Stravovanie, evolúcia a úrovne hormónov štítnej žľazy – spojitosť abnormalít spôsobené nedostatkom jódu?

 

Originál čl.: Kopp W. Nutrition, evolution and thyroid hormone levels – a link to iodine deficiency disorders? Med Hypotheses. 2004;62(6):871-5.

Zdroj: Gábor Szendi
Výber a preklad: Elmira Mezei

V nasledujúcom štúdiu popísaná hypotéza posvieti na dve veci: jedným z dôvodov, tak rozšíreného zdravotného problému štítnej žľazy, je pôdohospodárstvom zavedená uhľohydrátová strava. Druhým dôležitým záverom je, že v prípade hypotyreózy je účinné paleolitné stravovanie preto, lebo popri znížení uhľohydrátov,je pre chod organizmu dostačujúce aj menej hormónov štítnej žľazy. Druhým benefitom paleo stravovania je redukcia alebo zastavenie autoimúnnych procesov.

Zhrnutie
Podľa nášho predpokladu, abnormality súvisiace s nedostatkom jódu ( po angl. iodine deficiency disorders, ďalej len: IDD) nie sú výsledkom menšieho dispozičného množstva jódu z nášho prostredia, ale dôsledkom zvýšeného nároku jódu ktoré je dôsledkom podstatnej zmeny spôsobu ľudského stravovania.
Faktom je, že sérové koncentrácie štítnej žľazy, hlavne T3, závisia od konzumovaného množstva uhľohydrátov. Stravy s vysokým obsahom uhľohydrátov, ukazujú spojitosť so značne vysokými hladinami séra T3, ak ju porovnáme so stravami s nízkym uhľohydrátovým zaťažením. Kým naši predkovia žili na nízko-uhľohydrátovej strave s vysokým obsahom bielkovín, pred 10 000 rokmi zavedená revolúcia poľnohospodárstva viedla k značnému zvýšeniu konzumovaného uhľohydrátového príjmu. Tieto stravovacie zmeny značne zvýšili úroveň hormónu T3. Z tohto dôvodu produkcia T3 sa zvýšila, a súbežne s ním sa zvýšil aj nárok na jód. Vyšší nárok na jód presahuje množstvo dostupného jódu na danom mieste na Zemi., čo vedie k IDD.

Úvod
Je všeobecne prijatý fakt, že hlavnou príčinou IDD je stravovanie s nedostatkom jódu. Nedostatok jódu blokuje produkciu tvorby potrebného množstva hormónov štítnej žľazy. Ďalšie faktory, ktoré znižujú tvorbu hormónu T3 sú, látky s názvom goitríny, ( v niektorých druhoch zelenín môžu byť látky, ktoré blokujú absorbciu jódu, napr. kapusta, ružičkový kel, olejovité semienka repky olejky/stopové prvky, bakteriálne a chemické znečistenie vody a genetické faktory. Znížený obsahu jódu z pôdy spôsobuje nedostatok jódu, ako aj jedeným, ešte aj od tohto dôležitejším faktorom: zvýšený nárok na jód, je spôsobený obrovskou zmenou stravovacích návykov ku ktorému došlo pred 10 000 rokmi.

Túto hypotézu podporuje rad niekoľkých faktov:

• Hladiny hormónov štítnej žľazy – najmä v T3 – sú závislé na množstve konzumovaných sacharidov.
• Strava s vysokým obsahom uhľohydrátov v porovnaní so stravou s nízkym obsahom uhľohydrátov, ukazuje spojenie s nárastom hladín T3.
• Naši paleo -predkovia, počas dlhej evolučnej periódy, žili na strave s nízkym obsahom uhľohydrátov a s vysokým obsahom bielkovín, a na tejto zníženej uhľohydrátovej strave, je značne nižšia úroveň T3.
• Zhruba pred 10 000 rokmi sa začala poľnohospodárska revolúcia, čo priniesla so sebou značné zvýšenie konzumovaného množstva uhľohydrátov.
• Pridaním veľa uhľohydrátov k nízko-uhľohydrátovej strave zvýšia hladiny T3.
• Vytvorí to vyšší nárok na jód, a na mnohých miestach Zeme nie je k dispozícii potrebné množstvo jódu.

Úrovne hormónov štítnej žľazy a stravovanie
Je všeobecne známe, že úrovne hormónov štítnej žľazy, závisia od spôsobu stravovania. Rad vyšetrení ukázalo, že v prípade izokalorickej stravy ( rovnaké množstvo bielkovín, uhľohydrátov a tuku), zmena v zložení stravy môže vo významnej miere zmeniť metabolizmus hormónov periférnej štítnej žľazy.

• Demonštrovali to najprv pôstnou stravou: v priebehu pôstu sérum T3 začal klesať do 24 hodín, po 4-6 dňoch dosiahol vrchol, zhruba na 50% pod kontrolovanou úrovňou, kým úrovne rT3 ( inaktívna forma hormónu štítnej žľazy) sa zvýšili a hladina thyroxínu (T4) sa takmer vôbec nezmenila.
• Ďalšie vyšetrenia ukázali, že k poklesu hladiny séra T3 došlo nie k vôli hladovaniu, ale k vôli zníženiu uhľohydrátov: keď pri izokalorickej strave, uhľohydráty nahradili podobným množstvom tukov a bielkovín, pokles T3 nastal podobne, ako pri hladovaní.
• Pokiaľ doplnenie tuku a bielkovín po pôste, nemá skoro žiadny vplyv na zníženú hladinu T3, znovu -zavedením uhľohydrátov do stravy spôsobil zvýšenie hladiny T3. Miera zvýšenia závisí od množstva uhľohydrátu, 50 gramov glukózy – čiastočne, 160 gramov úplne obnoví pôvodné hladiny T3.
• Stravy s veľmi nízkym obsahom uhľohydrátov do značnej miery znížia hladiny T3. Jednodňová strava s obsahom 20, resp. 30 gramov uhľohydrátov spôsobila 50%-né zníženie hladiny T3, a takto zostala viac mesiacov dovtedy, kým nezvýšili hladinu uhľohydrátov, lebo vtedy sa zase zvýšila jeho hladina.

Značný pokles hladiny T3, dôsledkom zníženého príjmu uhľohydrátov, nenesie so sebou znížený pokles príjmu kyslíka v stave kľudu, alebo príznaky poklesu funkcií štítnej žľazy (intolerancia na chlad, suchá pokožka, zvýšený nárok na spánok). Napriek poklesu T3, bazálne hladiny TSH sú normálne, alebo sa môže prejaviť mierny pokles. Neprítomnosť klinických príznakov a normálny alebo mierne znížená hladina TSH ukazujú, že organizmus netrpí nedostatkom hormónov štítnej žľazy dôsledkom zníženého príjmu uhľohydrátov. Pretože produkcia T3 sa zvýši, keď ku strave s nízkym CH pridáme viac uhľohydrátov, to indikuje, že metabolizmus stráveného uhľohydrátu je jeden proces, ku ktorému je potrebný hormón štítnej žľazy. Vysoký stupeň uhľohydrátového príjmu zmení hormonálny metabolizmus ( látkovú výmenu), zvýši sa produkcia hormónov štítnej žľazy, ktorá nesie so sebou zvýšený nárok na jód. Toto sa mohlo stať pred 10 000 rokmi, zavedením pôdohospodárstva, keď naši predkovia -zvyknutí na stravu s nízkym príjmom uhľohydrátov, postupne zamenili na stravu s čoraz väčším obsahom uhľohydrátov na úkor bielkovín.

Paleolitné stravovanie a hladiny hormónov štítnej žľazy
Počas evolúcie človeka došlo k viacerým zmenám stravovacích spôsobov. Kým naši predkovia z radu primátov, konzumovali uhľohydráty vo forme ovocia a bobúľ, na dvoch nohách chodiace hominidy, sa postupne stali mäsožravcami. Ranní hominidy, žijúci pred 3-4 miliónmi rokov, žili na zdochlinách, a jedli pozostatky rastlín a zanechané zvyšky tiel , čo im nechali iný dravci. Homo erectus, ktorý sa na obzore zjavil pred 1,5 miliónov rokov, ako aj Homo sapiens pred 500 000 rokmi, boli lovci, jedli veľa mäsa a nejaké množstvo uhľohydrátov vo forme korienkov, plodov, ovocia olejových semienok. Predovšetkým počas doby ľadovej, keď veľké územia boli bez vegetácie, sa živili stravou bohatou na bielkoviny a minimálnym množstvom uhľohydrátov. Väčšina divoko rastúcej zelene obsahovala veľa vláknin a málo glukózy. Denný konzum uhľohydrátov bol cca 10 gramov. Počas dlhej periódy humánnej evolúcie človek konzumoval veľa živočíšnych bielkovín a málo uhľohydrátov. Vzhľadom na vzťah medzi požitím sacharidov a hladinami hormónov štítnej žľazy, paleolitné stravovanie produkovalo značne menšie hladiny T3, ako neskoršie stravy s vysokým obsahom sacharidov.

To dáva zmysel pre zdanlivo „nesprávnu“ súvislosť medzi nízkou hladinou T3 a normálnou, alebo aj nízkou hladinou TSH: tieto hladiny hormónov sa vzťahujú k určitému druhu stravy, ku ktorému sa naši predkovia milióny rokov adaptovali -prispôsobili. Teda z evolučného pohľadu, tieto hladiny hormónov treba považovať za „normálne“.


Poľnohospodárstvo – značné zmeny v stravovaní človeka a hladiny hormónov štítnej žľazy

Zhruba pred 10 000 rokmi sa začalo rozvíjať poľnohospodárstvo. V produkcii to bol obrovský skok pre konzumáciu stravy rastlinného pôvodu, predovšetkým v konzumácii obilninových rastlín s vysokým obsahom škrobu. Priemyselná revolúcia, a hlavne nástup vysokorýchlostných oceľových mlynov v XIX. storočí znamenalo, že obilie, zomletím na veľmi malé častice, takmer neobsahovalo nestráviteľné vlákniny. Súbežne s týmto, sa v západnom stravovaní zjavili zemiaky a rafinovaný cukor. Od konca XIX storočia, spotreba cukru rástla rovnomerne, a vo väčšine západných štátov do dnešného času, dosiahla ročnú spotrebu 70 kg/osoba.

Niet pochýb o tom, že toto zvýšené množstvo sacharidov v posledných 10,000 rokov výrazne zmenilo hladinu séra T3. Z evolučného pohľadu, po zavedení potravy s vysokým obsahom škrobu a stravy s obsahom cukru, hladina T3 narástla až 1,5 krát.

Vlastné doplnenie:  zdroj jódu

Spojitosť s IDD?
Je pravda, že aj iné elementy hrajú rolu, ale prvoradou príčinou IDD je nedostatok jódu. Na značných častiach územia Zemegule, je dispozičný dostatok jódu. Čo je príčinou rozdielu medzi nárokom jódu a množstvom dispozičného jódu? Predpokladajme, že počas ľadovej doby, naozaj poklesol obsah jódu na zemi. Musel to byť veľmi pomalý a zdĺhavý proces. Metabolizmus človeka sa musel primerane adaptovať na znížené množstvo konzumovaného jódu. Tak teda, tento mechanizmus nedáva prijateľné -rozumné vysvetlenie na súčasný nevyvážený metabolizmus jódu.

Oproti tomu, časovo, podstatne neskôr, kvôli nárastu konzumovaného množstva sacharidov, rýchle nároky na jód, dávajú rozumnejšie vysvetlenie.

Obsah jódu v pôde, ktorá pred zavedením pôdohospodárstva, pravdepodobne bol postačujúci, na mnohých miestach dnes je nepostačujúci na zabezpečenie zvýšeného nároku jódu, teda je potrebná suplementácia jódu. Moderný človek sa opiera takmer len na stravy s obsahom škrobu, a tento fakt robí poruchy štítnej žľazy svetovým problémom.

Konklúzia
• Existuje rad dôkazov na to, že dôsledkom poľnohospodárskej a priemyselnej revolúcie, podstatné zmeny v stravovaní človeka, zmenili úrovne hormónov štítnej žľazy, ktoré viedli k zvýšenému nároku na jód.
• Popísaný mechanizmus dobre vysvetľuje incidenciu (nárast početnosti výskytu nových ochorení) IDD, ako dôsledok týchto zmien.
• Dôsledkom zmeny stravovania, vzniknuté rôzne iné hormonálne odlišnosti štítnej žľazy, vyžadujú ďalšie výskumy tohto vážneho zdravotného problému.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 × štyri =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť