Vysoký krvný tlak spôsobuje cukor, nie soľ!

 

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Medicína desaťročia opakuje ako papagáj nikdy nedokázanú, dnes už dôkladne zdiskreditovanú vec, podľa ktorej vysoký krvný tlak spôsobuje prehnaná konzumácia soli.  Ak skutočne chceme bojovať proti vysokému krvnému tlaku, mali by sme sa koncentrovať
na cukor a na rafinované uhľohydráty.

Vysoký krvný tlak právom patrí do kategórie epidémií, lebo trpí ním veľká časť obyvateľstva, a mimochodom je značne zákerná, lebo prvý krát čo z nej ľudia pociťujú, je nebezpečne vysoký krvný tlak. Systolické hodnoty medzi 140-150 mmHg nezvykli považovať za tragédiu napriek tomu, že počas niekoľkých desaťročí – hlavne ak tomu pripočítame aj občasné vysoké výkyvy krvného tlaku, poriadne vie poškodiť steny ciev, funkciu obličiek, a potom jedného pekného dňa, prasknutie niektorej z ciev, môže byť aj osudovým (Normálne hodnoty sa v pokoji pohybujú okolo 120 mmHg -milimetrov ortuťového stĺpca- pre systolický, a okolo 80 mmHg pre diastolický tlak krvi.).
Vysoký krvný tlak je civilizačná choroba, prírodní ľudia odrezaný od civilizácie ju nepoznajú. Je zvykom asociovať vysoký krvný tlak so stresom, čo jemne naznačuje, ako keby prírodní ľudia žili bez nej. Zvykom je vysvetľovať aj nedostatočným pohybom, v čom je určite aj kúsok pravdy, ale to nevysvetľuje neustále narastanie početnosti jeho výskytu, tak typický pre 20-21.-te storočie. Avšak z paleo teórie  vyplýva, že vysoký krvný tlak, podobne ako aj ostatné civilizačné choroby, spôsobuje západný spôsob stravovania. Vynikajúcim empirickým dôkazom toho je, že ľudia, ktorí prejdú na paleo, obyčajne sa im znormalizuje krvný tlak. Ako som už zhrnul v predošlých mojich článkoch, hlavnou príčinou vysokého krvného tlaku, k vôli čomu nastane stuhnutie ciev, je celkový zápal organizmu, hyperinzulinémia a inzulínová rezistencia. Kontinuálne k tomu prispieva aj neustáli nedostatok draslíka(kálium) a horčíka(magnesium), ktoré stavy pomáhajú udržať tento nežiaduci zdravotný stav.

soľ22

Nie je náhoda, že západná medicína, v boji proti vysokému krvnému tlaku- ale aj u ostatných civilizačných chorobách, stojí na strane porazených. Odkedy je vysoký krvný tlak témou ( 70-te roky), odvtedy verejné zdravotníctvo vytrvalo jazdí na téme zníženia konzumácie soli, pričom do dnešného dňa sa nepodarilo dokázať, že zníženie príjmu soli relevantne zníži pokles rizika vytvorenia kardiovaskulárnych ochorení ( McCarron a spol., 2013). Nie je to náhoda, lebo drastické zníženie konzumácie soli spôsobuje pokles krvného tlaku max. 2-4 mmHg (Midgley a spol., 1996; Graudal , 1998). Samozrejme, zlí poradcovia sú všade tam, kde sa rozhoduje, lebo ináč by sa nemohlo stať to, že slovenská národná reforma verejného stravovania alebo verejno-zdravotnícke odvody, sa stala súčasťou nerozumného, a v mnohých prípadoch nebezpečného odporúčania znižovania konzumácie soli.

Medzitým čo veľmi pochybné výskumy veľkým ohlasom trvajú na tom, že drastickým znížením konzumácie soli sa dajú zachrániť zdravie a životy miliónom ľudí, na strane druhej, súčasné korektné štúdiá dokazujú že:

 • – Organizmus sám reguluje potrebu soli, t.j. nadbytok jednoducho vylúči, nie je preto potrebné kontrolovať
  potrebu soli organizmu cez obmedzovanie jeho príjmu (McCarron a spol., 2013).
 • – Meraním 19 tisíc ľudí z 30-tich rôznych štátov sveta vysvitlo, že všade ľudia konzumuje približne rovnaké
  množstvo soli ( ak ich v tom neregulujú orgány), (McCarron a spol., 2009). V najrôznejších kultúrach
  ľudia konzumujú denne 2.7-5. gramov soli.
 • – To isté rozmedzie potvrdilo 129 štúdií na tému konzumácia soli, v ktorých sa zúčastnilo 50 tisíc ľudí z
  12 krajín (McCarron a spol., 2013).
 • – Z núteného obmedzovania konzumácie soli nepramenia kardiovaskulárne výhody a nemá vplyv ani na celkovú
  úmrtnosť obyvateľstva, ale negatívne následky áno: štúdia jednoznačne dokazujú, že tí chorí, ktorí sú
  mimoriadne citlivý na nedostatok príslušných iónov, v prípade konzumácie soli pod 2,3 gramy u nich
  narástla úmrtnosť na srdcovo-cievne choroby štvornásobne oproti skupine, kde konzumovali denne 6 gramov
  soli (Stolarz-Skrzypek a spol., 2011; Alderman a Cohen, 2012) výsledky vyšetrení os Stolarz-Skrzypeka si
  môžete pozrieť tu:

soľ-stupne spotreby

Druhý problém, vyplývajúci z drastického z níženia konzumácie soli je jej fyziologická regulácia, lebo keď ľudia pocítia, že potraviny obsahujú menej soli, v horšom prípade budú konzumovať inštinktívne viac.

Ako spôsobuje cukor a fruktóza vysoký krvný tlak?
Tak zvieracie, ako aj humánne vyšetrenia/štúdiá jednoznačne dokazujú, že cukor, a predovšetkým fruktóza, cez viaceré mechanizmy spôsobuje zvýšený krvný tlak. Spotreba oboch cukrov neustále rastie. Hlavne fruktózy. Pretože potravinársky priemysel namiesto cukru do svojich výrobkoch napcháva lacnú fruktózu(potraviny, osviežujúce nápoje) zákazník nemá ani tušenie o tomto fakte, preto konzumuje stále viac „latentného“ cukru, čím sa konzumácia fruktózy stáva nekontrolovateľnou. Dôsledok je stále väčšia frekvencia nárastu obezity spoločnosti, inzulínovej rezistencie a inzulinémie (DiNicolantonio a Lucan, 2014). Je známe aj to, že cukor, fruktóza a samozrejme aj rafinované uhľohydráty, stupňujú aktivitu sympatického nervového systému, čo tak isto spôsobuje zvýšenie krvného tlaku. Dôsledkom ich spoločného pôsobenia, za niekoľko týždňov, z počiatočnej hladiny 140-150 mmHg bude nárast krvného tlaku o 36%, z 160-170 bude nárast až o 70% (Jalal a spol., 2010). Tieto údaje merali u takých pacientoch, ktorí denne konzumovali viac než 74 gramov fruktózy. Pretože v súčasnosti v USA je denný konzum fruktózy 83g, je nadovšetko jasné, prečo sa šíri rapídne choroba vysokého krvného tlaku. A samozrejme fruktóza je len jeden z nežiaducich elementov západného spôsobu stravovania, zakladajúca sa na uhľohydrátovej báze.

Inzulínová rezistencia je priamo úmerná s vysokým krvným tlakom (DiNicolantonio a Lucan, 2014). Ľudia, ktorí denne konzumujú pridaný cukor nad 25% oproti tým, u ktorých je konzumácia pridaného cukru pod 10%, umierajú 3-krát väčším rizikom dôsledkom mortality srdca (DiNicolantonio a Lucan, 2014). Zo súhrnu 12-tich štúdií sa dalo jednoznačne dospieť k záveru, že konzumácia ovocných štiav je v signifikantnom spojení s vysokým krvným tlakom. Ovocné šťavy stupňujú aj srdcovú frekvenciu; v jednom štúdiu namerali o 9 úderov viac. Zvýšený pulz, po ktorom nenasleduje postupné uvoľňovanie ciev, je taktiež stupňujúceho charakteru; v tomto štúdiu fruktóza spôsobila zvýšenie 15/9 mmHg (systola/diastola), a v prípade cukru bolo zvýšenie 12/9 mmHg krvného tlaku (Le a spol., 2012). To znamená, že aj samotnou ovocnou šťavou sa už dá kvalifikovať z normálu 120/70 mmHg, do vyššej 135/80 mmHg zóny krvného tlaku.

kategorie tlakov
A samozrejme normálny krvný tlak je typický len v mladom veku. Podľa štatistiky, ľudia mladší ako 50 r. v 20-30%-tách, 50-60 roční už v 30-40%-tách, a 70-80 roční už 50-70%-tách trpia na dôsledky vysokého krvného tlaku.

Percento popu

Celkovo možno povedať, že potravinárske záujmy a verejno-zdravotnícke odporúčania koexistujú veľmi dobre. Zníženie soli, je z ideologického hľadiska jedno dobré, vynikajúce, dobre zrozumiteľné heslo, a potravinársky priemysel sa vie dobre prispôsobiť k takýmto normám. Korifeušovia verejného zdravotníctva môžu zúčtovať svojím „zamestnávateľom“, že tento raz naozaj veľa urobili pre zdravie národa, pričom pravdou je to, že nie je žiadne opatrenie, ktoré by zlepšilo verejné zdravie, ale práve naopak, vyložene stupňujú riziko kardiovaskulárnej mortality. O koľko by bolo ťažšie a trápnejšie pracovať na drastickom znížení konzumácie cukru a fruktózy. Táto sladkosti milujúca spoločnosť, cukrárenský priemysel, priemysel sladkostí a osviežujúcich nápojov, pekárenský priemysel, narazili by do veľkého odporu. Blaho, v súčasnej dobe sa silne splieta s konzumom sladkostí. Je to samozrejme len vrchol ľadovca, lebo od násilného vnucovania cholesterovej teórie, skokovite narástla spotreba uhľohydrátov, čo sa zjavne prejavuje aj v neustálom náraste obezity obyvateľstva. Nezabúdajme, že konzumáciou rafinovaných uhľohydrátov (zemiaky, ryža kukurica v spracovanej forme), sa veľmi rýchlo premenia na krvný cukor v našom organizme. Oficiálny útok na stravovací štýl, ktorého základ tvoria uhľohydráty, by postavila hore nohami západný svet. Dokedy sa to nestane, dovtedy zbytočne dotuje hociktorá vláda verejné zdravotníctvo, civilizačné choroby, konkrétne aj vysoký krvný tlak, v čoraz väčšej miere bude ničiť obyvateľstvo.

Samozrejme, jednotliví ľudia, napríklad aj Vy milý čitateľ, môžu zmeniť vlastný osud- tomu sa ťažko dá zabrániť. Namiesto obmedzovania príjmu soli, treba tak urobiť s cukrom a rafinovanými uhľohydrátmi. Najsamprv treba zrútiť falošný symbol blahobytu – sladené osviežujúce nápoje, a nahradiť ich čistou vodou. Už aj to by bol obrovský výsledok. Konečné riešenie je paleo alebo lowcarb.

Citovaná literatúra:
• Alderman MH, Cohen HW. Dietary sodium intake and cardiovascular mortality: controversy resolved? Am J Hypertens 2012; 25:727-734.
• Graudal, NA; Galloe, AM; Garred, P: Effects of sodium restriction on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterols, and triglyceride. JAMA, 1998, 279:1383-1391.
• Jalal DI, Smits G, Johnson RJ, Chonchol M. Increased fructose associates with elevated blood pressure. J Am Soc Nephrol. 2010 Sep;21(9):1543-9.
• James J DiNicolantonio and Sean C Lucan: The wrong white crystals: not salt but sugar as aetiological in hypertension and cardiometabolic disease Open Heart 2014;1: doi:10.1136/openhrt-2014-000167
• Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Tatiana Kuznetsova, Lutgarde Thijs, Valérie Tikhonoff, Jitka Seidlerová, Tom Richart, Yu Jin, Agnieszka Olszanecka, Sofia Malyutina, Edoardo Casiglia, Jan Filipovský, Kalina Kawecka-Jaszcz, Yuri Nikitin, Jan A. Staessen, for the European Project on Genes in Hypertension (EPOGH) Investigators. Fatal and Nonfatal Outcomes, Incidence of Hypertension, and Blood Pressure Changes in Relation to Urinary Sodium Excretion. JAMA, 2011; 305 (17): 1777-1785
• Le MT, Frye RF, Rivard CJ, et al. Effects of high-fructose corn syrup and sucrose on the pharmacokinetics of fructose and acute metabolic and hemodynamic responses in healthy subjects. Metabolism 2012;61:641-51.
• McCarron DA, Geerling JC, Kazaks AG, Stern JS. Can dietary sodium intake be modified by public policy? Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4:1878-1882.
• McCarron DA, Kazaks AG, Geerling JC, Stern JS, Graudal NA. Normal range of human dietary sodium intake: a perspective based on 24-hour urinary sodium excretion worldwide. Am J Hypertens. 2013 Oct;26(10):1218-23.
• Midgley, JP; Matthew, AG; Greenwood, CMT; Logan, AG: Effect of reduced dietary sodium on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled Trials. JAMA, 1996, 275:1590-1597.
• Szend G-Mezei E: Paleolit szakácskönyv II. Jaffa, Budapest, 2011.pp:169-172. web: http://www.tenyek-tevhitek.hu/paleo-es-a-magasvernyomas.htm

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


+ štyri = 9

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť