Toxická veda vakcín proti chrípke

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Pôvodný článok preložila a skoncipovala: Mezei Elmira
Zdroj: Gábor Szendi: Gary Null és Richard Gale:The Toxic Science of Flu Vaccines.

Očkovanie proti chrípke nevyberá: deti, starci a medzi nimi hocikto, môžu utrpieť škodlivé vplyvy od tohto škodlivého očkovania.

Joshua Hadfield bolo zdravé, normálne sa vyvíjajúce dieťa, dokým v r. 2010 dôsledkom hystérie okolo prasacej chrípky H1N1, ho rodičia nechali zaočkovať s vakcínou Pandemrix od farmaceutickej firmy GlaxoSmithKline. Zopár týždňov po očkovaní, dieťa denne už spalo 19 hodín, a keď sa usmievalo, vyvolalo to uňho kŕčové záchvaty. Lekári diagnostikovali narkolepsiu, čo je jedna nevyliečiteľná choroba s akútnym poškodením mozgu.[1]
Podľa vyšetrenia, Pandemrix – ktorý odvtedy už stiahli z trhu, môže súvisieť s 1400%-ným zvýšením rizika narkolepsie. Jedno Fínske štúdia preukázala, že pri tejto vakcíne, rapídny nárast spavej choroby nespôsobili pomocné látky vakcíny, ale modifikované nukleotidy samotného vírusu. [2]

Vláda Veľkej Británie vyplatila spolu 63 miliónov libier za odškodnenie obetí Pandemrixu. Glaxo nikdy neuznala, že jeho vakcína proti influenze spôsobila poškodenie mozgu. Vzniká však otázka, tak prečo stiahli Pandemrix z trhu, veď išlo o jedinú kľúčovú vakcínu firmy proti prasacej chrípke.[3]

Sarah Behie dostala tú istú vakcínu, keď mala 20 rokov. Po uplynutí troch týždňov od očkovania, jej zdravie nabrala rýchly spád, a zrodila sa diagnóza syndrómy Guillain-Barre, ktorá nie je zriedkavým škodlivým účinkom pri očkovaní proti chrípke. O štyri roky neskôr, Sarah je naďalej ochrnutá od pása nadol, a do konca svojho života je odsúdená na opateru iného.[4] Jej príhoda žiaľ nie je ojedinelá.

Viac desaťtisíc dojčiat, batoliat, detí a dospelých sa stanú obeťami zranení dôsledkom očkovania. Na národnej úrovni neiniciujú o tom diskusiu, pretože zneužívania zdravotníckeho úradu vlády motivujú vlastné záujmy a zisk farmaceutického priemyslu, nie aspekty verejného zdravia.

Vakcíny proti influenze na palete vakcín sú azda najviac neefektívne. Nám neustále komunikujú, že dôvodom použitia vakcín, je „verejný záujem“, hoci zatiaľ vedecky nikdy nedefinovali tento „záujem“. Existuje vakcína proti chrípke vo forme spreja, aplikovateľná cez nosovú dutinu (FluMist), ktorý v r. 2016 stiahli z trhu z dôvodu neúčinnosti. Táto vakcína bola na trhu od r. 2003, a pred dvoma rokmi ju ešte vrele doporučovali deťom.[5]

Podľa správy NBC o FluMist-e, vakcína bola účinná iba v 3%-tách, skutočný dôvod stiahnutia z trhu môže byť ešte horší.[6] Je možné, že očkovanie proti chrípke vyvolala viac infekcií, než koľko vedela zabrániť. V skutočnosti (v prípade živých vakcín) sa môže stať, že osoby, prichádzajúce do kontaktu s naočkovanými osobami, sa nainfikujú, hlavne v prípade, ak dotyčné osoby z nejakého dôvodu majú zníženú účinnosť imúnneho systému.

Barbara Lo Fisher vo svojej správe o tomto probléme napísala, že riziko infekcie po očkovaní trvá niekoľko mesiacov, jak u naočkovaných, tak aj u neočkovaných osobách.

CDC (Centrum prevencie a riadenia epidémie USA) aj varuje:

„Osoby ošetrujúce pacientov s ťažkou imunitnou suprimáciou (znížená funkcia imunitného systému), by nemali dostávať živé vakcíny proti chrípke a mali by sa týždeň vyhýbať osobám, ktorí dostali takéto očkovanie.“[7]

Podľa oficiálnych zdravotníckych vyhlásení, očkovania proti chrípke aj v tom najlepšom prípade predstavujú len 50-60%-nú účinnosť. Ale prognózy Svetovej organizácie pre zdravie (WHO ) na roky 2014-2015 ohľadom kmeňa chrípkového vírusu, viedli k bankrotu. Vakcína a kmene vírusu boli v takej miere odlišné, že CDC bola nútená upozorniť obyvateľstvo na neúčinnosť vakcín, ktoré klesla už na 23%.[8] Pretože počas chrípkovej sezóny v r. 2012-2013, chrípkové vakcíny pre obyvateľstvo na d 65 rokov, boli účinné len 27%, takáto metodika prognózy viac pripomína stredoveké proroctvo, ako vedu, zakladajúca sa na faktoch. Katherine Severyn, ktorá sleduje u WHO skutočné prognózy, a porovnáva ich s tvrdeniami CDC, vyhlásila, že „ v závislosti toho, ktoré štúdiá uvádzame, účinnosť vakcín proti chrípke sa v skutočnosti kolíše od 0%.“ [9]

Dr. David Brownstein ešte v roku 1999 poukázal na to, že JAMA (Journal of American Medical Association) v spojení s živými vakcínami, v porovnaní s placebom, hlásilo riziko výskytu chorôb so zvýšenou horúčkou. [10] FluMist preukázala súvislosť s akútnymi reakciami, astmou, a Guillain-Barre syndrómom, a so zvýšením intenzity hospitalizácie detí mladších ako 24 mesiacov, väčšinou k vôli infekciám horných dýchacích ciest. Medzi nežiaducimi vedľajšími účinkami živých vakcín figuruje perikarditída, vrodené a genetické poruchy, Leigh syndróm a meningitída a mnoho ďalších chorôb.[11] Ak prihliadneme aj na dlhý zoznam poškodení dôsledkom vakcín, potom je veľmi nepravdepodobné, že FluMist stiahli z trhu jednoducho len k vôli neúčinnosti vakcíny. Naozaj, kedy bola CDC úprimná voči obyvateľom?

Propagácii a vývoji očkovania proti chrípke, išlo skôr o zisk, ako o zdravie obyvateľov. Ešte aj v okruhu zdravotníckych pracovníkov sa rozprávame o naj neúčinnejšom očkovaní. Pretože CDC na svojom webe zmýva prípady mortalít dôsledkom chrípky a zápalu pľúc ( väčšinou medzi staršími), preto je nemožné konštatovať, že v danom roku v akej miere môže byť nebezpečný vírus influenze. V každom roku, predpokladané infekcie influenzou, vykazujú pozitívne testy na kmene A a B, len v 3-18%-tách.[12] (Všetky ostané sú influenzné a bakteriálne infekcie, ale nie je to influenza.)

Zatiaľ bola vykonaná len jediná vierohodná štandardná klinická štúdia o očkovaní proti chrípke, v ktorom porovnali naočkovaných s nenaočkovanými, a jeho výsledok pre CDC a výrobcov očkovaní nemožno nazvať dobrou správou. Táto, z HongKongu sponzorovaná, dvojito slepá, kontrolovaná placebo štúdia, 272 dní sledovala zdravotný status očkovaných a neočkovaných detí medzi 6-15 rokov. Konklúziou štúdia bolo, že očkovanie neznamenala žiadnu výhodu. V skutočnosti, v naočkovanej v skupine bol nárast rizika výskytu infekcie dýchacích ciest ne-influenzného charakteru. Medzi očkovanými deťmi bol výskyt influenzy v 116 prípadoch, a medzi neočkovanými 88 krát.[14] Už aj tento samotný výsledok by mal byť postačujúci k tomu, aby sme sa vyhýbali očkovaniu.

Je dôležité spomenúť, že existuje zhruba 200 rôznych vírusov, ktoré omylom diagnostikujú ako influenzu, a ktoré spôsobujú symptómy podobné unfluenze. Tieto patogény nie zázrakom sa zrazu objavia na jeseň a v zime, ale sú vždy snami. Avšak sme viac zraniteľní v chladnejších mesiacoch, kedy je menej hodín slnečného žiarenia.

Cochrane Collaboration, ako najvýznamnejší objektívny lekársky a vedecký tím na svete, urobil rad meta-analýz o užitočnosti očkovania proti chrípke. Podľa výsledkov z r. 2014, očkovanie dospelých nemal vplyv na hospitalizáciu resp. medzi celkovým počtom odpracovaných pracovných hodín dôsledkom práceneschopnosti.[17] Vedci k tomu dodali ešte aj to, že výsledky môžu byť prehnane optimistické, lebo medzi 90 vyhodnotených štúdií, 24 sponzorovali výrobcovia vakcín, čo predpokladá priaznivejšie výsledky od reálneho.[18]

Jeden člen skupiny, Dr. Jefferson doporučil lacnejšie a vedecky dokázané metódy prevencie, ako je pravidelné umývanie rúk a masky na nosenie. Suplementácia vitamínu-D má taktiež obsiahlu bibliografiu pre oblasť prevencie proti infekciám. (Viď. napr. môj článok o vitamíne-D )

CDC doporučuje, aby obyvatelia nad 65 rokov dostali očkovanie proti unfluenze, lebo u nich je riziko komplikácie vyššia. Bohužiaľ, toto je do značnej miery nepodložené. Veľa štúdií dokazuje, že očkovanie starších ľudí proti influenze neznižuje mortalitu.[22] Viď. napríklad štúdium z r. 2005 ( bol publikovaný v JAMA) v ktorej preukázali, že očkovanie proti unfluenze starších ľudí nie že by bol znížil mortalitu, ale práve naopak, zvýšil ju.[23]

Dr. Sherri Tenpenny prekontroloval výsledky Cochrane Databázy ohľadom očkovania unfluenzy. Podľa 51 štúdií, ( celkom 294 000 detí):

„ .., nebol dôkaz na to, že naočkovanie 6-24 mesačných detí by bol účinnejší, ako placebo. Očkovanie medzi populáciou nad dvoch rokov bol v 33%-tách účinný. U detí s astmou, naočkované s inaktivovanou vakcínou, neznamenala prevenciu pred hospitalizáciou v súvislosti s unfluenzou. Databáza ukazuje, že očkované deti mali vyššie riziko hospitalizácie, ako neočkované.“[25]

Výbor pre očkovanie detí CDC a Ministerstvo spravodlivosti, štvrťročne publikuje svoju správu o vyplatených kompenzáciách z poškodenia a úmrtia dôsledkom vakcín. V minulom roku viedla rebríček influenza. Z titulu poškodenia, zo 116 prípadov bolo 85 na vrub influenzy, a z 3 prípadov úmrtí, 2 boli dôsledkom influenzy.[28] Možno že sa to zdá malé číslo oproti miliónom realizovaných očkovaní, ale aj sama CDC uznáva, že je to len 10% zo skutočného množstva prípadov. Aj podľa nezávislých analýz, aj v tom najlepšom prípade sú to len 1-2%.

V súčasnosti existujúce, najextrémnejšie, očkovanie podporujúce spoločenstvo na čele Paul Offit-om, je detská nemocnica Philadelphia, ktorá usilovne presadzuje povinné očkovanie a povzbudzuje štáty, aby zneškodnili podané výnimky očkovania, kt. sa odvolávali na osobné náboženské a filozofické dôvody. V období vrcholenia epidémie influenzou, diskusia o povinnom očkovaní, z pričinenia propagandy povinného očkovania a vládnych orgánov, sa pokúšali zastrašiť tých pracovníkov a školy, ktorí odmietli očkovanie. Je to síce hlboko znepokojujúce pre tých, ktorí chcú vykonávať svoje ústavné práva na slobodu voľby v zdravotníctve, ale medzi tým, ctihodné spoločenské skupiny odmietajú povinné očkovanie proti influenze. Medzi nimi je American Medical Association ( Americká asociácia lekárov) a Association of American Physicians and Surgeons ( Americká asociácia lekárov a chirurgov). Podľa vyhlásenia posledne menovanej:

„ dôrazne odmietajú prinútenie zdravotníckych pracovníkov k výkonu imunizácie proti influenze. Odmietnuť akýkoľvek zdravotný zákrok, a nutnosť patrične informovať pre súhlas, je základné ľudské právo.“

To, čo oni, a iné organizácie si uvedomujú, t.j. to čo „paul offitovci“ kategoricky odmietajú: t.j. že exaktná veda v súvislosti účinnosťou a bezpečnosťou vznáša vážne pochybnosti, veru nepotvrdzujú národné predpisy a normy.

Dobrou správou je, že Američania rýchlo strácajú vieru v dôveryhodnosti CDC. Národný prieskum verejnej mienky ukázal, že viac ako polovica Američanov si myslí, že vakcíny spôsobujú autizmus, čo CDC kategoricky popiera.[31]

Takmer dva mesiace potom, ako média zverejnili vyhlásenie jedného informátora CDC, Dr. William Thompsona, ktorý odhalil, že CDC zatajuje vzťah medzi očkovaním a autizmom v súvislosti s MMR očkovaním, verejná mienka nabrala prudký pokles. Obrancovia vakcín a mainstream médiá tvrdia, že ten veľký pokles je v dôsledku toho, že CDC nevedela udržať v rukách liečbu Eboly; ale na vyhlásenia Thompsona, na Twittery reagovalo viac než 750 miliónov ľudí, čo znamená, že polemika okolo účinnosti a bezpečnosti očkovaní, v oveľa väčšej miere zaujíma ľudí.[32] Podpora CDC by ďalej klesala, ak by ľudia boli vedomí toho, že úradníci CDC, v akej nehanebnej miere klamú Kongres, a že aké zdravotné podvody spáchajú.

Viete si predstaviť, že by sa bolo dalo zachrániť viac desaťtisíc detí a rodín od neurologického poškodenia a od nesmierneho utrpenia v prípade, ak by CDC nebola zaviazaná tomu, že ochraňuje toxické produkty farmaceutických firiem, ale za prioritu by považovala zdravie a pohodu amerických detí ?

My zase ďalej budeme rozleptávať túto zdravotnícku autokratický baštu, ak očkovanie proti influenze jednoducho odmietneme, a radšej budeme žiť zdravšie počas sezóny influenzy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


sedem − = 4

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť