Neuritída: možná príčina duševných porúch?

 

Zdroj: Are Mental Disorders the Result of Neuroinflammation? GreenMedInfo, 24. Augusta 2012.
Preklad: Ágnes Havasi
Spracoval: Ing. Imrich Galgóczi

Čoraz väčšmi sa rozmnožujú dôkazy o tom, že mentálne poruchy, demencia, depresia, nie sú chorobou mozgu, ale sú dôsledkom zápalu organizmu, spôsobené západným spôsobom stravovania. V mojej knihe, Šťastie a evolúcia, ktorá zostala bez odozvy, som poukázal na to, ako spôsobuje epidemický nárast depresie západný spôsob stravovania a na mojom webe sa môžete dočítať o najnovšom vedeckom výklade Alzheimerovej choroby, ktorá považuje starobnú demenciu za cukrovku III.-ho typu. Nižšie rozpísaný súhrnný článok usmerňuje pozornosť na najnovšie poznatky v tomto smere. Proti mentálnym/duševným poruchám jedine spôsob stravy našich predkov, t.j. paleolitné stravovanie nás vie ochráni.
(neuritída – zápal nervu)

Nedávne výskumy stále potvrdzujú, že mnoho kognitívnych porúch, ako napr. Alzheimerova choroba a zmetený stav vedomia, v mnohých podobách je v úzkom spojení so zápalom mozgových tkanív, ba čo viac, aj také klasické mentálne poruchy ako je schizofrénia aj depresia, ich dôvod pramení v zápale.

Najnovšie japonské výskumy na Lekársko-vedeckej Univerzite v Kjúšú a Univerzite Saga objasnili v rade mentálnych porúch, zázemie pôvodu zápalu funkcie mikrogliálnych buniek mozgu.

Čo je mikroglia?
Mikroglia je neurónová bunka makrofágového pôvodu, ktorá je zodpovedná za integritu centrálneho nervového systému, predovšetkým mozgu a miechy. Mikrogliabunky putujú po nervových bunkách a hľadajú toxíny a votrelcov potenciálnych infekcií.         Obrázok je prevzatý z GreenMedInfo

Pri vzniku mentálnych porúch a Alzheimerovej choroby, dôležitú úlohu zohrávajú tzv. amyloidné plaky(povlak), ktoré vznikajú v mozgových bunkách. Mikrogliabunky sú také imúnne bunky, ktoré zabraňujú vznik plakov, resp. odstránia už vzniknuté plaky.

Ak populácia mikroglií utrpela poškodenie, mozog, ale v celku celá centrálna nervová sústava sa stáva náchylnejšou na rôzne duševné poruchy, ako je napr. demencia, schizofrénia, depresia alebo nervová vyčerpanosť.

Neuritída a mikrogliabunky
Zápal nervu je spojená s poškodením mozgových buniek. Úlohou zdravej populácie mikrogliabuniek je zabránenie poškodenia mozgových buniek.

Ale mikrogliabunky na zabránenie poškodenia produkuje rôzne zápalové faktory. Tieto zápalové faktory zabraňujú normálnemu funkčnému chodu mozgu.

Podobne ako aj ostatné makrofágové bunky, aj mikrogliabunky sa vytvárajú v kostnej dreni. Odtiaľto putujú do mozgu, kde v rôznych regiónoch mozgu, sa špecializujú na rôzne úlohy: určité mikrogliabunky na infekcie, iné zase na toxické látky alebo poškodené bunky. Ostané zase podporujú regeneráciu mozgových buniek.

Plaky a zápal nervu
Oxidatívny stres a pokročilé glykačné látky ničia mozgové bunky, v ktorých tieto procesy vytvárajú plaky (zhubný povlak). Tento jav núti mikroglaibunky opraviť vzniknuté poškodenia.

Keď sa mikrogliabunky rozmnožia, uvedú sa do prevádzky a napravia poškodenia mozgových buniek. K tomuto procesu mikrogliabunky ako nástroj, použijú zápalové faktory, ktoré sami produkujú. Dr. Akira Monji a spolupracovníci vysvetľujú choroby ako schizofrénia, depresívne stavy a kognitívne poruchy, práve zápalovými faktormi (cytokíny a oxid-dusnatý), ktoré vytvárajú práve mikrogliabunky. Dr. Monji preukázal, že u pacientov trpiaci schizofréniou, depresiou a demenciou, je hladina zápalových faktorov, produkovaná mikrogliabunkami, naozaj vysoká.

Štúdia odhalili aj to, že aj psychiatrické lieky účinkujú predovšetkým vďaka ich účinku znížiť hladinu týchto zápalových faktorov, mimochodom neúmyselným spôsobom a len prechodne.

Rovnako, ako veľká väčšina liečebných postupov, dočasné zníženie hladín zápalových látok nie je schopné zastaviť ani predísť príčinu zápalu. Ba čo viac, tieto prostriedky dôsledkom blokovania zápalových faktorov, robia intervenciu-zásah do procesu práve realizovanej reparácie buniek, ktoré uskutočňujú mikrogliabunky. Toto je klasický postup, keď sa snažia ošetriť symptóm, namiesto dôvodu.

Čo spôsobuje zápal nervu ?
Veľký počet štúdií, zaoberajúce sa demenciou, potvrdzuje, že zápal nervu súvisí s oxidatívnym procesom. Oxidácia vzniká vtedy, keď medzi oxidatívnymi radikálmi produkujúce toxíny a ich neutralizáciu snaživými antioxidantmi je narušená rovnováha. Oxidačný proces sa uskutoční nie len v srdcovo-cievnom systéme ale aj v mozgových bunkách.
Toto vysvetľuje aj to, že v nedávnom francúzsko-fínskom štúdium INSERM, prečo našli až takú silnú súvislosť medzi duševnými poklesmi, cukrovkou, obezitou, a srdcovo-cievnymi chorobami.

V štúdiu INSERM, vedené Dr. Mika Kivimakim a výskumným orgánom francúzskej vlády, pri súbežnej podpore farmaceutických inštitúcií USA, zainteresovali 39 – 63 ročných, 6401 dospelých ľudí. Konštatovali, že obézni pacienti, trpiaci metabolickým syndrómom ( srdcovo-cievne choroby a / alebo cukrovka) mali o 22% väčšiu šancu na starobnú demenciu oproti tým, ktorí netrpeli metabolickým syndrómom a mali normálnu postavu (neboli obézni).

Tento výsledok potvrdilo aj rad ďalších štúdií, v ktorých mentálnu demenciu dávajú do súvislosti so srdcovo-cievnymi chorobami, so sedavým spôsobom života, obezitou a so zvýšenou hladinou toxínov.

Pre všetky tieto stavy sú charakteristické zápalové hladiny organizmu.

Kľúčovú súvislosť v tejto veci rozlúštila japonské štúdium, podľa ktorého neuritída zohráva centrálnu úlohu pri mnohých mentálnych poruchách.

Antioxidanty a mentálne poruchy
Rad štúdií potvrdilo, že antioxidanty neutralizujú zápal generujúce oxidačné radikály. Aj samotný názov „antioxidant“ vychádza zo základu, že určité fytolátky priamo neutralizujú účinky oxidačných radikálov pochádzajúce z toxických látok.

Tento fakt potvrdil aj japonské štúdium.

V jednom druhom veľkom francúzskom štúdiu, ktorá bola zverejnená v marci 2012, v odbornom magazíne s názvom Journal of Nutrition, vedci dospeli k záveru, že zdravá strava, bohatá na antioxidanty znižuje riziko úbytku kognitívnych funkcií, keď vylúčili účinky telesného pohybu, vzdelanie, pitie alkoholu, príjem kalórií, pohlavie, vek, obezitu a vzdelanie.

To neprotirečí tomu, že podľa iných výskumov fajčenie, a nedostatok telesného pohybu, zvyšuje riziko úbytku kognitívnych funkcií. Výskumní pracovníci už v spomínanom štúdiu INSERM, spojili obezitu s úbytkom kognitívnych funkcií, a taktiež našli takéto spojenie.

To všetko naznačuje, že mentálne(duševné) poruchy od tejto chvíle už nemožno považovať za takú chorobu, ktorú nutne musia patriť do rámca behaviorálnej psychológie a psychiatrie, kde také ošetrenia ako je elektrošok, zárez čelného laloka, podávanie psychotropických liekov, nesú so sebou rad škodlivých mentálnych a fyzických vedľajších účinkov.

Hlavnou konklúziou vedcov je, že dôvodovou príčinou mnohých duševných porúch, je nevhodná strava a životný štýl, ktorým ako vidieť, môžeme veľkou šancou predísť.

Štúdium upozorňuje na dôležitosť prirodzeného zdravia a stravovania. Ak niekto uprednostňuje stravu s vysokým obsahom antioxidantov a žije aktívny život, významne môže znížiť riziko duševných porúch.

A čo je ešte dôležitejšie, ak sme zdravý, a užívame stravu bohatú na antioxidanty, budeme mať veľkú šancu na to, že po príchode pokročilého veku, budeme vedieť udržíme duševnú sviežosť/bystrosť.

 

Literatúra
• Monji A. The neuroinflammation hypothesis of psychiatric disorders. Seishin Shinkeigaku Zasshi. 2012;114(2):124-33.
• Sabia S, Elbaz A, Dugravot A, Head J, Shipley M, Hagger-Johnson G, Kivimaki M, Singh-Manoux A. Impact of Smoking on Cognitive Decline in Early Old Age: The Whitehall II Cohort Study. Arch Gen Psychiatry. 2012 Feb 6.
• Singh-Manoux A, Czernichow S, Elbaz A, Dugravot A, Sabia S, Hagger-Johnson G, Kaffashian S, Zins M, Brunner EJ, Nabi H, Kivimaki M. Obesity phenotypes in midlife and cognition in early old age: The Whitehall II cohort study. Neuro. 2012; 79 (8): 755.
• Kesse-Guyot E, Andreeva VA, Jeandel C, Ferry M, Hercberg S, Galan P. A healthy dietary pattern at midlife is associated with subsequent cognitive performance. J Nutr. 2012 May;142(5):909-15.
• McCrimmon RJ, Ryan CM, Frier BM. Diabetes and cognitive dysfunction. Lancet. 2012 Jun 16;379(9833):2291-9.
• Chen SJ, Chao YL, Chen CY, Chang CM, Wu EC, Wu CS, Yeh HH, Chen CH, Tsai HJ. Prevalence of autoimmune diseases in in-patients with schizophrenia: nationwide population-based study. Br J Psychiatry. 2012 May;200(5):374-80.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + = šesť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť