Paracetamol ako príčina epidémie autizmu? Nemá to žiadny zmysel…aspoň spočiatku

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi:William Parker: Acetaminophen as a cause of the autism pandemic? It makes absolutely no sense … at first.

Očkovanie MMR vakcínou už bolo viac krát opakovane zamiešané do dôvodovej súvislosti s autizmom, ale silné dôkazy nenašli (napr. viď. http://www.ockovanie.org/mmr-vakcina-autizmus.html ). Jeden výskumník pri analýze možných príčin autizmu vlastného dieťaťa, si všimol podivnú vec.

Témou mojich výskumov je hľadanie príčin zápalu organizmus obyvateľstva v západných kultúrach. Stimuly tohto zápalu sú nedávne faktory ľudskej histórie, ktoré po poľnohospodárskej revolúcii, sa objavili len pred cca 10.000 rokmi. Ba dokonca väčšina z nich len pre niekoľkými desiatimi rokmi, ako sme vstúpili do doby priemyselnej revolúcie (1). Mojou obľúbenou témou, je strata biodiverzity v ľudskom organizme. Človek bol z vonka aj vnútra vždy pokrytý baktériami, vírusmi, plesňami, črevnými a inými organizmami, ale v posledných desaťročiach ekosystém nášho organizmus veľa stratil z rozmanitosti, a z nášho pohľadu je to jednoznačne veľmi nevýhodné.

Zápal môžeme definovať ako jednu agresívnu imúnnu odpoveď. Nie je to zlá vec, ba dokonca v určitých situáciách je to vyložene nutné. Ale v modernom západnom svete, zápal sa vymkol s pod kontroly, ktorý viedol k alergickým epidémiám, autoimúnnym chorobám, a k podstatne väčšiemu množstvu rakoviny.

Nech je tu zoznam o tých faktoroch, ktoré medzi obyvateľmi západných krajín v najväčšej miere spôsobujú zápal organizmu.

Toto je veľká „päťka“.

1. Strata biodiverzity (vyčerpanie života komunít)
2. Diéta, spôsobujúca zápal
3. Inaktívny životný štýl
4. Chronický psychický stres
5. Nedostatok vitamínu-D

Vedci predpokladajú, že keby sme vedeli vylúčiť faktory veľkej „päťky“, potom prakticky by sme mali vyriešený autoimúnny a alergický zdravotný problém (2,3). My si myslíme, že aj incidencia rakoviny by sa vo veľkej miere znížila (4,5).

Z pohľadu tohto článku, ak by sme mali pod kontrolou týchto päť faktorov, s očakávaním by sme mohli predpokladať, že častosť výskytu neuro-psychiatrických porúch a autizmu by sa výrazne znížili (6,7).

Ľudia by potrebovali drastickú zmenu životného štýlu, čo sa ale nemôže udiať z jedného dňa, na druhý. Ale našťastie existuje iná možnosť predísť zápalovým chorobám. Ak sa nám podarí rozpoznať jednu „ z príčin“, jeden taký potrebný faktor, ktorý v interakcii so zápalom, je schopný spôsobiť určité ochorenie, potom vieme predísť tej chorobe. Peľu ambrózie sa nevieme vyhnúť, aby sme zabránili vzniku sennej nádchy, a ani strave na zabránenie potravinovej alergie, ale vypadá to tak, že na zabránenie autizmu našťastie existuje spôsob. Identifikovali zrejmú príčinu, ktorej sa dá ľahko vyhnúť.

Výskumník Steve Schultz, rozpoznal jednu z dôležitých príčin vzniku autizmu. Predtým, než si sadol späť do školských lavíc, aby získal titul Ph.D, 21 rokov bol praktizujúci zubár. Hybnou silo jeho snahy bolo to, aby pochopil, prečo sa u jeho syna Nathan, vyvinul regresívny autizmus. Na základe svojich pozorovaní si najprv myslel, že príčinou je očkovacia vakcína MMR, ale to už vyšetrovali, a tento smer sa zdal byť slepou uličkou. Na túto tému by bolo nemožné získať titul Ph.D. Ale ako Dr. Schultze vo svojej knihe „Understanding Autism: My quest for Nathan” ( Pochopenie autizmu: môj výskum kvôli Nathanu) vysvetlil nasledovné:

„Potom som si spomenul, že Nathanovi bolo od MMR vakcíny ako špatne, a ja som mu dal veľa paracetamolu. Možno predsa len niečo bude s paracetamolom.“

Schultz myslel na paracetamol. Prvá myšlienky bola, že to nemá žiadny význam. Prečo by mal jeden z najčastejšie používaných protizápalových skupín liekov na svete, viesť k takej zápalovej chorobe, aký je autizmus? Druhá, ako aj tretia moja myšlienky by bola tá istá: myšlienkový chod Schultze-ho nemá význam. Príčinou môže byť prítomnosť nejakého toxínu, ale že by to bol paracetamol?

Schultze však došiel na koniec možných podozrení.

S nulovým dôkazom, začal skúmať paracetamol. Ako nejaký detektív, začal vyšetrovať jediného podozrivého ktorý mu zostal. Schultze nie preto začal pracovať na vyšetrovaní paracetamolu, lebo sa mu zdal byť podozrivý tento populárny analgetikum, ale preto, že nemal žiadneho iného podozrivého.

Ale veľmi rýchlo našiel dôvod na podozrenie.

Vysvitlo, že paracetamol je posledným členom pomernej toxickej skupiny liekov, ktorý extrahujú z uhoľného dechtu. Už vtedy bol jediným liekom vo svojej triede, ktorý kvôli toxicite ešte nestiahli z trhu. To už aj vtedy vedeli, že u detí vykazuje súvislosť s vývinom astmy (8). Je zaujímavé, že nevedeli, že paracetamol naozaj pomáha potlačiť horúčku detí (9).

Paracetamol sa stal čoraz viac podozrivým. Prvé zistenie Schultzeho bolo, že výskyt autizmu sa stal častejším súbežne s oblasťou, kde zaviedli užívanie paracetamolu, ako aj so šírením jeho zavedenia. Prvé prípady autizmu registrovali, keď sa objavili lieky s obsahom derivátov uhoľného (uhlie) dechtu. Potom Schultze vyrukoval s niečím takým, čo je podľa mňa ohromujúce. Spomenul si na dva smrteľné prípady, kedy skombinovali paracetamol s nejakou inou látkou. Prvý prípad sa stal v r. 1982, druhý v r.1986. Dôsledkom týchto dvoch prípadov, prechodne poklesla miera užívania paracetamolu. Prvé vyšetrenie Schultzeho bolo veľmi jednoduché. Ak paracetamol bol naozaj možný potenciálny podozrivý, potom medzi viac desaťročným kontinuálnym nárastom prevalencie, museli byť dva mierne obdobia remisie.

Schultze to vysvetľoval nasledovne:

„Zistil som, že u tých detí, ktorí sa narodili medzi dvoma toxickými prípadmi paracetamolom, s menšou pravdepodobnosťou bol častosť výskytu autizmu.“

Následne vykonal viacero vyšetrení v tejto téme. V r. 2008 urobil a publikoval jedno retrospektívne štúdium (10).Výsledky boli jasné:

Tie deti, ktoré medzi 12 a 18 mesiacom ich života užívali paracetamol, do skupiny autistov sa dostali s osem krát väčšou šancou, ak do úvahy zoberieme všetky deti. U regresívnych detí, toto riziko bolo dvadsať krát väčšie.“

autizmus obr22
Ibuprofén nemal žiadny podobný účinok na autizmus. Ako Dr. Schultze mi nedávno vysvetlil v jednom jeho liste, mne adresované: „Ani s jednou samotnou vakcínou som nezbadal priamu súvislosť. Len kombinácia paracetamolu a MMR vakcíny zvýšil riziko vzniku autizmu.“
Výsledky údajov Schultzeho sa mali stať varovným pre celý svet.

Vyšetrenie jednoznačne poukázal na paracetamol. Nie na jedno očkovanie. Špatná reakcia na vakcínu, podávaná v kombinácii s ibuprofénom, nekoreluje s autizmom. Špatná reakcia na vakcínu, podávaná v kombinácii s paracetamolom ale áno.

Svet, hop napriek tomu ignoroval.

Rodičia však s takou vehemenciou rozchytávali z regálov Tylenol a iné populárne lieky s obsahom paracetamolu určené pre deti, ako keby išlo o cukríky.

Štúdium Schultzeho bola malá, a nech nie je posledná v tejto téme. A ani nie je. Mnoho informácií sa od vtedy nahromadilo, odkedy Schultze pred šiestimi rokmi prvý krát publikoval:

V tom istom roku, keď on publikoval svoju prvú prácu v tejto téme, jedno veľké medzinárodné štúdium preukázala súvislosť medzi veľkosťou dávky paracetamolu a astmy, zápalom spojiviek a ekzémom (11).

Mnoho výskumníkov nezávisle od seba publikovalo taký materiál o molekulárnych mechanizmoch, za pomoci ktorých paracetamol môže spôsobiť zápal (12-15). Tento liek zásadne zmení metabolizmus toxických látok a procesy zápalov v našom tele. V skutočnosti je logické, že paracetamol spôsobuje poškodenie mozgu u určitých detí. Dokonca, ak vezmeme do úvahy, že ako ovplyvňuje náš organizmus, to by bolo prekvapujúce, keby neohrozoval vo vývoji mozog dojčaťa.

Jedno veľmi veľké nórske štúdium preukázalo, že užívanie paracetamolu počas tehotenstva matky, koreluje s vývojovými problémami detí vo veku do troch rokov (16). Tieto deti mali problémy so svojimi pocitmi, agresivitou, pozornosťou a veľkými motorickými funkciami. Aplikovanie ibuprofénu nepreukázala takúto súvislosť.

Jedno štúdium s dánskymi a taiwanskými vedcami s názvom UCLA tak našlo, že užívanie paracetamolu počas tehotenstva je v korelácii so syndrómom hyperaktivity (17). Citujúc autorov: „Výsledky neovplyvnil prítomný zápal v tele matky, infekcia počas tehotenstva, mentálne problémy matky, resp. iné vyšetrované premenné“.

Jedno zaujímavé epidemiologické štúdium uviedlo, že obriezka (circumcision) súbežne s paracetamolom, môže byť zodpovedný za viac prípadov autizmu (18). Pretože väčšina rodičov nie si je vedomá o aplikácii paracetamolu po obriezke, jedno epidemiologické štúdium môže byť najlepším nástrojom na prešetrenie problému. A predsa, do dnešného dňa nebolo uskutočnené ani jedno rozhodujúce štúdium, z ktorého by vysvitlo, že paracetamol lepšie funguje ako tradičné metódy (napr. obklad s chladným uterákom) na tíšenie horúčky a chladenie tela. Rodičia do dnešného dňa si myslia, že je paracetamol je bezpečný a účinný liek pre deti.

Správanie ľudí usmerňuje skôr marketing a „duch stáda“, než vedecké dôkazy, a to aj v prípade zdravotníkov, ktorí odporúčajú drogu. Môže byť, že to čo dnes nazývame autizmom, v budúcnosti bude historickou zaujímavosťou, známa pod názvom ako „paracetamolom indukovaná neuro-vývojová porucha“.

Ale do tej doby, čo majú robiť rodičia?

Nepodávajte žiadne lieky obsahujúce paracetamol pre svoje deti, a nech neberú také veci v priebehu tehotenstva!
Obráťte sa na doktora, ak je Vaše dieťa choré, ale majte na zreteli, že sme náchylní na predrogovanie. Naša spoločnosť je nejako presvedčená, že chemické látky určené na zmenu funkcie mozgu sú vo všeobecnosti dobré pre bábätká. Je to určite tragický omyl. Napríklad jeden WebMD tvrdí – kde ako spoluautor figuruje predstaviteľ farmaceutickej firmy-, že lieky proti prechladnutiu, ktorý dostať aj bez receptu, nikdy by sa nemalo používať pre deti mladšie ako štyri roky.

Vždy si pozorne prečítajte informačný listok/etiketu: Paracetamol sa nachádza vo viac sto iných liekoch, a figuruje aj pod inými známymi názvami (napr. acetaminofén). Edukácia a informovanosť sú kľúčové.

Nenechajte, aby ktorýkoľvek zdravotnícky pracovník dal vášmu dieťaťu liek s obsahom paracetamolu! Paracetamol je najzrejmejším liekom pre mnoho vecí, v nemocniciach, na klinike, od obriezky po očkovania , všade na svete.
Buďte proaktívny, a šírte túto informáciu, zdieľajte ich so svojimi priateľmi. Mám takú skúsenosť, že veková skupiny s dospelými deťmi, mysliac na nastávajúce vnúčatá, prejavujú mimoriadny záujem o túto tému. Zdieľajte túto informáciu na Facebooku a na Twitteri. Urobte z toho kópiu, a dajte to do ruky detskému lekárovi/lekárke. S týmito informáciami možno pomôžete predísť jednému prípadu autizmu tak, že jednoducho osvietite sto ľudí o škodlivom vzťahu medzi paracetamolom a poškodením mozgu dieťaťa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + jeden =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť