Skleróza multiplex

 

Prevzatie článku bez povolenia je hrubé porušenie autorských práv!

Skleróza multiplex (SM) sa považuje za chronickú zápalovú chorobu autoimúnneho pôvodu, týkajúcu sa centrálneho nervového systému, pri ktorej sa skracujú nervové projekcie, a vytvárajú sa lézie (plaky)- t.j. ložiská ničenia myelínu bielej hmoty mozgu a miechy. Symptómy závisia od miesta plakov v mozgu a nervovej sústavy. Choroba vzniká najčastejšie medzi 20-40 rokmi, a medzi ženami sa vyskytuje 2-3-krát častejšie. Choroba môže mať benígny (dobrý) priebeh, alebo rýchly, počas choroby sa symptónové stavy navzájom striedajú, výsledkom je obyčajne vznik nových ložísk chronickej zápalovej demyelinizácie. Vznik choroby znamená výskyt takých T-imúnnych látok, ktoré po prechode hematoencefalickou bariérou začnú útočiť na rôzne bunky mozgu. Dôsledkom toho nastane zápal, ktorá aktivizuje viac odvetví imúnneho systému, a nastanú ďalšie deštruktívne procesy.

SM civilizačná choroba?
V prípade SM je pozoruhodné, že u zvierat sa nikdy nevyskytuje, a je neznámy aj medzi prírodnými ľuďmi, ale ak sa dostanú do civilizovaného sveta, SM sa objaví aj u nich. Pred 19.-tym storočím registrovali 1-2 prípady, ale faktom je, že okolo r. 1820, nezávisle od seba, viac anatómov popísalo túto chorobu. Je ponaučenia hodné aj to, že v Japonsku do II. svetovej vojny bola SM neznámou chorobou. Ale po tom, ako aj Japonsko zastihol západný štýl stravovania, od šesťdesiatich rokov začal byť častý. Intenzívne skúmajú genetické príčiny SM, ale gény nevedia povedať to, prečo až od 19.-ho storočia sa stala častejšou táto choroba. Na túto pochybnosť je odpoveďou vždy interakcia génu a prostredia. Pretože gény nevieme zmeniť, a milióny rokov s nimi ani neboli žiadne problémy, stredobodom záujmu sa dostáva choroba spôsobujúca premenné prostredie, ktoré môžeme zmeniť.

SM a Vitamín-D Svetové štatistiky SM choroby jednoznačne dokazujú, že častejší je výskyt SM, od rovníka smerom na sever, a stále rastie. Súvislosť je taká silná, že hoci aj v jednej krajine od juhu na sever sa dá preukázať značný rozdiel výskytu SM. Robili sa pozorovania stupňa výskytu rizika SM u ľudí, ktorí zanechali svoje pôvodné bydlisko. Stupeň rizika determinoval fakt, že kde žila osoba prvých 15 rokov svojho života. To znamená, že nedostatok vitamínu-D už možno od začatia plodu, ale v každom prípade, do rokov dospievania ,znamená zvýšený stupeň ochrany pred výskytom SM choroby. Nedostatok vitamínu-D ako faktor spôsobujúci vznik SM vysvetľuje to, že vitamín-D hrá dôležitú úlohu pri začiatočnom vývoji mozgu a pri udržaní karantény autoimúnnych procesov. V procese liečenia SM sú dôležité tie pozorovania, že hladina úrovne vitamínu-D je v lete nižšia u chorých oproti zdravým osobám. Ešte zaujímavejší je ten výsledok, že úroveň vitamínu -D bol nižší v čase obnovenia choroby, ako v čase remisie symptómov. Iné vyšetrenia preukázali úplne jednoznačné spojenie medzi úrovňou vitamínu -D a SM léziami, t.j. medzi aktivitou deštrukčných procesov myelínu bielej hmoty mozgu a miechy. Podľa vyšetrení, v prípade úrovne 48 ngram/ml riziko opätovného zhoršenia je len 20%-né. Pretože príjem vitamínu -D v zime, aj pri dennej dávke 10 000 DJ je bezpečný, podľa autorov by bol hriech vynechať tento nástroj ochrany, a zakotviť len pri riskantnej imúnnej terapii.

Úloha stravy pri SM
Podstatou súčasnej prijatej teória procesu SM je, že imúnny systém napáda vnútorný obal myelínu, ktoré obklopujú neurónové výčnelky (projekcie) slúžiace na komunikáciu, prenos informácií. Autoimúnnu aktivitu T-buniek vyvoláva to, že do obehu sa dostanú také bielkoviny, ktoré sa podobajú bielkovinám myelínu. Imúnny systém sa aktivizuje na odstránenie cudzích bielkovín alebo častí bielkovín, takto „zmúdrené“ T-bunky, začnú ničiť aj bielkoviny podobné bielkovinám myelínu. Tento jav nazývame molekulárnou mimikrou. V tomto bode je otázka o aké cudzie bielkoviny sa jedná, a ako sa dostanú tieto do obehu? Podozrenie samozrejme padlo na stravovanie. Ako aj u ostatných autoimúnnych chorobách, dve veci zvykli byť podstatné: nedostatok vitamínu-D a prechod bielkovín cez črevá, ktoré vyvolávajú autoimúnnu reakciu. Tráviaci trakt človeka sa počas dvoch miliónov evolučných rokov naučil zaobchádzať s bielkovinami, ktoré sa nachádzali v jeho okolí a slúžili ako potrava. Také zhubné interakcie génu a potravy, aké napr. vedú k chorobe SM, počas miliónov rokov sa vyselektovali. Bielkoviny, vyprovokujúce SM, sú teda v evolučnom ponímaní novodobé. Takéto bielkoviny sú napr. mlieko, gliadin v obilninách, alebo lektíny v strukovinách.

Prepúšťanie čriev a SM
Predpokladajme, že cudzie bielkoviny sa dostanú do obehu cez steny čriev, a generujú autoimúnny proces. Medzi najčastejšie sťažnosti západného človeka patria tráviace problémy, ktoré medzi inými naznačujú porušenie črevnej flóry. Permeabilitu (priepustnosť) čriev, stupňujú rastlinné lektíny, saponíny, zápalové procesy čriev, imúnna odpoveď čriev na glutén, nie steroidné lieky na potlačenie zápalu v tele, antibiotické ošetrenie, konzumácia alkoholu.

Za jednu z možných východísk vzniku autoimúnnych chorôb považujú syndróm prepúšťania čriev, ktorého zápalnou šnúrou je gluténom spôsobené presakovanie čriev v rannom detstve.

SM a autoimúnna reakcia na stravu
Mlieko
Vyšetrenia, ktoré hľadali spojenie medzi MS a konzumáciou mlieka, potvrdili autoimúnny účinok mlieka. Bielkovina v mlieku, nazývaná butirofilin, cez mechanizmus molekulárnej mimikri, taktiež vyvolá atak na ničenia myelínu bielej hmoty mozgu a miechy, ako autoimúnnu odpoveď organizmu pri SM a SM modelu pri zvieracích pokusoch.
Zemepisné rozšírenie spotreby mlieka, vyjmúc štatistický účinok nedostatku vitamínu -D, poukazuje na silné spojenie výskytu SM. V Japonsku bol tradične malý výskyt choroby SM, len po druhej svetovej vojne, pararelne so zavedením spotreby mlieka, sa stala známou chorobou.

Glutén
Úlohu gluténu pri SM je preto ťažké vyšetriť, lebo ne jednej strane, súčasné metódy na zistenie citlivosti na glutén – lepok, nie sú dosť citlivé, na strane druhej lekárstvo nepovažuje za potrebné skúmať tento problém, z uvedeného dôvodu existuje len málo takýchto vyšetrení. Pretože vytvorenie SM môže mať veľa rôznych spôsobov, ani nemôžeme očakávať, že glutén je samozrejmým patogénom u každého chorého. Popri tom, nakoľko glutén spôsobuje zvýšené prepúšťania čriev, aj keď nie priamo, glutén hrá nepriamu úlohu pri vzniku SM.

Zápal, inzulín a SM
Jeden z problémov pri každej autoimúnej chorobe je úroveň zápalu organizmu U západných ľudí, je hladina nešpecifikovaného zápalu organizmu vysoká, čo spôsobuje pravidelná konzumácia veľkého množstva uhľohydrátov. Hlavnú úlohu tu hrá viscerálny tuk. Zníženie zápalu, značne ovplyvňuje proces SM choroby, preto zastavenie zápalu v tele, je veľmi podstatnou záležitosťou. Už tento samotný fakt potvrdzuje opodstatnenosť na prechod paleolitného stravovania.

Paleolitné stravovanie a SM
O pozitívnom protizápalovom účinku omegy-3 a a o zápal generujúcom účinku omegy-6 sa už veľa písalo. Aj ja sa v krátkosti o tom zmienim v časti Fajčenie, omega-3, vitamín – D. Sú dôkazy o tom, že zavedenie omegy-3, a postrádanie omegy-6, viedlo vo viacerých prípadoch k významnému zlepšeniu SM choroby.
Iné vyšetrenia ukázali, že v zelenine a ovocí sa nachádzajúce látky ako luteolín a quercentin, blokujú poškodenie myelínu bielej hmoty mozgu a miechy.
Považujeme zdôrazniť dôležitosť veľkej dávky vitamínu – D, o ktorom viac môžete čítať TU.
V kruhu medzi SM chorými je viac prípadov, kedy paleolitné stravovanie zastavilo zhoršenie tejto choroby, ba mnoho symptónov zvrátilo.
Pri SM chorobe je veľmi dôležité prísne dodržať zásady paleolitného stravovania, neodporúča sa konzumovať ani tvrdé syry, ktoré v prípade, keď je niekto zdravý, považujeme za prijateľné. Je na uváženie aj vajce, lebo jej bielkovina taktiež môže zhoršiť autoimúnne príznaky.

Zdroj: Gábor Szendi, Elmira Mezei

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 × päť =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť