Vrah je tu , medzi nami!

 

Jay S. Cohen: Menej známe nebezpečenstvá paracetamolu. LifeExtension Magazin. 2007 dec. str. 44-49.
Preklad, výber: Gábor Szendi
Zdroj: Life Extension Magazin december 2007

Čo by sa stalo, keby sa o nejakom vitamíne či doplnku stravy dokázali, že spôsobuje poškodenie pečene, kolaps pečene alebo smrť? Čo by bolo, keby tento doplnok stravy generovalo 100 000 telefonátov do toxikologických centier, bolo by z toho 56 000 tiesňových ošetrení, z nich 26 000 osôb by sa dostalo na nemocničné ošetrenie, a aspoň 450 ľudí by aj zomrelo. ( Teoreticky, slovenské pomery dostaneme, ak čísla vydelíme č.49). Odpoveď poznáme: prostriedok by okamžite zakázali. Ale čo by sa bolo stalo, keby tieto ochorenia a smrť spôsobil jeden liek, prinášajúci obrovský zisk. Nikto by sa nebol prekvapil, keby sme konštatovali: nič sa nedeje. V tomto článku Dr. Jay Cohen poukázal na smrtiaci podvod, ktorého obeťami sú novonarodené deti, mladé deti a dospelí ľudia.
William Faloon, predseda Life Extension Foundation (www.lef.org).

Väčšina ľudí si myslí, že lieky bez receptov sú bezpečné, v prípade ak ich budú brať podľa predpisu.
Aspirín môže spôsobiť aj v prípade povoleného množstva, žalúdočný vred, antihistamíny – prostriedky proti alergií-, môžu spôsobiť ospalosť, a paracetamol môže spôsobiť vážne poškodenie pečene.
V niektorých popisoch liekov, sa pacient môže dočítať o podobných rizikách. Napr. ak beriete paracetamol, nie je dobré súbežne užívať alkohol. Už v r. 1980 poznali škodlivý účinok na pečeň, pri súbežnom používaní paracetamolu a alkoholu. Tento výskumný smer detektoval aj druhý rizikový faktor, hladovanie. Tento stav nastane, keď dôsledkom choroby, žalúdočným problémom, dôsledkom vracania, nevoľnosti, straty chuti do jedla , podvýživy, či anorexii, klesne absorpcia živín. Zoberme príklad 25 ročného muža zo Švédska, o ktorom zverejnili v jednom štúdiu v r. 1992:

Muža v Turecku zastihli žalúdočné problémy. Deň aj pól pred odchodom sa uňho vytvorila nevoľnosť a zvracal. Pretože aj počas letu sa jeho stav zhoršoval, po príchode ho zaniesli do nemocnice, kde skonštatovali zastavenie funkcie pečene a zapísali ho do poradovníka na transplantáciu pečene. Nemocnica od jeho brata dostala informácie, že denne bral tri krát 500-1000 mg paracetamolu, za dva dni celkom 5-6 gramov. Našťastie, potom stav muža sa zlepšil, a ustúpili od transplantácie pečene.
Čo robil muž špatne, keď týmto krokom nastalo u neho poškodenie pečene? Nič. Denná povolená denná dávka sú 4 g. Muž bral denne len 2-3 g. Paracetamol užil len preto , , aby znížil bolesti dôsledkom žalúdočných problémov Skoro zomrel aj napriek tomu , že sledoval informačné pokyny pre užívateľov. Lekári na základe tohoto vyšetrenia dospeli k záveru, paracetamol môže mať otravné účinky na pečeň aj v doporučenej dávke. Ďalej s konštatovali: jeho užívanie je mimoriadne nebezpečné v prípade, ak je niekto hladný a má žalúdočné problémy.
Napriek týmto a podobným prípadom, nie je do dnešného dňa upozornenie na takéto prípady.

Efektívny jed proti pečeni
Veľa liekov môže spôsobiť poškodenie pečene, jej zastavenie a smrť. Predsa, paracetamol je naúčinnejší – ročne generuje 100 000 telefonických hovorov na toxické oddelenia. Každý rok na vrub paracetamulu sa pripisuje 56 000 záchranných zákrokov, 26 000 nemocničných ošetrení a 450 úmrtí. Každým rokom z užívania paracetamolu. Paracetamol sám o sebe spôsobuje celkovo viac poškodení pečene, ako všetky lieky dohromady. Síce počet prípadov poškodenia pečene sa zdá byť málo oproti tým miliónom, ktorí užívajú paracetamol bez problémov, ale podľa odborníkov „aj to málo je príliš veľa“ – konštatujú. Odborník, špecialista na paracetamol, Dr. William Lee napísal: „ Treba sa spýtať: takáto miera poškodenia a úmrtí, je prípustné v prípade lieku, ktorý je v predaji bez receptu?“ Prečo pôsobí paracetamol na pečeň? Paracetamol je jed pečene, je závislý na miere dávky. Ešte aj užitie odporúčanej dávky je toxický metabolit, vzniká N-acetyl-benzoquinoneimine (NAPQI). Je veľmi úzke rozhranie medzi terapeutickou a otravnou dávkou! Užívanie dvojnásobnej dovolenej dávky len niekoľko dní, môže viesť k smrti. Predávkovanie paracetamolu – úmyselne alebo z nedbalosti, či omylom, je veľmi silný jed. Hladovanie zníži úroveň zásob glutathionu organizmu. Táto látka je potrebná k bezpečnému metabolizmu paracetamolu. Znížená úroveň glutathionu, zvyšuje riziko otravy. V takomto prípade, aj dovolená dávka môže spôsobiť otravu.

Za neúmyselné predávkovanie draho zaplatíme
Prípady predávkovania nie sú úmyselné, to znamená, že chorý ani nie je vedomí toho, že užil väčšiu dávku paracetomolu od doporučenej.
Jeden z typov neúmyselného predávkovania je skupina ľudí, ktorí zabudnú počítať, koľko lieku už užili. Iní zase užili 5-8 gramov, lebo bolesti neustupovali na povolenú dávku. Nemajú snahu predávkovať sa! Druhý typ predstavujú ľudia, ktorí naraz berú viac druhov liekov, napr. proti chrípke , kašľaniu, horúčke, bolesti hlavy, a všetky obsahujú paracetamol.
Aj to je časté, že aj lekárom predpísaný liek obsahuje paracetamol, a chorý popri tom ešte užíva voľne prístupné lieky obsahujúce paracetamol.
V jednom štúdiu, kedy lekár 108 ľuďom predpísal liek s obsahom paracetamolu, a ani jedného neupozornil na nebezpečenstvá vyplývajúce zo súbežného užívania s inými liekmi obsahujúce paracetamol .Ako náhle sa zistí predávkovanie, chorý dostane advekvátne liečenie.
Pri neúmyselnej otrave chorý viac dní po sebe berie prostriedok, presná dávka nie je známa, a pri návšteve lekára je už hladina paracetamolu v krvi klamne nízka, preto otrava sa objaví až po zjavení smrteľných príznakov, a život zachrániť sa dá už iba transplantáciou pečene (u nás, vo vidieckej nemocnici je to asi nereálna opcia).

Negligácia potreby účinnejšieho upozornenia
Upozornenie „súbežná aplikácia s inými liekmi , paracetamol obsahujúcimi prostriedkami je neprípustné“ je slabé, lebo neodzrkadľuje skutočné nebezpečenstvo čo i len minimálneho predávkovania. O tom už vonkoncom nemôže vedieť nikto, že pri infekčných chorobách tak častá nechuť do jedla, skrýva v sebe veľké nebezpečenstvá . V odbornej literatúre sú známe mnohé popisy prípadov, keď popri účinkoch hladovania, vracania, hnačky, už aj normálna dávka bola osudná. Napr. 16 ročný mladík, kvôli brušnej operácií nejedol, dôsledkom 1200 mg-vej dennej dávke zlyhala pečeň, a mladý muž zomrel. Aj u mladých detí je dosť časté, keď dieťa vracia a má hnačku, že rodičia poctivo dávajú každé štyri hodiny svojmu dieťaťu predpísané dávky, a dieťa sa dostane do vážneho nebezpečenstva.
V jednom prípade u deväť mesačného dieťaťa , len po dvojdennej terapeutickej dávke paracetamolu, nastalo poškodenie pečene. Vyšetrenie ukázalo, že dieťa trpí vrodeným genetickým deficitom glutathionu, a takto oproti priemeru, jeho organizmus vedelo produkovať len 5% glutathoinu. Ale kto vie o sebe to, že aká je jeho vlastná produkcia, respektíve hladina gluthationu? (aj hladovanie ju znižuje). Vynára sa otázka, prečo je taká veľká nedbalosť a deficit informovanosti u tak nebezpečného prostriedku na liečenie, s obrovskými vedľajšími účinkami? Odpoveď je jednoduchá: iba v USA je ročne z paracetamolu dvojmiliardový business.

To, čo môžeme urobiť
Napríklad užívajme zriedkakedy paracetamol, alebo ho úplne zanedbávajme. Ak ju predsa len použijeme, majme na zreteli nasledovné:
• pri súbežnom užití alkoholu, rastie rizoko poškodenia pečene , príp. úmrtie
• ak hladujem, užitie paracetamolu je životu nebezpečné
• presvedčte sa o tom, že ak beriete aj iné lieky, nesmiete prekročiť celkové povolené denné množstvo
• pribúdajúcimi rokmi klesá hladina úrovne gluthationu, teda v staršom veku otrava nastane skôr
Nebezpečenstvo užitia paracetamolu znižujú:
• N-acetylcysteín
• Methionin
• C (na dávku 1000mg) a vitamín E ( 400 medzinárodná dávka denne)
• S-adenosylmethionine (SAMe)
• Srvátka mlieka (20grammov denne)
• Pestrec mariánsky – extrakt (2-3×250 mg)
N-acetylcystein aplikujú infúziou na detoxikáciu paracetamolom. Odporúča sa brať, k jednej dávke paracetamolu, 600 mg N- acetylcysteinu a 1000 mg vitamínu-C.

Komentár:
Nech sa ohlási ten, kto zvykne prečítať aj drobnými písmenami vytlačený užívateľský popis lieku a berie to aj vážne. Napríklad jedna dávka prášku Coldrex-u, obsahuje 750 mg Paracetamolu, a je povolené ju brať za deň 4 krát. Ale sú aj takí, ktorým už aj táto dávka je veľká. Nezabudnime na to, že tú istú dávku považujú za prípustnú pre každého dospelého bez ohľadu na to, že koľko váži, koľko má rokov, či má enzímové poškodenie. U Coldrexu (ani u ostatných prostriedkoch paracetamolu) nefiguruje na informačnom liste, že pri požití alkoholu a počas hladovania je zvýšené nebezpečenstvo z užitia paracetamolu. Na 500 mg tabletkách paracetamolu figuruje klamná poznámka že: „Pri vysokých dávkach, najmä ak sú použité dlhodobo, môže spôsobiť toxicitu, a pri veľmi vysokých dávkach môže spôsobiť poškodenie pečene (nezvratné poškodenie- nekrózu pečene)“. Takéto vyjadrenie klamlivo vzbudzuje pocit bezpečnosti z užívania, lebo ak niekto užije len trošku viac od povoleného, právom si bude myslieť, som ešte dostatočne ďaleko od vysokých dávok a viac od veľmi vysokých dávok. A problémom je práve to, že je veľmi premenlivé to(telesná váha, stav pečene, aktuálny stav hladovania), že čo je pre niekoho veľká či veľmi veľká dávka, a veľmi malé rozmedzie je medzi dávkou, ktorá poškodzuje alebo spôsobuje smrť.
Dnes stojím trošku zdesene pred prípadom, keď sme dvojročnej dcérke pravidelne dávali Rubofen (paracetamol) proti horúčke pri nevoľnosti a hnačke, lebo už vtedy sme vedeli, že aspirín je nebezpečný, ale podstane menej, než paracetamol!
Príznaky z predávkovania paracetamolom v prvých 24 hod.: bledosť, nevoľnosť, zvracanie, strata chuti do jedla, bolesti brucha. Nepripomína to práve tie nevolnosti, na ktoré zvykneme brať paracetamol. Aj bez poškodenia pečene vie poškodiť obličky.

S ukľudňujúcimi liekmy bez paracetamolu je problém, okrem aspirínu, že takmer všetky zvyšujú riziko infarktu, resp. niektoré spolu s aspirínom znamenajú vážne riziko pre vznik gastrointestinálneho krvácania. Navyše, nedávne výskumy ukázali, že utišujúce lieky, nepatriace do skupiny steroidných liekov (v súčasnosti tieto sú médiami najčastejšie propagované), ak užívame naraz s antidepresantmi, šesťnásobne zvyšujú riziko gastrointestinálneho krvácania.
Gábor Szendi

Vlastná poznámka: tento článok bol spracovaný v USA pred niekoľkými rokmi. Pre úplnosť celej témy považujem za povinnosť uviesť súčasnú, mojou osobou preverenú situáciu na Slovenskom trhu. Po prečítaní viacerých informačných popisov pre užívanie je podstatné to, že daný liek od ktorého výrobcu pochádza. Treba povedať, že veci sa trošku zlepšili v tom pozitívnom zmysle slova.
Ale sú zjavné rozdiely v popise pre užívateľov jednotlivých výrobcov. V tomto smere nemôžeme byť pokojní ani naďalej. Že či je to tak, nakoniec posúďte sami.
Našiel som nasledovné veci:

(Poznámka: -ak sú problémy s disolúciou lieku, znamená to riziko možnej kumulácie podobných zložiek liekov, ktoré takto zvyšujú riziko z predávkovania, ako súhra s hore prekonzultovanými rizikovými faktormi).
1.Paracetamol je vo vyšších dávkach (už 10-15 g) [ ! ] hepatotoxický a vyvoláva zlyhanie pečene, ktoré môže skončiť smrťou. V bežných dávkach sa môže niekedy objaviť aj alergická kožná reakcia. Jeho protilátkou je acetylcysteín.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
2. Otázky a odpovede k stiahnutiu lieku PARALEN GRIP CHRÍPKA A BOLESŤ
Dôvod: Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie 7 šarží lieku PARALEN GRIP CHRÍPKA A BOLESŤ z dôvodu nesúladu so špecifikáciou lieku v parametri – disolúcia v predpísanom čase 30 minút.
http://www.adcc.sk/aktuality/555/otazky-a-odpovede-k-stiahnutiu-lieku-paralen-grip-chripka-a-bolest.html
3. ŠÚKL nariadil stiahnuť z trhu jednu šaržu lieku Nurofen pre deti
http://www.zzz.sk/?clanok=7631

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


7 − = tri

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť