Pijavice paleo hnutia

Na stránke sa pracuje!  Za pochopenie ďakujem!

Na stránke sa pracuje!  Za pochopenie ďakujem!

 

     Na stránke sa pracuje! Ďakujem za trpezlivosť!

 

Na stránke sa pracuje!  Za pochopenie ďakujem!

Zdroj: Gábor Szendi –   http://www.tenyek-tevhitek.hu/a-paleo-piocai.htm

Tento raz uvediem náučný príbeh zo susedného Maďarska, kde je paleo hnutie podstatne ďalej, ako na Slovensku, ale ako sledujem, všeobecné spoločenské diania, ponúkané moderné riešenia zdravotných problémov ľudí zmenou životného štýlu a pod., viac-menej sa opakujú-kopírujú (alebo ešte len budú) tie isté, alebo veľmi podobné procesy prejavov paleo hnutia aj na Slovensku, je to len otázka času, kedy sa to stane realitou. To už jasne vidieť, že „paleo“ na Slovensku sa dobre predáva, ľudia sú neinformovaný, a neférové snahy snažiac sa vydolovať čo najviac z tejto „paleo-vlny“, deformujú pohľad ľudí na vec, ktorá by im v mnohých prípadoch mohla vyriešiť, ale v každom prípade uľahčiť, každodenné zdravotné , ale aj spoločenské problémy. Článok Gábora Szendiho uvediem v plnom znení, lebo myšlienky sú žiaľ čoraz aktuálnejší aj na Slovensku – vlastná poznámka.

Pijavice palea, využijúc rastúcu prestíž a uznanie paleo hnutia, sa snažia zabezpečiť svoj každodenný chlieb, klamlivo vystupujúc v médiách a v lekárstve, ako autentický predstavitelia palea, mnohých ľudí pomýlia, a vážne ohrozujú zdravie mnohým z nás.

Nedávno som sledoval životný príbeh Mandelu, keď som dostal sms-správu. Môj známi mi písal toto: „ Cestujem na autostráde s Hesnou a pred pár minútami, náš spoločný známy oslávenec lotum factum, náš priateľ paleo-odborník Dr.X, propaguje paleo-ketogénnu diétu s jednoduchou šľachetnosťou ako paleo. Prajem ti pekný večer.“ Priznám sa, vec ma ani zďaleka neznepokojila, nemám šajnu o tom, že kto je Hesna, len som si myslel, nech je to hocikto, prekonal svetový rekord v neinformovanosti v tom, že sa v takej veľkej miera pomýlil, a práve sa od Dr.X chce dozvedieť, že čo je to paleo. Ďalej sme sa pozerali na film, prišla ďalšia sms-ka. „Ak sa práve nepozeráš na program, potom som sa dozvedel, že okrem ketogénu, je všetko ostatné čo je paleo, riadená iba komerčnými záujmami v podnikaní za účelom dosiahnutia zisku.“ Je to zaujímavé, myslel som si, človek, ktorý má obchody a cukrárne na paleo výrobky, nadáva na tých, ktorý podnikajú a predávajú paleo výrobky, múky, a pod. Trošku som ľutoval tých- nevyjmúc ani Hesnu-ktorí sú práve teraz podvedení, ale som si myslel, že ten, kto sa neinformuje lepšie, nech sa stará sám o seba. Takto som rýchlo prešiel cez agendu sms-ky, a ďalej som sa pozeral na film. Prišla ďalšia sms-ka. „ Hesna práve omdlieva od toho, že konečne je tu jeden „skutočný lekár“, ktorý sa vyjadruje o stravovaní.“ Film, na ktorý sme sa doma v telke pozerali, Mandela a jeho spoločníci sa rozhodli dobrovoľne prijať trest smrti. No, tento raz ma už trošku začal rušiť, že sa mi hlavou súčasne pletú veľké a drobné záležitosti. Ale potom som na to úplne zabudol až dovtedy, kým v nedávnych dňoch Maďarská Diabetická Spoločnosť vydala vyhlásenie, v ktorom písali nasledovné:

„ v poslednom období, medzi niektorými predstaviteľmi para medicíny sa rozmnožila tá prax, ktorá paleo-ketogénnu diétu povyšuje nad všetko a aj odporúča ju, a odhovára čerstvo diagnostikovaných cukrovkárov I.-ho typu, od užívania inzulínu. Popri tom všetkom, liečebnú a ošetrujúcu činnosť vykonávajúcich odborníkov stavia do svetla nevedomých, ktorú aplikujú nesprávne metódy, a ktorí svojou nesprávnou – mimochodom medzinárodnou diabetologickou komorou uznanou a doporučenou – odbornou činnosťou, nechápu liečbu cukrovky. V šírení tohto javu, internet napomáha deformovať vedomie ľudí, falošné blog-ové záznamy znamenajú vážne nebezpečenstvo.“

Vtedy som sa konfrontoval s tým, že nadarmo ja zapchám uši a oči, za to ešte paleo-cicavci cucajú našu krv.

Škoda, že vo vyhlásení nepomenovali, že konkrétne na koho mysleli, hoci aj takto je vec jednoznačná. Škoda že nepodajú žalobu, iba odkazujú na trestnú zodpovednosť. Pre paleo hnutie by vyložene prospelo to, keby ešte ani lekárskou praxou nedisponujúci „lekár“ ukončil konečne „ošetrenia“ za drahé peniaze, a nepodkopával ďalej dôveryhodnosť palea.

S vyhlásením nastala taká nekaždodenná situácia – čo sa týka obsahu vyhlásenia-, že zväčša musím súhlasiť s diabetológiou.

Veľa rodičov detí, trpiaci cukrovkou I.-ho typu mi už napísalo, že „ paleo-diétou sa to dá vyliečiť, pravda? “ Vždy som seriózne napísal, že sa dajú dosiahnuť čiastočné výsledky, vyliečiť sa nedá. Kto sa jedného dňa stretne zoči-voči s tým, že jeho dieťa má cukrovku I.-ho typu, pochopiteľne nechce veriť, že choroba je nevyliečiteľná, a od vyrieknutia diagnózy, jej dieťa do konca vlastného života sa musí pichať, a merať krvnú hladinu. Pod šokom ťarchy diagnózy, rodičia sa stanú otvorenejší na každý sľub proroka.

Samozrejme, veľa sa dá urobiť v záujme cukrovky I.-ho typu. Normálna paleo diéta je jeden spôsob low-carb stravovania, zakladajúca sa na evolučných základoch. Táto podľa štúdií, kvôli pomaly sa vstrebávajúcim uhľohydrátom, zabezpečuje vyrovnanejšiu hladinu krvného cukru ( nie sú hypoglykemické nevoľnosti a obezita), ľahšie sa dávkuje inzulín, lebo keď chorý konzumuje menej uhľohydrátu, aj denná dávka inzulínu je menšia. Druhý prínos palea je, že vylúčením gluténu a kazeínu (mlieko a mliečne výrobky) zo stravy, môže sa spomaliť autoimúnny proces, a ako v prvom, tohtoročnom zverejnenom Paleo Magazíne č. 2014/1, citovaný prípad dokazuje, popri low-carb diéte, len veľmi zriedka môže byť nutnosť náhrady inzulínu zbytočná. Skutočná paleo-ketogénna diéta je veľmi ťažko udržateľná diéta, lebo obsah dennej stravy musí tvoriť v 70-80%-tách tuk. Niektorí rodičia a deti sú schopné krátku dobu udržať takýto spôsob stravovania, ale ja som pesimistický dlhodobou sledovateľnosťou paleo-ketogénnej diéty. Pri jej aplikácii treba vziať na rozváženie/posúdenie individuálnu vytrvalosť a tolerančnú schopnosť z frustrovania. Ale vo všeobecnosti aj popri tom je nutné zvonka zabezpečiť malé množstvo inzulínu. Totižto pečeň vyrába cukor, a keď príliš poklesne vlastná produkcia inzulínu, je treba doplniť inzulín.

Ak venujem krátky pohľad na 6 mesačnú hladinu krvného cukru u takého „uzdraveného“ pacienta, vôbec sa neukazuje ako upokojujúce, keď ešte aj týždenný priemer úrovne krvného cukru je permanentne pri č.7, nehovoriac o tom, že v niektorých dňoch, počas viacerých hodín, je hladina medzi 8-10.

Paleo_keto_graf_22

Kliknutím na obrázok môžete vidieť aj vo väčšom merítku

Pri pohľade na graf, chorý nikdy nemal hladinu krvného cukru blízku hodnote 5. Podľa vyhlásenia, pacient sa cítil vynikajúco, nemal žiadne príznaky. Samozrejme, permanentne vysokú hladinu medzi 7-10, človek nepocíti, len dlhodobo s istotou kráča k srdcovo-cievnym chorobám a k poškodeniu obličiek. Pretože tento chorý má ako takú produkciu inzulínu, preto je schopný udržať krvnú hladinu pod určitou úrovňou, lenže táto úroveň pekne krásne generuje patologické procesy. Tento graf dokazuje práve to, že chorý, práve že by potreboval minimálne, pomaly účinkujúce doplnenie inzulínu.

Je hrubo zavádzajúce veriacich rodičov udržiavať v tej viere, že inzulín nebude treba užívať. Zrejme rodič to považuje za mieru uzdravenia sa, a nevie, že aj keď sa to dá prechodne docieliť, to nie je vyzdravenie, ale ide len o to, že ako-tak funkčný pankreas, je ešte schopný produkovať ku zníženému príjmu uhľohydrátu nejaké množstvo inzulínu.

Keď pankreasu u dieťaťa s cukrovkou I.-ho typu, sa náhle uľaví z pod spracovania doposiaľ konzumovaného množstva uhľohydrátov, potom sa prejaví efekt tzv. „medových mesiacov“, čo prechodne môže znamenať aj zanechanie inzulínu. Toto obdobie aj pre zázračných doktorov znamenajú „medové mesiace“, lebo na „prejav zdravia“ sa rodičia stávajú nekritický voči nemu, a začínajú veriť tomu, že „diabetológia pozostáva len z debilov“. Potom keď pominú „medové mesiace“, u dieťaťa nezastaviteľne rastie hladina krvného cukru, zázračný lekár nedvíha telefón, zrazu je nezastihnuteľný. A rodič so sklonenou hlavou sa vráti k diabetológovi, kde mu dobre vynadajú, a žiaľ upadne do druhej krajnosti: uverí tomu, že celé paleo je „klamstvo“. Tí, ktorí zostanú pri ketogénnej diéte, číhajú na nich ďalšie nebezpečenstvá. Jednak, či sa páči alebo nie, pečeň aj vtedy produkuje cukor, keď nekonzumujeme ani gram uhľohydrátu, „ketogénny zázrak“ trvá len dovtedy, pokiaľ u pankreasu trvá obmedzená tvorba inzulínu. Kŕčovité lipnutie na odmietaní inzulínu znamená to, že chorý je ochotný si uvedomiť svoju chorobu len vtedy, keď už patologicky vysoká hladinu krvného cukru spôsobuje zjavné symptómy. Mal by jasne vedieť/rozumieť každý zainteresovaní, že je to len ilúzia zdravia, keď si nemusí denne pichať inzulín. Neskôr za túto ilúziu môže draho zaplatiť, lebo vysoká ale znesiteľná hladina krvného cukru vykonáva zákernú deštrukciu v cievnom systéme.

Druhé nebezpečenstvo spôsobuje primitívne chápanie ketogénnej diéty. Je dobre známe, že „evolučná skupina“ Dr.X-a, je zameraná proti-vitamínovo, tak si predstavujú, že mäso a tuk, všetko obsahuje, čo ľudský organizmus potrebuje. Viac krát som sa už zmienil, naposledy v obsiahlom článku Paleo Magazínu č.2013/1, že samotná aplikácia ketogénnej diéty vedie k vážnemu vitamínovému deficitu organizmu, osteoporózii, k tvorbe obličkových kameňov. Tieto vedľajšie príznaky sa samozrejme neprejavia počas „medových mesiacov“, ale podstatne neskôr, keď už zázračný lekárovi niet ani stopy.

Máme spory s diabetológiou, ale v tomto prípade etický princíp zdravia „Neškoď nikomu“, vytvára s nimi spoločnú platformu. Som rád, že Spoločnosť si zachovala triezvosť, nezovšeobecňovala, nesplývala paleo s posadnutými záujmami úzkej skupiny. Ich vyhlásenie korektným spôsobom sa zmieňuje o tých, ktorí v skutočnosti robia zle chorým. Máme do činenia s touto zberbou/čvargou len toľko, koľko naša koža s prisatými pijavicami. Radi by sme si ich už zo seba zoškrabali. Táto skupina, svojou „vedeckou prácou“ a mediálnymi prejavmi, komunikuje zdeformujúco paleo jak pre lekársku obec, tak aj smerom k chorým, vytvárajúc tým veľmi vážne poruchy v myslení.

Milý čitateľ, ak sa Vám páči článok, a ešte Ste sa nezaregistroval na pravidelný odber článkov, zapíšte sa aj Vy na moje spravodajstvá!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


deväť − 3 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť