Teórie a myšlienky o influenzii

 

 

Prvzatie článku bez povolenia, je hrubé porušenie autorských práv!

 

O influenzii žijú v ľuďoch ešte stále mylné predstavy, napriek tomu, že epidémie influenzie sa nedajú zastaviť preventívnym
očkovaním, ale vitamín-D, môže byť účinnou prevenciou. Tento článok som napísal v r. 2010 do Magazínu Prírodné lekárstvo, a v ňom skoncipované myšlienky sú aktuálne do dnešného dňa.
Ako sa šíri influenza?
Podľa verejnej mienky sa šíri priamym, nepriamym kontaktom alebo šíri sa vzduchom (Bridges a spol.,2993). Avšak k tomuto sú k dispozícií len observačné údaje. Tieto nepochybne dokazujú, že influenza (influenza=chrípka – vlastná poznámka) sa šíri týmito spôsobmi, ale je silne nepravdepodobné, že to je dostatočné vysvetlenie na prepuknutie národných a globálnych epidémií a na viacerých miestach aj na jej súbežné prepuknutie. Už aj v historických spisoch sa objavili spozorovania, že influenza sa šíri nie bezpodmienečne z osoby na osobu, ale vypukne „zrazu“ ( Hope–Simpson, 1985 ). Hope–Simson spozoroval 8 rokov rodiny, a týchto v 70%-tách sa nainfikoval iba jeden člen rodiny, a choroba neprešla na ďalších členov rodiny ( Hope-Simpson, 1979). V iných vyšetreniach v r. 1957, v čase Ázijskej epidémie influenzie, sledoval 60 rodín, a po ochorení jedného člena rodiny nenasledovalo vypuknutie „epidémia rodiny“ (Jordan a spol., 1958).

 
Tak sa zdá, že tieto pozorovania protirečia s vyhlásením, že influenza je silne nákazlivá choroba, a ktoré ešte viac spochybnil model prechodu nákazy z jednej osoby na druhú. Podľa výskumov Edgar Hope-Simpsona, v juhozápadnej časti Anglicka v kraji Gloucestershire, z farských registračných údajov, vedených od roku 1600, sa môžeme dočítať, že epidémia v kraji, spolu s ostatnými epidémiami v Anglicku, vypukla naraz. Tieto vzorky prepuknutí sú úplne totožné s tými modernými, ktoré sú vedené v dnešnej dobe, pričom pred 400 rokmi bola doprava pomalá        ( Hope-Simpson, 1983). Hope-Simpson dokázal súčasný výskyt influenzie aj od seba vzdialených krajoch (Cumbria Devon, Dyfed, Východné Anglicko, Gloucestershire a Northhumbia) aj na základe úmrtnosti ( Hope-Simpson, 1986). Vyšetrením východonemeckej a československej epidémie medzi rokmi 1980 a 1988, v troch rokoch bol spoločný vírusový kmeň, ktorý spôsobil epidémiu, ale len v jednom prípade sa dala dokázať, nákaza prenesenia vírusu z jednej osoby na druhú (Hienz, 1990). Hope-Simpson poukázal na to, že influenza v zime sa šíri na obidvoch pologulách nad 30 –tou zemepisnou šírkou, v úplne rôznych zemepisných oblastiach od seba, z hruba naraz, a medzi vykázateľnými variantami vírusových kmeňov sa ukazuje zhoda. Druhá zváštna vlastnosť influenzie je, že sa zjaví z „ničoho“, a podobne tak isto ustúpi na konci epidémie. Je veľmi zvláštna aj premena vírusu. Od roku 1946 do roku 1957 bol na scéne vírus H1N1, potom sa zničoho nič stratil, a objavil sa vírus H2N2. V roku 1968 sa vírus H2N2 stratil a vymenil ho vírus H3N2.

 
Podľa teórie Hope-Simpsona, sa vírus po epidémií v podstate preto stratí, lebo sa uschováva v nainfikovaných osobách, ktorí nevykazujú žiadne typické chorobné príznaky, ako napr. v prípade oparu. Pretože osoba, ktorá sa už vyliečila, ešte raz už neochorie, bez infekcie nosí vírus, ktorý sa v nej zmutuje. Podľa teórie, je preto jednotný nový typ vírusu, lebo dôsledkom vytvorenej všeobecnej ochrany z poslednej varianty vírusu, sa môžu vytvoriť len určité možné varianty. Vírus teda žije v populácií, a preto sa nedá identifikovať miesto nákazy, lebo v skutočnosti vo všetkých z nás, a čaká len na „sezónny signál“, keď sa začne rozmnožovať (Hope-Simpson, 1981).

 
Prečo je influenza v zime?
Podľa Hope-Simpsona, je úzka spojitosť medzi influenzou a poklesom UV žiarenia, pretože nad 30-tým zemepisným rtttt prepukne vždy v zime, keď sú najkratšie dni, resp. v tropických oblastiach prepukne v ždy v čase dlhých dažďov (Hope-Simpson, 1981). Hope-Simpsonova teória nebola populárna, lebo virológovoia a epidemológovia sa držia teórie prenosu z jednej osoby na druhú, resp. úlohy vtákov a ošípaných pri „vytvorení-chovu“ vírusových typov. Tieto dve teórie navzájom neprotirečia bezpodmienečne, lebo ifluenza môže pochádzať od vtákov cez ošípané, ale teóriu latentného vírusu lepšie vysvetľuje cyklický návrat epidémií. Teória bola až do dnešného hlboko zakopaná, kým John Cannel, predseda rady vitamínu-D, v roku 2005 na vlastnej skúsenosti vo vlastnej nemocnici , kde pracoval sa nepresvedčil o tom, že epidémia v nemocnici nenainfikovala len jeho pacientov, ktorí neustále dostávali vysoké dávky vitamínu D. Z tohto pozorovania sa zrodila influenzová teória vitamínu-D. Je to úplne zhodné s teóriou Hope-Simpsona. Podľa tejto teórie, jesenný sezonálny pokles UV žiarenia skoncuje so syntézou vitamínu-D a v ľuďoch od tej chvíle začína klesať úroveň vitamínu-D. Keď počas zimy táto úroveň klesne pod určitú hranicu, vtedy prepukne epidémia ifluenzie (Cannel a spol., 2008). Vitamín-D je vlastne hormón, ktorý hrá dôležitú úlohu v imúnnych procesoch a jeho nízka úroveň znižuje činnosť protimikróbového bielkovinového systému vrodenej imunitnej schopnosti organizmu. Protiargumentom sezónnosti je španielska chrípka z roku 1918 a súčastná unfluenzia, „nedodržali pravidlo“, aby nevypuklo v zime alebo na jeseň. Môže to mať dve vysvetlenia. Jednou je, že také nové vírusové varianty, proti ktorým populácia nemá vytvorenú ochranu, podstatne ľahšie prerazí vrodené ochranné pásma. Druhým vysvetlením svetových chrípkových pandémii je súvislosť s načasovaním.
Viac autorov podotklo, že svetové pandémie v 85%-tách vypukli v čase intenzívnejšej slnečnej aktivity, ktorá sa cyklicky opakuje po 11 rokoch. Takéto obdobie bolo v 20.-tom storočí v rokoch. 1918-20, 1946-48, 1957-58, 1968-1969, 1977-1978 (Yeung, 2006). A v skutočnost aj teraz sme v čase intenzity slnečnej aktivity. Súvislosť medzi aktivitou Slnka a vypuknutie pandémií vysvetľujú veľmi rozmanito, ale jednou je, že v čase aktivity Slnka, klesne intenzita dopadajúceho UV žiarenia na Zem.
Podľ teórie vitamínu-D, influenzia prepukne v jeho určitom poklese, resp. nainfikujú sa predovšetkým tí ľudia, u ktorých je v čase epidémie nízka úroveň vitamínu-D. Pretože odporúčaná denná dávka nestačí ani len na to, aby udržali úroveň v lete nabraného množstva vitamínu-D, a takto vlastne v jesennom a zimnom období organizmus žije z toho, čo v letnom období nahromadilo v tele opaľovaním.
Adit Ginde a spol. vo vyšetrení v roku 2009, merali a porovnali u 18 883 osôb úroveň 25(OH)D, t.z. aktívnej formy vitamínu-D s výskytom chorôb horných dýchacích ciest. Podľa ich výsledkov bol jednoznačný inverzný vzťah medzi hladinou úrovne vitamínu-D a ochoreniami horných dýchacích ciest. Čím bola úroveň vitamínu-D nižšia, tým bola frekvencia výskytu chorôb dýchacích ciest. Súvislosť u chorých na astmu bol ešte očividnejší. U ľudí s najnižšou hladinou vitamínu-D, bol o 55% viac-krát častejší výskyt dýchacích ciest, ako u ľudí s vysokou haldinou vitamínu-D (Ginde a spol., 2009). Treba poznamenať, že počas merania, za zdravú hladinu považovali 30 ng/ml 25(OH)D, ale v skutočnosti za optimálnu hladinu iný vedci považujú hladinu 70 ng/ml. V inom vyšetrení, medzi indiánskými deťmi, zistili taktiež inverzný vzťah, medzi hladinou vitamínu-D a výskytom chorôb dýchacích ciest (Wayse a spol., 2004).

 
Melissa Li-Ng a John Aloia v jednom spoločnom vyšetrení spozorovali ako vedľajší produkt, že medzi ženami, ktoré brali 800 DJ ( Denná Jednotka) vitamínu-D proti osteoporóze, sa podstane znížil, a medzi ženami s dávkou 2000 DJ vitamínu-D, sa prakticky vylúčil výskyt nákazu dýchacích ciest, a tým aj unfluenzné ochorenia (Aloia a Li-Ng, 2007).


Cannel na základe odborných a osobných skúseností pre dospelých chorých, odporúča ako doplnok 5000 DJ, deťom na každý 13 kg 1000 DJ vitamínu-D. Vitamín-D môže znamenať všeobecnú ochranu proti influenze a ochoreniam unfluenzného typu.

 
(Vlastná poznámka: Súčasná situácia na Slovensku je v tejto oblasti žalostná. Nenašiel som lekáreň, webshop, bio-obchod, kde by ponúkali čistý vitamín-D v prijateľnej cene,alebo lepšie povedané, v prijateľnej koncentrácii dennej dávky. Vážený čitatelia! Kto má poznatky o tom, že na Slovensku dostať vitamín-D v koncentrácií 2000 DJ v prijatelnej cene, čo je cca 8- 9 EUR / 90 toboliek, dajte prosím vedieť, a napište do príspevku – pomôžete tým iným).

 
Očkovanie spôsobuje neurologické ochorenia?
V USA v roku 2004 sa zrodila jedna správa, v ktorej spísali za posledné desťročie získané skúsenosti o nežiadúcich vedľajších účinkoch z očkovania proti unfluenze ( Stratton a spol. 2004 ). V roku 1976, v hromadnej očkovacej kampani proti prasačej chrípke, naočkovali 45 miliónov ľudí, keď vysvitlo, že pozoruhodne narástol výskyt Guillain-Barrého syndrómu ( vlastná poznámka: autoimunitné ochorenie postihujúce perifernu nervovú sústavu, Guillain-Barrého syndrom je jednou z hlavných príčin netraumatických paralýz na svete ), a očkovanie zastavili. Ako vysvitlo po následnej analýze, v okruhu ľudí, ktorí nedostali očkovanie, bol výskyt ochorenia 0,22 /milión osôb, po prvom týždni v okruhu naočkovaných to bolo 2,8, v treťom týždni 3,5, čiže zvýšenie bolo 10-16 násobné. Komisia vyšetrovala aj neskoršie obdobia, a jej konečná konklúzia bola, že na základe vyšetrení nemožno dokázať ani odmietnúť to, že očkovania proti prasačej chrípke po roku 1976 spôsobili Guillan-Barré syndróm alebo nie. Ten fakt, že hypotézu nemožno vylúčiť, ďalej, že hlásenia o vedľajších účinkoch v každej krajine, takto aj v USA, robili dobrovoľníci, preto sú neúplné, na základe toho môžno usúdiť, že veľa prípadov Guillan-Barrého syndrómu nezaregistrovali, a tak to ani nezapočítali.

 
V prípade sklerózy multiplex-u, komisia zaujala podobné stanovisko: nevedela ani prijať, ani odmietnúť hypotézu, že dôsledkom očkovania proti chrípke sa táto choroba môže objaviť, alebo či nastane pokles, alebo zhoršenie stavu.

 
V prípade neuritídy oka (zápal očného nervu), komisia taktiež zdôraznila, že dôsledkom očkovania proti chrípke, nemôžno rozhodnúť, či tieto navzájom súvisia alebo nie. Celkove ani postoj komisie, ani výsledky vyšetrení, nie sú uspokojivé v ohľade toho, či môžu byť vážne neurologické dôsledky očkovania proti chrípke. Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé, ale treba ich posudzovať v pohľade účinnosti očkovania proti influenzii a vo svetle nebezpečnosti unfluenzie.

 
Je ortuť škodlivý vo vakcíne?
Influenzia počas tehotenstva nie je nebezpečnejšia , ako obyčajne (Ayoub a Xazbak, 2006), ale tak sa zdá, že to neplatí na súčasnú epidémiu. Preto, vo vyšetrení sa obmedzím len na to, či ortuť vo vakcínach môže ohroziť plod v maternici. Zlúčenina s názvom Thimerosal, ktorú k vakcínam používajú a dávkujú, ako konzervačnú látku, nepodlahol bezpečnostným vyšetreniam. (Vlastná poznámka: aby som vedel aspoň načrtnúť vážnosť dôsledkov dávkovania a ich pomerov, urobil som aktuálny prieskum medzi lekármi na Slovensku. Na základe toho môžem vyhlásiť, že vakcíny na Slovensku obsahujú (!)ortuť, ale jeho obsah vo vakcíne je nepublikovateľný, ale…). Jedna vakcína v susednom Maďarsku obsahuje 50 mikrogramov. Pre ženu, s 70 kg telesnou váhou, je to sedem násobne viac, ako dovoľuje denná dávka, pre novonarodené dieťa je to už 400 násobne vy ššia hodnota. Pretože Thimerosal prejde aj do plodu, pre menší a menej vyvinutý plod, očkovanie matky môže pre plod znamenať ešte väčšiu dávku.

 
Pri pokusoch na zvieratách, Thimesol už pri povrchovom-vonkajšom použití ( nakvapkaní do oka zvieraťa), 2-5 násobne zvýšil riziko úmrtnosti plodu, pričom u potkanov, aplikovaním do podbrušnice, spôsobil 10-30 násobné úmrtie plodu (Ayoub a Yazbak, 2006). Laura Hewitson a spolupracovníci, v roku 2009 zverejnili svoje vyšetrenie, v ktorom novonarodeným opiciam rodu makako, aplikovali vakcínu proti Hepatitis B, s obsahom Thimerosalu (Hewtson a spol.,2009).

 
Vedci naočkovali 13 kusov makakovských opíc na Hepatitis B s obsahom ortute, štyri dostali slanú vodu, a tri nedostali očkovanie. Opice boli vyšetrené deviatimi neurologickými testami takým vedcom, ktorý nevedel, že ktorá opica dostala očkovanie. U opíc, ktoré dostali očkovanie, sa zjavili tri oneskorené základné reflexy prežitia, ako sú špúlenie ústami, , a cicanie. U opíc, pri prirodzených podmienkach, sú to životu dôležité reflexy pokiaľ ide o prežitie. Za reflexy zodpovedá mozgový kmeň (truncus cerebri), ktorý je zodpovedný za reguláciu životne dôležitých funkcií ( dýchanie, činnosť srdca a pod.). Aj vyšetrenia na iných zvieratách dokazovali, že ortuť sa zhromažďuje v mozgu, resp. v kmeni mozgu. Aj u detí na otravu ortuťou, sa poškodil mozgový kmeň. Poškodenia mozgového kmeňa počas vyšetrenia, môžu spôsobiť rozruch v ďalšom vývoji iných častí mozgu. V jednom vyšetrení, keď na novonarodených deťoch skúšali vplyv vakcíny s obsahom ortute, v krvi novonarodených našli najväčšiu úroveň hladiny ortute. Aj iné vyšetrenia ukazujú, že novonarodené deti sa od seba veľmi líšia v schopnosti vylučovať ortuť. Konklúzia autorov je, že aj jediné očkovanie môže spôsobiť neurologický rozruch vo vývoji.
Celkovo aj malý počet vyšetrení vnucuje to, že aplikácia vakcín s obsahom ortute, ani v tehotenstve, ani u mladých detí nie je bezpečný.

 

V akej miera je účinné preventívne očkovanie?
Ako sa dalo očakávať, od jari ( ide o rok 2010 ), keď začali vyrábať vakcíny,vírus H1N1 zmutoval. Analýza izolovaného patogénu, z usmrtených ukrajinských ľudí, ukazuje, že proti nemu je očkovanie neúčinné (McNeil, 2009). Jednou z vlastností mutácie s názvom D225G je, ža napáda plúca. Tento mutant bol preukázaný v Nórsku, Ukrajine, Brazílii, Mexiku, Japonsku, aj v USA. Izolovaný patogén z tkanív mŕtvych v Nórsku, Francúzsku, Ukrajine, bol typu D225G. WHO nepovažovala za vhodné to, aby vyhlásila, že vakcína nechráni proti novej mutácii, ba čo viac, keď už vedeli o novej mutácii, vyhlásili, že nie je pozoruhodná zmena vírusu. Analytici to považujú za globálne veľmi velké zdravotné riziko, čo podrýva dôveru vo WHO (Recombinomics Commentary, 2009, 27 a 28. nov.) Tak sa zdá, že verejné zdravotníctvo ( vlastná poznámka:dnes, keď píšem tento príspevok, denno-denne počuť z médií, aby sme sa dali zaočkovať proti chrípke, ešte nie je neskoro,…), nech je to už národná či nadnárodná, namiesto korektných informácií, považuje za vhodné podávať len poloinformácie, kompatibilné ich vlastnými cieľmi.Už v čase otvorenia očkovacej sezóny sa dala položiť otázka, prečo by v tomto roku chránila vakcína viac, ako v predchádzajúcich rokoch.. Obavy nie sú nepodstatné.

 
Pretože influenza vedie k závžnejším komplikáciám v staršom veku, veľa skúmanou otázkou je, nakoľko chráni očkovanie v pokročilom veku. Vakcínu považujú za efektívnu v 60%-tách, a podľa kalkulácií, vážne komplikácie unfluenzného typu a úmrtnosť zníži o 70-80%. Lone Simonsen a spol. v roku 2005 vykázali z údajov 33 influenzných sezón v USA, že keď očkovanie 65 ročných narástol do roku 2001 z 15% na 65%, úmrtnosť z titulu unfluenzie nepoklesol (Simonsen a spol., 2005). Caterina Rizzo a spol. v roku 2006, vo svojej publikácií potvrdili to isté medzi talianskými ľudmi vo veku nad 65 rokov, v sledovanom období medzi rokmi 1970 a 2001 ( Rizzo a spol., 2006). Lisa Jackson a spol. sledovali osem rokov osud 72 000 ľudí, starších ako 65 rokov, a vykázali, že propagovaný pokles úmrtnosti, pripisovaný na konto očkovaniu, je nezávislý od ročného obdobia, z ktorého usúdili, že väčšia „ochrana“ naočkovaných v čase ufluenzie, pramení z rozdielu všeobecného zdravotného stavu naočkovaných a nenaočkovaných ľudí, a nie od ochranného účinku vakcíny (Jackson a spol., 2006). Spoločným ponaučením štúdií je, že očkovanie proti influenzii- chrípke v staršom veku, je veľmi málo efektívne z dôvodu nízkej imúnnej odozvy ľudského organizmu.

 
Nie je omnoho lepšia situácia ani medzi zdravými dospelými. Vottorio Demicheli a spol. v roku 2007 v analýze Cohrane, na základe údajov 66 248 ľudí z 38 vyšetrení došli k záveru, že „ výsledky sú proti masovému rutinnému očkovaniu proti ifluenze u zdravých dospelých ľudí, a podávať vakcínu odporúčajú iba v jednotlivých špecifických prípadoch“. Autori dospeli k tomuto záveru na základe toho, že podľa údajov, masové očkovanie nemá prakticky žiadny účinok na počet absentovaných pracovných dní zo zamestnania alebo na počet nutných nemocničných ošetrení z dôsledku unfluenzie (Demichelli a spol., 2007). Autori poukázali na to, že neurologické ochorenia súvisiace s očkovaním sú zriedkavé, ale v prípade masového očkovania tieto údaja sa predsa len znásobia. U detí, z 51 vyšetrení na očkovanie proti chrípke, zhrnuli výsledky Tom Jefferson a spol. v r. 2009. Ako poukázali na to, že účinnosť a efektívnosť nie sú rovnaké pojmy. Účinnosť meria to, že proti danému kmeňu influenzie do akej miery chráni s tým totožné ochranné očkovanie. Efektívnosť očkovania sa dá merať tým, že do akej miery predbehne v skutočnosti choroby influenzného typu a jeho kompli kácie. Autori nenašli vážne dôkazy o tom, že masové očkovanie detí znižilo školskú absenciu, nemocničné prípady a chrípkovú úmrtnosť alebo šírenie chrípky v spoločenstvách. A doterajšie výsledky údajov vyšetrení u detí pod dvoch rokov, očkovane nepodporujú. Autori vyjadrili svoje zdesenie nad tým, že neexistujú vyšetrenia proti chrípke u detí pod dva roky smerujúce na bezpečnosť takéhoto očkovania, pričom doporučujú masové očkovanie detí nad šesť mesiacov (Jefferson a spol., 2009).

 
Na základe údajov, je obrovská priepasť medzi dôslednými verejnozdravotníckymi odporúčaniami a vedeckými dôkazmi. Pretože verejnozdravotnícke odporúčania by mali vychádzať z vedeckých dôkazov, ale dôsledkom ich absencie je zrejmé, že verejné zdravotníctvo riadia púhe, neopodstatnené domnienky v tedy, keď skloňujú populačné odporúčania. Vznikom mutantov, začína vznikať nová situácia, na ktorú ako sa zdá, ani medzinárodné verejné zdravotníctvo, ani WHO nie sú pripravení. Informácie zadržiavajú, a problémy bagatelizujú. Verejné zdravotníctvo výsledky celoplošných vyšetreni z úmrtí – ak boli také, nezverejní, len ich využíva ako propagandistický nástroj za tým cieľom, aby obyvateľstvo v čo najväčšom množstve nahovorili na očkovanie proti chrípke. Na strane osožných dôsledkov očkovania sa dá spomenúť viac argumentov, ale na strane druhej, na základe vedeckých údajov nemôžeme očakávať vážnu ochranu, najmä, keď proti mutantom očkovanie vôbec nebude chrániť. Objasnenie podotknutých faktov čaká na verejné zdravotníctvo. Ale smerom k obyvateľstvu nepodali ešte patričnú informáciu.

 
Zdroj: Gábor Szendi

 

Vlastná poznámka:

Zakázali vakcíny vo viacerých EU štátoch!ˇ

Švajčiarska  agentúra Swissmedic,  26 októbra 2012, s okamžitou platnosťou zakázala ďalší predaj vakcín proti influenze na celom území štátu, od Švajčiarskej farmaceutickej firmy Novartis. K tomuto kroku sa rozhodli pristúpiť po tom, ako to urobilo, niekoľko dní predtým, Taliansko a Rakúsko.

Swissmedic  vyhlásil, že opatrenie sa týka vakcín typu Agrippal a Fluad. Deň predtým, v Taliansku zakázali použitie 500 tisíc už vyexpedovaných vakcín  do zdravotníckych centier. Opatrenia sa týkalo vakcín Agrippal, Fluad a Influpozzi. Aj v Rakúsku zakázali predaj výrobkov firmy Novartis. V Nemecké zdravotnícke orgány zadržali  štyri zásielky vakcín s názvom Fluad, a jedenu  zásielku z Begripal-u.

Ďalej, zverejnené na FDA  (FDA je americká agentúra, kt. reguluje všetky lieky v USA )-  Obsah vakcíny Thimerosal ,bežne odporúča pre deti vo veku 6 rokov a mladšie, viď tabulka na konci listu :

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability/VaccineSafety/UCM096228

 

 

Ak sa vám milí čitatelia, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť sa zaregistrovať aj na pravidelne zverejnené informačné správy tejto stránky.
S pozdravom: Ing. Imrich Galgóczi

 

Použitá literatúra:
• Aloia J, Li-Ng M: Re: epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect 2007, 135(7):1095-1096.
• Ayoub, DM; Yazbak, FE: Influenza Vaccination During Pregnancy: A Critical Assessment of the Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Journal of American Physicians and Surgeons 2006, 11(2):41-47.
• Bridges CB, Kuehnert MJ, Hall CB.: Transmission of influenza: implications for control in health care settings. Clin Infect Dis. 2003 Oct 15;37(8):1094-101.
• Cannell JJ, Zasloff M, Garland CF, Scragg R, Giovannucci E.: On the epidemiology of influenza. Virol J. 2008 Feb 25;5:29.
• Demicheli V, Di Pietrantonj C, Jefferson T, Rivetti A, Rivetti D.: Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD001269. DOI: 10.1002/14651858.CD001269.pub3.
• Donald G. McNeil Jr.: Experts Say Swine Flu Mutations Do Not Warrant New Alarm. New York Times, November 27, 2009
• Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr.: Association between serum 25-hydroxyvitamin D level and upper respiratory tract infection in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med. 2009 Feb 23;169(4):384-90.
• Heinz F, Tůmová B, Scharfenoorth H.: Do influenza epidemics spread to neighbouring countries? J Hyg Epidemiol Microbiol Immunol. 1990;34(3):283-8.
• Hewitson L, Houser LA, Stott C, Sackett G, Tomko JL, Atwood D, Blue L, Railey White E, Wakefield AJ: Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing Hepatitis B vaccine: Influence of gestational age and birth weight. Neurotoxicology. 2009 Oct 2. (elektronikus előközlés)
• Hollis, BW; Wagner, CL: Assessment of dietary vitamin D requirements during pregnancy and lactation. Am J Clin Nutr 2004;79:717-26.
• Hope-Simpson RE.: First outbreak of Hong Kong influenza in a general practice population in Great Britain. A field and laboratory study. Br Med J. 1970 Jul 11;3(5714):74-7.
• Hope-Simpson RE.: Recognition of historic influenza epidemics from parish burial records: a test of prediction from a new hypothesis of influenzal epidemiology. J Hyg (Lond). 1983 Oct;91(2):293-308.
• Hope-Simpson RE.: The method of transmission of epidemic influenza: further evidence from archival mortality data. J Hyg (Lond). 1986 Apr;96(2):353-75.
• Hope-Simpson RE.: The role of season in the epidemiology of influenza. J Hyg (Lond). 1981 Feb;86(1):35-47.
• Hope-Simpson RE.: The spread of type A influenza. J R Coll Gen Pract. 1985 Jun;35(275):267-9.
• Hope-Simpson RE: Epidemic mechanisms of type A influenza. J Hyg (London) 1979, 83(1):11-26.
• Jackson LA, Jackson ML, Nelson JC, Neuzil KM, Weiss NS.: Evidence of bias in estimates of influenza vaccine effectiveness in seniors. Int J Epidemiol. 2006 Apr;35(2):337-44.
• Jefferson T, Rivetti A, Harnden A, Di Pietrantonj C, Demicheli V. Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD004879. DOI: 10.1002/14651858.CD004879.pub3.
• Jordan WS Jr, Denny FW Jr, Badger GF, Curtiss C, Dingle JH, Oseasohn R, Stevens DA: A study of illness in a group of Cleveland families. XVII. The occurrence of Asian influenza. Am J Hyg 1958, 68:190-212. (id.: Cannell és mtsi., 2008)
• Recombinomics Commentary: WHO Mis-statements in D225G and H274Y Raise Concerns. November 27, 2009. web: http://www.recombinomics.com/News/11270905/WHO_Mis.html
• Recombinomics Commentary:WHO Confirms D225G Vaccine Failure. 2009 November 28, 2009. web: http://www.recombinomics.com/News/11280901/WHO_D225G_Vac.html
• Rizzo C, Viboud C, Montomoli E, Simonsen L, Miller MA.: Influenza-related mortality in the Italian elderly: no decline associated with increasing vaccination coverage. Vaccine. 2006 Oct 30;24(42-43):6468-75.
• Simonsen L, Reichert TA, Viboud C, Blackwelder WC, Taylor RJ, Miller MA.: Impact of influenza vaccination on seasonal mortality in the US elderly population. Arch Intern Med. 2005 Feb 14;165(3):265-72.
• Stratton, K; Alamario, DA; Wizemann, T; McCormick, MC(eds.): Immunization Safety Review. Influenza Vaccines and Neurological Complications. The National Academies Press Washington, D.C., 2004.
• Takács, I; Benkő, I; Toldy, E; Wikonkál, N; Szekeres, L; Bodolay, E; Kiss, E; Jambrik, Z; Szabó, B; Merkely, B; Valkusz, Zs; Kovács, T; Szabó, A; Grigoreff, O; Nagy, Zs; Demeter, J; Horváth, H Cs; Bittner, N; Várbíró, Sz; Lakatos, P; Hazai

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


9 + = osemnásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť