Rakovina a ketogénna diéta

 

 

 

Prevzatie článku bez povolenia je hrubé porušenie autorských práv !

Prevencia a liečba rakoviny je dosť neúspešná. Priemerný človek len čaká na svoj osud, kedy dostane rakovinu, a tento osud v skutočnosti tam visí nad každým, lebo štvrtina ľudí dnes zomiera na rakovinu. Liečba rakoviny, napriek všetkým propagandistickým úspechom, je neefektívna z časti preto, lebo aplikuje neefektívne metódy, a z časti preto, lebo onkológia nepovažuje za svoju povinnosť zmeniť príčinu vzniku rakoviny, tj. zmeniť nesprávne stravovanie a nedostatok vitamínu D. Kto žil tak, že dostal rakovinu, ten upadne, ak bude ďalej pokračovať v doposiaľ zaužívanom životnom štýle. Existuje veľa okultných nevedeckých ´protirakovinových´ diét, aj z ich dôsledku zomrelo už veľa ľudí. Niektoré protirakovinové lieky sú pravdepodobne účinné, ale sami o sebe nie sú schopné eliminovať dva hlavné účinky: nadmerné množstvo uhľohydrátov a nedostatok vitamínu-D.
Dejiny ketogénnej diéty
Osteopat Hugh Conklin v r. 1920 vyrukoval s teóriou, že epilepsiu spôsobujú jedy z potravín, a na základe toho usúdil, že redukcia či úplné odňatie stravy je účinnou liečbou epilepsie. Jeho chorí hladovali 15-20 dní a pili len vodu. Ten, kto to vydržal, epilepsia uňho ustúpila, alebo značne klesli záchvaty. Pre vedecké mozgy už aj vtedy boli dve veci jasné. Epilepsiu nespôsobujú jedy, a hladovanie je z nejakej inej príčiny účinné. Vedci z kliniky Mayo už nasledujúci rok dokázali, že počas hladovania sa vytvárajú ketolátky v krvi, a tie spôsobujú zlepšenie zdravotného stavu, a že bunky namiesto cukru sa preorientujú na ketogénny režim. Bez hladovania sa dá dosiahnuť vysoká hladina ketolátok tak, že denná strava pozostáva zo 3-4 dielov tuku a jedného diela bielkovín. Mieru bielkovín vypočítali na základe normálnej potreby ľudského organizmu. Ketogénnej diéte predpokladali veľký úspech, ale čoskoro vynašli phenytoin, potom barbituráti a iné, pri epilepsii pomerne účinné ukľudňujúce lieky, a to na jeden švih vytlačil ketogénnu diétu z radu používaných metód pri liečení epilepsie. Ketogénna diéta vďaka jednej náhode, sa zase dostala do svetla reflektorov a stala sa populárnou. Syn hollywoodského producera Jima Abrahama trpel neupokojitelnou epilepsiou, a Abraham sa s tým nevedel zmieriť. Vypátral, že voľakedy ketogénna diéta bola aká úspešná, a v nemocnici Johna Hopkinsa to aj vyskúšali, a syn sa vyliečil. Abraham vtedy založil nadáciu Charlie, vydal knihu o ketogénnej diéte, natočil film o účinku diéty s názvom „Prvé je, aby si neublýžil“. Nadácia Charlie uskutočnila vyšetrenia v siedmich nemocniciach, ktorej výsledky, v roku 1996, predložila na konferencii americkej epileptickej spoločnosti.
Zo 150 detí 7% sa stalo úplne bez záchvatov, u 20%-tách z nich v 90% miere poklesol počet záchvatov. Po šiestich rokov už deti neboli na diéte, ale 27% z nich aj vtedy žil bez tabletiek a záchvatov, alebo mali iba zriedkavé záchvaty. Dnešný epileptológovia zastávajú názor, že keď dva lieky sú neúčinné proti epilepsii, ako tretiu metódu treba vyskúšať ketogénnu diétu ( Freeman a spol., 2007 ). Pri tomto kompromise je rozumnejšie najprv vyskúšať ketogénnu diétu, už aj z pohľadu toho, že lieky proti epilepsii majú vážne vedľajšie účinky.

 

Bludy o ketogénnej diéte
Aj lekári, aj laici zvykli pomiešať ketózu s ketoacidózou. Prvá je evolučne vyvinutá normálna funkcia v prípade hladovania alebo pri minimálnom príjme uhľohydrátu, druhá, ketoacidóza je život ohrozujúci stav pri cukrovke I.-ho typu, v prípade úplného nedostatku inzulínu. Preto acetónový dych, alebo ketonlátky v moči, neznamenajú ešte bezpodmienečne nebezpečný stav. Počas evolúcie sa vyvinuli dva mechanizmy na zabezpečenie energie buniek. Jednou je z uhľohydrátov vznikajúci glukóz, respektíve v pečeni a vo svaloch uskladnený glykogén. Tento systém vie zabezpečiť chod organizmu iba 12-14 hodín. Pri ketogénnej diéte vznikajú ketonlátky ( acetón, acetoacetát a beta-hydroxibutirová kyselina ), z ktorých bunky vedia získať energiu ( Freemna a Kossoff, 2010 ). Tento systém, vie pre telo zabezpečiť energiu dokedy len potrebuje, ako príklad veľmi dobre to dokazujú eskimáci či kmeň masajovcov (alebo stačí si spomenúť na argentínskych baníkov spred niekoľkých rokov, ktorých oslobodili spod zeme až po 70-tich dňoch, a vyše týždňa boli bez akejkoľvek stravy(!),.- ich organizmus automaticky prepol na ketogénny režim – poznámka moja) Mohol by som sa odvolávať trebárs aj na tieto skupiny ľudí, ale vyšetrenia ukazujú aj to, že aj u novonarodených a mladých detí sa dobre dá aplikovať ketogénna diéta (Freeman a Kossoff, 2010). Pre toho, kto chce prejsť na ketogénnu diétu, je dobre vedieť to, že sa doporučuje ju aplikovať buď postupne, alebo po jednodňovej hladovke. Je dôležité si pamätať na postupný dodatočný prívod vitamínov a minerálnych látok, lebo ketogénna diéta z tohto hľadiska vytvára vážny nedostatok. Obzvlášť je potrebné zabezpečiť prívod citranu draselného, aby sme predišli výskytu obličkových kameňov ( Freeman a Kossoff, 2010 ). Účinky ketogénnej diéty na mozog upriamili pozornosť na to, že jej aplikácia má priaznivé učinky aj na choroby neurodegeneratívného typu, ako napr. Alzheimerova, Parkinsonova choroba, ďalej aj po stave mozgovej príhody – mŕtvici, či po poranení mozgu ( Balietti a spol., 2010 ).
Ketogéna a rakovina
Dvojnásobný držiteľ doktorovej Nobelovej ceny, Otto Warburg, poukázal na hladový dopyt rakovinových buniek a na zmenu chodu-prevádzky mitochondriumov, ktoré sú zodpovedné za energetické zabezpečenia buniek (Warburg a spol., 1927; Warburg, 1956 ). Bunky z keton-látok vedia získať energiu, len ak zmenia svoju činnosť. Na tento prechod primitívnejšie bunky nie sú schopné, preto hladovanie a ketogénny režim zbavuje rakovinové bunky od živiny ( Seyfried a spol., 2009 ). Pretože liečba mozgových nádorov je najproblematickejšia a predstavujú najväčšiu úmrtnosť a obnovovaciu schopnosť rakovinových nádorov, preto v skromných vedeckých výskumoch sa prvý krát zamerali na túto oblasť. Cukrovú závislosť nádorov dobre prezentuje nasledovný graf:

Linda Nebeling a spol.v r. 1995 vyskúšala ketogénnu diétu na dvoch mladých dievčatách, ktoré mali astrocitový nádor. U dievčatách príjem cukru pre nádor klesol o 22%, dôsledkom toho jedna z nich jeden celý rok zostala bez príznakov ( Nebeling a spol., 1995 ). Podľa iného humánno-klinického prípadového štúdia u mimoriadne agresívneho multicen-trického glioblastómu sa podarilo podstatne redukovať jeho šírenie a rýchlosť rastu ( Zuccoli a spol., 2010 ). Je podstatne viac vyšetrení a pokusov na zvieratách, a podľa ich charakteru, sa dajú preniesť aj na človeka. Pri pokusoch na zvieratách Abdelwahab a spol. poukázali na podstatne zvýšený účinok rádioterapie na zhubný glióm v prípade aplikácie ketogénnej diéty (Abdelwahab a spol., 2012 ).
Victor Ho a spol. v r. 2011 podal správu o sérii zvieracích pokusoch ( Ho a spol., 2011 ). Porovnali stravu s nízkym obsahom uhľohydrátov a vysokým obsahom bielkovín, so stravou dnešného západného spôsobu stravovania – t.j. s vysokým obsahom uhľohydrátov. Do myší naočkovali nádorové bunky, a potom ich začali kŕmiť so stravou s 8% obsahom uhľohydrátov a so stravou dnešného západného typu. Nádory rástli podstatne pomalšie v skupine, kde konzumovali stravu s menším obsahom uhľohydrátov.

Vyskúšali rôzne percentuálne pomery uhľohydrátov, a dospeli k záverom, že čím je menší podiel uhľohydrátu v strave, tým viac sa spomalí rast nádoru. Pri súbežnej aplikácií chemoterapeutických prostriedkov s rôznymi stravovacími metódami dokázali, že u prípadov so stravou s nízkou úrovňou uhľohydrátov, boli chemoterapeutické prostriedky podstatne účinnejšie, resp. aj Celebrex, čo je jeden Cox-2 inhibítor, t.j., protizápalový prostriedok ( ako všeobecne dnes dostupné moderné lieky proti bolesti).
Ich najvýznamnejší výsledok bol ten, keď testovali nízko-uhľohydrátovú diétu na takom kmeni myší, ktoré vychovali na spontánny vývin najagresívnejšieho kmeňa rakoviny prsníka typu Her2. Tieto myši majú počas ich života 70-80%-nú šancu na to, aby sa u nich vyvinula rakovina prsníka. U skupiny, ktoré kŕmili západným typom stravy, v 50%-tách mali rakovinu prsníka už v prvom roku života, pričom v skupine na strave s 15% obsahom uhľohydrátov, ani u jednej sa nevyvinula rakovina prsníka. U myší, žijúce na západnom spôsobe stravy, počas 32 mesiacov ich života, v 70% sa vyvinula rakovina prsníka, pričom v druhej skupine len 30% .
Ľudia, s poruchou génov BRCA1 a BRCA2, predstavujú tiež 70-80% -né riziko rakoviny prsníka. Tieto gény sa však počas viac miliónov rokov nevyselektovali, lebo nespôsobili rakovinu. V okruhu medzi aškenázkych Židov je tento druh rakoviny veľmi rozšírený, ale chudé, t.j. na nízkej kalorickej strave žijúce aškenázke ženy majú podstatne menšie riziko výskytu rakoviny prsníka (King a spol., 2003 ). Tieto fakty sú v súlade so zvieracími vyšetreniami: na strave s nízkou úrovňou uhľohydrátov je riziko rakoviny veľmi nízka. ( A ešte sme o protinádorovom účinku vitamínu-D, ani nehovorili! ).
Thomas Seyfried a spol. stoja v popredí vo výskume rakoviny s aplikáciou ketogénu. V r. 2012 zhrnuli viac dôležitých aspektov ( Seyfried a spol., 20123 ) , ktoré sú pri liečbe rakoviny zásadné. Poukázali na to, že súčasné používané liečebné techniky značne prispievajú ku skráteniu dĺžky prežitia pacienta. Mozgové nádory sa živia predovšetkým cukrom a glutamínom. Obvyklé intervencie ako napr. chemoterapia, rádioterapie, chirurgické zákroky, značne zvyšujú nárast úrovne glutamínu v mozgu, a tým podporujú obnovenie a šírenie nádoru. Kauzálny účinok rádioterapie zvykli eliminovať dávkovaním steroidov (dexametazon), ktorá ale značne zvýši účinok krvného cukru, ktorá zase podnecuje rast nádorov. Úroveň IGF-1 (faktor inzulínového rastu) je silnou funkciou úrovne glukózy v krvi, a taktiež podporuje nárast nádorov. Po chirurgických zákrokoch nastávajúce hojenie rán sa deje delením buniek, a pri zvýšenej úrovne krvnéhu cukru a glutamínu, napomáha vzniku nových nádorov.
Podľa autorov, ketogénnu diétu doporučujú aplikovať reštrikciou uhľohydrátov, jednak aj preto, lebo reštrikčný režim uhľohydrátov potláča aj také nádory, na ktoré samotná ketogénna diéta by nebola postačujúca, a z druhého hľadiska aj preto, lebo malá úroveň uhľohydrátov blokuje vývin nových ciev, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri šírení nádorov. Strava s nízkou úrovňou uhľohydrátov stimuluje apoptózu (programované úmrtie buniek; http://cs.wikipedia.org/wiki/Apopt%C3%B3za ), ktoré je preto dôležité, lebo je bez zápalu. Zápal stimuluje rast nádoru, a strava s nízkou úrovňou uhľohydrátu práve naopak, cez úplne iné mechanizmy, potláča úrovne faktorov stimulujúce zápal.
Na nasledujúcom obr. porovnali nárast takého typu mozgového nádoru, kt. špatne reaguje na ketogénu, pri použití západného a ketogénneho stravovania, resp. vyšetrovali účinok nízkej hladiny uhľohydrátov u obidvoch diét.

                                                                                                                                                                                  ( Zdroj: Seyfried a spol., 2012 )

Napriek tomu, z iných úvah, neodporúčajú len jednoducho znížiť prívod uhľohydrátu, ale kombináciu nízkeho prívodu CH s kombináciou ketogénnej diéty, pretože ketogéna znižuje aj hladinu glutamínu, a naštartuje aj iné protinádorové mechanizmy.

Ak zhrnieme výsledky, ketogénna strava, tým viac ketogénna diéta v kombinácií s redukciou kalórií, výrazne zvyšuje šance na vyliečenie v kombinácií s rôznymi potrebnými terapiami. V prevencii rakoviny, strava s nízkym prívodom uhľohydrátov, ako napr. paleolitné stravovanie, hrá významnú úlohu. Je dôležité si pamätať to, že pri prevencii rakoviny, resp. liečení, má významné miesto aj vitamín-D. Žiaľ, ten, kto skúma protirakovinové účinky stravy, zabúda na protirakovinové účinky vitamínu-D, a naopak, ten, kto je doma v skúmaní vitamínu-D, nemá poznatky o účinkoch stravy. Kombinácia týchto dvoch, vedie naozaj k úspechu.
Zdroj: Gábor Szendi

 

Vlastná poznámka: milí čitatelia, ketogénny spôsob stravovania nedoporučujem na prevenciu nádorových problémov z rýdzej zaujatosti. Na ketogénnu diétu sa treba pozerať ako na nástroj, za pomoci ktorého podstatne zvýšime šance na vyliečenie rakoviny. Vyzdravenie ale nemá žiadny zmysel, ak budeme pokračovať v starých stravovacích a kulinárnych zvykoch, lebo sa dostaneme zase tam, kde sa nechceme. Paleolitné stravovanie je ľahko udržatelný životný štýl na celý život, ktorá neznamená len ochranu pred civilizačnými chorobami ( ale už aj kvôli tomu sa ju oplatí aplikovať), ale nám vráti každodenný príjemný pocit, neoblomnú vitalitu a chuť do života.
Ak sa vám milí čitatelia, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť sa zaregistrovať aj na pravidelne zverejnené informačné správy tejto stránky.
S pozdravom: Ing. Imrich Galgóczi
Použitá literatúra:
• Abdelwahab MG, Fenton KE, Preul MC, Rho JM, Lynch A, et al. (2012) The Ketogenic Diet Is an Effective Adjuvant to Radiation Therapy for the Treatment of Malignant Glioma. PLoS ONE 7(5): e36197. doi:10.1371/journal.pone.0036197
• Balietti M, Casoli T, Di Stefano G, Giorgetti B, Aicardi G, Fattoretti P. Ketogenic diets: an historical antiepileptic therapy with promising potentialities for the aging brain. Ageing Res Rev. 2010 Jul;9(3):273-9.
• Freeman JM, Kossoff EH: Ketosis and the ketogenic diet, 2010: advances in treating epilepsy and other disorders. Adv Pediatr. 2010;57(1):315-29.
• Freeman, JM; Kossoff, EH; Hartman, AL: The Ketogenic Diet: One Decade Later. Pediatrics,2007;119;535-543
• Ho VW, Leung K, Hsu A, Luk B, Lai J, Shen SY, Minchinton AI, Waterhouse D, Bally MB, Lin W, Nelson BH, Sly LM, Krystal G. A low carbohydrate, high protein diet slows tumor growth and prevents cancer initiation. Cancer Res. 2011 Jul 1;71(13):4484-93.
• King, MC; Marks, JH; Mandell, JB; New York Breast Cancer Study Group: Breast and ovarian cancer risks due to inherited mutations in BRCA1 and BR CA2. Science, 2003, 302:643- 646
• Nebeling LC, Miraldi F, Shurin SB, Lerner E. Effects of a ketogenic diet on tumor metabolism and nutritional status in pediatric oncology patients: two case reports. J Am Coll Nutr. 1995 Apr;14(2):202-8.
• Seyfried BT, Kiebish M, Marsh J, Mukherjee P. Targeting energy metabolism in brain cancer through calorie restriction and the ketogenic diet. J Cancer Res Ther. 2009 Sep;5 Suppl 1:S7-15. doi: 10.4103/0973-1482.55134.
• Seyfried TN, Marsh J, Shelton LM, Huysentruyt LC, Mukherjee P. Is the restricted ketogenic diet a viable alternative to the standard of care for managing malignant brain cancer? Epilepsy Res. 2012 Jul;100(3):310-26.
• Seyfried TN, Marsh J, Shelton LM, Huysentruyt LC, Mukherjee P. Is the restricted ketogenic diet a viable alternative to the standard of care for managing malignant brain cancer? Epilepsy Res. 2012 Jul;100(3):310-26.
• Warburg O, Wind F, Negelein E. The metabolism of tumors in the body. J Gen Physiol. 1927 Mar 7;8(6):519-30.
• Warburg O: On the origin of cancer cells. Science. 1956, 24;123(3191):309-14.
• Zuccoli G, Marcello N, Pisanello A, Servadei F, Vaccaro S, Mukherjee P, Seyfried TN. Metabolic management of glioblastoma multiforme using standard therapy together with a restricted ketogenic diet: Case Report. Nutr Metab (Lond). 2010 Apr 22;7:33. doi: 10.1186/1743-7075-7-33.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


9 − = jeden

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť