Nedávne štúdiá vrhajú nové svetlo na zdravotný problém s mastnými kyselinami a na srdcovo – cievnu polemiku.Vážení čitatelia!
Počnúc týmto príspevkom, pravidelne budem uvádzať paleo recepty na konci každého nového článku.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zdroj: Calder PC. Old study sheds new light on the fatty acids and cardiovascular health debate. BMJ. 2013 Feb 4;346:f493.

Preklad: Elmira Mezei

Čo ešte aj dnes ponúkajú ako zdraviu prospešné, a o ktorom viac rokov paleo-literatúra tvrdí, že je smrteľná, sa teraz ukázalo, že už dávno by bol známy smrteľný účinok, keby sa štatistiky a ich analýzy viedli zodpovedne.

V jednom z vedeckých článkov Ramsden a kolegovia podali „novú“ správu o starých štatistických údajoch, ktoré postavili do iného svetla už aj tak dlhú polemiku o tom, že vraj zvýšenie konzumácie potravinárskej omega-6 (kyselina linolová), znižuje riziko úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia.

Vo vyšetreniach, uskutočnených v rokoch 1960 až ´70 tvrdia, že niekoľko nasýtených mastných kyselín zvýši celkový cholesterol, a koncentráciu lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou, kým viackrát nenasýtená omega-6 mastná kyselina, t.j. kyselina linolová, tieto znižuje.
Kyselina linolová ( čiže omega-6), sa vo veľkom množstve nachádza v rastlinných olejoch, ako napr.v kukurici, slnečnici, svetlici, sójovom oleji, a z nich vyrobených margarínov. PUFA ( viackrát nenasýtená mastná kyselina) sa najčastejšie vyskytuje v strave západnej civilizácie. K vôli schopnosti kyseliny linolovej, t.j. omega-6, znížiť cholesterol sa stali základným kameňom výživových odporúčaní, z dôvodu záujmu zníženia výskytu srdcovocievnych ochorení.

Americká Srdcová Asociácia nedávno posilnila odporúčanie, že príjem hladiny omegy-6 je treba udržiavať na vysokej úrovni, dokonca v skutočnosti odporúča ešte viac, ako doteraz. Odporúčanie spôsobilo malý rozruch, pretože je málo dôkazov o tom, že kyselina linolová ( t.j. omega-6 ) zníži riziko srdcovocievnych chorôb. Vo väčšine vyšetrení, smerujúcich k náhrade nasýtených mastných kyselín omegou-6, nastali mnohé zmeny diétneho a životného štýlu: zníženie trans-mastných kyselín a zvýšenie príjmu omegy-3.

Len ťažko nájsť také vyšetrenia, ktoré bez hore uvedených dôležitých zmien vyšetrovali mastné kyseliny náhradou omegy-6, a to najmä nie veľké, randomizované, kontrolované vyšetrenie.

Je preto dôležité vyzdvihnúť výnimku, ktorú tvoria randomizované vyšetrenie s názvom Sydney Diet Hear, ktoré v časovom rozpätí od 1960-1973 sledovalo 458 mužov vo veku od 30-59 rokov ich života, ktorí mali nejaké srdcovokoronárne problémy (infarkt, akútnu koronárnu insuficienciu ( nedostatočnosť) alebo angínu). Zúčastnené osoby randomizovaným spôsobom rozdelili do dvoch skupín: prvú so stravou bohatou na omegu-6, a druhú na dovtedy zvyknutú bežnú stravu.

Obe skupiny boli ošetrované rovnakým spôsobom vo všetkých ohľadoch a vedený rovnakými radami. Na začiatku vyšetrenia u každého účastníka bol charakteristický 6%-ný príjem omegy-6 a 16%-ný príjem nasýtených mastných kyselín. Skupinu s bohatou stravou omegy-6 požiadali, aby zvýšili príjem PUFA na 15%, a znížili príjem mastných kyselín pod 10%. Zúčastnený, ako náhradu za nasýtené mastné kyseliny dostali olej a margarín zo svetlice farbiarskej, známej aj ako turecký šafrán (Carthamus tinctorius), ktoré používali na varenie, pečenie alebo ako nátierku na chlieb. Olej svetlice farbiarskej obsahuje 75-80% omegy-6, a žiadne iné PUFA (viacnásobne nasýtenú kyselinu) neobsahuje.

Zúčastnených sledovali v priemere 39 mesiacov. Celkový cholesterol, v skupine s omegou-6, sa znížil o 13%. Napriek tomu v skupine s omegou-6, bola celková úmrtnosť vyššia, ale príčinou nebolo srdcovo – koronárne ochorenie . Ramsden a jeho spolupracovníci vo svojich štúdiách moderným spôsobom analyzovali pôvodné dáta a dospeli k veľmi zaujímavým a novým výsledkom .

Pôvodné dáta boli zaznamenané na deväť-pásmovej magnetickej páske, ktoré museli konvertovať do použiteľného formátu, čo nebola ľahká úloha. Výsledky zosilnili tvrdenie, že omega-6 mala vyššie riziko na celkovú úmrtnosť, a teraz aj na srdcovú aj cievnu úmrtnosť.
Autori následne použili nové dáta z vyšetrenia Sydney Diet Heart, ktoré použili na aktualizáciu jednej skoršej metaanalýzy.

Použili dve iné intervenčné vyšetrenia omegy-6, ktoré písali o srdcovo-cievnych úmrtiach..Táto zmodernizovaná analýza vykazovala zvýšenie rizika srdcovo -cievnych ochorení, aj keď nie vo veľkej miere.

Tieto výsledky protirečia s dogmou „nasýtené mastné kyseliny sú zlé, omega-6 PUFA je dobrá“ a indikujú k tomu, že podľa -odporúčania Americkej Srdcovej Asociácie „ vyššia spotreba ( vyššia než 10%) omegy-6 je bezpečná aj výhodná“, môže byť zavádzajúca.

Britské výživové odporúčania sú obozretnejšie, ktorých obsah zahŕňajú v sebe toto vyhlásenie: „Máme dôvod byť opatrný ohľadom konzumácie omegy-6 PUFA“, je úplne odôvodnené toto vyhlásenie vo svetle horeuvedených výsledkov.

Nové výsledky o omegy-6 PUFA , ale predovšetkým poznatky o konzumácii v spojitosti kyseliny linolovej a srdcovo-cievnou úmrtnosťou, poslúžia s dôležitými údajmi v takej dobe, keď je veľa polemík na uvedenú tému – keď sa vedie veľa diskusie k tejto téme.

Výsledky potvrdzujú potrebu zosúladenia výživového poradenstva a stravovacích odporúčaní s vedeckými dôkazmi.

Pri skúmaní dôkazov je dôležité nenechať bez povšimnutia rôzne aspekty príslušných vyšetrení. Napr. pozitívne výsledky tých vyšetrení, u ktorých úroveň nasýtených mastných kyselín a transmastných kyselín sa zníži, zatiaľ čo omega-6 a omega-3PUFA sa zvýšia, väčšinou pripisujú pre dobro omegy-6, pričom to spôsobujú zmeny úrovní transmastných kyselín a omegy-3. Tieto nemôžeme interpretovať ako účinok omegy-6 PUFA.

Zdroj: Prevzaté od Gábora Szendiho

                         http://www.veseleboruvky.cz/2013/04/hamburgy-v-zdravem-provedeni.html

Ďalšie paleo recepty :   http://www.veseleboruvky.cz/p/paleo.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


8 − sedem =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť