Vakcína proti hepatitíde B zahŕňa významné riziko sklerózy multiplex

 

Vážení zákazníci!

Zasielanie objednávok objednané cez web-shop, sa od 1.1.2015 riadia novými tarifami Slovenskej pošty – informácie viď. na strane OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi (zo spravodajstiev Gábora Szendiho)
Zdroj: Dominique Le Houézec: Evolution of multiple sclerosis in France since the beginning of hepatitis B vaccination. Immunologic Research, November 14, 2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4266455/   

Odkedy vo Francúzsku za viedli masové očkovanie proti hepatitíde B, ktorá, v niektorých prípadoch po očkovaní vzniknutá skleróza multiplex, viedla k medzinárodnému epidemiologickému vyšetreniu. Potvrdil to aj úrad kontroly, ktorý v pravidelnej ročnej správe, novo diagnostikované údaje sklerózy multiplex, názorne demonštrovala ostrými nárastmi vo svojom súhrnnom ročnom grafickom spracovaní, o ktorom podala správu národná zdravotná poisťovňa Francúzska v 90-tich rokoch. Z týchto oficiálnych, národných údajov o vedľajších účinkoch, sa skoro po dvadsiatich rokoch zrodila retrospektívna reakcia. Štatistické údaje z týchto prác ukazujú signifikantnú súvislosť s počtami očkovaní proti hepatitíde B a monitorujúcim systémom, sledujúci vedľajšie účinky po 2-3 rokoch po očkovaní, s počtom výskytu sklerózy multiplex. Aplikované Hill kritériá na základe poskytnutých údajov naznačujú, že môže byť dôvodová súvislosť medzi Hepatitídou B a sklerózou multiplex.

Je tomu už skoro pól storočia, že Miller(1) prvý krát naznačil možnosť toho, že očkovania proti Hepatitíde B, môžu spôsobiť sklerózu multiplex (ďalej len SM). Očkovanie proti hepatitis B bolo mimoriadnou udalosťou, lebo vo Francúzsku ju masovo zaviedli za pomerne krátky čas. WHO v r. 1992 doporučila univerzálnu verziu Hepatitídy B k očkovaniu pre bábätká, s cieľom, aby úplne vytreli zo sveta vírus hepatitídy B. WHO taktiež doporučila očkovať dospievajúcich v tých štátoch, kde bola nízka kontaminácia týmto vírusom. V roku 1994 francúzske verejné zdravotníctvo dala zaočkovať každé dieťa v prvom ročníku gymnázia. V nasledujúcom roku, očkovanie dojčiat a dospievajúcej mládeže, sa stal zaužívaným protokolom. Pretože aj dospelú populáciu povzbudzovali k očkovaniu, v jednej očkovacej vlne, zaočkovali aj 20 miliónov dospelých medzi rokmi 1994 -97. U niektorých dospelých sa prejavila SM, k vôli čomu, systém, ktorý pozoroval vedľajšie účinky, začal vyšetrenie. Vyšetrenie sa začalo v r. 1994, a ešte trvala, keď médiá v r. 1998 prevetrali informáciu o spojitosti medzi SM a očkovaním. Francúzska vláda okamžite zastavila očkovanie mladých školákov a očkovanie medzi dospelými sa stala zriedkavejšou.

Počas 10 rokov uskutočnili niekoľko epidemiologických štúdií. Väčšia časť štúdií nenašlo spojitosť(2-6), alebo len mierne zvýšenú spojitosť, čo nebolo signifikantné (7-8). Ale na svet sa zrodili aj iné štúdiá. Napríklad jedna, vedená D. Costagliolou, ktorý na základe už zverejnených štúdií, registroval podhodnotenie zverejnených údajov. Toto nezverejnené štúdium dokladovalo to, že oproti oficiálne zverejneným výsledkom(10), bol výskyt SM 2-2,5 krát početnejší. Táto skutočnosť, na základe dodatočných prepočtov Fouiriero a spol. (9), už vykazovala oveľa väčšiu spojitosť. Jedno ďalšie kontrolované epidemiologické štúdium v USA, pracovala s údajmi získané tamojším systémom kontroly vedľajších účinkov. Na základe toho, výsledky z dospelej naočkovanej populácie, vykazovali 5,2 krát častejší výskyt SM po naočkovaní proti hepatitíde B (11). Jedno anglické štúdium, v ktorom naočkovaných dospelých sledovali 3 roky, nárast výskytu SM dôsledkom naočkovania proti Hepatitíde B, bol 3,1 násobný (12). Ďalšie francúzske štúdium vyšetrovala vplyv typ séra Engérix B medzi mladými, a tri roky po naočkovaní zistila zvýšenie rizika výskytu SM o 2,77 krát – ale len ako trend výskytu, t.j. tu nemôžeme hovoriť o signifikantnom náraste výskyte SM.

Autori uvádzajú, že ako východiskový podklad pre štúdium slúžili vyššie uvedené údaje. Cieľom bolo nájsť časovú súvislosť medzi časom očkovania proti Hepatitíde B a incidenciou SM vo Francúzsku, so systémom sledujúci vedľajšie účinky( ANSM), a použili aj údaje, ktoré poskytla národná zdravotná poisťovňa (CNAM). Rozbor zistil signifikantnú súvislosť medzi očkovaním a nárastom výskytu SM.

V rozbore bola reč o demyelinizácii, ak bolo len jedno zhoršenie stavu, a o SM rozprávali vtedy, keď u niekoho bolo zhoršenie zdravotného stavu aspoň 2 krát a viac. Pretože francúzsky sledovací systém vedľajších účinkov sa zakladá na „spontánnych hláseniach“, dá sa kalkulovať tak, že nahlasujú len 1-10% skutočných prípadov (16). Údaje doplnili údajmi organizácie REVAHB. Organizácia REVAHB zbiera údaje poškodených dôsledkom očkovania proti Hepatitíde B. Francúzsky sledovací systém vedľajších účinkov nepočíta tie prípady, v ktorých lekárovi späť zaslaný list, v ktorom poškodený mal opätovne potvrdiť zdravotný stav, zostane bez odpovede. Môže to byť jeden zo zdrojov nereálneho hlásenia prípadov – naznačili autori.

V roku 1993, počet nových chorých bol stabilne 2500. V nasledujúcich rokoch, predovšetkým od roku 1996, počet prípadov začal rásť, a v roku 2003 registrovali 4500 nových chorých. V r. 1993 na 100 tisíc obyvateľov pripadol 5,3 nových SM chorých obyvateľov. O desať rokov neskôr, toto číslo už narástlo na 8,7/100 tis. Za 10 rokov to znamenalo nárast o 65% nových chorých na SM.

Vo Francúzsku v regióne Burgundsko, v rokoch 1993-97,pripadlo na 100 tisíc obyvateľov 4,3 nových chorých na SM. V rokoch 2001-2007 to bolo 7.6, potom 8,5. V r. 1994 zo 100 tisíc obyvateľov, 40 trpelo na SM ( to nie sú noví chorí ľudia, ale počet chorých v danom momente, t.j. prevalencia). O 12 rokov neskôr, na 100 tisíc obyvateľov pripadlo už 95 chorých na SM.
po očkovaní
Z grafu je dobre vidieť, že v danom roku vykonané očkovanie proti Hepatitíde B, silne koreluje s nárastom počtu chorých na SM. ( korelácia medzi počtom hlásených SM chorých a počtom očkovaní, bola 0,9365863 po prvom roku, a 0,7350417 po dvoch rokoch).
nove sm ch

Tento graf ukazuje, že ročne pribudnutý počet chorých na SM po očkovacej vlne neklesol, ale je v neustálom náraste, čo znamená, že aj niekoľko rokov po očkovaní, ešte stále stúpa riziko vzniku SM.

Štúdium jednoznačne potvrdilo spojitosť medzi očkovaním a SM. Tento vplyv sa pripisuje predovšetkým na vrub adjuvantnému hliníku (prídavná (pomocná) látka).

Štúdiá, popierajúce súvislosť očkovaní so SM chorobou, dostali na vypracovanie prác štipendium od farmaceutických firiem (2-5). Iné štúdiá vyšetrovali príliš krátky časový interval (4, 7-8). Sila tohto štúdia je v tom, že spracoval údaje 20 miliónov ľudí, a zobral do úvahy to, že hliník, ako adjuvantná látka, je dlho prítomná v organizme, a choroba SM sa môže prejaviť aj neskôr.

Toto riziko treba/trebalo by brať v každom prípade do úvahy, keď sa necháme naočkovať, resp. keď je nejaké očkovanie povinné ( poznámka G. Szendiho- k čomu sa pripájam aj ja).
Použitú literatúru, vyznačené v zátvorkách, môžete čítať z originlu článku – viď zdroj!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


− tri = 6

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť