Kreatín: znižuje charakteristiky starnutia

 

Spracoval a preložil: Ing. Imrich Galgóczi
Zdroj: Gábor Szendi:  Will Brink : Creatine Reduces Markers Of Aging. LEF magazine, JULY 2014 | LIFE EXTENSION | 37- 45
http://www.lef.org/magazine/2014/7/Creatine-Reduces-Markers-Of-Aging/Page-02

Kreatín, je jedna organická látka nachádzajúca sa v prírode, v okruhu atlétov má obľúbené použitie na zvyšovanie výkonu, a kulturisti ho používajú na zvýšenie svalovej sily bez steroidov. Novodobé výskumy naznačujú, že kreatín disponuje silným účinkom proti starnutiu v najdôležitejších tkanivách organizmu.

Starnutím, benefity kreatínu sa stávajú čoraz výraznejšie. Kreatín, počnúc demenciou, nás chráni pred srdcovým zlyhaním a vysokou hladinou inzulínu, ďalej pred úbytkom svalovej hmoty a zvyšuje činnosť mitochondrií: tieto vplyvy znižujú negatívne vplyvy starnutia. Myši, kŕmené kreatínom, žijú o 9% dlhšie, čo v prepočte na človeka znamená o 7 rokov dlhší život (1).

Testy kreatínom kŕmených zvierat vykazujú podstatné zvýšenie mozgovej činnosti (1,2). V súčasnosti vedci považujú už kreatín ako novú látku na oneskorenie neurodegeneratívnych chorôb, v posilňovaní memórie a intelektných schopností (3). Pretože kreatín, disponuje životne dôležitým vplyvom na energetickú hladinu organizmu, každý, kto má záujem na oneskorení starnutia, na udržaní energetickej hladiny organizmu a na zvládnutí chorôb starnutím organizmu, by mal vziať do úvahy jeho aplikáciu.

Energizujúce účinky kreatínu
Aby sme vedeli pochopiť mnohoraké účinky kreatínu, musíme pochopiť jeho úlohu energetického zabezpečenia pre bunky. V každej bunka sa nachádza mitochondrium, ktorý zodpovedá za to, aby potravu premenil na energiu podľa potrieb organizmu. Ako pribúdajú roky, čoraz viac sa množia chybné mitochondrie (4).
Keď mitochondrie začínajú strácať svoju funkčnosť, súbežne sním rastie množstvo pigmentu s menom lipofuscín, ktorý je náznakom starnutia organizmu. Lipofuscín sa hromadí vtedy, keď systém bunky odstraňujúci nečistoty ( t.j. autofágia) sa pokazí. ( Vlastná pozn. – Autofágia je normálny fyziologický proces v každej zdravej bunke. V mŕtvych, alebo nevratne poškodených bunkách membrány lyzozómov praskajú a enzýmy rozložia celý obsah bunky.)
Poklesom autofágie a hromadením lipofuscínu, sa zvyšuje oxidatívny stres, klesá produkcia energie a nakoniec bunka odumrie (5-7). Zo štúdií vyniká, že kreatín pomáha zvyšovať energiu buniek, a znižuje hromadenie lipofuscínu v mozgu starnúcich myší (1, 8). Okrem toho, kreatín pomáha udržať primeranú hladinu veľkoenergetických molekúl s obsahom fosfátov, z ktorých najväčší konzumenti sú mozog, srdce a svalstvo (9-11).

Vysoká hladina kreatínu podporuje tvorbu molekúl ATP, ktorú označujú za univerzálneho nosiča energie, ktorý v konečnom dôsledku konzumujú spomínané veľkospotrebitelia energie (8,12,13). Nakoniec, užitie kreatínu pomáha dostať späť stratenú energiu. Koreňom mnohých chorôb súvisiace s vekom, je strata energie. Ako v ďalšej časti budete mať možnost vidieť, kreatín pozitívne pôsobí cez duševnú činnosť a uzatvárajúc kardiovaskulárnym systémom, na všetko.

Kreatín je energetické riešenie proti demencii
Mnoho ochorení mozgu má za následok prerušenie dodávok energie mozgu. To platí nielen pre ochorenia súvisiacich s vekom, ako je Parkinsonova , Alzheimerova a Huntingtonova choroba, ale aj pre akútne problémy, ako je mŕtvica, traumatické poranenie mozgu a chrbtice (14). Kreatín môže pomôcť v týchto prípadoch v ďaka jeho schopnosti zvyšovať energiu buniek (15). K tomu ešte, táto strata energie vedie k hromadeniu škodlivých pigmentov lipofuscínu, ktoré možno pozorovať pri všetkých neurodegeneratívnych ochoreniach (16-18). Schopnosť kreatínu, znižovať túto hladinu pigmentu spojenú so starnutím, predstavuje sľubnú liečbu pri chorobách postihujúce myslenie(1).

Uvediem reportáž o tom, čo vieme o suplementácii kreatínu ohľadom chorôb súvisiace so starnutím:
Alzheimerova choroba sa dotýka predovšetkým myslenia a memórie, chorý po čase nespozná ani vlastných blízkych a nevie sa zorientovať vo vlastnej domácnosti, a nevie viesť adekvátne rozumnú komunikáciu (19). Suplementácia kreatínu zacielená na zdroj choroby, zdá sa byť sľubnou, predovšetkým, ak suplementácia sa začína v počiatočnom štádiu (12). Pripisuje sa to predovšetkým na konto zvýšenia hladiny energie. Vzniknutá disfunkcia mitochondrií zohráva ústrednú úlohu pri tejto chorobe, ktorá vedie k nárastu škodlivých lipofuscínových pigmentov (16, 20). Kreatín tiež chráni bunky mozgu pred hlavnou príčinou straty energie, menovite, pred excitotoxicitou ( odumieranie nervových buniek ich prílišnou stimuláciou – prílišná/nadmerná nervozita), čo je charakteristickým znakom neurodegeneratívnych ochorení vo všeobecnosti, a pri Alzheimerovej chorobe špecificky chráni pred bielkovinou s menom Abeta, ktorá je typická pri tejto chorobe (21). Kreatín chráni pred jedom, ktorý je zodpovedný za poškodenie schopnosti mitochondrií zabezpečiť energiu (12, 15).

Parkinsonova choroba je choroba mozgu riadiaca kontrolu pohybov; charakterizuje ho tras, spomalený pohyb a typický maskovitý výraz tváre. Pokročilý Parkinson je aj prejavom demencie chorého, čo znamená podobné symptómy ako u Alzheimerovej choroby (19, 22).
Kreatín zohráva pozitívny vplyv na ústrednú úlohy mnohých faktory choroby. V počiatočnom štádiu choroby, tkanivá mozgu obsahujú abnormálne veľké množstvo lipofuscínov. Ukazuje to vznik energetický porúch na úrovni buniek, stratu kontroly nad základnými dôvodmi choroby (17, 20). Ako som písal, kreatín znižuje hladinu lipofuscínu. Kreatín zvyšuje funkciu a dĺžku života buniek vyrábajúce dopamín. Príznaky pri Parkinsonovej chorobe, spôsobuje nedostatok dopamínu (11, 23). Štúdiá ukazujú, že kreatín stupňuje náladu chorých, umožňuje zníženie dávok užívaných liekov a znižuje vedľajšie účinky liekov (24, 25). Je to obzvlášť pozoruhodné u pacientov s Parkinsonovou chorobou, lebo mnoho krát vypísané lieky (L-Dopa – čo je prekurzor dopamínu ), spôsobuje rušivé vedľajšie účinky, vrátane mimovoľných pohybov (26).

Huntingtonova choroba je dedičná, neurodegeneratívna choroba, ktorá je spôsobená poškodením motorické kôry mozgu, a príznaky sú divoké, nekontrolovateľné pohyby (8). Ako u všetkých (tu spomínaných) chorobách, aj tu sa v mozgových bunkách vo veľkom množstve hromadí lipofuscín – naznačujúc poruchu energetického zásobenia (1, 18). Je pozoruhodné, že u zvieratách, v pokročilom štádiu choroby podávaný kreatín, znamenal významnú neurotickú ochranu aj po začatí choroby (27). Zvieratá, ktoré dostávali kreatín, žili podstatne dlhšie ako kontrolovaná skupina. Pripisuje sa to jednoznačne kvôli zvýšeniu energetickej úrovne. V experimentoch na myšiach, kreatín spomalil odumieranie neurónov a spomaľoval proces rozmnoženia škodlivej bielkoviny huntingtonu (24). U zvierat, ošetrené kreatínom, rástla telesná hmotnosť a pohybový výkon, a odďaľoval vytvorenie diabetu (28).

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) je taktiež jedna ničivá neurodegeneratívna choroba, ktorá môže prepuknúť v hociktorom veku bez akýchkoľvek varovných signálov. Niekedy ju nazývajú Lou Gehrig-ovou chorobou, a je úzko spätá s tými disfunkciami mitochondrií mozgových buniek, ktoré sú zodpovedné za koordinovaný pohyb. Spôsobuje to slabosť a vedie k atrofii kostrového svalstva (29). Medzi chorými na ALS, na prvom mieste, ako dôvod úmrtnosti, je respiračné (týkajúci sa dýchania) zlyhanie (30). Hoci zaobchádzanie s touto chorobou považujú za nezrealizovateľnú, kreatín pomáha znížiť symptómy choroby. Pri pokusoch na ľudí, chorí dostávali denne 20 gramov kreatínu, následne 6 mesiacov denne 3 gramy, táto dávka zvýšila silu kolien chorých o 70%, v predlaktí o 53% (31). Tento stav po pól roku zmizol, ale vedci usudzujú, že kreatín aspoň dočasne zvyšuje svalovú silu pri ALS. Tento účinok môže byť vo vzťahu pôsobenia kreatínu na glutamát (32). Glutamát je zodpovedný predovšetkým za excitotoxicitu, ktorá je u ALS prítomná (33). Pri pokusoch na zvieratách, kreatín znížil hladinu glutamátu v mozgu. Zvieratá žili dlhšie a podali lepší výkon pri pohybových testoch (34, 35).

Stroke (mŕtvica) – aj v tomto prípade je nárast hladiny lipofuscínu (36), a preto, že kreatín znižuje túto hladinu, môže to pôsobiť blahodarne medzi chorými. Podávanie kreatínu pri pokusoch na myšiach, značne poklesol počet poškodených miest v mozgu dôsledkom narušenia prekrvácania (10). Vplyvom mŕtvice, z mozgu vymizne ATP. Pretože experimenty na ľuďoch nie sú, vedci odporúčajú z bezpečnostných dôvodov podávať keratín takým chorým, u ktorých je veľké riziko vzniku mŕtvice (10).
Užívaním kreatínu u zdravých ľudí, sa ich mentálne schopnosti zlepšia. Všestranný a blahodarný účinok kreatinu pri jednom štúdiu na svalovú únavu stimuloval vedcov k tomu, aby začali vyšetrovať vplyv kreatínu proti mentálnej únave (37). Osem gramov kreatínu počas piatich dní, znížil mentálnu únavu, ktorú vyvolali počítaním matematických úloh. Podľa štúdia, kreatín zvyšuje spotrebu kyslíka, čo je prejavom zvýšenej spotreby energie.

Starší ľudia podali lepší mentálny výkon pri riešení pamäťových úloh, keď denne užívali 4×5 gramov kreatínu (38, 39). Stimulačný účinok myslenia v prípade takých úloh, kde sa vyžaduje rýchlosť, zvyšuje výkon. Takáto úloha bola napr. že sa rýchlo mali rozhodnúť o tom, že či je bezpečné prejsť cez križovatku alebo nie, alebo že rýchlo mali rozlíšiť, či sa jedná o prateľskú tvár alebo nie (40). Po 36 hodinovej deprivácii (postrádanie) spánku, užitie kreatínu, zlepšil výkon pri komplexných vykonávajúcich úlohách (41).

Väčšina údajov pochádza zo štúdií na zvieratách, ale prebiehajú mnohé pokusy aj na ľuďoch, ktoré sú v plnom prúde. Ale preto, že užívanie kreatínu je mimoriadne bezpečné, a fyzické cviky – ako energeticky stupňujúci faktor, veľa odborníkov doporučuje kreatín pre starších ľudí, predovšetkým pre tých, u ktorých je zvýšené riziko na akútne poškodenie mozgu, ako je napríklad stroke.

Kardiovaskulárne účinky kreatínu
Kreatín jednoznačne zlepšuje výkonnosť kostrového svalstva jak u atlétov, tak aj u starších ľudí (42-44). Z toho dôvodu začali vedci uvažovať nad tým, že aj pre najdôležitejší sval organizmu, pre srdce, môže byť osožný. Mnoho zvieracích a humánnych vyšetrení potvrdili tento predpoklad.
Podávaním kreatínu zvieratám, ktorým zaťažovali srdce, obnovila sa hladina ATP, a znížila sa aj únava srdcového svalu (45). Iné štúdiá aj bez pôsobenie stresu, potvrdili tento vplyv (46). Disponujeme malým počtom ľudských vyšetrení. V jednom z nich, chronicky chorí na srdcové zlyhanie, počas 10 dní brali 20 gramov kreatínu, a pred aj po vyšetrení testovali ich srdce a fyzickú vytrvalosť. U pacientov, užívajúci suplementáciu, výrazne rástla hladina kretín-fosfátu vo svaloch, bohatá na energiu, a podali o 21% vyšší fyzický výkon (47). Medzi podobnými chorými, dôsledkom kreatínu z vrástol počet cvikov pevnosti hrsti o dvojnásobok. U týchto chorých poklesla tvorba vedľajších produktov, ktoré inak signalizujú stratu svalov (48). Vzhľadom k tomu, že u pacientov so srdcovým zlyhaním je typicky nízka tolerancia fyzickej záťaže, tieto vyšetrenia naznačujú, že užívanie kreatínu vážne môže zlepšiť ich fyzický stav (49, 50).
kreatin-monohydrát

Kreatín pomáha pri regulácii inzulínu a hladiny cukru v krvi
Prirodzeným dôsledkom vplyvu kreatínu na zvýšenú svalovú prácu je, že zvyšuje schopnosť organizmu spaľovať cukor (51). Vlastnosť kreatínu znížiť hladinu cukru v krvi, je už dávno známa vec. V súčasnosti vedené štúdiá potvrdzujú, že to neplatí len pre zdravých ľudí, ale aj pre chorých na diabetes. Suplementácia kreatínu u ľudí výrazne zvyšuje tvorbu komplexu prenosu glukózy, čo odbor pomenoval názvom GLUT-4, ktorý pomáha preniesť glukózu z krvi do buniek a mitochondrií (52).

Aj pri pokusoch na zvieratách poklesla hladina inzulínu a krvného cukru (51). Je to mimoriadne dôležité, lebo zvýšená hladina inzulínu je v spojitosti s takými chorobami, ako je rakovina a ateroskleróza (5, 53, 54). U zdravých, ale sedavým spôsobom žijúcich mužov, denná dávka 10 gramov kreatínu, signifikantne zlepšila ich výsledky glukóznych testov (55).
V jednom štúdiu v r. 2010, chorí na diabetes produkovali podobné výsledky dôsledkom užívania kreatínu, pričom sa u nich zlepšili výsledky hladiny krvného cukru, HgA1c, ako aj výsledky glukóznych testov (56).

Kreatín chráni starších ľudí pred stratou svalovej hmoty
Ako starneme, pohybujeme sa stále menej. Tento jav sa kombinuje s biologickými zmenami, ktorého dôsledok je strata zdravej svalovej hmoty (pridávam, že aj sili – vl. pozn.), čo odborníci nazývajú sarkopéniou (57, 58). (Ide o podobný jav ako je osteoporóza, a postihujte to predovšetkým staršiu populáciu, ale hranica sa posúva stále nižšie, a prejavuje sa to čím ďalej, tým vo väčšej miere aj medzi mladými od 25 rokov. U zdravých ľudí je kostra a svalstvo medzi 25-30 rokmi najsilnejšia, ale nevhodným stravovaním to nemusí takto byť- vl. poznámka).Strata svalstva môže byť značná – najmä v kombinácii so zlým duševným výkonom a disfunkciou pocitu rovnováhy – kombinácie týchto faktorov zvyšujú riziko pádu. A samozrejme zoslabnuté kosti pri páde, zvyšujú riziko zranení (59). Veľa štúdií podporuje užívanie kreatínu za cieľom klásť odpor proti narastajúcej strate svalovej hmoty, svalového výkonu a odolnosti proti únave (58, 60, 61). Pre vekovo pokročilých ľudí je to mimoriadne dôležité.

Podľa nových výskumov, 2-5 gramov dennej dávky znamená vážnu výhodu pre starších ľudí. Suplementácia znamená veľké zlepšenie pri rýchlom, ale veľkom energetickom výkone, ako keď chceme vstať z fotela (62). Iné štúdia poukazujú ne podanie lepšieho silového výkonu pri hmate (58). Toto isté štúdium uvádza aj to, že v malej miera, kreatín zvyšuje aj silu kostí hlavne vtedy, ak jeho užívanie sa deje v kombinácií s fyzickými pohybmi/cvikmi.

Užívanie kreatínu má tak veľa výhod, že jeden odborník napísal nasledovné: „ Lekári by mali odporúčať starším pacientom pravidelné užívanie kreatínu, pravidelný výkon fyzických cvikov, aby zvýšili pevnosť a množstvo kostrového svalstva, lebo to bude znamenať zlepšenie kvality ich života“ (64).

Komu sa nedoporučuje: dosť veľa skúmali, sú známe aj päť rok follow-up štúdie ( štúdiá sledované 5 rokov), ale neboli pozorované žiadne závažné nežiaduce účinky, nepoškodzuje ani pečeň ani obličky. Denne sa môže bezpečne aplikovať 10 gramov bez obmedzenia času.
Jedine takým sa nedoporučuje, ktorí sú chorí na obličky, alebo užívajú liek, ktorý poškodzuje obličky.
(Vlastná poznámka – na základe popísaného je nadovšetko jasné, že nedoporučuje sa ani v prípade užívania tak populárneho nápoja medzi mladými, ako sú energetické nápoje, ktoré kladú mimoriadne veľkú záťaž na obličky – apropo, osobne poznám dvoch mladých, ktorí s obľubou pili jeden z mnoho druhov energetického nápoja, a po 3-5 rokoch sa dopracovali k tomu, že pravdepodobne do konca svojho života musia brať lieky na podporu vylučovania kyseliny močovej z krvi; zlyhali obličky).
Pretože kreatín môže dočasne zvýšiť hladiny kreatínu v moči, treba na to upozorniť lekára, aby omylom nediagnostikoval poškodenie obličiek.

Literatúra

• 1, Klopstock T, Elstner M, Bender A. Creatine in mouse models of neurodegeneration and aging. Amino Acids. 2011 May;40(5):1297-303.
• 2. Bender A, Beckers J, Schneider I, et al. Creatine improves healthand survival of mice. Neurobiol Aging. 2008 Sep;29(9):1404-11.
• 3. Wyss M, Schulze A. Health implications of creatine: can oralcreatine supplementation protect against neurological and atherosclerotic disease? Neuroscience. 2002;112(2):243-60.
• 4. Giordano S, Darley-Usmar V, Zhang J. Autophagy as an essentialcellular antioxidant pathway in neurodegenerative disease. RedoxBiol. 2013 Dec 25;2:82-90.
• 5. De Meyer GR, De Keulenaer GW, Martinet W. Role of autophagyin heart failure associated with aging. Heart Fail Rev. 2010Sep;15(5):423-30.
• 6. Petrovski G, Das DK. Does autophagy take a front seat in lifespanextension? J Cell Mol Med. 2010 Nov;14(11):2543-51.
• 7. Terman A1, Brunk UT. Lipofuscin. Int J Biochem Cell Biol. 2004Aug;36(8):1400-4.
• 8. Andres RH, Ducray AD, Huber AW, et al. Effects of creatine treatment on survival and differentiation of GABA-ergic neurons in cultured striatal tissue. J Neurochem. 2005 Oct;95(1):33-45.
• 9. Hausmann ON, Fouad K, Wallimann T, Schwab ME. Protective effects of oral creatine supplementation on spinal cord injury in rats.Spinal Cord. 2002 Sep;40(9):449-56.
• 10. Zhu S, Li M, Figueroa BE, et al. Prophylactic creatine administration mediates neuroprotection in cerebral ischemia in mice. JNeurosci. 2004 Jun 30;24(26):5909-12.
• 11. Andres RH, Ducray AD, Perez-Bouza A, et al. Creatine supplementation improves dopaminergic cell survival and protects against MPP+ toxicity in an organotypic tissue culture system. Cell Transplant.2005;14(8):537-50.
http://www.lef.org/magazine/2014/7/creatine-reduces-markers-of-aging/page-01?p=1
• 12. Adhihetty PJ, Beal MF. Creatine and its potential therapeutic value for targeting cellular energy impairment in neurodegenerative diseases. Neuromolecular Med. 2008;10(4):275-90.
• 13. Andres RH, Ducray AD, Schlattner U, Wallimann T, Widmer HR. Functions and effects of creatine in the central nervous system.Brain Res Bull. 2008 Jul 1;76(4):329-43.
• 14. Khatri N, Man HY. Synaptic Activity and Bioenergy Homeostasis:Implications in Brain Trauma and Neurodegenerative Diseases. Front Neurol. 2013 Dec 11;4:199.
• 15. Klein AM, Ferrante RJ. The neuroprotective role of creatine. Subcell Biochem. 2007;46:205-43.
• 16. Moreira PI, Carvalho C, Zhu X, Smith MA, Perry G. Mitochondrialdysfunction is a trigger of Alzheimer’s disease pathophysiology. Biochim Biophys Acta. 2010 Jan;1802(1):2-10.
• 17. Meredith GE, Totterdell S, Petroske E, Santa Cruz K, Callison RC,Jr., Lau YS. Lysosomal malfunction accompanies alpha-synuclein aggregation in a progressive mouse model of Parkinson’s disease.Brain Res. 2002 Nov 22;956(1):156-65.
• 18. Stack EC, Matson WR, Ferrante RJ. Evidence of oxidant damagein Huntington’s disease: translational strategies using antioxidants.Ann N Y Acad Sci. 2008 Dec;1147:79-92.
• 19. Nussbaum RL, Ellis CE. Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease.Engl J Med. 2003 Apr 3;348(14):1356-64.20. Arduino DM, Esteves AR, Silva DF, et al. Therapeutic interventionat cellular quality control systems in Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. Curr Pharm Des. 2011;17(31):3446-59.
• 21. Brewer GJ, Wallimann TW. Protective effect of the energy precursorcreatine against toxicity of glutamate and beta-amyloid in rat hippocampal neurons. J Neurochem. 2000 May;74(5):1968-78.
• 22. Korczyn AD. Dementia in Parkinson’s disease. J Neurol. 2001Sep;248 Suppl 3:III1-4.
• 23. Andres RH, Huber AW, Schlattner U, et al. Effects of creatine treatment on the survival of dopaminergic neurons in cultured fetal ventral mesencephalic tissue. Neuroscience. 2005;133(3):701-13.
• 24. Bender A, Koch W, Elstner M, et al. Creatine supplementation in Parkinson disease: a placebo-controlled randomized pilot trial. Neurology. 2006 Oct 10;67(7):1262-4.
• 25. Valastro B, Dekundy A, Danysz W, Quack G. Oral creatine supplementation attenuates L-DOPA-induced dyskinesia in 6-hydroxydopamine-
• lesioned rats. Behav Brain Res. 2009 Jan 30;197(1):90-6.
• 26. Available at: https://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8325/8325ldopa.html. Accessed April 3, 2014.
• 27. Dedeoglu A, Kubilus JK, Yang L, et al. Creatine therapy provides neuroprotection after onset of clinical symptoms in Huntington’s disease transgenic mice. J Neurochem. 2003 Jun;85(6):1359-67.
• 28. Ferrante RJ, Andreassen OA, Jenkins BG, et al. Neuroprotective effects of creatine in a transgenic mouse model of Huntington’s disease. J Neurosci. 2000 Jun 15;20(12):4389-97.
• 29. Ellis AC, Rosenfeld J. The role of creatine in the management of amyotrophic lateral sclerosis and other neurodegenerative disorders.CNS Drugs. 2004;18(14):967-80. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=Link&dbFrom=PubMed&from_uid=18500965&holding=f1000%2Cf1000m%2Cisrctn
• 30. Gil J, Funalot B, Verschueren A, et al. Causes of death amongst French patients with amyotrophic lateral sclerosis: a prospective study. Eur J Neurol. 2008 Nov;15(11):1245-51.
• 31. Mazzini L, Balzarini C, Colombo R, et al. Effects of creatine supplementation on exercise performance and muscular strength in amyotrophic lateral sclerosis: preliminary results. J Neurol Sci. 2001 Oct 15;191(1-2):139-44.
• 32. Choi JK, Kustermann E, Dedeoglu A, Jenkins BG. Magnetic resonance spectroscopy of regional brain metabolite markers in FALS mice and the effects of dietary creatine supplementation. Eur J Neurosci. 2009 Dec;30(11):2143-50.
• 33. Foran E, Trotti D. Glutamate transporters and the excitotoxic path to motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis. Antioxid Redox Signal. 2009 Jul;11(7):1587-602.
• 34. Andreassen OA, Jenkins BG, Dedeoglu A, et al. Increases in cortical glutamate concentrations in transgenic amyotrophic lateral sclerosis mice are attenuated by creatine supplementation. J Neurochem. 2001 Apr;77(2):383-90.
• 35. Pena-Altamira E, Crochemore C, Virgili M, Contestabile A. Neurochemical correlates of differential neuroprotection by long-term dietary creatine supplementation. Brain Res. 2005 Oct 5;1058(1-2):183-8.
• 36. Sekhon LH, Morgan MK, Spence I, Weber NC. Chronic cerebral hypoperfusion: pathological and behavioral consequences. Neurosurgery. 1997 Mar;40(3):548-56.
• 37. Watanabe A, Kato N, Kato T. Effects of creatine on mental fatigue and cerebral hemoglobin oxygenation. Neurosci Res. 2002 Apr;42(4):279-85.
• 38. McMorris T, Mielcarz G, Harris RC, Swain JP, Howard A. Creatine supplementation and cognitive performance in elderly individuals. Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn. 2007 Sep;14(5):517-28.
• 39. Benton D, Donohoe R. The influence of creatine supplementation on the cognitive functioning of vegetarians and omnivores. Br J Nutr. 2011 Apr;105(7):1100-5.
• 40. Rae C, Digney AL, McEwan SR, Bates TC. Oral creatine monohydrate supplementation improves brain performance: a doubleblind, placebo-controlled, cross-over trial. Proc Biol Sci. 2003 Oct
• 22;270(1529):2147-50.
• 41. McMorris T, Harris RC, Howard AN, et al. Creatine supplementation,sleep deprivation, cortisol, melatonin and behavior. Physiol Behav. 2007 Jan 30;90(1):21-8.
• 42. Fukuda DH, Smith AE, Kendall KL, et al.The effects of creatine loading and gender on anaerobic running capacity. J Strength Cond Res. 2010 Jul;24(7):1826-33.
• 43. Izquierdo M, Ibańez J, González-Badillo JJ, Gorostiaga EM.Effects of creatine supplementation on muscle power, endurance, and sprint performance. Med Sci Sports Exerc. 2002 Feb;34(2):332-4.
• 44. Aguiar AF, Januário RS, Junior RP, et al. Long-term creatine supplementation improves muscular performance during resistance training in older women. Eur J Appl Physiol. 2013 Apr;113(4):987-96.
• 45. Constantin-Teodosiu D, Greenhaff PL, Gardiner SM, Randall MD, March JE, Bennett T. Attenuation by creatine of myocardial metabolic stress in Brattleboro rats caused by chronic inhibition of nitric oxide synthase. Br J Pharmacol. 1995 Dec;116(8):3288-92.
• 46. Brzezinska Z, Nazar K, Kaciuba-Uscilko H, Falecka-Wieczorek I, Wojcik-Ziolkowska E. Effect of a short-term dietary creatine supplementation on high-energy phosphates in the rat myocardium.J Physiol Pharmacol. 1998 Dec;49(4):591-5.
• 47. Gordon A, Hultman E, Kaijser L, et al. Creatine supplementation in chronic heart failure increases skeletal muscle creatine phosphate and muscle performance. Cardiovasc Res. 1995 Sep;30(3):413-8.
• 48. Andrews R, Greenhaff P, Curtis S, Perry A, Cowley AJ. The effect of dietary creatine supplementation on skeletal muscle metabolism in congestive heart failure. Eur Heart J. 1998 Apr;19(4):617-22.
• 49. Fuld JP, Kilduff LP, Neder JA, et al. Creatine supplementation during pulmonary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2005 Jul;60(7):531-7.
• 50. Kuethe F, Krack A, Richartz BM, Figulla HR. Creatine supplementation improves muscle strength in patients with congestive heart failure. Pharmazie. 2006 Mar;61(3):218-22.
• 51. Op’t Eijnde B, Jijakli H, Hespel P, Malaisse WJ. Creatine supplementation increases soleus muscle creatine content and lowers the insulinogenic index in an animal model of inherited type 2 diabetes. Int J Mol Med. 2006 Jun;17(6):1077-84.
• 52. Op’t Eijnde B, Urso B, Richter EA, Greenhaff PL, Hespel P. Effect of oral creatine supplementation on human muscle GLUT4 protein content after immobilization. Diabetes. 2001 Jan;50(1):18-23.
• 53. Avogaro A. Insulin resistance: trigger or concomitant factor in the metabolic syndrome. Panminerva Med. 2006 Mar;48(1):3-12.
• 54. Jalving M, Gietema JA, Lefrandt JD, et al. Metformin: taking away the candy for cancer? Eur J Cancer. 2010 Sep;46(13):2369-80.
• 55. Gualano B, Novaes RB, Artioli GG, et al. Effects of creatine supplementation on glucose tolerance and insulin sensitivity in sedentary healthy males undergoing aerobic training. Amino Acids. 2008 Feb;34(2):245-50.
• 56. Gualano B, V DESP, Roschel H, et al. Creatine in type 2 diabetes:a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Med Sci Sports Exerc. 2011 May;43(5):770-8.
• 57. Forbes SC, Little JP, Candow DG. Exercise and nutritional interventions for improving aging muscle health. Endocrine. 2012 Aug;42(1):29-38.
• 58. Rawson ES, Venezia AC. Use of creatine in the elderly and evidence for effects on cognitive function in young and old. Amino Acids. 2011 May;40(5):1349-62.
• 59. Gotshalk LA, Kraemer WJ, Mendonca MA, et al. Creatine supplementation improves muscular performance in older women. Eur J Appl Physiol. 2008 Jan;102(2):223-31.
• 60. Jager R, Purpura M, Shao A, Inoue T, Kreider RB. Analysis of the efficacy, safety, and regulatory status of novel forms of creatine.Amino Acids. 2011 May;40(5):1369-83.
• 61. Graef JL, Smith AE, Kendall KL, et al. The effects of four weeks of creatine supplementation and high-intensity interval training on cardiorespiratory fitness: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2009;6:18.
• 62. Canete S, San Juan AF, Perez M, et al. Does creatine supplementation improve functional capacity in elderly women? J Strength Cond Res. 2006 Feb;20(1):22-8.
• 63. Stout JR, Sue Graves B, Cramer JT, et al. Effects of creatine supplementation on the onset of neuromuscular fatigue threshold and muscle strength in elderly men and women (64 – 86 years). J Nutr Health Aging. 2007 Nov-Dec;11(6):459-64.
• 64. Dalbo VJ, Roberts MD, Lockwood CM, Tucker PS, Kreider RB, Kerksick CM. The effects of age on skeletal muscle and the phosphocreatine energy system: can creatine supplementation help older adults. Dyn Med. 2009;8:6.
• 65. Boyd DB. Insulin and cancer. Integr Cancer Ther. 2003 Dec;2(4):315-29.
• 66. Kreider RB, et al. Long-term creatine supplementation does not significantly affect clinical markers of health in athletes. Mol Cell Biochem. 2003 Feb;244(1-2):95-104.
• 67. Poortmans JR, Francaux M. Adverse effects of creatine supplementation: fact or fiction? Sports Med. 2000 Sep;30(3):155-70.
• 68. Robinson TM, et al. Dietary creatine supplementation does not affect some haematological indices, or indices of muscle damage and hepatic and renal function. Br J Sports Med. 2000 Aug;34(4):284-8.
• 69. Terjung RL, et al. American College of Sports Medicine roundtable.The physiological and health effects of oral creatine supplementation.Med Sci Sports Exerc. 2000 Mar;32(3):706-17.
• 70. Groeneveld GJ1, et al. Few adverse effects of long-term creatine supplementation in a placebo-controlled trial. Int J Sports Med.2005 May;26(4):307-13.
• 71. Yoshizumi WM1, Tsourounis C. Effects of creatine supplementation on renal function. J Herb Pharmacother. 2004;4(1):1-7.

1 Pripomienky: Kreatín: znižuje charakteristiky starnutia

  1. Jaroslav píše:

    No, neviem, kreatín je dosť nestály a neenzymaticky sa mení na kreatinín (hlavne pri svalovom kľude). Kreatinín, nie kreatín, je vylučovaný močom.
    Ale budem pátrať, beriem informáciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


sedem × 7 =

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si podrobnejšie informácie , ako používame cookies na týchto webových stránkach. Podrobnosti

Na základe zákona EU je povinné upozorniť návštevníka tejto web stránky, že web používa Cokkies. Ak s tým nesúhlasíte, potom vhodným nastavením Vášho prehliadača, zakážte ukladanie Cookies. http://www.mcafee.com/common/privacy/consumer/slovakian/cookie_notice/

Zatvoriť