Spojitosť chorôb s citlivosťou na glutén

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi; Západný spôsob života a civilizačné choroby. (81-87) 2009, Bp.

Nebudem podrobne uvádzať ostatné choroby(ako je cukrovka, choroby štítnej žľazy, iriabilita čriev, Crohnova choroba, neurologické choroby, epilepsia, migréna a bolesti hlavy, schizofrénia), cieľom je tento raz zamerať sa na neplodnosť žien.

Hlavnou myšlienkou tohoto príspevku je: keď 12-15% mladých ľudí medzi 15 a 32 r. svojho života sú neplodní, to už nie je len zdravotný problém!

Prispôsobenosť ku gluténu v minulosti, a z časti aj v súčasnosti, sa realizuje cez úspešnú reprodukciu. Je to prirodzená selekcia: medzi jedincami, ktorí sa nevedia prispôsobiť ku konzumácii obilia, sa s oveľa väčšou pravdepodobnosťou vyvinie neplodnosť, dôsledkom čoho nevie svoje gény prenechať pre potomka (dedenie génov). Platí to samozrejme len vtedy, keď je nevyhnutné, že konzumáciu obilia považujeme za prirodzenú vec. Koniec koncov aj to je selekcia, keď prídeme na to, že konzumácia obilia nie je pre nás vhodná, a nenecháme ju na prirodzenú selekciu, aby sme vymreli, a po niekoľko desaťtisíc rokov budú žiť len takí ľudia, ktorí sú schopní konzumovať obilie bez problémov.
Publikácie o spojitosť neplodnosti s citlivosťou na glutén vyšli na svet už v osemdesiatich rokoch. . Pekka Collin a spol. v r. 1996 vyšetrili na neplodnosť 150 prihlásených žien, a 50 s opakujúcim sa potratom. Zo 150 žien štyri – t.j. 2,7% – boli citlivé na glutén, kým v kontrolovanej 150 člennej skupine s pôrodom, ani jedna. Nevysvetliteľnou neplodnosťou nazývame to, keď neexistujú pre nás známe faktory neplodnosti. Zo 150 žien, 98 trpela nevysvetliteľnou neplodnosťou, a medzi nimi sa nachádzali všetky tie, ktoré boli citlivé na glutén. Takto frekvencia výskytu bola 4,1%-ná. U žien s citlivosťou na glutén, klasickým spôsobom sa nedalo preukázať citlivosť na glutén, ale dve z nich, po zavedení bezgluténovej diéty, bez vedomého úsilia (spontánne) otehotneli. Collin vo svojej práci citoval rad štúdií, v ktorom nevysvetliteľné neplodnosti viedli k potratom a predčasným pôrodom. Jedno štúdium z r. 1999 , frekvenciu výskytu nevysvetliteľnej neplodnosti, v skupine žien s neplodnosťou, konštatoval už za 12%-nú. Antonio Gasbarrini a spol., vyšetrovali citlivosť na glutén s opakovanými spontánnymi potratmi v súvislosti s abnormalitami rastu plodu vo vnútri maternice. V skupine s opakovanými potratmi bola 8%-ná, kým u žien, ktoré porodili plod s rastovými vadami, bola citlivosť na glutén 15%-ná.
Ryan Bradley a Mitchell Rosen v záverečnej správe štúdia poukázali na početné gynekologické aspekty. Ženy citlivé na glutén, začnú menštruovať neskôr a skôr sa u nich prejavuje menopauza. Pomer neplodnosti medzi nevysvetliteľnými prípadmi sa pohybuje medzi 4-8%. Citlivosť na glutén sa prejavuje s poklesom neplodnosti aj u mužov. Ako píšu, neošetrená citlivosť na glutén, znamená 9-násobné riziko na spontánny potrat. Riziko retardácie(spomaľovanie, oneskorovanie; oneskorený, spomalený vývoj) vo vývoji plodu je 3-6 krát väčšia, ako u zdravej populácii. 25% žien s neošetrenou citlivosťou na glutén, porodí svoj potomok pred 26.-tym týždňom. V okruhu žien s citlivosťou na glutén, je v 25%-tách dôvodom potratu hyperprolaktémia (stav so zvýšenou tvorbou prolaktínu v mozgovom prívesku, hypofýze; prolaktín je hormón, ovplyvňujúci činnosť vaječníkov).
Vedci zaoberajúci sa citlivosťou na glutén, viacmenej jednoznačne tvrdia, že na každý maličký znak, treba dbať so zvýšenou pozornosťou a doporučujú vykonať test citlivosti. Nedostatok železa, nevysvetliteľné telesné/fyzické ťažkosti, sťažené počatie, to sú všetky dobré dôvody k tomu, aby sme vykonali rozbor krvi. Priemysel neplodnosti žiaľ ako na páse produkuje umelé oplodnenia, mnoho krát len po viacnásobnej kontrole – a často len na požiadanie ženy, robia kontrolu inzulínovej rezistencie. Ale žiaľ – ani ženy, ani centrá neplodnosti a gynekológovia – nevedia o citlivosti na glutén, preto nikto nevie, že koľko žien sa podriaďuje zbytočne viacnásobnému pokusu o umelé oplodnenie v tej mienke, že oni nemôžu mať dieťa, pričom jedno vyšetrenie na glutén, možno by bol vyriešil problém. Treba ale poznamenať, že polovica neplodnosti je psychického pôvodu.

Ako môžeme zistiť citlivosť na glutén
Mellisa Diane Smith týmto jednoduchým testom odporúča predurčiť pravdepodobnosť citlivosti na glutén.
Napriek tomu, že viacerí z nás ani nepočuli o citlivosti na glutén, ide o mimoriadne častý výskyt tohto symptómu: z pomedzi 100-150 ľudí u jedného z nich sa dá preukázať celiákia, a citlivosťou na glutén trpí viac ako 50% populácie. Veľa ľudí prežíva svoje dni tak, že ani nevie, že má zvýšenú citlivosť na glutén. Nasledovným testom môžete jednoducho zistiť, či ste senzitívny(citlivý) na glutén:
1. Konzumujete alebo ste konzumoval v skoršom veku pravidelne, napr. v detstve, veľa pšenice, alebo obilninu
s obsahom gluténu, napr. raž, jačmeň, ovos, tritikálu( ide o kríženie raž-pšenica), alebo kumat
(staroveký odrod pšenice, je podobný ako tvrdá pšenica durum ).
Áno ( 4 body ) Nie (0 bodov )

2. Máte pocit nadšenia z konzumácie potravín s obsahom obilnín, alebo ich konzumácia spôsobuje problém?
Áno (4 body ) Nie ( 0 bodov )

3. Máte pocit, že máte problém so strávením jedál, alebo máte chronické či časté nadúvanie, máte vetri, tráviace problémy, bolesti brucha, alebo máte precitlivené črevá?
Áno ( 4 body ) Nie ( 0 bodov )

4. Máte chronickú a častú hnačku, zápchu, nevoľnosť na vracanie?
Áno ( 4 body ) Nie ( 0 bodov )

5. Máte vady zubnej skloviny ( vodorovné alebo zvislé , v mnohých prípadoch kráterové brázdy na povrchu zuba ), alebo opakujúce sa zápalové vredy ( afta) v ústnej dutine?
Áno ( 8 body ) Nie ( 0 bodov )

6. Máte neznesiteľný, nevysvetliteľný, pocit chronickej únavy, depresiu, bolesti kĺbov a kostí, bolesti hlavy, dokonca migrénu?
Áno ( 4 body ) Nie ( 0 bodov )

7. Máte často plesňové infekcie, ktoré po ošetrení sa obnovia?
Áno ( 3 body ) Nie ( 0 bodov )

8. Máte tajomné zdravotné problémy, ktoré vo väčšine prípadov sa prejavili po infekcii, pôrode, chirurgickom
zákroku, alebo po období mimoriadneho stresu?
Áno ( 3 body ) Nie ( 0 bodov )

9. Mal ste voľakedy nevysvetliteľnú anémiu z nedostatku železa alebo iný nedostatok živín?
Áno ( 7 bodov) Nie ( 0 bodov )

10. Z dole uvedených zdravotných ťažkostí, máte aj v súčasti?
( 20 bodov prirátajte ku každému príznaku. )

– Akúkoľvek skupiny autoimúnnych príznakov ( napr. autoimúnnu štítnu žľazu-, pečeň-, alebo ochorenie
spojivového tkaniva)
– Artritis, predovšetkým reumatoidnú artritídu, autizmus
– Chronické, vážne bolesti hlavy, ktoré nereagujú na konvencionálne ošetrenia
– Dermatitída herpetiformis ( na tvári, trupe, končatinách – lakeť, predlaktie, koleno-, záchvatovo sa
objavujúce malé zapálené fľaky, v strede – v mnohých prípadoch ale nie bezpodmienečne – s vodnatými
pľuzgierikmi. Po liečení zanechá stredne veľký chrast/chrasty s prechodom do stratena s jemnou
pigmentáciou, bez jazvy.
– Depresia, ktorá na konzervatívne liečenie nereaguje
– Downova choroba
– Zvýšená hladina neznámich enzýmov pečeňového pôvodu
– Neplodnosť alebo opakovaný abortus, alebo počiatočné tehotenské problémy
– Rakovina čreva, hlavne T-bunkvé lymfómy, alebo nádory pažeráka-, hltana-, ústnej dutiny
– Neznáme dôvody poruchy pečene
– Lupus erythematosus (ide o autoimunitnú chorobou zo skupiny kolagenózy, ktorá postihuje prevažne mladé
ženy; dochádza k obranným reakciám proti telu vlastným bunkám a následne k zápalom v rôznych orgánoch –
dochádza predovšetkým k zápalom kože, krvných ciev, obličiek a kĺbov)
– Neurologické poruchy neznámeho pôvodu: napr. ataxia ( neistá chôdza, poruchy rovnováhy, trasľavé pohyby)
– Neuropátia ( slabosť končatín a ich tŕpnutie )
– Zhoršenie pamäti
– Epilepsia, migrény, chronické príznaky čriev, nepozornosť, hyperaktivita a/alebo cerebrovaskulárne
(mozgovocievne) kôrnatenie
– Osteoporóza alebo nízka úroveň hustoty kostí
– Psoriáza
– Schizofrénia
– Malá postava v detstve
– Sjörgenov syndróm ( suché oko, -vlasy, obyčajne zápal kĺbov)
– Cukrovka I.-ho typu

11. Máte dvoch alebo viacej blízkych príbuzných, ktorí majú niektorý z príznakov bodu 10.
Áno ( 10 body ) Nie ( 0bodov )

12. Máte takého rodiča, ktorý má cukrovku I.-ho typu?
Áno ( 15 body ) Nie ( 0 bodov )

13. Máte takého blízkeho, u ktorého diagnostikovali celiakiu alebo senzibilitu na glutén?
Áno ( 20 bodov ) Nie ( 0 bodov )

14. Mali ste už diagnostikovanú celiakiu?
Áno ( 30 bodov ) Nie ( 0 bodov )

Celkový počet bodov:
Ak Váš celkový počet bodov je menej ako 10, potom nemáte gluténovú senzibilitu. Za to majte na zreteli, že príliš veľa gluténu môže viesť k zdravotným problémom aj u tých, ktorí nie sú citlivý na glutén.
Ak vaše body sú medzi 10 a 19, je možné, že máte senzibilitu na glutén. Môžete sa pokúšať s bezgluténovou diétou, aby ste zistili, či sa cítite lepšie, ale môžete sa podrobiť aj testu senzibility na glutén. Neviem, či na Slovensku aplikujú test stolicou ( v súčasnosti je najkvalitnejší-najpresnejší), ale test antičastíc krvným rozborom je bežne zaužívaný.
Ak máte body medzi 20 a 29, je ešte pravdepodobnejšie, že ste citlivý na glutén, alebo máte celiákiu, riziko je podstatne vyššie ako v predošlej skupine. Pre ľudí v tejto skupine sa doporučuje prechod na bezgluténovú diétu. V každom prípade sa doporučuje podrobiť testu na gluténovú senzibiltu, aby ste mali prehľad o vašom zdravotnom stave, a aby ste mohli vykonať potrebné kroky. Obzvlášť sa to doporučuje v prípade, ak niektorý z vašich príbuzných má celiakiu, alebo keď ste zabodovali v teste č.10.
Ak vaše body sú nad 30, máte s veľkou pravdepodobnosťou celiakiu, lebo ukazovatele naznačujú, že váš zdravotný stav silne ovplyvňuje citlivosť na glutén, a sú potrebné ďalšie vyšetrenia. Mali by ste prísne dodržiavať bezgluténovú diétu, ale bezpodmienečne je potrebné vykonať test krvi a test citlivosti na glutén, aby ste vedeli posúdiť závažnosť problému. Ak už máte celiákiu, treba sa pravidelne podrobiť testu na gluténovú senzibilitu, aby ste sa presvedčili o zlepšujúcom sa zdravotnom stave a aj o tom, že či bez vášho vedomia nekonzumujete glutén, ktorý sa latentne vyskytuje v mnohých potravinách.

Zhrnutie
O chlebe, alebo a výrobkoch na báze obilnín, by sa dalo povedať veľa zlého a viem, že sa len ťažko zriekame jej konzumácie. Dôsledkom stravy s vysokým glykemickým indexom(GI), sa vytvorí permanentne vysoká hladina inzulínu a následne inzulínová rezistencia, a k nim zoskupené telesné problémy zvykli nazývať metabolickým syndrómom. Hyperinzulinizmus, alebo iným menom inzulinémia, má aj hormonálne dopady so všetkými jeho dôsledkami. Druhý veľký problém s chlebom je jeho obsah gluténu. Vo väčšine prípadov (životné skúsenosti) ani tie najzákladnejšie príznaky gluténovej senzibility, nevedia rozpoznať lekári ani laici, nie to ešte jej latentnú formu. Je veľmi pravdepodobné, že neexistuje ostrý prechod medzi citlivosťou a necitlivosťou na glutén. Ale je skôr pravdepodobné to, že sú stavy so zvýšenou citlivosťou, s latentnou(skrytou) senzibilitou a mnohí ľudia ochorejú na zákerné zatiaľ nevysvetliteľné imunologické a neurotické choroby. Skutočnú príčinu mnohých chorôb ešte stále nepoznáme, k veľkému počtu chorôb – ako dôvod, pripisujú pokročilý vek. Ale štúdia o storočných ľuďoch nám hovoria o niečom inom – nie je zákonité, že s pokročilým veko idú, ako ruka v ruke, aj choroby staroby!
Ak porovnáme prírodných ľudí, západná kultúra trpí samými takými degenerovanými chorobami, ktoré medzi skupinami ľudí lovcov- zberačov nie sú známe. Ten fakt, že príčinou vzniku chorôb je stravovanie, jasne dokazuje to, že ak títo prírodní ľudia prejdú na „moderný“ západný spôsob stravovania, väčšina z nich takmer okamžite ochorie.
Sektor verejného zdravotníctva sa mýli v tom, že súčasný spôsob života je ten „normálny“ (sem započítajúc aj stravovanie), a len zmenou pomerov komponentov sa snaží vyriešiť už neznesiteľný zdravotný problém spoločnosti.
Ale ak čo len trošku zaostríme pohľad na evolučný proces a pozrieme sa dozadu, môžeme vidieť, že ľudská populácia zišla z vytýčenej evolučnej cesty. Že je to tak, stačí sa pozrieť na omnoho zdravšiu diétu vymierajúcich kmeňov ( ktorých som aj tu, ako aj v ostatných mojich článkoch pomenoval prírodnými ľudmi).
Západný človek sa neadaptoval vo väčšej miere k západnej strave, len o niekoľko generácii skôr začal privykať na túto, choroby spôsobujúce stravovanie. Počas niekoľko sto generácií sme prešli nejakou hrubou selekciou: kto sa nevedel prispôsobiť ku strave – vytvorenou neolitickou revolúciou, tí zomreli. Ďaľšou negatívnou zastávkou nutričného režimu bola priemyselná revolúcia, resp. pre 20.-te storočie tak typické zavedenie hotových jedál a polovýrobkov, čo generoval ďalší selektívny proces v západnej spoločnosti. Podstatou evolúcie je, že biologické organizmy sa začnú prispôsobovať k svojmu okoliu. Toto okolie sme vytvorili my sami. Ja, a predpokladám že ani Vy, nemáme čas vyčkať, kým po viac tisícovej generácií sa vytvorí novodobý človek, ktorý už bez rizika vzniku chorôb vie konzumovať západnú stravu. My môžeme urobiť to, že sa vrátime na ten chodníček, z ktorého – ani nie tak dávno – ľudstvo odbočil.

Literatúra
1. Collin,P; Vilska,S; Heinonen, PK; Hällström, O; Pikkarainen, P: Infertility and coeliac disease. Gut, 1996, 39(3):382-384.

2.Meloni, GF; Dessole, S; Vargiu, N; Tomasi, PA; Musumeci, S: The prevalence of coeliac disease in infertility. Hum Reprod, 1999, 14(11):2759-2761.
3.Gasbarrini, A; Torre, ES; Trivellini, C; De, Carolis, S; Caruso, A; Gasbarrini, G: Recurrent spontaneous abortion and ntrauterine fetal geowth retardation as symptoms of coeliac disease. Lancet, 2000, 356(9227):399-400.
4.Bradley, RJ; Rosen, MP: Subfertility and gastrointestinal disease:“unexplained“ is often undiagnosed. Obstet Gynecol Surv, 2004, 9(2):108-117.
5.Szendi, G: A női funkcionális meddőség evolúciós elmélete. Mentálhig Pszichoszom, 2007, 8(1):5-48.
6.Szendi, G: A Nő felemelkedése és tündöklése. Jaffa, 2008.
signo

Ing. Imrich Galgóczi

2 Pripomienky: Spojitosť chorôb s citlivosťou na glutén

 1. andrej píše:

  Žiaľ niet čo dodať. Je to naozaj tak, len ľudia to nechcú vidieť pretože to nie je to čo chcú počuť. Tak sa tvária že to tak nie je. Žiaľ ak zavrieme oči a strčíme hlavu do piesku skutočnosť tým nezmeníme. Tým že sa budeme tváriť že to nie je nám vôbec nepomôže. Naopak realita nás dohoní, niet kam ujsť.
  Ospravedlňujem sa, že reagujem na takú nepodstatnú drobnosť, ale nedalo mi musel som citovať: “U žien s citlivosťou na glutén, klasickým spôsobom sa nedalo preukázať citlivosť na glutén, ale dve z nich, po zavedení bezgluténovej diéty, spontánne otehotnela.”
  Tak toto je fakt milé. “spontánne otehotnenie” je priam dojemné spojenie Ako sa to len mohlo prihodiť tak náhle spontánne a pritom úplne bez gluténu, kto by to bol povedal… Kto by nechcel byť pri tom zázračnom okamihu priamo aktívne prítomný aby podal pomocnu ruku či priložil k dielu aj ostatné potrebné…

  • imro píše:

   Ešte dobre, že niekto číta pozorne!
   Správne by to malo byť: bez vedomého úsilia (spontánne), prirodzeným spôsobom.
   Ďakujem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


štyri − = 0

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť