Nebezpečný grapefruit

 

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Kto by veril, že konzumáciou grapefruitu sa dá hoci aj zomrieť. K tomu treba samozrejme aj jeden liek, ktorý v stúpi do interakcie s účinnými látkami grapefruitu, avšak taký liek nie je ani tak zriedkavý, takže môžeme sa od čoho obávať.

Grapefruit je považovaný za každodenné zdravé ovocie, k vôli vysokému obsahu vitamínov ho veľa ľudí konzumuje, resp. pije v tekutej forme ako ovocnú šťavu. Samotné ovocie má cca 300 ročnú minulosť, podľa predpokladov ju šľachtili zo starovekého ovocia pumello. Najprv ho začali pestovať v r. 1823 vo Floride (Bressler, 2006). Ovocie svoju nevinnosť stratilo vtedy, keď vyšetrovali interakciu alkoholu s blokátorom kalciových kanálov t.j. s liekom proti vysokému krvnému tlaku, ktorý liek je v obehu aj v súčasnosti (felodipin, na Slovensku je predávajú ako Plendil, Presid, Felodipi-ratiopharm), (Bailey a spol., 1989). Pretože išlo o placebo vyšetrenie, chuť alkoholu sa snažili utlmiť šťavou grapefruitu, a vtedy prišli na to, že grapefruit značne zvyšuje hladinu lieku v plazme.

(*Vlastná poznámka: Felodopin – ide o liek, s predĺženým uvoľňovaním. Účinnú látku uvoľňuje kontrolovanou rýchlosťou, a tým sa dosiahne rovnomerný účinok po celý deň. A práve v tom je kameň úrazu. Nižšie vysvetlím prečo
Pre úlnosť uvediem popis spomínaných liekov:
1.Plendilhttp://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/pil/plendil-2-5-mg-pil-20510.htmludávajú len, že môže spôsobiť zvýšenie;
2.Presidhttp://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/detail/presid-10-mg-20799.html – Nepiť alkohol a grape šťavy! A čo ovocie a čas užitia??
3.Felodipi-ratiopharmhttp://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/pil/felodipin-ratiopharm-5-mg-pil-7088.html
Grepová šťava zvyšuje …, preto grapefruitový džús sa nesmie podávať spolu s felodopínom. Čiže tu ovocie ani nepripadá do úvahy??. Tu je najviac vysvetlený, ale neúplný ).

zvysene hladiny
Hladina lieku v krvi na zníženie krvného tlaku užitý s grapefruitom, bol päť krát vyšší, ako keď sa liek užil vypitím vody ( y-ová os grafu nie je rovnomerne narastajúca stupnica!)

Grapefruit účinkuje podobne s ďalšími liekmi z tejto skupiny zlúčenín blokátorov kalciového kanála ( sú to lieky na zníženie krvného tlaku – nicardipin, nifedipin, nimodipin, nisoldipin).

Vysvetlenie javu je, že grapefruit blokuje funkciu jedného, v pečeni a črevách nachádzajúci sa dôležitý enzým (Cytochrome P450 3A4), ktorý zohráva úlohu aj v terapeutických účinkoch iných liekov(metabolizmus liekov). Jeden druhý vplyv sa deje cez P- glycoprotein, ktoré sa zúčastňujú v prenose molekúl lieku, napr. aktivita P- glycoproteinov určuje, že koľko sa dostane do buniek, resp. koľko z lieku vylúči organizmus, alebo z jeho rozkladu. Keď grapefruit blokuje aktivitu Cytochrome P450 3A4, zároveň blokuje aj funkciu P-glycoproteinu. Užitie jediného grapefruitu, alebo 2-3 dcl šťavy grapefruitu, hoci aj na tri dni značne zníži funkciu týchto enzýmov a bielkovín. Aspoň u polovici liekov ktoré sú v obehu, zohráva dôležitú úlohu tento enzým (Bressler, 2006). Interakcia účinkov jednotlivých liekov, hoci aj v smrteľnej miere môže zvýšiť účinok toho ktorého lieku, u iných zase môže znížiť účinok, čo taktiež skrýva v sebe vážne nebezpečenstvo.

Napríklad hladina amiodarone v krvi ( Na Slovensku ako Cordarone, Amiokordin, Rivodaron, Sedaoron ), účinkom grapefruitu rastie v priemere o 50%, ale meraná najvyššia hladina lieku v krvi bola o 84% vyššia. Pretože tento liek môže spôsobiť, v závislosti od užitej dózy, hypo alebo hypertyreózu, cistickú fibrózu ( zmnoženie, zhustenie väziva v tkanive), problémy pečene a tráviaceho ústrojenstva, neuropatiu končatín (ochorenie nervov končatín), preto nechtiac zvýšená hladina vyvíja vplyv nie len na srdce, ale zvyšuje aj riziko vedľajších účinkov.

Účinná látka alergického lieku terfenadin ( na Slovensku je v obehu pod menom Lotanax, TeldaneR ), do roku 1996 spôsobil 125 zdokumentovaných úmrtí (Flockhart, 1996). Analýzy preukázali, že smrť spôsobil súbežné užívanie s grapefruitom.

Krvné hladiny účinných látok práškov na spanie – midalazolam a triazolam, grapefruit zvýši o 40%, čo spôsobuje u pacientov zvýšenú ospalosť a kognitívne poruchy v druhú deň po aplikácii ( Bailey a spol., 1998).

Cyclosporin je bežne používaný imunosupresívum, aplikovaný po chirurgickom zákroku proti odmietnutiu transplantovaného orgánu. Medzi účinnou dávkou a takou dávkou, ktorá ešte nespôsobí kolaps obličiek, je maličký rozdiel. V dvoch vyšetreniach u dobrovoľníkov merali, u jedného o 43%, u druhého o 60% vyššiu krvnú hladinu lieku oproti tomu, keď liek užili vypitím čistej vody.

Početnému množstvu antidepresív podstatne zvýši krvnú hladinu. Sem môžeme zaradiť liek Zoloft ( 50%-né zvýšenie v krvi), Fevarin (30-60%-né zvýšenie), Spitomin (4-9- násobný účinok ) ( Bressler, 2006). Táto interakcia môže podporiť vznik život ohrozujúceho serotonínového syndrómu, ale je pravdepodobné, že chorý prežije zhoršený stav po zmene dózy.

Môže byť veľmi nebezpečné užívanie grapefruitu a statínu liekov proti cholesterolu, lebo zvýšená krvná hladina statínu zvyšuje bolesti svalu a riziko rozpadu svalovej bunky ( ten druhý môže byť aj životu nebezpečný). Krvná hladina niektorých statínov môže narásť 9-20 násobne (Bressler, 2006; Bailey a spol., 1998).

Aktívnu zložku lieku proti kašľu – dextrometorfán (napr. Rhinathiol, ROBITUSSIN, Tussopront), grapefruit päťnásobne zvýši jej hladinu v krvi (Bressler, 2006).

V početrných prípadoch blokátora beta-receptora liekov proti vysokému krvnému tlaku ako aj regulátora tepovej frekvencie, grapefruit, ale v niektorých štúdiách aj pomarančová šťava, z níži účinok o 40-80% (Bailey, 2010). Účinok lieku L-thyroxínu ( časť liekov kt. sa aplikuje na suplementáciu hormónov štítnej žľazy) taktiež klesne dôsledkom užitia grapefruitu, čo môže zapríčiniť hypo-stavy štítnej žľazy ( Bailey, 2010).

Krvné hladiny účinných látok viagry – sildenafil, tadalafil a verdenafil, dôsledkom užitia grapefruitu, sa zvýšia permanentne, čo vážne môže zvýšiť vedľajšie účinky ( napr. prostriedok môže spôsobiť slepotu )(Bailey a spol., 2004).

Verapalmit zvykli užívať v prípade vysokého krvného tlaku, klastrovej bolesti hlavy, u angína pectoris, a aritmii srdca . Jedno štúdiu opisuje prípad 42 ročnej ženy, ktorá proti migréne denne užila 3 tabl. Varapamilu, ale k vôli tomu, že medzitým zjedla grapefruit, normálna dávka lieku jej spôsobil vážnu toxicitu. Mala 5-násobnú krvnú hladinu oproti normálu, a spočiatku ju podozrievali zo samovraždy (Pillai a spol., 2009).

Je známe, že jedno z rizík antikoncepčných prostriedkov je trombóza. Lucinda Grande a spolupracovníci zverejnili prípad 42 ročnej ženy, ktorá ( kvôli Leiden V mutácii) mala zvýšené riziko trombózy. Žena začala s odtučňovacou diétou, a každé ráno počas troch dní, zjedla 20 dkg –vý grapefruit. Dôsledkom toho, v krvi jej narástla hladina estradiolu (hormón vaječníka s estrogénnym účinkom ) na šesť násobok, čo spôsobilo ťažkú trombózu (Grande a spol.,2009).

Grapefruit vykazuje interakciu u mnohých iných liekoch, v určitých prípadoch pomaranč, Lime a granátové jablko. Pretože takmer už nie je dospelý, ktorý neberie nejaký liek, je najlepšie sa pozrieť za tým, či sa smie užiť liek spolu s grapefruitom, alebo je lepšie ju nekonzumovať.
*Nezabúdajme, že konzumácia trebárs aj jediného grapefruitu, môže ovplyvniť – znížiť alebo zvýšiť -, aj na tri dni účinok užitých liekov.

signo

 

 

Ing. Imrich Galgóczi

 

Literatúra:
• Bailey DG, Dresser GK. Interactions between grapefruit juice and cardiovascular drugs. Am J Cardiovasc Drugs. 2004;4(5):281-97.
• Bailey DG, Malcolm J, Arnold O, Spence JD. Grapefruit juice-drug interactions. Br J Clin Pharmacol. 1998 Aug;46(2):101-10.
• Bailey DG, Spence JD, Edgar B, Bayliff CD, Arnold JM. Ethanol enhances the hemodynamic effects of felodipine. Clin Invest Med. 1989 Dec;12(6):357-62.
• Bailey DG. Fruit juice inhibition of uptake transport: a new type of food-drug interaction. Br J Clin Pharmacol. 2010 Nov;70(5):645-55.
• Bressler R. Grapefruit juice and drug interactions. Exploring mechanisms of this interaction and potential toxicity for certain drugs. Geriatrics. 2006 Nov;61(11):12-8.
• Flockhart DA. Drug interactions, cardiac toxicity, and terfenadine: from bench to clinic? (editorial) J Clin Psychopharmacol. 1996;16:101-103.
• Grande LA, Mendez RD, Krug RT, Verschuyl EJ. Attention–grapefruit! Lancet.2009 Apr 4;373(9670):1222.
• Pillai U, Muzaffar J, Sen S, Yancey A. Grapefruit juice and verapamil: a toxic cocktail. South Med J. 2009 Mar;102(3):308-9.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


deväť − = 8

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť