Vitamín-D v obrázkoch

 

Zdroj: Gábor Szendi
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

Milý čitateľ!
Tentoraz uvediem rozsiahlejší článok o vitamíne-D v obrázkovej forme. Dôležitosť tohto vitamínu si ešte stále veľa ľudí nedoceňuje, alebo ani nevie o jej nepostrádatelnej dôležitosti pre ľudský organizmus.
V článku, ktorý uvádzam v plnej verzii, bol prednesený Gáborom Szendim pred mesiacom, na jednej lekárskej konferencii,  preto v niektorých bodoch sa v súvislosti s témou, spomína Maďarskú populácia. Spomínam to preto, aby si milý čitateľ nemyslel, že sa to pre obyvateľov Slovenska netýka. Nedostatkom vitamínu-D trpí celý svet – aj Európania – a ňom aj Slovenská populácia. Dalo mi zabrať, aby som našiel ako také informácie ohľadom relevantných štúdií o koncentrácii vitamínu-D u Slovenskej populácii. Jednu z takých prác uvádzam, citujem: „Štúdia jednoznačne potvrdila, že u detí, najmä v ado¬lescentnom veku je v zimných mesiacoch nízka koncentrácia vitamínu D, že koncentrácie nie sú závislé od nefrologickej (náuka o obličkách a ich chorobách) diagnózy a preto bude treba prehodnotiť suplementáciu vitamínu D v detskom i adolescentnom veku.“ Ďalej: „…Zistili sme, že u 77,7 % pacientov bola znížená koncentrácia vitamínu D. Priemerná fyziologická koncentrácia bola len vo vekovej skupine do 2 rokov, kedy deti dostávajú vitamín D vo forme Vigantolu,…“
[Katarína FURKOVÁ, Júlia HRACHOVÁ, Ivana NAJDEKOVÁ, 1Ladislava Wsolová
(z Kliniky pre deti a dorast A. Getlíka SZU, FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, prednostka doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof., 1Oddelenie bioštatistických analýz VVZ Slovenskej zdravotníckej univerzity, riaditeľ doc. MUDr. M. Gajdoš, CSc.)].

Toľko úvodom.

 

Vitamín-D je taký hormón, ktorý už od počatia je nepostrádateľný pre normálny vývoj, neskôr pre normálnu funkciu imúnneho systému,a pri v prevencii rakoviny. V maďarskej populácii je abnormálne nízka hladina tohto vitamínu, ktoré vedie k osobným tragédiám a obrovským zdravotným výdavkom.

Dňa 14.-ho septembra tohto roku som dostal pozvanie na lekársku konferenciu, kde som mal možnosť predniesť ( v rozsahu 15 min) najdôležitejšie poznatky o účinkoch vitamínu-D. Okrem mňa na tejto konferencii viacerí prednášali, a okrem klasických učebnicových prednesov boli dve, počas ktorých prednášajúci sa nechali uniesť emóciami, keď začali poukazovať na zodpovednosť verejného zdravotníctva a samotných lekárov v súvislosti zodpovedností toho, že prečo prešľapuje zdravotníctvo stále len na mieste, pričom mali sme konať už pred desiatimi rokmi – znelo to z úst lekárov. Bol som nesmierne rád, že som to nehovoril ja, lebo z mojich úst by to znelo inak, ako z úst lekárov ktorí poznajú lekárske spločenstvo z vnútra.

verejne-zdravie-obr1

obr3
Nižšie graf ukazuje, o koľko sa zníži frekvencia výskytu určitých chorôb, ak by sme v populácii čo len o dvojnásobok zvýšili hladinu vitamínu D.
grant wb-obr3
obr4
obr5
obr6
2,5 miliónov rokov sme sa vyvíjali v Afrike, náš nárok na vitamín-D sa vytvoril tu.
obr8
Pri nasledujúcom grafe je dôležité si uvedomiť, že napriek africkým slnečným lúčom, u niektorých členov kmeňa, je relatívne nízka hladina vitamínu D v krvi. K tejto otázke sa ešte vrátim neskôr.
obr9
Na optimálnu úroveň vitamínu D poukazuje aj hladina parathormónu, ktorý inak stimuluje odbúravanie kostí.
obr9-jpg
Ďalší odhad optimálnej úrovne vitamínu D je, ak pozrieme u dvoch častých typov rakovín, kedy je riziko minimálny.
rakovina-prsnikov-obr
obr11-riziko-hr-creva
Z doposiaľ uvedeného sa dá konštatovať, že optimálna hladina vitamínu D je 40 až 60 ng / ml (v iných jednotkách 100 až 150 nmol / l). Oproti tomu, veľká časť maďarskej populácie má aj v lete nižšiu hladinu (viď graf).
obr12
13obr
14obr
Strach z predávkovania je neprimeraný, veď aj keď užijeme 50.000 IU vitamínu D denne, príliš ťažko sa môžeme dostať nad hladinu 150 ng / ml.
obr15
Hyperkalcémie (abnormálne vysoká hladina vápnika) vystupuje ako hrozba pri hladine 3-400 ng / ml. Kto užíva vitamín K2, u toho sa nezvýši vápnik v krvi.
obr16
Okrem toho, čím je vyššia hladiny vitamínu D v krvi, tým menšou mierou sa zvýši hladina, užitím ďalších dávok.
obr17
Obavy z predávkovania pramení zo skutočnosti, že v roku 1950, zomreli dve-deti na Williams syndrómu, ktorý v tom obdobý nebol ešte známy, a pitva ukázala vysokú hladinu vápnika. Verilo sa, že odhadovaná požití 6000 IU vitamínu D v dôsledku abnormálne hladiny vápnika stúpa. Mysleli si, že užitie 6000 DD ( Denná Dávka) viatmínu-D spôsobilo abnormálne vysokú hladinu vápnika.
obr18
Toto hlúpe odporúčanie, ktorú z časti riadi tá viera, že aj minimálny vitamínu D je postačujúci, na druhej strane ochranu ľudí ochraňujú ľudí od melanómy, zatiaľ čo melanóm nespôsobuje UV žiarenie.
obr-15-min
Tento obrázok ukazuje krvnú hladinu hawajských surfistov, ktorí týždne surfujú na Hawia viac týždňov na priamom slnku, bez opaľovacích krémov na ligotavom mori, a napriek tomu u niektorých z nich bola nebezpečne nízka hladina vitamínu D. Na predošlom obrázku, u niektorých členov kmeňa, bola tiež nízka hladinu vitamínu-D v krvi. T.j. sú určite taký, ktorým nepostačuje ani viachodinové opaľovanie, nieto 15 minút opaľovať ruky a tvár. V našej klíme, bez náhrady viatmínu-D formou tabletiek (kvapiek), nemožno dosiahnuť optimálnu krvnú hladinu vitamínu-D.
obr20
obr21
V nasledujúcom texte, poukážem na paralelný súvis viacerých rakovín a zemepisných šírok. Čím iden vyššie na sever, tým sú častejšie rakoviny, niekedy je rozdiel medzi severom a juhom desaťrádový.
obr22
obr23
obr24
obr26
obr25
obr27
obr28
V takejto krátkej prezentácia som nemal čas prediskutovať problém melanómy, ale čitateľ môže nájsť materiály na týchto webových stránkach, rovnako ako aj mojej knihe o vitamíne-D. Tu Vám ukážem len zopár grafov, ktoré sú v príkrom rozpore s konštatovaním, že UV lúče spôsobujú melanóm.
obr29
Čím je viac slnka v danej krajine, tým je zriedkavejší malanóm.
obr30
Smerom od juhu na sever, je čoraz väčší výskyt melanómy.
obr31
Opaľovacie ochranné prostriedky neznižujú riziko melanómu, ale zvyšujú, lebo znižujú hladinu vitamínu-D.
obr32
Nasledujúce dva grafy ukazujú, že je epidémia melanómu, ale epidémia diagnózy melanómu. Oba údaje jasne ukazujú, že počet závažných prípadoch sa nemení, ale najmiernejšia, t.j. z diagnostického hľadiska v najviac subjektívnej kategórii, je rast nepretržitý. Ak dermatológ sa bojí melanómu, aj tam ju vidí, kde nie je.
obr33
obr34
obr35
obr36
Podstata fínskeho prípadu je, že ako znižovali množstvo vitamínu-D u dojčat, tak sa rástol diabetes 1. typu.
obr37
Vitamín-D u oboch typoch diabetesu zlepšuje inzulínovú citlivosť organizmu.
obr38
Preto je v lete priemerná hladina cukru v krvi nižšia. Samozrejme, ktorí užívajú vitamín D, u nich je permanentne nižšia.
obr39
Nedostatok vitamínu-D plodu, je jednou z príčin neskoršieho výskytu sklerózy multiplex (SM).
obr40
Početnosť výskytu sklerózy multiplex, smerom od juhu na sever, rastie.
obr41
Bohužiaľ, pacienti SM nečítajú moje knihy, a nevedia, že na stave ich choroby veľmi by pomohlo neustále vysoká krvná hladina vitamínu-D. Čím je hladina vitamínu D vyššia , tým je výskyt relapsu (obnovený záchvat) menej častý , a ak predsa k nemu dôjde, pri remisii (dočasné, prechodné zlepšenie choroby) bude zbytkového symptómu tým menej.
obr42
Aj Crohn-ova choroba, je smerom od juhu na sever, častejšia.
obr43-1
Čím je vyššie hladina vitamínu D, tým viacej klesajú príznaky lupusu (hronické ochorenie kože s tvorbou vredov).
obr44
S kardiovaskulárnymi súvislosťami poukážem len vplyv na krvný tlak, ale samozrejme veľa ochranný účinkov bolo už preukázaných.
obr45
obr46-1-1-1
obr46
obr47
Nedostatok vitamínu-D plodu,tiež predurčuje schizofrénu.
obr49-1
obr50
V lete, ten istý sval, vie produkovať väčšiu silu.
obr51
U starších osôb, svalová slabosť, ktorá môže viesť aj k neschopnosti chôdze, taktiež podstatne súvisí s deficitom vitamínu D. (Viď. 5 kazuistiky to!) Nasledujúca tabuľka uvádza štúdiu, v ktorej u užívateľov vitamínu D, za šesť mesiacov, došlo k výraznému nárastu svalovej sily. (merali zmenu vo dvoch svaloch)
obr52
obr53
obr54
obr55
obr56
obr57
Na konferencia sa snažila upriamiť pozornosť týmito dvoma grafmi, ale bohužiaľ, samotný vitamín D nezlepší štruktúru kostí, pretože bez vitamínu-K2 nie je tvorba kostí. Žiaľ, zostalo to bez odozvy, lebo znovu tyká časovaná bomba, pretože absencia vitamínu K2 spôsobuje artérioskleróze a osteoporózy. (Viď. články o vitamíne K2)
obr100
obr59
Ľavá strana nasledujúceho obrázka: v prvom roku pri užívaní vitamínu-D, bol úbytok kostnej hmoty. S užívaním vitamínu-K2 pomalší, ale keď brali D+K2, už v prvom roku bol nárast kostnej hmoty preukázateľne rýchlejší.
V druhom roku (obrázok v pravo), zrejme dôsledkom minimálneho množstva vitamínu-K2, registrovali nejaký nárast kostnej hmoty, ale naozaj veľkolepý nárast kostnej hmoty produkovala len kombinácia D+K2.
obr60

D3-vitamin; 500 dávokk2d3_3d (2)

      Páči sa Vám článok? Nie ste registrovaný?
Zaregistrujte sa na moje spravodajstvá

Od 15. septembra do 15. októbra je akcia na vitamín-D3 a vitamín-C-1000 s bioflavonoidom+Acerola!

2 Pripomienky: Vitamín-D v obrázkoch

  1. Damian píše:

    Vynikajuci dokument!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


5 − dve =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť