Terapeutická úloha kurkumínu: poučenia z klinických štúdií

 

Zdroj: Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB. Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials. AAPS J. 2013 Jan;15(1):195-218. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535097/

Konspekt: Gábor Szendi
Preklad: Ing. Imrich Galgóczi

O kurkume sa nedá dosť povedať. Aj lekársko-vedecké výskumy ju berú čoraz vážnejšie, v súčasnosti je aspoň 100 klinických štúdií, a niektoré práve prebiehajú, za cieľom zmapovania spektra účinnosti tejto rastliny. Klinické výsledky sú nádejné, ale je potrebné mať na zreteli, že vedecké publikácie sú vždy opatrné, výsledky skôr podhodnocujú.
Napriek veľkým úsiliam, častosť výskytu komplexných multifaktorálnych ochorení človeka, ako sú srdcovo-cievne choroby, metabolické poruchy, rakovina a neurologické choroby, nechce klesať. V poslednom desaťročí sa na trhu objavil značný rad cielených liekov, ale spomínané choroby organizmu spôsobuje porucha viacerých regulačných systémov, pôsobiaci synergicky, a v rovnaký čas. Takto, keď nacielime jeden mechanizmus z množstva mechanizmov spôsobujúce choroby, úspech sa zdá byť beznádejný. Nanajvýš tieto cielené lieky sú drahé a majú mnoho vedľajších účinkov. Preto by bolo potrebné mať také prostriedky, ktoré vedia koordinovať naraz viac systémov, a popri tom sú lacné a sú bez vedľajších účinkov. Tieto kritéria vie splniť napr. kurkimín.
Kurkuma je taký prostriedok, ktorý vie útočiť naraz v rôznych bodoch, nemá vedľajšie účinky, je lacný a je účinný v prípade ošetrenia a prevencie u mnohých chorobách.
Kurkumu, ako prostriedok s liečebnými vlastnosťami, spomínajú už v r. 1748, ale jej terapeutické využitie uskutočnili v r. 1937, keď úspešne liečili pacientov so zápalom žlčníka.
Kurkuma sa javí ako nádejný prostriedok, ukazuje to 67 klinických štúdií realizovaných do roku 2012, a 35 je v priebehu.
Prostriedok organizmus dobre znáša, jeho dávku bezpečne môžeme zvýšiť aj na 8g/deň. Vo výskumoch často kombinujú kurkumín so zaužívanými liekmi.
To, že jedna látka ako môže disponovať s tak mnohými vplyvmi na organizmus, je zatiaľ záhada, ale faktom je, že svoje protizápalové účinky vyvíja mimoriadne všestranne cez mnohé zápalové faktory, ktoré blokuje.
Hoci samotný kurkumín sa nedobre vstrebáva, ale za pomoci extraktu čierneho korenia (s piperínom) sa dá vstrebávanie zvýšiť až o 2000% .

Výskum rakoviny
Rakovina je viacstupňový proces, s mnohými fázami, počas ktorého sa stáva neregulovanou 500 našich génov. Hoci v súčasnosti sú cielené lieky s ako takými protirakovinovými účinkami, ale sú drahé a majú veľa vedľajších účinkov. Mnohé z týchto liekov aplikujú súčasné protirakovinové terapie. Vzhľadom k tomu, že kurkumín je vo svojej podstate multi-point-ný útočný nástroj, z toho dôvodu, v ľudských klinických liečeniach, sa ukázal ako účinný u mnohých typoch rakovín.
O prvom protirakovinovom účinku kurkumy sa zmienili v roku 1987, kedy lokálne ošetrovali vonkajší rakovinový nádor, s prípravkom kurkumy. Odvtedy sa kurkuma ukázala účinnou v prípade u mnohých typoch rakovín.

Rakovina konečníka
V USA, v r. 2012, registrovali 143 tisíc nových prípadov a 52 tisíc úmrtí. V súčasnej dobe neexistuje účinná liečba rakoviny, poznáme len chirurgický zákrok a s prípadnou chemoterapiou. Kurkumín sa ukazuje nádejnou aj v tejto oblasti.
Viac štúdií dokázalo, že kurkumín sa dostane do konečníka kde je účinný. Počiatočnú fázu rakoviny konečníka predstavujú tzv. polypy – výrastky na sliznici, ktoré sa neskôr môžu premeniť na rakovinové formy.
Mimoriadne veľké riziko predstavuje to, ak je v rodinne náklonnosť k tvoreniu polypov. U 50% ľudí nad 60 rokov sú prítomné polypy. Polypy v 75%-tách sú adenómy (nezhubný epitelový nádor; epitel – základný druh bunkového tkaniva, výstelka, vl. poznámka ). Tento typ je náklonný v rakovinovú degeneráciu. Nesteroidné lieky účinne znižujú počet polypov, ale majú veľa vedľajších účinkov (žalúdočné ťažkosti, riziko srdcového infarktu).
V jednej kontrolovanej skupine piatim pacientom podávali 3×480 mg kurkumínu a 20 gramov quercetínu. Podľa výsledkov jak počet, tak aj veľkosť polypov významne poklesol.

fig.2-kurkumin

V jednom druhom vyšetrení u fajčiarov, podávali 4 gramy kurkumínu, ktorý podstatne znížil počet polypov rakovinového pôvodu.
V ďalšom štúdiu, pacientom s kolorektálnym karcinómom – čeliaci operácii, podávali 3×360 mg kurkumínu, čo spôsobil nárast všeobecnej vitality pacientov, znížil zápal, a zvýšil aktivitu génu p53, ktorý hrá dôležitú úlohu pri regulácii vzniku rakovinových buniek.

Podžalúdková žľaza ( pankreas)
Podžalúdková rakovina často vznikne aj bez príznakov. Chronický zápal pankreasu často vedie k rakovine. Vo viacerých štúdiách aplikovali ako doplňujúce ošetrenie, kurkumín. V jednom podávali denne 8 gramov kurkumínu, ktoré v jednej skupine pacientov spôsobil zlepšenie zdravotnéo stavu, a v druhej spomalil priebeh choroby.

Rakovina prostaty
Medzi mužmi je najčastejšou rakovinou, v USA v r. 2012 registrovali 242 tisíc nových prípadov. Proces vývoja choroby sa dá sledovať meraním špecifického antigénu (PSA). Vysoká hladina PSA môže znamenať už prítomnosť rakoviny prostaty. V jednom štúdiu s vysokou hladinou PSA, ale podľa biopsie ešte za neprítomnosti rakoviny prostaty, v dvoch skupinách podávali 100 mg kurkumínu a 10 mg sójového izoflavónu (mimochodom je neefektívny, efekt vyvolal kurkumín). V tej skupine, kde hladina PSA bola vyššia ako 10 ng/ml, kurkumín a izoflavón spôsobili podstatné zníženie hladiny.

fig.3-kurkumin

Na ľavej časti obrázka vidieť výsledok „ošetrenie pred a potom“. Na pravej zase výsledok ošetrenia kurkumínom+izoflavínom. Je dôležité poznamenať, že dávka kurkumínu bola smiešne nízka, čiže od väčšej dávka môžeme očakávať väčší pozitívny výsledok.

Rakovina pľúc
V moči medzi fajčiarmi, môžeme merať vysoké množstvo zmutovaných génov. Mutagény sú také látky, ktoré poškodzujú funkciu buniek, preto môžu viesť k rakovine. Keď chronickým fajčiarom denne podávali 1,5 gramov kurkumínu, v ich moči podstatne poklesol počet zmutovaných génov, čo podľa autorov vedie ku zníženiu rizika rakoviny pľúc.

Zápalové choroby
Poznáme dva veľké typy, ulceróznu kolitídu (vredovitý zápal hrubého čreva) a Crohn-ovu chorobu – posledná sa môže vyskytnúť hocikde počnúc ústami, končiac konečníkom. Jeden sub-typ, ulceratív proctitis, sa koncentruje v konečníku. V prípade zápalových chorôb, je signifikantne vyššie riziko vzniku črevných rakovín. Významnú úlohu pri tejto chorobe zohráva zápalový faktor TNF. Jeho blokovanie je drahé, a spôsobuje veľa vedľajších účinkov.
Aplikáciou kurkumínu, v jednom štúdiu medzi chorými na Crohn-ovú chorobu (3×360 mg) a ulceratív proctitis (3×550 mg), úspešne znížili príznaky chorôb.
V inom štúdiu medzi pacientmi, s ulceratív proctitis v pokojovom stave, popri klasickom liečení, podávali buď placebo, alebo kurkumín. (1 gram po raňajkách, 1 gram po večeri). Po šiestich mesiacoch v skupine s placebom bol 20,5%-ný pomer recidívy (návrat choroby), a v skupine s kurkumou 4,7%-ný.
V rámci správy sa zmienili o jednom prípade, keď žena trpela 17 rokov na ulceróznu kolitídu, a na podávané lieky reagovala zle. Úplne sa vyliečila potom, ako začala užívať 40 mg prednison-u a 500 mg kurkumy. Ani pri ročnej kontrole nepreukázali vred, pričom žena medzitým prestala užívať liek aj kurkumu.

Syndróm dráždivého čreva IBS (Irritable bowel syndrome)
V jednom štúdi, 8 týždňov podávali dvom skupinám žien 72 mg a 144 mg extraktu kurkumi v tabletkách. Na konci vyšetrenia, v skupine s jednou tabletkou klesli príznaky o 55%, v skupín s dvoma tabletkami poklesli príznaky o 60%.

Zápal tkanív
Prvá správa je z roku 1980, keď porovnávali 1,2 gramov kurkumy s 0,3 gramami fenilbutazolu. Zistili, že účinok dvoch rôznych zákrokov bol rovnaký. V jednom druhom štúdiu zistili, že samotné podávanie kurkumy, alebo jej kombinácia s dicklofenackom (Voltaren, Kataflam), bol tiež účinný. C-reaktív proteín (CRP, naznačuje mieru zápalu) sa značne znížil.

fig4-curcumin

Zníženie hladiny C-reaktívu má výhody aj pri iných chorobách!
V prípade osteoartritídy, denná 200 mg-ová dávka ( od firmy Meriva), za 3 mesiace zvýšil priemerný peší akčný rádius pacienta zo 76 m, na 332 m, závažnosť príznakov poklesol o 58%, a značne poklesla aj hladina CRP.
V jednom druhom štúdii,1 gram dennej dávky kurkumínu (od Merivy) za 8 mesiacov, o 50% znížil príznaky choroby a schopnosť prechádzať sa, sa zvýšila trojnásobne. Údaje merané krvnou analýzou, u veľa faktorov ktoré spôsobujú zápaly, sa do značnej miery znížili.
Nature & Vitality Bio-Curcumin®+(30 ks kapsúl) Nature & Vitality Bio-Curcumin®+ Forte (60 ks kapsúl)

Uveitída (zápal uvey – zápal prostrednej vrstvy očnej gule; -dúhovky)
Vyšetrovali to vo dvoch štúdiách. V jednom bol účinok kurkumínu totožný s účinkom aplikovaného steroidu, v druhom, dôsledkom užívania kurkumínu, počet recidív poklesol na desatinu oproti pôvodnému stavu.

Peptický vred(z bielkoviny žalúdočnej šťavy vzniká pepsín, kt. je tráviaci enzým)
Môže sa vytvoriť v hltane, žalúdku, alebo v hornom trakte tenkého čreva. Podľa odhadov, medzi dospelými, počas ich života sa vyvinie v 5-10%-tách. Dôsledkom užívania antibiotík a protónovej pumpy.
(Vlastná poznámka: – je to prostriedok, ktorý sa predpisuje na zníženie sekrécie žalúdočnej kyseliny; – Reklamy tento prostriedok propagujú ako „ochrancu žalúdka“ a priznajme si, kto by nechcel chrániť vlastný žalúdok? Ale nie je všetko zlato, čo sa blyští! Na nepríjemné účinky inhibítorov sekrécie žalúdočnej kyseliny väčšina z nás zabúda, alebo nie sú si vedomí toho, že možno bagatelizujú jej vedľajší účinok, čo môže viesť k veľmi vážnym zdravotným problémom; Viď: Morrison et al.: San Diego State University Graduate School of Public Health, San Diego, California, USA. „Risk factors associated with complications und mortality in patients with Clostridium difficile infection.“ Clin Infect Dis. 2011 Dec;53(12):1173-8. Doi: 10.1093/cid/cir668.  https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21976459)

V jednom štúdiu, 12 týždňov aplikovaný inhibítor protónovej pumpy, alebo kurkumín s dávkou 4×250 gramov, priniesli rovnaké zlepšenie výsledkov zdravotných stavov chorých.
V inom štúdiu, podávali 5×600 mg kurkumínu chorým na ulcerózu, a pacientom sa postupne zlepšoval zdravotný stav. Po 12-tich týždňoch, každý jeden pacient vyzdravel, ale u štvrtine chorých sa vyzdravenbie dostavilo už po 4-om týždni.

Psoriáza
Dotýka sa to 2% populácie, a jej liečenie môže byť nebezpečné a drahé (napr. ak aplikujú imunosupresíva; Vlastná poznámka: – je to látka obmedzujúca schopnosť organizmu reagovať na antigénny podnet tvorbou protilátok). Exacerbácia ( nové vzplanutie choroby) psoriázy má blízky vzťah s aktivitou Phosphorylase kinase (PhK),(je to enzým- vlastná poznámka). V jednom štúdiu, 1%-ný kurkumínový gél účinnejšie z nížil aktivitu PhK, ako calcipotriol (derivát vitamínu-D).

Alzheimerova choroba
Zlepšenie stavu pacienta pri tejto chorobe, môžeme očakávať predovšetkým dôsledkom účinku kurkumy, lebo kurkumín významne znižuje počet amyloid-beta plakov.

Cukrovka
Pretože zápalové choroby zohrávajú ústrednú úlohu pri vyvtvorení cukrovky (diabetes mellitus), kurkuma môže zohrávať úlohu v prevencii a ošetrení.
Prvú správu o schopnosti kurkumy znížiť krvný cukor, sme prvý krát mohli počuť v r. 1972. Muž s 16-ročnou cukrovkou, určitý čas užíval 5 gramov kurkumy, dôsledkom čoho sa uňho znížila krvná hladina zo 7,8 mmol/l na 3,9 mmol/l. Keď znížil príjem kurkumy na minimum, hypoglykemický účinok sa udržal. Keď muž prestal užívať kurkumu, jeho hladina krvného cukru sa opäť zvýšila na 7,8.
Štúdiá, aplikované v okruhu zdravých ľudí, zvyšuje produkciu inzulínu.

V jednom štúdiu, 240 ľudí v pre-diabetickom stave, rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina dostala placebo, druhá kurkumín v dennej dávke 1,5 gramov. Po deviatich mesiacoch v placebo-skupine 17% z nich dostal cukrovku, v skupine s kurkumínom nikto nedostal diabetes mellitus. V kurkumínovej skupine aj beta-bunky pankreasu podali väčší výkon.
V jednom krátkom štúdiu, kurkumín pozitívne ovplyvnil funkciu poškodených obličiek, u chorých na cukrovku.
O pozitívnych výsledkoch podali správu aj pri liečbe aterosklerózy medzi chorými na cukrovku.

Žlč, poruchy jej sekrécie
Kurkuma stimuluje sekréciu a kontrakcie žlče. Znižuje bolesti žlče. Tridsať minút po užití 20 mg kurkumínu, sa objem žlče znížil o 12%, po uplynutí dvoch hodín už o 30%, t.j. kurkumín naštartoval zvýšenú sekréciu žlčníka. Dôsledkom toho, kurkumín blokuje tvorenie žlčných kameňov. ( Avšak užívanie kurkumínu už pri jestvujúcom žlčnom kameni, sa nedoporučuje).

Chronický zápal prostaty
V jednom štúdiu, chorí dostávali buď antibiotiká (prulifloxacín), alebo popri antibiotík brali aj saw palmetto extrakt (160 mg), extrakt žihľavy (120 mg), kurkumín (200mg), a quercentín (100 mg). Po uplynutí jedného mesiaca, v okruhu s kombinovaný liečením, pominuli príznaky u 90% zúčastnených pacientov, pričom v skupine len s antibiotickým liečením, 27% pacientov zostal bez príznakov. V skupine skombinovaným liečením, ani po šiestich mesiacoch nenastala recidíva choroby, kým v skupine s liekmi, sa u dvoch pacientov choroba vrátila.

Vlastná poznámka k účinnosti saw palmeto :
Ako aj z počtu vyššie uvedených štúdií vidieť, že pri priaznivých výsledkoch kombinovaného liečenia danej choroby, sa vynára ústredná úloha kurkumínu, ako účinnej látky. Ináč povedané, ak by zo zložiek, pri kombinovanom liečení, vynechali okrem kurkumínu ostatné komponenty, pozitívny zdravotný efekt by sa aj tak dostavil. Dobrým príkladom je extrakt saw palmeto  http://en.wikipedia.org/wiki/Saw_palmetto_extract , ktorý sa aj na Slovensku predáva ako účinná látka pri liečbe BPH – benígnej prostatickej hyperplázie, t.j. pri zväčšenej prostate, pričom jej reklamovaný účinok na BHP je vedecky vyvrátený, tj. jeho účinok je rovný nule.

Konklúzia
Najviac skúmané oblasti sú rakovina, iriabilita čriev, zápalové choroby, neurologické choroby a cukrovka. Sú štúdiá, ktoré môžu trvať aj viac rokov, a ich výsledok je možné zverejniť len po ich ukončení. Pri veľmi veľkých dávkach (3-12 gramov) sa prejavili vedľajšie účinky, ale vo všeobecnosti ide o veľmi dobre tolerovateľnú látku.
Kurkumín je terapeutická možnosť v širokom spektre chorôb. Je bezpečný, tolerovateľný, netoxický ešte ani pri 8 gramov za deň. ( V štúdiách občas bezdôvodne aplikovali malé dávky, čo znižuje šance úspešnosti!).

Vstrebávanie podstatne zvyšuje piperín ( extrakt čierneho korenia).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


5 − = jeden

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť