Leo Galland: Presakujúci črevný syndróm-prelomme začarovaný diabolský kruh!

 

Prevzatie článku bez povolenia je neoprávnené porušenie autorských práv !

 

Preklad a výpis: Elmira Mezei
Zdroj: Leo Galland: Leaky gut syndromes: breaking the vicious cycle
Presakujúci, alebo prepúšťací črevný syndróm, je jeden z hlavných dôvodov civilizačných chorôb, alergickej a autoimúnnej povahy. Milý čitateľ, z tohoto výpisu štúdia sa môžete oboznámiť s povahou javu. Pri zdroji štúdia som vyznačil aj odborné odvolania.


Z pohľadu funkcie, obsah čreva sa nachádza mimo tela, a obsahuje aj otravné látky od ktorých treba chrániť náš organizmus. Túto ochranu zabezpečujú rôzne, navzájom podporujúce , zložité mechanizmy : črevno- systémová sekrécia ( predovšetkým sliz, imunoglobulin A, alebo v skratke IgA), črevná sliznica, lymfocyty v stene čriev. Túto prvoradú črevnú ochranu podporuje pečeň, cez ktorú musia prejsť všetky látky- ktoré pochádzajú zo zažívacieho ústrojenstva, prv, ako sa dostanú cez krvný obeh k jednotlivým tkanivám a orgánom. V sínusoidách pečene nachádzajúce sa Kupffer bunky ( fagocyty hviezdicového tvaru) vypracú vstrebané makromolekuly. Enzýmy pečene, oxidáciou transformujú prichádzajúce chemické látky, ktoré následne usmernia k obličkám alebo k žlči. Detoxikácia má vysokú cenu: uvoľňujú sa reaktívne voľné radikáli, pričom obeťami sa stávajú antioxidanty. Oslabenie ochrannej steny čriev, zväčšuje produkciu karcinogénov a voľných radikálov kyslíka. Sekrécia vedľajších produktov oxidačných procesov v žlči a spätné prúdenie tejto „toxickej“ žlče do traktov podžalúdkovej žľazy ( pankreasu), sú najčastejším dôvodom choroby podžalúdkovej žľazy.
Oslabená funkcia ochrany steny čriev, cez imunologické mechanizmy, môže aj nepriamo spôsobiť chorobu. Zvýšená presiakavosť stimuluje klasickú hypercitlivosť na rôzne druhy potravín a na normálne elementy črevnej flóry; bakteriálne endotoxíny ( vnútorné jedy), polyméry stien buniek a potravinársky glutén ( lepok), môžu spôsobiť „nešpecifickú“ aktivizáciu zápalových procesov. U pokusných zvieratkách, chronická, mierna endotoxémia (otrava spôsobená dôsledkom vnútorných jedov) spôsobila prítomnosť autoimúnnych anomálií.
Presakujúce črevné syndrómy, sú klinické choroby súvisiace s postupným priesakom čriev. Sem patria zápalové a infekčné črevné ochorenia, chronické zápalové ochorenia kĺbov, určité choroby kože, ako napr. akné, chronické kožné ochorenie – psoriasis a dermatitis herpetiformis (prejav jednej kožnej choroby súvisiaca s citlivosťou na glutén), ako aj mnoho potravinových alergií alebo špecifické potravinové intolerancie ako napr. ekzém, žihľavka a iriabilný (dráždivý) črevný syndróm ( chronická precitlivenosť na vnútorné a vonkajšie zmeny – pozn.vlastná), chronický syndróm únavový, chronický hepatitis, chronický zápal pankreasu, cystická fibróza a rakovina pankreasu. Zvýšená presiakavosť môže hrať prvoradú úlohu pri evolúcií tu spomenutých chorôb, alebo môže hrať druhoradú rolu pri vytvorení aktivizácie imúnneho systému, funkčných porúch pečene, môže spôsobiť poruchy funkcie pankreasu, ktorá môže viesť k vytvoreniu začarovaného kruhu. Pri týchto chorobách, bez cieleného vyšetrenia, mnohokrát sa nespozná presakovanie čriev. Bezpečné a nechirurgické, finančne nenáročné vyšetrenia na presakovanie tenkých čriev, umožňuje cielené vyšetrenia pacientov a objektívna analýza účinnosti liečby. Vyšetrením pacientov, trpiacich na chronickú chorobu typu- presakovanie čriev, môžu zlepšiť liečebné výsledky.

 

Presakovacie príčiny čriev                                                                                                                                                                                           Presakovacie črevné syndrómy, dávajú do súvisu obyčajne s kontaktujúcimi látkami poškodzujúcimi pankreas. Najčastejšou príčinou je infekcia ( vírus, baktéria a parazity), alkohol a nestereoidné zápaly znižujúce lieky ( Aspirin, Algoflex, Advil, Voltaren a pod.) Otvorená operácia srdca alebo črevná hypoxia(nedostatok kyslíka) vytvorená dôsledkom šoku, zvýšená hladina reaktívnych kyslíkových metabolitov, a cytotoxické lieky (chemoterapeutické) taktiež prispievajú k zvýšeniu prepúšťania medzi bunkami. ( Zvýšené prepúšťanie spôsobujú aj lektíny obilnín a strukovín, glutén obilnín( lepok), v kukurici a zemiakoch sa nachádzajúce rôzne bielkoviny, konzervačné látky v spracovaných potravinách ( tzv. polovýrobky – pozn.vlastná), prídavné látky, rafinované uhľohydráty, ktoré prispievajú k rozmnoženiu nežiadúcich baktérií a plesní v črevnej flóre. – pozn. Gábora Szendiho

                                                           Štyri začarované kruhy

Prvý okruh: alergia

Spojenie medzi potravinovou citlivosťou a črevným prepúšťaním je komplexné, ktoré navzájom súvisia. Deti a dospelí, trpiaci na ekzém, žihľavku alebo astmu, majú od začiatku zvýšenú vystupňovanú citlivosť prepúšťania čriev. Kontakt s potravinovými alergénmi drasticky zvýši prepúšťanie. Veľkú väčšinu týchto vystupňovaných prepúšťaní sa dá odstrániť predbežnou liečbou s kromoglykátom sodným, ktorý naznačuje, že za zvýšené presakovanie sú zodpovedné histamín a serotonín, vylučované z tukových buniek ( mast cell). Tak sa zdá , že dôvodom a následkom zvýšenej presiakavosti čriev je potravinová alergia.
Claude André, popredný francúzsky bádateľ v tejto téme navrhoval, že meranie prepúšťania čriev je citlivý, praktický a užitočný preventívny nástroj na zistenie potravinovej elergie a na sledovanie reakcie po zákroku. André, vo svojom protokole pre ľudí, ktorí boli podozriví na potravinovú alergiu, podával 5-5 gramov neškodného cukru – laktózu a manitol. Človek tieto cukry nestrávi a obličky ich po troch hodinách v plnej miere vylúčia do moču. Manitol, tento jednoduchý cukor, pasívne prejde cez kľúčové bunky črevného traktu; priemerné vstrebávanie je 14% ( 5-25%). Oproti tomu, pre laktulózu je črevný trakt takmer nepriechodný, pretože sa vstrebá menej než 1% z celkového podaného množstva.V moči sa meria rozdielne vylučovanie týchto dvoch cukrov. V moči nachádzajúci sa normálny pomer laktulózy / manitolu je menej ako 0,03. Vyšší pomer naznačuje prílišne veľké vstrebávanie laktulózy, čo poukazuje na poruchu tesného dosadnutia medzi črevnými bunkami. Na parížskej klinike v St.Vincent de Paula, počas merania prepúšťania čriev prišli na to, že (matkám ,alergických detí na kojenia) aké diétne zmeny majú doporučiť, a že ktorým hypoalergénovým výživovým doplnkom sa majú vyhýbať, aby sa zmiernili nepríjemné príznaky detí.

 

Druhý okruh: podvýživa

Narušenia tesného medzibunkového zoskupenia, vytvoria podmienky k zvýšeniu vstrebávania napoly stráviteľných makromolekúl ( To je príčinou napr. autoimúnnych reakcií –pozn. G. Sz.). Ak sa poškodia samé endoteliálne bunky (makro aj mikro –pozn. vl.), potom môžu nasledovať medzibunkové vstrebávania (To je presakujúci črevný syndróm – pozn. G.Sz.). Pretože látky sa vstrebávajú cez bunky, v tomto prípade môže dôjsť k nedostatku živín, ktorá môže viesť k štrukturálnym a funkčným poruchám. U chorých pacientov na črevný syndróm, nedostatok živín v každom prípade sa musím korigovať vhodnými potravinami bohatými na živiny a primeranými potravinovými doplnkami. Pretože je úzky súvis medzi funkčnou poruchou pankreasu a zvýšeným črevným prepúšťa- ním, je nutná aj aplikácia enzýmového doplnenia pankreasu.

 

Tretí okruh: bakteriálna dysbióza ( poškodenie črevnej flóry)

Dysbióza ja taký stav, keď dysfunkciu a chorobu vyvolávajúce látky sú organizmy, disponujúce s takým nízkym infekčným potenciálom, že sú schopné zmeniť látkovú výmenu a imunologickú odozvu organizmu. Normálny imúnny atak proti črevnej flóre, je jedna dôležitá forma dysbiózy, ktorá hrá významnú úlohu pri vytvorení Crohn-ovej a Bechterew-ovej chorobe. Najviac vyšetrovanou oblasťou je účinok nesteroidných protizápalových liekov. Jedna jediná dávka aspirínu napr, zvýši priepustnosť medzi bunkami, lebo obmedzuje syntézu ochranného prostagladínu. Pravidelná aplikácia takýchto liekov, má za následok vytvorenie chronického hyperpresakovania čriev, jej účinky sa utišujú podávaním antibiotík (matronidazol). Pretože napr. pri rheumatoid artritis, chorí pravidelne dostávajú nesteroidné protizápalové lieky, ktorých cieľom je utíšiť bolesť, resp. aj iní autoimúnne chorí dostávajú steoridnú liečbu. Liečenie uvedeným spôsobom vyložene zhoršuje túto chorobu, lebo stupňuje závažnosť presakujúceho črevného syndrómu. Hlavným dôvodom autoimúnnych chorôb, je totiž autoimúnna reakcia organizmu na rôzne bielkoviny, ktoré voľne presakujú cez črevné steny.
O aplikácii lieku metrodinazol, u Crohn-ovej choroby a pri liečebnej terapií reumatoidnej artridídy , existuje veľa údajov. Umelé či prirodzené vynútenie zmeny črevnej flóry antibiotikami alebo probiotikami, či zmenou stravovania, je treťou stratégiou na prelomenie začarovaného diabolského kruhu u presakujúcich črevných syndrómoch. ( Západný štýl stravovania a jeho vysoký obsah uhľohydrátov, stimuluje proliferáciu (rozmnoženie) takých črevných baktérií, ktoré 2,5 miliónov rokov boli zatlačené do úzadia. Taká je napr. Candida a iné škodlivé baktérie, ktoré vylučujú jedy, resp. blokujú rozmnožovanie baktérií, ktoré sú pre nás užitočné. Paleolitné stravovanie za pár mesiacov začne proces obnovy normálnej črevnej flóry. – pozn. G. Szendiho).

 

Štvrtý okruh: stres pečene

Pečeň chorých ľudí s presakujúcim črevným syndrómom nadčasuje, pretože musí filtrovať makromolekuly a oxidovať enterotoxíny. Uprostred tohoto úsilia, vyčerpá zásoby sírnych aminokyselín. Tieto mechanizmy sa dajú najlepšie spozorovať pri chorobách, spôsobených dôsledkom pitia alkoholu. Určití vedci si myslia, že alkohol najprv zväčší priepustnosť čriev, ktorého dôsledkom je otrava pečene ( endotoxémia). To ďalej zvyšuje priepustnosť, zmení látkovú výmenu pečene, a stimuluje syntézu reaktívnych prvkov pečene, ktoré sa dostanú do žlče. Táto toxická žĺč, bohatá na voľné radikáli, ešte viac poškodzuje sliznicu tenkého čreva a zvyšuje priepustnosť.

 

Praktický prístup

Ak je niektorý z nasledujúcich chorôb prítomný, je podozrenie, že máme do činenia so zvýšenou priepustnosťou čriev: zápalové ochorenie čriev, infekčná enterokolitída, spondiloartropatia, akné, ekzém, žihlavka, psoriáza, HIV infekcia, cystická fibróza, pankreatická insuficiencia, AIDS, pečeňové poruchy, iriabilný (irritable) črevný syndróm (dráždivý črevný syndróm), chronický artritis a bolesti liečené nesteroidnými protizápalovými liekmi, chronický únavový syndróm, alkoholizmus, nádory ošetrené chemoterapiou, celiakia, dermatitída herpetiformis, autizmus, detská hyperaktivita, choroby z prostredia, viacnásobná potravinová a chemická citlivosť. Najprv sa musí aplikovať test laktulózy/mannitolu, lebo len takto sa môže priamo merať priepustnosť.
KEĎ SÚ VŠETKY ELEMENTY TESTU NORMÁLNE, treba ju zopakovať po aplikáci každodennej stravy, ktorá bola pre pacienta charakteristická. Keď test vykazuje nárast vylučovania laktulózy (je to prejav hyperpriepustnosti), alebo pokles vylučovania mannitolu (prejav poruchy vstrebávania), môže sa predpokladať výskyt potravinovej intolerancie, a sú odôvodnené ďalšie testy na potravinovú intoleranciu. Potom, ak pacient absolvuje jednu štvortýždňovú vynechávaciu diétu, zase sa urobí test laktulózy/mannitolu, ale teraz po zníženej diéte s povolenými potravinami. Ak dostane normálne výsledky, dokazuje to, že sa vylúčili všetky hlavné alergény. Keď je výsledok abnormálny, je potrebné ďalšie vyšetrenie.
Komentár:                                                                                                                                                                                                                                  Syndróm presakujúcich čriev, je novodobá choroba, je to následok západného štýlu stravovania. Ako som poukázal v knihe – Paleolitné stravovanie-choroby našej doby-, na to, že rozšírené choroby typické pre súčasnú dobu sa objavili počas 19-20. storočia. Veľa rôznych dietetických smerov hlásalo už „prirodzenú stravu“, ale najväčšie chyby týchto smerov sú, že za „praveké“ považujú len niekoľkostoročné stravovanie, respektíve za zásady výživy považujú pseudo-náboženské viery. Vedecké nutričné odbory majú ( mali by ť) byť evolučného zamerania, pretože tráviaci trakt človeka sa vyvinul za niekoľko miliónov rokov. Modelom paleolitného stravovania je stravovanie dnes žijúcich prírodných ľudí. U týchto ľudí, sú civilizačné choroby neznáme. Ich nutričné zvyky poznáme veľmi dobre, preto je ľahké vidieť spojenie medzi stravovaním a vlastným zdravím. Jediná zásada paleolitného stravovania je: nekonzumujme niečo také, ktoré sme milióny rokov nekonzumovali. Samozrejme tu nemyslím len na to, že nekonzumujme obilniny, zemiaky a rýchlo vstrebávajúce uhľohydráty, nekonzumujme mlieko a mliečne výrobky, strukoviny, ale samozrejme aj na to, aby sme sa vyhýbali aj polotovarom, ktoré sú nasýtené rôznymi chemikáliami. Začarovaným diabolským kruhom presakujúcej črevnej syndrómy je to, že sa ju snažia liečiť liekmi, ktoré ďalej stupňujú presakovanie čriev, t.j. z dlhodobého hľadiska zhoršujú chorobu. Veľa autoimúnnych a alergických chorôb sa zlepšuje už len z toho, že chorý prejde na paleolitné stravovanie, pretože toto stravovanie zníži „ deravosť“ čriev. O spojení medzi paleolitným stravovaním a chorobami, som sa podrobne zmienil v knihe Paleolitné stravovanie a choroby našej doby, kde som hlavnejšie choroby podrobnejšie prediskutoval.
Gábor Szendi

 

Ak sa vám milí čitatelia, páčia na tejto domovskej stránke zverejnené publikácie, a súhlasíte s mojimi názormi, pošlite ich ďalej svojim známym. Je možnosť sa zaregistrovať aj na pravidelne zverejnené informačné správy tejto stránky.

S pozdravom:  Imrich Galgóczi

2 Pripomienky: Leo Galland: Presakujúci črevný syndróm-prelomme začarovaný diabolský kruh!

 1. Širicová Mária píše:

  Dobrý deň,
  chcela by som sa spýtať, či test priepustnosti čriev robia bežné gastroenterologické amb. alebo len vybrané..?
  Tiež otázka, či gynekologické infekty môžu súvisieť s uvedenou poruchou?
  Ďakujem
  Šir.

  • imro píše:

   Dobrý deň prajem,
   ohľadom testu priepustnosti čriev je najlepšie sa spýtať priamo v odbornej ambulancii, kde Vám vedia poradiť, prípadne už konkrétne usmerniť.
   Ako každá nákazlivá choroba, tak aj gynekologické nákazlivé choroby, sú z časti aj dôsledkom zbytočného zaťaženia (pre organizmus cudzie látky – napr. veľká väčšina potravín, typická pre západný spôsob stravovania) imúnneho systému, preto moja odpoveď je, že nepriamo áno, môže prispieť k vytvoreniu infekcií práve cez popísaný mechanizmus.
   S pozdravom!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


+ 2 = päť

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť