Reflux

 

Prevzatie článku bez povolenia je protizákonné, hrubé porušenie autorských práv!

Od roku 1984 , kedy sa Helicobacter pyroli objavil sa stal jedným z najobávanejších nepriateľov ľudstva , a od tej chvíle sa ho každý snaží zničiť.

Na základe štúdií , uskutočnených v deväťdesiatych rokoch zistili, že zdraví ľudia vo vyspelých štátoch, sú podstatne menej infikovaný baktériom HP, ako ľudia v menej vyspelých štátoch, a je rozdiel v miere nákazy v danom štáte a aj medzi oblasťami s vyššou a nižšou hygienou spoločenstva. Čísla sú nasledovné, v Amerike je zdravá populácia nakazená v 20-70%-tách, Anglicku 35-40%, oproti nim je v Brazílii infikovaných 77-87%, Číne je nakazených 44-80% zdravej populácie. Nakoniec som nechal Švajčiarsko, ako jednu z najvyspelejších štátov sveta, kde je miera nákazu len 7,3%, oproti tomu v Indii je 80% a v Egypte je skoro 90% -ná miera nakazenia.
Skúmali aj dospelých prírodných ľudí v rôznych kmeňoch. Medzi nimi je miera nákazy 100%. Vieme, že žalúdočný vred, je civilizačná choroba. Právom môžeme očakávať –ak HP spôsobuje túto chorobu, že medzi prírodnými ľuďmi a menej rozvinutými štátmi sa vyskytuje žalúdočný vred najčastejšie. Pretože je to úplne naopak, žalúdočný vred je rozšírený vo vyspelých štátoch, môžeme predpokladať, že HP spôsobuje žalúdočný vred v synergii so západným spôsobom stravovania.
Vyšetrenia zisťovali aj to, že či tieto kmene nenakazil biely človek. Výsledky sa zo žiadneho pohľadu nepotvrdili. Vedci takto dospeli k záveru, že HP, podobne ako miliardy črevných baktérií, žijú v nás milióny rokov, a ich prítomnosť zohráva podstatnú rolu v organizme človeka.. Harmóniu mierového spolužitia pokazilo samozrejme to, že človek sa začal ináč stravovať, než ako to robil milióny rokov predtým. Martin Blaser vo svojom štúdiu uviedol, že HP je v človeku univerzálne prítomná, a len od 19.-ho storočia ako odpoveď na zlepšujúce sa hygienické podmienky, začal ich počet klesať.
Považoval som za potrebné uviesť krátkodobú históriu HP, ako západné lekárstvo pošľapalo viac milióny rokov vyvíjajúcu sa symbiózu, ktorého negatívne dôsledky ešte nie sú celkom známe.
Totižto, v akej miera narastá počet neinfikovaných, dôsledkom cielených antibiotík proti PH, v takej miere začala hromadne rásť miera refluxu ( lekárska skratka názvu je GERD – Gastroesophageal reflux disease-, choroba spätného vyplavovania žalúdka do pažeráka). gastroezofageálny reflux – žalúdočno-pažerákový reflux).
S nárastom refluxu, úmerne rástla rakovina pažeráka a adenocarcinóm(rakovina žliaz dolnej časti žalúdka). Jasne vidieť, že doposiaľ nás HP chránilo od týchto chorôb.
Yusuf Akhter a spolupracovníci analyzovali tzv. indický paradoxón, ktorého podstatou je to, že že indická pupulácia je mimoriadne infikovaná HP-m, napriek tomu žalúdočný vred je veľmi zriedkavý.
Západné lekárstvo rieši takéto problémy radšej liekmi. Vo farmaceutickom priemysle na tento účel našla nadšenú podporu.
Výsledky vyšetrení týkajúci sa HP je, že v 90%-tách sa vyvinie stav pred vznikom rakoviny pažeráka, keď je úroveň HP nízka. HP je ochranný faktor proti rakovine pažeráka.
Ľudia, z ktorých vyničia HP, dostanú o 3 až 10 krát väčšou pravdepodobnosťou reflux, než ktorý sú infikovaný s HP.

Ochranná úloha HP
Jednoznačným záverom ohľadom na evolučný vývoj je to, že čo milióny rokov prežilo, to predstavuje aj nejaký úžitok, lebo ináč by bola z mizla prirodzenou selekciou. Vo vyspelých štátoch je infekcia HP čoraz nižšia. So znížením infekcie sa zrazu stal reflux, zápalové lézie pažeráka, tzv. Barret pažerák, respektíve rakovina pažeráka častejším ochorením. Vo svetle vývoja je jednoznačný uzáver, že nás chránil pred prílišnou produkciou kyselín a ich dôsledkami.
Ďalšou pozitívnou vlastnosťou HP je, že produkuje látky, ktoré zlikvidujú patogény so schopnosťou rýchlo sa rozmnožiť. Deti infikované s HP, dostali o 63% menšiu šancu na hnačku oproti tým, ktorí nemali baktérie HP. Táto funkcia HP pravdepodobne odpovie aj na to, prečo mohli niektorí prežiť veľkú cholerovú epidémiu, lebo u ľudí, infikovaných s HP, našli 80 krát väčšie množstvo protilátok proti cholere. Infekcia s HP je ochranný faktorom aj pri alergických chorobách, lebo aktivizuje imúnny systém na blokovanie atopických odpovedí organizmu.
Zápalové črevné ochorenia sú taktiež produktom 20.-ho storočia, a tak sa zdá, že HP aj tu predstavuje ochranný faktor (viď. Choroby dôsledkom zápalu organizmu).
Svet zbavený od HP, je nepriamo v súvislosti s obezitou západných spoločností. Keď vyšetrovali účinok HP na úrovni grelin-u a leptin-nu, ktoré sú zodpovedné za pocit hladu, resp. na úroveň pocitu nasýtenia, vysvitlo, že infekcia s HP, zvyšuje pocit nasýtenosti a znižuje pocit hladu, kým nedostatok HP práve naopak, zvyšuje chuť do jedla a pocit nasýtenosti sa dostaví konzumáciou väčšieho množstva stravy (viď. aj časť: Obezita ako choroba).
Tieto fakty len ďalej zvyšujú presvedčenie, že dôvodom vzniku autoimúnnych a alergických chorôb, je prílišná sterilita západného sveta, a opätovne sa môžeme uistiť v tom, že aj zmena nášho stravovania a životného štýlu.
Niyaz Ahmed píše vo svojom odbornom článku, že v Indii, kde je infekcia HP mimoriadne vysoká, žalúdočný vred je veľmi zriedkavý. „Pridáva to tretiu dimenziu k problému, ktoré je prostredie (stravovanie a životný štýl), ktoré doposiaľ neskúmali s takou vehemenciou, ako infekčný faktor“. Z paleolitného hľadiska by bolo osožné preskúmať práve túto tretiu dimenziu, stravovanie a životný, lebo cieľom nie je zničiť HP, ale opätovné obnovenie mierového spolužitia.

Reflux a obezita
Podľa jednej americkej meta analýzy z r. 2005, ľudia s nadváhou (25-30 BMI) majú o 43%, obézny už o 100% (BMI > 30) väčšie riziko výskytu choroby refluxa. V druhej meta analýze z r. 2006, našli zvýšenie rizika na reflux v okruhu obéznych 57%. Mnohý vidia úzke spojenie medzi šírením choroby refluxa, a medzi rýchlym nárastom obezity západnej populácie, za posledné roky.
Prvý krok proti zakročeniu refluxu je je chudnutie. Paleolitné stravovanie nie je diéta na schudnutie, napriek tomu je jedna z najvhodnejších metód na zabezpečenie a udržanie optimálnej telesnej váhy. Jeho dôvodom je nízko kalorická, ťažšie stráviteľná strava, zložená z uhľohydrátov, mäso a tuky sú výdatnejšie a dlhšie udržiavajú pocit nasýtenosti. Keď je niekto nasýtený, bude konzumovať menej stravy bez pocitu hladovania a skôr či neskôr schudne. Je to všeobecná skúsenosť paleo životného štýlu. Následky trvalého vplyvu na chudnutie paleolitného stravovania a lowcarb diéty potvrdzuje rad štúdií.
Reflux skúmali možno viac krát, ako hociktorú inú chorobu. Dôvod nepramení v jeho závažnosti, skôr v jeho potenciálu, získať čo najväčší zisk z jeho ošetrenia. Napriek vysokému počtu výskumov, ani dnes nie sme omnoho múdrejší. Aspoň bludy sa podarilo vyvrátiť. Bol rozšírený všeobecný názor, že vekom klesá produkcia kyselín v žalúdku a že klesá funkcia činnosti „ventilu“ na konci pažeráka tesne pred žalúdkom, čo ale nie je pravda.

Rafinované uhľovodíky a reflux
Angažovaný William Yancy a jeho kolegovia neúnavne bádajú možnosti lowcarb diéty. Zverejnili päť prípadov vyliečenia z refluxu. Chorí, ktorí užívali lieky a prešli na lowcarb diétu, trom z nich po prvom dni, úplne zmizol reflux, u dvoch sa vedľa postupného zlepšenia podarilo po dvoch týždňoch úplne vyliečiť. Lowcarb diéta je diéta s nízkou spotrebou uhľohydrátov, denne max. 20-50 gramov CH. Dosiahnúť to nie je žiadny problém, ak človek nekonzumuje cukor a výrobky z obilnín, zemiakov, kukurice. Ovocie a zelenina predstavujú stravu s nízkou kalorickolu hustotou. Chorí pacienti počas trvania vyšetrenia neprestali fajčiť a piť alkohol; ale akonáhle prešli na starú stravu, reflux sa vrátil. Vychádzajúc z faktu, že niektorým od detstva trvajúci reflux úplne pominul, právom môžeme myslieť, že opäť stojíme zoči-voči zabetónovanej dogme, ktorá súčasné stravovanie, ktoré sa sformovalo len za posledných päťdesiať rokov, západné lekárstvo považuje za naveky staré. Pritom na um nikomu nepríde (alebo nechce), že nie také potraviny treba skúmať, ktoré môžu znamenať rizikový faktor, ale treba skúmať stravovacie spôsoby, ktoré zvyšujú riziká.
Yancyovcov potvrdzujú aj iné štúdia a vyšetrenia. Christian Pehl a spolupracovníci skúmali vplyv nízkotučných a plnotučných potravín na reflux. Konštatovali, že u zdravých ľudí nemá vplyv obsah tuku na sfinktérové svaly (zvieracie, zatváracie svaly) dolnej časti pažeráka. Tento sval rozhoduje o tom, či je schopný sa vrátiť kyselinový obsah žalúdka, alebo nie.
Vynára sa otázka, na akom podklade refluxpriemysel zakladá zákaz konzumácie tukov? Na základe takých vyšetrení, kde menili len pomerový obsah tuku. V celku je pravdou to, že tuky spolu s uhľohydrátmi, môžu zvyšovať symptómy refluxu. Ale za to je zodpovedný obsah uhľohydrátov.
Jedno nedávne (2011) Kórejské štúdium konštatovalo, že v najväčšom počte cestoviny a sladkosti vyvolali reflux. Odôvodnili to vysokým obsahom CH, a že cestoviny obsahujú aj obilniny.
Stojí za zmienku ešte výskum Marc Nocona a jeho spolupracovníkov, ktorí u viac než sedemtisíc ľudí sa vypytovali na to, že čo spôsobujú symptómy refluxu. Okrem známych faktorov ako sú fajčenie a alkohol, provokujúcim sa zdali chlieb a sladkosti.

Reflux a sfinkter pažeráka

                                                                                     zdroj: google obrázky

Vznik refluxu sa začína s finkterom v dolnej časti pažeráka, t.j. zatváracím svalom. Tento sval ani u chorých na reflux nepovolí, len občas sa zbytočne otvorí. Za symptómy refluxu je v 65-90%-tách zodpovedný prechodné „prepúšťanie“ sfinktera pažeráka. Spôsobuje ju tlak v žalúdku, ktorý môže spôsobiť buď tlak ostaných vnútornosti ( tu sa myslí predovšetkým na viscelárny tuk ), alebo uvolňujúci sa vodík začatím trávenia rafinovaných uhľohydrátov v tenkom čreve. Pri odbúravaní rafinovaných uhľohydrátov vzniká vzniknutými plynmi tlak, ktorý uvoľní sfinkter dvanástnika a do žalúdka sa pretlačí naspäť nejaká časť črevného obsahu aj s plynom. Ak je tlak príliš veľký, otvorí sa aj sfinkter pažeráka, a vtedy sa vytvorí reflux. Ak sa konzumuje strava s obsahom bielkovín a tukov, ich trávenie je oveľa pomalšie, nevzniká toľko plynov a tlak v žalúdku je malí.
John Morley a jeho vedecká skupina ešte v roku 1983 preukázala, že glutén, pôsobením pepsínu, vytvorí z nej hormonálnu látku s účinkom morfínu, ktorého dôsledok je uvoľnenie sfinktera v dolnej časti pažeráka a spomalenie posuvu stravy. Je to typický stav refluxu, a nie je v súvislosti so senzitivitou gluténu. Tento stav nastane u každého, kto konzumuje obilniny.
Paleolitné stravovanie je stravovanie bez gluténu a oproti lowcarb diéte je preto lepšia, lebo veľa ľudí má latentnú senzibilitu na glutén, a strava s obsahom gluténu aj u zdravých môže vyvolať symptómy refluxu. Paleolitné stravovanie považuje mlieko za nevhodnú stravu, a z pohľadu refluxu sú deti najviac zraniteľné, lebo v západnej kultúre je zvykom podávať deťom mlieko. Guiseppe Iacono vyšetroval 204 detí s refluxom, a u 42% z nich, preukázali alergiu na mlieko. Po zanechaní pitia mlieka, reflux zmizol. Rasmuss Gaardskaer Nielsen a spol. vyšetroval 18 veľmi vážnych prípadov refluxu u mladých detí. U desiatich z nich zistili alergiu na mlieko. Po zanechaní mlieka sa im reflux upravil.
PHA lektíny fazule, lektíny WGA obilia a do spoločneho kmeňa patriace lektíny zemiakov a paradajok, aktívne prispievajú ku zmene činnosti žalúdka. Kým prvé môžu spôsobiť vredy a rakovinu žalúdka, lektíny paradajok a zemiakov znižujú činnosť enzýmov, ktoré majú zabezpečiť dostatočné množstvo kyseliny pre trávenie. PHA lektíny fazule ovplyvňujú tvorbu kyselín žalúdka aj po viacerých dňoch po jej konzumácii.
Je dôležité vedieť, že nesteroidné lieky na potlačenie bolesti, lieky na utíšenie teploty, lieky na zníženie krvného tlaku, bronchodilatačné lieky na rozšírenie objemového množstva priedušiek, lieky na redukciu úzkosti, všetky uvoľňujú sfinkter dolnej časti pažeráka, čím prispievajú ku vzniku refluxu.
Záverom môžeme vyhlásiť, že aplikácia paleolitného stravovania po krátkom čase môže zastaviť symptómy refluxu. Káva, paradajky, cibuľa a pod. môžu spôsobiť individuálne ťažkosti. Ak pokračujeme v paleo stravovaní, pri malej pozornosti na tieto potravy, reflux sa nikdy nevráti.
Úsilie znížiť kyselinu v žalúdku, alebo ničenie HP, nič nevyrieši, len ďalej zvyšuje problémy refluxu. Epidemický nárast refluxu je v priamej úmere s nárastom ničenia HP, stravovaním rafinovaných uhľohydrátov a nárastom pomeru obezity spoločnosti. Paleolitné stravovanie a lowcarb diéta jednoznačne potvrdili ich blahodarný vplyv na potlačenie refluxu. Hlavným rozdielom medzi dvoma stravovacími spôsobmi je, že pokiaľ lowcarb diéta určuje len pomer množstva hlavných potravín, palolitné stravovanie prekračuje tento rámec, a potravu kvalifikuje aj z evolučného pohľadu. Takýto metodický prístup paleolitného stravovania u každého zabezpečí liečbu z refluxu, ale paleolitné stravovanie okrem toho má aj rad iných výhod, a to predovšetkým pri liečení civilizačných chorobách.

Zdroj: Gábor Szendi

——————————————————————————————————————–

Dokonalý recept od Beáty
http://www.veseleboruvky.cz/2013/10/shepherds-pie.html

                           Shepherd´s pie – Pastýřův koláč

 Poznámka: Pozoruhodné na tomto vynikajúcom recepte je to, že pani Beáta sa neuspokojila so staršími receptmi, ale prípravu nechala na vlastnú fantáziu a tvorivosť. Gratulujem!
Tento prístup ja charakteristický pre paleo stravovanie – hranicu určuje len belasé nebo.

1 Pripomienky: Reflux

 1. reinhard píše:

  kedze trpim refluxom pomerne casto rad by som sa vyjadril
  v prvom rade musim napisat ze low carb dieta naozaj funguje a reflux zmizne velmi rychlo, stane sa to ale aj pri beznych nizkokalorickych dietach
  podla mojho nazoru to bolo u mna sposobene vicelarnym tukom – zvyseny tlak na zaludok pri obezite
  dolezita ani nie je samotna volba stravy ako skor kombinacia hlavne sacharidov a proteinov s cim ma zaludok zrejme problem
  dalej musim potvrdit ze najviac zla robi pecivo v kombinacii s niecim dalsim – dnes je to v podstate narodna strava, ci uz je to kvoli tomu co bolo popisane v clanku alebo kvoli niecomu inemu to nehodnotim
  s mliekom uplne ale nesuhlasim – ked som maval kyselinu mnoho krat som si dal prave mlieko a vacsinou naozaj pomohlo – mozno len preto ze doslo k zriedeniu obsahu zaludka, z mliecnych vyrobkov reflux naozaj nemavam okrem sladenych mliecnych napojov (kakao…)

  este taka zaujimavost – je paradoxne ze vela krat mi pomohlo nieco kysle hlavne s obsahom octu alebo kys. fosforecnej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


+ dve = 3

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť