Smrtelná medicína

 

  Hlavnou príčinou úmrtí je lekárský zákrok
Spisy Dr. Gary Null; dr,Carolyn Dean; dr. Martin Feldman; dr. Debora Rasio; a Dorothy Smith, PhD.

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Korekcia: Ing. Ján Lisoň
Komentár: Gábor Szendi
Zdroj: Gábor Szendi ( www.lef.org ; 2004)

 

Šokujúca analýza o tom, že v USA zanedbaním lekárskej starostlivosti, následkom vedľajších účinkov liekov, nemocničných infekcií, jedným slovom, lekárskym ošetrením ročne zomrie viac ľudí, ako na obávanú rakovinu, alebo srdcovo-cievne ochorenia. Podobné analýzy existujú v Anglicku ako aj v iných krajinách. (Je zrejmé, že v krajinách, s oveľa menej vyspelou zdravotnou starostlivosťou, je situácia prinajmenej podobná, ak nie horšia, ako v štátoch s vyspelou zdravotnou starostlivosťou. Je čas porozmýšľať o tom, kam sa vrážajú naše peniaze – vlastná poznámka)

Prírodné lieky čelia neustálym útokom, lebo lobisti farmaceutických firiem nútia zákonodarcov k tomu, aby Američanom zabránili profitovať z prínosov výživových doplnkov (vitamínov, stopových prvkov, enzýmov, rastlinných extraktov, atď.).
Skupiny popredných farmaceutických firiem robia ohováračské mediálne kampane, aby skutočne zdravý životný štýl dostali do zlého svetla. FDA neustále bráni pokusom zameniť predpisované lieky za prírodné produkty.
Útokmi na tieto prírodné liečivá zakrývajú smrtiaci problém, ktorý bol doteraz ukrytý v tisícoch strán vedeckých štúdií. Ako odpoveď na tento nepriateľsky zameraný záujem o prírodné liečivá, Americký inštitút pre výskum potravín (Nutrition Institute of America) zadal nezávislé posúdenie kvality „vládou schválených“ liekov. Prekvapujúce zistenia starostlivo uskutočnených analýz štúdií dokazujú, že konvenčné lieky sú “hlavnou príčinou smrti” v Spojených štátoch.
Nutrition Institute of America je nezisková inštitúcia, ktorá sponzorovala nezávislé vedecké výskumy za posledných 30 rokov. Aby posilnila svoje smelé tvrdenia, podľa ktorého konvenčné lieky sú prvoradým zabijakom v Amerike, American Institute of Food nariadil, aby sa všetky obvinenia súvisiace s liekmi v USA , publikovali formou recenzovaných vedeckých štúdií.
Je dôležité prečítať si tieto ohromujúce fakty, ktoré dokumentujú, že tí, ktorí chcú zabrániť aplikácii prírodných terapií, zavádzajú verejnosť. Viac než 700 000 Američanov zomiera ročne dôsledkom liekov, ktoré vláda schválila, zatiaľ čo FDA a iné vládne orgány, stíhaním ľudí, ktorí ponúkajú bezpečné alternatívy, vyvolávajú dojem, že ľudí chránia.
Hlboká analýza recenzných lekársko-vedeckých štúdií a štátnych zdravotných štatistík naznačuje, že americké lieky viac škodia ako pomáhajú. Ročne je v USA 2,2 miliónov Američanov vystavených škodlivým účinkom predpísaných liekov(1). V r. 1995, Dr. Richard Besser pracovník CDC (Federálne centrum prevencie chorôb), odhadol, že ročne sa zbytočne predpíše 10 miliónov dávok antibiotík na liečbu infekcií.

Ročne sa v USA vykoná približne 7.5 miliónov zbytočných lekárskych a chirurgických zákrokov(3) a približne 8,9 miliónov Američanov je zbytočne hospitalizovaných(4). Ako je zrejmé z nasledujúcej tabuľky, iatrogénna mortalita (úmrtie lekárskeho pôvodu) –prípady, ako dôsledok nedbalej lekárskej starostlivosti, chirurgického zákroku, alebo zle stanovenej diagnózy – sa v USA ročne odhaduje na 783 936. Je teda zrejmé, že už samotný systém zdravotnej starostlivosti v USA je tiež príčinou úmrtí a zranení. Len kvôli porovnaniu, v r. 2001 zomrelo 699 697 Američanov na srdcovú chorobu a 553 251 na rakovinu (5).

tab1
Podľa údajov Leape z roku 1997(14) sa celkovo zistilo 3 milióny lekárskych zlyhaní a použitia nesprávných liekov. Výpočtom, pomocou 14%-nej úmrtnostnej kvóty, ktorú Leape použil v r. 1994(16), dostaneme 420 000 úmrtí ročne, spôsobených kombináciou zlých liekov a lekárskych omylov, namiesto odhadovaných 98 000 úmrtí ročne podľa IOM ( Lekársko-vedeckého inštitútu), a 106 000 úmrtí podľa údajov Lazorou-a. Ak číslo 420 000 použijeme na výpočet skutočného počtu úmrtí (420 000 – (106 000 + 98 000) = 216 000) dostaneme ďalší nárast mortality o 216 000, čo celkovo predstavuje 999 936 (783 936 + 216 000) prípadov úmrtí za rok.

tab2

Zistenie počtu zbytočných liečebných postupov, zohráva dôležitú úlohu pri našej analýze. Hociktorý invazívny ( znamená rez, vniknutie) zbytočný lekársky postup, treba považovať , za poškodenie lekárskeho pôvodu v širšom ponímaní.
Žiaľ, dôvody a následky sa nemonitorujú. Obete zbytočných zásahov sú tí ľudia, ktorí sú nasilu nútení zaradiť sa do nebezpečného systému zdravotného poistenia. Títo ľudia – predstavuje to16,4 miliónov ľudských životov – sa vydali takou cestou, ktorá môže mať fatálne dôsledky. Len jedno nemocničné ošetrenie môže spôsobiť nasledovné: zo 16,4 miliónov, 2,1% (týka sa to teda 186 000 ľudí) môžu byť vystavení vážnym vedľajším účinkom liekov(1).
Zo 16,4 miliónov ľudí, 5-6% (týka sa to 489 500 ľudí) môže dostať nemocničnú infekciu (9).
Zo 16,4 miliónov ľudí, 4-36% „má šancu“ ( týka sa to 1.78 miliónov ľudí) že utrpí iatrogénne poškodenie ( lekárska chyba a škodlivé vedľajšie účinky liekov)(16).
Zo 16,4 miliónov ľudí, 17% (1,3 miliónov ľudí) môžu byť chybne ošetrení (40). Tieto štatistické čísla reprezentujú jednoročný interval. Použijúc najkonzervatívnejšie štatistické údaje, môžeme na nasledujúcich 10 rokov, predurčiť takéto pomery:

tab3

Naša predpoveď počtu úmrtí iatrogéneho pôvodu na 10 rokov, predstavuje 7,8 miliónov obetí, čo presahuje počet všetkých obetí americkej armády v celej jej histórii.
Čísla vyplývajúce z našej predpovede na 10 rokov, ktoré sa týkajú zbytočných lekárskych zákrokov sú tiež dramatické.

tab4

Tieto údaje ukazujú na to, že približne 164 miliónov ľudí – viac než polovica z celkového počtu obyvateľov USA – sa v 10 ročnom intervale stane obeťou zbytočného lekárskeho zákroku. Ešte nikdy nebol zverejnený článok so súhrnnými štatistickými údajmi so širokou škálou iatrogénnych príčin. Lekárska veda zverejňuje viac než 10 tisíc článkov ročne, každý z nich predstavuje maličký detail z celkového obrazu. Pozerať sa len na jeden kúsok so snahou pochopiť riziká a výhody, je niečo podobné, ako keď sa postavíme na vzdialenosť 1 cm od slona, a odtiaľ ho chceme nakresliť celého. Treba urobiť krok dozadu, aby sme videli celkový obraz, tak ako sme to teraz urobili my. Zdravotníctvo vo všetkých oblastiach má svoje údaje, týkajúce sa chorobopisov a úmrtností. My sme teraz urobili precíznu prácu preskúmaním tisíce štúdii a článkov, aby sa dalo zložiť puzzle.
Funguje americké zdravotníctvo?
Výdavky zdravotnej starostlivosti USA v r. 2003, dosiahli 1 600 000 000 000 $ (1,6 biliónov), čo predstavuje 14% hrubého národného produktu (15). Vzhľadom k tomuto obrovskému výdavku, mali by sme mať najlepšiu zdravotnú starostlivosť na svete. Mali by sme chorobám predchádzať a odvracať ich s minimálnymi škodami. Dôkladný a objektívny prieskum však ukazuje, že robíme pravý opak. Pretože v mimoriadne úzkom kontexte, , v ktorom súčasná lekárska veda riadenou technológiou skúma jav človeka, sa stratia širšie súvislosti. Lekárska veda neberie do úvahy nasledovné, kriticky dôležité ľudské aspekty: (a) vplyv stresu na imunitný systém a životné procesy; (b) nedostatok telesného pohybu; (c) predimenzovaný príjem kalórií; (d) príliš spracované potraviny, zbavené ich prirodzených vlastností, ktoré sa pestujú v denaturovanej a chemicky kontaminovanej pôde; (e) vplyv toxínov, ktoré poškodzujú mnoho desaťtisíc životných prostredí. Namiesto toho, aby sme minimalizovali faktory chorôb, spôsobujeme viac onemocnení lekárskymi technológiami, diagnostickými procesmi, a neprimeranou aplikáciou lekárskych a chirurgických zákrokov a farmaceutických prostriedkov. Výsledkom tejto škodlivej terapeutickej stratégie je, že vyvíjame príliš málo úsilia a prostriedkov na prevenciu.

Podhodnotené hlásenia iatrogénnych prípadov
Počet hlásení o iatrogénnych prípadoch dosahuje len 5-20% (16,24,25,33,34). Z toho vyplýva, že ak by sa lekárske chyby hlásili/evidovali v plnej miere a s úplnou presnosťou, potom by bol počet prípadov iatrogénnych úmrtí za rok oveľa väčší než 783.936. Podľa Leape-ho, v roku 1994, počet úmrtí dôsledkom chýb lekárskeho pôvodu zodpovedá tomu, ako keby počas jedného roka, tri jumbo-jety havarovali každý druhý deň(16). Naše podstatne vyššie údaje zodpovedajú 6-tim haváriám jumbo-jetov za deň.
To, čo musíme vyvodiť z tohto tvrdenia je, že lekárska veda by potrebovala kompletnú a komplexnú reformu – počnúc učebným osnovami zdravotníckych vzdelávacích inštitúcii, až po ochranu pacientov pred prehnanými lekárskymi zásahmi. Je zrejmé, že nevieme nič zmeniť, kým si úprimne nepriznáme, čo vlastne je potrebné zmeniť. A táto správa jednoducho poukazuje na to, čo by bolo potrebné zmeniť.
Sme si plne vedomí toho, čo stojí v ceste zmeny: obrovské farmaceutické a zdravotnícke technologické firmy v pozadí so silnými investorskými skupinami , s gigantickými investíciami v odvetví zdravotnej starostlivosti. Investujú do lekárskych výskumov, podporujú vzdelávacie zdravotnícke inštitúcie a nemocnice, uverejňujú články v lekárskych odborných časopisoch. S plnými vreckami lákajú vedcov a univerzitných pracovníkov, aby podporovali ich úsilie zachovať terajší stav.
Takáto forma finančnej podpory spôsobuje obrat – z vedeckej opatrnosti na nekritické prijímanie nových terapií a liekov. Stačí sa len pozrieť, kto sedí v lekárskych a zdravotníckych vládnych dozorných orgánoch, aby sme uvideli konflikt záujmov. Široká verejnosť o týchto prepojených záujmoch vedomosť nemá..
Napríklad, podľa jednej štúdie z r. 2003, polovica vedcov zdravotníckych vzdelávacích inštitúcií, ktorí pracujú ako konzultanti dozorných rád pri klinických výskumoch, zároveň pracujú aj ako poradcovia farmaceutických firiem.(17). Autori štúdie vyjadrujú znepokojenie nad tak veľkým počtom poradcov, u ktorých je evidentný konflikt záujmov. Jeden z autorov, dr.Erik Campbell, hlavný autor, uviedol, že: „Podľa našich skorších výskumov, záväzky voči biznisu môžu ovplyvniť vedecké správanie, čo môže viesť k tomu, že vedecké údaje spadajú pod ochranu obchodného tajomstva, a to je dôvod, prečo sa výsledky vedy zverejňujú s časovým odstupom. Je možné, že podobný kontakt s obchodnými spoločnosťami môže ovplyvniť činnosť a správanie v oblasti dozoru nad vedeckými klinickými prácami.“(18)

Lekárska etika a konflikt záujmov vo vedeckej medicíne
Jonathan Quick, direktor sekcie základných liekov a terapeutických prípravkov, nedávno v jednom oznámení WHO napísal nasledovné: „Ak sa klinické štúdie stanú prostriedkom komerčných živností, v ktorom vlastný záujem preváži záujem verejný, potom spoločenský úzus, ktorý dovoľuje výskum na ľuďoch v záujme vývoja medicíny, stratí svoj význam.“(19)
Niekdajšia redaktorka England Journal of Medicine, dr. Marcia Angell bojovala za to, aby upriamila pozornosť verejnosti na komerčnosť vedeckých výskumov. Vyšiel jej článok, ako článok odchádzajúcej šéfky s názvom: „ Akademická medicína je na predaj?“

marcia angell
Angell sa vyjadrila tak, že narastajúci konflikt záujmov kontaminuje vedu, a žiada si sprísnenie regulácie týkajúcej sa získavania akcii farmaceutických spoločnosti a iných finančných stimulov vedeckými pracovníkmi (20) „Ak sa hranica, medzi biznisom a akademickou medicínou stiera do takej miery, ako je to v súčasnosti, ciele biznisu v tomto odvetví mnohými spôsobmi ovplyvňujú poslanie medicínskeho vzdelania. ” Angell nepodhodnotila prínos výskumu, ale jej názor je, že v súčasnosti vyjednávania medzi lekárskymi fakultami a farmaceutickým priemyslom sú veľmi podobné na vyjednávaniu Fausta s čertom.
Angell v júni 2000 odišla z New England Journal. V júni 2002, New England Journal of Medicine vyhlásil, že zamestná takého žurnalistu, ktorý príjme peniaze od farmaceutických firiem, lebo je príliš ťažké nájsť takého, kto nemá žiadne záväzky. Dr. Jerome Kassirer, nekdajší žurnalista hore uvedeného časopisu, vyhlásil, že situácia bývala iná, a že existuje mnoho dostupných žurnalistov, ktorí nepracujú pre farmaceutické firmy.(21) Podľa jednej reportáže ABC, farmaceutické firmy ročne míňajú viac než 2 miliárd dolárov na 314 000 stretnutí s lekármi. Táto reportáž stanice ABC taktiež uviedla, že jedna štúdia týkajúca sa klinických skúšok potvrdila, že ak peniaze do výskumu investuje farmaceutická firma, bude mať 90%-nú šancu, že daný liek bude schválený, ak výskum neinvestuje farmaceutická firma, šanca na úspech je 50%-ná. Tak sa zdá, že za peniaze sa nedá kúpiť láska, ale hocijaký, „vedecký“ výsledok, áno. Cynthia Crosse, pracovníčka Wall Street Journal, v r. 1996 publikovala knihu s názvom Nakazená pravda: Manipulácia faktov v Americke ( Tainted Truth : The Manipulation of Fact in America), ktorá hovorí o široko rozšírenej praxi falšovania štatistických údajov.(22) Komentujúc stav vedeckých výskumov hovorí nasledovné: „Cesta do pekla je pokrytá miliónmi dolárov organizovaného výskumu, ktoré dychtivo vypĺňajú medzery, ktoré vytvára fond vlády pre výskum.“
Údaje o finančných výdavkoch ukazujú, že v r. 1981 farmaceutické firmy dali na výskum 292 miliónov dolárov pre univerzity a vysoké školy. Do r. 1991 táto suma prekročila 2.1 miliárd dolárov.

Komentár Gábora Szendi:g szendi
Pôvodná štúdia má 33 strán, ja som tu zverejnil len krátku verziu. (V texte vyznačené použité literatúry môžete nájsť v originálnom článku.) Prečo je pre nás dôležité vedieť, čo sa deje v USA? Preto, lebo zdravotná starostlivosť v USA – aj keď je oveľa vyspelejšia ako naša – predsa len v podstate funguje tým istým spôsobom, a preto z tamojších údajov sa dajú odvodiť domáce údaje, ktoré hoci sú klamne optimistické, sú aj napriek tomu alarmujúce. Keďže v USA žije 300 miliónov ľudí, údaje z USA vydelíme 30-timi, a dostaneme odhad pre Maďarsko. (Vlastná poznámka: pre slovenské podmienky vydelíme logicky číslom 55,55;- na zákl. počtu obyvateľov z 2011- ŠÚ SR; ďalej budem automaticky používať prepočty na Slovensko). Ak v USA odhadujú 1 milión úmrtí dôsledkom zanedbania lekárskej starostlivosti, nevhodných liekov a vedľajších účinkov liekov, potom na Slovensku to bude znamenať 18 000 úmrtí. Toľko ľudí by nezomrelo, keby boli správne ošetrení. Je to ohromujúce číslo, a pritom je pravdepodobné, že na základe skutočného stavu, je ešte prikrášlené.
Na základe použitej odbornej literatúry autori upozorňujú na skutočnosť, že lekári a nemocnice, chrániac seba a svojich zamestnancov, hlásia len zlomok prípadov zanedbania lekárskej starostlivosti a aplikácie nesprávnych liekov. Drvivú väčšinu nezákonných postupov hlásia príbuzní chorého, alebo samotní chorí, ale laici využívajú túto možnosť len v úplne zjavných prípadoch, lebo každý vie, že v zdravotníctve na základe princípu „ ruka ruku myje“, sa len veľmi ťažko dá dodatočne dokazovať zanedbanie lekárskej starostlivosti. Takto väčšina úmrtí a chorôb zapríčinených zanedbanou lekárskou starostlivosťou, zostávajú neodhalené, pretože sa evidujú ako nevyhnutné zhoršenie pôvodnej choroby, alebo ako nová choroba. Smrť chorého sa dá pripísať veku pacienta, alebo ide na vrub choroby. Pitvy, ako prostriedok určenia príčiny smrti, sa stále vykonávajú v nemocnici, kde došlo k úmrtiu, a ani jeden patológ nie je ochotný udať vlastného kolegu, znemožniť mu tak ďalší život a prácu. Podľa analýzy Leape-ho, zistená príčina smrti je v 35-40%-tách označená chybne. Pritom dobre vieme, že ak aj príčina smrti bola určená správne, povedzme že ide o infarkt, to ešte nič nehovorí o tom, že to – nedajbože -zapríčinila nevhodne aplikovaná liečba. Je známe, že napr. počas užívania analgetika Vioxx, zomrelo na infarkt a mŕtvicu 50 000 pacientov, avšak len veľmi ťažko sa dá v konkrétnych prípadoch dokázať príčina.
Odhaduje sa, že len 5% zanedbaní lekárskej starostlivosti je odhalených, a to sme ešte nerozprávali o tom, čo sa deje okolo antidepresív a liekov na zníženie cholesterolu: v týchto prípadoch sa to už totiž nekvalifikuje ako zanedbanie lekárskej starostlivosti, keďže zbytočné, nezmyselné a navyše život ohrozujúce procedúry sú legálne. V takomto prípade lekára chráni fakt, že postupoval podľa odborného protokolu.
Dobre vieme, že v Maďarsku zdravotníctvo a vzťah lekár – pacient charakterizuje feudálny stav, čo ešte viac vylučuje možnosť, že niekto bude mať odvahu a dovolí sa sťažovať, hľadať pravdu. Nie to ísť na súd! Keď ombudsman pre ochranu údajov vyhlásil za nezákonné zverejnenie webovej stránky s prepitnými tarifami pôrodníc, potom u občana sa právom vynára pocit – a to aj keď na liečbu zomrel jeho príbuzný – že je beznádejné hľadať vlastnú pravdu na súde. (Vlastná poznámka: k posledne preloženým dvom vetám sa nechcem vyjadrovať, respektíve aplikovať na tunajšiu slovenskú realitu, lebo nemám dostatok času na preverenie podobných udalostí, ale na základe vlastných skúseností, asi nebudem ďaleko od pravdy, že pravdepodobne je to podobné aj na Slovensku.)
Autori v štúdií ďalej píšu, že po registrácii lieku na trhu, je potrebné vykonať ešte jedno bezpečnostné prešetrenie/vyšetrenie. Je to potrebné kvôli tomu , lebo počas klinických vyšetrení sa veľmi často vyberajú zdraví ľudia, alebo sa využíva veľmi selektívna chorobná vzorka, na skúšanie nových liekov, ktoré potom aplikujú počas dennej praxe, u pacientov s rôznymi chorobami a pri už aplikovaných, pacientom užívaných rôznych liekoch. Ale v reálnom svete riziká a nežiaduce účinky sú oveľa dramatickejšie. Podľa hlásenia FDA o liekoch, uvedených na trh medzi r. 1976 a 1985 vysvitlo, že počas ich rozsiahlej aplikácie až 51,2% z nich, spôsobilo také vážne vedľajšie účinky, ako je srdcové úmrtie, anafilaxívny šok (ťažký alergický atak), zastavenie dýchania, poškodenie pečene a obličiek, ťažké hematogenézne poruchy, vrodené chyby, slepota a pod.(47). Keď čítam tieto fakty, zase sa utvrdzuje vo mne presvedčenie, že túto webovú stránku (www.paleolit.sk) treba udržiavať funkčnú dovtedy, kým budú v medicíne prevládať balkánske pomery v informovanosti pacientov o rizikách pri užívaní liekov. Žiaľ, je dovolené uverejňovať reklamy na život ohrozujúce lieky tak, ako keby nepredstavovali žiadne riziko. Uvediem len príklad: ak niekto užíva Fosamax v domnení, že bude mať silnejšie kosti, potom by bolo najlepšie, aby si uzatvoril dobre drahé životné poistenie.
(Vlastná poznámka: kto užíva Fosamax, a bolo mu doporučené brať stravovacie doplnky ako sú kalcium a vitamín D, tak je na najlepšej ceste k tomu, aby mal prinajmenej srdcovo cievne problémy. Namiesto toho treba brať vitamín D a K-2 – to je riešenie na osteoporózu. Susan Ott – vedecká pracovníčka , už v roku 2001 poukázala na to, že užívanie Fosamaxu má svoj optimálny čas, jeho užívanie po tejto dobe nezosilňuje kosti, ale robí ich drobivými. Bifosfonáty vo všeobecnosti – akým je aj Fosamax – blokujú schopnosť kostí budovať kostné tkanivo tým, že blokujú odbúrávanie kostí. V dôsledku toho sa však vo vnútri kosti nevedia obnoviť časom vytvorené mikro-lézie, a nahromadené zranenia vedú k ich akumulácií a to je pravý opak toho, čo by sa malo dosiahnuť užívaním bifosfonátov, ako to tvrdí výrobca.)

Štúdia sa v ďalšom zaoberá neodôvodnenými cisárskymi rezmi, a otázkou hysterektómie (chirurgické odstránenie maternice). V roku 1965 bol pomer pôrodov cisárskym rezom 5,5%-ný, v r. 1986 24,1%-ný. Zrejme sa tento pomer odvtedy ďalej zhoršoval. Podľa analýz, tretine amerických žien odstránili maternicu z rôznych príčin. Nemocničné infekcie, ktoré sú často krát smrteľné, pretože sa na oddeleniach nemocníc udomácnili rezistentné kmene, u 100 hospitalizovaných vyskytnú u 5-6 pacientov. V roku 1995, dôsledkom infekcie, odhadli 88 000 prípadov, ktoré skončili smrťou. Tak sa zdá, že návšteva nemocnice je životu nebezpečná, podobne ako to bolo v období Semmelweisa.
Nie je výhrou byť ani ambulantným pacientom. Podľa jednej štúdie z r. 2000, zlé zaobchádzanie s ambulantnými pacientmi, viedlo k 199 000 smrteľným prípadom. Vydeľme to už známym číslom 55,55, a hneď môžeme smútiť za 3580 zosnulými na Slovensku. Zdravotná starostlivosť je nákladná? Nesprávne postupy v ambulantnej liečbe v USA, viedli k 116 miliónom zbytočným hospitalizáciam, a 17 miliónom ošetrení na pohotovosti. Podeľte to zase číslom 55,55, aby ste videli, koľko nás všetkých stojí nedbanlivá práca lekárov a vedecké falšovania v medicíne. Mimochodom poznamenávam, že v USA nedávno zverejnili údaj o tom, že z dôvodu zle čitateľného písma lekára, zomrelo 7000 ľudí, lebo lekárnik vypísal nesprávny liek, alebo doporučené dávkovanie.
Autori píšu aj o tom, čo sa v podobných štatistikách vynecháva. To, čo som už aj ja spomenul, že keď sa aplikuje liek alebo lekárska metóda podľa predpisu, kvôli neuvedeným ich vedľajším účinkom pribudnú ďalšie „povolené“ úmrtia a mnoho poškodení. Dobre vieme, že podľa štatistických analýz, mamografický skríning, ktorý nás stojí viac miliárd, nezachraňuje životy, ale expozícia žiarenia zvyšuje riziko rakoviny prsníkov. To ale neznamená, že by sme skríning nemali robiť, lenže účinnejší spôsob kontroly je samokontrola ohmataním(palpačná metóda).
Ako som už skoršie písal (v inom článku), vie sa, že v Anglicku je ročne 70 000 otráv paracetamolom, a ročne 300-3000 ľudí následkom toho aj zomrie, je to však „legalizovaná“ smrť – totižto, napriek známym ťažkým vedľajším účinkom, je liek odporúčaný aj pre deti.
Zdravotníctvo je drahé pre ľudí, drahé pre vládu. Ale čo je drahé pre jedného, to je dobrý biznis pre iného. Čo pre nás znamená veľké výdavok, to je pre iného veľký príjem. Návštevné poplatky a stále rastúce mzdové náklady udržiavajú pri živote také zdravotníctvo, ktoré je zároveň – vychádzajúc zo štatistík USA – pravdepodobne samo o sebe, hlavnou príčinou mortality. Nie je nič viac tragické a bezbranné, ako keď človek zomiera rukami tých, ktorí sú ho povolaní liečiť. Je dôležité zdôrazniť, že tu nie je reč len o zodpovednosti lekára, ale o jednom znetvorenom/deformovanom systéme, ktorý nemôže napraviť žiadna osobná poctivosť. Ak sú totiž lekársko-vedecké údaje sfalšované, a sú sfalšované aj farmakologické testy liekov, potom do každodennej činnosti lekára – či proti tomu bojuje , alebo nie – je „automaticky“ zabudovaný podiel smrti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


deväť × 4 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť