Referát prednesený na XVII. Národnej konferencii ambulantnej starostlivosti v Balatonfürede, 16-18. septembra 2015.

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Korekcia: Ing. Ján Lisoň

Problém v medicíne nie je v tom, že funguje ako výrobný závod, ktorý logický generuje aj „nepodarky“, ale v tom, že liečba a prevencia sa uskutočňujú na neoverených, nesprávnych, a dokonca sfalšovaných teóriách.
Nižšie uvedený solídny výber bohato stačil k tomu, aby medzi účastníkmi konferencie vyvolal zdesenie a zmätok. Každý, pacient aj lekár, sa musí pozrieť do oči reálnemu faktu, že v medicíne je falšovanie systémové, a mnoho tisíc nezmyselne mŕtvych a mnoho stotisíc zdravotne poškodených pacientov nie je vecou náhody, ale výsledkom „normálnej“ funkcie medicíny.

Aj touto cestou by som rád poďakoval Dr. Imre Vargovi, ktorý ma na konferenciu pozval aj s ponukou na prednesenie referátu, a že kvôli mojej zaneprázdnenosti (zahraničie) prednášku aj odprezentoval sám.
Omyly1
Keď „píše duch“ znamená to, že nejaký anonymný autor (autor bez mena), podľa požiadavky objednávateľa, vytvára vedecké publikácie ktoré zdanlivo spĺňajú všetky požiadavky vedeckých publikácií. Farmaceutický priemysel poveruje k tomuto špecializované spoločnosti, a skupuje autorstvo renomovaných vedcov, ktorí mnoho krát publikáciu ani nevideli, a pravosť údajov a záverov v danom článku vôbec neoverili (10).
&*obr2
Z nižšie uvedenej knihy niekoľko detailov po slovensky, tu môžete čítať.
(vlastná pozn. Táto možnosť bude dostupná uvedením nasledujúceho, nového článku, ktorá je už pripravená na zverejnenie – je dostupná od 10.12.2015)
obr3
Prepáčte za použité skratky! Skratka ADRs znamená „nežiaduce účinky liekov“. Keď píšem o premietnutí, aplikujem prepočet na počet obyvateľov SK (80;9).
obr4obr5obr6

obr7

Ketogénna diéta predstavuje 4 diely tuku a 1 diel bielkoviny ( ketogénna diéta napriek rozšírenému a všeobecnému názoru, nie je paleo diéta!). Podľa cholesterolovej hypotézy, hladina LDL by nemala klesnúť, ale rásť.
obrr8
Podobne, hladina HDL („dobrý“ cholesterol) by nemala rásť, ale mala by klesať.
obrr9
A kvôli vysokej konzumácii tuku – podľa cholesterolovej teórie – by ani hladina tryglyceridov nemala klesnúť, ale rásť.
obrr10
Prostriedky na zníženie hladiny cholesterolu nezachránia život ani jedného človeka. Ak vo vedeckej praxi z 19 uskutočnených štúdií až 18 z nich vyvracia pôvodnú hypotézu, potom by sa to malo považovať za vyvrátené. Táto správa sa však k lekárom nejako nedostala.
obr11 statíny a mortalita

obr12 Serotonín mytus
Endromax (rebexotin), v porovnaní s NSAID (celexocib) (nesteroidové protizápalové lieky=NSAID), v účinnosti zaostáva. Vzhľadom k tomu, že účinky antidepresív sú placebo účinky, štúdie tiež ukázali, že Celebrex (alebo akýkoľvek protizápalový prostriedok, napríklad, kurkuma alebo šafran a pod.), je účinnejší ako placebo efekt, pretože dosiahol vyššie skóre pre pokles depresie.
obr13 protizápalové prostr.
Nižšie uvedený prípad dokazuje, že prostriedky, ktoré majú slúžiť na záchranu životov, sa vyrábajú a kontrolujú s takou istou nedbalosťou, ako povedzme, v súčasnosti vypuknutom škandále, ktorý sa týka výroby dieselových motorov. Rozdiel je len v tom, že zvýšené škodlivé emisie z výfukov dieselových motorov nespôsobujú smrť priamo. Napriek tomu, bol z toho väčší škandál, ako keď zomierajú pacienti dôsledkom zlomenia chybnej srdcovej chlopne.
obr14 umele chlopne
Z údajov v nižšie uvedených obrázkoch nevyplýva to, aby sme si už nenechali kontrolovať stav prsníkov, ale upriamuje sa pozornosť na to, že mamografia nie je bezpečná, a vedie k prediagnostikovaniu. Rakovine prsníkov sa dá predísť zmenou životného štýlu, existujú bezpečné skríningové metódy, a v prípade už jestvujúcej rakoviny, mali by ste starostlivo zvážiť ďalší krok.
obr15 mamografia
Použitá Literatúra
Časť Publikácie
1. Flaning A,Carey LA, Fontanarosa PB, Philips SG, Pace BP, Lundberg GD, Renie D. Prevalence of articles with honorary authors and ghost autors in peer-reviewed medical journals. JAMA 1998 Jul 15;280(3):222-4
2. Gotzsche PC, Hróbjartsson A, JOhansen HK, Haahr MT, Altman DG, Chan AW. Ghost autorship in industry-initiate randomised trials. PloSMed 2007 Jan;4(1):e19.
3. Healy D, Cattell D (2003) Interface between authorship, industry and science in the domain of therapeutics. Br J Psychiatry 183:22-27.
4. Mowalt G, Shirran L, Grimshaw JM, Renie A, Yank V, MacLennan G, Gotzche PC, Bero LA. Prevalence of honorary and ghost autorship in Cochrane reviews. JAMA 2002 Jun5;287(21):2769-71.
5. Wislar JS, Flaning A, Fontanarosa PB, Deangelis CD. Honorary and ghost autorship in high impact biomedical journalst:across sectional survey. BMJ. 2011 Oct25;343:d6128.
6. Collier R. Prevalence of ghostwriting spurs calls for transparency. CMAJ.2009 Oct13;181(8):E161-2.
7. Sismondo S. How pharmaceutical industry funding affects trial uotcomes causal structures and responses. Soc Sci Med. 2008 May,66(9)-14.
8. http://www.gynda.sk/clanok/30/na-slovensku-prib%C3%BAda-2-400%20nov%C3%BDch-ochoren%C3%AD-rakoviny-prsn%C3%ADka
9. http://www.onkologiapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=5687&magazine_id=10
10. https://www.youtube.com/watch?v=-bYAQ-ZZtEU

Časť ADRs
1. Carbonin P, Pahor M, Bernabei R, Sgadari A. Is ege an independent risk factor of adverse drug ractions in hospitalized medical patiens?:J-A-Geriatr-Soc 1991; 39(11):1093-9.
2. Clavenna A, Bonati M. Adverse drug reactions in childhood: a review of prospective studies and safety alerts. Arch Dis Child. 2009 Sept;94(9):724-8.
3. Davies EC, Green CF, Taylor S, WEilliamson PR, Mottram DR, Pirmohamed M. Adverse drug reactions in hospital in-patiens: a prospective analysis of 3695 patient-episodes. PLoS One. 2009;4(2):e4439.
4. Ebbens J, Buajored I, Erikssen J, Bross O
5. Impicciatore P, Choonara I, Clarkson A, et al. Incidence of prospective studies. Br J Clin Pharmacol 2001;52:77-83.
6. European Commission. Proposal for a regulation amending, as regards pharmacovigilance of medicanal products for human use. Regulation (EC) No 726/2004.
7. Kongkaew C, Noyce PR, Ashcroft DM. Hospital admissions associated with adverse drug reactions: a systematic review of prospective observational studies. Ann Pharmacother. 2008 Jul;24(7):1017-25.
8. Lazarou J, Pomeranz BH, Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patiens: a metaanalysis of prospective studies. JAMA. 1998;279:1200-1205.
9. Martins, A.C.M.;Giordani, F.;Rozenfeld, S.: Adverse drug events among adult impatient: a metaanalysis of observational studies. Journal of Clinic Pharmacy and Therapeutics 2014, 39, 609-620.
10.Miguel A, Azevedo LF, Araújo M, Pereira AC.: Frequency of adverse
drug reakcions in hospitalized patiens: a systematic review and meta
-analysis. Pharmaceopidemiol Drug Saf, 2012;2:1139-1154.
11. Moore N, Lecointre D, Noblet C, Mabille M. Frequency and cost of
serious adverse drug reactions in a department of general medicine.
Br J Clin Pharmacol 1998;45:301-8.
12. Pirmohamed M, James S, Meakin S, Green C, Scott AK, Walley TJ,
Farrar K, Park BK, Breckenridge AM. Adverse drug reactions as cause
of admission to hospital: prospective analysis of 18 820 patients. BMJ
2004;329; 15-9.
13. Wasserfallen J, Livio F, Bucklin T, Tillet L, Yersin B, Biollaz J. Rate
type, and cost of adverse drug reactions in emergency department
admissions. Eur J Intern Med. 2001 Sept;12(5):442-447.
14. Wester K, Jönson AK, Spigset O, Druid H, Hägg S. Incidence of fatal
adverse drug reactions: a population based study. Br J Clin
Pharmacol. 2008 Apr;65(4):573-9.
15. Wiffen P, Gill M, Edwards J, Moore A. Adverse drug reactions in
hospital patients: a systematic review of he prospective and
retrospective studies. Bandolier 2002; June: 1-14

Časť Vioxx
1. Bombardier C, Laine L, Reicin A, et al. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and naproxen in patients with rheumatoid arthritis.
2. Karha J, Topol EJ. The sad story of Vioxx, and what we should learn from it. Cleve Clin J Med.2004 Dec;71(12):933-4, 936, 938-9.
3. Graham DJ, Campen D, Hui R, et al. Risk of acute myocardial infarction and sudden cardiac death in patients treated with cyclo-oxygenase 2 selective and non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs: nested case-control study. Lancet.2005 Feb 5-11;365(9458):475-81.
4. Topol, EJ. Failing the public health-rofecoxib, Merck, and the FDA. N Engl J Med. 2004 Oct 21;351(17):1707-9. Epub 2004 Oct 6.
5. Leung, R:: Prescription For Trouble. CBS News. 2014. Nov. 14. Web: http:/www.cbsnews.com/news/prescription-for-trouble/

Časť Cholesterol
1. de Lorgeril M, Salen P: Cholesterol lowering and mortality: time for a new paradigm? Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2006, 16(6):387-90.
2. St-Pierre AC, Cantin B, et al: Low-density lipoprotein subfractions and the long-term risk of ischemic heart disease in men:13-year follow-up data from Qubec Cardiovascular Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol.2005 Mar;25(3):553-9.
3. Kuipers RS, de Graaf DJ, Luxwolda MF, Muskiet MH, Dijck-Brouwer DA, Muskiet FA. Saturated fat,carbohydrates and carduovascular disease. Neth J Med. 2011 Sep;69(9):372-8-
4. Ai M, Otokozawa S, Asztalos BF, Ito Y, Nakajima K, White CC, Cupples LA, Wilson PW, Schaefer EJ. Small dense LDL cholesterol and coronaary heart disease: result from the Framingham Offspring Study. Clin Chem.2010 Jun;56(6):967-76.

Časť Statíny
1. Schwartz GG, Ollson AG, Ezekowitz MD, et al; Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Colesterol Lowering (MIRACL) Study Investigators. Effect of atorvastatin on earl recurent ischemic events in acute coronary syndromes: the MIRACL study: a randomized controlled trial. JAMA,2001 Apr 4;285(13):1711-8.
2. HPS-Heart Protection Study Collaborative Group. MRC:BHF heart protection study of cholesterol lowering with simvastatin in 20 536 high-risk individuals: a randomised placebokontrolled trial. Lancet 2002; 360:7e22.
3. Sheperd J, Blauw GJ, Murphy MB, et al; PROSPER study group. PROspective Study of Pravastatin int he Elderly at Risk. Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular desease (PROSPER): a randomised controlled trial. Lancet.2002 Nov 23;360(9346):1623-30.
4. ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborate Research Group. The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT). JAMA,2002 Dec 18;288(23):2998-3007.
5. Sever PS, Dahlöf B, Pouter NR, et al0 ASCOT Investigators. Prevention of corronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, int he Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA); a multicentre randomised controlled trial. Drugs. 2004;64 Supl 2:43-60.
6. de Lemos JA, Blazing MA, Wiviott SD, et al; A to Z investigators. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes: phase Z of the A to Z Trial. JAMA, 2004 Sep 15;292(11):1307-16.
7. Asselbergs FW, Diercks GF, Hilege HL, et al; Prevention of Renal and Vascular Endstage Disease Intervention Trial (PREVEND IT) Investigators. Effects of fosinopril and pravastatin on cardiovascular events in subjects with microalbuminuria. Circulation. 2004 Nov 2;110(18):2809-16.
8. LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD,et al; Treating to New Targets (TNT) Investigators. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary desease. N Engl J Med. 2005 Apr 5;352(14):1425-35.
9. Wanner C, Krane V, März W, et al; German Diabetes and Dialysis Study Investigators. Atorvastatin in patients with type 2 diabetes melitus undergoing hemodialysis. N Eng J Med. 2005 Jul 21;353(3):238-48. Erratum in: N Engl J Med. 2005 Oct 13;353(15):1640.
10.Pedersen TR, Faergeman O, Kastelein JJ, et al; Incremental Decrease in End Points Througgh Aggresive Lipid Lowering (IDEAL) Study Group. High-dose atorvastatin vs usual-dose simvastatin for secondary prevention after myocardial infarction: the IDEAL study: a randomized controlled trial. JAMA. 2005 Nov 16;294(19):2437-45.
11. Knopp RH, d´Emden M, Smilde JG, Pocock SJ. Efficacy and safety of Atorvastatin Study for Prevention of Coronary Heart Disease Endpoints in non-insulin-dependent diabetes mallitus (ASPEN). Diabetes Care. 2006 Jul;29(7):1478-85.
12. O´Riordan, M: CASHMERE: No IMT Effect With Atorvastatin Over 12 Months. Heartwire. 2008b.júl.9.web:www.theheart.org/article/869153.do
13. Barter PJ, Caaufield M, Ericksson M, et al; ILLUMINATE Investigators. Effects of torcetrapib in patients at high risk for coronary events. V Engl J Med. 2007 Nov 22;357(21):2109-22.
14. Kjekshus J, Apetrel E, Barrios V, et al; CORONA Group. Rosuvastatin in older patients with systolic heart failure. N Engl J Med. 2007 Nov 29;357(22):2248-61.
15. O´Riordan, M: ACHIEVE stopped: IMT study with niacin/laropiprant halted by Merck. Heartwire. 2008a. máj 22.web:www.thehart.org/article/869153.do
16. Kastelein JJ, Akclim F, Stroes ES, et al. ENHANCE Investigators. Simvastatin with or without ezetimibe in familial hypercholesterolemia. N Engl Med. 2008 Apr 3;358(14):1431-43.
17. Gissi-HF Investigators, Tavazzi L, et al. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure ( the GISSI-HF trial): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2008 Oct 4;372(9645):1231-9.
18. Fellström BC, Jardine AG, Schmeider RE, et al; AURORA Study Group. Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med.2009 Apr 2;360(14):1395-407.
19. de Lorgeril, M: Recent cholesterol-lowering drug trials: new data, new questions. Nutrition and Health, 2010, Part 3, 185-191.

Časť Serotonín
1. Lacasse, JR; Leo, J:Serotonin and Depression: A Disconnect between the Advertisements and the Scientific Literature. PLoS Medicine 2, no. 12 (2005):1211-16.
2. Healy, D: Serotonin and Depression. The marketing of a myth. BMJ, April, 2015;350:h1771
3. Andrews PW, Bharwani A, et al: Is serotonin an upper or a downer? The revolution of the serotonergic system and its role in depression and the antidepressant response. Neurosci Biobehave Rev.2015 Apr;51:164-88.
4. Kirsch, I: The emperor´s new drugs. Exploding the Antidepressant Myth. Basic Books, New York, 2010.
5. Fournier JC, DeRubeis RJ, Hollon SD, Dimidjian S, Amsterdam JD, Shelton RC, Fawcet J. Antidepressant drug effects and depression severity: a patient-level metaanalysis. JAMA, 2010 Jan 6;303(1):47-53.
6. Szendi G: Boldogtalanság és evolúció. Jaffa, Budapest, 2010.
7. Müller, N; Schwarz, MJ; et al: The cyclooxygenase-2 inhibitor celecoxib has therapeutic effects in major depression: result of the double-blind, randomized, placebo controlled, add-on pilot study to reboxetine. Mol Psychiatry, 2006, 11(7):680-684.
8. Szendi G: Depresszióipar. Sik, Budapest, 2005.

Časť Björk-Shiley
1. Fielder JH. Ethical issues in biomedica engineering: the Björk-Shiley heart valve. IEEE Eng Med Biol Mag. 1991 Mar010Ú1Ű:76-8.
2. Blot WJ, Ibrahim MA, Ivey TD, Acheson DE, Brookmeyer R, Weyman A, Defauw J, Smith JK, Harrison D. Twenty-five-year experience with the Björk-Shiley convexoconcave heart valve: a continuing clinical concern. Circulation. 2005 May 31;111(21):2850-7.

Časť Mamografia
1. Gotzsche, PC; Olsen, O: Is screening for breast cancer with mammography justifiable? Lancet, 2000, 355(9198):129-134.
2. Gotzsche PC, Nielsen M. Sreening for breast cancer with mammography. Cohrane Database Syst Rew. 2006 Oct 18;(4):CD001877.
3. Heyes GJ, Mill AJ, Charles MW. Enhanced biologocal effectiveness of low energy X-rays and omplikacions for the UK breast screening programme. Br J Radiol. 2006 Mar;79(939):195-200.
4. Zahl, PH; Maehlen, J; Welch, HG: The natural history of invasive breast cancers detected by screening mammography. Arch Intern Med, 2008, 168(21):2311-6.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 5 = dvadsať päť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť