Policystový syndróm vaječníka: evolučný víťaz, ako porazenec súčasnej doby?


To, že 20. storočie sa dokázateľne stalo jednosmernou ulicou v stravovaní, tento fakt dokazuje nie len to, že každý druhý človek zomiera na srdcovú chorobu, a každý tretí zas na rakovinu, ale aj to, že u štvrtine plodných žien v ich vaječníku sa vytvorili cysty. Pretože tento stav mnohokrát vedie k neplodnosti ženy, môžme konštatovať, že západná civilizácia sa dostala až do takého bodu, kedy jeho reprodukcia sa dostáva do nebezpečenstva. V tedy, keď 15% manželstiev zápasí s neplodnosťou, v tedy už dávno nemožno rozprávať a politickom či hospodárskom probléme, ale o biologickom. To znamená, že spoločenská evolúcia nabrala taký smer, kedy sa do nebezpečenstva dostáva ľudské plemeno. Pretože stále viac narastá priepasť medzi skutočným životným štýlom a štýlom, ktorý vytýčil ľudský vývojový genom.

Čo je to PCOS?
Irving Stein a Michael Leventhal gynekológovia v r. 1930 objavili nezvyčajné endokrinné poruchy, keď vyšetrovali také ženy, u ktorých z nevysvetliteľného dôvodu zaostala menštruácia. U týchto žien v oboch vaječníkoch našli viac cystiev, väčšina žien mala nadváhu, a boli vidieť mužské biologické príznaky, ako plešatenie, narastanie chlpov. Túto skupinu príznakov dlho nazývali Stein-Leventhal syndrómom, dnes ich už ale nazývame policystnou syndrómou vaječníka ( PCOS). O tejto syndróme rozprávame v tedy, keď sa dá vykázať:
1. zaostávajúca alebo oneskorená ovulácia, tj, časovo predľžená alebo vynechaná menštruácia ( napr. úplne vypadne jeden mesiac, ale ďalší,       nasledujúci bude ).
2. stupňujúca sa endokrinná aktivita, čiže mužské chlpatenie, nízky hlasový tón, objavujú sa na tele akné (vyrážky), brušná obezita, vypadávanie  vlasov podobne ako u mužov.
3. viac, vo vaječníku sa nachádzajúce cysty vykázané ultrazvukovou metódou.

V súčasnej dobe intenzívne skúmajú chorobopis PCOS. Je viac dôvodov jeho výskytu, ktoré sú ovšem menej podstatné a tvoria iba nepatrnú časť výskytu PCOS. V ďalšom sa budem zaoberať s PCOS iba v prípadoch, ktoré súvisia so stravovaním. Ako odhaliť- spoznať PCOS? U žien, u ktorých sa objavila PCOS syndróm, v 50-70% sa dá vykázať inzulínová rezistencia ( Maharaj a Amond, 2009). O inzulínovej rezistencii hovoríme v tedy, keď citlivosť buniek na inzulín poklesne. Inzulín je produkt žalúdkovej žľazy, je to hormón, ktorý prúdi v žilách a jeho úlohou je zabezpečiť pre bunky cukor a aminokyseliny. Vysoká hladina cukru v krvi, spôsobuje prebytok ponuky cukru pre bunky. Preto bunky pre svoju ochranu znížia svoju citlivosť voči inzulínu, aby zabránili prívod cukru do nich. Pretože organizmus chce napraviť normálnu úroveň cukru v krvi, preto ako odozva na tento stav, podžalúdková žľaza zvýši intenzitu produkcie inzulínu, čo ale ďalej zvyšuje odolnosť buniek voči inzulínu. Takto potom nadbytok cukru putuje do tukového tkaniva. Druhý dôsledok inzulínovej rezistencie  je vysoká úroveň inzulínu, veď kvôli zníženej citlivosti buniek na inzulín, organizmus potrebuje podstatne viac inzulínu na zabezpečenie normálnej hladiny cukru v krvi. Ale vysoká hladina inzulínu zase spôsobuje hladový záchvat, a intenzívny pocit konzumácie cukru, a takto aj toto zvyšuje obezitu ( tučnotu). Vysoká hladina inzulínu a obezita sú príčinou vzniku PCOS.

Odhalenie PCOS
PCOS má mnohotvárnu podobu, a mnoho-krát sa dá objaviť iba veľmi ťažko. V takom svete, kde nadbytok váhy je každodenným javom, väčšina ľudí nevidí ani len estetický problém v obezite, nie to ešte, aby sa začal znepokojovať nad svojím zdravým.
Ženy, ktoré trápi PCOS – rozdielne od vyšetrovaní, 30-70% sú obézne, ale táto skutočnosť môže chybne naznačovať, ako keby v určitých prípadoch PSV, obezita nehrala nijakú podstatnú rolu. Renato Pasquali a jeho spolupracovníci vyšetrovali 320 žien s PSV, z ktorých len 14 bolo chudých, 110 patrilo do tej zóny, ( od 22 do 25 BMI), ktorú západná lekárska obec, ešte považuje za „zdravú úroveň” – u prírodných ľudí je to 20-21 kg/m2 (BMI) [1]. Ostatné boli obézne alebo veľmi tučné ( Pasquali a spol, 2006). Vynára sa otázka, prečo nemôžeme považovať 23 a 24 alebo 25 jednotiek BMI za „normálne”?  (McTernan a spol, 2005.,  už som rozoberal a posvietil na tento problém v časti, keď som písal o cukrovke 2.-ho typu –  tieto hodnoty podla výskumov vykazovali troj, štvor a päť násobné riziko na to, aby sa vytvorila cukrovka 2.-ho typu).           Môžeme teda tieto hodnoty považovať za prijateľné, alebo priemerné, ale v žiadnom prípade nie za zdravé.
Z toho vyplýva, že PCOS veľmi úzko súvisí s obezitou, a len kvôli svojvoľnému stanoveniu hraníc sa zdá, že obezita sa netýka každej ženy, trpiace na PCOS.
Milný názor na obezitu majú ešte aj v poradenských centrách pre nastávajúce mamičky, keď každodenná prax považuje za obézny taký stav,
keď za smerodajný údaj považujú hrúbku tuku pod pokožkou, ale my vieme, ze rozhodujúci faktor u PCOS je už viac-krát spomínaný viscerálny tuk, ktorý sa nachádza medzi črevami a v brušnej dutine, usadnutá na vnútorných orgánoch. Viscerálny tuk považujú za endokrinný orgán, kt. spôsobuje inzulínovú rezistenciu a zápal v celom tele, dôsledkom toho, vylučuje citokýny a hormóny. Pretože viscerálny tuk je neviditeľný, ani na um nepríde vyšetrujúcemu, aby meral inzulínovú rezistenciu u štíhlej postavy. Rutinný krvný obraz nie je vhodný na vykázanie tej nesprávnej látkovej výmeny, ktorá je príznačná pre PCOS. Na inzulínovú rezistenciu môžeme prísť iba jeho meraním pri zaťažkávajúcej skúške krvného cukru. Upozorňujúce môže byť chlpatenie, ktoré je dôsledkom zvýšenej hladiny mužských hormónov ( hirsutizmus), ktorá je prítomná v 60-70%-tich prípadoch. Tento fakt ale veľa žien považuje za vrodené, a snažia sa ju riešiť nie ako dôsledok niečoho, ale ako symptón. Toto isté sa deje aj prípadoch ked ide o akné, alebo o vypadávanie vlasov. Zaostávanie menštruácie, alebo predľženie menštruačného cyklu, môžeme spozorovať len v 20-50% prípadoch. Pretože PCOS spôsobuje neplodnosť v 20-70% prípadoch, preto mnoho-krát ju identifikujú len vtedy, keď manželský pár už viac rokov sa snaží o bábätko, ale bezvýsledne.
Koho a v akej miera sa to týka?
U tých ultrazvukových vyšetreniach, na ktorých sa zúčastnili ženy v plodnom veku a boli úplne bez príznakov, vykázali im v 17-22%
viac cystiev na vaječníkoch ( PCO). To znamená, že v západných civilizáciách v skutočnosti štvrtina žien je nakazených –má PCO. Pretože u mnohých žien syndróma sa neprejavuje, problém nastáva zvyčajne len vtedy, ked sa vynorí neplodnosť, alebo potrat, alebo sa objavia tažšie príznaky PCOS. PCOS môže nedobre zatieniť branie antibiotík. Štatistika v západnej civilizácii hovorí o tom, že ešte aj v nevysvetliteľných prípadoch – t.j, keď išlo o biologicky úplne zdravú ženu, neplodné prípady tvorili aj v takýchto prípadoch až 44% , ktoré sa dali vykázať na vrub PCOS.
Veľa vyšetrení o početnosti výskytu PCOS u niektorých národov vykazála veľmi odlišné-rozmanité výsledky.
Čo je mechanizmus?
Výskyt PCOS pripisujú mnohým dôvodom. Z týchto mnohých najviac pripisujú inzulínovej rezistencii a sním súvisiacej vysokej hladiny inzulínu.
Spolu s týmito dvoma veľmi úzko súvisiacimi charakteristikami,  medzi prvými tromi vedúcimi príznakmi sú:
1. Vysoká hladina inzulínu zabraňuje dozrievaniu vajíčka a jeho vypudenie do vaječníkovodu.
2. Vysoká hladina inzulínu zvýšene stimuluje vaječník a nadobličkovú kôru na syntézu mužského hormónu., ďalej  tým zvyšuje úroveň voľného       testosteronu, že znižuje hladinu bielkovýn (SHBG) slúžiace na spojenia sexhormónov. Všetky tieto do kopy spôsobujú hyperandrogénizmus,         tj.  vysokú hladinu  mužských hormónov, čo spôsobuje chlpatenie, vypadávanie vlasov, resp. je zodpovedná za vytváranie akné.
3. Inzulínová rezistencia je zodpovedná aj za obezitu, pretože dôsledkom odmietnutia cukru telovými bunkami, koniec-koncov tieto organizmus     uskladňuje vo forme tuku.

Takto inzulínová rezistencia a vysoká hladina inzulínu spoločne dobre vysvetľujú prvé tri vedúce príznaky PCOS. Vysoká hladina inzulínu môže byť zodpovedná u PCOS aj za výskyt vysokej hladiny prolaktátu. Je časté, že ošetrujú iba zvýšenú hladinu, a nestarajú sa o dôvod, a vôbec si neuvedomujú to, že čo vlastne spôsobuje zvýšenú hladinu prolaktátu.
Choroba, alebo prispôsobenie?
V evolúcii je všetko podriadené úspešnému vývoju. Preto teda taká vlastnosť, ktorá 5-15% žien robí neplodnými, prirodzenou selekciou
by sa veľmi rýchlo vylúčilo, alebo by túto vlastnosť usmernila k ešte lepšej schopnosti oplodnenia. Pretože pre západné lekárstvo je takýto
evolučný pohľad cudzí, PCOS považujú za endokrinnú poruchu, preto tento jav ošetrujú-„liečia” biologickými prostriedkami. V tomto prístupe žiaľ nič prekvapujúce nie je, lebo fakticky k všetkým systémovým chorobám pristupujú z hľadiska príznaku. Tam, kde je vysoká hladina
krvného cukru, vypíšu inzulín, kde je vysoký krvný tlak, tam dávajú liek na zníženie tlaku, kde ja nadmerné množstvo hormónov, tam dávajú
„liek” na jeho zníženie, kde je to naopak, tam na zvýšenie hladiny hormónov, v prípade rakoviny ich pozornosť sa upriami len na nádor,
u srdcových problémoch na cholesterín. Celé sa podobá na to, ako keď strop začne zatekať, tak podložíme lavór namiesto toho, aby sme
odstránili príčinu zatekania.
Dôvodové riešenie-ošetrenie PCOS podmieňuje jeho funkcionálne chápanie.
Endokrinná porucha je len totiž jeden mechanizmus, ktorý počas evolúcie sa vytvoril preto, aby životaschopnosť prostredia spojila s rozmnožovacími funkciami. Pretože stravovanie človeka 20.-tého storočia spôsobuje trvalý hyperinzulinizmus a násl. inzulínovú rezistenciu, evolučné biologické mechanizmy začínajú byť nevýhodou – handicap-om.
Inzulínová rezistencia a evolúcia
Najčastejšie prípady PCOS sa vytvárajú na pôde inzulínovej rezistencie. Pretože inzulínová rezistencia je dôvodom cukrovky 2.-ho typu – čiže nehovoríme o inzulínovej závislosti a je to cukrovka dospelých ľudí a zároveň je aj vedúcim príznakom, je zrejmé, že cukrovka 2.-ho typu a zvyšujúci sa výskyt PCOS, je dvojaká tvár tej istej poruchy látkovej výmeny, a oba sú dôsledkom značnej zmeny spôsobu stravovania človeka 20. storočia.
Základná otázka teda je, čo je úloha inzulínovej rezistencie, prečo sa vytvorila počas evolúcie. U ľudí, ktorí aj v súčasnosti žijú prirodzeným
spôsobom života, je cukrovka neznáma choroba [1]. U týchto ľudí, je hladina krvného cukru a inzulínu podstatne nižšia než naša, a na druhej strane inzulínová citlivosť podstatne vyššia než naša. Toto vysvetľujeme tým, že množstvo stravy je podstatne menej, a pozostáva z pomaly             vstrebávajúcich uhľohydrátov – tj. glikémovy index uhľohydrátov je (GI) je nízky, naproti tomu v strave človeka 20.-tého storočia začali prevažovať stravy s vysokým GI.
Keď títo prírodní ľudia prešli na druh stravy západných ľudí, 30-70% z nich dostala cukrovku [2].
Keď sa pozrieme na množstvo dôkazov a teórií, ktoré vysvetľujú inzulínovú rezistenciu, v jednom bode sa stotožňujú: oba prikladajú tón na veľkú priepasť medzi evolučným humánnym genomom a moderným spôsobom stravovania a nedostatkom pohybu, ako spôsob života.
Čo je zjavné: dlhodobým stravovaním, ľudský organizmus ochorie od rafinovaných uhľohydrátov. Správna strava zastaví PCOS, a zároveň zastaví riziko výskytu infarktu a cukrovku u PCOS.

Evolučné teórie PCOS                                                                                                                                                                                                                Dobre načasované počatie a pôrod značne ovplyvňuje šancu potomka  udržať sa pri živote. Keď aj časovacia “schopnosť” je dedičná, potom potomok bude úspešnejší ako ostatné ženy, ktoré nie  sú choré PCOS.  Evolučná teória PSV podľa všetkej pravdepodobnosti je vo vhodnom načasovaní, preto sa sním môžme stretnúť s takou veľkou častosťou výskytu aj v súčasnosti. Z hľadiska úspešnosti tehotenstva a dojčenia je ideálne to, keď matka je dobre živená v poslednej tretine tehotenstva a v čase dojčenia. Táto podmienka sa môže splniť iba v tom prípade, keď u ženy nastane počatie v čase chudobnejšej na potravu, po ktorom nasleduje obdobie hojnosti.  Ženy, ktoré nie sú náchylné na PCOS, budú plodné v tedy, keď je hojnosť najväčšia, preto matky s dieťaťom s najväčšou pravdepodobnosťou v stúpia do obdobia tretej trymestrie, keď nárok plodu na potravu je väčší, a dieťa sa narodí v období chudobnej na potravu. Ženy náchylné na PCOS sú oproti tomu plodné v tedy, keď iné ženy nie sú plodné, respektíve v tedy rodia, keď je práve hojnosť.                                                                                                                                                                      1. Potravinová teória.     Jedna z možných teórií PCOS je prispôsobenie sa k cyklicky opakujúcej zmene potravinovej hojnosti. Vyšetrenia vykazujú, že ženy, ktoré sa stali neplodné k vôli PCOS, po 4-8 týždňoch diéty po 2-4% straty telesnej váhy, znovu nadobudli schopnosť oplodniť sa. Pri normálnych podmienkach, je začatie  straty telesnej váhy obstojne rýchla – to ukazujú prípady aj tých ľudí, ktorí z jedného dňa na druhý, zmenili západný spôsob stravovania, na paleolit stravovanie. V Gambii napr. obdobie hladomoru pripadá na obdobie dažďov, a vtedy a počatie v tejto spoločnosti najmenšia, ale u tých žien, ktoré sa oplodnia v tomto období, je úmrtnosť novonarodených najmenšia.

2. Hypotéza schopnosti.     Druhým výkladom rozmnožovacej výhody PSV je nevypočítateľnosť začatia výskytu  obdobia hladomoru. Ženy náchylné na PSV sú viacej náchylné na obezitu, t.j. lepšie vedia zúročiť konzumovanú potravu. Po dlhotrvajúcej hladovke teda oni dosiahnú najskôr tú telesnú váhu, pri ktorej budú plodné, a preto sa oni skôr dostanú do tehotenstva. Toto zvyšuje šancu toho, že pred nasledujúcim možným hladomorom jej potomok sa môže narodiť, a môže dosiahnúť taký vek, ktoré pre dieťa zvyšuje šancu na prežitie nasledujúceho hladomoru.                                                                                                                                                                                                                                                 3. Transgeneračná hypotéza    U žien, trpiacich na PCOS, je vo všeobecnosti vyššia úroveň androgénu, ktorá v období hladomoru lepšie zúročí syntézu bielkovín. Matkina vyššia úroveň endrogénu u potomkov vytvorí vyššiu náchylnosť na PCOS a popri tom u matky schopnej sa oplodniť v období podvýživy, jej plod zaostane vo vývoji.  Nedostatok potravy počas tehotenstva, u novonarodenca vytvorí náchylnosť na obezitu a inzulínovú rezistenciu, t.j., keď potomok je dievča, PCOS sa odovzdá narodenému. Táto teória stavia na “úspornom genotype”, t.j. tvrdí to, že v lokalitách, kde hladomor má častý výskyt, PCOS znamená veľkú výhodu, jej výskyt je v takejto spoločnosti početný. V Indii je PCOS veľmi značný, podvýživa a hladovanie je každodenné.

Nezlučiteľnosť a PCOS

Odvtedy, keď opakované hladovania spoločnosti prestali existovať, PCOS sa stal nevýhodou, lebo ženy, ktorých sa to týkalo, sa stali neplodné. Pretože do 20. storočia hojnosť a nasýtenosť bol výdobytkom iba pre vyvolených, pravdepodobne aj PCOS bol dosť zriedkavý. Ale v 20.-tom storočí nastala podstatná zmena v západnom stravovaní, pretože zloženie každodennej stravy sa silne posunula na stranu rafinovaných uhľohydrátov a mliečnych výrobkov, pričom ovocie a zelenina čím ďalej, tým viac sa postupne dostávali do úzadia. Rafinované uhľohydráty a mliečne výrobky znamenajú značné riziko na vytvorenie inzulínovej rezistencie. Dôsledkom uchytenia teórie cholesterolu v päťdesiatich rokoch, ešte viac sa dostal do úzadia spotreba mäsa a tuku, pričom tento pokles pôvodom zvieracej potravy,  postupne bol nahradený rýchlo vstrebávajúcimi uhľohydrátmi. V lekárskej histórii obyčajne v tedy objavia nejaký chorobopis, keď dosiahne určité množstvo výskytu. Nie je náhoda teda, že s nárastom úmrtí na choroby srdca, zhruba v tom istom období, v r. 1935 prvý krát napísali chorobopis PCOS.  Choroba srdca, cukrovka a PCOS, vyvierajú z jedného prameňa, a všetky tri sa stali početným cca 20 rokov po zmene stravovania. Na vývin týchto chorobopisov  je totiž potrebný čas.

PCOS nie je endokrinová choroba, ako sa domnieva dnešné lekárstvo, ale je to evolučná stratégia organizmu, ktorá ani nie tak dávno znamenala ešte výhodu. Preto úspešné “ošetrenie” PCOS znamená návrat k primeranému stravovaniu ako ľudského genom evolučne určuje. V hodná strava zastavý PCOS, a zabráni stupňujúce riziko náchylnosti na srdcovú chorobu a diabetes, ktoré je príznačné pre ženy s PCOS. Žiaľ dnešné lekárstvo nezastáva tento názor, ale ako metódu predpisuje hormonálne ošetrenie a farmaceutské výrobky na potlačenie úrovne inzulínovej rezistencie.  Profesor Adam Balen, ako vedec Inštitútu Neplodnosti Leeds v Anglicku, rozoslal dotazník do 68 štátov a 262 centier pre neplodnosť žien[5].  Z odpovedí vysvitlo, že v 13%-tách inštitúty nepovažujú za potrebné vyšetriť výskyt PCOS, ale hneď sa dajú na zaužívaný protokol baby project – umelé oplodnenie matky.  Skúšku na diabetes vykoná 70% inštitútu, ale tu sa zameriavajú prevažne iba na obézne matky. Kde u žien objavili PCOS, ani v jednom prípade nedoporučujú telesný pohyb a schudnutie, namiesto toho obyčajne predpíšu nejaký liek na podporu ovulácie a na potlačenie úrovne inzulínovej rezistencie.  V 30% inštitútu, vykonajú umelé oplodnenie bez ohľadu na to, či je matka obézna alebo nie, a ostatné inštitúty len vo veľmi vážnych prípadoch obezity matky odmietnu vykonanie umelého oplodnenia. Tieto údaje dobre ukazujú, že inštitúty neplodnosti majú záujem nie na ošetrení matky, len jediný záujem im ligoce pred očami – obchodný zisk.

Prečo pomáha paleolitné stravovanie?

V časti “Cukrovka druhého tipu je liečiteľná? Nuž samozrejme áno”! – veľa píšem o lowcarb stravovaní, t.j. o stravovaní s nízkou úrovňou uhľohydrátov, ktorá efektívne zníži telesnú nadváhu, inzulínovú rezistenciu a úroveň inzulínu. U PCOS je najdôležitejšie aby sme znížili telesnú nadváhu, čiže aby sme schudli. Chudé ženy, ktoré majú PCOS, inzulínovú rezistenciu spôsobuje obyčajne skrytý, viscelárny tuk a vysoká hladina inzulínu.  Pri odstránení podkožného tuku, ako aj viscelárneho, veľkú úlohu hrá úplné vynechanie konzumácie rýchlo vstrebávajúcich uhľohydrátov. Nedávno ma pozvali na konferenciu zaoberajúcu s PCOS, kde v jednej sekcii diskutovali medzi sebou odborníci, a v druhej robili prednášky pre ženy trpiace na PCOS. Ja som vybral to druhé, lebo nepovažujem za svoju úlohu presvedčiť odborníkov, preto že by to bol beznádejný pokus. Samozrejme to neznamená, že nie je medzi nimi výnimka, ale namal som chuť ich pohľadať. Ako som čakal na svoj rad, jeden diabetik táral o tom, že aké sú veľmi užitočné obilniny pre PCOS, potom nasledoval ďalší, ktorý hlásal, že intímne cviky vyliečia PCOS, a že podľa neho je táto choroba symbolickým prejavom toho, že žena nechce mať dieťa. ” Čo tu hladám ja?”-pýtam sa sám seba. Aká je to vedecká konferencia, kde jeden hlása zavádzajúce verejno-zdravotné informácie, druhý vykladá svoje jasnovidecké táraniny a to všetko počuť z jednej scény? Mnohí sa cynicky usmievali, vstali a odišli. Potom som nasledoval ja.                                                                                                               Záverom by som len toľko dodal, že v informačnej dobe je prirodzeným nástrojom selekcie to, že kto je schopný z hromadu informácií vybrať pre seba to užitočné. Ten, kto teraz nevidí to, že od tých čaká  východiskovú cestu z jamy, ktorí ju do nej zaviedli, ten naveky zostane v nej. Dôvodom PCOS je západné stravovanie a životný štýl. Východisko z jamy je lowcarb, alebo skôr paleolitné stravovanie. Atkinsova diéta vo dvoch vyšetrteniach sa ukázala podstatne účinnejšia ako teraz doporučené módne stravovania, t.j. veľa uhľohydrátu a málo tuku [6],[7].

Od lowcarb diéty je už len krok k paleolitnému stravovaniu, ktorá je rozdielna od nej len v tom, že pri výbere v hodnej stravy, si uváži aj  evolučný ohľad. Paleolitné stravovanie nie je len lowcarb stravovanie, ktorá odstráni PCOS a PCO, ale z evolučného uváženia vyhýba sa určitým potravám, a v ďaka ktorému zníži pre neplodnosť, výskyt iných skrytých rizík.

Za akékoľvek dôsledky z dôvodu nesprávneho použitia paleolitného stravovania nenesiem zodpovednosť.

 

Zdroj:

Gábor Szendi: Paleolit stravovanie a choroby našej doby,  2011.

[1]  Eaton,S.B.; Cordain, L.; Sparling,P.B.; Evolution, body composition, insulin receptor competition, and insuli resistance. Prev Med, 2009, 49(4):283-5.

[2] Lindberg, S.:Food and Western Disease. Health and nutrition from an evolutionary perspective.Wiley-Blackwell, 2010.

[3] Diamond, J.: The double puzzle of diabetes. Nature, 2003, 426(6940):599-602.
[4] Shaw, L.; Elton, S.: Seasonality, climatic unpredictability, food deprivation, an d Polycystic Ovary Syndrome. in Elton, S.; O´Higgins, P. (eds): Medicine and evolution. Current applikations, future prospect. CRC Press, Boca Raton, FL, 2008. pp.77-97.                                                                                      [5] Balen, A.: Survey Results: PSV – Definition, Diagnosis and Treatment. Results of 179,300 IVF treatment cycles (262 centres from 68 contries). Web: www.ivf-worldwide.com/survey/pcos-results.html. Stiahnuté v novembri 2010.                                                                                                                 [6] Gardner, C. D.; Kiazand, A.; Alhassan, S.; Kim S.; Stafford, R.S.; Balise; R.R.; Kraemer, H.C.; King, A. C.: Comparison of the Atkins, Zone,Ornish, and LEARN diets for change in weight and related risk factors among overweight premenopausal women: the A TO Z Weight Loss Study: a randomized trial. JAMA, 2007, 297(9):969-977.

[7] Shai, I,; Schwarzfuchs, D.; Henkin, Y,; Sharar, D.R.; Witkow, S.; Greenberg, I.; Golan, R.; Fraser, D.; Bolotin, A.; Vardi, H.; Tangi-Rozental, O.; Zuk-Ramot, R.; Sarusi, B.; Brickner, D.; Schwarzt, Z.; Sheiner, E.; Marko, R.; Katorza, E.; Thiery, J.; Fiedler, G.; M Blüchner, M.; Stumvoll, M.; J.; DIRECT Group: Weight loss with a low-carbohydrate, Mediteranean, or low-fat diet. N Engl J Med, 2008, 359(3):229-41.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


4 × = šestnásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť