Tokos pheros – alfa-tokoferol

 

Zdroj: Gábor Szendi, Nová vitamínová revolúcia, 2013.
Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi

Snáď najväčší rozruch, spomedzi vitamínov, spôsobil vitamín-E. Na jednej strane, epidemiologické vyšetrenia potvrdzovali protirakovinový účinok vitamínu-E, na strane druhej, ak ju skúmajú za kontrolovaných podmienok, radom sa ukazuje, že nemá žiadny protirakovinový účinok. Napríklad štúdium s názvom Women´s Health Study, v ktorom 40 000-com žien podávali desať rokov vitamín-E v dávke 300 DD (denná referenčná dávka príjmu)alebo brali placebo, síce preukázalo, že vitamín-E znížilo srdcovú mortalitu o 24%, ale v ochrane proti rakovine bol výsledok nulový.
Štúdium z roku 2011, s cieľom zistiť protirakovinovú prevenciu prostaty taktiež stroskotal, lebo takýto účinok u vitamínu-E, nenašli. Ako Eso v tejto téme v týchto rokoch, vyrukoval štúdium SELECT ( Účinky vitamínu-E a selénu v prevencii rakoviny). Prvé výsledky ešte v r. 2009, priniesli skromné správy o neúčinnosti dennej dávky 400 DD vitamínu-E podávané päť a pól rokov, preto štúdium zrušili. V skutočnosti už aj vtedy preukázali 13%-nú úmrtnosť na rakovinu prostaty, ale výsledky neboli signifikantné. Nové hlásenie SELECT-u z r. 2011 už hlásili 17%-né zvýšenie rizika rakoviny prostaty, lebo ďalej sledovali osud zúčastnených v tomto štúdiu.

Samozrejme odporcovia vitamínov nepotrebovali viac, a všade vo svete začali zverejňovať správy o neúčinnosti vitamínu-E, a samozrejme aj o tom, že užívanie vitamínov je hotová samovražda. V tom čase nikoho nenapadol ten základný protikladný fakt, že ako môže jeden vitamín v tabletkách spôsobiť problém, keď jej konzumácia, vo forme normálnej stravy, je podmienkou života ( názov alfa-tokoferol pochádza z gréckeho tokos pheros, čo znamená „priniesť potomok na svet“ ; bez tohto vitamínu je nemožné porodiť potomok, t.j. ide o veľmi dôležitý vitamín, ale ako v ďalšom uvediem, nejedná sa len o jeden vitamín). Je logické, že buď je problém v systéme alebo tabletkách. Napríklad, to, čo nazývajú vitamínom-E, v skutočnosti ani nie je vitamín-E.
V celej veci je najsmutnejšie to, že odborníci v poste rozhodovania, míňajú stámilióny dolárov (Len SELECT stál 140 000 000 dolárov) na veci, o ktorých je dopredu známe, že výsledok bude negatívny (dodávam k tomu, že aj zavádzajúci). Podľa súčasného postoja „vedy“, vitamín-E, je totožný so synteticky vyhotoveným alfa-tokoferolom.
Nie náhodou sú pobúrení vedci skúmajúci vitamín-E, lebo čomu v súčasnosti hovoria, že ide o výskum vitamínu-E, je v skutočnosti len výskum alfa-tokoferolu. Alfa-tokoferol je len jeden vitamín-E z radu desiatich vitamínov-E, voľne sa nachádzajúci v prírode. Začiatkom šesťdesiatich rokov začali objavovať podskupiny vitamínu-E, beta-, delta- a gamma tokoferoly, a alfa-, beta-, delta- a gamma tokotrienoly, len sa na nich „záhadným“ spôsobom zabudlo. Nedávno objavili ešte, desmo a didesmo tokotrienoly. V nasledujúcich rokoch, nech je to oblasť výskumu nádorov, srdca či plodnosti, vždy skúmali alfa-tokoferol.

Logika výskumu rakoviny je mimoriadne jednoduchá. Ak alfa-tokoferol je dobrý antioxidant, potom určite chráni pred rakovinou. Lenže predošlé výskumy prostaty rakoviny niesli informáciu varovania. Štúdium ATBC (alfa-tokoferol s betakaroténom na prevenciu rakoviny) v okruhu fajčiarov, preukázal alfa-tokoferol ochranu na zníženie výskytu rakoviny prostaty o 32%, a znížila mortalitu prostaty o 42%. Aj ďalšie veľké štúdiá potvrdili podobné výsledky, tento druh vitamínu-E len v okruhu fajčiarov znamená silný ochranný faktor proti metastatickým ložiskám a fatálnej rakovine prostaty. Pretože silný ochranný faktor sa prejavil špeciálne len pri rakovine prostaty a len v okruhu fajčiarov, už dávno sa mali zriecť snahy dokázať, že alfa-tokoferol disponuje nejakou všeobecnou antioxidatívnou vlastnosťou proti rakovine. Totižto, nebrajúc do úvahy túto špeciálnu skupinu ľudí, v žiadnom inom prípade vitamín-E neprejavil protirakovinové vlastnosti.

Kimberly Kline a spolupracovníci v r. 2007 si dali tú námahu, že spracovali tie výskumy, v ktorých použili iba syntetický a prírodný alfa-tokoferol, preto výsledky neúčinnosti a škodlivosti „vitamínu-E“ platia len na alfa-tokoferol ( aj to len na syntetické prevedenie). Záverom uviedli, že použili nevhodnú formu vitamínu-E, pre nevhodnú cieľovú skupinu. Mohli by sme sa spýtať, čo sa tu dalo okrem týchto vecí ešte pokaziť?

Vitamín-E a alfa-tokoferol boli v takej miere splývané, že z mnohých štúdií nie je jasné ani z podrobného popisu, že aký vitamín-E použili, v skutočnosti aplikovali alfa-tokoferol. Mysleli si, že načo vyznačiť zvlášť, keď ide o synonymitu dvoch slov. Ale táto zdanlivo neškodná hra so slovami, v štúdiu spomínaného SELECT-u, v skupine, užívajúci alfa-tokoferol, zvýšilo riziko rakoviny prostaty o 17%. Keď to premietnime na milióny ľudí, ktorí v záujme svojho zdravia zaplatia nemalé peniaze za vitamín-E, potom ide o umelé generovanie mnoho tisíc nových rakovinových ochorení.
Samozrejme sa núka otázka, že potom prečo dostať v obchodoch taký E-vitamín, ktorý spôsobuje rakovinu? Keď je v hlavách odborníkov taká temnota, prečo by mal byť múdrejší predavač vitamínov? A otázok v tejto téme by bolo neúrekom.

Vitamín-E a rakovina
Na štátnej univerzite v New Jersey existuje skupina vedcov, ktorá dlhší čas skúma protirakovinový vplyv tokoferolu na zvieratách. Ich výskumy jednoznačne ukazujú, že alfa-tokoferol nemá, ale delta a gamma-tokoferol disponuje veľmi silným protirakovinovým účinkom. U väčšine rakovín, sa ukázal dealta-tokoferol účinnejším od gamma-tokoferolu. U ľudskej populácií napriek tomu je zvykom skúmať gamma-tokogerol, lebo predstavuje druhú najčastejšiu podskupinu, ktorá je prítomná v ľudskom organizme. Táto vedecká skupina dosiahla mimoriadne úspechy pri liečení, ako aj pri zastavení a zničení vyvíjajúcich sa rakovinových nádorov, z prípravkom komplex vitamínov-E, v zložení, ktorá je veľmi podobná zloženiu komplexu vitamínov-E, nachádzajúca sa v strave západného človeka. Ovšem tieto výsledky platia v prípade zvierat. Tieto výsledky na zvieracích pokusoch vykazujú koreláciu s výskumami realizované na ľuďoch, ktoré sú zatiaľ informatívneho charakteru, ale nesmieme sa dopustiť banálnej chyby, a jedna ku jednej preniesť tieto výsledky na človeka., lebo napriek mnohým zhodám medzi potkanmi a človekom, zato vo väčšine prípadov u ľudí skôr dominuje rozdielnosť oproti potkanom.
Pracovná skupina Chung Yang, pri analýze štúdia SELECT poukázala na to, že dôsledkom podávania alfa-tokoferolu, sa znížila o 50% hladina prítomného gamma-tokoferolu, a to môže byť príčinou zvýšeného nárastu početnosti rakovinových ochorení. Správa nebola prekvapujúca, lebo veda už dávnejšie preukázala, že alfa-tokoferol znižuje hladinu gamma-tokoferolu v krvi, ako aj to, že gamma-tokoferol je jediný účinný prostriedok proti rakovine prostaty. Na základe výskumov už spomínanej skupiny v New Jersey, ako aj Han-Yao Haung a Lawrence Appela z roku 2003, užívaním 400 DD prírodného alfa-tokoferolu, sa zníži nie len gammu, ale aj delta-tokoferol, niekedy až na úroveň, kedy sa už nedá ani detektovať.
Poskladaním vyššie uvedených informácií, plánované výskumy za viac sto miliónov, z nevedomosti riskovali život tým, že podávali len alfa-tokoferol, čím vypli tú ochranu, ktorú by zabezpečili stravou získané ostatné tokoferoly.

Samozrejme protirakovinové účinky gamma a delta-tokoferolu, sú známe nie len z pokusov na zvieratách. Z pomedzi viacerých spomeniem štúdium Margaret Wrightovej a spol. z r.2007, v ktorom päť rokov sledovali osud prostaty 295 0000 mužom. Podľa výsledkov štúdia, užívanie prírodného a syntetického alfa-tokoferolu neovplyvnila riziko vzniku rakoviny prostaty, avšak užívanie najvyšších dávok gamma-tokoferolu, znížil riziko vzniku rakoviny prostaty o 32%.

Tokotrienoly a budúcnosť
Keby sme urobili rekapituláciu výskumu viatmínu-E (alfa-tokoferolu) posledných dvoch desaťročí, ktorá sa orientovala na antioxodačné účinky, dostali by sme pokles záujmu výskumu. Oproti tomu záujem a počet výskumov, orientujúca sa na tokotrienoly, narastá, a od roku 1990 počet zverejnených publikácií presahuje tisíc štúdií. Z týchto prác je už teraz zjavné, že oproti tvrdeniam oficiálnej vedy, vitamín-E predstavuje ochranu proti rakovine, len nie tá zložka, ktorú doteraz aplikovali v syntetickej forme, ale ostaných sedem zložiek, ktoré z časti nájdeme aj v každodennej strave, ale skôr v miešanej forme vitamínov-E. Z doterajších výsledkov je najväčšie ponaučenie to, že užívanie alfa-tokoferolu proti rakovine, v najlepšom prípade nie, v horšom prípade vyložene škodí.
Ale pozrime sa, že aká je situácia v oblasti srdcovo-cievnych problémov.

Vitamín-E a srdce
Vitamín-C vo vode, vitamín-E v tukoch vyvíja svoje entioxidačné účinky. Z doposiaľ zverejnených štúdií sa javí čoraz viac takých benefitov vitamínu-E, z ktorých antioxidačné účinky ako by boli menej zaujímavé.

Hlavný osoh vitamínu-E pri prevencii srdcovo-cievnych chorôb tkvie v účinnosti zabránenia tvorby krvných zrazenín. Dokazuje to aj rad štúdií posledného desaťročia, napr. už spomenuté ATBC štúdium, kedy 8 rokov sledovali 290 000 mužov v rokoch medzi 39 a 50 ich života. Analýza ukázala, že mozgová príhoda(infarkt), t.j. riziko stroke dôsledkom obštrukcie prítoku krvi do mozgu klesla o 30%, ale zvýšilo sa riziko hemoragickej (krvácajúcej) mŕtvice o 2,5 násobok.
Mark Schürks a spol. uviedol metaanalýzu deviatich štúdií vitamínu-E, ktorého záver bol, že riziko mozgového infarktu klesol o 10%, a riziko krvácajúcej mŕtvice narástol o 22%. Obidve analýzy hovoria o tom, že alfa-tokoferol zabraňuje tvorbu krvných zrazenín.
Lazarela Vucinic a spol. skúmali ochranný faktor gamma-tokoferolu proti srdcovému infarktu, ktorej riziko sa zvyšuje po fyzickom zaťažení, a prejavuje sa niekoľko hodín po fyzickej námahe. Podávali 300 miligramov gamma-tokoferolu, riziko tvorby krvných zrazenín sa nezvýšila po fyzickej námahe, ale skôr naopak, klesol o 11%. V skupine, kde podávali placebo, riziko vzniku krvných zrazenín sa zvýšil o 10%. Čiže 20%-né prednosti ochranného faktoru, medzi dvoma skupinami, sa ukázali na strane tých, ktorí brali gamma-tokoferol.

U niektorých môže vyvolať určité obavy účinok vitamínu-E zabrániť tvorbu krvných zrazenín, lebo na druhej strane je zvýšený stupeň krvácania. Treba ale vidieť rozdiel medzi tou koaguláciou (zrážanie krvi), ktorá sa vytvorí spontánne, a medzi tým, ktorú potrebujeme vtedy, keď dôjde k nejakému poraneniu aj v prípade bez nášho vedomia niekde v krvnom systéme. Túto funkciu dostatočne zabezpečuje a udržiava v rovnováhe prítomnosť vitamínu-K1, ktorý reguluje efekt mierneho zvýšenia krvácania.

U ľudí, užívajúci warfarín, treba pristupovať k hodnote INR zrážanlivosti krvi, veľmi citlivo (INR ( International Normalised Ratio – Medzinárodný normalizovaný pomer; je laboratórna hodnota informujúca o schopnosti krvi zrážať sa). Výskumy ukazujú, že 400, ale ani 800 DD vitamínu-E, neovplyvňuje hodnotu INR. Samozrejme aj tu platí zásada, najlepšie je užívať vitamín-E súbežne s kontrolou INR, a hodnota 400 DD by nemala byť prekročená).

Vitamín-E a srdcová choroba
Je rukolapné, že vitamín-E znižuje zrážanlivosť krvi, potom musí mať ochranný účinok proti srdcovému infarktu. Ale pri skúmaní srdcovo cievnych chorôb vo svetle vitamínu-E, výskumy sa dostali do slepej uličky podobne ako pre skúmaní rakoviny. Napriek jednoznačným varovným znameniam, vytrvalo skúmali len alfa-tokoferol.

Na svete jedna z najdrahších a zároveň najneúspešnejších štúdií bolo štúdium MONICA, v ktorom chceli dokázať to, že mortalita srdca súvisí s cholesterolom. Aj keď sa to nepodarilo dokázať, našli ale iné signifikantné súvislosti. Fred Gey a spol. vyšetroval v 16-tic európskych štátoch súvislosť úmrtnosti dôsledkom ischemickej choroby srdca ( koronárne t.j. vencové zúženie tepny zásobujúca myokard srdca krvou, tj. srdcového svalu).
Z grafu je jasne vidieť, že zvýšenie alfa-tokoferolu v krvi o 10 nmol/l, znamená zníženie rizika srdcovej mortality o štvornásobok. Dodajme ale k tomu, že podávanie alfa-tokoferolu, nebola súčasťou štúdia, len ho považovali za dôležité merať. Zo stravy ale do organizmus sa dostane nie len alfa-tokoferol, ale všetky zložky vitamínu-E. T.j. alfa-tokoferol je len ukazovateľom toho, že zo všetkých komponentov vitamínu-E, koľko spotrebovali pacienti. Táto „maličkosť“, mohla byť dobrým ponaučením pre následné neúspechy. Tu teraz je dôležité zdôrazniť, že ide o ochranný účinok srdca komplexom vitamínov-E.
Následne po tomto štúdiu, prišli na svet ďalšie štúdiá, ktoré rad radom potvrdili ochranný účinok komplexu vitamínu-E zo stravy, proti koronárnej úmrtnosti a srdcovým chorobám (viď literatúra; len pre ilustráciu uvediem práce od Paula Knekta a Lawrence Kushi-ho; ostatné viď. pôvodná kniha autora ).

Vynára sa otázka, že prečo je potravou konzumovaný vitamín-E iný, od podávaného alfa-tokoferolu? Jednak preto, lebo strava obsahuje väčšinu vitamínov z celkového komplexu vitamínu-E, ďalej že v západnej strave dominuje gamma-tokoferol. Je pravda, že alfa-tokoferol sa lepšie vstrebáva, ale aj takto, zo stravy získané krvné hladiny tokoferolov, v krvi je po alfa-tokoferole druhé najväčšie množstvo gamma-tokoferol. Čo sa stane, ak počas výskumu podávajú alfa-tokoferol? Ako sme to mohli vidieť pri výskume rakoviny, alfa-tokoferol vytlačí gamma-tokoferol. Ale sledujme ďalej rozvíjajúcu sa tragédiu.
Do štúdia s názvom CHAOS ( cambridgeské antioxidačné vyšetrenie srdca) bolo zapojených 2000 ľudí, a trvala zhruba dva roky. 1000 ľudí dostalo placebo, 1035 dostalo alfa-tokoferol tak, že polovička zúčastnených dostala 400 DD a druhá polovička 800 DD. V skupine s 400 DD alfa-tokoferolu, bola úroveň hladiny 51 nmol/l, a v skupine s 800 DD sa zvýšila hladina alfa-tokoferolu v krvi na 65 nmol/l.
Podľa uvedeného je vidieť, že užívaním 400 DD alfa-tokoferolu aj pri najpestrejšej strave, sa dá zvýšiť hladina alfa-tokoferolu na dvojnásobok. To platí samozrejme aj v prípade komplexného vitamínu-E. Počas vyšetrenia, riziko nefatálneho (neosudový) infarktu myokardu sa znížil o 77% v skupine s alfa-tokoferolom, a udialo sa 55 úmrtí dôsledkom zlyhania srdca, ako aj osudné úmrtie na srdcový infarkt. Podľa uvedených údajov štúdia, hoci nesignifikantne, v skupine s 800 DD neprimerane stúpla mortalita a osudný infarkt srdca, oproti skupine s 400 DD alfa-tokoferolom. No a?
Eric Rimm a spol. v roku 1986 zverejnila čiastkové výsledky štúdia HPFS ( sledované vyšetrenie zdravotníckych pracovníkov). Tí, ktorí užívali 100 DD alfa-tokoferolu, u nich riziko srdcových chorôb sa znížil o 37%.
Tieto počiatočné úspechy, následné vyšetrenia a štúdiá, nesledovali tento trend. V jednej metaanalýze z roku 2003, zahrňujúca osem štúdií, v ktorom sa nachádzajú aj tieto úspešné štúdiá s alfa-tokoferolom, vitamín-E ( treba rozumieť: alfa-tokoferol) neznížila úmrtnosť ani vo všeobecnom ponímaní, ani srdcovú úmrtnosť, ani riziko cerebrovaskulárnych (mozgovo cievny) príhod. Sledované štúdiá, v ktorých pozorujú príjem vitamínu-E len zo stravy, nefigurovali v tejto analýze.
Edgar Miller a spol. v r. 2005 zrealizoval jednu presvedčujúcu metaanalýzu, lebo z doposiaľ zverejnených 19 štúdií alfa-tokoferolu, tieto rozdelil do dvoch skupín. Analyzovali zvlášť skupinu s 400 DD a nižšou dávkou alfa-tokoferolu, a zvlášť od tohto s vyššou dávkou. Týmto spôsobom vedeli preukázať, že v skupine so 400 DD a nižšou, užívanie alfa-tokoferolu vo všeobecnosti znížila úmrtnosť, kým v skupine s aplikáciou dávky nad 400 DD, v celku zvyšuje mortalitu.

Zdroj grafu: http://annals.org/article.aspx?articleid=718049

Z grafu je jasné, že hodnoty nad 150-200 DD vitamínu-E pomáha, nad touto úrovňou už škodí.
Ďalšia užitočná meataanalýza pochádza z r. 2013 pričinením kórejskej pracovnej skupiny pod vedením Seung-Kwon Myunga. Analyzovali štrnásť štúdií z pohľadu vitamínu-E, či užívanie alfa-tokoferolu spôsobuje pokles rizika srdcového infarktu. Pretože farmaceutický priemysel sa viac krát dostal do podozrenia z dôvodu jeho záujmu v neúspešnosti štúdií, preto autori zvlášť analyzovali štúdia s podporou farmaceutického priemyslu, ale rozdiel nenašli. V celku, výsledok naznačoval, že alfa-tokoferol znižuje riziko vzniku infarktu. Koniec koncov to je už niečo, aj keď to nie je pravda. Prijateľný výsledok by bol, keby sa žili vyčistili, a chorí by sa vyliečili. Tento skromný výsledok vysvetľuje schopnosť alfa-tokoferolu znížiť vznik krvných zrazenín, lenže dosiahnutie tohoto výsledku má za sebou nárast srdcovej úmrtnosti. Ak by príčinou srdcových chorôb boli v skutočnosti oxidatívne vplyvy, a nie zápaly respektíve a artérioskleróza – zvápenatenie tepien (vitamín-K2!), potom by mali dostať podstane väčšie výsledky, a dôsledkom alfa-tokoferolu by mala klesať, a nie rásť srdcová úmrtnosť. Ale ako vieme, cholesterolová hypotéza sa zašila do vedomia vedcov do takej miery, že desiatky rokov bojujú s oxidovaným cholesterolom, ako Don Quijote s veternými mlynmi.
Podľa autorov, ich analýza (analyzovali aj iné antioxidanty) vyvracia hypotézu oxidatívneho procesu srdcovo-cievnych ochorení, a podľa nich, to je dôvod neúspešnosti antioxidantov pri týchto patologických chorobách. Vedci veľmi múdro zdôraznili, že výsledok ich analýzy s vzťahuje len na syntetický alfa-tokoferol. Je tu ale ešte ďalší problém, ktorý odzrkadľuje lúzerstvo elitných výskumníkov. Do roku 2007, zrealizovali viac než dvesto štúdii s alfa-tokoferolom, ale skoro ani v jednom z nich nemerali ani to, že či sa vôbec vstrebá do organizmu, či sa zvýši jeho hladina v krvi, alebo či sa počas vyšetrenia mení lipidoxidatývny proces organizmu. Nie, jednoducho podali tabletky, a tým sa u nich končil proces zákroku. Potom už len čakali na výsledok, ktorý sa obyčajne nedostavil.
Ak porozmýšľame nad doposiaľ získanými informáciami o vitamíne-E, potom právom môžeme myslieť na to, že malé množstvo alfa-tokoferolu preto môže vyvíjať priaznivý účinok, lebo zvýši krvnú hladinu len do tej miery, že ešte príliš nezníži ostatné zložky vitamínu-E. Príliš veľa alfa-tokoferolu vytlačí gamma a delta-tokoferoly, ako aj tokotrienoly z týmu vitamínov-E.

Tvrdohlavosť alebo hlúposť?
Ako sme spomínali, vitamín-E získaný stravou, má blahodarné účinky, a jednoznačne vyvíja ochranný účinky ako pre srdcovo-cievne choroby, tak aj pri srdcovej mortalite. Orechy a oriešky obsahujú značné množstvo gamma-tokoferolu. Viď vyšetrenie PHS ( Physician´s Health Study – Štúdium Zdravia Lekárov), v ktorom analýza čiastočných výsledkov poukazuje na klesajú srdcové problémy, ktoré sú v primaj úmere s narastajúcou konzumáciou orieškov.
V štúdiu Margareta Öhrvalla a spol. merali v krvi v okruhu chorých na srdce, vyššiu hladinu alfa-tokoferolu, a nižšiu hladinu gamma-tokoferolu oproti normálu, ktorú majú zdraví ľudia.
Anatol Kontush a spol. taktiež konštatovali, že rozdiel medzi chorými na srdce a zdravými, sa dá rozlíšiť podľa nízkej hladiny gamma-tokoferolu v krvi. Jedno ďalšie vyšetrenie sa dopracovalo k podobnému výsledku: čím bol vyšší rozdiel pomeru medzi alfa a gamma-tokoferolom v krvi, tým väčšou pravdepodobnosťou bola prítomná srdcová choroba.
Sridevi Devaraj a výskumní spolupracovníci podávali alfa-tokoferol, alebo gamma-tokoferol, alebo oba naraz. Vieme, že na pôde metabolického syndrómu sa vyvíja srdcová choroba. Hlavným príznakom tohto stavu je inzulínová rezistencia a z nej vyúsťujúci výkyv hladín krvného cukru. Počas vyšetrenia zistili, že ak podávajú len alfa-tokoferol, tá signifikantne z níži hladinu gamma-tokoferolu krvi. Podávaním tokoferolov naraz, dosiahli najlepšie výsledky. K tomuto vyšetreniu sa dobre pripája výskumná práca Eunice Mah-a a spol., ktorá úspešne vedela zabrániť poškodenie stien ciev, dôsledkom opakujúcich sa výkyvov krvného cukru.

Ale prečo nevieme uviesť také štúdia či metaanalýzy, ktoré sumarizujú účinky gamma-tokoferolu ? Lebo nie sú! Nadarmo dokazuje rad údajov už od začiatku, že alfa-tokoferol ( najmä syntetický) je zlý smer, oficiálna veda sa stala posadnutou antioxidačnou teóriou, a jedno neúspešné vyšetrenie chcú dokázať druhým, že majú pravdu, že alfa-tokoferol musí účinkovať. Oproti tomu sa dá postaviť rad zjavných úspešných vyšetrení tokotrienolov na srdcovo-cievne chorôb – ale zatiaľ len na zvieracích pokusoch.

Odpoveď na vyššie uvedenú otázku nech je hocijaká, zjavne sťažuje aj našu prácu. Je podstatne ľahšie nájsť výsledky relevantných štúdií z mainstream výskumov, a je ťažšie, ak sa musíme k nim prebiť cez močiar oficiálnej vedy.
Podstatou je: u srdcovo-cievnych chorobách je veda neúspešná k vôli tomu, lebo pred očami vedcov, sa antioxidantné účinky vitamínu-E sa ligotajú ako fatamorgána: stále si myslia, že ju už chytili, ale nikdy sa im nepodarí ju schmatnúť.
Podľa súčasných vedomostí vedy, význam gamma-tokoferolu a ostatných zložiek vitamínu-E, pozostáva nie z jednoduchého antioxidačného účinku, ale z pohľadu ochrany srdcovo-cievnych chorôb predstavujú ich vlastnosti významnejší silu, napr. majú silné protizápalové vlastnosti, a zabraňujú prilipnutie imúnnych buniek na steny ciev, čo je podľa súčasných vedomostí vedy, začiatkom tvorby plakov.

Cieľom tohto článku nie je vymenovať rad radom to, na čo je ten alebo onen vitamín dobrý, ale poukázať na tie hlavné smery, ktoré je naozaj dobre vedieť. To, že vitamín-E ( ktorý vlastne?) je dobrý pri Alzheimerovej chorobe, alebo pri šedom zákale a pod., čo je úžitočná informácia, a ktoré nájdeme z mnohých informácií, lenže z týchto informácií chýba práve to podstatné.
Prečo vlastne je potrebné užívať vitamín-E? Oficiálne odporúčania uvádzajú dosť nízke hodnoty značne pod 100 miligramov. ( je to samozrejme alfa-tokoferol ponúkajú ako vitamín-E). Nemáme dostatok tohto vitamínu v našom jedálničku? Lenže koľko je dostatok?
Vypadá to tak, že v skutočnosti nikto nevie, koľko je dostatok z vitamínu-E. Vieme len toľko, že desiatky rokov trvajúci nedostatok tohto vitamínu spôsobuje neurologické poruchy – napr. periférnu neuropátiu. Ale keď sa v starobe objavia poruchy neuropatie, koho napadne myslieť práve na vitamín-E, lebo cez cukrovku nedostatok vitamínu-B12, tiež môže spôsobiť takéto poruchy. Pôvod neurogeneratívnych chorôb je do dnes neznámy, ale veľmi ľahko sa môže stať, že k tomuto nárastu chorôb prispeje aj roky trvajúci nedostatok vitamínu-E celej populácie. Na tých ani nechcem myslieť, ktorí sa snažia „chrániť“ vlastné zdravie pred nedostatkom ( alebo v dobrej snahe, zdravie iných) pravidelným užívaním alfa-tokoferolu. Jedným slovom, aj s týmto vitamínom sme tak ako s ostatnými, malý nedostatok sa nijak vážne neprejavuje v našom každodennom živote, a neskôr prejav skutočných problémov sa už nedá spojiť s viac rokov trvajúcim nedostatkom. Najistejšie je teda užívať trošku viac, ako to oficiálne orgány považujú za potrebné.
Môžeme vidieť, že medializácia a škodlivá aktivita predstaviteľov veľkých výskumov oficiálnej vedy je sklamaním. Na strane druhej, ďaleko od hlučnosti medikalizácie, nezávislé vedecké skupiny rad radom uvádzajú a potvrdzujú v mimoriadne pozitívnom svetle komplex viatamínu-E, t.j. prirodzený vitamín-E, ktorý obsahuje všetkých osem(alebo desať) druhov/zložiek vitamínu-E.
Je škodlivé užívať samostatne alfa-tokoferol, nech je to sysntetický alebo prírodný. Výhradne (by) sa smelo užívať prostriedok s celým spektrumom vitamínu-E v prirodzenej alebo v miešanej forme (mixed), zložky vitamínu-E iba takto vedia uplatniť svoju ochrannú vlastnosť.
Je treba povedať, že syntetický vitamín-E nie je totožný s prirodzeným vitamínom-E, lebo jeho molekulárne zloženie je iné.
Syntetický alfa-tokoferol zvyknú označovať ako „všetok-rac-alfa-tokoferol“. Je to miešanina tokoferolov, v ktorom sa nachádza iba jedna prirodzená zložka z ôsmych, t.j. RRR-alfa-tokoferol. To znamená, že ak kúpime „všetok-rac-alfa-tokoferol“, potom to zodpovedá len 12,5%-tám RRR-alfa-tokoferolu.
Ale ako som písal, ani jeden z alfa-tokoferolov nie je osožný pre náš organizmus. RRR-alaf-tokoferol zvyknú označovať aj ako d-alfa-tokoferol, ktorý získavajú zo sójového oleja. Pretože sójový olej je plný gamma-tokoferolu, konvertujú ho na alfa-tokoferol. Toto zvykli nazývať prirodzeným d-alfa-tokoferolom. Možeme vidieť v ponuke aj pojem „čistý, prirodzený vitamín-E“, jeho označenie je d-alfa-tkoferol-sukinát, t.j. suchý-d-alfa-tokoferol.
Ponúkajú ešte aj d-alfa-tokoferil-acetát a dl-alfa-tokoferil-acetát. Prvá je jedna prirodzená, druhá syntetická forma alfa-tokoferolu.
Takzvaný mixed E-vitamín, alebo komplex vitamínu-E sa už podobá k prirodzenému “d-alfa-tokoferol, d-bata-tokoferol, d-gamma-tokoferol a d-delta-tokoferol mixu. V tomto prípade ide o alfa-tokoferol získaný z prirodzených olejov, s predpokladom, že ich vzájomný pomer je obdobný prirodzenému.
Pokusy na zvieratách dokazujú, že užívanie gamma-tokoferolu podporuje vstrebávanie alfa-tokoferolu. Čím väčší je pomer gamma-tokoferolu, tým lepšie vie alfa-tokoferol organizmus využiť. Čiže gamma-tokoferol nevytlačí alfa-tokoferol, ale podporuje jeho účinok. Ako som v predošlom písal, opačne to neplatí, lebo alfa-tokoferol vytlačí gama-tokoferol z receptorov. Z predošlého je jasné aj to, že od gamma-tokoferolu môžeme očakávať ešte podstane viac v oblasti srdcovo-cievnych chorôb a rakoviny, ako som popísal vyššie. Samozrejme alfa-tokoferol je taktiež potrebný pre náš organizmus. Preto musíme hľadať taký komplex vitamínu-E, v ktorom gamma-tokoferol je vo veľkom množstve, ale obsahuje dostačujúce množstvo alfa-tokoferolu. Dnes už dostať aj na domácom trhu prijateľný výrobok, ktorý popri alfa-tokoferolu obsahuje aj ostatné zložky tokoferolov a predpokladám, že sortiment sa bude v budúcnosti rozširovať.

Literatúra: (časť; ostatné viď zdroj)
Knekt P, Reunanen A, Järvinen R, Seppänen R, Heliövaara M, Aromaa A: Antioxidant vitamin intake and coronyry mortality in a longitudinal population study. Am J Epidemol. 1994 Jun 15; 139(12):1180-1189.
Knekt P, Ritz J, Pereira MA, O´Reilly EJ, Augustsson K, Fraser GE, Goldbourt U, Heitmann BL, Hallmans G, Liu S, Pietinen P, Spiegelman D, Stevens J, Virtamo J, Willet WC, Rimm EB, Ascheiro A:Antioxidant vitamins and coronyry heart disease risk: a pooled analysis of 9 cohorts. Am J Clin Nutr. 2004 Dec; 80(6):1508-1520.
Kushi LH, Folson AR, Prineas RJ, Mink PJ, Wu Y, Bostick RM,: Cietary antooxidant vitamins and death from coronary heart disease in postmenopausal women. N Engl J Med. 1996 May 2; 334(18):1156-1162.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 × = osemnásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť