Teória rakoviny z pohľadu genetického “nesúladu” a jej dôsledky.

 

Preložil a spracoval: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Materiál bol prednesený z príležitosti „ svetového dňa rakoviny“, na fóre nadácie „PROTI RAKOVINE, PRE ČLOVEKA, ZA BUDÚCNOSŤ“, dňa 4. febr. 2016.

Štvrtina západnej populácie zomiera na rakovinu. Výskyt rakoviny v takomto počte je vo vývoji ľudstva novodobým javom, a jej dôvody vysvetľuje porovnanie životných štýlov ľudí žijúci v západnej kultúre a prírodných ľudí. Zameranie onkologických výskumov na onkogénny, vírusy a karcinogénne látky predstavuje iba rizikové faktory, ktoré v interakcii s inými faktormi zmien životných štýlov, vedú k rakovine. Z hľadiska rakoviny relevantné biologické odlišnosti, medzi prírodnými ľuďmi a západným človekom, sa dajú zhrnúť nasledovne: pre západného človeka, oproti prírodnému človeku, je typická vysoká hladina zápalu, hyperinzulinémia, vysoký hladina krvného cukru, nedostatočná hladina vitamínu-D, a vysoký hladina deutéria. Tieto faktory súvisiace so životným štýlom, by mohli byť pomerne ľahko pozmenené, čo by dramaticky znížil počet výskytu rakoviny, a aj v prípade už jestvujúcej rakoviny, ako doplnok ošetrenia rakoviny, významne by zvýšil šance vyliečenia a čas prežitia.
obr1
obr2
obr3
Vysvetlenie k červene vyznačeným údajom v nižšie uvedenej tabuľke. Podľa údajov Oeslera, v roku 1890 bol pomer úmrtí na rakovinu 2,1%. Dnes je tento pomer 27%.
obr4
Podľa ponaučenia nižšie uvedeného austrálskeho grafu, Oeslerom znázornená tendencia pokračovala v celom západnom svete. (Posledný stĺpec v predošlom obrázku udáva pomer úmrtí pripadajúci na 100 tisíc obyvateľov, tento graf je „pokračovaním“ toho spomínaného). Autor štúdia poznamenal, že obyvateľstvo Austrálie, oproti ostatným štátom západného sveta z hľadiska priemerného veku, je značne mladé.
obr5
obr6

Vlastná poznámka:
Čo sa týka Slovenska je viac než len zreteľné, že počet ľudí postihnutých rakovinou stúpa. Zatiaľ čo pred rokom 2 000 bolo zaznamenaných len niečo okolo 12 000 prípadov ročne, po prelome tisícročia ich už bolo cez 20 000 a od roku 2008 máme približne 24 000 nových prípadov ročne.
U mužov sa najviac vyskytuje rakovina hrubého čreva a konečníka, v tesnom závese ohľadom počtu chorých je rakovina pľúc, ďalej rakovina kože, prostaty a močového mechúra, na ktorú sa lieči len niečo cez 500 mužov ročne. U žien naopak prevláda rakovina prsníka, ktorá trápi viac než 2 000 žien za rok. Priemerne o 300 žien menej trápi rakovina kože, hrubého čreva, maternice a krčka maternice, na ktorú ochorie len niečo cez 500 žien ročne.
http://www.medicc.eu/sk/clanky-od-pouzivatelov/item/128-rakovina-na-slovensku

Ochorenia na zhubné nádory na Slovensku
muži 2006
ženy 2006
Ochorenia na zhubné nádory v SR vo vekových skupinách mužov a žien v roku 2006.
Z pomedzi mužov na svete, v prepočte na obyvateľstvo, na Slovensku je najviac ochorení na rakovinu hrubého čreva a konečníka. “Máme najvyšší výskyt tohto ochorenia, čo sa týka celého sveta v mužskej populácii. Otázka je prečo? Nikto nevie tento fenomén vysvetliť,” hovorí Tomáš Šálek, klinický onkológ a primár z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Na 100.000 obyvateľov pripadá na Slovensku vyše 61 prípadov rakoviny u mužov a viac ako 29 u žien. V globálnom rebríčku patrí Slovensku druhé miesto po Južnej Kórei. Každý rok na svete pribudne 1,2 milióna ľudí, ktorým diagnostikujú rakovinu hrubého čreva a konečníka. Na Slovensku je to vyše 3600 prípadov ročne. “Nanešťastie, počty ochorení stúpajú, liečebné výsledky sa zlepšujú,” konštatuje Šálek. Ako poukázal Šálek, v Južnej Kórei začali prípady pribúdať potom, čo sa v krajine rozmohol “západný” spôsob života aj fastfoody.
http://www.teraz.sk/slovensko/najviac-muzov-v-sr-ochorie-na-rakovinu/139946-clanok.html
Koniec poznámky.
obr8
K porozumeniu nižšie uvedenej tabuľky: glykemický index znamená, ako rýchlo sa prejaví jedlo formou krvného obrazu v krvi, t.j. ako rýchlo sa znej vstrebú sacharidy. Cukor, chlieb, pekárske pečivá, cestoviny, zemiaky, ryža, a pod., všetky patria sem. Glykemická nasýtenosť vyjadruje to, že daná potravina koľko uhľohydrátu obsahuje. Jedno ovocie môže mať vysoký glykemický index, ale preto, lebo obsahuje málo uhľohydrátu, glykemickú nasýtenosť bude mať malú. Chlieb a vyššie uvedené potraviny majú však vysokú.
Dva stĺpce na pravej strane tabuľky vyjadrujú to, že koľkonásobné je riziko toho, kto oproti konzumentom stravy s nízkym glykemickým indexom a glykemickou nasýtenosťou, konzumuje stravu vykazujúca vysoké údaje indexov. V skutočnosti vedci by dostali aj vyššie čísla, ak by kontrolnú skupinu tvorili ľudia na paleo diéte. Skrášľuje výsledok to, že porovnali ľudí žijúcich na západnej strave s ľuďmi žijúcich taktiež na západnej strave, len kontrolovaná skupina sa stravovala trošku „zdravšie“.
obr9
obr10b (1)

BMI a riziko rakoviny (12)
obr10b (2)
obr12
Dôležitý poznatok je, že normálne bunky organizmus vyrába energiu v „energetických továrňach“ buniek, t.j. v mitochondriách za pomoci kyslíka. Nazývame to dýchaním buniek. V rakovinových bunkách, mitochondrie ledva, alebo vôbec nefungujú, namiesto nich rakovinová bunka používa jeden proces štiepenie cukru bez prítomnosti kyslíka. Význam tohto procesu tkvie v tom, že do vnútra rýchlo rastúcich nádorov sa nedostane dosť kyslíka, preto prvý krok tvorby rakoviny je zmena orientácie bunky na štiepenie cukru bez prítomnosti kyslíka. Pretože tento proces produkuje energiu 15 krát menšou účinnosťou, rakovinové bunky majú mimoriadne vysoký nárok na cukor, kým normálne bunky sú schopné spaľovať aj tuk (presnejšie povedané, spaľovať ketóny ktoré získava z tuku), dovtedy rakovinové bunky vedia získať energiu iba z cukru. Jeho logickým terapeutickým dôsledkom je, že ak nedáme pre organizmus uhľohydráty, vyhladujeme rakovinové bunky.
Nižšie uvedený graf znázorňuje výsledok takého štúdia, v ktorom do potkanov implantovali rakovinový nádor, a merali nárast nádoru a krvnú hladinu. Čím bola hladina krvného cukru potkana vyššia (čo stanovili samozrejme diétou potkana), tým rýchlejšie rástol nádor.
obr13
Na nižšom obrázku vidíme, ako vplýva na rast implantovaného nádoru rovnakej počiatočnej veľkosti diéta s nízkym a vysokým obsahom uhľohydrátu. Potkany na strave s 50%-ným obsahom uhľohydrátu, to zodpovedá západnej strave, mali v 25.-ty deň bol rozmer nádoru dvojnásobný.
obr14
Nižšie uvedený graf je tzv. kumulatívny graf, t.j. v tomto prípade ukazuje to, že v danom čase, koľko žien zomrelo pri recidíve rakoviny potom, že raz ich už vyhlásili za vyliečené z rakoviny. Napríklad, v prípade žien v treťom roku s nízkou hladinou krvného cukru, zomrelo „len“ 50% žien, v prípade s vysokou hladinou krvného cukru už 80% žien.
obr15
BRCA1 mutáciu onkológia zvykla označiť ako smrteľnú. Nasledujúci obrázok znázorňuje výsledok rozdielneho stravovania žien narodené pred a po r. 1930 (skoršie sme videli, ako rástla spotreba rafinovaných uhľohydrátov v 20.-tom storočí). Strava žien narodené pred r.1930, obsahovala v priemere menej uhľohydrátov a viacej zeleniny, dôsledkom čoho pri dovŕšení 50 roku života, sa rakoviny vyvinula u 20% z nich. Ženy s takým istým genetickým rizikom, ale žijúce už na západnom type stravy, po dovŕšení 50-ky, na rakovinu prsníkov trpelo už 60% žien.

Stravovanie a mutácia BRCA1 (14)
BRCA1
Nasledujúci graf znázorňuje výsledky štúdia takého kmeňa myší, ktorý kmeň vyvinuli k tomu, aby počas ich života sa spontánne vyvinula rakovina takmer v 100%-tách. Životný štýl, ešte aj u tak vysoko rizikového kmeňa ovplyvňuje riziko rakoviny. Keď myši, žijúce na nízko uhľohydrátovej strave, dosiahli 13 mesačný vek, ešte u 100% z nich sa nevyvinula rakovina, v skupine na strave s vysokým obsahom uhľohydrátu ( prerušovaný graf) sa rakovina vyvinula už 40% z nich. Po 25 mesiacoch, skupina na strave s vysokým obsahom uhľohydrátov už nežila, a v druhej skupine ešte žilo 30% myší. Premietnutím na človeka to znamená, že kto konzumuje menej uhľohydrátov, na základe princípu náklonnosti na rakovinu „je odsúdená na smrť“, môže žiť o 13 rokov dlhšie.

Náklonnosť na rakovinu a uhľohydráty (13)
náklonnosť na rakovinu
Z pomedzi žien s rakovinou vaječníkov, v treťom roku ochorenia, pri nízkej hladine cukru v krvi, stále žilo 60% žien, pri vysokej hladine krvného cukru, sotva 35%.
( 70mg/dL=3,9mmol/l a 140mg/dL=7,8mmol/l )

Prežitie z rakoviny vaječníkov a krvná hladina (16)
ovarium 2
Medzi ashkenázskymi židovskými ženami je bežná mutácia BRCA1 a BRCA2. Ženy, ktoré sa narodilo do blahobytu, keď mali 60 rokov, 90% z nich trpela rakovinou prsníkov. Oproti tomu ženy, ktoré v mladosti konzumovali menej kalórií, tento pomer sa u nich vyvinul až keď dosiahli 90 rokov. Graf na pravej strane ukazuje, že aj šport znižuje riziko, lebo znižuje krvnú hladinu cukru a riziko obezity.

Ashkenázke židovské ženy a ukazovatele mutácie BRCA (15)
aškenázske ž
Vysoká hladina inzulínového rastového hormónu urýchľuje rast rakoviny. Červeným orámované čísla ukazujú, že koľkonásobné je riziko rakoviny pri danej hladine inzulínu.

Hladina inzulínu a rakovina prsníkov (33)
hl inzulínu a rakovina
Zápal organizmus, ktorým trpí takmer každý, kto sa stravuje západným spôsobom, medzi inými kvôli tomu zvyšuje riziko rakoviny, že zlepšuje prívod krvi do nádoru. Na nižšie uvedenom obrázku, zelené bodky znázorňujú nárast rizika rakoviny, spojený s rastom zápalu organizmu. CRP (C-reaktívna bielkovina) si každý môže pozrieť na poslednom vlastnom laboratórnom rozbore.

Zápal a mortalita rakoviny (34)
zapal a mortalita rakoviny

Potrebu vitamínu-D človeka určuje 2.5 milióna rokov vývoj v Afrike.
Náš vývoj v Afrike trval 2.5 miliónov rokov
vyvoj v Afrike

Priemerná hl. vitamínu-D séra u prírodných ľudí, je 40-50ng/ml (23)
interval vitaminuD

Parathormón, hormón prištítnych teliesok ovplyvňujúci hladinu vápnika (a fosforu) v krvi je vysoká vtedy, ak je hladina vápnika krvi nízka, vtedy začne parathormón odbúrávať kosti. Jedným z dôvodov osteoporózy je nedostatok vitamínu-D, ktorý podporuje vstrebávanie vápnika. Vtedy je optimálna hladina vitamínu-D, ak je nízka hladina parathormónu. Z tohto a z predošlého grafu sa dá určiť, že hladina vitamínu-D v krvi by mala dosiahnuť úroveň minimálne 50-60ng/ml (125-150nmol/l), čo je dvojnásobok doporučenej maximálnej hladiny, doporučená lekármi. Aj z neskorších tabuliek bude jasné to, že takto vysoká hladina vitamínu-D výrazne znižuje riziko rakoviny.

Spojitosť medzi vitamínom-D a parathormónom (24)
parathormón a vit.-D

Opaľovanie ani na Hawai nezabezpečuje dostatok vitamínu-D pre tých, ktorí špatne syntetizujú vitamín-D. Nasledovný obrázok znázorňuje aj to, že v krvi meraná hladina vitamínu-D obyvateľstva, ešte aj v letných mesiacoch je pod požadovanou úrovňou.

Polovička surfujúcich na Hawaii, trpí nedostatkom vitamínu-D (28)
hladina séra 25OH-D

Hladina vitamínu-D u západnej populácii (29)
hladiny vita-D

Riziko rakoviny prsníkov a hladina vitamínu-D (25)

riziko rak. prsníkov

Riziko rakoviny hrubého čreva a hladina vitamínu-D (25)
rak,hr. čreva

Výskyt väčšiny typu rakoviny, klesá smerom zo severu na juh, t.j. s nedostatkom vitamínu-D, väčšina typu rakoviny vykazuje súvislosť.(Ukážem len niekoľko príkladov.)
Mortalita kolorektálnej rakoviny podľa zemepisných šírok (26)
zemepisná šírka

Incidencia mozgového nádoru podľa zemepisných šírok (26)
incidencia na 100000

Incidencia leukémie podľa zemepisných šírok (26)
leukémia

Počet hodín denného svitu a mortalita melanómu (27)
mortalita melanomu

Úloha deutéria (De) pri rakovine
deuterium

De
mitochondrium
mitochondrium a zníženie De
Zo 100 gramov uhľohydrátu sa vytvorí 50 gramov, zo 100 gramov
tuku sa vytvorí 110 gramov vody.
proces delenia buniek
rak. prostaty bez De
Zdroj: literatúra č.30
nador mozgu11
nador mozgu12
mozog13
suhrn

 

Použitá literatúra:
použ. literatúra1
literatura2
literatura3
literatura4
literatura5

KONIEC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


tri + 3 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť