Úloha pšeničného lektínu pri vzniku ľudských chorôb II.

Zverejnené:Sayer Li: Opening Pandora’s Bread Box: The Critical Role of Wheat Lectin in Human Disease
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi /zdroj: Gábor Szendi/

Teraz, keď už aj celiakia {senzibilita na múku, gluténová intolerancia, gluténová senzibilita enteropatia (bližšie nešpecifická črevná choroba) alebo sprue} získala vstup do panteónu aj lekármi uznaných oficiálnych chorôb, celiakia už nepatrí do kategórie extrémnych lekárskych predstáv, nadišiel čas venovať pozornosť prítomnosti jednej maličkej, ale o to účinnejšej zlúčenine vplývajúce na naše zdravie, na aglutinín pšeničných klíčkov (WGA, wheat germ agglutinin),ktorý je vo veľkej miera zodpovedný za mnohé, ťažko diagnostikovateľné škodlivé vplyvy, ktoré na naše zdravie vyvíja obilie. Aglutinín pšeničných klíčkov nie že len „pošľape“ všetky doterajšie predstavy o prvotných príčinách pšeničnej intolerancie, ale preto, že najvyššiu koncentráciu tejto zlúčeniny obsahuje práve „celozrnná pšenica“, ku ktorému sa priraďuje aj vychvaľovaná klíčená verzia, vyťahuje koberec aj z pod najviac obľúbeného idolu potravinárskeho priemyslu.

<< späť k prvej časti

WGA spôsobuje zápal
V mimoriadne malej koncentrácii stimuluje syntézu látok (cytokíny) spôsobujúce zápaly, a ktoré prenášajú chemické informácie, medzi ktorými v črevných imúnnych bunkách môžeme nájsť interleukín-1, interleukín-6 a interleukín-8 [4]. Bolo preukázané, že WGA viacfázovite uvoľňuje zápal spôsobujúce oxigénové volné radikály [5]. Dokázali aj to, že WGA zohráva úlohu aj vo vzniku chronického zápalu tenkého čreva pacientov [6].

WGA môže mať aj toxické účinky
WGA u potkanov iniciuje atrofiu detskej žľazy (chradnutie thymusu)[7], bezprostredne sa môže viazať k bielym krvinkám ktoré môže aj z aktivizovať [8]. O protilátkach WGA nachádzajúce sa ľudskom sére preukázali, že spolu s inými bielkovinami dávajú krížené reakcie, čo je prvý krok k prípadnej autoimunite [9]. V Skutočnosti dnes je už zrejmé, že WGA zohráva úlohu pri vzniku celiakie, ktorá sa úplne líši od reakcie na glutén, pretože u chorých na celiakiu, sú hladiny IgG a IgA antičastíc – ako odozva na WGA, podstatne vyššie od chorých trpiaci s inými tráviacimi problémami. Aj o týchto antičasticiach dokázali, že neindukujú kríženú reakciu s antigénmi gluténu [10] [11].

WGA môže byť neurotoxický
WGA je schopný prejsť cez bariéru krv-mozog [12], dôsledkom čoho je schopný sa voľne pohybovať medzi tkanivami mozgu, preto ho s obľubou používajú na pozorovanie nervových dráh [13]. Tá vlastnosť WGA, že je schopná prejsť cez bariéru krv-mozog, vlečúc so sebou aj viazané látky, vyvolala pozornosť farmaceutických firiem, ktorí sa zoberajú vývojom liekov s cieľom dopraviť liek do mozgu. WGA jedinečným spôsobom je schopný sa viazať ku N-acetil-neuramínovej kyseline, ktorá je dôležitou stavebnou zložkou membrán buniek mozgu. Zohráva mnohorakú úlohu pri prepojení buniek, iónovej vodivosti alebo slúži ako receptor, a ich nesprávna funkcia môže viesť k neurodegeneratívnym chorobám. WGA môže vytvoriť väzbu aj s dobre známou ochrannou mielínovou pošvou pokrývajúca nervy [14], a môže blokovať nervový rastúci faktor [15]. Na základe dnešných poznatkov sa domnievajú, že WGA vytvára väzbu s N-acetil-glukozamínom, ktorý je atypický transmiter nervových bolestných dráh.

WGA môže byť toxický pre bunky
Štúdiá preukázali, že WGA jak u normálnom delení buniek, tak aj pri rakovine, môže spôsobiť toxicitu buniek, alebo môže spôsobiť zastavenie riadného chodu cyklu buniek či apoptózu (apoptóza, programovaná smrť bunky )[16].

WGA môže zasahovať do génovej expresie
WGA vystupuje ako stimulátor proliferácie (delenie buniek) a ako inhibítor aktivity[17]. WGA môže blokovať kopírovanie DNS[18]. WGA bráni iniciatívu rastu chvosta kurčiat počas vývoja kurčiat, čo naznačuje, že môže ovplyvniť aj genetické a epigenetické faktory.

WGA môže narušiť funkciu hormonálneho systému
Preukázali, že WGA napodobňuje inzulín, čo zvyšuje obezitu a inzulínovú rezistenciu [19]. Vysvitlo aj to, že WGA zohráva úlohu aj pri chronickej obezite a leptínovej rezistencii, pretože v hypotalame blokuje receptor leptínu – receptor hormónu chuti do jedla (hypotalamus nedetektuje zvýšenú hladinu leptín a hlad zostane aj keď je zásoby tukov sú naplnené ). WGA stimuluje epidermálny faktor rastu, ktorý v prípade intenzívnejšej funkcii zvyšuje riziko vytvorenia rakoviny. WGA má mimoriadne dobrú schopnosť viazať sa ku tkanivám štítnej žľazy. Preukázali, že sa viaže k malígnym ako aj benígnym uzlom štítnej žľazy[20]. WGA blokuje tvorbu sekretínu v pankrease, čo môže narušiť trávenie a môže viesť k patologickému zväčšeniu pankreasu. WGA sa môže nalepiť na spermie a ženské vaječné bunky, čo nepriaznivo ovplyvňuje plodnosť.

WGA môže mať kardiotoxický (poškodenie srdca) vplyv
WGA aktivizuje krvné doštičky, čím spôsobuje ich zlepenie [21]. WGA má silne narušujúci vplyv na bunky typu CAM-1(Cell Adhesion Molecule-1), zodpovedné za adhéziu endoteliálnych buniek (pokrývajú vnútornú stenu ciev), čo zohráva kľúčovú úlohu pri regenerácii tkanív a za bezpečné odstránenie makrofágov z krvných ciev [22].

WGA nepriaznivo ovplyvňuje trávenie
WGA spôsobuje zvýšené oddelenia povrchového epitelu na kefovom leme membrán ciev, ako aj zmenšenie plochy povrchu, skracuje životnosť črevných buniek a klkov, pretože aj väzby sú vytvorené s črevnými klkmi. WGA na úrovni buniek, vie napodobňovať účinky epidermálneho rastového faktora (EGF), čo naznačuje, že nárast hyperplázie (nadmerný vývin tkaniva alebo orgánu vyvolaný zväčšením počtu buniek)pozorované u celiakov, môže spôsobiť stimulácia WGA, ktorá podporujúci rast. WGA pri bunkách čriev spôsobuje opotrebovanie cytoskeletu, dôsledkom čoho bunky odumierajú a vymieňajú sa rýchlejšie. WGA v epitele buniek čriev znižuje hladiny buniek zodpovedné za pocit chladu a tepla ( bielkoviny proti ochrane chladu a tepla), dôsledkom čoho sú bunky menej chránené proti prípadnému obsahu čriev so škodlivým účinkom [23].

WGA a určité druhy vírusov majú podobné patogénne účinky
Môžeme pozorovať rad zaujímavých podobností medzi vírusmi a lektínom pšeničných klíček. Častice vírusov ako aj WGA, sú rádovo menšie od buniek, do ktorých keď preniknú, zabudujú sa do bunkovej membrány a procesom začleňovania sa stanú súčasťou bunky. Influenza aj WGA podobným spôsobom vedia prejsť cez slizký povlak hlienu. Ako náhle WGA lektín a vírus influenze vstúpia do obehového systému hostiteľského tela, obaja sú schopní rozmaznať pre hostiteľské telo hraničné pásmo medzi sebou a cudzou látkou. Unfluenza to robí tak, že sa prepracuje do gén našich buniek, a za cieľom kopírovať seba samého, prevezme prevádzkovanie výroby proteínov, dôsledkom ktorého náš imúnny systém, za cieľom odstrániť infekciu, je nútený napadnúť, vírusom pozmenenú vlastnú bunku.
Štúdiá vírusu Herpes simplexu ukázali, že WGA po úspešnej väzbe s povrchovými receptormi bunky, je schopný zabrániť možnosť vzniku vírusovej infekcie, čo naznačuje, že veľmi podobným spôsobom môžu vplývať aj na bunky. WGA lektín je schopný ovplyvňovať genetickú funkciu určitých buniek, napr. proliferačne alebo inhibične stimulujúcu činnosť, a s inou autoimunitou súvisiacu podobným spôsobom ako s lektínmi, WGA je schopný vyvolať to, že biele krvinky určité bunky nakoniec zničia. Pretože o ľudských antičasticiach, ktoré reagovali na WGA, preukázali, že dávajú krížené reakcie s inými bielkovinami, preto aj to môže viesť k autoimunite.

Ak si uvedomíme, že WGA koľkými možnými spôsobmi poškodzuje náš organizmus, ako ľahko sa dostane cez črevá do obehového systému, a ako veľmi sa nedá detektovať bežnými klinickými metódam na báze antičastíc, potom sa ľahko môže stať, že ničí všeobecné zdravie tej časti sveta, ktorá konzumuje pšenicu, a že rokmi sme potvrdili porekadlo, podľa ktorej „ každý si kope vlastný hrob sám“. Takýto pohľad môže prekvapiť „zdravé potraviny“ vyrábajúci potravinársky priemysel, lebo ich prejavujúca láska k celozrnným výrobkom začína nadobúdať veľkopriemyselný charakter. Celozrnné produkty, obohatené „pšeničnými klíčkami“ alebo „ výhonkami pšeničných klíčkov“, z ktorých v podstate každý vo väčšom množstve obsahuje WGA lektín, a ktoré prešli výrobnými procesmi, homogenizáciou a sterilizáciou, a údajne od „menej zdravých“ podobných produktov, možno významne poškodzujú zdravie nás všetkých.

Domnievam sa, že dôkladný výskum pšenice prinesie taký výsledok, že napriek presvedčeniu o opaku, človek nemôže vládnuť nad prírodou. A všetko, čo považuje za vhodné na konzum, nie je isté, že je to preňho dobré. Hoci zjavná zraniteľnosť pšenice zdá byť sľubnou k tomu, aby bola vhodná na masový konzum, je ošatená mnohými „pichliačmi“, z ktorých WGA je najmenší, ale možno najúčinnejšia ochrana proti predátorom. A hoci len WGA je nepozvaným hosťom pri našom stole, aj samotná pšenica je podobne nepriateľská voči nám.
Možno, keď sa dovtípime k tomu, že sme sa vydali špatnou cestou, najinteligentnejšie bude, že po lízaní vlastných rán sa naša spoločná cesta rozdelí. Ako bude rásť vzdialenosť medzi nami a šialenou zálubou v pšenicu, raz sa znovu vrátime k človeku, a objavýme také, pre nás vhodné nutričné formy, ktoré matka príroda nezaťažila v takejto miere návykovými látkami a potenciálnými smrtelnými účinkami bielkovín na naše zdravie.

Sayer Ji’s, The Dark Side of Wheat PDF

Ak niekto z čitateľov  má záujem o uvedenú knihu v PDF formáte, po kliknutí na obrázok, a po vyplnení základných údajov, Vám ju systém zašle bez poplatku.
<< Späť k prvej časti

Literatúra:

 • [1]  Desmond S. T. Nicholl,An Introduction to Genetic Engineering,3rd Edition ISBN-13: 9780521615211
 • [2]Ji, Sayer “The Dark Side of Wheat – New Perspectives on Celiac Disease & Wheat Intolerance.” Winter, 08’, Journal of Gluten Sensitivity
 • [3]Distribution of Wheat Germ Agglutinin in Young Wheat Plants.  Plant Physiol. 1980 Nov;66(5):950-955. PMID:   16661559
 • [4]Effects of wheat germ agglutinin on human gastrointestinal epithelium: insights from an experimental model of immune/epithelial cell interaction.Toxicol and Applied Pharmacology 2009Jun 1;237(2):146-53. Epub 2009 Mar 28. PMID   19332085
 • [5]Wheat germ agglutinin induces NADPH-oxidase activity in human neutrophils by interaction with mobilizable receptors.Infection and Immunity.1999 Jul;67(7):3461-8. PMID   10377127
 • [6] Lectin glycosylation as a marker of thin gut inflammation.  The FASEB Journal.  2008;22:898.3
 • [7]  Antinutritive effects of wheat-germ agglutinin and other N-acetylglucosamine-specific lectins.The British Journal ofNutrition  1993 Jul;70(1):313-21. PMID:   8399111
 • [8]  Lectinlike properties of pertussis toxin. .Infection and Immunity1989 Jun;57(6):1854-7.PMID: 2722243
 • [9]Natural human antibodies to dietary lectins.  FEBS Lett.1996 Nov 18;397(2-3):139-42. PMID: 8955334
 • [10]Antibodies to wheat germ agglutinin in coeliac disease.  Clin Exp Immunol.  1986 January; 63(1): 95–100. PMID:   3754186
 • [11]  Elevated levels of serum antibodies to the lectin wheat germ agglutinin in celiac children lend support to the gluten-lectin theory of celiac disease.  Pediatr Allergy Immunol.  1995 May;6(2):98-102. PMID:   7581728
 • [12]  Transcytotic pathway for blood-borne protein through the blood-brain barrier. Proceedings from the   National Academy ofSciences U S A.  1988 Jan;85(2):632-6.  PMID: 2448779
 • [13]Transsynaptic transport of wheat germ agglutinin expressed in a subset of type II taste cells of transgenic mice.  BMC Neuroscience.2008 Oct 2;9:96. PMID:   18831764
 • [14]Distribution of concanavalin A and wheat germ agglutinin binding sites in the rat peripheral nerve fibres revealed by lectin/glycoprotein-gold histochemistry.  TheHistochem Journal.1996 Jan;28(1):7-12.PMID: 8866643
 • [15]Wheat germ agglutinin, concanavalin A, and lens culinalis agglutinin block the inhibitory effect of nerve growth factor on cell-free phosphorylation of Nsp100 in PC12h cells.Cell Struct and Function1989 Feb;14(1):87-93. PMID: 2720800
 • [16]  Wheat germ lectin induces G2/M arrest in mouse L929 fibroblasts.   J Cell Biochem.  2004 Apr 15;91(6):1159-73.PMID: 15048871
 • [17]  Wheat germ agglutinin and concanavalin A inhibit the response of human fibroblasts to peptide growth factors by a post-receptor mechanism. J Cell Physiol. 1985 Sep;124(3):474-80. PMID: 2995421
 • [18]DNA replication in cell-free extracts from Xenopus eggs is prevented by disrupting nuclear envelope function.J Cell Sci.  1992 Jan;101 ( Pt 1):43-53.PMID:   1569128
 • [19]Effects of wheat germ agglutinin and concanavalin A on the accumulation of glycosaminoglycans in pericellular matrix of human dermal fibroblasts. A comparison with insulin.Acta Biochim Pol.2001;48(2):563-72. PMID:   11732625
 • [20]Analysis of lectin binding in benign and malignant thyroid nodules. Arch Pathol Lab Med.1989 Feb;113(2):186-9. PMID:   2916907
 • [21]Further characterization of wheat germ agglutinin interaction with human platelets: exposure of fibrinogen receptors.Thromb Haemost.1986 Dec 15;56(3):323-7.PMID:   3105108
 • [22]Wheat germ agglutinin-induced platelet activation via platelet endothelial cell adhesion molecule-1: involvement of rapid phospholipase C gamma 2 activation by Src family kinases.Biochemistry.  2001 Oct 30;40(43):12992-3001.PMID: 11669637
 • [23]Decreased levels of heat shock proteins in gut epithelial cells after exposure to plant lectins.Gut. 2000 May;46(5):679-87.PMID:   10764712

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


sedem − 6 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť