Úvod

 

Civilizačné choroby spôsobuje civilizácia. Ale či civilizáciu, ako chorobu spôsobujúci faktor, ako vieme identifikovať? Ktorý aspekt civilizácie je ten, ktorý je zodpovedný za choroby? Hustota obyvateľstva, umelé látky, či znečistená príroda? Možno všetky. Na základe výskumov sa ale domnievam, že hlavné faktory civilizácie spôsobujúce choroby je nesprávne stravovanie a vyhýbanie sa pred slnkom.

Mnohí z nás už definovali túto zásadu „ naspäť k prírode“, viac-menej nie na základe výskumov, ale skôr na základe pocitov- emócií. Podstatná časť nostalgických smerov za praveký –pradávny životný štýl považuje niekoľko sto, maximálne niekoľko tisíc rokov, čo je iste lepšie ako súčasný, ale nie je iný z teoretického pohľadu. Súčasné reformné stravovania, ktoré sa zrodili ako odpoveď na moderný životný štýl, hlboko nesie v sebe odtlačok západného spôsobu stravovania 20. storočia. Neskoncuje sním, ale len zreformuje ju. Hnedý cukor, nie je o nič lepší, ako biely, cukor človek pozná ledva päťsto rokov. Celozrnné obilie je len o vlások lepší, ako biele. Skutočný opak konzumácie bieleho obilia je jej nekonzumácia. Počas evolúcie za niekoľko miliónov rokov, človek vôbec nekonzumoval obilie. Podobne, oleje, lisované za studena sú trošku lepšie, ako oleje na pečenie, ktoré sú hydrogenizované a znečistené transmastnými kyselinami,

http://www.sportujeme.sk/view.php?cisloclanku=2010020005

ale v skutočnosti konzumácia „reformného oleja“ aj tak znamená nadbytočnú konzumáciu kyseliny omega-6, ako vo všeobecnosti aj ostatné moderné spôsoby stravovania. Skutočná reforma stravovania musí vychádzať nie zo západného spôsobu stravovania, ale z toho, ako sa stravovali naši predkovia, na čo sa prispôsobil náš organizmus počas viac miliónov rokov.

Na zreformovanie stravovania ako model, sú tu prírodní ľudia. Aj keď tykadlá civilizácie sa ich čoraz viac dotýkajú, ale kde žijú nerušene svoj zvyčajný život, tam sú neznáme civilizačné choroby, t.j. srdcové choroby, rakovina, autoimunné choroby.

Evolučné lekárstvo a evolučné vedecké stravovanie, ich skúmaním sa dozvie viac o zdravej činnosti ľudského organizmu, ako lekárske výskumy dokopy.

Kto sa len trošku zahrabe do lekársko-vedeckých výskumov, zarazí sa nad ohromnými, neuveriteľnými technickými a teoretickými vedomosťami, s ktorými vedci sú schopní analyzovať na molekulárnej úrovni, činnosť ľudského organizmu. Problém je len v tom, že čím hlbšie sa niekto dostane pri analýze organizmu pre pochopenie jej činnosti, tým viac sa mu stratí z dohľadu rámec jej globálnej dôležitosti. Paradigmy západného lekárstva lekársko-vedecké výskumy v podstate nikdy neskúmali, a nikdy ju nepostavili do roviny otáznika. Odveky považovali za dané súčasne vytvorené stravova-nie človeka, a za príčinu civilizačných chorôb považovali maximálne pomer ich posunutia. Ako jeden vedec umne poznamenal: keby každý fajčil, mysleli by sme, že rakovinu pľúc spôsobuje nejaká genetická odchýlka. Lebo fajčenie by bolo také prirodzené, že by nikto neskúmal, že čo by bolo, keby sme nefajčili. Takto sme aj so západným spôsobom stravovania. Paradigma hlavného smeru výskumov ani len neskúsi risknúť, aby vyzvedal zdravosť stravovania obilnín. Stravovanie obilnín, ja také, ako keby každý fajčil.

Namiesto vyzvedania, zostáva smer hľadania koreňa príčin chorôb, v jednotlivých komponentoch. Veľa tuku? Veľa soli? Veľa UV-žiarenia?

Ponorenie sa do skúmaní komponentov zaviedlo lekársku vedu k jeho najväčšiemu omylu, ku cholesterovej hypotéze, ktorá úplne pretvorila zmýšľanie západného sveta a lekárstva – bez výsledkov.

Keď sa porozhliadneme po lekárstve, tak podľa hlavného smeru pohľadu vidíme, že za dôsledok choroby u chorého človeka, sú zodpovedné príhodilé zmeny, t.j. genetická, alebo z iných príčin vzniknutú citlivosť na zranenie. Čiže vychádza z toho, že sú zdraví a chorí ľudia, rozhranie medzi nimi je silne jasné. Tento náhľad nesie v sebe aj to, že nie so stravovaním je v podstate chyba, ale problémy sú stými, ktorí na zdravé stravovanie chorobne reagujú. Slovom môže sa skúmať porucha uhľohydrátovej látkovej výmeny, ale nevynára sa to, že sama spotreba uhľohydrátov je príčinou choroby. Môžu sa skúmať rakovynotvorné vplyvy konkrétnych potravín či komponentov, ale nevynára sa to, že západné stravovanie a strach pred rizikom vzniku melanómy – dôsledkom čoho sa vyhýbame pred slnkom, je v celku rakovinotvorné. Môžu sa skúmať autoimunné choroby do molekulárnej hĺbky, ale vážne sa nevynára to, že dva hlavné základné piliere západného stravovania, konzumácia obilnín a mlieka, sú za ne vinné. Keď so stravovaním je „všetko v poriadku“, a len chorý jedinec reaguje na ňu ambulantne, potom v mene liečenia, predpíšeme pre chorého to isté „normálne“ stravovanie, a jej spracovanie-trávenie, podporíme liekmi. Preto sa nevynára to, že epidémiu ochorenia srdca nespôsobuje tuk, ale uhľohydráty, alebo že cukrovka je normálna reakcia ľudského organizmu na chorobu spôsobujúce stravovanie, a že síce malý, ale pre mnohých vážny problém spôsobujúci fakt spomeniem: akné môže súvisieť so stravovaním. Fyzika, biológia či vesmírny výskum, by boli zviazli, keby ju nenahradili nové paradigmy heliocentrického chápanie sveta, tórie relativity, či kvantummechaniky a evolučnej teórie. Nová paradigma lekárstva sa musí budovať na novom pohľade ľudského stravovania.

V duchu nevej paradigmy môžeme povedať, že západný spôsob stravovania je pre ľudský organizmus cudzí, dôsledkom čoho tento spôsob stravovania spôsobuje ochorenia organizmu. To znamená, že v civilizácii pribúdajúcimi rokmi v skutočnosti každý ochorie, len sú jedinci, ktorí vážnejšie –„oni“ sú chorí, kým s väčšinou skoncuje západný spôsob stravovania postupne. Oni „starnú“. U prírodných ľudí, alebo z výskumov u sto rokov žijúcich vieme, že cukrovka, vysoký krvný tlak, kôrnatenie ciev, či osteoporóza, nesúvisia s vekom, ale je kumulatívnym dôsledkom chorobu spôsobujúceho stravovania.

Tieto fakty sú výsledkom mnohých úvah a viac rokov trvajúcich výskumov. Vo svete je veľa osvietene rozmýšľajúcich výskumníkov, ktorí predstavujú už novú paradigmu. Táto stránka veľa čerpá z ich prác. Každá paradigma nesie v sebe určitú ideológiu, čiže v danej dobe nie len čiste vedecké výskumy ju držia na hladine, ale záujmové sféry. Platí to najmä na paradigmu západné-ho spôsobu stravovania, ktorú udržiava pri živote obrovské finančné zázemie potravinárskeho priemyslu, a na ňu naviazaný farmaceutský priemysel, ktorý zabezpečuje „lieky“ na ošetrenie nežiadúcich dôsledkov západného spôsobu stravovania. V záujme udržania spomínanej paradigmy tieto spomínané odvetvia priemyslu, ale hlavne farmaceutský, vybudoval mimoriadne silné symbiózne spojenie s lekárstvom. Toto spojenie v súčasnosti je už také silné, že lekárska veda stratila svoju nezávislosť. V súčasnosti, úspešnosť lekársko-vedeckých teórií, určujú už nie výkladové zásady, ale to, že do akej miery zapadá do záujmov farmaceutského priemyslu. Na tejto stránke spomínaní vedci, ktorí pracujú v takejto atmosfére, sú vlastne takí partizáni, ktorí sú dovtedy strpení, pokiaľ ich vedecké práce príliš nenarúšajú záujmy tých, ktorí udržiavajú súčasné paradigmy pri živote.

Poznámka moja: Osobne poznám psychológa, ktorého vyhodili z práce, lebo verejne hlásal neúčinnosť antidepresívnych „liekov“ a ich stupňujúci vplyv na samovraždu – čo je samozrejme pravda. Tomu, komu sú vedecké pravdy dôležitejšie, vždy musí počítať s niečím podobným.

Za akékoľvek dôsledky z dôvodu nesprávneho použitia paleolitného stravovania nenesiem zodpovednosť.

 

Zdroj:

Gábor Szendi, Paleolitné stravovanie., Západný životný štýl a civilizačné choroby., 2009

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + = sedem

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť