Vysoká hladina krvného cukru a cukrovka značne zvyšuje riziko demencie

                                                        Vyberanie z článkov

Preklad: Judit Váradi

Týmto krátkym výberom článkov som zhrnul tie najnovšie výskumy , ktoré upozorňujú na silné spojenie vysokej hladiny krvného cukru a cukrovky, s neskorou starobnou demenciou a Alzheimerom.

Cukrovka značne zvyšuje riziko demencie

(zdroj:Diabetes May Significantly Increase the Risk of Dementia)

Podľa zverejnených informácií v lekárskom magazíne Americkej Neurologickej Akadémie vydanej v tlači Neurology v septembri 2011sa značne zvýšilo riziko vývoja demencie u chorých trpiacich na cukrovku.
„Odhalenie usmerňuje našu pozornosťk tomu,  že aké dôležité je, aby sme cukrovku považovali za jednu z potenciálnych rizík demencie“, hovorí vedúci vyšetrenia, Yutaka Kiyohara, profesor japonskej univerzity Kyushu. „ Cukrovka je časté ochorenie, za posledné roky  vo svete narástol počet chorých na cukrovku  a zastavenie trendu nárastu chorých je mimoriadne dôležité.“

U chorých na diabetes sa omnoho pravdepodobnejšie vyvinie Alzheimerova choroba a iné demenciálne choroby, ako napr. vasculárna demencia, ktorá  sa prejavuje pri poškodeniach krvných ciev a  zbavuje mozog  kyslíka.

Vo vyšetrení bolo  zainteresovaných 1017 osôb  starších ako 60 rokov .  Meraním  krvného cukru na lačno v ranných hodinách  zisťovali cukrovku. V priemere  ich sledovali 11 rokov a sledovali, či majú demenciu. Počas vyšetrenia zo spomínaného počtu, sa  u 232 osôb vyvinula demencia. Zistili, že u pacientov s cukrovkou, bol výskyt dvojnásobný oproti tým, ktorí mali normálnu hladinu krvného cukru. Zo 150 chorých  s cukrovkou, sa u 41 z nich vyvinula demencia, kým u 559 osôb bez cukrovky, bol výskyt demencie u 115 osôb.
Výsledky  sa nezmenili ani potom, keď vedci skúmali také faktory, ako sú vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu a fajčenie. Riziko demencie bola vysoká aj u tých, u ktorých ešte nebola identifikovaná cukrovka, ale ich tolerancia glukózy sa poškodila, alebo bola v stave pred cukrovkou. Vyšetrením  sa  zistilo aj to, že riziko demencie sa zvýšilo aj u tých, u ktorých hladina krvného cukru bola ešte stále vysoká aj po uplynutí dvoch hodín po stravovaní.Aj ťažká hypoglykémia úzko  súvisí s rizikom výskytu demencie s cukrovkou, v pokročilom veku.

(Zdroj: Severe Hypoglycemia Linked With Higher Risk Of Dementia For Older Adults With Diabetes)

Ťažké epizódy  hypoglykémie (nízka hladina krvného cukru), ktoré si  vyžadujú nemocničné ošetrenie, v prípade chorých v staršom veku a u cukrovky 2.-ho typu, vykazujú spojenie medzi vyšším faktorom  rizika výskytom  demencie, tvrdí v jednom aprílovom vydaní  časopis  JAMA, ktorú prezentovala Rachel A. Whitmer.

Počas epizódov  hypoglykémie sa môže prejaviť dezorientácia, mdloba alebo krvácanie do mozgu. Pokiaľ vo väčšine prípadov sú príznaky mierne, vo väčšine prípadov zaniknú sami od seba ,ale   ťažšia hypoglykémia môže vyžadovať aj  nemocničné ošetrenie. Podľa určitých vyšetrení je spojenie medzi kognitívnymi funkciami a hypoglykemickými epizódmi  u detí s cukrovkou 1.-ho typu a medzi dospelými . Ani v jednom  z vyšetrení  sa  nekvalifikovalo to, že či hypoglykemické epizódy naznačujú, že v akej miere súvisí vývoj rizika demencie v staršej populácii, ktorý pravdepodobnejšie trpia na cukrovku 2.-ho typu.
„Pretože v celom svete sa šíri výskyt demencie, cukrovka 2.-ho typu, hypoglykémia a demencia v staršom veku, musíme hľadať súvislosti medzi týmito chorobami“, píšu autori.
Dr. Whitmer a spolupracovníci počas vyšetrení  si všímali, či nemocničné ošetrenia glykemických epizódov súvisia s narastajúcim rizikom výskytu demencie.  Vyšetrenia sledovalo osud 16.667 ľudí  v priemere 65 ročných chorých , počas 22 rokov (1980-2002), trpiacich na cukrovku 2.-ho typu, s demenciou  počas 4 rokov (od roku 2003).

Oproti pacientom, ktorí netrpeli demenciou, jednorázový  a lebo viacnásobný výskyt hypoglykémie, postupne zvýšilo riziko výskytu demencie. V jednorázovom  výskyte  hypoglykémie, riziko výskytu demencie narástlo o 26%, v prípade u dvoch epizódov už o 80% a v prípade výskytu epizódu o viac ako 3 krát, riziko výskytu demencie v zrástlo  takmer o viac než dvojnásobok.

„ Naše výsledky naznačujú, že vážne, nemocničné ošetrenie vyžadujúce glykemické prípady, súvisia s narastajúcim rizikom demencie, podľa skúseností hlavne v kruhu chorých, s viacnásobnými  epizódami výskytu cukrovky“, píšu vedci.

„Disponujeme s mimoriadne veľa dôkazmi na to, že chorí, trpiaci na cukrovku, môžu počítať s narastajúcim rizikom výskytu demencie, napriek tomu, že presný mechanizmus ešte nie je známy; naše vyšetrenia  predpokladajú jeden predchádzajúcich  mechanizmov. Podľa toho ( napr. suplementáciou inzulínu), neurologické dôsledky umelo spôsobenej ťažkej hypoglykémie, u pacientov s náchylnosťou na demenciu (nedostatok kyslíka v mozgu a pod.),neurologické dôsledky, spôsobujú časom demenciu.“Rôzne typy poškodenia mozgu súvisiace s cukrovkou u dementne chorých

(Zdroj:Diabetes Associated With Different Types Of Brain Injury In Patients With Dementia)

Vzorky poškodeného mozgu u dementne chorých spolu s cukrovkou, vykazujú odlišné vzorky ako u necukrovkárov ale dementne chorých ľudí, tvrdí magazín JAMA Archives of Neurology vo svojom vydaní.
„ Dobre zdokumentovaná súvislosť je medzi diabetes mellitusom a narastajúcim rizikom demencie vekovo starých ľudí“ píšu autori. Medzi dôvodmi týchto súvislostí stoja bezprostredné vplyvy vysokej hladiny krvného cukru a inzulínu, ukladania amyloid-plakov typu beta v mozgu, a s diabetesom súvisiace vplyvy cievnych porúch na mozog.

Joshua A. Sonnen, profesor Univerzity Washington a jeho spolupracovníci, počas svojich výskumov vyšetrili 196 dementne chorých ľudí. Po ich úmrtí, vykonali pitvy na ich mozgu a podľa informácii, ich choroby rozdelili do štyroch skupín: s demenciou a diabetesom; s diabetesom ale bez demencie; s demenciou a bez diabetesu, a na tých, ktorí netrpeli ani na jednu z týchto chorôb.

U tých 125 chorých, ktorí netrpeli na demenciu, neuropatologické a biochemické faktory neboli rozdielne od skupiny s diabetesom. U 71 dementne chorých pacientov ale mozgové poškodenia vykazovali dva druhy a  v závislosti od toho, či chorý trpel na diabetes a či dostal ošetrenie na diabetes. V mozgu u skupiny bez diabetesu, sa akumulovalo väčšie množstvo beta-amyloidov a bolo väčšie poškodenie od voľných radikálov. V skupine s diabetesom oproti tomu bolo viac mikrovasculárnych infarktov ( sú to mikroskopické poškodenia artériolí mozgu), (Vlastná poznámka:  artériola – maličké vlásočnice v mozgu, ktoré sa odvíjajú zo stredne veľkých artérií; najmenšie krvné cievy sú kapiláry, ktoré sa zbiehajú do žíl ), a bolo viacej zápalov v neurologických tkanivách.

Toto iné vzorkovanie súviselo s ošetrením diabetesu , u dementne chorých, ktorí dostali ošetrenie na diabetes , mali viac mikrovasculárnych infarktov, a chorí na demenciu, ktorí nedostali ošetrenie na diabetes mali beta-amyloidné sedimenti, podobne ako dementne chorí bez diabetesu.

„Zjavné sú dva nezvyčajné charakteristiky rozdielnych vzorov poškodení pri demencii (ktoré sú závislé od stavu diabetesu), nesú so sebou dôležité etiologické a terapeutické dôsledky“, konštatujú záverom  autori.Ešte aj normálna hladina krvného cukru súvisí so zmrštením mozgu.

(Zdroj: Even in Normal Range, High Blood Sugar Linked to Brain Shrinkage)

Úroveň hladiny krvného cukru v normálnom rozmedzí ale v hornej hranici môže znamenať väčšie riziko zmrštenia mozgu z pohľadu staroby, ktorá je súčasťou starnutia organizmu , demencie a tomu podobných chorôb.

„Mnoho vyšetrení už preukázalo súvislosť medzi demenciu, cukrovkou 2.-ho typu a zmrštením mozgu, ale doposiaľ sme o tom veľa nevedeli, a  a či aj ľudia, ktorí majú hladinu krvného cukru v hornej zóne v normálnom intervale, môžu počítať s podobným účinkom“, hovorí univerzitný profesor Nicolas Cherbuin, na Australian National University.

Vo vyšetrení sa zúčastnilo 249 osôb, 60-64 ročných, ktorých hladina krvného cukru, podľa WHO, bola v normálom intervale. Na začiatku vyšetrenia urobili snímky z ich mozgov, potom v priemere po štyroch rokoch to opäť zopakovali. U tých, ktorí v normálnom intervale mali vysokú hladinu krvného cukru, ale pod 6,1 mmol/l (alebo 110 mg(dcl), s väčšou šancou sa zmrštil objem ich mozgu v oblasti hypokampu a amygdalie. Tieto oblasti sú zodpovedné za memóriu a kognitívne schopnosti. Krvnú hladinu 10.0 mmol/l (180mg/dcl) alebo vyššiu, už definovali ako diabetický stav, a 6.1 mmol/l (110mg/dcl) ako stav prediabetický.

Potom, ako vykonali analýzy s prihliadnutím na vek, fajčenie, konzumáciu alkoholu a iné faktory, vedci konštatovali, že krvná hladina pohybujúca sa v hornej zóne intervalu, ktorá sa považuje za zdravú (podľa WHO – poznámka vlastná), je zodpovedná za zmrštenie mozgu v 6-10% -tách.Rizikový faktor demencie súvisí vysokou hladinou krvného cukru aj vtedy, ak sa nevytvorí diabetes.

(Zdroj: Dementia Risk Tied to Blood Sugar Level, Even With No Diabetes)

Vyšetrenie  New England Journal of Medicine

Vyšetrenia sa zúčastnilo viac než 2000 chorých ľudí , 65 rokov a starších, ktorým päť rokov merali hladinu cukru v krvi, a porovnali s možným rizikom vytvorenia demencie. U ľudí, ktorí nemali cukrovku, vývin rizika demencie sa zvýšil o 18% v prípade hladiny krvného cukru nad 6.4 mmol/l (115 mg/dcl), v porovnaní s priemerom 5.6 mmol/l (100 mg/dcl) krvného cukru ľudí. V prípade u cukrovkárov, u ktorých je hladina cukru v krvi obyčajne vyššia, riziko demencie sa zvýšilo o 40 % u ľudí, ktorí mali hodnotu 190 mml/l, v porovnaní s tými, u ktorých bola táto hodnota 8.9 mml/l (160 mg/dcl).

„Najzaujímavejším  objavom  bolo  to, že riziko demencie rástlo  aj u necukrovkárov: ako rástla hladina krvného cukru, tak rástlo aj rizoko“, hovoríl Paul K. Crane, prvý autor vyšetrenia. Nenašli sme takú nízku hladinu, pri ktorom by riziká boli pominuli.

Počas vyšetrenia, roky sledovali jednu skupinu ľudí, pričom oni žili svojím normálnym životom. Výsledky vyšetrenia zjednotili s údajmi systému zdravotnej starostlivosti. Na základe toho, mali v priemere k dispozícii od jednej osoby 17 meraní hladiny krvného cukru a glykovaný hemoglobín (HbA1c)., ( pozn. vlastná: hemoglobín s naviazaným cukrom). Krvný cukor v krvi sa počas dňa neustále mení, ale glykovaný hemoglobín sa podstatne nemení.

Dr. Crane zdôraznil, že výsledky dostali z vyšetrenia pozorovaním: „ zistili sme, že vo všeobecnosti riziko demencie je vyššia u tých ľudí , u ktorých je vyššia hladina krvného cukru.“

Vlastná poznámka: Nabudúce pokračujem v tejto téme; objasním, že prečo je hladina krvného cukru, ktorá sa považuje za”normálnu” ( aj podľa WHO),  nenormálna.

S pozdravom:  Ing. Imrich Galgóczi

Zdroj: Článok je prevzatý zo spravodajstiev od Gábora Szendiho

______________________________________________________________________________________________________________

Muffin s čokoládou a malinami
Recept od Beáty
Zdroj: http://www.veseleboruvky.cz/2013/08/muffin-s-cokoladou-s-malinami.html


Vlastná poznámka:
Pretože klasická čokoláda a med sa nepovažujú za paleo potravu ( My sme si to s Beátou prekonzultovali), preto navrhujem požiť nasledovnú čokoládu. Ináč vynikajúci recept od Beáty!

Domáca paleo čokoláda (s kokosom a mandľami)
Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=514249321987050&set=a.444194578992525.1073741830.443902595688390&type=1&theater

Je neuveriteľne jednoduchá a aspoň taká chutná táto hand made chocolate. Nepotrebujete k tomu len kokosovú masť ( niekto tomu hovorí olej; jedná sa o to isté), kvalitné holandské kakao, alebo nejaký organický kakaový prášok, Eritrit alebo Xilit – niekto ju pozná pod menom Birch cukor, podľa chuti škorica – nie je potrebná, drvené mandle, strúhaný kokos.
Nad horúcou parou roztavíme kokosovú masť ( taví sa už nad 25°C), a pridáme kakaový prášok za neustáleho miešania. Podľa chuti pridáme sladidlo prípadne škoricu a miešame tak dlho, aby sa cukor roztavil a dostali bezhrudkovú masu.
Do dopredu pripravenej plastovej formy nasypeme podľa chuti rozdrvené mandle a strúhaný kokos a opatrne nalejeme čokoládovú masu, necháme vychladnúť( môže ju dať aj do chladničky). Po vytvrdení opatrne vyberieme a môžeme servírovať paleo čokoládu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 × tri =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť