Moderné chápanie choroby dna

Prevzatie článku bez povolenia v akejkoľvek forme a rozsahu, je hrubé porušenie autorských práv!

(Výpis z knihy: Paleo kuchárka II. Szendi G. Mezei E.,2011)
Preklad: Ing. Galgóczi Imrich

V súčasnosti toľko veľa falošných informácií môžeme čítať v lekárskych a alternatívnych zdrojoch, že je načase dať do poriadku, pre západnú medicínu tento úplne nepochopený stravovací problém. Kto neustále vychádza z toho, že má pravdu, nikdy nemôže prísť na to, že sa mýli.

Prediskutovanie Dni v druhej paleo-kuchárskej knihe, generovalo jej rastúci počet výskytu a jej nepochopenie. Pravdepodobne nejeden chorý sa zdržal konzumácie mäsitých jedál z dôvodu pripomenutia jeho lekára aby sa vyhýbal paleo stravovania. Žiaľ, dnešné oficiálne diétne odporúčania dni, sú vhodné na jej udržanie, a nie na jej nápravu/ liečenie. Koho odrádzajú od paleo diéty, toho odrádzajú od toho, aby sa vyliečil.
Dna, ak by sme ju mali definovať, je vylučovanie nahromadenej kyseliny močovej z krvi do kĺbov a spojivového tkaniva. Jeho dôsledok je opuch kĺbov, zápal, bolesť, a dosť častá aj tvorba obličkových kameňov.

Kyselina močová a evolúcia.
Evolučný pohľad na ľudské choroby nás učí k tomu, že mnoho civilizačných chorôb sa vyvinulo z takých genetických-fyziologických vlastností človeka, ktoré počas evolúcie, a v súčasnosti aj u prírodných ľudí, znamenala evolučnú výhodu. Ani Dna z tohto pravidla, nie je výnimkou. Už aj ten samotný fakt by mal byť divný, že medzi prírodnými ľuďmi je vysoká hladina kyseliny močovej, ale napriek tomu Dna je u nich neznáma choroba, ale ako náhle prejdú na západný spôsob stravovania ( čiže na spôsob stravovania, ktorú aplikuje aj väčšina Slovákov – vlastná poznámka), okamžite sa u nich dramaticky zvýši výskyt chorých na Dnu. Je to veľmi podobné k tomu, ako sme už mohli vidieť v skorších článkoch, keď medzi kmeňmi prírodných ľudí bez cukrovky ( žiaden chorí na diabetes), početnosť výskytu cukrovky vyskočil z nuly na 30-50%, ako náhle sa členovia kmeňa začali z „civilizovať“. Ako neskôr budete vidieť, nie náhodou spomíname diabetes, lebo Dna a cukrovka, tak sa zdá, že navzájom súvisia.
Vysokú hladinu kyseliny močovej v krvi nemajú len prírodní ľudia, ale v porovnaní aj s inými cicavcami, človek má vysokú hladinu kyseliny močovej v krvi, totižto už pri evolúcii opíc možno badať postupnú inaktiváciu enzýmu, slúžiaci na rozklad kyseliny močovej, a u človeka tento evolučný proces dosiahol úroveň toho, že vôbec nemáme enzým, na rozklad kyseliny močovej. Ak k tomu pridáme to, že obličky aktívne vstrebú späť 90% kyseliny močovej, podľa logiky evolúcie to znamená, že dôsledkom vysokej hladiny kyseliny močovej sme milióny rokov museli mať vážnu výhodu, a len v súčasnosti sa obrátila proti nám táto vlastnosť (Álvarez-Lario a Macarrón-Vicente, 2010). Sformulovali už rad predpokladov, pokiaľ ide o potenciálne prínosy vysokej hladiny kyseliny močovej v krvi. Jeden z dôležitých faktov je, že kyselina močová je jedna z najdôležitejších antioxodantov pre náš organizmus – viac než 50% škodlivých oxidačných procesov, eliminuje kyselina močová. Vedci, inaktiváciu enzýmu, určenú na rozklad kyseliny močovej, spájajú so stratou schopnosti nášho organizmu, syntetizovať vitamín-C. Predpokladá sa, že to bolo v čase , keď naši predkovia konzumovali ešte veľa vitamínu-C, a ako sa menila klíma, a pračlovek sa stal všežravcom, kyselina močová prevzala antioxodantnú úlohu vitamínu-C (Álvarez-Lario a Macarrón-Vicente, 2010). Túto teórie maximálne dokazuje to, že čím viac vitamínu C spotrebujeme, tým menšia je šanca na vytvorenie dni (Choi et al., 2009). Antioxidanty zabezpečujú pre človeka dlhý život bez rakoviny ( samozrejme má aj iné výhody, len nechcem odbočiť od témy – vl. pozn.- viď nižšie ). Veľmi zaujímavé je spozorovanie, že hladina kyseliny močovej súvisí s inteligenciou, dejiny nám hovoria, že v rodinách s výskytom vysoko inteligentných členov rodiny, vo všeobecnosti bol častejší výskyt Dna. Vyššiu inteligenciu vedci spájajú so stimulačnou úlohou mozgu kyseliny močovej, a možno sem sa dá zaradiť aj pozitívny vplyv kyseliny močovej na ochranu nervových buniek: pri vysokej hladine kyseliny močovej v krvi, sa zriedka vytvoria choroby ako Alzheimer, Parkinson, Skleróza Multiplex a lebo svalová dystrofia.
Tak sa zdá, že z výhody vysokej hladiny kyseliny močovej, majú osoh len prírodní ľudia, sledujúci „evolučný program“. Z toho ľudia žijúci spôsobom, ktorému hovoríme západný, vidia len škodu.

Čo spôsobuje Dnu?
Pretože v minulosti dna bola choroba solventnejších ľudí, preto sa vytvoril tá mienka, že ju spôsobuje konzumácia veľa mäsa. Ale obvyklé lekárske odporúčania – „ jedzte menej mäsa“-, sa neosvedčila, hladina kyseliny močovej na takéto odporúčanie lekára prakticky neklesne (Clifford a spol., 1976). Z pohľadu toho, že jak pre človek z doby paleolitu, tak aj pre súčasných prírodných ľudí je typická vysoká konzumácia mäsa, je vylúčené, že dna, ako choroba značne ohrozujúca prežitie, mohlo by sa udržať v priebehu rokov vývoja, ak by neznamenala žiadnu výhodu.
Ak vychádzame z toho, že dna je vlastná pre západný spôsob stravovania, a početnosť výskytu dni začala stúpať v dvadsiatom storočí, a frekvencia výskytu aj v súčasnosti neustále rastie, potom stopy vedú k centrálnemu problému západného stravovania, k vysokému množstvu rafinovaných uhľohydrátov.
Množstvo štúdií dokázalo, že medzi chorými na Dnu, je 10-20 –krát väčší výskyt metabolického syndrómu a medzi chorými, oproti priemeru, je vyššia inzulínová rezistencia a hladina inzulínu (Yoo a spol., 2011). Medzi chorými na Dnu, v 90%-tách sa dá preukázať inzulinémia, a u 76%-tách aj inzulínová rezistencia (Fam, 2002). Ne je prekvapujúce, že vysoká hladina kyseliny močovej predstavuje vážny rizikový faktor cukrovky 2.-ho typu (Dehghan a spol., 2008). Inzulinémia blokuje schopnosť vylučovania obličiek (Choi a spol., 2005; Facchini a spol., 1991), a známi je fakt, že u chorých na dnu, v 90%-tách, je funkcia vylučovania kyseliny močovej obličkami, nedostatočná – to spôsobuje problém, a nie nadmerná produkcia. Obezita je dôsledok inzulínovej rezistencie, a obezita vedie ku zvýšenej produkcii kyseliny močovej a ku zníženému vylučovaniu kys. močovej(Fam, 2002). Chudnutie preto pomáha chorým na Dnu.
Známa rada pre chorých na dnu je, aby nekonzumovali jedlá bohaté na purín, ak napr. mäso a mäsité výrobky, plody mora a rastliny s vysokým obsahom bielkovín, a odporúčajú stravovať jedlá s nízkym obsahom purínov, čo znamená, že: mliečne výrobky, obilniny, cukry, zeleninu a ovocie s nízkym obsahom bielkovín. Ale štúdiá dokazujú, že zvýšenie alebo o zníženie príjmu množstva purínu, prakticky neovplyvňuje krvnú hladinu kyseliny močovej (Fam, 2002). Odporúčané stravovanie s nízkym obsahom purínu, je typická pre západný spôsob stravy, ktorá spôsobuje inzulinémiu a inzulínovú rezistenciu, čiže diéta určená pre chorých na Dnu, zhoršuje už aj prítomnú Dnu.
V západnej populácii, pomer chorých na Dnu, nemožno pripísať na konto len zvýšeného nárastu obezity a jej dôsledkom, ale aj zvýšenému nárastu spotreby fruktózy, ktorá je najhlavnejším indukčným faktorom vyvolávajúci inzulínovú rezistenciu (Johnson a spol., 2009). Ľudia konzumujú obrovské množstvo fruktózy pitím „neuveriteľne zdravých“ osviežujúcich nápojov, s obsahom vláknin. V jednom 12 rokov sledovanom štúdiu, tí, ktorý konzumovali viac pohárov osviežujúceho vláknitého nápoja, mali dvojnásobné riziko na vytvorenie Dni (Choi a spol., 2008). Fruktóza nezvyšuje len inzulínovú rezistenciu, ale zvyšuje aj riziko vzniku chronickej choroby obličiek (Choi, 2009).

V súhrne teda, Dnu nespôsobuje vysoká hladina kysliny močovej, tá totiž vždy charakterizovala ľudskú rasu. Vysoká hladina kyseliny močovej, prináležala doposiaľ nie celkom pochopenej evolučnej výhode, preto už aj u ľudoopov môžeme pozorovať jej vysokú hladinu. Môže sa zdať paradoxom, že u ľudí s tradicionálnym spôsobom životného štýlu, napriek abnormálne vysokej hladine kyseliny močovej, je dna neznáma choroba. Vysvetlenie je jednoduché. U ľudí, žijúci paleolitným životným štýlom, vysoký hladina kyseliny močovej ide ruka v ruke s dobrým vylučovaním obličiek, t.j. vytvorí sa dobrá rovnováha, aby organizmus vedel využívať výhody vysokej hladiny kyseliny močovej tak, aby sa nevytvorila Dna. Západný spôsob stravovania preto vedie ku chorobe Dna, lebo nezvyšuje len hladinu kyseliny močovej, ale značne zníži aj funkciu vylučovania obličiek.

Spôsob stravy Dna
Človek chorý na Dnu učiní najlepšie vtedy, ak čo najrýchlejšie prejde na paleo stravovanie, ktoré rýchle znormalizuje inzulínovú rezistenciu a inzulinémiu, a vedie k rýchlemu chudnutiu. To všetko sama o sebe už prispeje ku zníženiu hladiny kyseliny močovej a zvyšuje vylučovanie. V prípade, ak Vaša diéta je blízka ketogénnej diéte ( viď. čl. Rakovina a ketogénna diéta., http://www.paleolit.sk/rakovina-a-ketogenna-dieta/ ), ste na dobrej ceste pri náprave funkcií obličiek (Poplawski a spol., 2011).
Taktiež sa odporúča konzumácia mäsa a mäsitých výrobkov a rýb. Hladina kyseliny močovej nerastie dôsledkom konzumácie bielkovín, ale práve naopak- znižuje sa, totiž to konzumácia bielkovín zvyšuje vylučovanie tejto kyseliny (Matzkies a spol., 1980). Dokonca jedno štúdium, vedená v r. 2000, dokazuje, že keď chorí na Dnu, si vytvorili stravu v zložení: 30% tukov, a 40% pomaly vstrebávajúcich uhľohydrátov, potom počas 16 týždňov štúdia, záchvaty klesli na šestinu (Denssein a spol., 2000). ( vlast. pozn.- ak hovorím o konzumácii tukov, tak treba myslieť na konzumáciu jedál, s vyšším podielom tukov, napr. oškvarky, pečienka a pod., t.j nemyslím na konzumáciu samotného tuku, ale u koho to nerobí problém, aj to pripadá do úvahy). Dôkazom toho, že prírodní ľudia nemajú Dnu je, že mäsitá strava a konzumácia nízko uhľohydrátových jedál (nízke GI) predstavuje ochranu proti Dne.
Riziko vzniku Dni, sa priamo úmerne znižuje denným užívaním vitamínu-C, nad dennou konzumáciou 1500 mg vitamínu-C, klesne riziko vzniku dni už o polovičku (Choi a spol., 2009). Konzumácia kávy je taktiež ochranný faktor, denná konzumácia 6 alebo viacej kávy, už znižuje riziko vzniku dni o 60% (Hak a Choi, 2008).

Paleolitné stravovanie spätne upraví ten praveký režim, pomocou ktorého, pri prípadnej vysokej hladine kyseliny močovej, môžeme využívať každú výhodu vysokej hladiny kyseliny močovej bez vytvorenia Dni. Ľudský organizmus, evolučne optimálnou stravou, vie optimálne fungovať.

                    Páči sa Vám článok? Nie ste registrovaný?
                      Zaregistrujte sa na moje spravodajstvá!

Literatúra:

 • Álvarez-Lario B, Macarrón-Vicente J.Uric acid and evolution. Rheumatology (Oxford). 2010 Nov;49(11):2010-5.
 • Beighton P, Solomon L, Soskolne CL, Sweet MB. Rheumatic disorders in the South African Negro. Part IV. Gout and hyperuricaemia. S Afr Med J. 1977 Jun 25;51(26):969-72.
 • Boyer GS, Lanier AP, Templin DW.Prevalence rates of spondyloarthropathies, rheumatoid arthritis, and other rheumatic disorders in an Alaskan Inupiat Eskimo population. J Rheumatol. 1988 Apr;15(4):678-83.
 • Choi HK, Curhan G. Soft drinks, fructose consumption, and the risk of gout in men: prospective cohort study. BMJ. 2008 Feb 9;336(7639):309-12.
 • Choi HK, Gao X, Curhan G. Vitamin C intake and the risk of gout in men: a prospective study. Arch Intern Med. 2009 Mar 9;169(5):502-7.
 • Choi HK, Mount DB, Reginato AM: Pathogenesis of gout. Ann Intern Med 143(7):499-516
 • Choi ME. The not-so-sweet side of fructose. J Am Soc Nephrol. 2009 Mar;20(3):457-9.
 • Choi, HK; Atkinson, K; Karlson, EW; Willett, W; Curhan, G: Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. N Engl J Med, 2004, 350(11):1093-1103.
 • Clifford, AJ; Riumallo, JA; Young, VR; Scrimshaw, NS: Effect of oral purines on serum and urinary uric acid of normal, hyperuricemic and gouty humans. J Nutr, 1976, 106:428-434.
 • Dehghan A, van Hoek M, Sijbrands EJ, Hofman A, Witteman JC. High serum uric acid as a novel risk factor for type 2 diabetes. Diabetes Care. 2008 Feb;31(2):361-2.
 • Dessein, PH; Shipton, EA; Stanwix, AE; Joffe, BI; Ramokgadi, J: Beneficial effects of weight loss associated with moderate calorie/carbohydrate restriction, and increased proportional intake of protein and unsaturated fat on serum urate and lipoprotein levels in gout: a pilot study. Ann Rheum Dis, 2000, 59(7):539-543.
 • Facchini F, Chen YD, Hollenbeck CB, Reaven GM (1991) Relationship between resistance to insulin-mediated glucose uptake, urinary uric acid clearance, and plasma uric acid concentration. JAMA 266(21):3008-3011
 • Fam AG. Gout, diet, and the insulin resistance syndrome. J Rheumatol. 2002 Jul;29(7):1350-5.
 • Hak AE, Choi HK. Lifestyle and gout. Curr Opin Rheumatol. 2008 Mar;20(2):179-86.
 • Hochberg MC, Thomas J, Thomas DJ, Mead L, Levine DM, Klag MJ. Racial differences in the incidence of gout. The role of hypertension. Arthritis Rheum. 1995 May;38(5):628-32.
 • Johnson RJ, Perez-Pozo SE, Sautin YY, Manitius J, Sanchez-Lozada LG, Feig DI, Shafiu M, Segal M, Glassock RJ, Shimada M, Roncal C, Nakagawa T. Hypothesis: could excessive fructose intake and uric acid cause type 2 diabetes? Endocr Rev. 2009 Feb;30(1):96-116.
 • Klemp P, Stansfield SA, Castle B, Robertson MC.Gout is on the increase in New Zealand. Ann Rheum Dis. 1997 Jan;56(1):22-6.
 • Matzkies, F; Berg, G; Madl, H: The uricosuric action of protein in man. Adv Exp Med Biol, 1980, 122A:227-231.
 • Mody GM, Naidoo PD.: Gout in South African blacks. Ann Rheum Dis. 1984 Jun;43(3):394-7.
 • Poplawski MM, Mastaitis JW, Isoda F, Grosjean F, Zheng F, et al. 2011 Reversal of Diabetic Nephropathy by a Ketogenic Diet. PLoS ONE 6(4): e18604.
 • Porier, R; Rousseau, GS: Gout: the patrician malady. New Haven and London, Yale University Press. 1998.
 • Rose BS.Gout in Maoris. Semin Arthritis Rheum. 1975 Nov;5(2):121-45.
 • Yoo HG, Lee SI, Chae HJ, Park SJ, Lee YC, Yoo WH. Prevalence of insulin resistance and metabolic syndrome in patients with gouty arthritis. Rheumatol Int. 2011 Apr;31(4):485-91.

2 Pripomienky: Moderné chápanie choroby dna

 1. tulo píše:

  Zvlastny clanok. Takze ak vymenim rohlik a ovocie za bravcove koleno tak sa vlastne z dny vyliecim… no komickw. Ale na druhej strane tam ozaj na tom moze nieco byt. Ja mam dnu po mamine a ma tiez ten metabolicky syndrom a babka dnu nema ale ma zvyseny krvny tlak. Ja okrem dny mam vsetko uplne v poriadku. Ps: u mna je kava naopak velmi silnym vyvolavacom dnoveho zapalu

  • imro píše:

   Zdravím,
   metabolický syndróm je spoločný názov prejavov: inzulínovej rezistencie, inzulinémie, cukrovky II.-ho typu, hypertrófie(vysoký krvný tlak), zápalu organizmus a rakoviny. Ak máte dnu, je viac než pravdepodobné, že máte aj inzulínovú rezistenciu. Takže ja na Vašom mieste by som nebol kľudný v tom zmysle – ako píšete-, “Ja okrem dny mam všetko úplne v poriadku.” Súčasná medicína stanovila fyziologické ukazovatele hladín pre také hodnoty, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou vedú k pomalému, ale bezpečnému devastovaniu zdravia človeka.- viď. napr. “normálnu” hladinu cukru v krvi.
   Sú ľudia, ktorí nedisponujú enzýmom na metabolizáciu kofeínu (cca 6-8% populácie). Im sa nedoporučuje pitie kávy. Dúfam, že kávu pijete bez cukru. V inom prípade neplatí to, že pomáha pri dne.
   s pozdravom
   imro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


šesť × = 6

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť