Marni Jameson : Reinterpretácia uhľohydrátov

 

 

 

Preklad: Elmira Mezei
Zdroj: A reversal on carbs. Los Angeles Time 2010 dec 20
Elmíra Mezei píše: Stále viac odborníkov, na stále viacerých fórach vyhlasuje, že pre západný spôsob stravovania tak typická nadmerná konzumácia uhľohydrátov vedie k mimoriadne širokej škále zdravotných problémov. Považujem za potešiteľnú vec, že Los Angeles Times na svojej stránke podrobne rozoberá túto tému. Ale oficiálne výživové odporúčania naďalej ostávajú nezmenené: základ stravovacej pyramídy naďalej tvoria obilniny! V tomton článku, najnegatívnejšie sa vyjadrujúca Joanne Slavin je napr. členkou toho výboru, ktorý formuluje tieto odporúčania. Len kvôli zvedavosti som sa pozrel na jej práce. „Na prekvapenie“, výskum hlavných tém, tvorili celozrnné obilniny a vlákniny. Jej laboratórium ročne dostáva viac než päť miliónov dolárov sponzorstva od Národnej rakovinovej inštitúcie, a áno, trafil som, od Amerického ministra poľnohospodárstva. Po tom, si myslím, že nie je potrebné komentovať vyhlásenie, podľa ktorého „zbor prešetril pôsobenie uhľohydrátov na zdravie a nenašlo spojenie medzi konzumáciou uhľohydrátov a zvýšeným rizikom chorôb.“ Škoda, že nevenovala energiu na vysvetlenie toho, že ako sa dopracovali k tomuto uzáveru.
Dávnejšie tuk proklamovali za strašidlo, ale teraz stále viac odborníkov obviňuje cukor a rafinované obilniny. V spojených štátoch rástol počet obéznych ľudí priamo úmerne so spotrebou uhľohydrátov.

 
Najviac ľudí vie, ako treba počítať uhľohydráty. Mnohí z nás vedia sledovať množstvo tuku vo vlastnej strave. Ale málo ľudí si myslí, že uhľohydrátový objem môže znamenať väčší problém.

 
Čoraz viac vedúcich vedeckých odborníkov stravovania obviňuje uhľohydráty – nie konzumáciu tuku – za zlý zdravotný stav Američanov. Podľa nás, kľúčom na zvrátenie obezity, kardiovaskulárnych chorôb, cukrovky II.-ho typu a za vysoký krvný tlak, je zníženie príjmu uhľohydrátov.

 
„Tuk nespôsobuje problémy“, hovorí Dr. Walter Willet, vedúci katedry a odborník stravovania na Harvard School of Public Health. „ Keby Američania vedeli zanechať sladké osviežujúce nápoje, zemiaky, biely chlieb, cestoviny, ryžu a snacky, potom skoro všetko, čo súvisí s nadváhou, cukrovkou a inými komplikáciami dôsledkom špatnej látkovej výmeny, by zaniklo.“

 
Je to vyhlásenie, ktoré nás dostane do pomykova. Roky nás presviedčali, že konzumácia tuku vedie k nadváhe a ku chronickým chorobám. „ Potravinársky tuk bol nepriateľom číslo jeden“, hovorí Dr. Edward Saltzman, docent dietetickej vedeckolekárskej univerzity Tufts. „ Je stále viac nezvratných vedeckých údajov k dispozícií, ktoré obviňujú uhľohydráty, a predovšetkým rafinovanú múku a cukor.“

 
Jeden priemerný Američan konzumuje denne 250 – 300 gramov uhľohydrátov, čo je z celkového počtu kalorického príjmu 55%. Aj podľa najkonzervatívnejších doporučení by to mala byť len polovička. Za posledných 30 rokov rástla konzumácia uhľohydrátov, lebo vláda vyhlasovala, že znížme príjem tukov.

 
A národné ukazovatele obezity, cukrovky a srdcovocievnych ochorení neustále len narastajú. „Veľkolepý odkaz krajiny na zníženie konzumácie tukov mal opačný účinok“, hovorí Dr. Frank Hu, dietetický vedecký profesor univerzity Harvard School of Public Health. „Prílišné vyhlasovanie nutnosti zníženia príjmu tukov, ukazovatele spotreby cukrov a uhľohydrátov vystúpili do neba. Táto zmena viedla pravdepodobne k najväčšiemu zdravotnému problému Ameriky.“

 
Aby sme lepšie pochopili, že čo spôsobil tento neporiadok, do určitej miery musíme chápať súvislosti medzi stravou a látkovou premenou, t.j. metabolizmom.

 
Každý uhľohydrát po premene (do tejto kategórie patrí aj cukor) sa dostane do krvi (všeobecne krvný cukor), a čím je rafinovanejší tento uhľohydrát, tým rýchlejšia bude táto premena. Zo šišky, posypanej cukrom, alebo z jednej dávky zemiakového pyré, veľmi rýchlo bude cukor v krvi.. Rýchly nárast úrovne krvného cukru organizmus kompenzuje inzulínom, ktorý privedie cukor k jednotlivým bunkám, kde sa ukladá vo forme glykogénu, ako pohonná látka pre organizmus ( inzulín produkuje podžalúdková žľaza, ktorému hovoríme pankreas).

 
„Keď má niekto dokonale zdravú látkovú výmenu, systém obdivuhodne funguje“, hovorí Dr. Stephen Phinney, dietetický biochemik, emeritný profesor kalifornskej univerzity, ktorý 30 rokov študoval uhľohydráty. „Ovšem časom, keď náš organizmus sa unaví z neustáleho odbúrávania abnormálneho množstva uhľohydrátov, načo nás evolúcia nepripravila, sa citlivosť organizmu na inzulín zmení.“

 
Keď bunky stratia citlivosť na inzulín, pankreas musí produkovať viac inzulínu k tomu, aby sa do buniek dostalo také isté množstvo glukózy. Keď u človeka nastane stav rezistencie voči inzulínu (inzulínová rezistencia), uhľohydráty znamenajú ešte väčšiu výzvu pre organizmus. Keď sa pankreas vyčerpá, a už nevie produkovať toľko inzulínu, koľko by vyžadovala úroveň krvného cukru, vytvorí sa cukrovka.

 
Prvý znak inzulínovej rezistencie je jedna kondícia metabolického syndrómu, zvaná cukrovka, ktorá možno naznačuje aj blížiacu srdcovú chorobu. O metabolickom syndróme môžeme hovoriť vtedy, keď zo spomínaných vecí , tri sú aktuálne: vysoká úroveň triglyceridov; vysoký krvný tlak (nad 135/85); brušná obezita ( u mužov viac než 100 cm, u žien viac než 89 cm veľkosť pásu); nízka úroveň HDL cholesterolu; alebo zvýšená hladina krvného cukru na lačno.

 
Z tohto popisu u dospelého obyvateľstva, má približne jedna štvrtina tri alebo viac symptómov.

 
Keď týchto ľudí dáme na stravu s nízkym obsahom uhľohydrátov, nie len budú chudnúť, čo už samo o sebe zlepšuje stav hore uvedených problémov, ale zlepšia sa aj ich laboratórne výsledky – hovorí Phinney. V jednom 12 týždňov trvajúcom vyšetrení, z roku 2008, Phinney a kolegovia udržiavali 40 obéznych mužov a žien s metabolickým syndrómom na diéte s dennou dávkou 1500 kcal. Dvadsať z nich konzumovala stravu s nízkou úrovňou tuku a vysokou úrovňou uhľohydrátov, a ďalších dvadsať, stravu s vysokým obsahom tuku a s nízkym obsahom uhľohydrátov. Skupina s nízkou úrovňou tuku z celkového množstva 40 gramov tuku, konzumovali 12 gramov nasýtených tukov, kým u druhej skupiny s nízkou úrovňou uhľohydrátov bola konzumácia 3x toľko, t.j. denne 36 gramov nasýtených tukov z celkového množstva 100 gramov.

 
Napriek spotrebe extra množstva nasýtených tukov, v skupine s nízkou úrovňou uhľohydrátov, ku koncu 12.-ho týždňa klesol úroveň triglyceridov o 50% (je to rizikový faktor srdcových chorôb). Úroveň „dobrého“ cholesterolu HDL vzrástol o 15%.

 
V skupine s nízkym tukom a vysokou úrovňou uhľohydrátov triglycerid klesol len o 20% a HDL zostal nezmenený.

 
Poučenie tohto a podobných vyšetrení či štúdií je, že oproti všeobecnému mylnému názoru, konzumácia tuku nie je bezprostredne v priamej súvislosti s úrovňou krvného tuku. Skôr, v strave nachádzajúce množstvo sacharidov zvýši hladiny krvného tuku.

 
„Dobrá správa“- hovorí Willet- „ že na základe týchto vedomostí, takmer každý človek sa môže vyhnúť cukrovke II.-ho typu. Vyhnúť sa nezdravým uhľohydrátom je jeden z kľúčových prvkov riešenia. U čerstvo diagnostikovaných, strava s nízkou úrovňou uhľohydrátov, vie odbremeniť pankreas ešte pred tým , ako by sa poškodila. Tým zlepší látkovú výmenu, zníži, alebo celkom zastaví potrebu podávať predpísané lieky na inzulín a cukrovku.
Američania môžu obviňovať uhľohydráty kvôli tomu, že za posledných 30 rokov, obyvateľstvo sa stalo stále viac obéznym – hovorí Phinney, ktorý je spoluautorom knihy „The New Atkins for a New You“ ( Simon & Schuster, 2010 ). “ Uhľohydráty sú metabolickí tyrani. Ako pohonný zdroj pre náš organizmus, vždy predbehnú tuky, a trvajú na tom, aby ich telo spálilo skôr ako tuky. Čo sa nespáli, uskladňuje sa ako tuk, a dovtedy nepríde von zo skladu, pokiaľ je k dispozícií uhľohydrát. Avšak priemerná americká strava ich vždy obsahuje“.

 
Phinney nasledovne vysvetľuje mechanizmus stravovania: Keď znížime príjem uhľohydrátov, telo použije ako pohon, najprv disponujúci glykogén. Keď sa to minie, nasledujú tuky a pankreas sa odbremenia.Úroveň krvného cukru sa vyrovná, klesne hladina inzulínu, a tuky sa spália. Preto funguje diéta u cukrovkárov a u tých, ktorí držia diétu.

 
Keď organizmus prepne z režimu spaľovania uhľohydrátov na spaľovanie tukov, nastane stav tzv. stravovacej ketózy. Keď niekto denne skonzumuje 50 gramov alebo menej uhľohydtrátov, nastane stav ketózy. (Nezamieňajme ju s ketoacidózou, ktorý je nebezpečný stav cukrovkárov.)
Okrem schopnosti ketózy spaľovať tuky, ľudia chudnú aj od nízkouhľohydrátovej stravy, lebo tuky a bielkoviny zvyšujú pocit nasýtenie a znižujú chuť k jedlu. Popri tom, jednoduché uhľohydráty spôsobujú nadmernú produkciu inzulínu, čo vedie k úpadku hladiny krvného cukru, čo zase generuje chuť do jedla.

 
„Na mojej klinike, základom ošetrenia obezity, cukrovky II.-ho typu a metabolického syndrómu, je strava s nízkou úrovňou uhľohydrátov,“- hovorí Dr. Eric Westman, riaditeľ Zdravotného Centra Kliniky Životnej Formy Univerzity Duke, autor novej Atkinsovej knihy. „Depriváciou uhľohydrátov všetky tieto veci sa zlepšia.“

 
Napriek tomu, že znižovanie príjmu uhľohydrátov neustále rastie, nie každý odborník ju podporuje bezpodmienečne. Dr. Ronald Kraus, vedúci oddelenia Výskumného Inštitútu Detskej nemocnice v Oaklande,a bývalí člen rady Americkej Spoločnosti stravovania, fyzickej aktivity a metabolizmu, v podstate sa stotožňuje s názormi znižovania uhľohydrátov, len nemá rád, keď démonizujú jednu skupinu stravy.

 
Spolu s tým –hovorí – tí, ktorí konzumujú veľa kalórií, konzumujú veľa uhľohydrátov, a hlavne rafinované uhľohydráty a cukor. „Zníženie uhľohydrátov a zvýšenie množstva tuku a bielkovín, vie byť mimoriadne účinné. S radosťou vidím, že čoraz viac členov lekárskej obce sa pripája k tomuto smeru, ale vo veľkej všeobecnosti ja osobne nepodporujem extrémne diéty v záujme zachovania zdravia.“

 
Joane Slavin, profesorka Univerzity Minnesota pre oblasť vedeckovýskumného stravovania, v r. 2010 členka rady pre Doporučené stravovacie smery americkej poradenskej rady, nedoporučuje toto hnutie. Rada – hovorí- „vyšetrila účinok uhľohydrátov na zdravie a nenašla súvislosť medzi zvýšeným príjmom uhľohydrátov a tendenciou zvýšeného rizika chorôb.“

 
„Najviac Američanov by malo znížiť príjem uhľohydrátov a malo by viac zvýšiť svoju fyzickú aktivitu“- pridáva Slavin. Zníženie uhľohydrátov ako takej, je dobrá stratégia, „ ale zanechanie uhľohydrátovej stravy, naznačuje krátkozrakosť, a je odsúdená na bezpečný neúspech podobne, ako nízko tukové stravovacie odporúčania z roku 1980.“

 
Medzitým, čo diétni odborníci sa pokúšajú nájsť ideálne stravovanie pre budúcnosť, iný hľadajú odpoveď v histórií procese evolúcie. Jednou jej spôsobov je, že keď si predstavíme terajšie stravovanie na jednom, 24 hodín ukazujúcom povrchu hodiny. Každých prežitých 100. 000 rokov ľudstva na Zemi, znamená jednu hodinu. Na týchto hodinkách zjavenie pôdohospodárstvo a rafinovaných obilnín by sa objavili o 23:54 hodín. Pred tým bol človek lovec – zberač, a konzumoval zver a rastliny na okolí, kde sa zdržiaval. Poľnohospodárstvo umožnilo pestovanie vo veľkom, niektorých plodín ako napr. kukuricu a pšenicu, a rafinérie premenili celé obilniny na jemné múky, a objavili spracovaný cukor.

 
Phinney – a ešte mnoho iných – zdôrazňujú, že človek sa neadaptoval k rafinovaným potravinám a veľkopriemyselnej výrobe, a možno že by sa ani nemusel o to snažiť.

Zdroj:  Gábor Szendi
Doporučené čítanie v tejto téme:

 

Ak sa vám milí čitatelia, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť sa zaregistrovať aj na pravidelne zverejnené informačné správy tejto stránky.
S pozdravom: Ing. Imrich Galgóczi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


+ 3 = dvanásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť