Paleolitná strava a vysoký krvný tlak

 

Prevzatie článku bez povolenia je hrubé porušenie autorských práv !

 
Szendi–Mezei: Výňatok z knihy: Paleolitná kuchárska kniha

 
O vysokom krvnom tlaku si myslíme, že je to súčasť staroby.Vysoký krvný tlak u prírodných ľudí je neznámy pojem.. Rozdiel ich zdravia tkvie predovšetkým v ich stravovaní , teda v ich životnom štýle a nie v rozdielnej úrovni stresu.
O vysokom krvnom tlaku hovoríme vtedy, keď úrovne systoly a diastoly prekročí hranicu 130/85 mmHg., ale za optimálnu sa považuje120/80 mmHg, alebo ešte menej ( Lindberg, 2010). Vysoký krvný tlak, sa týka aspoň 30% západnej populácie. Svojráznosťou moderného života je, že za prirodzené považujú postupné narastanie krvného tlaku s pribúdajúcimi rokmi života. Toto u prírodných ľudí nie je tak.. U prírodných ľudí v štyridsiatke, je priemerný krvný tlak 105/65, a počas ich života, je táto hodnota nemenná ( Lindberg a spol.,2003). To , ale nemá genetický pôvod, lebo ak domorodcovia prejdú na západný spôsob stravovania, tak isto sa im vytvorí vysoký krvný tlak, podobne ako u západného človeka. Vysoký krvný tlak, môže mať veľa dôvodov, my sa tu zaoberáme predovšetkým tzv. primárnou alebo esenciálnou hypertenziou, lebo táto je najrozšírenejšia, a najviac súvisí so stravovaním.

 
Príjem soli a vysoký krvný tlak                                                                                                                                                                                                      V očiach verejného zdravotníctva sa soľ stala takým istým mýtusom, ako tuky a cholestorol . Je nezmyselné považovať soľ ako dôvod vysokého krvného tlaku a tak isto aj cholesterol za príčinu kardiovaskulárnych a cievnych chorôb.. Mýtus soli, sa zrodil podobne, ako mýtus cholesterolu z niekoľko týždňových experimentov na zvieratách, a na základe toho dedukovali ďalekosiahle následky aj na človeka. Dôkazom toho je aj to , že samá konzumácia soli nespôsobuje vysoký krvný tlak, pretože je rad vyšetrení u kmeňov Kuna. Títo ľudia majú vyložene nízky krvný tlak, napriek tomu, že konzumujú podobné množstvo soli – denne 10-20 gramov -, ako ľudia západnej civilizácie. Na genetické dôvody sa nemožno odvolávať, pretože ľudia tohto kmeňa, po prechode na západný spôsob stravovania, mali tak isto vysoký krvný tlak, ako zo západným štýlom stravovania. (McCullough a spol., 2006). Podobne nenašli spojitosť medzi konzumáciou soli a krvným tlakom, v prípade porovnania 48 kmeňov, vo vyšetrení INTERSALT ( INTERSALT, 1988). Výskumníci chceli dokázať pôsobenie soli, ale namiesto toho dostali dobre známu súvislosť: vysoký krvný tlak silne determinuje obezita a konzumácia alkoholu. Programy, smerujúce na zníženie konzumácie soli, dosiahli smiešny pokles -2-4 mmHg- krvného tlaku (Midgley a spol., 1996; Graudal a spol., 1998). Ale oproti predpokladom o negatívnom pôsobení soli veľa vyšetrení dokazovalo to, že malá konzumácia soli je vyložene nebezpečná. Škótsky program – Výskum Srdca-, dospel k záveru, že konzumácia soli sa ukázala ako ochranný faktor pri akomkoľvek úmrtí, vrátane aj srdcovo cievnych úmrtí (Tunstall-Pedoe a spol., 1997).
K tomu istému výsledku sa dopracovali aj vo vyšetrení, trvajúcich päť rokov, v prípade u 21000 ľudí (Alderman a spol., 1998). Ďaľšom vyšetrení v r. 2011 zistili v sledovanom období 8 rokov u 3100 ľudí to, že tí, ktorí konzumovali najmenej soli, zomreli so 60% -nou pravdepodobnosťou skôr, ako tí, ktorí konzumovali najviac soli. Vysoká konzumácia soli nesúvisela s vysokým krvným tlakom(Stolarz-Skrzypek a spol., 2011). Vedci, držiaci sa mimo soľnej hystérie, obyčajne majú taký názor, že je nezmyslom čakať akékoľvek zlepšenie krvného tlaku u obyvateľstva so zníženou konzumáciou soli, ale práve naopak, tvrdia, že je to nebezpečné. Výsledky nepodporujú všeobecné zníženie konzumácie soli, dokonca ju považujú za nebezpečné. Kto ale má také pocity, a skúsenosti, že zníženie konzumácie soli je pre neho priaznivé, toho nechceme odradiť od obmedzenia jej konzumácie.

 
Uhľohydráty a krvný tlak
Keď sa zase pohneme od základov, tak si pripomenieme, že medzi prírodnými ľuďmi je krvný tlak do konca ich života malý, zatiaľ čo u západnej populácie krvný tlak, s pribúdajúcimi rokmi, rastie, a 15-30% populácie trpí vysokým krvným tlakom, potom sa môžeme dostať k takej neobvyklej myšlienke, že aj krvný tlak môže súvisieť s konzumáciou rafinovaných uhľohydrátov. Na prvý pohľad to vypadá ako neskutočné, veď za vinníka zvykli pokladať soľ, cholesterol, stres a podobné veci, nie uhľohydráty.
U ľudí konzumujúcich rafinované uhľohydráty, a ich opakované vysoké úrovne inzulínu, skôr či neskôr vedú k nejakej inzulínovej rezistencii. U ľudí, trpiacich na vysoký krvný tlak, bez ohľadu na to, či trpia obezitou, alebo majú normálnu telesná váhu, dôsledne sa dá vykázať inzulínová rezistencia a hyperinzulinizmus (Rerrannini a spol., 1990; Passa, 1992). Podľa vyšetrení, polovička cukrovkárov trpí na vysoký krvný tlak, a tretina ľudí s vysokým krvným tlakom, má aj cukrovku (Cheung, 2010). V danom momente meraná inzulínová rezistencia, sa vyskytuje u ľudí s vysokým krvným tlakom v 50%-tách (Lima a spol., 2007). Takéto merania dokumentuje vždy jeden zachytený okamih, a nie konečný výsledok. V jednej sledovanej skupine ľudí stále budú „začiatočníci“(noví) chorí, trpiaci na vysoký krvný tlak, u ktorých sa až neskôr vyvinie inzulínová rezistencia. U ľudí, trpiacich na vysoký krvný tlak, oproti ľuďom, s normálnym krvným tlakom, je dva aj polnásobné riziko, že sa z nich stanú chorí na cukrovku (Khan a spol., 2006). S nárastom telesnej váhy, priamo úmerne narastá riziko vzniku vysokého krvného tlaku. Pokiaľ medzi ľuďmi, s normálnou telesnou váhou (kde sa za normálne považuje BMI < 25) má 15% ľudí vysoký krvný tlak, potom u ľudí s obezitou (BMI>30) je to už 42% ( Brown a spol., 2000). Z vyšetrení obéznych ľudí vysvitlo aj to, že obéznosť sama o sebe ešte neznamená vysoký krvný tlak, to nastane až vtedy, keď dôsledkom obezity sa vyvinie vysoká úroveň inzulínu (Lucas a spol., 1985). Práve preto, nie chudnutie, ale pokles inzulínovej rezistencie vedie k poklesu krvného tlaku (Blumenthal a spol., 2000). Po tomto už nie je prekvapujúce, že lieky, na potlačenie úrovne inzulínovej rezistencie, zároveň znížia aj výšku krvného tlaku (Guigliano a spol., 1993; Buchanan a spol., 1995).
Z tohoto veľkého množstva, „na seba uložených“ súvislostí, vyplýva dedukcia že, spoločným ukazovateľom hyperinzulinizmu, inzulínovej rezistencie, cukrovky, obezity a vysokého krvného tlaku, je metabolický syndróm. To je príčinou každého symptómu. U západnej civilizácii, 35% strednej generácie, a 40% ľudí v pokročilom veku, trpí na metabolický syndróm (Cheung, 2010). Dôvodom vzniku metabolického syndrómu je zase konzumácia potravy -s vysokým obsahom rafinovaných uhľohydrátov – GI a GL (glycemic loading, čiže glykemické zaťaženie – vlastná poznámka). Preto ju nazývajú syndrómom, lebo z uvedených charakteristík, nie je podmienekou ,že sa vyskytnú naraz, ale v prípade že by sa aj všetky naraz vyskytli, ani vtedy nie naraz, ale postupne jeden za druhým. Preto sa nedá povedať, že jeden spôsobuje druhý, ale každý má spoločný koreň: to, že ľudský organizmus nie je evolučne pripravený na konzumáciu pravidelného a veľkého množstva uhľohydrátov.

 
Kyselina močová a krvný tlak                                                                                                       Z evolučných dôvodov, je pre ľudskú populáciu charakteristická vysoká úroveň kyseliny močovej. Vysokú hladinu kyseliny močovej považujú za jeden z rizikových faktorov vysokého krvného tlaku. Je to ale iba čiastočná pravda, pretože u prírodných ľudí je tak isto táto hladina vysoká, alebo občas ešte aj vyššia, ako u západného človeka, predsa u nich je hladina krvného tlaku trvalo nízka (Lindeberg a spol., 2004). Z tohto vyplýva, že nie vysoká hladina kyseliny močovej je dôvodom vysokého krvného tlaku, je to len štatistická súhra hodnôt, naznačuje to ale jeden spoločný faktor, ktorý je dôvodom vysokého krvného tlaku a vysokej hladiny kyseliny močovej. Spoločným faktorom je hyperinzulinizmus a inzulínová rezistencia, t. j. predizba cukrovky. Dlho sa dá zdržiavať v tejto predizbe tak, že štandardné lekárske vyšetrenia nesignalizujú nebezpečenstvo. Hyperinzulinizmus a inzulínová rezistencia z jednej strany robí steny ciev nepružným – stuhnutým, lebo znižuje schopnosť steny ciev dilatovať (distensibility ), na strane druhej, znižuje schopnosť vylučovacej kapacity obličiek ( renálna vylučovacia schopnosť), preto obličky zadŕžajú viac kyseliny močovej oproti normálu. Keď mnohokrát hľadáme dôvody vzniku choroby dna (gout., tzv. panská choroba, alebo choroba kĺbov) dôsledkom vysokej hladiny moču, mnohokrát za zodpovednú za ňu, môžeme považovať rafinované uhľohydráty a fruktózu. Teda snaha sa nemá upriamiť na zníženie kyseliny močovej , ale zo stravy treba vynechať rafinované uhľohydráty a fruktózu. Z posledného konzumujú ľudia najviac, vo forme ovocných štiav.

 
Liečba krvného tlaku                                                                                            Keď chceme prekročiť tieň, nad nekonečne skloňovanou radou, že liekom na vysoký krvný tlak je „zdravý“ životný štýl, a pýtame sa, z čoho by mal vlastne pozostávať tento zdravý životný štýl, tak najprv by som doporučil zanechať konzumáciu rafinovaných uhľohydrátov. Že prečo nedoporučujem klasickú diétu, má viac dôvodov. Chudnutie nevedie nutne k ukončeniu inzulínovej rezistencie a zániku hyperinzulinizmu. Ako sme vyššie písali, nie nadbytok telesnej váhy, ale inzulínová nerovnováha stojí za súvislosťou vysokého krvného tlaku. Nedávno publikovali vyšetrenie, v ktorom ľudí s lowcarb-om, t.j. s potravou, s nízkym obsahom uhľohydrátov, porovnali so skupinou s prípravkami na schudnutie. Každá skupina schudla rovnako počas vyšetrenia, ale v skupine s lowcarb, dvojnásobne viac poklesol krvný tlak oproti skupiny s prípravkami na chudnutie (Yancy a spol., 2010).

 
Druhou dobrou radou je zvýšenie konzumácie bielkovín. Viac štúdií preukázalo, že po prechode z rýchlo vstrebávajúcich uhľohydrátov na bielkoviny, značne klesne krvný tlak (Cutler a spol., 2005). Napr. vo vyšetrení OmniHeart, z hľadiska poklesu krvného tlaku, porovnali tri stravovacie skupiny, ktoré pokladali za zdravé: jedna obsahovala veľké množstvo uhľohydrátov, druhá veľa bielkovín, tretia veľa viacnásobne nasýtených olejov ( napr. olivový olej). Stravovanie s vysokým obsahom bielkovín, ako aj strava s viacnásobne nasýteným olejom, vykazovali účinnejší pokles krvného tlaku, oproti strave s vysokým obsahom uhľohydrátov (Appel a spol., 2005). V druhom vyšetrení, podávali chorým na vysoký krvný tlak taký chlieb, v ktorom veľkú väčšinu uhľohydrátov zmenili na bielkoviny a aj takto dosiahli podstatné zníženie krvného tlaku (Lee a spol., 2009).

 
Treťou radou je podstatné zvýšenie bielkovín. Samozrejme , nemyslíme ju konzumovať vo forme tabletiek, ale vo forme potravy rastlinného pôvodu. Naši predkovia konzumovali veľa ovocia a rastlinnú potravu, preto nikdy nemali nedostatok draslíka. Počas evolúcie, funkcia ľudského organizmu sa sformovala tak, že má schopnosť udržať sodík, zatiaľ čo draslík sa priebežne vyprázdňuje (Androgué a spol., 2007). Pretože západný človek nekonzumuje patričné množstvo zeleniny a ovocia, neustále trpí nedostatkom draslíka, ktorá je jednou z príčin vysokého krvného tlaku (Zhang a spol., 2009).

 
Takže, zatiaľ čo verejné zdravotníctvo sa ešte stále zaoberá so znížením príjmu soli, spôsobom ako zdolať vysoký krvný tlak, sa dá z výskumov ľahko poskladať: k veľkému množstvu bielkovín pridajme veľa ovocia a zeleniny, semienka, a úplne vynechajme rýchlo vstrebávajúce rafinované uhľohydráty. Je to prakticky paleolitná strava. Malý počet vyšetrení už aj potvrdilo, že paleolitné stravovanie už za krátky čas, vedie k poklesu krvného tlaku (Österdahl a spol., 2008). Aj každodenná prax je taká, že vysoký krvný tlak chorých, sa veľmi rýchlo normalizuje aplikáciou paleolitného stravovania.
Gábor Szendi

 

Ak sa vám milí čitatelia, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť sa zaregistrovať aj na pravidelne zverejnené informačné správy tejto stránky.
S pozdravom: Imrich Galgóczi

Použitá literatúra:
• Adrogué HJ, Madias NE. Sodium and potassium in the pathogenesis of hypertension. N Engl J Med. 2007 May 10;356(19):1966-78.
• Alderman, MH; Cohen, H; Madhavan, S: Dietary sodium intake and mortality: the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I). Lancet, 1998, 14;351(9105):781-5.
• Appel LJ, Sacks FM, Carey VJ, Obarzanek E, Swain JF, Miller ER 3rd, Conlin PR, Erlinger TP, Rosner BA, Laranjo NM, Charleston J, McCarron P, Bishop LM; OmniHeart Collaborative Research Group. Effects of protein, monounsaturated fat, and carbohydrate intake on blood pressure and serum lipids: results of the OmniHeart randomized trial. JAMA. 2005 Nov 16;294(19):2455-64.
• Blumenthal JA, Sherwood A, Gullette EC, Babyak M, Waugh R, Georgiades A, Craighead LW, Tweedy D, Feinglos M, Appelbaum M, Hayano J, Hinderliter A. Exercise and weight loss reduce blood pressure in men and women with mild hypertension: effects on cardiovascular, metabolic, and hemodynamic functioning. Arch Intern Med. 2000 Jul 10;160(13):1947-58.
• Brown CD, Higgins M, Donato KA, Rohde FC, Garrison R, Obarzanek E, Ernst ND, Horan M. Body mass index and the prevalence of hypertension and dyslipidemia. Obes Res. 2000 Dec;8(9):605-19.
• Buchanan TA, Meehan WP, Jeng YYet al. Blood pressure lowering by pioglitazone. Evidence for a direct vascular effect. The Journal of Clinical Investigation 1995; 96(1): 354e360.
• Cheung BM. The hypertension-diabetes continuum. J Cardiovasc Pharmacol. 2010 Apr;55(4):333-9.
• Cutler JA, Obarzanek E. Nutrition and blood pressure: is protein one link? Toward a strategy of hypertension prevention. Ann Intern Med. 2005 Jul 5;143(1):74-5.
• Ferrannini E, Haffner SM, Stern MP. Essential hypertension: an insulin-resistant state. J Cardiovasc Pharmacol. 1990;15 Suppl 5:S18-25.
• Giugliano D, De RN, Di MG et al. Metformin improves glucose, lipid metabolism, and reduces blood pressure in hypertensive, obese women. Diabetes Care 1993; 16(10): 1387e1390.
• Graudal, NA; Galloe, AM; Garred, P: Effects of sodium restriction on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterols, and triglyceride. JAMA, 1998, 279:1383-1391.
• INTERSALT: Intersalt: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. Intersalt Cooperative Research Group. BMJ, 1988, 297, 319-28.
• Khan KA, Govindarajan G, Whaley-Connell A, Sowers JR. Diabetic hypertension. Heart Fail Clin. 2006 Jan;2(1):25-36.
• Lee YP, Mori TA, Puddey IB, Sipsas S, Ackland TR, Beilin LJ, Hodgson JM. Effects of lupin kernel flour-enriched bread on blood pressure: a controlled intervention study. Am J Clin Nutr. 2009 Mar;89(3):766-72.
• Lima NK, Abbasi F, Lamendola C, Reaven GM. Prevalence of insulin resistance and related risk factors for cardiovascular disease in patients with essential hypertension. Am J Hypertens. 2009 Jan;22(1):106-11.
• Lindeberg S, Cordain L, Eaton SB. Biological and clinical potential of a palaeolithic diet. J Nutr Environ Med, 2003, 13(3): 149-160.
• Lindeberg S, Cordain L, R?stam L, Ahrén B. Serum uric acid in traditional Pacific Islanders and in Swedes. J Intern Med. 2004 Mar;255(3):373-8.
• Lindeberg, S: Food and western disease. Health and nutrition from an evolutionary perspective. Wiley-Blackwell, 2010.
• Lucas CP, Estigarribia JA, Darga LL, Reaven GM. Insulin and blood pressure in obesity. Hypertension. 1985 Sep-Oct;7(5):702-6.
• McCullough ML, Chevaux K, Jackson L, Preston M, Martinez G, Schmitz HH, Coletti C, Campos H, Hollenberg NK. Hypertension, the Kuna, and the epidemiology of flavanols. J Cardiovasc Pharmacol. 2006;47 Suppl 2:S103-9;
• Midgley, JP; Matthew, AG; Greenwood, CMT; Logan, AG: Effect of reduced dietary sodium on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled Trials. JAMA, 1996, 275:1590-1597.
• Österdahl M, Kocturk T, Koochek A, Wändell PE: Effects of a short-term intervention with a paleolithic diet in healthy volunteers. Eur J Clin Nutr. 2008 May;62(5):682-5
• Stolarz-Skrzypek K, Kuznetsova T, Thijs L, Tikhonoff V, Seidlerová J, Richart T, Jin Y, Olszanecka A, Malyutina S, Casiglia E, Filipovský J, Kawecka-Jaszcz K, Nikitin Y, Staessen JA; European Project on Genes in Hypertension (EPOGH) Investigators. Fatal and nonfatal outcomes, incidence of hypertension, and blood pressure changes in relation to urinary sodium excretion. JAMA. 2011 May 4;305(17):1777-85.
• Tunstall-Pedoe, H; Woodward, M; Tavendale, R; Brook, RA; McCluskey, MK: Comparison of the prediction by 27 different factors of coronary heart disease and death in men and women of the Scottish heart health study: cohort study. BMJ, 1997, 315: 722-729.
• Yancy WS Jr, Westman EC, McDuffie JR, Grambow SC, Jeffreys AS, Bolton J, Chalecki A, Oddone EZ. A randomized trial of a low-carbohydrate diet vs orlistat plus a low-fat diet for weight loss. Arch Intern Med. 2010 Jan 25;170(2):136-45.
• Zhang L, Curhan GC, Forman JP. Diet-dependent net acid load and risk of incident hypertension in United States women. Hypertension. 2009 Oct;54(4):751-5.

2 Pripomienky: Paleolitná strava a vysoký krvný tlak

  1. Daniela píše:

    Práve som hľadala rady na vysoký tlak, raz mám dobrý, inokedy mi vyletí a nevedela som prečo,už viem. Ďakujem Vám pekne za veľmi dobrý článok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


jeden × = 8

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť