Rakovina a cukor

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Z originálu preložila, a výpis spracovala: Elmira Mezei
Zdroj:Dr. Mark Sircus: Cancer & Sugar – Strategy for Selective Starvation of Cancer

Podľa Kalifornskej Univerzity V San Franciscu, cukor znamená zdravotné riziko, a vo svetom merítku prispieva k mortalite 35 miliónov ľudí. Toxicita cukru je tak vysoká, že by mal byť vyhlásený za toxický, podobne ako alkohol a tabak.

Rakovina s vývojom cukrovky preukazuje tak silný vzťah, že sa stali oprávnené niektoré trestnoprávne sankcie, ako napr. zdanenie všetkej potravy a nápojov ktoré obsahujú „pridaný cukor“. Vedci naznačujú, aby sladené výrobky sa nemohli predávať v školách alebo v ich blízkostiach, resp. aby ich nákup bol viazaný k veku kupujúceho.

Škodlivé účinky cukru sa neobmedzujú len na choroby cukrovky, metabolický syndróm, hypo- a hyperglykémiu ( nízky a vysoký krvný tlak), reflux a srdcovú chorobu. Cukrovka a rakovina sú ako ruka v ruke, avšak onkológovia v záujme toho aby pomohli svojím pacientom, často zanedbajú upozorniť svojich pacientov na to, aby prestali kŕmiť cukrom vlastné rakovinové ochorenie.

Lekárska komunita trvá na tom, že korelácia nárastu rizika s určitými druhmi potravín je veľmi nízka, má len nominálny význam. Ich presvedčením je, že vznik rakoviny sa nedá dať do súvislosti s určitými potravinami. V odbornej literatúre taktiež môžeme nájsť mnoho takýchto povrchných informácií, z ktorých chýba profesionálna hĺbku prístupu.

Popri tom, stále viac lekárov a alternatívnych terapeutov má jasno v tom, že najlogickejším, najúčinnejším, najbezpečnejším a najlacnejší ošetrením rakoviny je, ak odrežeme cestu prívodu paliva pre rakovinové bunky a nádory, a necháme ich vyhladovať blokovaním prívodu glukózy. Spôsob selektívneho vyhladovania nádorov je ketogénová diéta, ktorá je jednou z najdôležitejších nástrojov pri prevencii rakoviny.

Zamestnanci ústavu pre výskum rakoviny v Utah (Hunstman Cancer Research Institute Utah, ASA) ako prvý objavili, že cukor vyživuje rakovinu. Štúdium zverejnili na stránkach žurnálu s názvom Proceedings of the National Academy of Sciences: „ od r. 1923 vieme, že rakovinové bunky konzumujú oveľa viac cukru ako zdravé bunky. Náš výskum pomôže demonštrovať, ako prebieha tento proces, a ako by sa dal kontrolovať nárast nádoru“ – hovorí výskumný profesor, onkológ Don Ayer.

Dr. Thomas Graeber, molekulárny farmakologický profesor vyšetril, že ako látková výmena glukózy vplýva na biochemický signalizačný systém rakoviny. Graeber a spolupracovníci publikovali svoje výsledky v júni 2012 v časopise Molecular Systems Biology, kde vysvetľujú, že vyhladovanie glukózou – t.j. zabránenie prívodu glukózy pre rakovinové bunky – aktivizuje jeden metabolický a signalizačný okruh, ktorý vedie k odumretiu rakovinových buniek [1].
Rakovinové bunky sú odkázané na cukor, ktorý je žiaľ všade je prítomný v západnej strave. Rakovinové bunky vedia získať energiu len z cukru, z mastných kyselín nie, zatiaľ čo zdravé bunky človeka sa vedia uživiť aj mastnými kyselinami.

Potlačenie rakoviny/oneskorenie jej vývoja/jej spomalenie/ ničenie rakovinových buniek
Sacharidy sú jedným zo skupiny troch makronutrientov, ostatné dav sú bielkoviny a tuky. Z hľadiska zloženie poznáme jednoduché a zložité uhľohydráty. Jednoduché uhľohydráty sa vyskytujú v ovocí a ovocných nápojoch, sýtených nealkoholických nápojoch, niektorých zeleninách, bielom chlebe, obsahuje ich aj ryža, cestoviny, mlieko a mliečne výrobky, väčšina snack-ov, sladkosti, a mnoho druhov spracovaných potravín, a pod. Jednoduché cukry spôsobujú inzulínovú odozvu organizmu a zápal- súvisiaci s glykáciou, ktorá môže viesť k rakovine.

Dr. Rainer Klement a Ulrike Kammerer preskúmali literatúru z hľadiska priameho a nepriameho vplyvu stravovacích cukrov na rakovinové bunky. Svoje konklúzie zverejnili v odbornom časopise Nutrition and Matabolism v r. 2011: rakovina je tak citlivá na cukor, že blokovanie jeho prísunu potlačí rakovinu [3].

Okrem toho, rafinovaný cukor a obilia vyvolávajú deficit horčíka, čo je dispozičným faktorom nie len pre zápal ale aj pre rakovinu. ( Napr. pri nedostatku horčíka je vitamín D nefunkčný!).

Kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy (HFCS) jedinečným spôsobom spôsobuje rakovinu, lebo počas jeho výroby ho kontaminujú ortuťou. Vedie to k nedostatku selénu, lebo ortuť viaže selén. Selén je nepostrádateľný pri tvorbe glutationu (dôležitý antioxidant), a strava s nedostatkom selénu je vo vzťahu s frekvenciou výskytu rakoviny.

Veľa cukru spôsobuje prudký nárast inzulínu, čo vedie k postupnému vyčerpaniu produkcie inzulínu. Vysoká hladina inzulínu a IGF ( rastový faktor inzulínového druhu) je potrebný ku kontrole uhľohydrátového zaťaženia, prijatý stravou s vysokým obsahom uhľohydrátov. (Západná diéta je plná cukrov a obilia). Vysoká hladina inzulínu generuje zápal, je karcinogénny, a cez signalizačný systém inzulín/IGF, môže priamo podporovať rast nádorových buniek.

Dôležitý odkaz Dr. Christine Hornerovej pre ženy ohľadom rakoviny prsníkov:

„Z pohľadu prsníkov, inzulín nie je náš priateľ. Jedným z jeho dôvodov je, že zdravé aj rakovinové bunky majú receptory inzulínu. Keď sa inzulín pripojí k receptoru, má taký istý vplyv, ako keď sa estrogén pripojí k svojmu receptoru: bunky sa začínajú deliť(množiť). Čím je hladina inzulínu vyššia, tým rýchlejšie sa budú bunky rozmnožovať: a čím rýchlejšie sa rozmnožujú, tým je riziko vzniku rakoviny vyššia, resp. tým rýchlejšie budú rásť už prítomné rakovinové bunky.“

Vysoká hladina inzulínu má aj ďalšiu tienistú stranu. Keď estrogén prúdi v krvnom obehu, tak cestuje buď samostatne pri hľadaní vlastných receptorov, alebo spolu s bielkovinovou väzbou, ktorá zabraňuje, aby sa vedela spojiť s receptorom. Inzulín riadi počet bielkovinových väzieb v krvi. Čím je hladina inzulínu vyššia, tým je menej bielkovinových väzieb, preto je viac voľných estrogénov v krvi, ktorá sa vie pripojiť k receptorom.
Keď je hladina inzulínu vysoká, aj hladina voľných estrogénov je vysoká, čo urýchľuje delenie buniek. Konzumácia cukru nás robí náklonnou na rakovinu aj tou cestou, že abnormálne zaťažuje imúnny systém.
Dr. Hornerová sa zmieňuje o štúdii (Harvard Medical School, 2004), v ktorom bolo zistené, že u dievčat v puberte pri strave s vysokým GI-indexom, v neskoršom veku znamená disponujúci faktor pre rakovinu.


Cukor, zápal, tvorba nových ciev a rakovina

Cukor a zápal, ako aj kyslé prostredie ktoré vytvárajú, sú dôležitou zložkou bezprostredného okolia nádorov. U väčšine rakoviny, zápal je už skôr prítomný. „ Zápal podporuje prolifeláciu, prežitie a tvorbu metastáz malígnych buniek, tvorbu nových ciev a metastáz, podvracia adaptívne imunitné odpovede a pozmeňuje odpovede odoziev na hormóny a chemoterapiu. “[4]

Medzi vysokým príjmom cukru, nedostatkom stopových prvkov, dehydratáciou, diabetes, srdcovými chorobami a rakovinou, je čoraz jasnejší vzťah.

Vedec rakovinového centra UCLA (UCLA Cancer Center), Dr. Anthony Heaney viedol to štúdium, ktoré jednoznačne preukázalo spojitosť medzi príjmom fruktózy a bujnením rakovinových buniek. Toto štúdium bolo uskutočnené s jedným najnebezpečnejším druhom rakoviny, rakovinou pankreasu (podžalúdková žľaza), ale výsledok môže platiť aj pre iné druhy rakoviny.
Vedci preukázali, že diéty s nízkym príjmom uhľohydrátov a primerane vysokým príjmom bielkovín, znižujú krvnú a inzulínovú hladinu, hladinu glykolýzy, spomaľujú rast nádorov, prerieďujú ich výskyt, a dopĺňajú už jestvujúce terapie bez toho, aby spôsobili pokles telesnej váhy alebo zlyhanie obličiek [7].

Dr. Otto Warburg v r. 1924 napísal štúdium s názvom „Látková výmena nádorov.“ Píše nasledovné: Niekoľkými slovami povedané, prvoradou príčinou rakoviny je zmena kyslíkového dýchania zdravých buniek na fermentáciu cukru.“ Ak ste niekedy robili víno, potom viete, že k fermentácii je potrebný cukor. Látková výmena rakoviny je približne osem krát rýchlejšia ako látková výmena normálnych buniek. Lekári už dlhý čas vedia, že látková výmena rakoviny je úplne iná, ako majú zdravé bunky. Normálne bunky potrebujú kyslík, rakovinové bunky za prítomnosti dostatočného množstva glukózy ignorujú kyslík.

Warburgova hypotéza bola, že rakovinu – ako chorobu – spôsobuje to, že rakovinové bunky bez účasti kyslíka, premieňajú glukózu na energiu. Zdravé bunky získavajú energiu premenou pyruvátou (kyselina pyrohroznová , viac viď: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_pyrohroznov%C3%A1 ) na kyslík. Pyruvát v zdravej bunke oxiduje vo vnútri mitochondrii buniek a Warburg predpokladal to, že keď rakovinové bunky neoxidujú pyruváty, potom rakovinu treba považovať za mitochondriálnu dysfunkciu.

Braunstein spozoroval, že ak u pacientov s cukrovkou, u ktorých sa vyvinula rakovina, stratilo sa vylučovanie glukózy v moči. O rok neskôr, R. Bierich písal, že v mikro-okolí nádorov je značné nahromadenie laktátu, a preukázal, že laktát je nepostrádatelný k prenosu buniek melanómy do druhých okolitých buniek. Rok potom, ako Wartburga začal svoje štúdia, dostal Nobelovu cenu.

Cukor, dôsledkom zničenia imúnneho systému, pripraví vhodný terén k prerastaniu vírusov, baktérií, plesní a rakoviny.

V Amerike dnes, štyri milióny liečených pacientov so zhubnými nádormi, takmer nikto nedostane vedecky podložené nutričné poradenstvo, ale len toľkoto: *“konzumujte kvalitnú stravu“. Onkológovia sa za to nehanbia, a naďalej sa držia stanoviska, že diéta má málo čo do činenia s rakovinou.

Chorí na rakovinu by nesmeli napájať svoju rakovinu cukrom. Predstavte si, ako nádherne by bolo, keby onkológovia by to uznali, a svojím pacientom by rozdávali tie správne nutričné rady, odhovoriac ich z konzumácie cukru.

signo

 

Ing. Imrich Galgóczi
Literetúra:
[1] Nicholas A Graham, Martik Tahmasian, Bitika Kohli, Evangelia Komisopoulou, Maggie Zhu, Igor Vivanco, Michael A Teitell, Hong Wu, Antoni Ribas, Roger S Lo, Ingo K Mellinghoff, Paul S Mischel, Thomas G Graeber. Glucose deprivation activates a metabolic and signaling amplification loop leading to cell death. Molecular Systems Biology, 2012; 8 DOI: 10.1038/msb.2012.20
[3] Is there a role for carbohydrate restriction in the treatment and prevention of cancer? Rainer J Klement and Ulrike Kämmerer; Nutr Metab (Lond). 2011; 8: 75; Published online 2011 October 26. doi: 10.1186/1743-7075-8-75 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3267662/?tool=pubmed
[4] Cancer-related inflammation; Mantovani A, Allavena P, Sica A, Balkwill F.; Nature. 2008 Jul 24;454(7203):436-44; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18650914
[5] http://www.watercure.com/dehydrationandcancerlecturedvd.aspx
[6] http://www.cancer.ucla.edu/index.aspx?recordid=385&page=644
[7] A Low Carbohydrate, High Protein Diet Slows Tumor Growth and Prevents Cancer Initiation; Victor W. Ho et al; Cancer Res July 1, 2011 71; 4484;
http://cancerres.aacrjournals.org/content/71/13/4484.full

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 7 = tridsať päť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť