Kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy a incidencia cukrovky: globálna perspektíva


Pravzatie článku bez povolenia je hrubé porušenie autorských práv

Preklad, výňatok: Elmira Mezei
Zdroj: Goran MI, Ulijaszek SJ, Ventura EE. High fructose corn syrup and diabetes prevalence: A global perspective. Global Public Health. 2012 Nov 27. [Epub ahead of print]

Nedostatočne veľakrát sa zdôrazňuje , že ovocné šťavy , považované za zdravé , vedú k obezite a cukrovke.

(Vlastná poznámka: Incidencia – počet nových prípadov ochorenia za určitú dobu)

Celkovým cieľom tohto štúdia – z globálnej a ekologickej perspektívy – je používanie kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy , a vyhodnotenie súvislostí medzi náznakom cukrovky 2.-ho typu. Boli použité už zverejnené zdroje a údaje z 43 krajín, v nasledovných témach: celková spotreba cukru, kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy a súhrnná kalória, obezita, dve rôzne odhady incidencie cukrovky, na zníženú toleranciu glukózy a hladinu krvného cukru na lačno.

Ukazovatele zamerané na obezitu obyvateľstva, respektíve na príjem cukru a kalórie a aj nezávisle od toho, početnosť výskytu cukrovky bol o 20% vyšší v tých krajinách, kde bol dostupnejší kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy.

Úvod
Globálna obezita – a epidémia cukrovky 2.-ho typu, je alarmujúci problém verejného zdravotníctva. Podľa nedávno zverejnenej správy, 6,4% obyvateľstva sveta má cukrovku, a odhady hovoria, že do roku 2030 to bude 7,7%. Z jedného druhého vyšetrenia sa ukázalo , že v roku 1980 na Zemi bolo 153 miliónov chorých na cukrovku, a do roku 2008 sa toto číslo zvýšilo na 347 miliónov. Chorých na cukrovku sa rozvojových krajinách bude zvyšovať neúmerne, podľa odhadov sa zvýši počet chorých na cukrovku v okruhu dospelej populácie o 69%, kým vo vyspelých štátoch o 20%.

Globálny trend

Nárastu obezity a cukrovky 2.-ho typu, je globálnym trendom , ktorý sa zjavil súčasne so stravovacími návykmi, vďaka popularite spracovaných, „západných“ vysoko-energetických potravín. Hlavným rysom západného stravovacieho štýlu sú rafinované uhľohydráty, predovšetkým vysoká spotreba cukru. Sladené osviežujúce nápoje vyvolávajú mimoriadne veľké obavy, a priori prispievajú k nadmernej konzumácii cukru. Spotreba cukru je jednoznačne spojená s obezitou a s rizikom cukrovky 2.-ho typu.

Stále viac dôkazov podporuje tú hypotézu, že popri celkovom príjme cukrov, je fruktóza mimoriadne škodlivá na látkovú výmenu z pohľadu cukrovky 2.-ho typu. Preto je mimoriadnym problémom, lebo kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy sa celosvetovo stále viac používa tak v potravinárskom priemysle ako aj pri výrobe osviežujúcich nápojov. A nakoľko presný obsah fruktózy v kukuričnom sirupe nie je známy, spotreba fruktózy tradičnými spôsobmi sa ani nedá merať, môže byť aj omnoho väčší, než sú doteraz prístupné odhady.

V jednej ekologickej analýze medzi rokmi 1900 a 1999, ktorá sa zaoberala cukrovku 2.-ho typu ohľadom stravovacích zmien, ako prvoradým faktorom, ktorý sa dal spojiť s frekvenciou výskytu cukrovky 2.-ho typu, našli narastajúcu spotrebu kukuričného sirupu. Najväčším výrobcom tohto produktu je USA, a nedávno začali exportovať veľké množstvá do Mexika aj do iných štátov. Hoci používanie kukuričného sirupu celosvetovo rastie, sú ale štáty, kde ho vôbec nepoužívajú. Tieto zabezpečujú základ k porovnaniu jednotlivých štátov pri vyšetreniach súvislostí obezity a cukrovky.

Výsledky
Zoznam krajín na dolnom obrázku ukazuje, že aké množstvo kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy, pripadá na jednu osobu ročne. Nebol významný rozdiel medzi indexom telesnej hmotnosti (BMI) alebo medzi inými diétnymi premennými, vrátane aj kalorického príjmu a celkovej spotreby cukru v krajinách, ktoré používajú alebo nepoužívajú kukuričný sirup.

Napriek tomu, všetky indikátory cukrovky boli väčšie v tých krajinách, kde používajú kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy, oproti tým, kde nepoužíva tento sirup, a trend bol významný v prípade častosti cukrovky a hladiny krvného cukru nalačno.

Diskusia /rokovanie –debata
Naša analýza ukázala, že v tých štátoch, v ktorých povolili používanie kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy, je cukrovka o 20% častejšia choroba oproti štátom, kde ho nepoužívajú. Tento výsledok sa opiera o skoršiu ekologickú analýzu, na základe amerických údajov, ktorá deklarovala, že v XX storočí, zvýšená spotreba kukuričného sirupu bol prvým dietetickým faktorom , ktorý poukázal na spojitosť narastajúcej incidencie cukrovky II.-ho typu. Zvýšenú spotrebu cukru, rôznymi spôsobmi spájajú s obezitou a cukrovkou. Po prvé, pridanie cukru do stravy, zvyšuje príjem kalórií, ktorá vedie k nadmernému nárastu tuku v tele, ktorý zase môže zvýšiť riziko vzniku cukrovky II.-ho typu. Ďalej, cukrovku dávajú do súvislosti so špatnou funkciou beta-buniek, a to dlhodobo môže viesť k zlyhaniu beta buniek a ku vzniku cukrovky II.-ho typu, pravdepodobne z dôvodu neustálej produkcie inzulínu, čo je odpoveďou organizmu na vysoký príjem cukru.

Okrem toho, neustále viac sa v odbornej literatúry tvrdí, že nadmerná spotreba fruktózy môže mať negatívny vplyv na látkovú výmenu. Fruktóza a glukóza sú monosacharidy, kým sacharóza ( domáci stolový cukor) je disacharóza, ktorá pozostáva z jednej molekuly fruktózy a glukózy. Napriek veľmi podobnej chemickej štruktúre, metabolizmus (látková premena) fruktózy aj glukózy sa vstrebáva úplne inou cestou.

Fruktóza sa v črevách vstrebáva pomocou GLUT- receptorov, a na rozdiel od glukózy, takmer úplne sa metabolizuje v pečeni, nie inzulín – závislým spôsobom. Je dokázané, že spotreba fruktózy nestimuluje sekréciu inzulínu alebo tukové tkanivá k produkcii leptínov, preto nepriamo prispieva k obezite. Nadmerná konzumácia fruktózy je lipogénového charakteru, teda vedie k vnútornému hromadeniu tuku, taký je napr. viscelárny tuk, obklopujúci vnútorné orgány, ktorý súvisí s inzulínovou rezistenciou, a tým aj k nárastu rizika vzniku cukrovky II,-ho typu.

Technológiu výroby kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy vyvinuli v r. 1920, a v ´60-tich rokoch ju zdokonalili v Japonsku. Od roku 1970 sa stala dôležitou potravou v USA, lebo videli v ňom ďalší spôsob domáceho využitia produkcie kukurice, lebo dovtedy zastávanú rolu na trhu rastlinných olejov, pomaly začala vytláčať produkcia sóje. USA je najväčším pestovateľom kukurice na svete, a od roku 1971, nadbytok produkcie v obrovskom množstve využívajú na výrobu sirupu s vysokým obsahom fruktózy. Celková spotreba fruktózy v USA, od r.1970 do r. 2000, vzrástla o necelých 30% predovšetkým z dôvodu výroby osviežujúcich nápojov s vysokým obsahom fruktózy. Do konca ´90-tich rokov sa stala najviac predávanejším kalorickým sladidlom. Presný obsah fruktózy sirupu je navyše neznámy. Zo štúdia jedného nedávneho prieskumu zistili, že v niektorých nealkoholických osviežujúcich nápojoch, hlavne v tom najpopulárnejšom, obsahovala fruktózu o 20% viac, než ako to bolo známe, čo znamená, že určitý výrobcovia používajú sirup s vyšším obsahom fruktózy, ako sme to doteraz odhadovali.

Určité obchodné a poľnohospodárske smernice pôsobili dramaticky na globálne použitie kukuričného sirupu. Napríklad, kvóty usmerňujú jeho výrobu v Európe. Aktuálne kvóty stanovili ešte v roku 2005-2006, ktoré predĺžili do roku 2014-2015. V Európe ale kvóty predávajú a kupujú. Určité štáty ( napr. Švédsko a Veľká Británia), nevyužívajú pridelené kvóty, zatiaľ čo iné štáty (napr. Maďarsko) kupujú extra kvóty od tých štátov, ktoré celkom nevyužili disponujúce množstvo (Vlastná poznámka: 1. Návrh nariadenie rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre niektoré poľnohospodárske výrobky –TU; 2. . Návrh nariadenie Rady o spoločnej organizácii trhu s cukrom {SEK(2005) 808} /* KOM/2005/0263 v konečnom znení – CNS 2005/0118 */ – TU; 3. Od roku 1990 spotreba cukru v SR klesá (zo 41,9 na 33,5kg/obyv./rok), mierne stúpa spotreba čokolády a čokoládových výrobky, cukrárskych výrobkov. Výrazný vzostup zaznamenala spotreba ochutených prisládzaných nápojov nielen v SR (zo 41,5 l/obyv./rok v roku 1999 na 141,5l/obyv./rok v roku 2009), ale aj v krajinách EÚ).
To je vysvetlenie rozdielneho použitia kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy v Európe. Nárast jeho spotreby sa stáva dôležitým faktorom v pochopení ich vplyvu na verejné zdravie. Ako hospodárske, tak aj zdravotné následky sú veľmi vážne.

V USA, výdavky verejného zdravotníctva na cukrovku sú obrovské: v r. 2007 to odhadovali na 174 miliárd dolárov. Postrádanie konzumácie kukuričného sirupu, znamená zlepšenie incidencie cukrovky o 20%, denne to teda znamená 95 miliónov dolárov (Vlastná poznámka: Na Slovensku nie je situácia o nič lepšia, ročne naše verejné zdravotníctvo v r. 2005 pohltilo viac než 43 miliónov eur 0http://www.paleolit.sk/cukrovka-druheho-typu-je-liecitelna-nuz-samozrejme-ano/#more-271 ).
USA v súčasnosti rozmýšľa na zavedení dane zo spotreby cukru. Podľa odhadov, občan USA denne spotrebuje dva nealkoholické osviežujúce nápoje , ktorého „daň“ by mohla kompenzovať náklady na verejné zdravie, a znamenalo by to zvýšenie tovaru o 10%.

Presnosť prieskumov komplikuje skutočnosť, že kukuričný sirup s vysokým obsahom fruktózy, nefiguruje na zozname komponentov a živín.

Zdroj: Článok je prevzatý od Gábora Szendiho

———————————————————————————————————————

Tento krát uvediem namiesto receptu praktické rady, predovšetkým chorým na štítnu žľazu. Na Slovensku s touto veľmi nepríjemnou chorou trpí cca 2% obyvateľstva.

Zdroj: Paleo Vital

Jesť, nejesť? –Kapustovité zeleniny, papriku, paradajky?

Mnoho krát položená otázka v okruhu prívržencov palea je, aké
je stanovisko so zeleninami na čiernej listine?

Ľudia s autoimúnnou chorobou by nemali konzumovať paradajkovú stravu, ktorí trpia zníženou funkciou štítnej žľazy (hypotyreózou). Zdraví môžu jesť zrelé.
Ďalej v prípade hypotyreózy sa nedoporučuje jesť kapustovitú zeleninu (Brassicaceae) medzi inými kapustu, ale ani paprika sa nedoporučuje.

Bohužiaľ, aj chren a horčica patria do tejto skupiny. Varené, pečené, všetky kapustovité zeleniny sa môžu jesť (kapusta, reďkovka …, ale ktoré Vám nechutia, napr, varanné reďkovky, netreba ju nasilu tlačiť do seba. Ja napr. z voleja by som vynechal reďkovku).
Uvediem aj litaratúru k tejto téme: Martin Bud: Prečo som taká unavená?  (Why Am I So Tired?: Is your thyroid making you ill?)

Kapustovité zeleniny

Kapusta, kel, kaleráb, karfiol, brokolica, ružičkový kel, čínska kapusta, čínsky kel (Pok Choi), mrkvy na konzum, kvaka, turnippodobná reďkovke , reďkovky, žerucha siata.

Potraviny narušujúce syntézu hormónov štítnej žľazy ( skratka, distruptory štítnej žľazy)

  • Zloženie: isothiocyanates

Vplyv : goitrógény (blokujú jód) sú látky, ktoré potláčajú funkciu štítnej žľazy, čím lokálne zasahujú absorpciu jódu pre štítnu žľazu (http://en.wikipedia.org/wiki/Goitrogen ); zabraňujú činnosť peroxidázu štítnej žľazy (TPO); bolo preukázané, že spôsobujú strumu ( hrvoľ) a hypotyreózou na pokusoch u zvieratách.
Zdroj: kapustovité zeleniny, ako je kapusta, brokolica, kapusta, karfiol, reďkovka, repka, atď. Nedoporučuje sa ich konzumovať každý deň.

  •  Zloženie: izoflavóny

Vplyv: zabraňujú činnosť peroxidázu štítnej žľazy (TPO); sú giotrogénne;
Zdroj: Sójové bielkoviny (napr. genistein, daidzein), hrach, fazuľa, strukoviny, zelenina a pri ovociach – quercetin, katechín a rutín.

  •  Zloženie: gliadíny

Vplyv: súvisí s automimunitou štítnej žľazy, s chorobou Hashimoto, môže zvyšovať úroveň anti-TPO protilátok u jedincov citlivých na lepok (gliadín).
Zdroj: pšenica, raž, jačmeň, špalda, bezlepkový ovos.

U polotovarov a hotových jedlách sú často prítomné v latentnej – skrytej forme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


dve − = 1

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť