Paleolitné stravovanie: životný štýl


V tejto časti sa môžete konečne dozvedieť, že čo je to paleolitové stravovanie. Neočakávajte veľké tajomstvá, nezaplavím Vás hromadou nových receptov. Paleolitové stravovanie  je natoľko prirodzené, že ho netreba ani vymyslieť. Podstata: treba sa vrátiť na ten stravovací chodníček, na ktorom sa ľudstvo pohlo a stalo sa veľkým.
Paleolitné stravovanie sa skladá z veľa mozaík. Postupne vysvetlím a budem dopĺňať chýbajúce časti mozaiky, že prečo považujem za problematickú konzumáciu chleba ako takého, prečo diskutujem o cholesterole, o srdcovej ischémii, o cukrovke, o vitamíne D, či o omega-3, o soli, alebo a tajomstve dlhého života. Svojráznosť paleolitného stravovania je z jednej strany to, že sa dá odvodiť zo západného spôsobu stravovania, veď západný spôsob stravovania je takmer protiklad toho, ako by sa mal človek stravovať, na strane druhej sa môžeme začudovať nad tým, že paleolitné stravovanie vždy existovalo, bolo to stravovania pravekého človeka a jeho prirodzený spôsob výživy.
Teória paleolitného stravovania kotví na širokej báze a nezakladá sa na tom, že sme len jednoducho vyhlásili: prírodní ľudia netrpia civilizačnými chorobami, ale mi áno, vráťme sa preto späť ku spôsobu stravovania do doby paleolitu, a môžeme na choroby zabudnúť. Keby sme povedali len toľko, zrodilo by sa prinajmenej tisíc protiargumentov, ktoré by zostali nezodpovedané. Pre normálne rozmýšľajúceho človeka je autentické, že civilizačné choroby nedávno ešte neexistovali, a že či sa páči alebo nie, v skutočnosti iba v 20-tom storočí sa stali neuveriteľne rozšírené. Veľa ľudí si myslí, že civilizačné choroby sú už od pradávna, existujú v súčasnosti a že naveky aj budú, a že úlohou vyriešiť tento problém prináleží lekárstvu.
( Viedeň 1877- Adam Hammer prvýkrát objavil srdcový infarkt, ktorý je dnes taký známi ako nátcha –ináč zakladateľ Lekárskej a Prírodovednej Univerzity v St. Luis v r. 1855,. Spisy Sir Williama Oslera v jeho dobe boli bibliou v lekárstve – na jednej z jeho prednáške v Montrealy v r. 1897 vyhlásil, že počas jeho pôsobenia za 10 rokov, nestretol sa ani s jedným infarktom,. dnes už vieme, že infarkt začal byť známi v tej dobe, a že v rokoch spred prvou svetovou vojnou, ak ročne sa stretli s jedným prípadom,. Paul Dudley White, ktorý sa stal svetoznámy ako osobný lekár Eisenhowera – ktorý zomrel na infarkt, v r. 1910 si vybral špecializačný odbor na srdcový infarkt, ale s prvým prípadom sa stretol až v r. 1921,. Ale nezakotvime iba pri infarkte, zoberme napr. rakovinu, na ktorú v súčasnosti zomiera štvrtina obyvateľstva: túto chorobu síce už poznáme dávnejšie, ale početným sa stal v 20. storočí. Sir William Osler znepokojene konštatoval nárast tejto choroby medzi rokmi 1850 a 1890, pretože z celk. počtu obyvateľstva v USA, z 0,009% narástol počet chorých na 0,02%. Keď Osler sa znepokojoval, potom mi čo môžeme povedať, keď dnes na infarkt zomrie o 1250-krát viac ľudí, a tento trend sa ešte nezastavil, pretože WHO vyhlásil, že v r.2020 na infarkt zomrie cca 41% populácie. Poďme na cukrovku, kde je situácia podobná. Poznali ju už dávnejšie, ale jeho raketovo-rýchli nárast evidovali 20. storočí. Medzi rokmi 1824 a1898 bol výskyt cukrovky v nemocnici Massachusetts na 50tisíc chorých, iba 0,3%, v nemocnici Johna Hopkinsa na 35 tisíc chorých pripadol0,02% cukrovkárov. dnes tento pomer u cukrovkárov pripadá medzi 10-25%. V nemocniciach sú prevažne starší ľudia, z ktorých je dnes 30% chorých na cukrovku. Nárast je viac sto až tisícnásobný. Na Slovensku situácia nie je o nič lepšia – viac o tejto téme pozri môj článok: „Cukrovka druhého typu je liečiteľná? Nuž samozrejme áno!“ v časti Kategórie pod Zdravotnými správami,. Nechcem uviesť všetky neduhy civilizačných chorôb súčasnej doby, ale dúfam, že pár týchto príkladov objasnil to, že len ledva pred 150 rokmi sa stalo niečo katastrofálne v západnom svete. Samozrejme ten, kto sa narodil do tohto sveta, ten sa nezastaví nad niečím podobným, tomu je celá situácia podobná ako rybe v Dunaji, ktorá si myslí, že voda je olejová, nepriehľadne sivá kvapalina, chemickej chuti.)
Tak ako som tu hore opísal, sa stala západná civilizácia v 20.storočí stále chorobnejšia, tak nadobúda lekárstvo charakter veľkopriemyselného lekárstva a to čím ďalej tým viac, ktorá spolu s úžasnými vedomosťami a technikou, nedokáže civilizačné choroby ani len zastaviť. Ale nie preto, že ešte nie je dostatočne vyspelá, ale preto, že choroby západnej civilizácie nie sú lekárskym problémom, a ani sa nemôžu vyriešiť lekárskymi spôsobmi.
Význam paleolitného stravovania bude vedieť ozajstne pochopiť ten, kto sa bude vedieť vysporiadať s tou mylnou predstavou, že civilizačné choroby lekársky vývoj bude vedieť vyriešiť. Možno pochopenie dejinných udalostí veľkých epidémií pomôže jasnejšie vidieť povahu nedorozumení. Veľké epidémie nezastavilo lekárstvo, ale verejná kanalizácia, čistý verejný vodovod, infekčnosť potravín štátna kontrola, a pod. Keď je už niekto chorý, samozrejme ho budú liečiť lekári. Choroby na civilizačnej úrovni sú schopné riešiť zákony, verejno-zdravotné opatrenia, a ovplyvniť ich môžu predo-všetkým stravovacie odporúčania. Totižto civilizačné choroby spôsobuje západný spôsob stravovania a len zmenou stravovania im môžeme predísť, respektíve vyzdravieť z nich. Západné lekárstvo je preto bezmocné voči civilizačným chorobám, lebo sa zaoberá s ošetrením príznakov namiesto toho, aby hľadalo dôvody vzniku chorôb. Epidémiu pľúcnej rakoviny nemožno liečiť ošetrením jednotlivca, samé fajčenie treba regulovať.
Verejno-zdravotné odporúčania sú veľmi efektívne, lebo sa to týka celej spoločnosti. Preto bola jeho úloha pozitívna pri potlačení veľkých epidémií. Ale práve kvôli tomu je dnes pekelne nebezpečná, lebo v úplnej závislosti od priemyslu, dáva samé zlé odporúčania. Jedna z najškodlivejších pokusov v odporúčaní verejného zdravotníctva 20. storočia bola démonizácia cholesterolu. To, že je to mylná cesta, zase nemôžme len tak vyhlásiť, aj to dokážem na tejto stránke (webe).
Myšlienkový chod jednotlivých článkov teda je, že postupne, rad za radom, vyvracajú všetky bludy sťažujúce pochopenie a prijatie peleolitného stravovania, predstavím, aké falošné vysvetlenie sa zrodilo na súčasnú veľkú chorobnú skupinu – na srdcové a cievne ochorenia, a v konečnom dôsledku uvediem, že ako spôsobuje západné stravovanie civilizačné choroby, ako napr. rakovinu, Alzheimerovú chorobu a pod. Možno vzbudzuje vo Vás rušivý dojem, že stále kritizujem západné lekárstvo, pritom sa stále odvolávam na lekársko-vedecké výskumy. Vedecké lekárstvo nie je jednotné. Existuje oficiálne lekárstvo, ktorého postoj v každej podstatnej veci určujú záujmy farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. Oficiálne lekárstvo spletené spolu s priemyslom a politikou, dominantne pôsobí na zdravotný stav spoločnosti. A existuje nezávislá pokročilá lekárska veda, ktorého výsledky zostávajú bez povšimnutia, ba čo viac, ich lekársko-vedecké výsledky ak protirečia s oficiálnymi stanoviskami, ich autorov jednoducho vylúčia z práce, alebo výsledky prác im nejakým spôsobom znemožnia. A práve oni sú tí, ktorí mnohokrát vedia riešenie, alebo sú na dobrej stope. Teda, ja ich uvádzam mnohokrát. Závodné či hromadné stravovanie, rýchle občerstvenia sa stali symbolom západného stravovania. Západné stravovanie je aj životným štýlom. Špatné menu je ustlané do zlozvykov, ktoré sa nedajú len tak jednoducho opustiť, lebo sa na človeka hneď budú pozerať ako na čudáka či chorého. Keď niekto v čase obeda neklusá k centrálnemu chlievu, ale začína vyberať rôzne umelé nádoby, a „zvláštnu“, z domu prinesenú stravu začína konzumovať, rýchlo sa stane neprístojným jedincom. Doma aj rodina začína hrýzť uši človeka, že treba jesť pestrú stravu, a že aj chlieb je nevyhnutný pre organizmus, lebo je to praveká stará potrava, a pod. Stravovať sa spôsobom paleolitickým znamená, že treba rozmýšľať „paleolit“ spôsobom. Že kto vyčnieva z radu, je to otázka pohľadu. Z evolučného pohľadu, je západné stravovanie jeden zlý sen, a z pohľadu západného stravovania, paleolitné stravovanie je nejaké čudácky, „sektácky“ životný štýl. Treba sa vedieť rozhodnúť, že kde chceme patriť, a že konvencie alebo naše zdravie je dôležitejšie.

Za akékoľvek dôsledky z dôvodu nesprávneho použitia paleolitného stravovania nenesiem zodpovednosť.

 

Zdroj: Gábor Szendi: Paleolitové stravovanie a choroby našej doby, 2011.

2 Pripomienky: Paleolitné stravovanie: životný štýl

 1. Tomáš píše:

  Dobrý deň. Pozastavil som sa na poslednej vete. A síce , aké neblahé dôsledky môže mať zlé použitie paleolitného stravovania? A v čom konkrétne spočíva nesprávne použitie? Ďakujem za odpoveď.

  • imro píše:

   Vaša otázka je na mieste.
   Na základe viacročných(cca 5rokov) všeobecných aj osobných skúseností ( aj zahraničných), a na základe položených otázok ľudí ohľadom evolučného, resp. paleolitného ( aj paleo ) stravovania, ktorí sa rozhodli zmeniť postoj k vlastnému životu-zdraviu, je fakt, že nechápu na prvý „pokus“ podstatu palea. Preto ak niekto, po prečítaní niekoľkých článkov na tému paleo si myslí, že chápe podstatu palea a vydá sa touto cestou, môže veľmi ľahko stroskotať. Jeho dôsledok bude sklamanie, odpor a šírenie negativizmu voči paleo ( túto prácu nechajme pre médiá, už to robia a budú neustále vehementnejšie podrývať). Uvedenou vetou som myslel predovšetkým na túto možnú skutočnosť, a na logický chod vecí, ktorý automaticky vyplýva zo sklamania .
   Slovenskú situáciu sťažuje evidentný fakt, že ešte je veľmi málo dostupnej zdravej, plnohodnotnej stravy, predajných miest a dostupnej literatúry, ale situácia je čoraz lepšia. Len my ľudia to môžeme zmeniť. Žiaľ, treba sa vzdelávať v tejto téme, lebo nás zase budú viesť za nos, ako sme svedkami toho aj v súčasnosti. Môj web číta pravidelne viac tisíc ľudí, ale ak sa pozriete na jednotlivé články, je veľmi málom pripomienok, otázok, debát. Nehľadám jeho dôvod, ale vzbudzuje to vo mne dojem, že každému je všetko jasné.
   Ak Ste mysleli konkrétne na samotný pojem zdravia, potom môžem kľudne vyhlásiť, že paleolitný životný štýl nepredstavuje riziká na zdravie človeka, ak by tomu bolo tak, ľudstvo by už bolo dávno vymrelo. Ale to isté už nemôžeme vyhlásiť o súčasných oficiálnych domácich či zahraničných stravovacích odporúčaniach. Koniec koncov hlásia navlas to isté.
   Sú ale veci, o ktorých treba mať prehľad- t. j.(!) treba sa vzdelávať, veľa čítať o tejto téme, a povedzme na priamo rovinu, že na Slovensku je takejto literatúry veľmi, veľmi málo. Nehovoriac o tom, že sú slovenské paleo weby stránky, ktoré si „vymysleli“ nejaké vlastné paleo ponímanie vecí, ktoré môže len sťažovať situáciu jedinca pri hľadaní informácií. Ďalej, už aj slovenské tl.média začal útok proti paleu. Ten, kto nechápe podstatu paleolitné stravovania a životného štýlu( na základe obsahu článku autor článku určite nechápe, alebo nechce chápať) a prečíta takýto článok, bude mať veľmi sťaženú situáciu pre správne rozhodnutie (dezorientácia je účinný nástroj). Je zvykom hovoriť, že nástrojom súčasnej evolúcie je schopnosť jedinca si vybrať správne informácie, alebo predčasne bude podporovať štatistické údaje.
   V skratke, Vami uvedenú vetu som písal na začiatku uvedenia môjho webu, keď bolo ešte málo článkov a dostupných paleo informácií.
   S pozdravom.
   imro.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


× 9 = osemdesiat jeden

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť