Prečo je skoro každé tvrdenie Dean Ornisha o živočíšnych tukoch a bielkovinách mylné?

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj:Moyer: Why Almost Everything Dean Ornish Says about Nutrition Is Wrong?Scientific American, April 22, 2015

Tento článok považujem za potrebné zverejniť aj napriek menej známej osobe Ornisha, lebo vyvrátenie ním predstavovaného stravovacieho trendu, je dobrou odpoveďou na zavádzajúce závery China study (čínske štúdium), ktoré sa zakladá na zdanlivo vedeckých a neobjektívnych analýzach.

Podľa jedného posudkového (recenzia) článku The New York Times, v našich kruhoch, strava s vysokým obsahom tukov a bielkovín je zodpovedná za čoraz väčšmi narastajúci obvod pásu a rastúcu mieru chronických ochorení. Autor článku, Dean Ornish, zakladateľ nonprofit organizácie s menom Výskumný Ústav Preventívnej Medicíny (Preventive Medicine Research Institute), je novým hráčom na palete vedeckých diétnych rozpráv. Ornish, na prevenciu ochorenia srdca, resp. ne jej zvrátenie, už 37 rokov inzeruje výhody vysoko uhľohydrátovej vegetariánskej stravy s veľmi nízkym obsahom tuku, avšak svoje výsledky zakladá na pochybných vedeckých výsledkoch. Je pravda, že nutričná veda je komplikovaná oblasť, ale je len veľmi málo dôkazov na to, že za epidemickou rýchlosťou sa šíriacimi metabolickými ochoreniami v USA, sú zodpovedné tuk a bielkoviny. Práve naopak, ak sa niečo dá obviniť za zhoršujúcu sa situáciu, tak to sú naše prijaté opatrenia na zníženie spotreby tuku v minulých desaťročiach.

Autor svoj článok začína jednou mylnou štatistickou referenciou. Píše, že aj napriek odporúčanému a požadujúcemu zníženiu príjmu tuku, Američania robili pravý opak: “ v roku 2000 konzumovali o 67% viac pridaného tuku, konzumovali o 41% viac mäsa, , ako v roku 1950, a ich kalorický príjem oproti roku 1970, sa zvýšil o 24,5%.“ Spotreba tuku-, cukru- a mäsa naozaj rástol, ale súbežne s ním Americkí ľudia jedia aj viacej zeleniny a ovocia, pretože zo všetkého konzumujeme viacej.“

Z pohľadu našej témy je však oveľa dôležitejšia skutočnosť, že pokiaľ pomer obéznych ľudí v USA sa takmer strojnásobil, percento tuku a bielkovín z celkového počtu kalórií poklesol, kým percento uhľohydrátov (Ornishom favorizovyný nutrient) narástol. Je možné, že aj naše odporúčania usmernené na zníženie tuku, prispeli k vytvoreniu vzniknutej situácie? Podľa niektorých vedcov je situácia nasledovná: „Podľa môjho názoru odporúčania na zníženie tuku spôsobila epidémiu obezity.“ – vysvetľuje epidemiológ stravovania Univerzity verejného zdravia v Minnesote (University of Minnesota School of Public Health) Lyn Steffen. Jeho dôvodom z časti je, že ak človek zníži svoj príjem tuku, potom takto „vypadnutú“ energiu začína dopĺňať škodlivejšími potravinami.

Ornish ide až do tej miery, že tvrdí, že bielkoviny a nasýtené tuky zvyšujú riziko úmrtnosti a chronické ochorenia, a na podporu svojej argumentácie sa odvoláva na pozorovacie štúdiá. Je to žiaľ však chyba, lebo takéto štúdiá – ktorých časť sa dopracoval napr. k záverečnej konklúzii, že kto konzumuje veľa živočíšnych bielkovín, ten s väčšou pravdepodobnosťou ochorie- „ sa zaoberajú iba paralelami, príčinnou súvislosťou však nie“ – vysvetľuje Christopher Gardner, vedec na výživu zo Stanfordskeho centra pre vedeckú prevenciu (Stanford Prevention Research Center). Na základe takýchto štúdií by sa nemali vyvodiť závery vzťahujúce sa na dôvodovú časť, čo podľa vedcov na stravovanie a na základe ich skúseností z praxe, je „nesprávne“ a „zavádzajúce“, totiž u ľudí, konzumujúci veľa živočíšnej bielkoviny, mnoho krát badať aj také iné životné návyky, ktoré vedú ku chorobe. Viacej pozorovacích štúdií nenašlo tuky a bielkoviny škodlivé na zdravie, dokonca, odhalili ich možný ochranný účinok. Poučenie z týchto lekcií je, že ľubovoľne zvolenými pozorovacími štúdiami, sa dá takmer každá teória o výžive potvrdiť.

Randomizované, kontrolované klinické štúdia, hoci ani tieto nie sú dokonalé, sú však oveľa vhodnejšie pre detekciu vzťahov príčin a následkov, ako sú pozorovacie štúdiá, a podľa týchto ponaučení, tuky a bielkoviny si nezaslúžili, aby ich takto ohovárali.

V jednom klinickom štúdiu v r. 2007, vedenou Christopher D. Gardnerom, vedci randomizovaným spôsobom rozdelili 311 ľudí na štyri skupiny. Členovia prvej skupiny napojili na Atkinsovú stravu s vysokým obsahom bielkovín a tukov a s nízkym obsahom uhľohydrátov, druhú skupinu napojili na Ornishovú vegetariánsku diétu s nízkym obsahom tukov, kde celkového energetického príjmu, tuky nepresiahli 10%, členovia tretej skupiny dostali Zóna diétu, s pomermi 40/30/30% uhľohydrátu-, bielkoviny, resp. tukov, a posledná štvrtá skupina užívala diétu LEARN ( LEARN sa skladá z počiatočných písmen anglických slov životného štýlu, telesného pohybu, ľudských vzťahov a stravovania), s vysokým obsahom uhľohydrátov a nízkym obsahom nasýtených tukov. Napriek tomu, že dodržanie predpísanej stravy pre každého účastníka znamenal veľký problém, u každého sa prejavil pokles telesnej váhy približne v rovnakom pomere, štatisticky bol pozorovaný významný pokles, v kategóriách: krvný tlak a HDL-cholesterolové hodnoty, v Atkinsovej skupine, vedci konštatovali väčšie zlepšenie ako v prípade Ornish-ovej skupine.

Nedávno realizované multicentrické štúdium s názvom PREDIMED ( ide a španielsku skratku s významom: prevencia chorôb Stredomorskou (mediteránnou) diétou), taktiež podporujú skutočnosť, že tuk je v podstatne väčšej miere užitočnejší, než škodlivý. Medzi účastníkmi štúdia u tých, ktorí približne 5 rokov žili na strave mediteránskeho typu s vysokým obsahom tuku ( energetický pomer tukov bol 41%), približne o 30% menším podielom sa prejavili vážnejšie srdcové sťažnosti, ako u tých, ktorí nekonzumovali mastnú stravu. ( Konzumácia bielkovín jednotlivých skupín bola rovnaká.) Na základe jedného štúdia z r.2010, zverejnenej v odbornom časopise The New England Journal of Medicine, aj bielkovina sa ukazuje v dobrom svetle, ako aj v štúdiu s názvom OmniHeart z r. 2005. To prvé našlo to, že ľudia, ktorí konzumujú viac bielkovín a schudli v blízkej minulosti, s veľkou pravdepodobnosťou si vedia udržať svoju váhu, a v tom druhom (oproti kontrolovanej skupine), kde časť uhľohydrátov nahradili bielkovinou alebo mononenasýtenými tukmi, našli menšie riziko kardiovaskulárnych ochorení.

Druhým problémom anti-proteínového postoja Ornisha je to, všetky živočíšne bielkoviny hádže do jedného klobúka. Okrem iného píše, že pozorovacie štúdiá našli zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení v prípade, kedy ľudia konzumovali živočíšne bielkoviny. Týmto vyhlásením Ornisha- podľa slov Lydie Bazzano, vedeckej pracovníčky a profesorky na Univerzite verejného stravovania a Fakulty tropickej medicíny v Tulane –„ hádže do jedného vreca hod-dog a feferóny, s čerstvým nespracovaným mäsom, predsa medzi nimi je obrovský rozdiel.“ Podľa jedného prehľadu v r. 2010, ktorá zahŕňa systematický prehľad a meta-analýzu výsledkov 20 štúdií, konzumácia spracovaného mäsa ide spolu s so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych chorôb a cukrovkou, kým o spotrebe nespracovaného červeného mäsa sa to nedá povedať.
Jedna metaanalýza v r. 2014 konštatovala, že u ľudí, konzumujúcich spracované mäso oproti tým, ktorí obľubovali skôr nespracované mäso, je vyšší pomer rizika vzniku mortality, kým v prípade konzumácie bieleho mäsa takúto súvislosť nenašli.
Ornishom citované štúdium z marca 2014, podľa ktorého z akéhokoľvek dôvodu je mortalita o 75% vyššia, o 400% je vyššia mortalita z dôvodu rakoviny a cukrovky II.-ho typu v okruhu ľudí s väčším príjmom živočíšnych tukov a mladších ako 65 rokov “, taktiež neurobil rozdiel medzi jednotlivými druhmi živočíšnych bielkovín. Okrem toho sa oplatí spomenúť aj to, že v spomínanom štúdiu u pacientov nad 65 rokov s vysokou konzumáciou živočíšnych bielkovín, táto preukázala protinádorový účinok. (Ďalší dôležitým elementom štúdia je, že príjem bielkovín medzi účastníkmi s vysokým konzumom mäsa, bol o 30% vyšší ako u priemerného Američana.) „ Plnohodnotné potraviny, ako sú napr. celozrnné obilniny, ovocie a zelenina – sú zdravé, ale podľa môjho názoru aj mliečne výrobky, ryby, ako aj biele mäso a mäso cicavcov, môže byť súčasťou zdravej výživy“ – vysvetľuje Steffen.

Je teda málo dôkazov na to, že sa musíme vyhýbať tukom a bielkovinám. Ale potom aká je situácia s tým Ornishovým tvrdením, ktoré hovoria o úspechu ním ponúkanej diéty? Či obstoja dôkladnému prieskumu? Nie celkom. V Ornishovom slávnom štúdiu Lifestyl Heart („životný štýl- srdce“) z roku 1990, sa zúčastnilo len 48 osôb chorých na srdce. Z toho 28 pacientov nastavili na Ornishovu vegetariánsku diétu s nízkym obsahom tukov, a 20-tim poskytli normálnu kardiologickú starostlivosť. Po uplynutí jedného roka vo vegetariánskej skupine bolo vo väčšej pomere zlepšenie aterosklerózy, ako v druhej.

Ale pravdou je aj to, že členovia tejto skupiny zmenou ich stravovania, súčasne zanechali aj fajčenie, súčasťou ich života sa stal pohyb, a začali absolvovať tréningy na tému, ako zaobchádzať so stresom, kým kontrolovanej skupine tieto veci boli zakázané robiť. Myslím si, že nie je prekvapujúce, že odvyknutie od fajčenia, telesný pohyb, zníženie stresu a cielený dohľad na stravovanie, to všetko dokopy má priaznivý vplyv na srdce a zdravie aj bez zmeny stravovania. Na základe týchto faktov nie je možné odvodiť závery o izolovanom vplyve diéty.

Keď teda Ornish vo svojom posudkovom štúdiu písal, že „ na zvrátenie choroby sa zdá, že je k tomu nutná plnohodnotná diéta zakladajúca sa rastlinnom pôvode“, vtedy mylne štylizoval. Je totiž možné, že odvyknutie od fajčenia, pohyb a zníženie stresu, by mal taký istý pozitívny vplyv aj bez zmeny diéty, ako bolo aj v prípade aplikácie Ornishovej diéty, a rovnako je možné aj to, že zmena diéty sama o sebe by nebola zlepšila stav chorých na srdce. Nevieme, že čo je pravda, lebo Ornish konštruuje svoje štúdiá tak, že nič sa nedozvieme o izolovanom vplyve ním doporučenej diéty. A ešte niečo, čo musíme brať do pozornosti: síce profesorom doporučená diéta zdôrazňuje nízky obsah živočíšnych tukov a bielkovín, je dôležité, že v tejto diéte nie sú rafinované uhľohydráty. Ak teda Ornishova diéta funguje – čo ako sme videli, nedá sa s istotou vyhlásiť – je otázne, či je to z dôvodu zníženie bielkovín a tukov, alebo uhľohydrátov?

Netvrdím, že Ornishova diéta – ktorá sa zakladá na strave rastlinného pôvodu a nízkom obsahu tukov – je nutne zlý. Je takmer isté, že je zdravšia, ako diéta typická pre väčšinu Američanov, ktorá sa zakladá na vysokej spracovanosti (polovýrobky – vl.pozn.) výrobkov, a vysokým obsahom rafinovaných uhľohydrátov. Protitukové a protibielkovinové argumenty Ornisha sú však slabé, zakladajú sa na príliš zjednodušených názoroch reality, a v určitom zmysle sú aj irelevantné. Fakt, že ak nejaká živina alebo strava je zdravá, neznamená to, že by zvyšok živín či stravy boli škodlivé, a o nejakej stravovacej skupine vyhlásiť že je „dobrá“ alebo „zlá“, už aj sama o sebe je vážne povrchné vyhlásene. Veľmi brzdí rozvoj vedy to, že veľa obhajcov a sledovateľov vyhlasuje o svojom diétnom smere, že >toto je jediná dobrá diéta, a žiadna iná nemá ani šancu< – hovorí Bozzano. Dokonca odmietanie jednej kompletnej skupiny makroživín, ľahko sa môže obrátiť aj proti. Keď ľudia v rokoch 1980 -90´, ľudia svedomite sledovali svoj príjem tukov, potom veľkú časť takto chýbajúcej energie nahradili spracovanými potravinami s vysokým obsahom cukrov a energie. Ak sa začneme báť aj od bielkovín, potom čo položíme na tanier? Podľa skúseností posledných desaťročí je viac než pravdepodobné, že nie špenát
signo

 

Ing.Imrich Galgóczi


1 Pripomienky: Prečo je skoro každé tvrdenie Dean Ornisha o živočíšnych tukoch a bielkovinách mylné?

  1. Katarína Zimová píše:

    Je super, ked sa ludia zaoberaju stravou. Bodaj by tak robili vsetci na zemi. Vazim si ľudí, ktorí chcú byť zdraví a aj preto veľa robia. Vážim si všetkých, čo píšu články o stravovaní, smiechu a iných radostí zo života. Potrebujeme Vás všetkých. Ďakujeme Vám.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


sedem + = 8

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť