Vitamín-D zabraňuje prerásť menej závažnej rakovine prostaty v agresívnu

 

Zdroj: Vitamin D May Keep Low-Grade Prostate Cancer From Becoming Aggressive. Presented at the 249th meeting of American Chemical Society.
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi na základe článku Gábora Szendiho

Vitamín-D už aj v prípade vyvinutej rakoviny prostaty blokuje ďalší rast rakoviny, môže zabrániť vytvorenie nových metastáz, dokonca v niektorých prípadoch zmizne aj nádor.

DENVER, 22. marca 2015. Vedci zistili, že užívanie vitamínu-D, ako stravovacieho doplnku, môže spomaliť rast, ba vo vývoji rastu môže zvrátiť vývoj menej agresívnej formy rakoviny prostaty, lebo rakovinu prostaty nižšieho stupňa (karcinóm prostaty na nízkom stupni (low-grade), čím môžeme vylúči nutnosť operácie alebo rádioterapie.

Je známe, že vitamín-D sa premení, z aktivizuje sa, a pôsobí cez receptory vitamínu-D v rôznych zdravých a rakovinových tkanivách. Protirakovinový účinok vitamínu-D už výskumy dokázali, lebo okrem iného, podporuje diferenciáciu (proces rozrôzňovania, ktorý je jedným zo základných princípov vývoja organizmu )buniek, blokuje škodlivé delenie buniek, a znižuje zápal organizmu- len aby sme spomenuli zopár pozitívnych vlastností.

Epidemiologické štúdie ukázali, že nízka hladina vitamínu-D cirkulujúca v krvi, znamená riziko pre mnohé druhy rakoviny. Hoci klinické výskumy chýbajú, v súvislosti s rakovinou prostaty človeka, ukážeme vlastné klinický vyšetrenia o tom, aký zásadný vplyv má vitamín- D na progresiu ochorenia, a ako je vitamín-D schopný molekulárne a biologicky ovplyvniť rakovinu.

Ak sa nájde nádor v biopsii ( odobratie tkaniva zo živého organizmu a jeho mikroskopické vyšetrenie) prostaty, patológ udá stupeň agresivity na základe Gleasonovho Systému Triedenia. Stupeň č.7 podľa Gleasona, je agresívna forma, a nádor má tendenciu rozptýliť sa v tele nádoru, preto chirurgický zákrok odstránenia prostaty alebo radiačná terapia sa ukazuje nevyhnutnou. Oproti tomu, ak klasifikácia prostaty podľa Gleasonovho systému triedenia je 6, alebo menej, v tom prípade je nádor menej agresívny, a v niektorých prípadoch u chorého nespôsobuje ani symptóm alebo zdravotné problémy celý život.

V prípade karcinómu prostaty s nízkym klasifikačným číslom veľa urológov neošetruje chorobu, namiesto toho aplikujú tzv. aktívny sled, hovorí profesor Dr. Bruce Hollis, , ktorý pracuje na Lekárskej univerzite v Južnej Karolíne. „Liečenie – t.j. chirurgický zákrok, alebo rádioterapia – , prípadne je horšia ako samotná choroba, preto urológovia vyčkajú zopár rokov, a potom zase urobia biopsiu, aby videli, že kde sa nachádza chorý pacient“.
Ale chorí pacienti, a ich rodiny môže utrpieť ťažkú psychickú traumu z tohto neblahého stavu, keď rodinný príslušník má rakovinu prostaty, hoci aj keď len nízkeho stupňa. Niektorých mužov to núti k tomu, aby napriek nízkeho klasifikačného stupňa mu odstránili časť prostaty aj napriek tomu, že vie, že to môže spôsobiť také komplikácie ako je infekcia, neschopnosť udržať moč a komplikáciu s erekciou. V takýchto prípadoch sa zaobchádza tak, že po biopsii vyčkajú chorí 60dní, aby zmizla infekcia po odbere vzorky, a až potom pristúpia k čiastočnému odstráneniu prostaty.

Dr. Hollis bol zvedavý na to, že ak chorým mužom budú dávať vitamín-D, počas vyčkávacieho 60 dňového času, bude to mať vplyv na rakovinu prostaty či nie. Podľa skorších štúdií (J. Clin. Endocrinol. Metab., 2012, DOI: 10.1210/jc.2012-1451) v prípade nízkeho stupňa rakoviny prostaty, ak chorým rok podávali vitamín-D, po roku klasifikačný Gleasonov stupeň hodnotenia klesol, a boli aj takí pacienti, že nádor úplne zmizol v porovnaním so skoršou biopsiou.

V tomto novom klinickom štúdiu s placebo aplikáciou, náhodným spôsobom vybrali 37 mužov, ktorí boli objednaný na chirurgické čiastočné odstránenie prostaty. Skupinu rozdelili na dve časti, jedna skupina denne dostala 4000 DJ vitamínu-D (denná jednotka dávky), druhá skupina nedostala vitamín-D. O 60 dní neskôr, žľazu prostaty mužov odstránili a vyšetrili.

Podľa predošlých výsledkov, u každého muža, ktorý dostal vitamín-D, sa preukázalo zlepšenie v nádore prostaty, kým v placebo skupine nádor zostal v tom istom štádiu, alebo sa zhoršil, oproti tomu, ako to pred 60 dňami ukázala biopsia. Vitamín-D, okrem toho spôsobila zančné dramatické zmeny v produkcii bielkovín a mastných kyselín, ktoré zohrávajú úlohu pri zápale organizmu. „ Rakovina je v spojení so zápalom, a viacnásobne to platí pre rakovinu žľazy prostaty“, hovorí Dr. Hollis. „Vitamín-D naozaj prekoná tento zápal vo vnútri žľazy.“

Vitamín-D, mimoriadne stimuluje jeden proteín, ktorý je diferenciačným faktorom (GDF 15). U iných vedeckých skupinách skoršie výskumy preukázali, že GDF 15 znižuje zápal, a pri viacerých druhoch agresívnej rakoviny prostaty ledva, alebo vôbec nie je produkcia GDF 15.

Nové výskumu ukazujú, že suplementácia vitamínu-D môže zlepšiť nízko-kvalifikovanú rakovinu prostaty tým, že zníži zápal, čo zase znižuje nutnosť okamžitej operácie alebo rádioterapie.
„Ešte nevieme, že či vitamín-D lieči, alebo pôsobí preventívne na karcinogén prostaty“, hovorí Dr. Hollis. „Čo minimálne môžeme tvrdiť je, že vitamín-D môže zabrániť to, aby nízko kvalifikovaná rakovina prostaty tvorila metastázy a aby sa rozšírila.“

Dr. Hollis upozornil na to, že 4000 DJ vitamínu-D, ktoré podávali počas štúdia, je zlomok toho 10-20 tisíc DJ množstva vitamínu-D, ktoré množstvo ľudský organizmus syntetizuje počas jednorazového opaľovania sa na slnku za deň. „ Týchto ľudí sme ošetrovali normálnou dózou vitamínu-D“, hovorí. Nami podávaná dávka nedosiahla ani farmakologickú(liekovú) hladinu“.
signo
Ing. Imrich Galgóczi

    Páči sa Vám článok? Ešte ste sa neregistroval? Zaregistrujte sa na pravidelný odber článkov!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


štyri − 2 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť