Výrobcovia SSRI využívajú médiá k tomu, aby tehotné ženy nahovorili k užívaniu antidepresív.

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: OpedNews 3o. Júla 2007 http://www.opednews.com/articles/genera_evelyn_p_070730_ssri_makers_use_medi.htm

Milí čitatelia – tento raz uvádzam síce 8 rokov starý článok, posúdenie aktuálnosti nechám na Vás, ale v každom prípade je lepšie mať na pamäti určité veci, než neskôr smútiť nad rozliatym mliekom.

Big Pharma pravidelne využíva médiá ako plateného „hráča“, obchádzajúc tým opatrného a starostlivého lekára, zatiaľ čo uvádza spotrebiteľa do omylu v súvislosti so škodlivými účinkami liekov. Navyše, keď svoje zisky chce zvyšovať aj za cenu toho, že tehotným ženám predáva antidepresíva, úloha médií v tejto hre je vyložene hanebná.
27.-ho júna v r. 2007 takpovediac všetky veľké spravodajské médiá zverejnili správu o dvoch štúdiách, ktoré boli zverejnené v New England Journal of Medicine (NEJM), podľa ktorého, užívanie antidepresívnych SSRI prostriedkov nesú so sebou len veľmi malé riziko zdravotného ohrozenia dieťaťa.
Toto vyhlásenie sa vzťahuje na nasledovné prostriedky: Paxil (výrobca GlaxoSmithKline), Zoloft (distribuovaný spoločnosťou Pfizer), Prozac (Eli Lilly), ďalej Celexa, Lexapro od laboratórií Forest; Luvox od Solvay, a od Barr výrobcu generické SSRI prostriedky.
27. júla rad časopisov citovali článok od Associated Press s nasledovným vyhlásením: „Antidepresíva nespôsobujú vrodené abnormality.“
ABC News 29. júna zverejnila správu, že „ Užívanie antidepresív počas tehotenstva je bezpečnejšie, než sme si to doteraz mysleli.“
„Antidepresíva nemožno dať do súvislosti s abnormálnylmi vrodenými vadami“, tvrdila na svojej webovej stránke News Medical.net, 5. Júla 2007.
Hore uvedené správy zhrozili tých odborníkov, ktorí sú si vedomí reálnych rizík vrodených zdravotných problémov, ale nič viac ich nevyviedla z miery ako tvrdenie US Centers for Disease Control (centrum pre kontrolu „chorôb“ USA ) ešte deň pred horeuvedenými zverejneniami časopisov: „ Podľa jedného nového štúdia, užívanie antidepresív počas tehotenstva nesie so sebou zanedbateľné riziko vytvorenia vrodených abnormalít dieťaťa.“
Dr. Peter Breggin, autor knihy The Antidepressant Fact Book ( Fakty o antidepresívach), a odborník na SSRI prostriedky, vyhlásil nasledovné: „ Vyhlásenie CDC vzbudzujúci pocit bezpečia, je v príkrom rozpore s faktom, že užívanie antidepresív počas tehotenstva zvyšuje počet vrodených vád, poškodzuje vývoj mozgu plodu.“ Ďalej, že „ v obrovskej miere sú oklamané tie ženy a ich lekári, ktorí sa pozerajú len na titulky hore uvedených článkov“, a takto pokračuje ďalej,: „ Antidepresíva by sa nikdy nemali užívať počas tehotenstva.“
Dr. Breggin konštatuje, že CDC nalieha na tehotné ženy, aby prediskutovali so svojím lekárom výhody a riziká antidepresív, ale Breggin dodáva, že „ lekári z vyhlásenia CDC dospeli k záveru, že riziko je zanedbateľné.“
Dr. Breggin a Ginger Breggin zverejnil oponentúru v The Ethical Human Psychology and Psychiatry pod názvom „ Úloha SSRI prostriedkov vo vývoji vrodených vývojových chýb, v ktorom vyvrátili tvrdenia New England Journal of Medicine (NEJM).

Publikácia CDC a správy medíí sú zavádzajúce.
CDC tvrdí, že užívanie SSRI antidepresív je prijateľné, lebo aj samotná depresia nesie so sebou nebezpečenstvá a riziká. Áno, ´´ale tieto nebezpečenstvá a riziká“- hovorí Dr. Bregin – ´´ sú zanedbateľné oproti hrozným vrodeným chybám, ktoré spôsobí dieťa narodené v rodine. ” Navyše, podľa odborníkov, tvrdenia spravodajstva, podľa ktorého vrodené vady sú zriedkavé, je zavádzajúce, lebo : (1) vyššie uvedené štúdiá, sa odvolávali na tie ženy, ktoré užívali antidepresíva (SSRI) v počiatočnom štádiu ( prvé 3 mesiace) tehotenstva; (2) niektoré vrodené chyby v sa vyskytujú neskoršom štádiu tehotenstva; (3) vysadenie liekov (antidepresív) na konci tretieho mesiaca, alebo hocikedy, môže vyvolať vážne abstinenčné príznaky; (4) abstinenčné príznaky môžu nastať aj u novorodenca, a (5) noviny nespomenul ďalšie nežiaduce účinky spojené s antidepresívami.

Uvedené spravodajstvá zamlčali vážne abstinenčné príznaky vplyvom antidepresív, ktoré uvádzajú početné štúdiá, a ktoré možno spozorovať na novorodencoch vystavené účinkom antidepresív. Spomeniem len zopár: veľmi ostrá, alebo práve naopak – slabá plač, tras, podráždenosť, kŕče, znížený svalový tonus, neprirodzené poruchy spánku, stravovacie (kŕmne) ťažkosti, dýchavičnosť, nutnosť aplikácie častých a intenzívnych liečebných ošetrení.

V jednom z vydaní Sunday Telegraphu, zo dňa 22. februára, cituje z odborného pediatrického časopisu od Dr. Philipa Zenskineka: „My tvrdíme, že anidepresíva (SSRI) zničia tkanivá nervového systému dieťaťa, a u státisícoch detí, ktorých rodičia užívali počas tehotenstva tieto anitidepressíva, sú to dokázané veci, nie len možnosti. Tieto plody, v kľúčovom štádiu svojho vývoja, sa kúpajú v serotoníne, a v skutočnosti nevieme, že čo to pre nich znamená, alebo to, že aké môžu byť dlhodobé účinok.“
Odborníci dospeli k záveru, že inkriminované články zavádzajú, lebo v spomenutých štúdiách nebola reč o vývojových anomáliách, hoci štúdium CDC neskôr uznala príčinnú súvislosť medzi SSRI antidepresívami a medzi výskytom takých vrodených abnormalít, ako je predčasná synostóza (zrast susediacich kostí) švami spojených samostatných dielov lebky, stav, kedy brušné orgány sú mimo brušnej dutiny (pečeň, žalúdok alebo črevá), ďalej určité vývojové abnormality srdca.

Podľa štúdia CDC, u detí žien, ktoré užívali SSRI antidepresívny prostriedok v prvej tretine tehotenstva ( prvý trimester), deti mali 2.4 krát častejší výskyt nedostatočného vývoja väčšej časti mozgu a miechy, ako aj absenciu troch častí embryonálneho mozgu, ktoré v štádiu vývoja predstavujú základ pre vývoj neskoršieho mozgu (anencephalia- nevyvinutou mozgovou časťou hlavy). „ Je to katastrofálna, fatálna vrodená chyba, ktorá sa nedá napraviť“ zdôrazňuje Dr. Breggin. U detí, narodené anencephalnym defektom, veľká časť mozgu nie je vyvinutá, alebo sú predčasne narodené, alebo krátko po narodení zomrú.
Novonarodené deti, s črevami alebo inými brušnými orgánmi mimo brušnej dutiny, je 2,8 krát častejší u žien užívajúce antidepresíva.

Závažnosť týchto stavov je premenlivý, ale môže byť životu nebezpečný, a vo väčšine prípadov vyžadujú chirurgický zákrok, ďalej normalizovanie stavu jednotlivých prípadov môže trvať týždne a roky.
Kraniosynostóza, predčasné spojenie-uzavretie lebečných švov, je v USA 2,8 krát početnejší medzi deťmi, ktorých matky užívali SSRI antidepresíva. V roku 2005 Glaxo (firma vyrábajúca antidepresíva) odvolávajúc sa na jedno štúdium, upozornila lekárov na to, že tie ženy, ktoré užívajú SSRI antidepresíva, s väčšou pravdepodobnosťou prinesú na svet také deti, ktorých brušné orgány ( pečeň, žalúdok, črevá a pod.) sú umiestnené mimo brušnej dutiny, resp. majú predčasné uzavretie lebečných švov.
Už spomenuté štúdium CDC sa zmieňuje aj o tom, že v Zoloft-e ( aj na Slovensku používaný prostriedok) sa „kúpajúce“ bábätká, majú dvojnásobné riziko k tomu, aby sa narodili so srdcovými vadami, a tri krát väčšie, keď matka počas tehotenstva užívala prostriedok Paxil. Je taktiež známe, že tie ženy, ktoré v druhej alebo tretej tretine tehotenstva (tri mesiace = jedna tretina) užívali SSRI antidepesíva, je dva krát väčšia pravdepodobnosť k tomu, že sa im narodí dieťa s nejakou vrodenou zdravotnou chybou (kongenitálny defekt). Sú to predovšetkým srdcové a cievne vady (29%), deformity kostí a svalstva (31%), a zažívacie poruchy (14%).
Podľa Dr. Grace Jacksona (odborníka na SSRI prostriedky): „ to sa už vedelo aj v rokoch 1980 – 1990, pretože pokusy na potkanoch, kŕmené antidepresívami v embryonálnom štádiu, spôsobila malformáciu kostí tváre lebky a funkčné srdcové chyby. ”
Ďalej, v New England Journal of Medicine zverejnila článok o tom, že v Nemecku, ženy ktoré užívali antidepresíva, porodili deti s okrúhlymi nohami (degenerácia kostí) a inými abnormalitami kostry charakterizujúce normálne držania tela. Tu môžeme dočítať aj tom, že je príčinná súvislosť medzi javom novonarodených detí s uzavretým konečníkom a užívaním depressív ich matiek.

( len pre zaujímavosť uvediem jeden slovenský web, kde uvádzajú Aktuálnosti o liekoch, registrované na Slovensku – ani len nespomínajú tu popísané veci! – vlastná poznámka.
(http://www.liekinfo.sk/liek-zoloft-100-mg-tbl-flm-28×100-mg-%28blis-pvc-al%29-31365-pil.aspx )

Média ovplyvnené farmaceutickým priemyslom
Ovládanie/vplyv firiem nad dominantnými médiami – je dokázané, že čo a ako majú zverejňovať noviny, televíziá, rádiá odvolávajúc v úvode štúdia NEJM -, sa nestalo z jedného dňa na druhý. Začalo sa to vtedy, keď farmaceutické firmy koncom 90-tich dostali povolenie k tomu, aby pre obyvateľstvo mohli v médiách reklamovať svoje výrobky. ( Vzťahuje sa to predovšetkým na USA. U nás je zatiaľ zakázané. Ale nebojte sa. Onedlho môže byť aj u nás – poznámka Dr. K.G )
Za posledné desaťročie farmaceutické firmy investovali do reklám toľko peňazí, že v súčasnosti finančná existencia veľkých novín a TV-sietí závisí od nich. Dokonca, vplyvom dolárových reklám, Big Pharma zdokonalila proces vplyvu médií do takej miery, že reklamy ich výrobkov zverejňujú iba pozitívnych vlastnosti, zamlčujúc riziká a negatívne vlastnosti.
Podľa zverejnených článkov vo veľkých lekárskych časopisoch v Spojenom kráľovstve (UK) v r. 2005, ako napr. v The Lancet, New England Journal of Medicine, a Journal of American Medical Association, 75% publikovaných testov liekov financoval farmaceutický priemysel. Odborníci tvrdia, že lekárska komunita od dneška sa nemôže spoliehať na to, čo zverejňujú tieto médiá. Viera lekárov v zdroji vedeckých poznatkov, k čomu priúčali lekárov, je v stratene, lebo tieto zdroje v súčasnosti ovláda marketing, hovorí Dr. John Abrams, autor knihy liekmi predávkovaná Amerika (Overdosed America). https://www.youtube.com/watch?v=F2GcHqE8wjs

V Spejených štátoch každý rok vyhlasujú cenu „Horká pilulka“ (“Bitter Pill Awards”), s cieľom zvýšiť povedomie o tom, ako manipuluje Big Pharma spotrebiteľov za pomoci efektívneho využívania médií. Napr. v r. 2004 cenu pridelili firme Glaxo –výrobcovi piluliek Paxil.
Ako podporovateľ tejto ceny – FDA (Food_and_Drug_Administration )poslal varovný list pre Glaxon v ktorom píšu, že neoprávnene reklamuje Paxil, keď hovorí, že „ hocikto môže brať Paxil, kto pociťuje úzkosť, strach, pociťuje prepojatosť v práci či v osobnom živote“, pričom tieto veci nikto zatiaľ nedokázal.

V roku 2007 by mohol dostať cenu „Horkých pilúl“ CNN k vôli tomu, že zabezpečil priestor pre Dr. Sanjay Guptu- sponzoranta farmafiriem, ktorý bagatelizoval riziká SSRI prostriedkov počas tehotenstva.

Následne potom, ako odznel prednes Dr. Guptu v CNN, že SSRI prostriedky sú neškodné pre plod, Larry Bone, ktorý je vášnivý obhajca pre nenarodené deti, napísal, že reklamná kampaň, ktorú vedie CNN, je katastrofálna pre tehotné a dojčiace matky.

Verejnosť má právo vedieť o nebezpečenstvách SSRI prostriedkov, píše, a médiá sú zodpovedné za to, že tehotné a dojčiace ženy by mali byť správne informované o nebezpečenstvách týchto drog. Je najmenej, hovorí Bone, že po odvysielaní takýchto reklám by mali upozorniť ľudí na to, aby si prečítali aspoň pribalené písomné informácie pre užívateľov k SSRI prostriedkov.

Známe riziká
Podľa odborníkov je riskantné predpísať recept na antidepresíva pre tehotné a dojčiacie matky. „ Ešte nikto nevie o možných vplyvoch pre materinským mliekom dojčené deti, pretože nikto neanalyzoval/neskúmal dlhodobé dôsledky antidepresív „užitím“ pomocou materinského mlieka“, upozornil Dr. Jackson, jeden zo špecialistov.

Ďalej dodáva, „ nikto nevie, že SSRI antidepresívum ako zmení štruktúru mozgu plodu v maternici, a nikdy nebolo dokázané, že tieto lieky nemajú vplyv, keď tieto prostriedky niekoľko mesiacov po pôrode, dávkujú malým deťom, alebo niekoľko rokov po pôrode“.

Vedci Univerzity Columbia publikovali, že v maternici a rannom detstve Prozac natrvalo môže zmeniť nervové dráhy v mozgu, môže zastaviť nervový rast, čo neskôr môže spôsobiť emočné poruchy.
FDA v r. 2005 vydal oznámenie, v ktorom vyzvalo Glaxo-a, aby lieky v prípade pre tehotné ženy, rekvalifikovala zo skupiny „C“ do „D“, t.j. rekvalifikovanie do rizikovejšej skupiny, lebo určité štúdiá preukázali u tehotných žien nebezpečenstvo pre plod.
Konkrétne sa to vzťahuje na paroxetin (Seroxat, Paroxat, Paroxetin), ktorý môže v prvých troch mesiacoch tehotenstva zvyšovať abnormalitu vo vývoji rastu, najmä vytvorenie srdcových vývojových abnormalít.
FDA vyzval lekárov aj k tomu, aby upozornili ženy užívajúce Paxil, ak plánujú tehotenstvo, alebo sú už v prvom trimestri tehotenstva.
19. Júla 2006, FDA vydalo aj ďalšie oznámenie následne potom, ako Dr. Christina Chambers publikoval 9.-ho februára 2009 v New England Journal of Medicine štúdium o tom, že u detí žien, ktoré užívali SSRI prostriedky počas tehotenstva, šesť-násobne narastie riziko výskytu životu nebezpečná abnormalita pľúc, riziko neustálej pľúcnej arteriálnej hypertenzie (persistent pulmonary hypertension, PPHN), a vyhlásil, že „FDA vyzvala všetkých sponzorov SSRI prostriedkov, aby pozmenili pokyny užívania liekov, a dopísala aj možné riziká PPHN“. Podľa oznámenia FDA: „Deti narodené s PPHN, majú krvný obeh pľúc a srdca abnormálny, a ich telá nemajú dostatok kyslíka. Deti s PPHN môžu zomrieť a byť vážne choré.“
Na riziko PPHN ako prvý, upozornil Dr. Chambers v jednom štúdiu z roku 1996, v ktorom vedci našli dva prípady PPHN, čo bolo neočakávané, pretože vyšetrenia sa zúčastnilo relatívne málo žien, a obidve ženy brali Prozac v neskoršom štádiu tehotenstva.
Webová stránka FDA, 13.-ho júla 2007, informujúca chorých, uvádzala a upozornila na nasledovné vedľajšie účinky: „ U detí žien, užívajúce Paxil v poslednom štádiu tehotenstva, môže dôjsť k ťažkému dýchaniu a kŕmnym ťažkostiam. U niektorých žien, v rannom štádiu tehotenstva užívajúce Paxil, môžu sa narodiť deti so srdcovými abnormalitami.“
Webová stránka upozorňuje aj na nasledovnú vec:
„ U pacientov, užívajúce Paxil, sú samovražedná myšlienky pravdepodobnejšie, dokonca aj jej zrealizovanie, obzvlášť, keď začnú užívať Paxil, alebo keď pozmenia dávkovanie.“
„ Paxil ( aj iné antidepresíva – poznámka autora) môže spôsobiť krvácanie“ upozorňuje FDA, „ predovšetkým, ak sa užíva s acilpirínom, NSAID (nesteoroidné protizápalové lieky, napr. ibuprofen(napr.Advil Ultra), alebo naproxen-om ( napr. Aleve) alebo inými, krvácanie ovplyvňujúcimi liekmi.“
Informačná stránka upozorňuje užívateľov Paxil-u aj na to, že môžu sa stať hyperaktívny, podráždený a príliš nadšený“, môžu nastať problémy s impotenciou (erektilná disfunkcia – neschopnosť dosiahnuť a/alebo udržať erekciu ), abnormálna ejakulácia, ťažkosti pri dosiahnutí orgazmu, pokles libida ( sexuálna túžba).“
Medzi inými, vo všeobecnosti zverejnenými vedľajšími účinkami, môžeme ešte spomenúť slabosť, sucho v ústach, zápcha, zívanie, infekcie, hnačka, potenie, závraty, tras, nervozita, nevoľnosť, nespavosť, strata chuti do jedla a ospalosť.
Podľa Mr. Bone-ho, nielen CNN je previnilým pri zverejnení zavádzajúcich in formácií.
„ Veľká časť televíznych spoločností, ako CBS, FOX, ABC a NBC“, tvrdí, „ už nemá žiadnu dôveryhodnosť, keď nehanebne reklamujú verejnú bezpečnosť ohrozujúce, psychologické fungovanie ovplyvňujúce lieky.“ Takéto reklamovanie v každom prípade pobúrlivo porušuje základného normy etiky šírenia televíznych informácií a normy korektných informácií. ” Mr. Bone tvrdí, že povinnosťou médií je povedať aj to, že či v reklamách figurujúci lekári dostávajú sponzorstvo alebo finančné odškodnenie od výrobcov SSRI prostriedkov.

Riziká oproti prednostiam
Nakoniec, odborníci upozorňujú na to, že hlavné titulky neudávajú na vedomie verejnosti, že SSRI prostriedky sú neúčinné. Dr. Bruce Levine, klinický psychológ, ktorý vo svojej, na jeseň vydanej knihe s názvom „ Prežiť Americkú depresnú epidémiu: Ako nájsť morálku, vitalitu, a spoločenstvo v jednom bláznivom svete“, tvrdí, „vedecké výskumy potvrdili, že pri liečení depresie, tieto antidepresíva nie sú účinnejšie ako placebo, alebo vôbec žiadne liečenie.“ „ Dokonca aj falošné farmaceutické výskumy dokazujú to, že vo vedeckom ponímaní, antidepresíva zlyhali, dodáva Dr. Bruce. „Napríklad v roku 2002, magazín Prevention & Treatment ( Prevencia a ošetrenie) analyzuje 47 štúdií, ktoré sponzorovali výrobcovia farmaceutických firiem takých výrobkov, ako Prozac, Paxil (Paroxetin), Zoloft, Effexor, Celexa a Serzone, a uvádzajú, že vo väčšine týchto štúdií, antidepresíva neprekonali účinky cukríkových placebo piluliek.“
Jeden druhý odborník na SSRI prostriedky, Dr. David Healy taktiež tvrdí, že účinnosť SSRI prostriedkov je prehnane zdôraznená, a súčasné údaje dokazujú, že z desať, nanajvýš len jeden pacient reagoval na SSRI, ostatní na nešpecifické vplyvy, prítomné vo všetkých lekárskych ošetreniach ( upokojujúci fakt liečby lekára, jeho láskavosti, doklad o práceneschopnosti –PN-ka, atď.), alebo na placebo. Healy je autorom viacerých psychických kníh s témou psychiatrických liečiv, ako napr. Doba antidepresív“ ( “The Antidepressant Era“ ) , a Vytvorenie Psychofarmakologie (“The Creation of Psychopharmacology”). Jeho názor je, že pri predpisovaní SSRI prostriedkov tehotným ženám má strach z „pomeru ujmy a prínosu“ , lebo bez toho, že by priniesol osoh, dieťa nesie všetku zodpovednosť, vrátane novorodeneckých abstinenčných príznakov a vrodených vád.
Healy poukazuje na to, že štúdium CDC je usmernený na to, aby medzi určitými špecifickými postihnutiami (hendikep) a jednotlivými liekmi preukázal spojitosť, a takto človek v konečnej miere „ môže detektovať veľmi malé číslo v každej skupine, a nie významnú koreláciu. ” ( Tu Healy rozpráva o tom, také štúdium, ktorej analýza sa stratí v detailoch, nakoniec bagatelizuje tú širokú súvislosť, že SSRI prostriedky sú nebezpečné na plod. Totižto, ak od konkrétnych rizík sa dopracujeme k defektom ( hoci ešte aj takto vychádzajú veľké čísla), potom s úľavou sa môžeme posadiť, že „och, z desaťtisíc len jeden prípad, potom sa nemáme kvôli čomu znervózňovať.“ Lenže nech vypočítame hocijaké konkrétne číslo, nevieme s nimi počítať pri ich sumarizácii, v konečnom dôsledku neviem aké je riziko defektov pri pôrode, ďalej s tým, čo vôbec nevyšetrovali, nemôžeme kalkulovať, alebo v súčasnosti sa ani nemôže vyšetrovať, lebo defekt sa prejaví až dospelosti dieťaťa – pozn. vydavateľa)

Tie americké rodiny, ktoré by chceli dostať právne poradenstvo ohľadom pôrodných defektov dôsledkom užívania SSRI prostriedkov, môžu naviazať kontakt s: Baum, Hedlund, Aristei, Goldman & Menzies Law Firm, (800) 827-0087; http://www.baumhedlundlaw.com/
Evelyn Pringle
evelyn-pringle@sbcglobal.net (Výňatok z mesačnej správy Antidepressant Birth Defect Litigation, so sponzorstvom Baum Hedlund’s Pharmaceutical Antidepressant Litigation Department)
www.paxilbirthdefect.com
www.pphnlawyers.com
(Evelyn Pringle je stála poradkyňa OpEd News, a investigatívna novinárka, ktorá si dala za cieľ odhalenie vládnej a veľkofiremnej korupcie)

GlaxoSmithKline a Paxil čelí obvineniu predpokladaným súvislostiam vrodených chýb

Paxil môže spôsobiť vrodené zdravotné vady
http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/default.htm#Paxil2

Nedroguj plod!   http://www.counterpunch.org/2006/11/21/big-pharma-hits-on-pregnant-women/

Antidepresíva znížia počet spermií pacientov takmer na nulu:  http://www.naturalnews.com/

signo

 

Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 + tri =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť