Loren Cordain: Dna (Lámka) a paleo stravovanie

 

Zdroj: The paleo Diet Update. January 3, 2010 – Volume 2 Issue 4 (Originally published September 15, 2006)
Preklad: Gábor Szendi

 

   Prvzatie článku bez povolenia, je hrubé porušenie autorských práv!
Dna je choroba, týkajúca sa 1-2% ľudí žijúcich na západnom type stravovanie s vysokým obsahom uhľohydrátov. Do dnešného dňa žijúca lekárska paradigma hovorí, že túto chorobu spôsobujú stravy s vysokým obsahom purínu. Oproti tomu u ľudí, žijúci na paleolitnom stravovaní, je dna neznáma, a len potom sa stáva častou, keď týto ľudia prejdú na západný spôsob stravovania. V ďalšom, Dr. Cordain poukáže na to, že dnešný výklad dny je úplne mylný. Ľudia, ktorí prejdú na paleolitné stravovanie, môžu očakávať podstatné zlepšenie.
( Dna alebo lámka, pakostnica, staršie podagra (lat. arthritis uratica)., Určitá forma choroby dna sa označuje podľa miesta uloženia kryštalických hmôt kyseliny močovej alebo podľa miesta vzniku záchvatov: noha – podagra, ruka – chiragra, rameno – omagra – vlastná poznámka)
Väčšina paleo-čitateľov dobre pozná metabolický syndróm a päť klasických porúch:
1, vysoký krvný tlak 2, cukrovka II-ho typu ( alebo stav, kt. ju predcháza ) 3, koronárna kalcifikácia ( zvápenatenie vencovej tepny-ateroskleróza) 4, obezita 5, špatné zloženie tukov v krvi (t.j. zvýšená úroveň triglyceridov, zvýšená hladina LDL a znížená hladina HDL cholesterínov).
Ďalšou chorobou, ktorá sa vyskytuje u chorých s metabolickým syndrómom, je choroba dna (1). Z dôsledku toho je občas dna považovaná ako dôsledok inzulínovej rezistencie, ktorá je súčasťou metabolického syndrómu (2). V tejto správe poukážem na to, prečo je dna taká častá choroba pri inzulínovej rezistencii. Snáď ešte dôležitejšie je to, že poukážem aj na to, prečo sú neúčinné dnešné diétne odporúčania, ako návrhy liečenia dna, a ktorá stravovacia stratégia je podstatne lepšia , ktorá zmierňuje, resp. zabraňuje vytvoreniu dna. Túto stravovaciu zásadu nepodporujú len najnovšie praktické skúsenosti, ale aj hromada genetických a evolučných argumentov, ktoré poukazujú na to, ako ľudské genóm, prostredníctvom istých genetických mutácií ľudského organizmu v čase, keď človek začal konzumovať mäso, zabránil vytvoreniu dna.

Obrázok skvele zhŕňa to, ako najviac ľudí myslí na dnu: intenzívna bolesť a opuch v palci na nohe. Podľa zápisov, dna je jedna z najstarších ľudských chorôb, ktorú poznali už aj Egypťania pr.n.l. v r.2640, aj Hypokrates už popísal túto chorobu v 5.-tom storočí pr.n.l. Pôvodne túto chorobu spájali s bohatstvom a blahobytom, preto ju zvykli nazývať „ ako chorobu kráľov a kráľovskou chorobou“(3). Podľa dejepisu, dna znepríjemnila život takým ľuďom ako boli Alexander Veľký, Karol Veľký, HenrikVIII., Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, Alfred Lord Tennyson, Voltaire, Isaac Newton, Charles Darwin, Leonardo da Vinci a pod.(4). Historicky dnu spájali s prosperitou, hojnosťou, bahatou stravou a spájali ju s konzumáciou alkoholu. Ako je zvykom, u chorôb, ktoré spôsobuje nevhodné stravovanie, je veľa dôkazov na to, že u prírodných ľudí je dna neznámy pojem, alebo sa vyskytuje veľmi zriedka (5-8), ale aj tí akonáhle prešli na západný spôsob stravovania, výskyt dna začal rýchlo rásť aj u nich (9,10). V súčasnosti dnu už nepovažujú za chorobu blahobytu a hojnosti, ale skôr za dôsledok západného spôsobu stravovania (3,11). Dna, v USA, sa týka aspoň 3,4 milińov ľudí (12).

 

Dna: základy

Dna je bolestivá choroba, ktorá sa môže týkať ktorého koľvek kĺbu alebo tkaniva tela, ale najčastejšie sa vyskytuje v palci na nohe na strednej časti kĺbov, alebo sa vyskyuje v päte a kolene (viď obr. 2).

Obr.2. Zápal dna na palci stredného kĺbu

Keď je v krvi úroveň koncentrácie kyseliny močovej príliš veľká ( u mužov>7,0 mg/dl, u žien >6,0 mg/dl), vytvárajú sa kryštáliky kyseliny močovej, ktoré sa uložia v kĺboch, a tak spôsobujú bolesť, napuchnutie a stuhnutosť (11). Neustále ukladanie kryštálikov kyseliny močovej v kĺboch, vytvorí dnavé uzliny, ktoré odierajú a poškodzujú s nim susedné časti kostí. Takto bezprostredným dôvodom dny je zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi ( hyperurikémia ). Tento fakt poznáme od roku 1859 z knihy Alfreda Garroda s názvom: “Dna a reumatická dna, vlastnosti a ich liečba” ( 4). Možno, milý čitateľ, ešte zaujímavejší je pre vás fakt, že vysoká hladina kyseliny močovej nie je priamym, ale skôr konečným dôsledkom dny.

Jeden z najslávnejších chorých na dnu

Hladina kyseliny močovej je taká, ako bankový účet. Finančnú rovnováhu určuje rozdiel medzi príjmom a výdavkami. Podobne, aj hladina úrovne kyseliny močovej závisí od vstupu a výstupu tejto kyseliny z krvného obehu. Úroveň mnmožstva kyseliny močovej v krvi determinuje pečeňou syntetizované množstvo, ktorú potom vpustí do krvného obehu. To, že aké množstvo opustí krvný obeh, určujú obličky s veľkosťou pomeru vylúčenia a od jedného menej rozhodujúceho činiteľa, ktoré predstavujú črevné baktérie, tiež z pomeru vylúčenia kyseliny močovej. U všetkých pacientov s chorobou dna, vo viac než 90%-tách chorobu spôsobuje to, že ich obličky nevedia spracovať to množstvo, ktoré sa nachádza v krvi, t. j. málo a pomalšie vylučujú, než ako sa dostane do krvného obehu prácou pečene (11).
Prešetrime najprv otázku spôsobu, ako sa kyselina močová dostane do krvného obehu. Kyselina močová sa syntetizuje ( spojenei dvoch alebo viacej častí do jedného celku,. čo takto vznikne, je syntetické- moja poznámka) v pečeni, a potom sa dostane do krvného obehu, ale kľúčovou otázkou pri pochopení vytvorenia choroby dna je, že ako vytvorí pečeň kyselinu močovú. Pečeň vytvára(produkuje)kyselinu močovú z purínov. Puríny spájajú nukleové kyseliny v DNS a RNS, a keď DNS a RNS v bunkách sa rozkladajú-rozpadnú, puríny sa pretvoria na kyselinu močovú v pečeni a v jednej-dvoch iných tkanivách organizmu. Pečeň dostáva puríny z dvoch zdrojov: 1, zo stravy; 2, z denne odbúrávaných tkanív organizmu. Z celkového denného množstva purínu, dve tretiny pochádzajú rozkladom vlastných tkanív, a jedna tretina prichádza zo stravy (11). Keď celkové ( zo stravy a z vlastným rozkladom tkanív) purínové zaťaženie prekročí kapacitu obličiek, zvýši sa koncetrácia kyseliny močovej, a tým sa zvyšuje riziko výskytu dny.
Prevláda názor, že keď zo stravy, predovšetkým z mäsa a morských živočíchov pochádzajúci purín znížia, to môže spôsobiť zníženie alebo aj predchádzanie symptómov dna (3, 11, 13, 14).

 

Je zvykom doporučiť množstvo stravy s nizkou úrovňou koncentrácie purínov. Stojí za povšimnutie, že medzi doporučenými stravami s nízkym obsahom purínov figuruje biely chlieb, keksy, cukor a sladkosti, zákusky, torty, ryža, obilniny, zmrzlina a mlieko. Ako onedlho budeme vidieť, tieto potraviny s veľmi nízkym obsahom purínov nezabránia vzniku dny, ale v skutočnosti predstavujú prvotnú príčinu jeho vzniku.
Ďalej, potraviny s takým vysokým obsahom purínov ako sú ryby, mušle, mäso, hydina a vnútornosti, nedoporučené na konzum, majú zhľadiska zníženia obsahu purínov pochybnú terapeutickú hodnotu ( 11 ), lebo klinické výskumy stravy s nízkym obsahom purínu, priniesli veľmi malý pokles ( 1-2 mg/dl ) hladiny purínu v krvi ( 15-17 ).
Hoci stravovací štýl s veľkým obsahom purínu , od ktorého by sme so samozrejmosťou mohli očakávať, že stupňujú symptómy dny, ale v skutočnosti faktom je to, že konzumácia bielkovín znižuje úroveň hladiny kyseliny močovej v krvi tým, že stupňuje vylučovanie kyselin močovej (18). Tento zdanlivo paradoxný efekt je preto možný, lebo obličky stupňujú vylučovanie, keď sa zvýši hladina purínu prijatím stravy (19).
Takže, zlúčme dva a dva. Keď strava, zakladajúca sa na vysokom množstve bielkovín a mäsa, opravdu zvyšuje vylučovanie kyseliny močovej, a ľudia chorí na dnu majú v 90%- túto chorobu preto, lebo ich obličky vylučujú kyselinu močovú na nízkej úrovni, potom nemá velký zmysel tvrdiť to, že prvotnou príčinou vziku dny je konzumácia mäsa a bielkovín.
Čo doopravdy musíme hľadať je ten stravovací faktor, ktorý naraz zvyšuje syntézu kyseliny močovej v pečeni a zároveň zabraňuje obličkám vylučovanie kyseliny močovej. Bingo! Ktoré môže byť to zázračné jedlo, ktoré splňa obidve naraz? Len pre začiatočníkov: aké sú hlavné zásady západnej stravy? Potraviny z rafinovaných obilnín a rafinované uhlohydráty. Typická západná strava pozostáva typicky zo 40%-tách z tejto stravy (20).
Dna: skutočné dôvody
Už štyridsať rokov vieme, že konzumácia fruktózy alebo infúzia z fruktózy spôsobuje hyperurikémiu (zvýšená hladina močovej kyseliny), (21-24). Lenže táto informácia bola pochovaná v lekárskej odbornej literatúre, preto vedecko-výskummé klinické odporúčenia nedoporučujú chorým na dnu aby zo stravy vynechali konzumáciu uhľohydrátov. V pečeni fruktóza podnecuje syntézu kyseliny močovej, dôsledkom čoho zvyšuje v krvi hladinu kyseliny močovej (24, 25). Len fruktóza má takéto pôsobenie, glukóza ( hroznový cukor ) počas výskumu nezvýšila úroveň kyseliny močovej, kdežto vysoký obsah cukru (cukor z repy, trstiny, a z javoru) zvýšila (26). (Poznámka vlastná: viac o cukroch pre lepšie pochopenie viď.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sachar%C3%B3za ). Pretože stolový cukor, sacharóza, pozostáva z dvoch jednoduchých cukrov – z glukózy a frukózy, a sacharóza počas trávenia sa rozkladá na dva elementárne cukry, z ktorých fruktóza spôsobuje zvýšenú hladinu kyseliny močovej.
V stravovaní v USA, fruktóza má dva zdroje: potraviny a nápoje na báze sirupov fruktózy a sacharózy. Spotreba sacharózy a fruktózy z roka na rok sa zvyšuje.
Fruktóza, či už zo stolového cukru alebo priamo z fruktózy, cez viacstupňové biochemické procesy stupňuje syntézu kyseliny močovej a zabraňuje jej vylučovnie(27), 28). Ďalej, ako aj sacharóza aj fruktóza, z dôvodu ich vysokého GI, spôsobujú chronicky vysokú hladinu inzulínu, dôsledkom toho zase spôsobujú inzulínovú rezistenciu (1). Nespočetné množstvo vyšetrení dokazuje, že inzulín efektívne zabraňuje v obličkáckách vylučovanie kyseliny močovej (29-31).
Všetko dokopy: tieto podstatné a dobre opodstatnené biochemické fakty znamenajú, že sacharóza, fruktóza a všetky uhľohydráty s vysokým GL ( Glykemická nasýtenosť), ako napr, výrobky z obilnín, zemiakov, zohrávajú centrálnu rolu, pri vytvárení choroby dny. Hyperurikémia tesne naväzuje na metabolický syndróm, lebo obe choroby úzko súvisia s chronicky vysokou úrovňou inzulínu.
Nakoniec je tu ešte jeden diel z puzzle, ktorý uzatvorí rámec súvislostí a dôvodov. Okrem sacharózy, fruktózy a uhľohydrátov s vysokým GL aj nadmerné požívanie alkoholických nápojov taktiež zvyšuje symptómy choroby dny, lebo taktiež sa zúčastňuje na procese produkcie kyseliny močovej a zabraňuje jej vylučovanie (11).

 

Podporujúce evolučné dôkazy
Všetky stravovacie otázky treba prešetriť aj z evolučnej perspektívy. V prípade choroby dna¬¬¬, obmedzovanie stravy s vysokým obsahom purínu je úplne v rozpore s tými antropologickými dôkazmi, podľa ktorých najdôležitejšou stravou našich predkov bola živočíšna strava, ktorá predstavovala viac než 50% celkovej dennej energetickej potreby (33, 34). Strava našich predkov z pred 2.5 milińov rokov sa zakladala na báze mäsa a bielkovín. Môžeme sa odvolávať aj na Homo erectus s pred 1.77 miliónov rokov, ktorého strava bola tiež živočížneho pôvodu(36). Ak zamierime na sever, odhliadnúc od niekoľkých mesiacov, celý rok bol nedostatok rastlinnej stravy.
Vo svetle pravekej mäsitej stravy je paradoxné tvrdiť to, že strava s vysokým obsahom purínu môže spôsobiť chorobu dna po tom, keď sme počas 2.5 miliónov rokov jedli veľa mäsa. Najpravdepodobnejší evolučný proces mohol byť taký, že sme dôsledkom prirodzenej selekcie sa stali vhodnými na konzum stravy s vysokým obsahom purínu. Pozrime sa na okamih na dôkazy.
Takmer žiadne zviera nemá chorobu dny, okrem človeka. Vo zvieratách je jeden enzým urikáz, ktorý kyselinu močovú konvertuje na alatoín, ktorý potom obličky s ľahkosťou vylúčia (11). Človek a opice nemajú tento enzým, avšak opice jedia prakticky len rastlinnú stravu, preto napriek vysokej hladiny kyseliny močovej, netrpia na chorobu dny (11).
Ako pračlovek začal konzumovať čoraz viac mäsitej stravy, zrejme sa v ich okruhu rozmnožili prípady dna, ktoré ale sťažovali pohyb, a to zrejme odštartovalo drsnú selekciu medzi členmi s náklonnosťou na chorobu dny. To viedlo k tomu, že sa pred-človek prispôsobil k strave s vysokým obsahom purínu, ináč by bol vymrel.
Ak je to všetko pravda, dá sa to dokázať aj experimentom. Keď jednému chorému na dnu, budeme dávať stravu s vysokým obsahom bielkovín, ale znížime konzumáciu cukru a uhľo- tov s vysokým GL, tak potom čo sa bude diať? Čo nám veští evolučná paradigma? Nuž, pozrime sa na to!
Čerešničkou na torte je vlastne strava ( t.j. klinické vyšetrenie )
Ako v prípade mnohých dogiem týkajúci sa stravovania, tak aj v prípade choroby dny sú dogmy zabetónované. Preto až do roku 2000 nikomu neprišlo na um, že chorých na dnu, skúšali na strave s vysokým obsahom bielkovín a s nízkou glykemickou nasýtenou stravou, skúšajúc to , aký to bude mať dôsledok (41). Vo vyšetrení z 12-tich chorých na dnu, u siedmych z nich nastala normalizácia stavu úrovne kyseliny močovej a signifikančne poklesol výskyt dno-vých záchvatov. Dedukcia autorov bola tá, že užitočné by bolo revidovať diétu v prípade choroby dny.

Úroveň kyseliny močovej a pokles záchvatov dna za 16 týždňov. (Zdroj: Dessein a spol.,2000.)

 

Epilóg
Uplynulo šesť rokov ( článok bol napísaný v r. 2006 ) od zverejnenie tohoto revolučného vyšetrenia. Čitateľ si môže myslieť, že reumatológovia sa len tak vrhli na túto tému, ako keď horúci nôž preniká do masla. Ach, keby sme len mali to šťastie,… Od vtedy sa neuskutočnilo ani jedno vyšetrenie , ktoré by potvrdilo ,alebo vyvrátilo tu popísané fakty. Preto v mysliach naďalej zostáva zabetónovaná mylná teória, podľa ktorej príčinou vzniku dny je konzumácia potravín s vysokým obsahom purínu a mäsitých výrobkov, a neustále sa posilňuje tento mylný názor, vďaka jeho publikáciám v prestížnych lekárskych časopisoch (13).

 

  Odporúčaná literatúra:
Vážení čitatelia! Nechcem byť cynický keď odporúčam takú literatúru, ktorá je pre väčšinu Slovákov nedostupná, respektíve nezrozumiteľná. Kniha, ktorú odporúčam, je jedinečná ( týka sa to predovšetkým charakteru a stavby knihy). Dúfam ale, že v blízkej budúcnosti sa nájde slovenské vydavateľstvo, ktoré prejaví vážny záujem o ich preklad. Mnohým z nás, pre ktorých je vlastné zdravie dôležité, uľahčí život.

V knihe Paleolitné stravovanie 2.časť – je zvlášť kapitola na stravovanie dny!

 

Ak sa vám milí čitatelia, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť sa zaregistrovať aj na pravidelne zverejnené informačné správy tejto stránky.
S pozdravom: Ing. Imrich Galgóczi
Použitá literatúra:

1. Cordain L, Eades MR, Eades MD. Hyperinsulinemic diseases of civilization: more than just syndrome X. Comp Biochem Physiol Part A 2003;136:95-112.
2. Reaven GM. Syndrome X: 6 years later. J Internal Med 1994;236:13-22.
3. Johnson RJ, Rideout BA. Uric acid and diet – insights into the epidemic of cardiovascular disease. N Engl J Med 2004;350:1071-73.
4. Nuki G, Simkin PA. A concise history of gout and hyperuricemia and their treatment. Arthritis Res Ther. 2006;8 Suppl 1:S1
5. Rose BS. Gout in Maoris. Semin Arthritis Rheum. 1975 Nov;5(2):121-45.
6. Roberts-Thomson RA, Roberts-Thomson PJ. Rheumatic disease and the Australian aborigine. Ann Rheum Dis. 1999 May;58(5):266-70.
7. Aceves-Avila FJ, Baez-Molgado S, Medina F, Fraga A. Paleopathology in osseous remains from the 16th century. A survey of rheumatic diseases. J Rheumatol. 1998 Apr;25(4):776-82.
8. Beighton P, Solomon L, Soskolne CL, Sweet MB. Rheumatic disorders in the South African Negro. Part IV. Gout and hyperuricaemia. S Afr Med J. 1977 Jun 25;51(26):969-72.
9. Tikly M, Bellingan A, Lincoln D, Russell A. Risk factors for gout: a hospital-based study in urban black South Africans. Rev Rhum Engl Ed. 1998 Apr;65(4):225-31.
10. Prior IA, Welby TJ, Ostbye T, Salmond CE, Stokes YM. Migration and gout: the Tokelau Island migrant study. Br Med J (Clin Res Ed). 1987 Aug 22;295(6596):457-61.
11. Fam AG. Gout: excess calories, purines, and alcohol intake and beyond. Response to a uratelowering diet. J Rheumatol. 2005 May;32(5):773-7.
12. Roubenoff R, Klag MJ, Mead LA, Liang KY, Seidler AJ, Hochberg MC. Incidence and risk factors forgout in white men. JAMA. 1991 Dec 4;266(21):3004-7.
13. Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G. Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men. N Engl J Med. 2004 Mar 11;350(11):1093-103.
14. Emmerson BT. The management of gout. N Engl J Med. 1996 Feb 15;334(7):445-51.
15. Clifford AJ, Riumallo JA, Young VR, Scrimshaw NS. Effect of oral purines on serum and urinary uric acid of normal, hyperuricemic and gouty humans. J Nutr 1976;106:428-34.
16. Griebsch A, Zollner N. Effect of ribomononucleotides given orally on uric acid production in man. Adv Exp Med Biol. 1974;41:443-9.
17. Gutman AB, Yu TF. Effect of ribomononucleotides given orally on uric acid production in man. Adv Exp Med Biol. 1974;41:401-5.
18. Matzkies F, Berg G, Madl H. The uricosuric action of protein in man. Adv Exp Med Biol 1980;122A:227-31.
19. Loffler W. Grobner W, Medina R, Zollner N. Influence of dietary purines on pool size, turnover, and excretion of uric acid during balance conditions. Isotope studies using 15N-uric acid. Res Exp Med (Berl). 1982(2):113-123.
20. Cordain L, Eaton SB, Sebastian A, Mann N, Lindeberg S, Watkins BA, O’Keefe JH, Brand-Miller J. Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. Am J Clin Nutr. 2005 Feb;81(2):341-54.
21. Perheentupa J et al. Fructose-induced hyperuricaemia. Lancet 1967;2:52831.
22. Heuckenkamp PU et al. Fructose-induced hyperuricaemia. Lancet 1971;1:808-09.
23. Fox IH et al. Studies on the mechanism of fructose-induced hyperuricemia in man. Metabolism 1972;21:713-21.
24. Raivio KO et al. Stimulation of human purine synthesis de novo by fructose infusion. Metabolism 1975;24:861-9.
25. Seegmillr JE et al. Fructose-induced aberration of metabolism in familial gout identified by 31P magnetic resonance spectroscopy. PNAS 1990;87:8326-30.
26. Fox IH et al. Hyperuricemia and hypertriglyceridemia: metabolic basis for the association. Metabolism 1985;34:741-6.
27. Mayes PA.Intermediary metabolism of fructose. Am J Clin Nutr. 1993 Nov;58(5 Suppl):754S-765S.
28. Yamamoto T, Moriwaki Y, Takahashi S, Nasako Y, Higashino K. Effect of lactate infusion on renal transport of purine bases and oxypurinol. Nephron. 1993;65(1):73-6.
29. Facchini F, Chen YD, Hollenbeck CB, Reaven GM. Relationship between resistance to insulinmediated glucose uptake, urinary uric acid clearance, and plasma uric acid concentration. JAMA. 1991 Dec 4;266(21):3008-11.
30. Muscelli E, Natali A, Bianchi S, Bigazzi R, Galvan AQ, Sironi AM, Frascerra S, Ciociaro D, Ferrannini E. Effect of insulin on renal sodium and uric acid handling in essential hypertension. Am J Hypertens. 1996 Aug;9(8):746-52.
31. Ter Maaten JC, Voorburg A, Heine RJ, Ter Wee PM, Donker AJ, Gans RO. Renal handling of urate and sodium during acute physiological hyperinsulinaemia in healthy subjects. Clin Sci (Lond). 1997 Jan;92(1):51-8.
32. Faller J, Fox IH. Ethanol-induced hyperuricemia: evidence for increased urate production by activation of adenine nucleotide turnover. N Engl J Med. 1982 Dec 23;307(26):1598-602.
33. Cordain L, Eaton SB, Brand Miller J, Mann N, Hill K. The paradoxical nature of hunter-gatherer diets: Meat based, yet non-atherogenic. Eur J Clin Nutr 2002; 56 (suppl 1):S42-S52.
34. Cordain L, Brand Miller J, Eaton SB, Mann N, Holt SHA, Speth JD. Plant to animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations in world wide hunter-gatherer diets. Am J Clin Nutr 2000, 71:682-92.
35. Heinzelin J, Clark JD, White T, Hart W, Renne P, WoldeGabriel G, Beyene Y, Vrba E. Environment and behavior of 2.5-million-year-old Bouri hominids. Science 1999; 284:625-29.
36. Rightmire GP, Lordkipanidze D, Vekua A. Anatomical descriptions, comparative studies and evolutionary significance of the hominin skulls from Dmanisi, Republic of Georgia. J Hum Evol. 2006 Feb;50(2):115-41. Epub 2005 Nov 4.
37. Cordain L, Watkins BA, Mann NJ. Fatty acid composition and energy density of foods available to African hominids: evolutionary implications for human brain development. World Rev Nutr Diet 2001, 90:144-161.
38. Oda M, Satta Y, Takenaka O, Takahata N. Loss of urate oxidase activity in hominoids and its evolutionary implications. Mol Biol Evol. 2002 May; 19(5): 640-53.
39. Abadeh S, Killacky J, Benboubetra M, Harrison R. Purification and partial characterization of xanthine oxidase from human milk. Biochim Biophys Acta. 1992 Jul 21;1117(1):25-32.
40. Xu P, LaVallee P, Hoidal JR. Repressed expression of the human xanthine oxidoreductase gene. E-box and TATA-like elements restrict ground state transcriptional activity. J Biol Chem. 2000 Feb 25;275(8):5918-26.
41. Dessein PH, Shipton EA, Stanwix AE, Joffe BI, Ramokgadi J. Beneficial effects of weight loss associated with moderate calorie/carbohydrate restriction, and increased proportional intake of protein and unsaturated fat on serum urate and lipoprotein levels in gout: a pilot study. Ann Rheum Dis. 2000 Jul;59(7):539-43.

5 Pripomienky: Loren Cordain: Dna (Lámka) a paleo stravovanie

 1. pripomienka píše:

  1. pri metabolizmu fruktozy vznika amoniak ktory dalej metabolizuje na kys. mococvu takze je nadmieru jesne ze zvysena konzumacia fruktozy zvysuje hladinu kys. mocovej v krvi
  2. samotna fruktoza nezvysuje uvolnovanie inzulinu lebo pri metabolizovani fruktozy inzulin nie je potrebny lenze samotnu fruktozu nekonzumuje skoro nik a ani to neodporucam vacsinou sa konzumuje v podobe sacharozy alebo glukozo-fruktozoveho sirupu a v takomto spojeni urcite zvysi produkciu inzulinu
  v kazdom pripade by ludia nemali jest tolko fruktozy kolko jedia
  co a tyka bielkovin je zbytocne zatazovat telo nadmernym prijmom bielkovin aj kvoli kys. mocovej a preto je lepie aby gro energie z potravy tvoril tuk a nie bielkoviny
  nieco podobne riesi koncept stravy od Kwasniewskeho – optimalni dieta

 2. kys. mocova píše:

  este by som rad dodal ze je este stale dost lekarov a vedcov co si myslia ze uroven kys. mocovej v krvi az tak nesuvisi s DNA a DNA je skor problem niecoho ineho mozno obliciek alebo krvneho obehu

 3. G.Imrich píše:

  Ano, fruktóza z hľadiska metabolizmu nevyžaduje inzulín, ale predsa spôsobuje inzulínovú rezistenciu. Na to nezabudnime. A tam sa začína začarovaný kruh.

 4. G.Imrich píše:

  S prihliadnutím na parametre obezity, resp. konzum cukrov a príjem kalórií, a aj nezávisle od nich, intenzita výskytu cukrovky bola o 20% vyššia v tých štátoch, kde je kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy dostupnejší. Presnosť zisťovania sťažuje fakt, že kukuričný sirup, s obsahom fruktózy, nefiguruje na zozname zložiek potravín alebo živín.
  S pozdravom.G.I.

 5. reinhard píše:

  Ale prečo by to malo byť ťažšie zistiť, však dnes už aj na mäsových výrobkoch máš napísané že je v tom glukózo-fruktózový sirup.
  Tu ide hlavne o to že fruktóza je pre človeka absolútne zbytočná zložka stravy, výrazne zaťažuje pečeň a krvný obeh – metabolizuje na tuk a teda zvyšuje hladinu cholesterolu. To či naozaj zvyšuje inzulínovú rezistenciu nie je vôbec isté. Z hľadiska metabolizmu to nedáva vôbec zmysel ale ako som úž písal vyššie fruktóza sa takmer vždy konzumuje spolu s glukózou a preto to tak vychádza.
  Keď si to človek spočíta tak mu z toho vychádza že by sa mal vyhýbať konzumácii fruktózy(aj sacharózy teda repný cukor) a namiesto toho sladiť buď čistou glukózou alebo umelým sladidlom. Vzhľadom na paleolitické stravovanie by človek nemal sladiť vôbec.
  Ináč myslím že každý človek/lekár by si mal do podrobna naštudovať biochémiu a potom pochopia že zdravá strava nie je iba zelenina a ovocie ale sú tu pre človeka oveľa hodnotnejšie potraviny. Dnes si ľudia prečítajú nejaký článok na internete a mudrujú do všetkého pritom o tom nič nevedia. Našťastie ty sa celkom vyznáš.
  A najlepší sú tí čo si myslia že keď budu jesť sacharidy tak schudnú a keď tuk tak priberú pritom je to presne naopak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


+ 8 = štrnásť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť