Nedorozumenia v paleo


Zdroj: Gábor Szendi

V súvislosti s paleom, sa rozšírilo veľa zmätočných názorov, ktoré vyplývajú z časti zo zámerného úmyslu škodiť paleu, a z časti neodborných tzv. laických názorov . Hlavnou otázkou je, či existuje nejaký predpis ohľadom makroelementov a ich pomerov.

Za uplynulé roky, ako zo strany laických médií, tak aj zo strany ľudí, ktorí nepochopili paleo, sa začali šíriť chybné domnienky o paleolitickom stravovaní- paleolitickom životnom štýle. Tieto veci je občas dobré usmerniť a dať na správnu koľaj v záujme tých, ktorí sa o paleo úprimne zaujímajú, aby svoje informácie nebrali z mylných zdrojov a robili z toho nesprávne uzávery. Najväčšie omyly vzniknú vtedy, keď ľudia polemizujú nad tým, čo odporúča a čo neodporúča paleo. Ten, kto niečo také píše alebo hovorí, nepozná ani zahraničnú ani domácu paleo -literatúru. Je veľmi zaujímavá polemika, ktorá sa zaoberá so stravovaním opočloveka, ale táto argumentácia s kritikou palea nemá nič spoločné.

Jedným z mylných názorov je to, že paleolitické stravovanie sleduje stravovanie opočloveka.
Je to síce pravda, ale len nepriamo, pretože takéto doslovné argumentovanie je podobné, ako keby niekto vážne tvrdil, že ženy pochádzajú z Venuše a muži z Marsu. Na základe toho by si niekto mohol myslieť napr., že muži sú Marťania. Nie sú, napriek tomu, že podaktorí sa občas tak správajú. Skutočné -reálne modely paleolitického stravovania tvoria 100-150 rokov spoznané modely domorodcov, ktorí žijú aj v súčasnosti s nami.
( Vlastná poznámka: ja som ich v niektorých mojich príspevkoch pomenoval ako prírodní ľudia; ďalej len prírodní ľudia ). Veľa prírodných ľudí aj dnes žije v podmienkach ako v dobe kamennej, t.j. ako uzavrenina opočloveka, ktorá zostala tu v našej súčasnosti. Z ich modelov- životných štýlov a skúseností, vieme predpokladať stravovanie našich predkov. Ale, ani nie to je podstatné, že či oni sa ozaj stravujú tak, ako pred 100-150 tisíc rokmi, ale skôr je zaujímavé to, čo je ich stravovacím princípom , ktorý sledujú, a ako to pôsobí na ich zdravie?

Najdôležitejším princípom je, že jedia len to, čo sa nachádza v ich prostredí. Čo iné by mohli konzumovať? Prostredie sa však mení pomaly, a mali veľa času na prispôsobenie sa k týmto potravinovým surovinám. Pretože ľudský genóm je jednotný, a z hruba pred 50-80 tisíc rokmi sa roztrúsil z Afriky po celej zemeguli, ľudia vedia dobre stráviť a zväčša zúžitkovať podobné suroviny.

Roztrúsenosť ľudského genómu ale znamená, že v úplne odlišných typoch prostredia museli nájsť pre seba stráviteľné potravinárske suroviny. Stačí si spomenúť na africký kmeň Hadzi, alebo na póle žijúcich Inuitov. Poznáme stravovacie modely zhruba 230 kmeňov prírodných ľudí, medzi ktorými sú takí, ktorí jedia výhradne mäso a tuk, alebo ktorí jedia veľmi málo mäsitej stravy. Čiže paleolitné stravovanie neobsahuje striktný pomer mäsa, tuku a rastlinnej stravy, ale aj keď ich konzumujeme v akomkoľvek pomere, vždy nájdeme jeden alebo viac príkladov medzi prírodnými ľuďmi.
NNa
Na dolnej osi obrázka vidieť, že v akom pomere celkove obsahuje strava živočíšnu potravu, a jednotlivé stĺpce zase to, že k pomeru rastlinná : živočíšna strava, koľko prírodných kmeňov patrí.

Samozrejme, existuje minimálne množstvo bielkovín, ktoré sa odporúča jesť, a keď je udané množstvo splnené, už hornú hranicu určuje to, koľko bielkovín vie organizmus správne využiť. Podľa jedálnička prírodných ľudí, ale aj podľa výskumov smerujúcich na schopnosť ľudského organizmu stráviť bielkoviny, to môže byť aj 35%. Surové mäsá obsahujú všeobecne 20-25% proteínu a u pečených výrobkoch zrejme rastie obsah proteínu. Graf teda neukazuje, koľko je percento proteínu, ale koľko percent mäsa (vajcia, vnútornosti a pod.) a tuku konzumujú jednotliví prírodní ľudia.

V mojej zelenej knihe ( Paleolitné stravovanie, 2009 ) som vyzdvihol údaj, že súčasne žijúce kmene konzumujú v priemere 60% mäsa a tuku a 40% rastlinnú stravu, a preto sa rozšíril ten mylný názor, že to je Paleo. Dokonca niektorí už vyhlasujú, že to je ozajstné Paleo. O tom ale vôbec reč nie je, a z viacerých dôvodov je to aj klamné, dokonca, ten názor je aj nebezpečný.

Po prvé, ako je zrejmé z vyššie uvedeného grafu, je asi 30 kmeňov, u ktorých je pomer mäsa-tukov pod úrovňou 35%. Oni by prečo boli menej paleo, ako tí, ktorý konzumujú vo väčšom pomere mäso a tuky?

Napr. kitavské kmene pápua, ktorých Staffan Lindberg a spol., veľmi dopodrobna vyšetrili, konzumujú prekvapivo málo živočíšnej stravy a bielkoviny.

Napriek tomu, sú úplne bez civilizačných chorôb ( srdcovocievne choroby, cukrovka, rakovina, atď.). Tí, ktorí sa dožijú 50 rokov veku, priemerná dĺžka života u nich je minimálne 75 rokov. ( Viac, ako priemer na Slovensku ). Dojčenská a detská úmrtnosť je vysoká kvôli infekciám a náhodilým nehodám.

Teda, ak napr. sa pozrieme na stravu kitajovcov, môžeme vidieť, že aj popri tom, že majú pomerne veľký príjem uhľohydrátov a nízky príjem bielkovín, môžu byť úplne zdravý. Z toho vyplýva , že nemá žiadne opodstatnenie vyhlasovať, že konzumácia stravy mäsitého pôvodu v pomere 50-70% , je „ideálne paleo“. Čiže ak niektorí konzumujú tak veľa mäsa, tí naozaj sa stravujú takto v dôsledku enviromentálneho obmedzenia. To je druhá otázka, že či sa k tomu prispôsobili od narodenia, a cítia sa dobre pri tejto strave, a aj oni sú zdraví. A to je druhý problém.

Kto dnes prejde na paleo, možno, desaťročia konzumoval málo mäsa a tukov. Jeho stravovací metabolizmus si odvykol od spracovania veľkého množstva takejto stravy. Veľa ľudí si myslí, že vtedy sa stravuje „naozaj paleolitickým“ spôsobom, keď konzumuje veľa mäsa a tuku. Po krátkom čase však príde na to, že jeho trávenie nezvláda túto diétu, a budú sa uňho prejavovať rôzne druhy príznakov. Títo ľudia potom budú sklamaní, odvrátia sa od palea a budú šíriť názor , že to nedodržateľné, spôsobuje to chorobu, atď.

Je úplne samozrejmé, že nemôžeme očakávať od takého človeka, ktorý vyrastal v západnej kultúre, aby z jedného dňa na druhý prešiel na stravovanie masájov, alebo na iné stravovanie s obsahom ktorého je veľa živočíšnej potravy. Ani nie je dôvod žiadať a ani doporučovať nikomu, lebo podstatou palea nie je to, aby sme konzumovali čo najviac mäsa a tuku. Kto to odporúča, ten totálne nepochopil paleo, nestojí to za to, aby sme s ním na túto tému prehovorili.

Najpodstatnejšou črtou paleo je, že sa vyhýba rýchlo vstrebávajúcim rafinovaným uhľohydrátom, a preto sú zdraví aj kitavajovia, , a mnoho takým potravinám, čomu sa kitavajovia ani nemusia vyhýbať, lebo u nich sú neznáme. Sú to napr. oleje, s vysokým obsahom omega-6 a transmastnými kyselinami, margaríny, cukor, čistá fruktóza ( v ovocných šťavách alebo vo forme prášku, predávané ako „zdravý“ cukor ), mlieko a mliečne výrobky alebo strukoviny. Západný človek sa musí so zvýšenou opatrnosťou týmto potravinám vyhýbať, lebo o ne zakopne na každom kroku. Kitavskí ľudia sú od týchto potravín chránený životným prostredím.

Ďalej niektorí, ktorí sa vydávajú za paleo lekárov tvrdia, že v paleo sú vitamíny nepotrebné a neodporúčajú ich konzumáciu. Práve naopak, odporúča sa z viacerých dôvodov.

Rastliny pestujú monokultúrne rýchleným spôsobom, pôdy sú z devastované a vyčerpané, u tých rastlín, u ktorých sa môže robiť zber aj v nedozretom stave, je obsah vitamínov a živín iba zlomok toho, ktoré uvádzajú dnešné zastarané tabuľky. Človek, v priemyselnej kultúre západného sveta, prežíva veľa oxidatívnych stresov, ktoré eliminujú rôzne vitamíny. Kvôli neustálemu nedostatku vitamínu-D, sa tento úkaz stáva verejno zdravotníckym problémom. Nedostatok vitamínu- K, bez ktorého kosti stratia vápnik aj vtedy , keby sme vitamín-D jedli s veľkou lyžicou, je taktiež verejnozdravotnícky problém, lebo črevná flóra neprodukuje dostatok tohto vitamínu – v rastlinách, ktoré konzumujeme je nedostatok-, vnútornosti človek nekonzumuje každý deň. Podobne horčík, draslík, zinok, selénom, atď. a nedostatok ďalších stopových prvkov po dlhé roky spôsobujú zákerné choroby a premeny v organizme. Teda tí, ktorí tvrdia, že v „paleolotické stravovanie obsahuje všetko“, t.j. ich konzumácia, ako výživové doplnky sú zbytočné, spôsobujú len škody ľuďom, pretože zhoršujú nepriaznivý stav vyplývajúci z nedostatku stopových prvkov.

V celku teda „ skutočné“ paleo je to, ktoré vaše telo dobre toleruje, a ktoré obsahuje len paleo suroviny. Zase zdôrazňujem, paleo nepredpisuje pomery, veď u prírodných ľudí nájdeme tie najrozsiahlejšie pomery, ale odporúča to, aby sme konzumovali len takú stravu, ku ktorému sme sa prispôsobili státisíce rokov. Kto má rád veľa mäsa, nech je veľa mäsa, kto veľa rastlinnej stravy, nech konzumuje to. Hlavné je len to, aby mali paleo „pôvod“. Preto je neopodstatnené aj to tvrdenie, že vegetarián nemôže byť paleo. Keď vegeterián si vie zabezpečiť a konzumovať plnohodnotnú bielkovinu, železo, vitamín-B12, atď., potom kľudne môže považovať svoje stravovanie za paleo stravovanie.

Ešte by som chcel ako nedorozumenie rozptýliť nasledovné. Paleo nie je diéta, nie je liečebná diéta, a nie je ani liečebný spôsob. Paleolitické ( paleo) stravovanie je jednoducho prirodzené stravovanie človeka, a to, čo nám západné stravovanie zanechá na zdraví, po prechode na paleolitické stravovanie, do značnej miery upraví alebo aj odstráni.. To ale nie je lekárske ošetrenie, je to len dietické odporúčanie v tom najširšom slova zmysle.. Prečo by sme mali za to potom platiť? Je veľa blogov v slovenskom či českom jazyku, aj môj website, ktorý Vás informujú o tomto spôsobe stravovania.

Použitá literatúra

• Cordain, L; Campbell, C: The Protein Debate. Performance Menu. J Nutr & Athlet Excel. 2008 marc.
• Lindeberg S, Berntorp E, Nilsson-Ehle P, Terént A, Vessby B. Age relations of cardiovascular risk factors in a traditional Melanesian society: the Kitava Study. Am J Clin Nutr. 1997 Oct;66(4):845-52.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


deväť × = 18

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť