O mne

V detstve som stále špekuloval nad tým, ako môžem byť vo všetkom lepší, ako moji vekovo podobní kamaráti. Už vtedy som bol fyzicky nadaný. Na nešťastie môjho starého otca, som v záhrade vybudoval atletický „štadión“. Ako 8-10 ročný, som už o pól siedmej ráno, pred vyučovaním trénoval na školskom ihrisku, a nad tým som sníval, že aj ja budem raz reprezentant svojej vlasti, vtedy Československej republiky. Rokmi som ale prišiel na to, že svet funguje trošku ináč. Komunizmus zahatil moje detské sny sa stať veľkým športovcom. Keď sa obzriem dozadu zo súčasného pohľadu, tak v skutočnosti zostali vo mne hrdinstvo, nepoddajnosť, húževnatosť a húževnatý zmysel pre spravodlivosť. Myslím si ale, že vtedajšej dobe som stým nebol sám. Čistá idea plnohodnotného slobodného života mnohých mladých ľudí nainfikuje , keď deti sú od narodenia ešte idealistickí.

Po dokončení vysokej školy v Bratislave som vstúpil do „Života“, a mal som pocit, že dostávam novú šancu od života. Občasné športové aj pracovné výsledky začali vo mne vytvárať pocit nutnosti pre náročnosť.

Rokmi sa ale začal vykryštalizovať úplne nový obraz sveta. Jednak, že dychtivá túžba úspechu a dobrého mena a slávy, je nezávislá od vedomostí,  rozumových schopností a mravnosti. Na strane druhej už ako tridsaťročný, sa u mňa začali objavovať zdravotné problémy, senná alergia, ktorá mi úplne bránila vykonávať to, čo som mal rád , atletiku.

„Mladý pán, buďte kľudný, táto choroba sa nedá vyliečiť, budete nútený s ním spolu žiť až do konca svojho života“. Bum!!
Táto veta lekárky alergologičky, na mňa zapôsobila ako elektrický šok, ale predurčila môj nový smer života. Nevedel som sa zmieriť s vetou lekárky. Urputne som uvažoval, uvažoval a uvažoval. Výsledky mojich úvah som podrobil experimentom.
Teraz už viem, že v tedy som položil nové základy nového smeru života, novú ideológiu, ktorá v spleti cností ktoré mi daroval šport, predurčil nový postoj k životu, k prírode a spoločnosti. Odohnanie alergie síce trvalo viac rokov, ale bol dovŕšený úspechom. Som úplne bez príznakov! Život sa môže rútiť ďalej, myslel som si. So športovaním som neprestal. S pribúdajúcimi rokmi športové výsledky začali vo mne vzbudzovať ilúzie z detstva. Zase som sa dal na skúmanie, hľadanie a uvažovanie. Ciel bol ten istý. Byť najlepší vo svojej kategórií. Vývoj a moderný svet, mi každodenne ponúkali lepšie a lepšie „zrýchľovače“ športových výsledkov. Ale ako vždy, zdravie a etiketa určovali smer v napredovaní.

Začal som sa zaujímať o svetovú špičku za cieľom zistiť niečo o zákulisných veciach týkajúci sa ich výkonu. Výsledok nedal dlho na seba čakať.

  • Ivan Lendl sa dostal na špičku, keď zmenil kvalitu svojho stravovania
  • Haile Gebrselassie vôbec nekonzumuje biely chlieb

zneli svetové správy z médií. Tieto informácie spolu s ostatnými nahromadenými dokopy, zostavili jasný ciel. Nastalo ďalšie obdobie hľadania a experimentovania. Vedel som, že kvalita stravy je odpoveď na moje otázky. Pri hľadaní informácií som sa dostal do takého sveta, ktorá sa ma každodenne dotýka, ale necítiť ju. Ten svet nie je o ľuďoch, ba ani o živote v tom pravom zmysle slova. Je hnusný a jednostranný. V tom svete, my všetci, ťaháme za kratší koniec!

Detské športové sny, moja húževnatosť a nepoddajnosť celý môj život, dorazili do cieľa. Dostal som viacnásobné zlaté medaile, ktoré sú jasnejšie nad hociktorým.  Vďaka paleolitnému stravovaniu, dosahujem výsledky spred tridsať rokov, a každodenne prežitý pocit zdravia by som za nič nevymenil. Paleolitné stravovanie ukázalo východisko na množstvo nezodpovedaných zdravotných otázok, to čo sľubuje, splní bez zo zvyšku a stáva sa skutočnosťou!

Dnes mi je už jasné, že musím postaviť nový cieľ, nové ciele.

Domovú stránku (webside) paleolit.sk som vytvoril s tým úmyslom, že sa domnievam, treba niečo urobiť preto, aby nás nezahrdúsila vedecká špina, aby nekalili ľuďom oči, aby netrávili milióny ľudí takými liekmi, ktoré sú neúčinné. Súčasná lekárska veda je už do takej miery spletá s farmaceutským priemyslom, že „nápomocne“ definuje neexistujúce choroby, na čo sa môžu predávať lieky. Tento medikalizačný jav finančne neuveriteľne zaťažuje spoločnosti, ľudí, viac miliónov ľudí sa dostáva do životného nebezpečenstva kvôli nanútenému ošetreniu, dôsledkom špatne postavenej hypotézy.

Na cholesterovej hypotéze sú postavené verejno-zdravotné programy a miliardové obchody farmaceutského priemyslu, ktoré hypotézy sú podstate mylné, je to len bluf. To isté platí aj na odvetvie depresie, kde psychiatria spolu s farmaceutským priemyslom, vyvíja neuveriteľnú propagandu na liečenie vedecky nepodchyteného pojmu „depresívna choroba“. Ale existuje aj odvetvie paniky, odvetvie úzkosti, odvetvie hyperaktivity a podobne. Väčšinovú časť lekárskych výskumov v dnešnej dobe sponzorujú na zisk orientované spoločnosti, a im je nevyhnutné, aby sa investícia vrátila.

V posledných rokoch som sa začal zaujímať o choroby, ktoré spôsobuje západný spôsob stravovania. Spokojne môžem vyhlásiť, že situácia tu, je ešte žalostnejšia. Verejné zdravotníctvo a  lekárstvo doporučuje ľuďom také stravovanie  a životný štýl ako zdravé, od ktorého garantovane ochorejú a predčasne zomrú. Kontrola vedy a výskumu sa vymkla v súčasnej dobe spod spoločenskej kontroly.

Toto ďalej nemôžeme trpieť, tolerovať!

Ing. Imrich Galgóczi

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť