Prečo žijú lekári vo fatálnom omyle ohľadom osteoporózy?

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Korekcia: Ing. Ján Lisoň
Zdroj: Gábor Szendi: Why Most Doctors Are Dead Wrong About Osteoporosis
http://www.greenmedinfo.com/blog/why-most-doctors-are-dead-wrong-about-osteoporosis

———————————————————————————————————————————-

Prečítajte si 7 nových receptov: rady pre pečenie chleba, piškótovej rolády a rýchlej cestovinovej večere, TU!
——————————————————————————————————————————–

Čo ak čoraz častejšie sa vyskytujúce zlomeniny v staršom veku, nemožno pripísať na vrub osteoporózy? Čo keď obe definície osteoporózy (rednutie kostí) a osteopenie (zníženie kostnej denzity), na ktoré sa odvolávajú pri predpisovaní liekov, sú zavádzajúce a zastarané?

Tieto otázky sme analyzovali nedávno na našej prednáške s názvom „Osteoporóza je mýtus: nebezpečenstvá vysokej hustoty-mineralizácie kostí“, kde sme na základe skutočností dokázali, že tzv. epidémia osteoporózy nie je dokázaná teória, ale umelo vyvolaná hystéria, ktorá slúži záujmom čoraz väčšmi sa šíriacemu lobovaniu zdravotníckeho / farmaceutickému priemyslu.

Odborný časopis Journal of Internal Medicine, nedávno zverejnil štúdiu s názvom „Osteoporóza alebo kráľ je nahý“, ktorá presvedčivo dokazuje, že vo všeobecnosti, prvoradou príčinou zlomenín pripisovaných na vrub osteoporóze, je vlastne samotný pád – čiže inak povedané, zlomeniny nesúvisia s osteoporózou, t.j. s chronickou pórovitosťou kostí, ale napr. s faktormi životného štýlu, ktoré sa našťastie dajú zmeniť.

Štúdia upriamuje pozornosť na tri sporné alebo chybné prístupy:

1. Chybný patofyziologický prístup: „Väčšina prípadov zlomenín vo všeobecnosti je následok pádu, pritom väčšina pacientov, ktorí utrpeli zlomeninu nemá osteoporózu. Frekvencia pádov starších pacientov, sa zvyšuje kvôli poklesu celkových fyzických funkcií. ”

2. Nevhodné skríningové testy: „Predikcia rizika zlomenín súčasnými metódami (vrátane merania hustoty kostného tkaniva a iného multifaktoriálneho vyšetrenia) u značného podielu pacientov so zlomeninou neskôr neumožňuje ich identifikáciu, a opačne – z pohľadu zlomeniny, v okruhu tých pacientov, ktorí sú považovaní za vysoko rizikoví, u mnohých z nich nikdy nenastane zlomenina kosti.“

3. Nevhodne testované a nie bezpečné procedúry: Efektívnosť farmakologického liečenia osteoporózy, v prevencii fraktúr v bedrovej oblasti a inde, sa považuje za dokázanú len u žien trpiacich osteoporózou vo veku medzi 65-80 rokov, kým u žien nad 80 rokov, respektíve u mužov v akomkoľvek veku, vôbec nedisponujeme dostupnými dôkazmi.
Problém je v tom, že prevencia zlomenín krčka stehennej kosti pomocou liekov, ktoré v klinických štúdiách vykazovali dobré výsledky, nie sú testované v reálnom živote. Niektoré z týchto liekov, používané na liečbu osteoporózy, môžu mať dokonca vážne vedľajšie účinky.
Okrem toho, panuje neistota v súvislosti s efektivitou farmakologickej liečby na prevenciu zlomenín chrbtice – resp. stavca. Aj v prípade zlomenín iného druhu, je pokles ich rizika veľmi malý (relatívny pokles rizika o 20-25%), nehovoriac o tom, že aj v absolútnom ponímaní rizika, je to vyložene bezvýznamný pokles.“

Stojí za to si štúdiu prečítať, my v nasledovnom mienime upriamiť vašu pozornosť len na niektoré dôležité zistenia.

Prvoradou príčinou zlomenín je pád a nie nízka minerálna hustota kostí.
V súčasnosti, miliónom mužom a ženám sa snažia nahovoriť, že ich aktuálna hustota kostí, ktorú majú, a ktorá je adekvátna ich veku, by mal byť taká istá, akú mali v tridsiatke (T-score), pričom hustota kostí (respektíve ich zoštíhľovanie) klesá s pribúdajúcimi rokmi, čo je prirodzený jav. Tento T-score systém patologizuje, resp. umožňuje prehnane predpisovať lieky ľuďom v podstate s normálnou hustotou kostnej hmoty , a stigmatizuje aj takých pacientov, ktorí v skutočnosti ani nie sú chorí.
A pretože toto je pre množstvo farmaceutických firiem, respektíve pre poskytovateľov služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, neuveriteľne lukratívne, z tohto dôvodu prediagnostikovanie a nadliečenie v čoraz väčšej miere narastá – aby som tento jav vyjadril eufemisticky – čiže jednej zdravej, asymptomatickej populácii nahovoria, že trpí nejakou konkrétnou chorobou (prediagnostikovanie), pričom v skutočnosti nijakou chorobou netrpí, následne vytvoria na ňu nátlak, že má užívať lieky (nadliečenie), ktoré navyše majú nežiaduce vedľajšie účinky, alebo môžu viesť k predčasnej smrti.

Ale pravdou je, že najčastejším dôvodom zlomenín je samotný pád a nie nižšia hustota kostí. Lenže štatisticky sa dá vykázať, že čím je niekto starší, tým častejšie padne, a pretože starší ľudia majú zároveň menšiu hustotu kostí, ponúka sa konklúzia, že medzi týmito dvoma javmi existuje príčinná súvislosť. Nižšie uvedená argumentácia autorov citovanej štúdie však dáva veci na pravú mieru. Vzhľadom k tomu, že skutočnou príčinou zlomenín je samotný pád, možno konštatovať, že životne dôležitú úlohu zohráva pohyb – blahodarný účinok pravidelnej fyzickej aktivity na svaly a nervový systém je nesporný, ako z hľadiska prevencie pádov, tak aj z toho prameniaceho poklesu rizika zlomenín.

Bohužiaľ, röntgenovým žiarením vykonávaný DEXA test meria iba hustotu kostného tkaniva, o ich kvalite, napr. o sile kostí, nehovorí nič. Tiež nič nevypovedá o štruktúre našich tkanív a ich funkcii, a pritom tieto veci môžu zohrávať priamu úlohu pri predikcii toho, že kto má akú šancou že padne, respektíve, že aký vplyv bude mať prípadný pád na jeho kostný systém.

Je pravda, že liekmi môžeme predísť zlomeninám kostí?
Aj keď také antiresorpčné prostriedky ako je Fosamax (druh bisfosfonátu) môžu zvýšiť minerálnu hustotu kostí (denzitu), neznamená to bezpodmienečne, že zároveň zlepšujú aj ich silu a celkový stav. Totižto, dosiahnutie vysokej hustoty kostí zničením osteoclastov (bunky odbúravajúce kosti) môže v danom prípade spôsobiť, že kosti sú dokonca krehkejšie, ako menej husté kosti, u ktorých sú v zdravej rovnováhe odburávacie a kosť vytvárajúce (stavebné) bunky. O prostriedkoch typu Fosamax je zároveň známe, že môžu spôsobovať nekrózu (odumretie) dolnej sánky (osteonecrosis), a čoraz viac výskumných údajov svedčí aj o tom, že vyššia ako normálna hustota kostí, vo veľkej miere zvyšuje riziko vzniku malígnych nádorov prsníka. Táto skutočnosť ešte viac spochybňuje prax, ktorá sa za každú cenu snaží u pacientov zvýšiť hustotu kostí pomocou rôznych, vyložene škodlivých prostriedkov, resp. liekov. Na dôvažok, podľa autorov, metaanalýza klinických literatúr ukazuje, že farmakologické ošetrenie osteoporózy sotva znižuje riziko zlomenín. Avšak – ako píšu ďalej, „ lekársky protokol súvisiaci s osteoporózou, systematicky ignoruje nedostatky sledovanej randomizovanej (náhodný výber pacientov), dvojitej slepej štúdie (RCT)“.

Konečný záver autorov je: „ Vzhľadom na doteraz konštatované, aj osteoporózu môžeme pripísať do zoznamu lekárskej diagnostiky, v prípade ktorej by menej ošetrenia, alebo neliečenie vôbec, spôsobilo menšie škody, ako súčasná prax“.

Našťastie to ale neznamená, že sme proti osteoporóze bezmocní. Zdravou diétou, pravidelnou fyzickou aktivitou (napr. jóga, tai chi), môžeme urobiť veľa pre zníženie rizika zlomenín, respektíve pre zdravú hustotu kostného minerálu , a hlavne pre zachovanie sily a štrukturálnej integrity našich kostí. Čo autor – žiaľ – nespomína je, že užívanie vitamínov-K2a D3 je mimoriadne dôležité pre zachovanie stavu a obnovu kostí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


7 + = jedenásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť