Kto vykope hrob cukrovkára?

Preklad: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi

Nové zdravotnícke vládne úsporné opatrenie je, že tí cukrovkári, ktorých opätovne pristihnú pri tom, že vlastnou životosprávou spôsobujú svoju cukrovku, od teraz môžu dostať len lacnejší inzulín, alebo môžu kúpiť kvalitnejší za vlastné peniaze.

Štylizácia, podľa ktorého všetci chorí na cukrovku, ktorí sa stali „chorým dôsledkom vlastnej životosprávy“ je sama o sebe absurdná.
Po prvé, v núka sa otázka, kto vlastne odporučil, nie len cukrovkárom, ale každému, aby konzumoval veľa uhľohydrátov (sacharidov), a snažil sa obmedziť príjem tukov (lebo spôsobuje chorobu srdca) a mäsa (lebo spôsobuje rakovinu, zlyhanie obličiek, dnu, a pod.)? Tu som zhrnul samozrejme doporučenia západnej medicíny a verejného zdravotníctva len veľmi okrajovo. Takže medicína húževnatou prácou prehovorila verejnosť, aby žila na takej diéte, ktorá ju urobí chorým, a teraz trestajú tých, ktorí pre človeka neznesiteľnú stravu neznesú a ochorejú.
Po druhé, hociktorý cukrovkár nech skúsi urobiť ten zázrak, aby udržať svoju krvnú hladinu cukru pod očakávanú úroveň, a súbežne dodržal predpisy a rady sacharidmi nasýtenú diétu svojho lekára.

Ale čo je vlastne problém so západnou diétou? To, že ide proti evolučným potrebám človeka. Človek, počas svojho vývoja za dva a pól milióna rokov nikdy nekonzumoval rafinované uhľohydráty ( rozumej – obilniny, ryžu, zemiaky kukuricu, cukor a pod.), t.j. jeho podžalúdková žľaza (pankreas) nie je pripravená denno-denne sa vyrovnať s tak obrovským množstvom glukózy, ktorá po jedle sa nárazovo rozprúdi v tele. Dôkazom toho je, že v okruhu prírodných ľudí (na svete je zhruba 230 kmeňov ľudí, žijúci voľne v prírode), je neznámy diabetes (aj cukrovka 1. typu, ale to je iný príbeh), ale ako náhle títo ľudia prejdú na západný typ stravy, 30-70% z nich dostane cukrovku.
Vzhľadom na to, že v 18.-tom storočí, cukrovka 2. typu vyvolávala obdiv, lebo bola tak zriedkavou ako biely havran, a dnes cca 5,7 % slovenskej populácie má diabetes, niečo sa v 20.-tom storočí udialo. Ešte presnejšie povedané, počas desaťročí cholesterolovej hystérie, keď osud ľudí, do „svojich rúk“ prevzalo verejné zdravotníctvo. Vtedy zažali odporúčať, aby zloženie dennej stravy pozostávala v 50-60%-tách z rafinovaných uhľohydrátov, a tuky treba nahradiť rastlinnými olejmi. Potom potravinársky priemysel, z hľadiska inzulínovej rezistencie, začal cukor nahrádzať nebezpečnejšou fruktózou. Vplyvom toho, rapídne začal rásť počet obéznych, a je dobre známe, že za cukrovku 2.-ho typu je v 80-90%-tách zodpovedná obezita. Podľa Americkej štatistiky nárast cukrovkárov v rokoch medzi 1935 a 1996, narástol o 765%, ale tento nárast v rokoch medzi 1960 a 1996 bol 300%-ný. Táto doba sa zhoduje s vypuknutím cholesterolovej hystérie, kedy ľudia panicky začali zvyšovať svoju konzumáciu uhľohydrátov.

vyskyt cukrovky 2 typu(Gross a spol. 2004)

Dôsledkom toho sa dramaticky zvýšil pomer obéznych. Pretože v západnom svete, vplyvom medzinárodného charakteru potravinárskeho priemyslu a odporúčaní verejného zdravotníctva je situácia v podstate rovnaká, preto súvislosti ľahko môžeme preniesť aj na slovenskú populáciu.
pocet obeznych(Gross a spol. 2004)

Graf ukazuje len pomer obéznych ( BMI> 30), spolu nadváha aj obezita, je to už takmer 70%-ný pomer.

Vlastná poznámka:
Na Slovensku, na základe aktuálnych informácií Ministerstva zdravotníctva SR trpí obezitou viac ako polovica Slovákov a Sloveniek. Podľa OECD sa Slovensko ocitlo na siedmom mieste v rebríčku obezity dospelých (Zdroj: SITA; údaj z r. 12.12.2008 – http://www.pluska.sk/izdravie/chudnutie/stihla-linia/obezita-postihuje-viac-ako-polovicu-ludi-slovensku.html ;

Iný zdroj uvádza: (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases) Podľa výsledkov CINDI má na Slovensku problém s nadváhou a obezitou až 1,5 milióna ľudí, čo je zo 5,4 mil. ľudí viac než 27,7%; http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/359955-slovensko-ma-najviac-obyvatelov-v-historii-5-4-miliona/

Ďalší zdroj uvádza: Nadváhou u nás trpí 48% mužov a 35% žien, obezitou ďalších 17% mužov a 26% žien. Podľa toho môžeme usúdiť, že na Slovensku má asi 2 milióny ľudí nadváhu a asi 600 tisíc obezitu. http://www.energy.sk/sk/menu_x5229x.asp

Ďalší zdroj: V rámci členských krajín OECD sú na tom s číslami obezity najlepšie Japonsko a Južná Kórea s menej ako 4% populácie dospelých ľudí s nadváhou. Priemer OECD u pri dospelej populácii sa pohybuje okolo 16,9% (údaj za rok 2009), ktorý dosahuje aj Slovensko. V rámci krajín V4 sú na tom od Slovenska mierne horšie Česká republika so 17% a Maďarsko s 19,5%. Poľsko sa s 12,5% nachádza pod priemerom OECD. https://zdravie.aktuality.sk/clanok/59/svet-je-tlsty-obezita-ludi-nabera-neumerne-rozmery/

Ako vidieť, čísla sú dosť rozmanité, ale v jednom sa môžeme dohodnúť, a síce že obezita má narastajúci trend s charakterom epidémie, a súčasné snahy na jej zastavenie sú neúčinné. Rozpočet tej ktorej krajiny vynaložený na riešenie problému obezity je rôzny, a prekračujú viac miliárd z rozpočtu krajiny, náklady na boj proti epidémii obezity narastajú a predstavujú obrovské investície.

Koniec vlastnej poznámky

 

K vytvoreniu diabetes mellitus, t.j. cukrovky vo veľkej miere prispieva v čoraz väčšej miere narastajúca spotreba fruktózy, ktorú potravinársky priemysel zákerne dávkuje takmer do všetkého, čo treba osladiť, ďalej aj osviežujúce nápoje, vyhlasované za pekelne zdravé, sú plné fruktózou. Z pomedzi nich, samozrejme 100%-né ovocné šťavy nie sú výnimkou, lebo niektoré ovocia obsahujú značné množstvo fruktózy.
fruktoza(Gross a spol. 2004)

Cukrovka je preto tak rozšírená, lebo falošné odporúčanie zdravotnej starostlivosti a lekárskej vedy, tuky treba nahradiť uhľohydrátmi. Pod pojmom uhľohydráty (sacharidy), čím ďalej tím viacej, rozumejú rafinované uhľohydráty, t.j. obilniny, zemiaky, ryžu, kukuricu a cukor. Ľudia konzumujú nikdy nebývalé množstvo chleba, cestovín, zemiakov a ryžu, a pochúťku na desiatu a olovrant – čokoládu zmrzlinu a pod. Naše stravovanie, vplyvom diétnych odporúčaní a blahobytu, sa v podstatnej miere zmenilo. V súčasných civilizačných krajinách, hojnosť a špatné odporúčania, znamenajú pre tieto krajiny neúnosné zdravotné bremeno, a navyše, veľkú väčšinu peňazí investované do zdravotnej starostlivosti, vylievajú do deravého džbánu, lebo hlavnou činnosťou súčasnej zdravotnej starostlivosti nie je liečenie, ale ošetrenie chronických chorôb. Keby neboli choroby súvisiace so stravovaním ( srdcovocievne choroby, rakovina, cukrovka), aj z menej peňazí by vedela zdravotná starostlivosť zabezpečiť činnosť starostlivosti na veľmi vysokej úrovni.
Pretože liečenie bol obrovský biznis, založený na peniazoch daňového poplatníka, nikto sa nestaral o prevenciu.
Dlhú dobu sa dala zahrať úloha „žiaľ, cukrovka znamená doživotné dávkovanie inzulínu“, lebo diabetes bol pre každého obrovským biznisom. Diabetológia sa stala obchodníkom pre farmaceutický priemysel, a jej hlavnú funkciu videla v distribúcii liekov a inzulínu a vo vynadaní pacientov. Cukrovka 2. typu je vlastne jedna akútna porucha látkovej výmeny organizmu, ktorú diabetológia pomýlením pacientov, premenili na chronickú chorobu. Keby niekto vyrozumel cukrovkára, že vôbec by nemali konzumovať rafinované uhľohydráty, a potom by sa vyliečil, pravdepodobne veľa cukrovkárov by zvoli túto cestu, ako o tom svedčia úspešné príbehy paleo diéty. Ale diabetológia do dnešného dňa nanucuje užívať minimálne 240 gramov uhľohydrátov, lebo bez toho – podľa nich -, nie je život. Z toho dôvodu, od tejto chvíle je život diabetika neustála výkrmná kúra, lebo k „nastavenému“ inzulínu pre treba jesť brutálne množstvo rafinovaných uhľohydrátov. S „nastaveným“ inzulínom sa dá prinútiť človeka k tomu, aby sa nestravoval podľa vlastných potrieb a rozhodnutí, ale k tomu áno, aby napchával do seba vopred naplánované množstvo stravy. A okrem toho, ľudský organizmus nie je lekárenská váha, lebo ani vplyv rôznych uhľohydrátov spôsobujúci zvýšenie krvného cukru, nesleduje predstavy diabetológa, pretože krvná hladina raz vyskakuje do neba, raz upadne. To znamená, že popri západnej diéte je nastavenie normálnej hladiny krvného cukru takmer nemožný. V tomto bode príde zvrat, a teraz nešťastnému pomýlenému cukrovkárovi– lebo sa mu už minuli peniaze – povedia: si chorý kvôli nesprávnej životospráve, od teraz Ty musíš nakopovať inzulín. Je to také, ako keď zločinci prikážu obetiam vykopať vlastný hrob. Doteraz mohol umierať na základe ZP, od teraz chorý musí platiť svoju pomalú smrť.
Diabetológia ale ešte nič nezmeškala, ba čo viac, zmenu názoru aj tak vynúti život a pacienti. Bolo by na čase keby priznali: cukrovkári 2.typu ani doteraz by si neboli museli do seba pichať inzulín, ak by boli prešli na low carb alebo paleo diétu. Z finančného hľadiska, čo minie na zeleninu a mäso, vrátia sa z neminutých peňazí za nepotrebné lieky, a formou predĺženého a zdravšieho života. Ďalšie ušetrenie je, keď neskôr po amputácii dolnej končatiny, nie je potrebné investovať ani na invalidný vozík, lebo podľa trendu, onedlho aj za to bude musieť platiť pacient.

Zdroj grafov:
Gross LS, Li L, Ford ES, Liu S. Increased consumption of refined carbohydrates and the epidemic of type 2 diabetes in the United States: an ecologic assessment. Am J Clin Nutr. 2004 May;79(5):774-9.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


jeden × 4 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť