, ktoré nie sú tak jednoznačné ako k nemu Vy pristupujete. DHT nie je dôvodom rakoviny prostaty.
     Najväčšou chybou západnej medicíny 19-20. storočia je, za príčinu choroby, ktorá sa stala častou, identifikuje faktory, ktoré boli vždy prítomné v ľudskej evolúcii. Príklad: slnečné svetlo, tuk a cholesterol, červené mäso a soľ, pre problémy s prostatou zase androgény. Milióny rokov prítomné faktory nemôžu byť zodpovedné za novovytvorené problémy. Vyčkajte prosím na inú mienku/teóriu, ohľadom na príčiny rakoviny prostaty z môjho pohľadu, respektíve Gábora Szendiho, od ktorého som článok prevzal.
     Som rád, že mám to šťastie, že komunikujem s človekom, ktorý je aktívny vo vedeckej činnosti a (predpokladám) že je zainteresovaný v kauzálnom liečení. Vážim si Vašu publikačnú prácu a autoritu, ale to neznamená, že môžete odo mňa očakávať slepú poslušnosť. (popri tom všetkom sa „môžeme mať radi“)
     Vaša pozvánka na kongres s prednesom nejakej témy, považujem za uznanie, ale nenadchýňa ma to. Jednak, nikto by ma nebral vážne, na strane druhej Vaši kolegovia by ma rozpitvali na kúsky , podnecovaný z titulu uznávaného postavenia, ktorí zastupujú. Ja nie som odborník, a máte pravdu- nemám skúsenosti s pacientmi…

 3. palo píše:

  Imro edukovať treba nielen pacientov, ale dôležité je edukovať aj lekárov, lebo nakoniec oni nesú zodpovednosť za pacienta preto treba ich oboznámiť , aj s prácami, ktoré sa mi “nehodia do môjho článku”, lebo takto sa často chovajú farma firmy (vedľajšie účinky neuvedú). Pozrite si najnovší článok, ktorý si dovoľujem priložiť…..
  Testosterone Therapy in the New Era of Food and Drug Administration Oversight
  Bethany Desroches; Taylor P. Kohn; Charles Welliver; Alexander W. Pastuszak
  Transl Androl Urol. 2016;5(2):207-212.
  Abstract
  The Food and Drug Administration (FDA) introduced changes in labeling and indications for use to testosterone products in 2015 due to a possible increased risk of cardiovascular (CV) events. This decision was made based on six clinical studies—……..

  P.s. ..”.ale to neznamená, že môžete odo mňa očakávať slepú poslušnosť”…. práve naopak, ale ani pán Gábor Szendi to nemôže očakávať od čitateľov.
  Ostávam s pozdravom

  • imro píše:

   Zdravím Palo,
   článok, ktorý ste označil, už na začiatku spomína, že niektoré štúdiá len slabo, iné zas vôbec nepotvrdili, že suplementácia testosterónu by zvýšilo riziko kardiovaskulárnych chorôb( CV).
   S dovolením, uvediem článok nezávislých odborníkov, ktorý článok spochybňuje akúkoľvek súvislosť s hladinou testosterónu a rizokom kardiovaskulárnych chorôb. (Spomínajú aj ten, ktorý ste označil)
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26770933
   FDA v tejto správe zdôrazňuje, že bezpečnosť a výhody T liekov, neboli stanovená pre liečbu nízkych hladín T vyplývajúce dôsledkom starnutia mužov., V tomto článku autori preverili dostupné dôkazy a súvislosti medzi substitučnou teóriou testosterónu(TRT) a rizikom CV. Autori získali informácie predovšetkým z randomizovaných kontrolovaných štúdií a z pozorovania farmakoepidemiologických vyšetrovaní.
   Tieto údaje meta-analýz nepodporujú žiadnu príčinnú súvislosť medzi TRT a nežiaducimi kardiovaskulárnymi príhodami.

   WHO a FDA už dávno stratili svoju kredibilitu, sú „výkonným“ orgánom určitých kruhov,…FDA udržiava životu nebezpečné lieky na trhu, čo naznačuje veľa vecí, ktoré sú v nesúlade prinajmenej s férovosťou a o poslaní , ktorý by mal zastupovať, ani nehovoriac. Svojím spôsobom ľutujem lekárov, ktorý sú- ak chcú zotrvať v odbore, nútený (mnoho krát si to ani neuvedomujú) sa viesť systémom, do ktorého vstúpili, alebo ktorý okolo nich nebadateľne vytvorený. WHO a FDA treba brať s rezervou – to je môj názor.
   S pozdravom!

 4. palo píše:

  Imro samozrejme máte iný názor a ten Vám neberiem, ale viete že v medicíne nie je nič 100% a ja si veľmi vážim rozhodnutia FDA. Každé doporučenia sú dlhodobo testované a sledované pokiaľ ich doporučia do klinickej praxe napr. Lipoprotein fosfolipázu asociovanú A2 (pri podozrení na IM) , alebo p2PSA v skríningu rakoviny prostaty sledovali 10 rokov než to začali doporučovať. Vážim si aj ipostoj FDA k tzv. vitamínu B17 (laetril), ktorý nedoporučujú pri liečbe rakoviny. Samozrejme sa nájdu “odborníci” v Mexiku, ale aj na Sk, ktorí to vrele doporučujú a je pravda nebyť FDA by mali “mexičania” zisky ešte mnohonásobne väčši takže nemožno ich upodozrievať, že sa dajú podplatiť.. Samozrejme všetko sa dá spochybniť a ja osobne doporučujem zvýšenie hladiny testosterónu, ale nutné je nechať si hladinu testosterón zmerať ( pacient musí mať zeraný aj krvný obraz) a pacient sa nutne musí poradiť s kardiológom a urológom a potom sa rozhodnúť. V žiadnom prípade nedá sa súhlasiť s tým, aby sa dali tabletky testosterónu kupovať v supermarketoch, alebo na trhovisku. Takisto treba byť opatrný pri doporučovaní liečby ak má pacient ICHS, alebo podozrenie na ca prostaty. Ostávam s pozdravom.

  • imro píše:

   Palo, súhlasím s Vami. Vážim si Váš postoj voči FDA.
   Z pričinenia a súhlasom FDA, sú na trhu udržiavané životu nebezpečné “lieky”, v prípade ktorých vôbec sa nedá hovoriť o dlhodobom testovaní prostriedkov. FDA aplikuje dvojaký meter. U mňa to znamená stratu kredibility.
   S pozdravom!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


šesť − = 4

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť