Prečo nie je „normálna“ hladina krvného cukru normálna (druhá časť)

Slovenský preklad: Ing Imrich Galgóczi
Zdroj: Kresser: When your “normal” blood sugar isn’t normal (Part 2)
Preklad pôvodného článku:
Elmira Mezei

V predošlom článku sme preverili, že aké vyšetrenia používajú na zistenie hladiny krvného cukru, a ktoré údaje považujú za normálne. V tomto článku vyšetríme, že na základe vedeckej literatúry, do akej miery môžeme považovať tieto hladiny za „normálnu“.

V predošlom sme preverili, že aké vyšetrenia používajú na zistenie hladiny krvného cukru, a ktoré údaje považujú za normálne:

V tomto článku vyšetríme, že podľa vedeckej literatúry do akej miery môžeme považovať tieto hladiny za „normálne“. Ďalej rozoberieme aj to, že ktorý je z týchto troch údajov je z hľadiska prevenciu cukrovky a srdcových chorôb, najdôležitejší. Ale pred tým, než by som sa do hocičoho pustil, považujem za dôležité vyzdvihnúť jedno dôležité hľadisko: vždy sa treba pozerať na ucelený obraz!

Počas mojich prác, sa nikdy nespolieham na jeden údaj na zistenie toho, či niekto má alebo nemá problémy s krvným cukrom. Urobím úplný krvný obraz, ktorý obsahuje glukózovú hodnotu na lačno, A1c, fruktozamín, kyselina močová, triglycerídy (medzi inými lipidmi), okrem toho vyžadujem kontrolu hladiny krvného cukru po jedle, konzumáciou rôznych potravín, počas troch dní.

Ak po niekoľkých stravovaniach je amplitúda hladiny krvného cukru zvýšená, ale všetky ostatné hodnoty sú normálne, neznepokojujem sa. Ak sú zvýšené: hladina glukózy na lačno, A1c a fruktozamín, a sú aj výkyvy, ďalej vyšetrujem situáciu.
Pretože A1c sama o sebe neznamená problém, veď aj iné kondície môžu ovplyvniť mieru, ak sú u niekoho všetky iné, s cukrovkou súvisiace hodnoty normálne, nie je dôvod na znepokojenie.
Pozrime sa na vedecké práce súvisiace s touto témou.

Krvný cukor na lačno
Podľa nepretržitých meraní glukózy zdravých ľudí je normálna hladina glukózy na lačno 4,61 mmol/l alebo nižšia. Mnoho zdravých ľudí má hodnotu medzi 4,16 – 4,38 mmol/l. Podľa mnohých lekárov je hladina 5,5 mmol/l a nižšia, normálna, ale nie isté, že je to tak. Z viacerých vyšetrení vyplýva, že ľudia s krvnou hladinou nad 5,27 mmol/l na lačno, majú trojnásobné riziko vzniku cukrovku, ako tí, ktorí majú pod 5 mmol/l, a u mužov nad hladinou 4,72 mmol/l je zvýšený vznik rizika srdcovej choroby.
Hodnota hladiny na lačno, je najmenej smerodajný údaj na presné určenie budúcej cukrovky a srdcovej choroby. Mnoho vyšetrení ukázalo, že hodnoty okolo „normálnej“ 5,27 mmol/l hladiny krvného cukru na lačno, predurčujú o desať rokov neskôr diagnostikovanú cukrovku. Dôležitejšia je to, že počas dňa, koľko hodín je problematická hladina nad 7,7 mmol/l.
Tu je jedno protirečenie, a síce to, že stravy s veľmi nízkym obsahom uhľohydrátov, spôsobujú zvýšenie hladiny krvného cukru na lačno. Prečo? Lebo stravy, s nízkym obsahom uhľohydrátov spôsobujú inzulínovú rezistenciu. Potlačenie uhľohydrátov spôsobuje prirodzené zníženie hladiny inzulínu, čo aktivizuje hormón-senzitívnu lipázu ( HSL – hormone-sensitive lipase). Tukové tkanivo sa odbúra, a non-esterifikované , alebo inými slovami povedané „voľné“ mastné kyseliny sa vylúčia do krvného obehu. Svaly ich použijú ako pohonnú látku. Pretože takýto nárok svalov bol uspokojený, klesne citlivosť na inzulín. Teda, ak niekto sleduje stravovanie s nízkym obsahom uhľohydrátov, a má hraničnú úroveň krvného cukru (medzi 5 a 5,83 mmol/L), pravdepodobne nie je to dôvod na znepokojenie. Údaj o A1c a merania na lačno sú dôležitejšie.

Hemoglobín A1c
Napriek tomu, čo tvrdí ADA, skutočne normálny A1c je medzi 4,6% a 5,3%. Mnohé štúdia preukázali, že nižšie hladiny A1c od kategórie cukrovkárov sú v absolútnej v spojitosti so srdcovými a cievnymi chorobami, a každé zvýšenie o 1% značne zvyšuje riziko. Taktiež viacnásobne preukázali, že ADA-ou stanovené „normálne“A1c nie je schopné predvídať budúcu cukrovku. V jednej štúdii sledovali to, že ADA-ou stanovené „normálne“ 6%-né A1c nevedelo detektovať cukrovku v 70%-tách, poruchy metabolizmu v 71-84%-tách, a pre-diabetes v 82-94%-tách. No, to v žiadnom prípade nemôžeme považovať za presné…

Ani A1c ani údaje na lačno nie sú spoľahlivými ukazovateľmi predpovede cukrovky a neskorších srdcovo cievnych ochorení, ktoré je preto veľmi problematické, lebo prevažnú väčšinu ľudí posielajú na tieto vyšetrenia.

Test tolerancie glukózy orálnym spôsobom a merania po jedle
Vyšetrenie zaťažením cukru neodporúčam nikomu, lebo ju považujem za príliš krajný spôsob, a ľuďom s nízkou citlivosťou na glukózu, môže spôsobiť vážne problémy. Namiesto toho odporúčam jednu druhú, reálnejšiu a pohodlnejšiu metódu: aplikáciu glukometra, ktorým môžeme merať krvný cukor po hodine, resp. po dvoch hodinách po jedle.

Ako sme sa mohli dozvedieť z uvedenej tabuľky , na začiatku tohto článku, podľa ADA, merané hodnoty hladiny medzi 7,8 a 11 mmol/l krvného cukru na lačno, po dvoch hodinách, je kategória pre-diabetes, a nad 11,1 mmol/l cukrovka.

Ale aj tu vyjde najavo, že na základe nepretržitých meraní glukózy, tieto výsledky sú príliš vysoké. U väčšine ľudí hladina cukru v krvi upadne späť pod úroveň hodnoty 6,7 mmol/l po dvoch hodinách po jedle, a mnohým zdravým osobám na 5,6 mmol/l alebo pod túto hodnotu. Toto vyšetrenie ukázalo, že aj po výdatnej uhľohydrátovej strave u zdravých ľudí, hladina krvného cukru vystúpi na 6,9 – 7 mmol/l, 45 minút po jedle je najvyššia, následne po uplynutí dvoch hodín, poklesne naspäť pod 5,6 mmol/L.

Ešte aj u zdravých ľudí sa vyskytnú výkyvy hodnoty, ale po krátkom čase sa to znormalizuje. Ak po jedle vystúpi hladina krvného cukru nad hodnotu 7mmol/l, a dlhodobo sa aj udrží, môže to mať vážne dôsledky: nezvrátiteľná strata beta-buniek pankreasu (beta-bunky produkujú inzulín), a nervové poškodenie.

Z dvoch prípadov stavu pre- diabetes, sa vytvorí retinopatia, ktorá je veľmi vážna komplikácia cukrovky. Podľa štúdia, ak hladina cukru po jedle je nad 8,9 mmol/L, rastie incidencia rakoviny, a výskyt rakoviny rastie o 25% každým 1 mmol/l krvného cukru. Je dokázaným faktom aj to, že meraná hladina krvného cukru nad 8,6 mmol/l, hodinu po jedle, je v úzkom spojení s narastajúcim rizikom choroby srdca.

Ak niekto má za cieľ naozaj zdravý a dlhý život – a nie len úsilie o pár rokov oddialiť vznik ťažkých chorôb – potom nech sa snaží dodržiavať nasledovné hodnoty:
Nenormálna hl.2_22

*Ak sledujem stravu s nízkym obsahom uhľohydrátov, potom hodnota krvného cukru 5-5,5 mmol/L na lačno, neznamená bezpodmienečne problém, v prípade, ak hodnota A1c, a hodnota meraná po jedle, je v normálnej zóne.
Odporúčam každému do pozornosti knihu o Paleolitnom stravovaní, v ktorom sa v dvoch kapitolách zaoberám s chorobami cukrovky.

Zdroj: Gábor Szendi

6 Pripomienky: Prečo nie je „normálna“ hladina krvného cukru normálna (druhá časť)

 1. reinhard píše:

  mam na vas otazku
  toto je uryvok z knihy Jan Kwasniewski – optimalni dieta

  “Organizmus nechce cukr. Musí se pred nim bránit.
  U cukrovky I. typu se brání hlavne tím, že nicí
  beta bunky slinivky brišní, které vytvárejí inzulín.
  Znicené bunky už nemohou inzulín vytváret. Nekolik
  mesícu pred onemocnením jsou u všech budoucích
  nemocných v krvi protilátky proti beta bunkám
  pankreatu. Když je podstatná cást bunek znicená,
  organizmus prestává nicit zbylé bunky. Proto
  v dobe onemocnení lze protilátky proti beta bunkám
  pankreatu zjistil u 30–70% nemocných.
  Lidský organizmus nikdy neznicí všechny beta
  bunky. Ponechává jich tolik, kolik jich potrebuje,
  ale pro jiné duležité premeny a ne ke spalování
  cukru. Inzulín je potrebný k mnohým premenám
  v organizmu, pricemž jeho podíl na spalování nebo
  premenách glukózy není nejduležitejší. Odstranení
  celé slinivky brišní u predátoru (clovek, kocka, pes,
  liška, sova a jiní dravci) vede k težkým poruchám
  v organizmu a k rychlému úmrtí. A prece predátori
  požívají minimální množství sacharidu. Odstranení
  slinivky u býložravcu: kozy, ovce, králíka, krávy a
  také opice (!!!) zpusobuje minimální zmeny v látkové
  premene a býložravci i opice mohou žít bez
  slinivky velmi dlouho. Clovek a predátori bez slinivky
  žít nemohou. Inzulín je pro cloveka i ostatní
  dravce více nepostradatelný než pro býložravce a
  opice.
  Predátori, hlavne draví ptáci, mají vetší mozek.
  Jsou inteligentnejší než býložravci nebo ptáci živící
  se zrním a také žijí mnohem dele. Clovek svou anatomickou
  skladbou, biochemií a dejinami je typickým
  predátorem. Je superdravcem, od pocátku nauceným,
  jakým zpusobem má nejhodnotnejší potravu
  živocišného puvodu „vylepšit“ pomocí ohne.
  Clovek nemohl mít spolecné predky s opicemi, protože
  nemuže žít bez slinivky a opice mohou. Není
  také odolný vuci spavé nemoci, proti které jsou opice
  odolné. Opice, prevážne býložravé z nutnosti, to
  znamená tehdy, když nemohou získat potravu živocišného
  puvodu nebo když se ji za nekolik pokolení
  odnaucily jíst, stavbou svého tela více pripomínají
  dravce než cloveka. Zvlášte paviáni. Mají typický
  chrup jako dravci, ale dravci nejsou. Lidský chrup
  se vubec nepodobá chrupu dravcu nebo býložravcu.
  Je chrupem ciste lidským. Takový byl chrup
  našich predku a takový je i náš. S tím rozdílem,
  že naši predkové nemeli zubní kazy ani nepricházeli
  o zuby v dusledku parodontózy. Stomatologové
  neexistovali, protože je nikdo nepotreboval.”

  naozaj existuju zvierata co po odstraneni pankreasu mozu zit dalej? pravdupovediac moc tomu neverim

  kedze sa jedna o stravu s nizkym obsahom uhlohydratov, v tej knihe sa pise dalej taky mini navod na liecbu cukrovky II. typu

  “1. Behem jednoho týdne zavést optimální výživu
  v celém rozsahu
  2. Nemocný, který bere 3 tabletky denne muže je
  ihned vynechat.
  3. Nemocný, který užívá 4 a více tablet denne,
  zmenší jejich pocet o 50
  4. Nemocní, kterí užívají inzulín v dávce 15-20
  j/den musí ihned zmenšit dávku inzulínu v prumeru
  o polovinu.
  5. Inzulín aplikovat 1× denne, nejlépe ráno. Musí
  to být inzulín pusobící delší dobu a ne krátkodobé.
  6. Vyšetrovat hladinu glukózy v krvi.
  7. Nepripustit, aby glykemie poklesla pod 100mg%
  (5,5 mmol/l) a nestoupla nad 200 mg% (11 mmol/l),
  pricemž patricne korigujeme dávku léku.
  8. Pri glykemii menší než 140 mg% (7,7 mmol/l)
  na lacno zmenšit dávku léku o dalších 50% a postupne léky vysadil.”

  prvy bod je samozrejme chybny lebo optimani vyzivu treba zaviest dozivotne, co aj pisu ludia z for ze po preruseni tejto diety sa problemy rychlo vracaju
  este raz opakujem jedna sa o nizkosacharidovu dietu s vysokym obsahom hlavne zivocisnych tukov
  takze aj podla tohto pana je hladina cukru v krvi nad 5,5 mmol/L normalna, podotykam ze sa jedna o ludi uz chorych na cukrovku II. typu, bohuzial hladinu cukru v krvi zdravych ludi tam nespomina

  • imro píše:

   K hladine krvného cukru 5,5 mmol/L som sa vyjadril v článku. Viac k tomu nechcem dodať.
   O spôsobe ničenia bata-buniek – ako citujte, som sa ešte nikde nedočítal. V dobe, pred objavením inzulínu, chorí na cukrovbku I.-ho typu, obyčajne do desiateho r. svojho života zomreli, ( ak u niekoho prepukne autoimúnna chora, časom sa uňho objavia aj ďalšie – iné autoimúnne choroby; príkladov je habadej).

   Je dôležité spomenúť, že cukrovka I.-ho typu, je autoimúnna choroba.
   Autoimúnny proces organmizmu nepozná čísla a percentuálne množstvá, na základe ktorého počas procesu ničenia zrazu sa dovtípi, že by mal skoncovať s ničením, a zastaví proces a stiahne späť protilátky. Pripadá mi to detinské. Je to obdobné, keď konzervatívna medicína vyhlasuje cholesterol za skazu ľudského organizmu, ale len do cca 50 rokov ľudského života, lebo uznávajú, že nad touto vekovou hranicou je cholesterol ochranným faktorom. (???)
   Nesmiete zabúdať na to, že pre život nepostrádateľné orgány pre svoju činnosť vedia syntetizovať inzulín); napr. mozog je taký orgán.

   Ak človek nebude konzumovať rýchlovstrebávajúce uhľohydráty so stravou s vysokým GI a GL, a prejde na stravu: zeleninu-ovocie-maso-vajíčka-tvrdé syry, potom uňho postupne klasne inz. rezistencia a klesne nárok na inzulín, normalizuje sa krvný cukor, a buď sa vylieči, alebo sa cukrovka dostane do veľmi prijateľného stavu, s ktorým sa dá žiť plnohodnotný život.Platí to na cukrovku II.-ho typu. Ale aj tu môže byť prípad, keď zaťaženie pankreasu trvá príliš dlho,10 -15 rokov, pankreas sa vyčerpá (Sú prípady, keď sa obnovil proces tvorby ) a nebude schopný produkovať pre telo potrebné množstvo inzulínu. V hodnou stravou – napr. paleo stravou-, t.j.stravou s nízskym GI a GL, tento stav sa dá celkom prijateľne preklenúť.
   Pri prechode samozrejme treba postupne zmenšovať dávku inzulínu resp. liekov, ktoré sa vo väčšine prípadov aj môžu úplne vynechať. /Viď prípad hore, kedy nie/

 2. reinhard píše:

  ste jeden z mala webov co mi dokaze fundovane odpovedat – klobuk dole a dakujem

 3. sarah píše:

  A co znamena ked som na paleu..jem velmi malo uhlohydratov..ak tak korenova zelenina..inak nic..ovocie nejem..cukor nalacno mam 4,6 a inzulin pod normou t.j.2,8..svedci to o inzulinovej rezistencii alebo skor o tom obmedzenom prijme uhlohydratov? Ako zistim ci nahodou pankreas neprodukuje malo inzulinu?

  • imro píše:

   Zo skúsenosti sa radšej opýtam, že čo znamená vo Vašom prípade to, že ste na paleu?
   Ak je Vaša krv.hl. cukru na lačno 4,6 mmol/l, je to prejav obmedzeného množstva uhľohydrátov -podľa Vašich slov, odborne by som to nazval tak, že Vaša pečeň nemá inzulínovú rezistenciu (nie je ztukovatená). Aby ste bola istá ohľadom správne funkcie pankreasu ( dedičné dôvody, atď…), urobte si tzv. orálny glukózový tolerančný test (oGTT), a merajte pravidelne krvnú hladinu cukru nasledovne: po 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100 a 120 min, t.j. počas dvoch hodín. K tomu budete potrebovať vlastný digitálny merací prístroj. Ak budete hotová, zašlite mi údaje v uvedených minútach.
   Reakcia pankreasu na prijatý cukor, pozostáva z viacerých fáz, ktoré budú veľavravné.
   S pozdravom
   imro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


− osem = 0

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť